50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی و پیاده سازی سنتز گفتار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و پیاده سازی سنتز گفتار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تبدیل به پارسی گفتار با استفاده از پیوندی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و پیاده سازی سنتز گفتار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارائه سیستم تبدیل متن به گفتار بر مبنای واج و شبکه عصبی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تشخیص خودکار کنایه در جملات زبان فارسی با درخت تصمیم بررسی شده است

همانطور كه مي دانيم قرن 21 دوران فراتكنولوژي و كالاي گزيده قرن يعني اطلاعات و فناوري مرتبط با آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. جامعه اي كه بشر در قرن 21در آن زندگي مي كند به واسطه نيروهاي توانمند و جديدي شكل مي گيرد كه جهاني شدن فعاليت هاي اقتصادي و اهميت روز افزون دانش در آن به منزله پيش نياز مشاركت در فعاليتهاي بنيادين انساني در نظر گرفته ميشود. اما آنچه كه از اين پيشرفت منتج مي گردد توليد اطلاعات علمي است كه روز به روز در حال افزايش بوده و با توجه به گسترش امكانات اطلاع رساني از جمله توسعه و گسترش در زمينه پيشرفت هاي فناوري اطلاعات كه سبب تغيير منابع اطلاعاتي از شكل سنتي آن به شكل پيشرفته الكترونيكي شده است مي توان اشاره نمود.
در اين راستا اطلاعات ثبت شده در مدارك پزشكي بيماران از اساسي ترين منابع مهم و قابل اعتماد در علوم بهداشتي محسوب مي گردد زيرا تمامي يافته هاي علمي به صورت كامل در پرونده پزشكي بيماران ثبت و ضبط شده است. در اين راستا سيستم بهداشت و درمان از جمله بخشهاي زير بنايي كشور بوده كه به سبب خدماتي كه ارائه مي دهد از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و جمع آوري اطلاعات ،طبقه بندي، نگه داري و استفاده صحيح از اين اطلاعات در اين نهاد و متعاقب آن در كل نظام تصوير بسيار بارزي را در جهت فعاليت هاي مختلف كشور ايفا مي نمايد.

قسمت هایی از فصل اول تبدیل به پارسی گفتار با استفاده از پیوندی

زبان نوشتاری یا زبان معیار تفاوتهایی با زبان گفتاری از لحاظ تلفظ و دستور زبانی دارد، تقریبا در تمامی زبانهای دنیا نیز این از طرفی دیگر، چنین است. زبان نوشتاری و معیار با لهجهها و گویشها نیز از لحاظ تلفظ و دستور زبانی متفاوت است. اما این تفاوتها قاعدهمند و قابل بررسی هستند. در این پژوهش به بررسی و رایانه (ساخت نرم ای کردن اف این زار) پردازیم. امر می از جمله کاربرد این نرمافزار: نوشتن نمایشنامههایی که بخواهند به زبان گفتاری یا حتی گویش و لهجهای خاص نوشته شود و یا نویسنده داستان و یا تحقیق علمی که قسمتی از تحقیق خود را لزوماً به گویش یا لهجهای خاص باید باشد، بسیار پرکاربرد است، برای افراد خارجی زبانی که بخواهند فارسی را به عنوان زبان خارجی نیز بیاموزند بسیار مفید خواهد بود زیرا آنها میتوانند تلفظ صحیح زبان گفتاری را بیاموزند. همچنین برای افراد ناشنوا و یا افراد استثنایی که از شنیدن و درک صدا عاجز هستند، با این روش میتوانند گویش و طرز گفتار شهرستانهای مختلف را درک کنند

فهرست کامل فصل اول تبدیل به پارسی گفتار با استفاده از پیوندی

1-1 ) متن تبدیل به پارسی گفتار با استفاده از پیوندی سنتز روش

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 روش پیشنهادی 2
4.1.1 ارزیابی 9
5.1.1 تفسیر نتایج 13

1-2 ) پیاده سازی کاربرد الگوهای عبارتِ منظم در دستور زبان فارسی

1.1.2چکیده 16
2.1.2 مقدمه 17
3.1.2 روش تحقیق 19
4.1.2 یافته ها 20
5.1.2 وارد کردن قواعد دستوری زبانی به الگوهای عبارتِ منظم 20
6.1.2 بحث و نتیجه گیری 24

1-3 ) موضوع و هدف مقاله : نقش سيستم هاي تبديل گفتار به نوشتار در بهبود مستندسازي داده هاي باليني

1.1.3 مقدمه 28
2.1.3 سيستم هاي تبديل گفتار به نوشتار 28
3.1.3 مشكلات و چالش هاي موجود در زمينه مستند سازي اطلاعات 31
4.1.3 مکانیزم تبدیل گفتار به نوشتار 33
5.1.3 عملكرد سيستم هاي تشخيص گفتار 34
6.1.3 تبديل گفتار به متن 34
7.1.3 شخيص گفتار با استفاده از مدل الگوريتم آماري 34
8.1.3 تشخيص گفتار به صورت end-Fron 35
9.1.3 تشخيص گفتار به صورت end-Back 35
10.1.3 نتیجه گیری 36

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و پیاده سازی سنتز گفتار

شكل (5-2) نمـاي كلـي دستگاه گويش انسان را نشان ميدهد .همانطور كه در اين شكل مشاهده ميشود، اندامهاي گفتاري شامل ششها، ناي، حنجره، تار آواهاي گلوگاه ( گلو، حلق و ملاز)، حفره بيني، دهان، كـام، زبان، دندانها، لبها و… ميباشند
اندامهايي نظير، ششها و ناي، جريان هوا را توليد ميكنند. اين جريان هوا با عبور از ساير اندامها، گفتار توليد ميكند. ميزان قدرت صوت ايجاد شده، بستگي به اندازه فشار هواي توليد شده دارد.
دسته ديگري از اندام هاي گفتاري عبارتند از: حنجره و تار آواها. اين اندامها در قسمت بالاي ناي و پايين گلو قرار دارند. تارهاي صوتي، دورشته آويخته از بافت هستند كه در مسير جريان هوا كشيده ميشوند. تارآواها توسط اندامهاي ماهيچهاي و غضروفي به يكديگر نزديك و يا از هم دور ميشوند. در پاسخ به كششهاي متفاوت ماهيچهاي، تارهاي صوتي با فركانسي بين 50 تا 1000 هرتز، ارتعاش ميكنند كه باعث انتقال حركتهاي متناوب هوا به ناي ميشود. هنگام كشيده شدن تارآواها، اگر فشار هواي درون ششها بيشتر از نيرويي باشد كه تار آواها را به هم چسبانده است، صوت واكدار توليد ميشود. اين موضوع، از لحاظ آواشناسي و مدلسازي سامانه توليد گفتار، اهميت دارد. به عبارت ديگر، توليد واك، عبارت است از ايجاد تناوب در عبور هوا از ميان گلو. فركانس اين تناوب را گــــام مينامند

فهرست کامل فصل دوم طراحی و پیاده سازی سنتز گفتار

2-1) طراحي و پياده سازي سنتز كننده گفتار

چکیده 52
مقدمه 53
1.1.2 كليات 54
1.1.1.2 هدف 55
2.1.1.2 پیشینه تحقیق 55
3.1.1.2 روش كار و تحقيق 58
2.1.2 آشنايي با سنتز كننده گفتار 59
1.2.1.2 مقدمه 60
2.2.1.2 سيستم سنتز گفتار 60
3.2.1.2 موارد استفاده از سنتزكننده گفتار 74
4.2.1.2 ارزيابي سنتز گفتار 76
5.2.1.2 سامانه گويش انسان و مدل توليد گفتار 76
6.2.1.2 آواهاي زبان فارسي 79
3.1.2 نحوه كار و تبديل متن به گفتار در نرم افزار Flite 81
1.3.1.2 مقدمه 82
2.3.1.2 چگونگي ايجاد نرم افزار Flite 82
3.3.1.2 سنتز اتصال قطعات گفتار در Flite 83
4.3.1.2 قسمت هاي تشكيل دهنده نرم افزار 84
5.3.1.2 خصوصيات نرم افزار 85
6.3.1.2 فلوچارت برنامه Flite 88
4.1.2 مدل پيشنهادي براي توليد گفتار به زبان فارسي با استفاده از نرم افزار Flite و شبيه سازي اين مدل 96
1.4.1.2 مدل پيشنهادي براي توليد گفتار به زبان فارسي 97
2.4.1.2 شبيه سازي 102
5.1.2 نتيجه گيري و پيشنھادات 106
1.5.1.2 نتیجه گیری 107
2.5.1.2 پيشنهادات 111

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارائه سیستم تبدیل متن به گفتار بر مبنای واج و شبکه عصبی

خواندن متون یا به عبارتی دیگر تبدیل متون زبان طبیعی به گفتار، از مهمترین رفتارهای هوشمندانه بشر است. این فرآیند از مهمترین فرآیندهای پردازش زبان طبیعی محسوب می شود. هر زبان طبیعی بر اساس قواعد دستوری و نگارشی خود، پیچیدگی- های بعضاً یكتایی را برای محققین و زبان شناسان به عنوان چالش و صورت مسئله مطرح می کند. زبان فارسی با داشتن بیش از 35میلیون گوینده و قرار گرفته در بین 35زبان زنده دنیا، به عنوان زبان رسمی کشورهای ایران، افغانستان و تاجییكستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ ولی ویژگی هایی نظیر عدم درج واکه های کوتاه در نگارش، تعدد موارد استثنا در ساخت کلمات وعبارات، افعال مرکب و مستقل بودن از ترتیب اجزای دستوری، از بزرگترین چالشهای زبان شناسان برای تحقیق و مطالعه است. متاسفانه به دلایلی که برشمردیم این زبان تاکنون کمتر از آنچه که باید مورد توجه محققین و زبانشناسان ایران و جهان قرار گرفته است که مطلب فوق باعث کمبود شدید منابع و ابزارها در زمینه پردازش رایانه زبان فارسی شده است

فهرست کامل فصل سوم ارائه سیستم تبدیل متن به گفتار بر مبنای واج و شبکه عصبی

3-1 ) ارائه سیستم تبدیل به متن به گفتار بر مبنای واج و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه

1.1.3 چکیده 125
2.1.3 مقدمه 125
3.1.3 واژگان 126
4.1.3 روش پیشنهادی 127
5.1.3 نتایج 128
6.1.3 نتیجه گیری 128

3-2 ) استفاده از روش مبتنی بر شباهت جهت نگاشت متن به واج زبان فارسی

1.2.3 چکیده 130
2.2.3 مقدمه 130
3.2.3 واژگان مورد نیاز 132
4.2.3 الفباي آوا نگاري 133
5.2.3 مراحل نگاشت متن به واج 133
6.2.3 نتایج 136
7.2.3 بحث و نتیجه گیري 138

قسمت هایی از فصل چهارم تشخیص خودکار کنایه در جملات زبان فارسی با درخت تصمیم

سيستم هاي محاسباتي با قابليت پيكربندي مجدد، بخـش مهمي از تحقيقات در زمينه معماري كامپيوتر و نـرم افزارهـاي سيستمي را به خود اختصاص داده اند. در اين نـوع از سيسـتم ها، با قرار گرفتن بخش محاسباتي مسئله بر روي سخت افـزار با قابليت پيكربندي مجدد، سرعت اجراي كل مسئله بـه شـكل قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد. اين امر به دليل اين است كـه سيستم با قابليت پيكربندي مجـدد از ويژگـي هـاي برتـر نـرم افزاري و سخت افزاري  پياده سازي ASIC با هـم بهـره مـي برد. همانند نرم افزار، سخت افزار واقع در قسـمت بـا قابليـت پيكربندي مجدد انعطاف پذير است و مي تواند در طول حيات يك سيستم و حتي در طول اجراي يك برنامه به نحوي مناسب با توجه به قابليت هاي مورد نياز تغيير كند. همچنين شـبيه بـه يك تراشه ،ASIC سيستم با قابليت پيكربنـدي مجـدد بـا پيـاده سازي سخت افزاري الگوريتم، از كارايي بيشتري نسبت به نرم افزار برخوردار اسـت. چـرا كـه ديگـر نيـاز نـدارد تـا هماننـد پردازنده ها براي اجراي دستورات، چرخه واكشي ـ كدگشـايي ـ اجرا را طي كند. همچنين توانايي اجراي مـوازي عمليـات را دارد

فهرست کامل فصل چهارم تشخیص خودکار کنایه در جملات زبان فارسی با درخت تصمیم

4-1 )معرفي سيستم با قابليت پيكربندي مجدد MORPHOSYS_M جهت پياده سازي كدكننده گفتار 1.723.G T-ITU

1.1.4 چکیده 139
2.1.4 مقدمه 139
3.1.4 سيستم MorphoSys-M 140
4.1.4 اجزاء سيستم MorphoSys-M 140
5.1.4 نحوه كنترل و برنامه ريزي سيسـتم بـا قابليـت پيكربندي مجدد MorphoSys-M 142
6.1.4 كدكننده گفتار 1.723.G T-ITU 143
7.1.4 پياده سازي كدكننده گفتـار 1.723.G T-ITU وبررسی نتایج 143
8.1.4 نتیجه گیری 144

4-2 ) تشخیص خودکار کنایه در جملات زبان فارسی با درخت تصمیم

1.2.4 چکیده 145
2.2.4 مقدمه 146
3.2.4 کارهاي گذشته 146
4.2.4 کنایه در زبان فارسی 148
5.2.4 مجموعه داده 149
6.2.4 پیش پردازش 149
7.2.4 بررسی ویژگی هاي کنایه 149
8.2.4 ویژگی هاي نهایی 152
9.2.4 روش پیشنهادی 152
10.2.4 تشخیص کنایه با مدل کیسه کلمات 157
11.2.4 نتایج 158

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید