50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی فیلترهای SAW

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی فیلترهای SAW است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی فیلترهای SAW در فرکانسهای بالای GHZ بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش كاربرد فيلترهاي SAW در مخابرات موبايل و ماهواره بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی و شبیه سازي یک فیلتر بررسی شده است

ادوات امواج آكوستيكي سطحي براي ساخت بر چسبهايي جهت شناسايي ويا سنجش در فركانسهاي مختلف استفاده قرار مي گيرند. اصولا اين ادوات براي كاربردهاي بدون سيم وسنجش از راه دور مورد نياز مي باشند.
اين ادوات را مي توان به صورت موثري با استفاده از لايه نشاني يك مبدل اينتر ديجيتال بر روي يك زير لايه پيزوالكتريك القاء و آشكار سازي كرد. مبدلهاي بسيار ظريف را مي توان با استفاده از فرايند فتو ليتو گرافي به صورت انبوه توليد ك .رد از آنجا كه اين فرايند در ساخت ادوات نيمه هادي كاربرد فراوان دارد وپيشرفتهاي چشمگيري در آن صورت گرفته است امكان ساخت طرح هاي بسيار مناسبي از انواع مبدلهاي اينتر ديجيتال وجود دارد. ساخت فيلترهاي فشرده پالسي براي رادار و رزوناتورهاي پايدار براي ساعت واندازه گيري دقيق زمان ، نمونه هاي ديگري از كاربردهاي ادوات هستند كه با شناسائي اين تكنولوژي قابل ارائه خواهند بود

قسمت هایی از فصل اول بررسی فیلترهای SAW در فرکانسهای بالایGHZ

ادوات با امواج صوتي سطحي كاربردهاي متنوعي همانند سنسورهاي شيميايي وموتورهاي شتاب دهنده ،اسيلاتورها ،راديوهاي ديجيتالي، تلفن هاي سلولي ، ماهواره ها، مودمها، رادارها ، ريموت كنترلها وبر چسبهاي مغناطيسي دارند.يك برچسب حسگر از راه دور غير فعال ،برچسبي است كه توانائي شناسائي ويا اندازه گيري بعضي از خواص فيزيكي را از راه دور و بدون استفاده از سيم دارد وفافد هر گونه منبع تغذيه مي باشد.
اين برچسبها امواج يك سيگنال اوليه را كه از يك كد خوان فرستاده مي شود دريافت و مجددامنتقل مي كنند، اگر جه اين سيستم تفاوتهاي اساسي با يك رادار دارد ولي براي فهم بهتر موضوع مي توان آن را بعنوان يك رادار در نظر گرفت. اين سيستم بازجو ناميده مي شود. اساس كار اين سيستم به اين شكل است كه كدخوان يك سيگنال راديوئي را فرستاده و پاسخ آن را از هر يك از برچسبهايي كه در نزديكي آن قرار دارند دريافت مي كند. از آنجائيكه به طور كلي ضروري است كه هر برچسب از ساير برچسبها متمايز باشد،پاسخ هر برچسب خاص به سيستم كد خوان بايد بتواند برچسب مورد نظر را تعيين نمايد. براي عموم كدخوانها هر بر چسب بايد به صورت فازي ويا تاخيري ويا بصورت هر دو صورت كد گزاري شده باشد تا بتواند اثر يكتائي را از خود براي كد خوان به جاي گذارد،به علاوه هر سيستم كد خوان بايد بتواند تمام برچسبهاي كد شده را شناسائي كند

فهرست کامل فصل اول بررسی فیلترهای SAW در فرکانسهای بالایGHZ

1-1 ) بررسی فیلتر های SAW در فرکانسهای بالای GHZ

1.1.1 مقدمه 12
1.1.1.1 مقدمه 13
1.1.1.2 ادوات SAW –قابلیت ها-محدودیت ها 14
1.1.1.3 کاربردها 15
1.1.2 ادبیات موضوع 16
1.1.2.1 فیلتر SAW با فاز خطی 17
1.1.2.2 مقایسه فیلترهای LC با فیلترهای SAW 17
1.1.2.3 تابع انتقال برای IDT ها 18
1.1.2.4 تلفات 19
1.1.2.5 محاسبه عرض باند جزئی از فیلتر 19
1.1.2.6 تطبیق ومقایسه نظریه ها برای طراحی فیلتر SAW 20
1.1.2.7 مبدلهای اینتردیجیتال با انگشتی های مایل 20
1.1.2.8 مقایسه ای از امواج صوتی سطحی نشتی وامواج مقطعی 21
1.1.2.9 امواج صوتی سطحی کم عمق(SBAW) 22
1.1.3 فصل سوم: IDTها 25
1.1.3.1 عامل موثر در IDTها 26
1.1.3.2 استفاده از IDT ها برای انگشتی های مورب از رزوناتورهای تک درگاهه 26
1.1.3.3 IDT برای فیلتر کرکره ای FM 27
1.1.3.4 پارامترهای مخرب در فیلترها 28
1.1.3.5 عملکرد هارمونی نامطلوب از ادوات SAW 30
1.1.3.6 IDT با خط پیچ دار برای هارمونیکهای عملیاتی 33
1.1.3.7 تفات جایگذاری ذاتی در IDT های دوجهته 34
1.1.3.8 انواع مدل میدان متقاطع 34
1.1.4 فصل چهارم:طراحی فیلترهای SAW 36
1.1.4.1 طراحی فیلتر SAW برای پاسخ دامنه وفاز اختیاری 37
1.1.4.2 ملاحظات دیجیتالی و انالوگ 38
1.1.4.3 مبدلهای اینتردیجیتال با انگشتی های یا کرکره ای 39
1.1.4.4 فیلترهای FM خطی کرکره ای 39
1.1.4.5 فیلترهای فاز خطی با استفاده از IDT هایی مورب 39
1.1.4.6 روابط پاسخ ضربه 43
1.1.5 فصل پنجم:عوامل مخرب 45
1.1.5.1 تضعیف صوتی 46
1.1.5.2 تدااخل کانالی الکترومغناطیس 46
1.1.5.3 بازتابش های غیرمطلوب IDTها 47
1.1.5.4 جبران سازی برای تاثیرات درجه دوم درفیلترهای SAW 48
1.1.6 فصل ششم:بسترها 50
1.1.6.1 بسترهای پیزوالکتریک 51
1.1.7 فصل هفتم:نتیجه گیری 53
1.1.7.1 نتیجه گیری 54
1.1.7.2 پیشنهادات 54
1.1.7.3 مراجع 55
1.1.7.4 REFERENCES 56
1.1.7.5 ABSTRACT 57

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم كاربرد فيلترهاي SAW در مخابرات موبايل و ماهواره

امروزه بازار ارتباطات بي سيم نسل دوم (2G) بـا سـرعت زيـادي در حـال پيـشرفت مـي باشـد. اخيـرا استفاده از سيستم هاي نسل سوم (3G) نيز آغازشده است. به علاوه سيستم هاي شبكه هاي محلي بـي سيم LAN همانند bluetooth يا سيستم هايي كه بر اساس IEEE802.11 مي باشند نيز ظهور يافته اند. اجزاء اصلي بخش مايكروويوي ترمينال هاي موبايـل در ايـن سيـستم هـا (هـم دربخـش فركـانس راديويي (RF) و هم در بخش فركانس مياني (IF)) تعدادي از اجزاء پسيو را به جز مدارهاي مجتمـع اكتيو RF و ماژول هاي ، RF ادغام كرده اسـت. بـارزترين اجـزاء پـسيوي كـه در بخـش مـايكروويو استفاده مي شوند، فيلترهاي SAW مي باشند. به خاطر پيشرفتي كه در مجتمع سازي بخش اكتيو ايـن سيستم ها حاصل شده است، تعداد اجزاي ترمينال هاي جديد در حال كـاهش مـي باشـد. بـه عبـارت ديگر، تعداد فيلترهاي RF SAW در پايانه هاي چند باندي 3افزايش مي يابد. در نتيجـه تـا كنـون در سيستم هاي امروزي تعداد اجزاء پسيو بيشتر از RFIC ها مـي باشـد. از آن جـايي كـه ترمينـال هـاي كوچك و كوچك ترمورد تقاضاي بازار است بنابراين اندازه تمام اجزاء بايد كاهش يابد. انـدازه فيلترهـاي SAW RF متداول به طور قابل ملاحظه اي در سال هاي اخيركاهش يافته اسـت

فهرست کامل فصل دوم كاربرد فيلترهاي SAW در مخابرات موبايل و ماهواره

2-1) کاربرد فیلترهای SAW درمخابرات موبایل وماهواره

2.1.1 فصل اول:آشنایی با افیلتر SAW 75
2.1.1.1 مقدمه 76
2.1.1.2 پدیده PIEZOELECTRICITY 79
2.1.1.3 انواع دستگاه های SAW 82
2.1.1.4 انتخاب مواد زير لايه 84
2.1.1.5 فیلتر SAW چگونه کار میکند 86
2.1.2 دستگاه های SAW و کاربردشان درارتباطات بی سیم 88
2.1.2.1 خلاصه 89
2.1.2.2 مقدمه 93
2.1.2.3 تكنولوژي، طراحي و تكنيك هاي شبيه سازي 94
2.1.2.4 ساخت فیلتر SAW 102
2.1.2.5 مشخصات دستگاه های SAW 104
2.1.2.6 مجتمع سازی 107
2.1.2.7 نتیجه 110
2.1.3 استفاده سیستم های جدید از فیلترهای RF SAW پیشرفته 111
2.1.3.1 مقدمه 112
2.1.3.2 طبقه بندي سيستم هاي ارتباطي 115
2.1.3.3 ساختار سیستم RF 118
2.1.3.4 تکنیک های RF SAW 125
2.1.3.5 تلفن بی سیم 130
2.1.3.6 تلفن سلولی 138
2.1.3.7 نتیجه 145
2.1.4 فیلترهای SAW فرکانس میانی برای کاربردهای تلفن موبایل 147
2.1.4.1 خلاصه 148
2.1.4.2 مقدمه 148
2.1.4.3 سهم جهاني مشتركين تلفن موبايل ديجيتال 149
2.1.4.4 فیلتر IF PDC 153
2.1.4.5 فیلتر IF PHS برای ترمینال ها 158
2.1.4.6 فیلتر IF PHS برای ایستگاه های پایه 164
2.1.4.7 فیلتر SAW IF CDMAONE 16
2.1.4.8 فیلتر SAW – IF W −CDMA 169
2.1.4.9 نتيجه 170
2.1.5 فصل پنجم:بررسی دوپلکسر آنتن SAW W-CDMA و GSM برپایه FEM وشامل دوپلکسر 171
2.1.5.1 خلاصه 172
2.1.5.2 مقدمه 173
2.1.5.3 دوپلکسر SAW درسیستم W −CDMA 175
2.1.5.4 بررسی ترکیب دوپلکسر W –CDMA با GSM براساس FEM 179
2.1.5.5 مشخصه غير خطي مدارهاي سوئيچينگ وفيلتر هاي SAW دربرابر سیگنالهای بلاکینگ 180
2.1.5.6 ارتقاء پرفورمنس چیپ های SAW وکوچک سازی دوپلکسر 185
2.1.5.7 نتيجه 187
2.1.6 فصل ششم:دوپلکسر SAW فرکانس بالا با مشخصه افت پایین و CUT-OFF تیز 188
2.1.6.1 مقدمه 190
2.1.6.2 فیلتر SAW نوع لدر 190
2.1.6.3 افزایش پایداری توان در فیلترهای SAW نوع لدر 192
2.1.6.4 اصلاح افت داخلي و مشخصه برش 194
2.1.6.5 طراحي دوپلكسر آنتن 198
2.1.6.6 دوپلکسر 800MHZ, AMPS −CDMA 199
2.1.6.7 دوپلکسر 800MHZ JCDMA 202
2.1.6.8 فیلتر TX آنتن 1.5GHZ PDC 203
2.1.6.9 دوپلکسر سیستم 1.9 GHZ PCS-CDMA 204
2.1.6.10 نتیجه 205
2.1.7 فصل هفتم:فیلترهای SAW ورزوناتورها درسیستم های ارتباطی عمومی 206
2.1.7.1 خلاصه 207
2.1.7.2 مقدمه 207
2.1.7.3 کاربرد فیلترهای SAW ورزوناتورها درسیستم های ارتباطی عمومی 208
2.1.7.4 دستگاه های SAW در ارتباطات ماهواره ای 209
2.1.7.5 نتیجه 213
2.1.7.6 منابع و ماخذ 215
2.1.7.7 ABSTRACT 218

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی و شبیه سازي یک فیلتر

ادوات SAW زيــــر مجموعــــه اي از سيــــستم هــــاي ميكروالكترومكــانيكي (MEMS) هــستند كــه در آنهــا امــواج آكوستيكي سطحي در زير لايه اي 3از جنس مـواد پيزوالكتريـك مانند ،LiTaO3 كوارتز يا LiNbO3 انتشار يافته و به صورت نمايي در عمق زيرلايه ميرا مي شوند. ادوات SAWبه علـت پايـداري و قابليت اطمينان بالا هم اكنون بـه صـورت گـسترده در سيـستم هاي مدرن مخابراتي فركانس بالا از جمله گوشي هـاي موبايـل و تلويزيون استفاده مي شوند. شكل 1 ساختار كلي يك فيلتـر SAW را نشان مي دهد. معمولاً بـر روي مـاده پيزوالكتريـك دو دسته الكتـرود شـانه اي (IDT) وجـود دارد. قـرار دادن ايـن دو دسته الكترود شانه اي باعث ايجـاد يـك حلقـه تبـديل انـرژي از الكتريكي به مكانيكي و بالعكس مي شود. زماني كه يك سيگنال الكتريكي متناوب به الكترود شـانه اي ورودي اعمـال مـي شـود، موج مكانيكي در زير لايه توليد مي گردد. اين مـوج مكـانيكي در طول زير لايه حركت كرده و توسط الكترودهاي شانه اي خروجي دريافت و مجدداً به سيگنال الكتريكي تبديل مي شود

فهرست کامل فصل سوم طراحی و شبیه سازي یک فیلتر

3-1 ) بررسی نقش جانشین پروری درارتقای نظام اداری استانداری

3.1.1 چکیده 185
3.1.2 ABSTRACT 185
3.1.3 مقدمه 185
3.1.4 پیشی تحقیق 186
3.1.5 طراحی الگوی استقرار نظام جانشین پروری در مدیریت دانشگاه 186
3.1.6 تدوین الگوی جانشین پروری درشرکت فولاد مبارکه اصفهان 186
3.1.7 طراحی وتحلیل الگوی عملیاتی جانشینی پروری 187
3.1.8 شناسایی مولفه ها والگوهای شایسته گزینی برای بهینه سازی مدل جانشین پروری کارکنان 187
3.1.9 تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت برکارایی نیروی انسانی 187
3.1.10 اصول نوین جانشین پروری درسازمان 187
3.1.11 طراحی وتدوین استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب مدیران دربانک ملی 188
3.1.12 تبیین مولفه های پیاده سازی مدیریت جانشین پروری درسازمان 188
3.1.13 معرفی مدل جامع وسیستمی مدیریت جانشین پروری برای سازمانها 189
3.1.14 دلایل برنامه ریزی ومدیریت جانشین پروری 189
3.1.15 بهترین شیوه های برنامه ریزی ومدیریت جانشین پروری طبق نظر ویلیام رائول 189
3.1.16 تضمین استمرار رهبری در سازمان 189
3.1.17 رویکرد سنتی 190
3.1.18 رویکرد جایگزینی 190
3.1.19 مشکلات مترتب بر رویکرد جانشین پروری سنتی 190
3.1.20 مقتضیات رویکرد جدید 190
3.1.21 گام های کلیدی در رویکرد جدید برنامه جانشین پروری 190
3.1.22استانداری یکی از سازمانها درنظام اداری ایران 191
3.1.23 نتیجه گیری 194
3.1.24 منابع 194

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید