50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحي حلقه قفلشده در فاز جهت تشخيص موقعيت دقيق زاويه ولتاژ شبكه بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش PLL در سيستم هاي كنترل و بكارگيري آن در كنترل سرعت يك موتور DC بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهبود عملکرد PLL با استفاده از فیلتر MAF بررسی شده است

در سالهاي اخير، منابع انرژي تجديدپذير، همچون انرژي بادي، خورشيدي، پيل سوختي و … نقش مهمي را در جهت توليد توان ايفا كردهاند. از سوي ديگر، نفوذ اين منابع توليد كننده به شبكه قدرت، مشكلات پايداري ولتاژ شبكه را بوجود آوردهاند. عموما اين منابع توسط اينورترهاي قدرت به شبكه كوپل ميشوند. انتقال توان از منبع به شبكه، مستلزم داشتن اطلاعات كافي از موقعيت زاويه ولتاژ شبكه جهت توليد سيگنال مرجع در حلقه كنترلي ميباشد. مفهوم كلي حلقه قفل شده فازي، براي اولين بار در مقاله آقاي اپلتون در سال 1923 و آقاي بلسيز در سال 1932 معرفي شد كه بطور عمده جهت سنكرون سازي دريافت سيگنالهاي راديويي مورد استفاده قرار ميگرفت. همانطور كه در آمده است، زاويه فاز، بخش مهمي از اطلاعات جهت بهرهبرداري از منابع تغذيه توان شبكه مانند اينورترهاي متصل به سلولهاي خورشيدي ميباشد. سيستمهاي حلقه قفل شده فازي بر اساس نحوه طراحي و نيز مكانيزم عملكردشان انواع مختلفي را دارا ميباشند كه در سالهاي اخير در جهت توليد زاويه ولتاژ شبكه مورد استفاده واقع شدهاند

قسمت هایی از فصل اول طراحي حلقه قفل شده در فاز جهت تشخيص موقعيت دقيق زاويه ولتاژ شبكه

با توجه به يك فيلتر شكافدار ايدهآل، يك فيلتر خطي ميباشد كه پاسخ فركانسي آن از طريق يك بهره واحد، در تمام فركانسها، بجز يك فركانس خاص، كه فركانس شكاف ناميده ميشود، مشخص ميشود.اين ساختار قادر است تا فركانس يك سيگنال سينوسي معين را در صورتيكه ثابت بماند، تخمين بزند. ولي هنگاميكه غير ثابت باشد، ممكن است فركانس با زمان متفاوت باشد. اگر هرگونه تغيير در فركانس سيگنال ورودي رخ بدهد، واضح است كه طراحي ناچ فيلتر غير عملي ميشود. ناچ فيلتر را ميتوان در خروجي بلوك تشخيص فاز به كار برد، كه به خوبي مؤلفه دو برابر فركانس شبكه را تضعيف ميكند. نحوه طراحي سيستم PLL مبتني بر فيلتر شكافدار در شكل (2) نشان داده شده است

فهرست کامل فصل اول طراحي حلقه قفل شده در فاز جهت تشخيص موقعيت دقيق زاويه ولتاژ شبكه

1-1 ) طراحی حلقه قفل شده در فاز (PLL) جهت تشخیص موقعیت دقیق زاویه ولتاژ شبکه

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 شرح ساختار و روش كلي سيستم حلقه قفل شده فازي 2
1.1.4 ساختار حلقه قفل شده فازی مبتنی بر ناچ فیلتر 3
1.1.5 شبیه سازی وبررسی عملکرد حلقه قفل شده فازی مبتنی بر یفیلتر شکاف دار 4
1.1.6 نتیجه گیری 5
1.1.7 مراجع 5

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم PLL در سيستم هاي كنترل و بكارگيري آن در كنترل سرعت يك موتور DC

امروزه روش هاي متعددي براي پياده سازي و طراحي توليد كننده هاي فركانسي1 وجود دارد كه بيشتر آنها توسط حلقه هاي قفل شده فاز و حلقه هاي قفل شده تاخير پياده سازي مي شوند. در اين مبحث به ساختارهاي موجود توسط روش PLL بطور كامل مي پردازيم.
بيشتر توليد كننده هاي فركانسي توسط PLL ها علاوه بر كاربرد در اين زمينه در مواردي چون استخراج سيگنال داده استخراج سيگنال ساعت و مدولاسيون فاز نيز كاربرد دارند. شكل 1- 3 نشان دهنده ساختار يك حلقه قفل شده فاز مي باشد، اجزاء تشكيل دهنده آن آشكارساز فاز پمپ بار ، شمارنده و اسيلاتور كنترل شونده با ولتاژ و حلقه فيلتر مي باشد.

فهرست کامل فصل دوم PLL در سيستم هاي كنترل و بكارگيري آن در كنترل سرعت يك موتور DC

2-1) PLL در سیستم های کنترل وبکارگیری آن درکنترل سرعت یک موتور DC

2.1.1 کلیات 21
2.1.1.1 تاریخچه 22
2.1.1.2 انواع كنترل موتورهايDC 22
2.1.1.3 موتورهای DC کنترل شونده با آرمیچر 22
2.1.1.4 موتورها DC کنترل شونده با میدان 26
2.1.1.5 مقایسه عملکرد موتورهای DC کنترل شونده با آرمیچر ومیدان 28
2.1.1.6 ساختار اصلی PLL 29
2.1.1.7 ساختار تولید کننده های فرکانسی 29
2.1.1.8 منابع نویز در PLL 32
2.1.2 مدلسازی ،اجزاء ومدارات 34
2.1.2.1 مقدمه 35
2.1.2.2 بلوک دیاگرام کلی PLL همراه با موتور 35
2.1.2.3 حلقه هاي قفل شده فاز 36
2.1.2.4 مدل غیرخطی استاندارد برای PLL های آنالوگ 37
2.1.2.5 روش های آنالیز غیرخطی برای PLL های کلاسیک 38
2.1.2.6 شرط پايداري در سيستم هاي كنترل 39
2.1.2.7 PLL مرتبه دوم بدون صفر 40
2.1.2.8 مدل خطی استاندارد برای PLL های آنالوگ 42
2.1.2.9 PLL با سیگنال های دیجیتالی وتمام دیجیتال 43
2.1.2.10 اجزاء حلقه هاي قفل شده فاز 45
2.1.2.11 آشكار كننده هاي فاز 45
2.1.2.12 آنالیز آشکار کننده های فاز با XOR 46
2.1.2.13 نمونه برداري و نگدارنده آشكار كننده هاي فاز 48
2.1.2.14 اسيلاتور كنترل ولتاژ 48
2.1.2.15 فيلتر هاي حلقه آنالوگ 49
2.1.2.16 ساخت فيلترهاي فعال به كمك تقويت كننده هاي عملياتي با بهره واحد 49
2.1.2.17 مراحل ساخت 50
2.1.2.18 مثالي از يك فيلتر فعال بكمك تقويت كننده هاي عملياتي 56
2.1.3 ایجاد فرکانس دقیق با PLL 58
2.1.3.1 مقدمه 59
2.1.3.2 ايجاد فركانس دقيق در خروجي كنترل كننده 60
2.1.3.3 مدار توليد مقسم فركانسي و مبدل موج مربعي 61
2.1.3.4 فيلتر پايين گذر 62
2.1.3.5 اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ 62
2.1.3.6 تعيين مقادير و رسم نمودار 62
2.1.3.7 تاثير نويز در سيستم توليد فركانس 64
2.1.4 کاربرد PLL درکنترل دور موتور،شبیه سازی ومقایسه 69
2.1.4.1 شرحي از سيستم پيشنهادي 70
2.1.4.2 تابع انتقال سيستم 71
2.1.4.3 آشكار كننده فركانسي فاز 72
2.1.4.4 حلقه فيلتر 72
2.1.4.5 اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ 73
2.1.4.6 تعيين مقادير تابع انتقال سيستم 74
2.1.4.7 شبيه سازي سيستم كنترل VCO 75
2.1.4.8 مقایسه 93
2.1.5 نتیجه گیری و پیشنهادات 94
2.1.5.1 نتیجه گیری 95
2.1.5.2 پیشنهادات 98
2.1.5.3 مراجع 99
2.1.5.4 ABSTRACT 105

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهبود عملکرد PLL با استفاده از فیلتر MAF

با توجه به اينكه امروزه هر كدام از اجزاء PLL به روش هاي مختلفي طراحي و پياده سازي شده اند ساختارهاي مختلف PLL داراي تعدد زيادي مي باشند. پياده سازي ديجيتال PLL ها نيز براي اهداف مشخص انجام شده است اما با وجود انواع مختلف PLL ها اساس و ساختار پايه آنها يكسان مي باشند.
همانطور كه از نام PLL مشخص است يك حلقه قفل شده فاز سيگنال خروجي VCO را روي سيگنال ورودي مرجع قفل مي كند. در زماني كه PLL هنوز قفل نشده است (زمان گذرا)،PLL وارد يك ناحيه غير خطي شده وVCO تلاش مي كند كه فركانس درست را پيدا كند به محض اينكه حلقه قفل شد مدل سيگنال كوچك را مي توان براي PLL ها استفاده كرد. شكل 1-4 نشان دهنده مدل سيگنال كوچك براي هر كدام از قسمتهاي موجود در PLL مي باشد با توجه به توضيحات فوق، آشكار ساز فاز اختلاف بين دو سيگنال ورودي را اندازه گيري كرده و پمپ بار، آن را به ولتاژ تبديل مي كند.

فهرست کامل فصل سوم بهبود عملکرد PLL با استفاده از فیلتر MAF

3-1 ) بهبود عملکرد Park-PLL با استفاده از فیلتر MAF

3.1.1 چکیده 107
3.1.2 مقدمه 107
3.1.3 آشنایی با اغتشاش ها وتاثیرآن برعملکرد PLL 108
3.1.4 آشنایی با PARKPLL 108
3.1.5 آشنایی با فیلتر MAF وطراحی آن 110
3.1.6 آشنایی با ساختار MAF-Park-PLL 111
3.1.7 بررسی صحت کارایی MAF-Park-PLL 112
3.1.8 شبیه سازی 112
3.1.9 بررسی کارایی MAF-Park-PLL درشرایط اغتشاش ومقایسه عملکرد 113
3.1.10 نتیجه گیری 114
3.1.11 مراجع 114

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید