50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته تحقیقاتی آشنایی با وظایف شوراهای اسلامی، شهرداری و ۳۱ اداره و ارگان

برخی از عناوین اصلی

  • شوراها
  • شهرداری
  • آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی
  • وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی
  • شرح وظایف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
  • شرح وظایف اداره ورزش و جوانان شهرستان
  • راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقدمه :

این بسته با هدف افزایش اطلاعات کاندیداهای محترم جهت برنامه ریزی ، سخنرانی و افزایش توانمندی بالقوه جهت حضور در شورای شهر و روستا تهیه شده است. از آنجا که یکی از وظایف مهم شورا ؛ بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط می باشد ، به دلایل زیر مطالعه این بسته می تواند موثر باشد:
1- آشنایی با شرح وظایف شورای اسلامی زیر بنا و اساس برنامه ریزی می باشد
2- از آنجا که قسمت عمده مسئولیت شورای اسلامی پیرامون شهرداری و مصوبات مربوطه است ، آشنایی بیشتر با شرح وظایف کاکنان و سازمان های وابسته می تواند بر آگاهی کاندیدهای محترم جهت صاحب نظر بودن در امور شهرداری بیفزاید ، و امکان توجیه مردم و معرفی خود به عنوان کاندیدای اصلح را افزایش دهد.
3- از آنجا که در هنگام تبلیغات و سخنرانی ، مردم انتظار دارند در امور مختلف ( امور فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي) صاحبنظر و دارای طرح و برنامه باشیم ، مطالعه شرح وظایف یا قوانین و مقرارت ادارات ، کمک می کند تا در هنگام تدوین طرح و برنامه از نیروی انسانی و امکانات موجود مطلع باشیم تا اولا طرح تکراری ارائه نکنیم ، ثانیا از ظرفیت و پتانسیل ادارات و ارگان های مختلف در تحقق طرح و برنامه خود مطلع باشیم .
هدف اولیه نگارش این بسته ، افزایش اطاعات خودم جهت کاندیداتوری شورای اسلامی شهر بوده است . این بسته مشتمل بر 33 فصل و 426 صفحه می باشد . به اعتقاد حقیر مطالعه فصل اول و دوم برای تمام کاندیداهای محترم مفید و ضروری می باشد اما مطالعه فصول دیگر ، بستگی به طرح و برنامه های اصلی کاندیداهای محترم دارد. منابع این بسته سایت وزارتخانه ها ، ادارات کل و سایت های خبر ی می باشد .

فهرست مطالب

فصل اول:
1- شورا در قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2- وظايف شوراي اسلامي شهر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
3- اسامی کمیسیون های شورای اسلامی شهر………………………………………………………………………………………………………………………………….18
4- آئین نامه های داخلی شورای اسلامی شهر……………………………………………………………………………………………………………………………………18
5- وظایف شورای اسلامی روستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
فصل دوم:
1-وظایف شهرداری ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
2- قوانین و مقررات ماده 55…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
1-2- شرح وظایف واحدها و سازمان های شهرداری………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-2-1-آتش نشانی و خدمات ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
1-2-2-امور اداری و مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
1-2-3-امورعمرانی و شهرسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
1-2-4-حوزه شهردار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37
1-2-5-خدمات شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
1-2-6-دبیرخانه شورای اسلامی شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-2- شرح وظایف کارکنان شهرداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
1-2-2- شرح وظايف شهردار منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
2-2-2- شرح وظايف متصدي امور دفتري و بايگاني………………………………………………………………………………………………………………………………….39
3-2-2- شرح وظايف كارشناس روابط عمومي……………………………………………………………………………………………………………………………………….40
4-2-2- شرح وظايف كارشناس حقوقي………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
5-2-2- شرح وظايف كارشناس املاك………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
6-2-2-. شرح وظايف كارشناس رايانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
7-2-2- شرح وظايف رئيس اداره امور مالي و اداري…………………………………………………………………………………………………………………………………43
8-2-2- شرح وظايف كارشناس امور اداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
9-2-2- شرح وظايف كارگزين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
10-2-2- شرح وظايف مسئول درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
11-2-2- شرح وظايف متصدي درآمد(آمار و اطلاعات و مغايرت هاي بانكي، صدور استعلام و ثبت درخواست)…………………………………………………………………….47
12-2-2-شرح وظايف مامور وصول درآمد(وصول عوارض اتومبيل، صدور قبض)……………………………………………………………………………………………………….48
13-2-2- شرح وظايف مسئول مميزي و نوسازي…………………………………………………………………………………………………………………………………….48
14-2-2- شرح وظايف مامو ر اجرا و ابلاغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
15-2-2- شرح وظايف كارشناس مالي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
16-2-2- شرح وظايف حسابدار ( تنظيم اسناد )……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
17-2-2- شرح وظايف حسابدار ( حقوق ودستمزد ، صدور چك و مغايرت بانكي )…………………………………………………………………………………………………..50
18-2-2- شرح وظايف حسابدار ( امور قراردادها و اعتبارات)…………………………………………………………………………………………………………………………51
19-2-2- شرح وظايف حسابدار ( مميزي اسناد)…………………………………………………………………………………………………………………………………….52
20-2-2- شرح وظايف انباردار و جمعدار اموال………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
21-2-2- شرح وظائف كارپرداز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
22-2-2- شرح وظايف رئيس اداره امور عمراني……………………………………………………………………………………………………………………………………..54
23-2-2- شرح وظايف كارشناس معماري ( طرح هاي زيربنايي)…………………………………………………………………………………………………………………….55
24-2-2- شرح وظايف نقشه بردار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
25-2-2-شرح وظايف كارشناس عمران ( ناظر پروژه )……………………………………………………………………………………………………………………………….56
26-2-2- شرح وظايف كارشناس راه و ساختمان ( ناظر پروژه )……………………………………………………………………………………………………………………..56
27-2-2- شرح وظايف كارشناس تأسيسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………57
28-2-2- شرح وظايف رييس اداره امور شهرسازي………………………………………………………………………………………………………………………………….59
29-2-2- شرح وظايف كارشناس شهرسازي………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
30-2-2- شرح وظايف كارشناس GIS……………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
31-2-2- شرح وظايف كارشناس صدور پروانه ساختمان…………………………………………………………………………………………………………………………….60
32-2-2- شرح وظايف كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي……………………………………………………………………………………………………………………61
33-2-2-شرح وظايف كارشناس راه و ساختمان (مامور فني)………………………………………………………………………………………………………………………62
34-2-2- شرح وظايف كارشناس ماده صد………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
35-2-2- شرح وظایف کارشناس نقشه برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………….63
36-2-2- شرح وظايف رئيس اداره خدمات شهري………………………………………………………………………………………………………………………………….63
37-2-2- شرح وظايف كارشناس خدمات شهري (كنترل و رفع تخلفات)……………………………………………………………………………………………………………64
38-2-2- شرح وظايف كارشناس خدمات شهري (امور شهر)………………………………………………………………………………………………………………………65
فصل سوم:

شرح وظایف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم :

وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی…………………………………………………………………………………………………………………70
فصل پنجم:

متن لايحه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………76
شرح وظايف ادارات بازرگاني شهرستانها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
فصل ششم:

شرح وظایف اداره ورزش و جوانان شهرستان………………………………………………………………………………………………………………………………………87
فصل هفتم:

معرفی سازمان فنی و حرفه ای کشور………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
فصل هشتم:

اهداف دفاتر امام جمعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
فصل نهم:

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………………..104
فصل دهم:

آشنایی با نظام خدمتی بسیج انواع عضویتهای بسیج…………………………………………………………………………………………………………………………110
فصل یازدهم :

پارک علم و فناوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………121
فصل دوازدهم:

آشنایى با وظایف و مأموریت‌هاى کلى پلیس راهنمایى و رانندگى……………………………………………………………………………………………………………..128
فصل سیزدهم:

وظايف روحانيت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..133
فصل چهارده:

وظایف و ساختار سازمانی سازمان تبلیغات اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………..149
فصل پانزدهم :

شبکه دامپزشکی کشور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..155
فصل شانزدهم:

شبکه بهداشت و درمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………159
فصل هفدهم:

نگاهی به خدمات و نقش کتابخانه های عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………….163
فصل هجدهم :

اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی……………………………………………………………………………………………………………………………………….180
فصل نوزدهم :

وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران………………………………………………………………………………………………………………………………….182
فصل بیستم:

راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………185
فصل بیست و یکم:

شرح وظایف سازمان جهاد کشاورزی استانها…………………………………………………………………………………………………………………………………….190
فصل بست و دوم:

قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………………………195
فصل بیست و سوم:

ستاد امر به معروف و نهی از منکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..201
فصل بیست و چهار :

معرفی بنیاد شهید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………219
فصل بیست و پنجم:

بنياد مسكن انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………226
فصل‌ بیست و ششم:

آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………231
فصل بیست و هفتم :

اداره راه و شهرسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..244
فصل بیست و هشتم :

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان………………………………………………………………………………………………………………………………………….256
فصل بیست و نهم:

اهداف و وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………………….273
فصل سی ام:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………….276
فصل سی و یکم:

شرکت ملی گاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….280
فصل سی و دوم :

اداره اوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….285
فصل سی و سه:

قانون مالیات های مستقیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….294
مالیات بر ارزش افزوده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………405
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….426

آشنایی با محقق و هدف از انجام تحقیق

اینجانب مصطفی صادقی نسب متولد 1355 ، فرهنگی و دارای 23 سال سابقه خدمت می باشم. دو سال به عنوان کارشناس در پست های مرتبط با کیفیت بخشی و افزایش کارآیی آموزش و پرورش اشتغال داشته ام ، همچنین دو سال به عنوان نماینده معلمان منطقه میان جلگه و یک سال به عنوان دبیر هیات رئیسه پارلمان معلمان استان خراسان رضوی فرصت یافتم تا در 20 جلسه مختلف مدیریتی در سطوح شهر، استان وجلسه با برخی مسئولان پایتخت شرکت نمایم . ضمن اینکه مسئولان را انسان های محترم و با فضیلت ارزیابی می کنم اما بر اساس شواهد و تحقیقات اولیه ، این فرضیه در من شکل گرفته که عامل اصلی عدم پیشرفت کشور برگزاری جلسات هم اندیشی و مدیرتی به صورت کلی گویی ،  بیان مطالب غیر پژوهشی ، پراکنده و غیر هدفمند می باشند . از آنجا که حقیر  تصمیم ورود به شورای اسلامی شهر نیشابور را دارم ، معتقدم با توجه به وظایف شورا ، ابتدا لازم است پیرامون وظایف و طرح و برنامه های شهرداری و کلیه ادارات ، نهاد ها و ارگان های اجرایی شناخت اولیه داشته باشم و بر پایه اطلاعات و تحقیقات مستند ، طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و کاربردی موثر به مسئولان ذیربط ارائه نمایم ، همچنین بتوانم فرهنگ تحقیق و پژوهش را در جلسات مدیریتی شهر ، استان و کشور نهادینه نمایم.

بر خود لازم می دانم از خانواده ام به ویژه همسرم که در طی انجام این تحقیق صبوری و همراهی لازم را داشتند تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای احمد همت آبادی عضو محترم شورای شهر نیشابور که قبل از انجام تحقیق ، پیرامون وظایف شورا شهر راهنمایی های لازم را داشتند سپاسگزاری می نمایم.

و من الله التوفیق

مصطفی صادقی نسب 96/1/11

قابل توجه کاندیداهای شورای اسلامی: معرفی بسته تحقیقاتی جهت برنامه ریزی بهتر و سخنرانی عالمانه تر