50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی کوپلرهای میکرو استریپ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی کوپلرهای میکرو استریپ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مطالعه انتشار مدهاي هدایتی در کوپلرهاي فوق کوتاه بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و بهینه سازی کوپلر حلقوی میکرياستریپ بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی فيلتر مسطح ميکرواستريپ پهن باند بررسی شده است

در سالهاي اخیر توجه و علاقه به استفاده از وسایل تداخل چندمدي در مدارهاي مجتمع فوتونیکی روند رشد چشمگیري داشته است. بهعبارت دیگر، وسایل تداخل چندمدي بر پایه MMI با توجه به ساختار سادهشان، اضافهاتلاف کم، همشنوایی پائین، پهناي باند اپتیکی بزرگ، تولرانسهاي ساخت خوب و عدم حساسسیت به قطبش و نیز به طولموج نور ورودي، از مهمترین عناصر در مدارهاي فوتونیکی و اپتوالکترونیکی نیازمند به تقسیم کننده هاي توان N×N (از قبیل لیزرهاي حلقهاي، تداخلسنجهاي ماخ-زندر و سوئیچهاي نوري) میباشند. کوپلر 2×2 MMI با توجه به قابلیت کاربردياش در تمام این نوع وسایل، مهمترین ساختار MMI است. کوپلر ،MMI یک موجبر چندمدي را بهصورت ناحیه مرکزي براي پشتیبانی و هدایت مدها دربر میگیرد. همچنین دو موجبر ورودي و خروجی دسترسی در ابتدا و انتهاي موجبر چندمدي تعبیه شده است.

قسمت هایی از فصل اول مطالعه انتشار مدهاي هدایتی در کوپلرهاي فوق کوتاه

كوپلرهاي نوري از اجزاهاي بسيار مهم در مدارات مجتمع فوتونيكي هستند. كوپلرهاي MMI. از مهمترين ابزارهاي تداخل چندمدي هستند كه، به دليل دارابودن ويژگيهاي منحصربه فرد از قبيل اتلاف كم، تولرانس ساخت خوب، ابعاد فشرده، همشنوايي پائين، ساخت راحت و عدم حساسيت به قطبش نور فرودي، نويد سيستمهاي ارتباطاتي فشرده و تمامنوري را ميدهند. اين كوپلرها در مقايسه با كوپلرهاي جهتي داراي مشخصه عملكردي بهتري هستند. ناحيه مركزي كوپلرهاي MMI را يك موجبر چندمدي (نوعاً بيش از 3 مد) تشكيل ميدهد. عملكرد اين ابزارها بر پايه ويژگي خودتصويري (self-imaging) موجبر چندمدي، كه مربوط به تداخل سازنده مدهاي ناحيه است، ميباشد. با توجه به تقاضا براي مدارات فوتونيكي فشرده با تعدد قطعاتي بالا، كوپلرها با ابعاد بسيار كوتاه، از طريق ايجاد جدايي ميان موجبرهاي ورودي و كنترل پهناي ناحيه چندمدي طراحي شدهاند

فهرست کامل فصل اول مطالعه انتشار مدهاي هدایتی در کوپلرهاي فوق کوتاه

1-1 ) مطالعه ي انتشار مدهاي هدایتی در کوپلرهاي MMI فوق کوتاه

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 بررسی نحوهي عملکرد کوپلر MMI فوقکوتاه 1
4.1.1 بررسی انتشار مدها در ناحیه ي تداخل چند مدي 2
5.1.1 تعیین ضرایب جفتشدگی و عبور میدان 4
6.1.1 نتایج محاسبات 5
7.1.1 نتیجه گیری 7
8.1.1 منابع 7

1-2 ) تجزيه و تحليل كوپلرهاي MMI فوق كوتاه قابل استفاده براي حفره هاي ميكروحلقه بااستفاده از مدل گاوسي

1.2.1 چکیده 8
2.2.1 مقدمه 8
3.2.1 تئوري مدهاي گاوسي براي كوپلرهاي MMI 9
4.2.1 نتیجه گیری 11
5.2.1 منابع 11

1-3 ) بررسی انتشار موج وپاسخ زمانی در کوپلرهای MMI فوق کوتاه

1.3.1 چکیده 12
2.3.1 مقدمه 12
3.3.1 تحلیل انتشار میدان 13
4.3.1 بررسی انتشار میدان در حوزه ی زمانی کوپلرMMI فوق کوتاه 14
5.3.1 نتیجه گیری 15
6.3.1 منابع 15

1-4 ) میکروسویچ تمام نوري قابل استفاده در مدارهاي مجتمع فوتونیکی، با در نظر گرفتن اثر غیرخطی کر در کوپلرMM

1.4.1 چکیده 16
2.4.1 مقدمه 17
3.4.1 اثر غیرخطی کر در کوپلرMMI 17
4.4.1 ضرایب جفت شدگی وعبور 19
5.4.1 محاسبات و نتایج عددی 19
6.4.1 نتیجه گیری 21
7.4.1 منابع 21

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و بهینه سازی کوپلر حلقوی میکرياستریپ

مایکرویوها امواج الکترومغناطیسی هستند که محدوده فرکانسی آنها تقریبا از 300 مگاهرتز تا 1000 گیگاهرتز می باشد. بیشتر کاربردهای صنعت مایکروویو در محدوده 1 تا 40 گیگاهرتز است. اینگونه امواج چون طول موج بسیار کوتاهی در محیط انتشار دارند امواج مایکروویو یا ریزموج نامیده می شوند.
طیف الکترومغناطیس در انتهای پایین ناحیه مایکروویو مرز بین فرکانس های رادیو و تلویزیون است در حالی که انتهای بالای آن همجوار به طیف های نوری و مادون قرمز می باشد.
مایکروویو در جامعه مدرن ما کاربردهای فراوانی دارد. از فرستادن سیگنال تلویزیون از روی اقیانوس تا پختن غذا در چند دقیقه را شامل می شود. از امواج مغناطیسی به دلیل بالا بودن فرکانس در انتقال اطلاعات آنالوگ و دیجیتال استفاده های زیادی می شود چرا که بالا بودن فرکانس آنها ظرفیت انتقال اطلاعات را در سیستم هایی که از امواج مایکروویو برای انتقال اطلاعات استفاده می کنند افزایش می دهد. توانایی تمرکز امواج رادیویی، تابعی از اندازه آنتن و طول موج عملکرد است. برای یک آنتن با اندازه معین توانایی تمرکز با کم نمودن طول موج بهبود می یابد. برای مثال عرض شعاع رادیویی یک آنتن سهموی به قطر یک متر تقریبا 50 درجه در 1GHZ است در حالی که این عرض فقط 5 درجه در 10GHZ است. برای راندمان مخابرات بین دو نقطه، این نکته مهمی است که سیگنال فرستنده با تمرکز زیاد به طرف آنتن گیرنده جهت گیری کند.
یک سیستم انتقال که در فرکانس 60MHZ کار می کند، اگر پهنای باند آن 6 درصد فرکانس مرکزی باشد، فقط می تواند یک کانال تلویزیون را انتقال دهد، در حالی که اگر همان سیستم بتواند در فرکانس 60GHZ کار کند، با همان درصد پهنای باند، می تواند تقریبا 100 کانال تلویزیونی انتقال دهد.
همین قابلیت های امواج مایکروویو موجب شده است تا در دنیای روبه رشد امروز، که هر روز نیاز به افزایش حجم اطلاعات می باشد، بتوان جوابگوی نیاز وسیع جامعه بشری به ارتباطات بود.
سیستم های رادار، کاربرد اصلی دیگر مایکروویو می باشد. از آنها به عنوان آشکار سازی هواپیما، هدایت موشک های ماورای صوت، مشاهده و ردگیری، هواشناسی و کنترل ترافیک هواپیما در فرودگاه ها استفاده می شود.

فهرست کامل فصل دوم طراحی و بهینه سازی کوپلر حلقوی میکرياستریپ

2-1) طراحی و بهینه سازی کوپلر حلقوی میکرواتریپ

1.1.2 فصل اول مقدمه 27
1.1.1.2 مقدمه 28
2.1.1.2 قطعات مایکروویویی 29

2.1.2 فصل دوم 33
1.2.1.2 مقدمه ای بر میکرواستریپ 33
2.2.1.2 ساختار کلی خطوط انتقال مایکرواستریپ 35
3.2.1.2 چند ساختار کلیدی خطوط نواری 38
4.2.1.2 روش های تحلیل ساختار مایکرواتریپ 40
5.2.1.2 پارامترهای خط انتقال مایکرواستریپ 44
6.2.1.2 تلفات در مایکرواستریپ 51
7.2.1.2 ناپیوستگی در مایکرواستریپ 54
8.2.1.2 اثرات محصورسازی مایکرواستریپ 60
9.2.1.2 محدودیت فرکانسی در مایکرواستریپ 62

3.1.2 فصل سوم 64
1.3.1.2 ماتریس پراکندگی 64
2.3.1.2 محاسبه پارامترهای پراکندگی 71

4.1.2 فصل چهارم 81
1.4.1.2 مقدمه 81
2.4.1.2 کوپلر حلقوی 86
3.4.1.2 کوپلر حلقوی هایبرید خط نوازی 98
4.4.1.2 کوپلر حلقوی هایبرید باخط نوازی کناری 101
5.4.1.2 انواع اتصالات در کوپلرهای حلقوی 104

5.1.2 فصل پنجم 132
1.5.1.2 تحلیل وبررسی کوپلرهای حلقوی باپهنای باند وسیع 132
2.5.1.2 کوپلر حلقوی باپهنای باند وسیع 144
3.5.1.2 افزایش پهنای باند در کوپلر حلقوی 152
4.5.1.2 مقایسه نتایج 163

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی فيلتر مسطح ميکرواستريپ پهن باند

فركانس هاي مايكروويو بصورت قراردادي به فركانس هاي 1تا 300GHz اطلاق مي گردد يا به عبارت ديگر طول موج هاي رنج ميكرون از نواحي مادون قرمز و نور مرئي را در خود دارد. با توجه به استاندارد سازي انجام گرفته توسط IEEE يك مقياس بندي در فركانس هاي مايكروويو صورت گرفته است و بعنوان نمونه در اين پروژه هدف طراحي در باند Xمي باشد يعني در رنج فركانسي 8~12GHz طراحي انجام مي گيرد .
با پيشرفت تكنولوژي رويكردي در تجهيزات مايكروويو انجام گرفته و استفاده از موجبرها ، خطوط هم محور يا خطوط نواري جاي خود را به مدارات مجتمع در فركانس هاي مايكروويو داده است كه در اينجا به سه دسته از آن اشاره خواهيم كرد:
-1مدارات مايكروويو گسسته . (MDCs) يك مدار گسسته شامل عناصر جداگانه اي است كه توسط سيم هاي هادي به هم وصل مي شوند. مدارات گسسته همچنان در سيستم هاي مايكروويو پرتوان بسيار مفيد هستند .
-2مدارت مجتمع مايكروويو يكپارچه . (MMICs) يك مدار مجتمع مايكروويو يكپارچه متشكل از يك تراشه بلور نيمه هادي واحد است كه همة عناصر اكتيو و پسيو و اجزاء اتصالات بر روي آن ساخته و پرداخته مي شوند. معمولاً در سيستم هاي ماهواره اي و رادار هواپيمايي كه در آنها به تعداد زيادي مدار مشابه وجود دارد ، كاربرد دارد.
-3مدارات مجتمع مايكروويو . (MICs) مدارات مجتمع مايكروويو تركيبي از عناصر پسيو و اكتيو هستند كه در طي مراحل متوالي نفوذ بر روي يك زمينة نيمه هادي يكپارچه يا هايبريد ساخته مي شوند. MMIC ها داراي چگالي بسيار بالايي هستند يك MICبه صورت هايبريد يا يكپارچه ساخته مي شود ، بكارگيري MICها در مدارات ديجيتال و سيستم هاي نظامي با توان مصرف كم وچگالي بسته بندي كم ، بسيار مفيد است

فهرست کامل فصل سوم نقش طراحی فيلتر مسطح ميکرواستريپ پهن باند

3-1 ) طراحی و بهینه سازی کوپلر شاخه خط - با استفاده از رزوناتور T شکل

1.1.3 چکیده 168
2.1.3 مقدمه 168
3.1.3 کوپلر شاخه _خط 169
4.1.3 ساختار پیشنهادی 171
5.1.3 نتایج شبیه سازی 174
6.1.3 نتیجه گیری 175
7.1.3 منابع 175

3-2 ) طراحی فيلتر مسطح ميکرواستريپ پهن باند با استفاده از کوپلرهای تربيعی

1.2.3 چکیده 176
2.2.3 مقدمه 176
3.2.3 فرایند طراحی 177
4.2.3 نتایج شبیه سازی 179
5.2.3 نتیجه گیری 180
6.2.3 منابع 180

3-3 ) طراحی وشبیه سازی نوسان ساز باندX با نویز فاز بسیار کم بابکارگیری فیلتر بیضوی و کوپلر شاخه ای

1.3.3 چکیده 181
2.3.3 مقدمه 181
3.3.3 طراحی وشبیه سازی بایاس ترانزیستور 182
4.3.3 طراحی وشبیه سازی شبکه تطبیق روردی و خروجی 183
5.3.3 نتیجه گیری 185
6.3.3 منابع 186

3-4 ) طراحي و شبيه سازي LNA متعادل باند X با استفاده از كوپلر لانژ

چکیده 198
1.4.3 فصل اول مقدمه 199
1.1.4.3 مقدمه 200
2.1.4.3 مدارات مايكروويو 200
3.1.4.3 طراحي تقويت كننده هاي مايكروويو 202

2.4.3 اصول طراحي تقويت كننده هاي ترانزيستوري مايكروويو 204
1.2.4.3 مقدمه 205
2.2.4.3 پارامتر S 205
3.2.4.3 خواص پارامتر S 207
4.2.4.3 قوانين جريان سيگنال ميسون 208
5.2.4.3 معادلات بهره توان 210
6.2.4.3 پایداری 213
7.2.4.3 دواير بهره ثابت 220
8.2.4.3 دواير بهره توان 224
9.2.4.3 دوايرVSWR ثابت 228
10.2.4.3 دايره هاي عدد نويز ثابت 230
3.4.3 شبكه هاي تطبيق امپدانس 240
1.3.4.3 مقدمه 241
2.3.4.3 طراحي شبكه هاي تطبيق مايكرواستريپ 241
4.4.3 طراحي تقويت كننده هاي سيگنال كوچك 250
1.4.4.3 مقدمه 251
2.4.4.3 مدارات باياس DC 253
5.4.3 طراحي خطوط نواري و تقويت كننده هاي خط نواري مايكروويو 263
1.5.4.3 مقدمه 264
2.5.4.3 خطوط ريز نوار 264
3.5.4.3 افت در خطوط ريز نوار 268
6.4.3 طراحي و شبيه سازي LNA متعادل باندX با استفاده از كوپلر لانژ 275
1.6.4.3 مقدمه 276
2.6.4.3 كوپلر لانژ 276
3.6.4.3 طراحي شبكه هاي تطبيق ورودي و خروجي 294
4.6.4.3 نتيجه گيري 345

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید