50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی روشهای حفاظت از منابع تولید پراکنده در مقابل پدیده جزیره شدن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش روش نوین شناسایی جزیره اي شدن براساس ترکیب روشهاي پسیو و اکتیو بررسی شده است

ورود منابع تولید پراکنده به شبكه توزیع مزایای فراوانی را به لحاظ اقتصادی قابلیت اطمینان و کیفیت سرویس دهی به همراه دارد، ولی از آنجایی که در زمان طراحی و احداث شبكههای توزیع انرژی برق، حضور چنین منابع تولیدی پیش شده نبینی است، لذا بروز پارهای از مشكلات فنی در سیستم توزیع محتمل میباشد. از جمله این مشكلات میتوان به عملكرد جزیرهای ،اضافه ولتاژ ،آنها افزایش سطح اتصال کوتاه شبكه، سنكرونیزاسیون با شبكه، اختلال در عملكرد سیستمهای حفاظتی و تزریق هارمونیكی توسط مبدلهای الكترونیكی قدرت نام برد. به نظر می برانگیزالشرسد چ ترین مسأله در رابطه با منابع تولید پراکنده عملكرد جزیرهای آنها است. یک جزیره بخشی از سیستم قدرت است که شامل یک یا چند منبع توان الكتریكی و بار است که برای چند دوره زمانی از بقیه سیستم قدرت مجزا شده است. در این حالت عملكرد جزیرهای برای یک یا چند واحد رخ داده است. بار میتواند شامل هریک از موارد کارخانجات صنعتی و یا مشترکان در یک شبكه توزیع باشد. به عبارت دیگر عملكرد جزیرهای موقعی رخ میدهد که به علل مختلف، شبكه سراسری از لحاظ الكتریكی از DG ایزوله شده باشد، اما یک بخش از بارهای شبكه متصل به DG باقی بمانند و هنوز توسط DG تغذیه شوند

قسمت هایی از فصل اول بررسی روشهای حفاظت از منابع تولید پراکنده در مقابل پدیده جزیره شدن

با توسعه ی روزافزون سیستم های قدرت، مسائل جدیدی مطرح می شود که لازم است متناسب با نیاز ها و محدودیت ها مورد بررسی قرار گیرند. منابع تولید انرژی برق در سراسر شبکه های برق و براساس الگو های خاصی نصبشده اند و هرروز با مسائل گوناگونی از مشکلات زیست محیطی گرفته تا تامین سوخت روبرو هستند. بخش زیادی از توان تولید شده به وسیله ی نیروگاه ها به دلیل تلفات بالای شبکه های انتقال در مسیر طولانی بین تولید کننده و مصرف کننده برق به هدر می رود. وجود چنین مشکلاتی باعث بوجود آمدن ایده ی منابع تولید پراکنده برق و مقبولیت آن در نظر سرمایه گذاران این صنعت گردیده است. در حقیقت تغییرات پیش رو در صنعت برق، پیشرفت های تکنولوژیکی و مشکلات ناشی از احداث و نگهداری نیروگاه های بزرگ و شبکه های سراسری انتقال و توزیع، تولید پراکنده را به پدیده ای مهم با چشم اندازی روشن تبدیل کرده است و بسیارس از کشور ها بخش فابل توجهی از افق آینده ی تامین انرژی خود را در DG دیده اند

فهرست کامل فصل اول بررسی روشهای حفاظت از منابع تولید پراکنده در مقابل پدیده جزیره شدن

1-1 ) بررسی روش های حفاظت ازمنابع تولید پراکنده درمقابل پدیده جزیره شدن

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 مفهوم جزیره شدن 2
4.1.1 حفاظت DG 2
5.1.1 روش های شناسایی جزیره شدن 2
6.1.1 روش های مبتی بر راه دور 4
7.1.1 بررسی و شناسایی روش های شناسایی جزیره شدن 4
8.1.1 منابع 5

1-2 ) بررسی و شناسایی نوسان ساز دافینگ با روش های حفاظت منابع تولید پراکنده در مقابل جزیره شدن

1.2.1 چکیده 6
2.2.1 مقدمه 6
3.2.1 حفاظت درمقابل جزیره شدن 7
4.2.1 روش شناسایی 8
5.2.1 نتیجه 9
6.2.1 منابع 10

1-3 ) برنامه ریزی تصادفی انرژی درریزشبکه ها بادرنظر گرفتن قیود چند دوره ای جزیره ای

1.3.1 چکیده 11
2.3.1 مقدمه 12
3.3.1 الگوریتم پیشنهادی 13
4.3.1 حالت متصل به شبکه 15
5.3.1 حالت جزیره ای 17
6.3.1 نتایج شبیه سازی 20
7.3.1 نتیجه گیری 22
8.3.1 منابع 23

1-4 ) ردیابی جزیره ای شدن درسیستم های قدرت بابکاربردن اندازه گیری های گسترده

1.4.1 چکیده 25
2.4.1 مقدمه 25
3.4.1 روش پیشنهادی 26
4.4.1 شبیه سازی وتحلیل نتایج 28
5.4.1 نتیجه گیری 33
6.4.1 منابع 34

1-5 ) رفتار مایکروگرید جزیره ای مبتنی برقاب فرکانس ولتاژمجازی

1.5.1 چکیده 36
2.5.1 مقدمه 36
3.5.1 عملکرد جزیره ای مایکروگرید 38
4.5.1 روش مرسوم افتی ولتاژ وفرکانس 38
5.5.1 کنترل مجزای توان با قاب مجازی P_Q 40
6.5.1 کنترل توان توسط قاب مجازی 40
7.5.1 کنترل منابع مایکروگرید جزیره ای برمبنای قاب فرکانس_ولتاژ مجازی 43
8.5.1 ساختار شبکه تست 43
9.5.1 پیاده سازی قاب مجازی ولتاژ_فرکانس 44
10.5.1 حالت سلفی –مقاومتی شبکه 44
11.5.1 ورود ناگهانی بار به مایکروگرید 45
12.5.1 حالت مقاومتی غالب شبکه 48
13.5.1 ضف روش کنترل قاب مجازی وارایه راه حلی برای رفع ان 49
14.5.1 نتیجه گیری 50
15.5.1 منابع 51

1-6 ) روش ترکیبی برای تشخیص جزیره الکتریکی منابع تولیدات پراکنده در سیستم های توضیع قدرت

1.6.1 چکیده 53
2.6.1 مقدمه 54
3.6.1 روش های برید استفاده از تبدیل موجك در روش تزریق مولفه منفی جریان 55
4.6.1 سیستم مورد مطالعه 56
5.6.1 شبیه سازی وتحلیل نتایج 57
6.6.1 نتیجه گیری 63
7.6.1 منابع 64

1-7 ) ایمن سازی شبکه های تولیدات پراکنده ی انرژی الکتریکی )بررسی موردی جزیره شدن(

1.7.1 چکیده 65
2.7.1 مقدمه 65
3.7.1 مفهوم جزیره شدن 66
4.7.1 روش های شناسایی جزیره شدن 67
5.7.1 روش های مبتنی بر راه دور 70
6.7.1 بررسی مقایسه روشهای شناسایی جزیره شدن 71
7.7.1 نتیجه گیری 72
8.7.1 منابع 72

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن

امروزه منابع تولید پراکنده به عنوان تکنولوژي جدیدي در سیستم قدرت ظاهر شده است، که ممکن است نزدیکی به محل مصرف و بهره برداري از آن در مواقع اضطراري دلایل استفاده از آن باشد، این منابع را بیشتر به جهت استفاده از منابع تجدید پذیر می توان مفید دانست. شناسایی جزیره اي شدن شبکه، از جمله مواردي است که در سیستم هاي شامل منابع تولید پراکنده باید در نظر گرفته شود. جزیره اي شدن حالتی است که قسمتی از شبکه قدرت اصلی، شامل بار و تولید از بقیه سیستم جدا می شود ولی تولید منبع و مصرف بار در این قسمت ادامه می یابد که تداوم تولید توسط منبع تولید پراکنده، ایمنی کارکنان و تجهیزات شبکه و مصرف کنندگان را به خطر می اندازد و با توجه به اینکه در این حالت کیفیت توان سیستم کاهش می یابد و کنترل مناسبی بر روي ولتاژ و فرکانس وجود ندارد لذا مشکلاتی براي منابع تولید پراکنده و بارهاي متصل شده به آن ایجاد می شود. طبق استاندارد IEEE STD 1547-2003 جزیره ایجاد شده باید حداکثر 2ثانیه پس از شکل گیري، شناسایی شده و واحد تولید پراکنده از شبکه جدا گردد

فهرست کامل فصل دوم بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن

2-1) بررسی پدیده جزیره ای شدن درشبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن

چکیده 89
مقدمه 90
1.1.2 فصل اول مقدمه ای بر تولیدات پراکنده 91
1.1.1.2 مقدمه 92
2.1.1.2 تولید پراکنده و تعاریف مربوط به ان 92
3.1.1.2 گروه بندی تکنولوژی های تولید پراکنده 95
4.1.1.2 مشخصه عملکردی تکنولوِژِی های تولید پراکنده 115
5.1.1.2 کاربرد های تولید پراکنده 119
6.1.1.2 مقایسه انواع فناوری های تولید پراکنده 121

2.1.2 فصل دوم جزیره ای کردن عمدی تولیدات پراکنده 125
1.2.1.2 مقدمه 126
2.2.1.2 تجهیزات حفاظتی برای جزیره ای شدن عمدی 126
3.2.1.2 جزیره ای کردن عمدی و نمایش هماهنگی تجهیزات حفاظتی 128
4.2.1.2 تاثیر جزیره ای کردن عمدی روی شاخص های قابلیت اطمینان 132
5.2.1.2 بررسی جزیره ای کردن عمدی شبکه توضیع تایلند 139

3.1.2 فصل سوم روش های شناسایی ناحیه های جزیره ای شده 145
1.3.1.2 مقدمه 146
2.3.1.2 روش های تشخیص جزیره درتولید پراکنده کانورتری 147
3.3.1.2 تشخیص جزیره درتولیدات پراکنده غیر کانورتری 167

4.1.2 فصل چهارم روش هیبرید شناسایی ناحیه جزیره ای شده وروش مقابله با آن 181
1.4.1.2 مقدمه 182
2.4.1.2 روش هیبرید شناسایی جزیره 182
3.4.1.2 شبیه سازی و نتایج ان 185

5.1.2 فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات 201
1.5.1.2 نتیجه گیری 202
2.5.1.2 پیشنهادات 204
3.5.1.2 منابع 205

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم روش نوین شناسایی جزیره اي شدن براساس ترکیب روشهاي پسیو و اکتیو

مدیریت استعداد مجموعه کاملی از فرآیندها برای شناسایی، توسعه، نگهداری و بکارگیری کارکنان مستعد به منظور اجرای موفقیت آمیز فعالیت های مورد نیاز سازمان است و به سازمان اطمینان می دهد، که افراد شایسته، با مهارت های مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار قرار گرفته اند. با توجه به نو بودن مدیریت استعداد در کلان سازمانهای ایران، انجام این پژوهش تاثیر شایانی بر دیدگاه مدیران منابع انسانی دارد. هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین¬پروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی شیراز است. در این پژوهش، که یک پژوهش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شیراز است. جامعه این تحقیق140نفر بوده است. نمونه آماری مناسب برای پژوهش تمام شمار است، پرسشنامه پژوهش بین140نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شیراز توزیع و از این تعداد 125پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در تحقیق حاضر پرسشنامه ابتدایی برای سنجش پایایی به صورت آزمایشی بین 30 نفر از نمونه های جامعه آماری توزیع شد ضریب آلفای کرونباخ مدیریت استعداد894/0، جانشین پروی 836/0 و مدیریت فناوری اطلاعات842/0 بدست آمد. این اعداد نشان دهنده ی آن می باشد که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار22 spss استفاده شده است.

فهرست کامل فصل سوم روش نوین شناسایی جزیره اي شدن براساس ترکیب روشهاي پسیو و اکتیو

3-1 ) روش نوین شناسایی جزیره اي شدن براساس ترکیب روش هاي پسیو و اکتیو

1.1.3 چکیده 216
2.1.3 مقدمه 216
3.1.3 روش های جزیره ای 216
4.1.3 بررسی روش پیشنهادی 218
5.1.3 سیستم مورد مطالعه 221
6.1.3 ارزیابی روش پیشنهادي تحت شرایط مختلف 222
7.1.3 نتیجه گیری 224
8.1.3 منابع 224

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده صورت فایل Word و PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید