50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر SOFTSWITCH

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر SOFTSWITCH است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر SOFTSWITCH بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم (MOIP) برای ارتباط بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش برآورد هزینة سرمایه گذاری برای NMS و CCB در بخش ارتباطات کشور بررسی شده است

گسترش شبکه اینترنت و تعریف سرویس های مختلف در این شبکه و فعالیت سازندگان تجهیزات در این زمینه موجب استفاده فراگیر از فناوری مبتنی بر سوئیچینگ بسته ای گردیده است. اپراتورهای مخابراتی که سرمایه گذاری زیادی در زمینه شبکه های موجود مبتنی بر سوئیچینگ مداری انجام داده اند ، با افزایش تقاضا خواهان ارائه سرویس های باند وسیع در کنار سرویس های موجود میباشند. شبکه های موجود هنوز بعنوان یکی از منابع مهم درآمدی بشمار می آیند وایجاد شبکه های موازی از نظراقتصادی هزینه بالایی را تحمیل مینماید وبهمین دلیل یکپارچگی بسترهای ارائه سرویسهای موجود و سرویسهای باند پهن که براساس فناوری بسته ای امکانپذیر است ، مورد توجه مجامع بین المللی و سازندگان و اپراتورهای مخابراتی قرارگرفته است. یکی از مشکلات شبکه های موجود این است که برای ارائه سرویس های جدید معمولا نیاز به ارتقاء سیستم ها در کلیه نقاط شبکه می باشد ، چرا که کلیه بخشهای کنترل و سوئیچینگ و مسیریابی و ارائه سرویس ها بصورت یکپارچه در مراکز سوئیچینگ تعبیه گردیده است که این مسئله هم از نظر اجرایی و هم از نظر هزینه ها قابل تامل است. مجامع بین المللی با هدف تامین کلیه نیازهای مشترکین ، شبکه های نسل آینده را معرفی نموده اند که در این شبکه ها که از یک معماری باز استفاده گردیده است ، تسهیلات لازم برای کلیه بخشهای فعال شامل سازندگان ، اپراتورها و فراهم آورندگان سرویس را فراهم خواهد نمود. اصول این شبکه ها تعریف لایه های مختلف و واسطه های مناسب برای ارتباط بین این لایه ها میباشد و مهمترین هدف این شبکه ها جداسازی بخش کنترل شبکه با استفاده از مفهوم Softswitch است.دراین شبکه از یک لایه انتقال مبتنی بر فناوری بسته ای (IP) استفاده گردیده است که اطلاعات رامستقل از نوع سرویس و براساس پارامترهای کیفیت خواسته شده به سمت مقصدحمل مینماید.

قسمت هایی از فصل اول طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر SOFTSWITCH

در سالهای اخیر با توجه به رشد روزافزون ترافیک دیتا ، نیاز به ایجاد یک شبکه یکپارچه پاکتی که در آن کلیه سرویسها همگرا شده و از طریق یک دسترسی واحد قابل ارائه به مشترکین باشد ، مورد توجه اپراتورهای شبکه و سرویس دهندگان قرار گرفته است. در این راستا مفهوم شبکه های نسل آینده معرفی گردیده است. بطور کلی میتوان یک شبکه NGN را بصورت زیر تعریف نمود :
شبکه نسل آینده ، یک شبکه یکپارچه مبتنی بر فن آوری پاکتی است که در آن کلیه سرویسها همگرا شده و هر مشترک میتواند هر سرویس را در هر زمان ، در هر مکان و از طریق هر دسترسی دریافت کند و در آن قابلیت تحرک پذیری کامل (تحرک پذیری ترمینال ،تحرک پذیری شخص ، تحرک پذیری سرویس وجلسه) پشتیبانی میشود. در حال حاضر هر شبکه برای ارائه یک سرویسهای خاص و محدود طراحی شده است و بر همین اساس تجهیزات سوئیچ ،انتقال و دسترسی خاص خود را دارد. NGN جهت رسیدن به اهداف تعین شده براساس تعریف انجام شده ، یک معماری لایه ای بر مبنای اصول زیر فراهم می سازد:
– لایه ها بصورت افقی روی یک لایه انتقال مشترک پاکتی ، یکپارچه میشوند و این لایه یکپارچه توسط سرویسهای مختلف بصورت اشتراکی استفاده میشود و در این لایه ، یک
شبکه ساده اتصال ، اطلاعات را از مبدأ به مقصد حمل می کند و به نوع سرویس توجه نمی کند.
– لایه کنترل از لایه انتقال کاملا جداست .
– لایه کنترل واسط های باز و قابل برنامه ریزی به سمت لایه سرویس وکاربرد فراهم میسازد .

فهرست کامل فصل اول طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر SOFTSWITCH

1-1 ) طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر SOFTSWITCH

1.1.1 توپولوژی واجزاء شبکه ثابت مخابرات کشور(وضعیت موجود) 19
1.1.1.1 توپولوژی و اجزاء شبکه ثابت مخابرات کشور(وضعیت موجود) 20
1.1.1.2 مرکز سوئیچینگ بین الملل 21
1.1.1.3 مراکز سوئیچینگ بین شهری ثانویه 22
1.1.1.4 مراکز سوئیچ بین شهری اولیه 22
1.1.1.5 مراکز سوئیچ انتهایی 22
1.1.1.6 مراکز سوئیچ محلی 23
1.1.1.7 مراکز سوئیچ ترانزیت 23
1.1.1.8 نحوه مسیریابی ترافیک بین شهری 23
1.1.1.9 مسیریابی در سمت شبکه شهری 24
1.1.1.10 مسیریابی در شبکه بین شهری 24
1.1.1.11 شماره گذاری مشترکین درشبکه 25
1.1.1.12 نحوه نرخ گذاری مکالمات در شبکه بین شهری 26
1.1.1.13 سیگنالینگ 27
1.1.1.14 همزمانی 29
1.1.1.15 تعامل شبکه تلفن ثابت وشبکه تلفن همراه 30
1.1.1.16 وضع موجود شبکه بین شهری کشور 31
1.1.1.17 نتیجه گیری 33
1.1.2 توزیع تقاضاو نیازترافیکی در برنامه پنج ساله(87-1383) 34
1.1.2.1 توزیع تقاضاو نیازترافیکی در برنامه پنجساله 35
1.1.2.2 توزیع تقاضا 35
1.1.2.3 ترافیک ورودی به شبکه بین شهری کشور 36
1.1.2.4 ترافیک بین شهری هرمرکز 36
1.1.2.5 تعیین ترافیک ورودی وخروجی در هر مرکز بین شهری 38
1.1.2.6 ترافیک مربوط به مراکزثابت 38
1.1.2.7 ترافیک مربوط به درواره های موبایل 39
1.1.2.8 نتیجه گیری 44
1.1.3 فناوری IP وحمل صوت مبتنی بر پروتکلIP(VOIP) 45
1.1.3.1 فناوری IP وحمل صوت مبتنی بر پروتکل IP 46
1.1.3.2 ساختار لایه بندی درپروتکل 46
1.1.3.3 لایه کاربرد 47
1.1.3.4 لایه انتقال 47
1.1.3.5 لایه اینترنت 47
1.1.3.6 لایه لینک داده ها 48
1.1.3.7 لایه فیزیکی 48
1.1.3.8 پروتکل های مسیریابی درIP 49
1.1.3.9 پروتکل RIP 50
1.1.3.10 پروتکل IGRP 50
1.1.3.11 پروتکل OSPF 51
1.1.3.12 پروتکل BGP 51
1.1.3.13 حمل صوت روی شبکه های مبتنی بر IP 52
1.1.3.14 مشخصه ها وکیفیت صوت درسرویس VOIP 53
1.1.3.15 تاخیر 53
1.1.3.16 جیتر 55
1.1.3.17 اکو 55
1.1.3.18 تلفات 56
1.1.3.19 پروتکل های مناسب جهت تامین کیفیت سرویس در VOIP 58
1.1.3.20 پروتکل RTP 58
1.1.3.21 پروتکل RTCP 59
1.1.3.22 پروتکل RSVP 60
1.1.3.23 پروتکل DIFFSERV 62
1.1.3.24 پروتکل MPLS 64
1.1.3.25 کارکردها واجزاء پروتکل MPLS 64
1.1.3.26 مسیریابهای سوئیچینگ برچسب 65
1.1.3.27 کلاس تعادل پیشرو 66
1.1.3.28 برچسب ها و وابستگی برچسب ها 67
1.1.3.29 شکل پایه برچسب های MPLS 67
1.1.3.30 پروتکل IPSEC جهت حفاظت وتایید صحت 68
1.1.3.31 پروتکل AH 69
1.1.3.32 پروتکل ESP 70
1.1.3.33 پروتکل های لایه کاربرد برای حمل صوت رویIP 70
1.1.3.34 پروتکل 323. H 70
1.1.3.35 پروتکل SIP 74
1.1.3.36 پروتکل های لایه شبکه برای حمل صوت روی IP 76
1.1.3.37 پروتکل H.248/MEGACO 76
1.1.3.38 پروتکل BICC 80
1.1.3.39 نتیجه گیری 81
1.1.4 شبکه نسل آینده (NEXT GENERATION NETWORK) 83
1.1.4.1 شبکه نسل آینده 84
1.1.4.2 ساختار و مدل لایه ای شبکه NGN 85
1.1.4.3 لایه سرویس و کاربرد 86
1.1.4.4 لایه سیگنالینگ وکنترل شبکه 86
1.1.4.5 لایه انتقال 86
1.1.4.6 لایه دسترسی 87
1.1.4.7 مزایای استفاده از معماری لایه ای و ساختار باز در شبکه NGN 87
1.1.4.8 عناصر اصلی شبکه نسل آینده 88
1.1.4.9 درواره رسانه ترانک 89
1.1.4.10 درواره دسترسی 89
1.1.4.11 درواره سیگنالینگ 89
1.1.4.12 کنترل کننده درواره رسانه یا SOFTSWITCH 90
1.1.4.13 مفهوم SOFTSWITCH 91
1.1.4.14 هستینه های کارکردی درمعماری SOFTSWITCH 92
1.1.4.15 کارکرد کنترل درواره رسانه 93
1.1.4.16 کارکرد عامل مکالمه و میانکاری 94
1.1.4.17 کارکرد مسیردهی و حسابرسی مکالمه 95
1.1.4.18 کارکرد سرویس دهنده SIP-PROXY 96
1.1.4.19 کارکرد درواره سیگنالینگ(SG-F) وسیگنالینگ درواره دسترسی(AGS-F) 97
1.1.4.20 کارکرد سرویس دهنده کاربرد 98
1.1.4.21 کارکرد کنترل سرویس 100
1.1.4.22 کارکرد درواره رسانه 100
1.1.4.23 کارکرد سرور رسانه 102
1.1.4.24 نتیجه گیری 103
1.1.5 استراتژی حرکت به سمت شبکه نسل آینده 105
1.1.5.1 استراتژی حرکت به سمت شبکه نسل آینده 106
1.1.5.2 استراتژی کلی گذار به شبکه نسل آینده از دیدگاه ITU-D 108
1.1.5.3 استفاده از شبکه PSTN برای سرویس صوت واینترنت 109
1.1.5.4 مهیا ساختن شبکه PSTN 111
1.1.5.5 حمل صوت روی بسته IP درلایه ترانزیت 114
1.1.5.6 صوت روی فناوری بسته ای در بخش دسترسی 115
1.1.5.7 معرفی چند رسانه در شبکه 117
1.1.5.8 گذار به سمت NGN کامل 120
1.1.5.9 ارتقاء کیفی شبکه موجود 121
1.1.5.10 شبکه سیگنالینگ شماره هفت 122
1.1.5.11 ارائه سرویسهای هوشمند 123
1.1.5.12 تفکیک صوت و دیتا در ورودی سوئیچ های دیجیتال 123
1.1.5.13 افزایش پهنای باند خطوط آبونه 124
1.1.5.14 استفاده از واسطه های پرسرعت STMN درمراکز سوئیچ 125
1.1.5.15 سیستم صدور صورتحساب 125
1.1.5.16 ایجاد شبکه همزمانی 126
1.1.5.17 نتیجه گیری 126
1.1.6 طراحی بخش سوئیچینگ مداری شبکه بین شهری(توسعه وضع موجود) 128
1.1.6.1 طراحی بخش سوئیچینگ مداری شبکه بین شهری 129
1.1.6.2 تهیه ماتریس ترافیک نقطه به نقطه 129
1.1.6.3 محاسبه تعداد ترانک مورد نیازدر هرمرکز بین شهری 135
1.1.6.4 روش مسیر یابی در شبکه بین شهری 135
1.1.6.5 مدل ریاضی ترافیک و محاسبه تعداد کانال مورد نیاز 136
1.1.6.6 معیارها و پارامترهای تعیین ماتریس کانال 137
1.1.6.7 روش محاسبه کانال در مسیرهای مختلف 138
1.1.6.8 کانالهای مورد نیاز جهت تعامل شبکه موبایل با ثابت و بالعکس 144
1.1.6.9 نتیجه گیری 146
1.1.7 طراحی بخش سوئیچینگ بسته ای شبکه بین شهری(با نگرش NGN) 151
1.1.7.1 طراحی بخش سوئیچینگ بسته ای شبکه بین شهری 152
1.1.7.2 توپولوژی پیشنهادی شبکه زیر ساخت با نگرش NGN 156
1.1.7.3 انتخاب روش فشرده سازی وکدینگ مناسب 157
1.1.7.4 تعیین محل استقرار وظرفیت تجهیزات TMG 160
1.1.7.5 تعیین محل استقرار و ظرفیت مسیریابهای لبه و هسته 162
1.1.7.6 تعیین محل استقرار وظرفیت SOFTSWITCH ها 169
1.1.7.7 تعیین ظرفیت تجهیزات درواره سیگنالینگ 172
1.1.7.8 وضعیت شبکه دیتا در شبکه زیرساخت مبتنی بر SOFTSWICTH 173
1.1.7.9 نتیجه گیری 174
1.1.8 تحلیل حجم سرمایه گذاری در بخش NGN در پنج ساله آتی 176
1.1.8.1 تحلیل حجم سرمایه گذاری در بخش NGN در پنج ساله 177
1.1.8.2 تحلیل بازار جهانی 177
1.1.8.3 تحلیل حجم بازار فروش براساس نوع فناوری 177
1.1.8.4 تحلیل حجم بازار فروش به تفکیک نوع تجهیزات و سازندگان 181
1.1.8.5 تحلیل حجم سرمایه گذاری لازم در بخش NGN درپنج سال آتی 182
1.1.8.6 نتیجه گیری 183
1.1.8.7 نتیجه گیری کلی 184
1.1.8.8 پیوست 187
1.1.8.9 منابع و ماخذ 204
1.1.8.10 ABSTRACT 207

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم (MOIP ) برای ارتباط

ظرفیت شبکۀ مخابراتی موجود به دلیل محدودیت سوییچ های PSTN به پایان رسیده است. مالکیت نرم افزارها در اختیار تولید کنندگان این سیستم ها است و درخواست برای هر نوع سرویس جدیدی با هزینه زیاد ارتقا نرم افزار و سخت افزار همراه خواهد بود. شبکه نسل آینده NGNبا همگرایی خدمات صوتی و داده ای باعث دگرگونی شگرفی در شبکه ها شده است. مودم، فکس و تلفن همراه به وسیله دروازه هایی به شبکه IP متصل می شوند.
شبکه IP به سرعت در حال همه گیر شدن می باشد. هم ارزانتر و هم از سرویسهای قدیمی در کنار سرویس های جدید پشتیبانی می کند. بنابراین جاگزینی بخشی از شبکهPSTN با شبکه IP خصوصی و عمومی موجب ایجاد دروازه هایی برای مهیا کردن ارتباط صدا و فکس و داده بر روی شبکه IP شد. خیلی از بنگاه های اقتصادی شبکه خود را به فرم IP-PBX ارتقا دادند.

فهرست کامل فصل دوم بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم (MOIP ) برای ارتباط

2-1) بررسی و پیاده سازی پروتکل 150.V مودم(MOIP) برای ارتباط با شبکه تلفنی

2.1.1.1 آشنایی با مودم 226
2.1.1.2 آشنایی با مودم 227
2.1.1.3 فاز های کاری مودم 230
2.1.1.4 پروتکل تصحیح خطای42 V. 233
2.1.1.5 پروتکل فشرده سازی44 V. 234
2.1.2 پروتکل V.150 ( MOIP ) 236
2.1.2.1 توابع دروازه MOIP 237
2.1.2.2 حالت صوتی 238
2.1.2.3 حالت VBD 238
2.1.2.4 حالت MR 240
2.1.2.5 U-MR 241
2.1.2.6 V-MR 241
2.1.2.7 فازهای کاری MOIP 241
2.1.2.8 لایه فیزیکی MR 244
2.1.2.9 توابع کنترل خطا درحالت MR 245
2.1.2.10 پیکربندی های کنترل خطا 246
2.1.2.11 لینک های PSTN کنترل شده خطا 248
2.1.2.12 لینک های PSTN بدون کنترل خطا 248
2.1.2.13 انتخاب کانال انتقال برای اتصالات عدم کنترل خطا 248
2.1.2.14 انتخاب کانال انتقال NO-EC متقارن 249
2.1.2.15 انتخاب کانال انتقال در عدم تصحیح خطای غیر متقارن 249
2.1.2.16 تطبیق نرخ سیگنالینگ داده موثر 249
2.1.2.17 قانون انطباق سرعت 249
2.1.2.18 عدم کنترل خطای متقارن 250
2.1.2.19 عدم کنترل خطای غیر متقارن 250
2.1.2.20 مدیریت پیغام BREAK 252
2.1.2.21 توابع TCX 252
2.1.2.22 عدم انتقال-متراکم 253
2.1.2.23 انتقال-متراکم تک 253
2.1.2.24 انتقال-متراکم مضاعف D-TCX 253
2.1.2.25 پیکره بندی های فشرده سازی مخلوط 254
2.1.2.26 سلسله مراتب همکاری 255
2.1.2.27 XID/LR PROFILES برای استفاده در سناریو 1 MR 256
2.1.2.28 انتقال داده MR 256
2.1.2.29 تعریف های نوع داده 256
2.1.2.30 پشتیبانی از DLCI 256
2.1.2.31 اظهار عمومی روی کاربرد کاراکترهای دارای بیت آغاز و پایان 257
2.1.2.32 انتخاب انواع داده 257
2.1.2.33 انواع داده اجباری 257
2.1.2.34 هشتایی بدون قالب بندی 257
2.1.2.35 هشتایی خام فشرده 258
2.1.2.36 واسطه ها وعملکردهای MOIP 258
2.1.2.37 ترتیب انتقال بیت و هشتایی 258
2.1.2.38 پیغام های مربوط به برقراری ارتباط و قابلیت های دروازه 259
2.1.2.39 نسخه150.1 V. 259
2.1.2.40 تعریف های TCX 259
2.1.2.41 توانایی انتقال-تراکم پشتیبانی شده 259
2.1.2.42 حالت های فشرده سازی موجود 259
2.1.2.43 پارامترهای V.42 BIS 260
2.1.2.44 پارامترهای 44 V. 260
2.1.2.45 حالت MR 261
2.1.2.46 مدولاسیون های پشتیبانی شده 261
2.1.2.47 رفتار تن پاسخ 261
2.1.2.48 پارامترهای SPRT 261
2.1.2.49 پشتیبانی JM DELAY 262
2.1.2.50 ارجحیت انتقال-متراکم نوع مضاعف-مضاعف 262
2.1.2.51 انتخاب حالت تشخیص تماس 262
2.1.2.52 پیامهای تشخیص تماس دروازه 263
2.1.2.53 کدهای تعیین کننده علت SSE 263
2.1.2.54 پیغام های حالت MR 265
2.1.2.55 پیغام(INIT) 266
2.1.2.56 پیام های تبادل N-TCX XID 267
2.1.2.57 اطلاعات V.8JM. 268
2.1.2.58 پیغام(START_JM) 270
2.1.2.59 پیغام اتصال 270
2.1.2.60 پیغام شکستن 272
2.1.2.61 پیغام تصدیق شکستن 272
2.1.2.62 رویدادهای MR 272
2.1.2.63 پیغام CLRDOWN 274
2.1.2.64 روشهای تشخیص تماس 274
2.1.2.65 پردازش V.8 BIS 274
2.1.2.66 روند تشخیص تماس/ انتخاب رفتار با تن پاسخ 275
2.1.2.67 پردازش تن پاسخ 275
2.1.2.68 انتخاب طرز عمل در مورد تن پاسخ 276
2.1.2.69 تن پاسخ باکد کننده صوتی 2833 RFC 276
2.1.2.70 رفتار باتن پاسخ درحالت VBD-SELECT 276
2.1.2.71 رفتار با تن پاسخ در حالت ترکیبی 277
2.1.2.72 پردازش اولیه تن پاسخ 277
2.1.2.73 AT کد شده با 2833 RFC 277
2.1.2.74 AT با کدینگ VBD 278
2.1.2.75 حالت های تشخیص تماس 278
2.1.2.76 حالت تشخیص فراخوانی صوتی 278
2.1.2.77 حالت تشخیص ارتباط VBD-SELECTED 279
2.1.2.78 حالت تشخیص ارتباط مخلوط 279
2.1.2.79 روش های انتخاب حالت در MOIP 279
2.1.2.80 دیاگرام های SDL برای تشخیص تماس 281
2.1.2.81 مدل مرجع سیستم 281
2.1.2.82 توصیف سیگنالها 282
2.1.2.83 روند سوییچ از حالت صوتی به حالت انتقال داده توسط MOIP 295
2.1.3 پیاده سازی پروتکل انتقال SPRT 296
2.1.3.1 آشنایی با پروتکل SPRT 297
2.1.3.2 ساختار بسته SPRT 299
2.1.3.3 عملکرد SPRT 302
2.1.3.4 تایمرهای SPRT 303
2.1.3.5 کد C مربوط به SPRT 304
2.1.4 پیاده سازی کاربرد MOIP 306
2.1.4.1 مدیریت سیگنال BREAK 307
2.1.4.2 مدیریت سیگنال BREAK درحالت تصحیح خطا 307
2.1.4.3 مدیریت سیگنال BREAK درحالت بدون تصحیح خطا 307
2.1.4.4 ارسال سیگنال تصدیق BREAK 308
2.1.4.5 پیاده سازی مدیریت سیگنال BREAK 310
2.1.4.6 پیاده سازی روش تشخیص تماس 311
2.1.4.7 روند مذاکرات فشرده سازی 312
2.1.4.8 تعریف های عمومی و قواعد انتخاب TCX 312
2.1.4.9 روندها در پیکره بندی N-TCX 313
2.1.4.10 روش مذاکره در پیکره بندی های کنترل خطا 315
2.1.4.11 مذاکرات در پیکره بندی S-TCX به S-TCX 316
2.1.4.12 مذاکرات در پیکره بندی N-TCX به D-TCX 316
2.1.4.13 مذاکرات در پیکره بندی D-TCX به D-TCX 316
2.1.4.14 پیاده سازی روش مذاکرات فشرده سازی 317
2.1.5 نتیجه گیری و برنامه های آینده 319
2.1.5.1 نتیجه گیری 320
2.1.5.2 کارهای آینده 324
2.1.5.3 ضمیمه ها 326
2.1.5.4 فهرست منابع 403
2.1.5.5 ABSTRACT 404

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم برآورد هزینة سرمایه گذاری برای NMSو CCB در بخش ارتباطات کشور

نرم افزارهاي مديريت شبكه هاي مخابراتي(NMS) و… . نرم افزارهاي امور مشتريان و صدور صورت حساب (CCBS) نقش مهمي را در بكارگيري يكپارچه سازي و هماهنگي سخت افزار، نرم افزار و نيروي انساني براي نظارت، آزمون، پيكربندي… تحليل، ارزيابي و كنترل سرويس ها، شبكه ها و عناصر شبكه به منظور دستيابي به اهداف كيفيت سرويس و كارآيي عملياتي ايفا مي.كنند. همانگونه كه مي دانيم چهارچوب eTOM كه توسط TMF ارائه و ITU-T نيز آن را در قالب M.3050 استاندارد كرده است. ساختار مرجعی را برای دسته بندی تمام فعاليت های تجاری فراهم كنندگان سرويس هاي مخابراتی و نيز زبان تجاري پايه اي را براي توسعه، يكپارچه سازي سيستم هاي پشتيبان
عمليات (OSS) و كسب و كار ارائه كنندة سرويس مطرح مي كند.

فهرست کامل فصل سوم برآورد هزینة سرمایه گذاری برای NMS و CCB در بخش ارتباطات کشور

3-1 ) بررسی نقش جانشین پروری درارتقای نظام اداری استانداری

3.1.1 چکیده 185
3.1.2 ABSTRACT 185
3.1.3 مقدمه 185
3.1.4 پیشی تحقیق 186
3.1.5 طراحی الگوی استقرار نظام جانشین پروری در مدیریت دانشگاه 186
3.1.6 تدوین الگوی جانشین پروری درشرکت فولاد مبارکه اصفهان 186
3.1.7 طراحی وتحلیل الگوی عملیاتی جانشینی پروری 187
3.1.8 شناسایی مولفه ها والگوهای شایسته گزینی برای بهینه سازی مدل جانشین پروری کارکنان 187
3.1.9 تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت برکارایی نیروی انسانی 187
3.1.10 اصول نوین جانشین پروری درسازمان 187
3.1.11 طراحی وتدوین استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب مدیران دربانک ملی 188
3.1.12 تبیین مولفه های پیاده سازی مدیریت جانشین پروری درسازمان 188
3.1.13 معرفی مدل جامع وسیستمی مدیریت جانشین پروری برای سازمانها 189
3.1.14 دلایل برنامه ریزی ومدیریت جانشین پروری 189
3.1.15 بهترین شیوه های برنامه ریزی ومدیریت جانشین پروری طبق نظر ویلیام رائول 189
3.1.16 تضمین استمرار رهبری در سازمان 189
3.1.17 رویکرد سنتی 190
3.1.18 رویکرد جایگزینی 190
3.1.19 مشکلات مترتب بر رویکرد جانشین پروری سنتی 190
3.1.20 مقتضیات رویکرد جدید 190
3.1.21 گام های کلیدی در رویکرد جدید برنامه جانشین پروری 190
3.1.22استانداری یکی از سازمانها درنظام اداری ایران 191
3.1.23 نتیجه گیری 194
3.1.24 منابع 194

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید