50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحی و شبیه سازی دستگاه اندازه گیر فرکانس لحظه ای

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی و شبیه سازی دستگاه اندازه گیر فرکانس لحظه ای است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش نشانگرهاي طيفي لحظه اي با استفاده از تبديل هاي زمان- فركانس بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحي، شبيه سازي و ساخت دستگاه بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش فرکانس متر دیجیتال به همراه مقسم فرکانس بررسی شده است

امروزه با گسترش كاربرد بارهاي غيرخطي مانند مبدل هاي صنعتي، كوره هاي قوس الكتريكي و منابع تغذيه سوئيچينگ در شبكه هاي توزيع از يك سو و افزايش بارهاي حساس الكترونيكي كه نياز به منبع ولتاژ ايده آل سينوسي دارند از سوي ديگر؛ مساله كيفيت توان مورد توجه جدي قرار گرفته است. همچنين رقابتي شدن بازار انرژي الكتريكي در بسياري از كشورها، افزايش سرمايه گذاري در زمينه عرضه انرژي الكتريكي با كيفيت مطلوب را در پي داشته است. يكي از روش هايي كه براي بهسازي كيفيت توان موجود است، نصب UPQC در شبكه توزيع- بويژه در مجاورت بارهاي غيرخطي- ميباشد. UPQC تركيبي از دو فيلتر فعال سري و موازي ميباشد كه توسط يك عنصر ذخيره كننده، اتصال مشترك dc دارند. اين جبرانساز متعلق به نسل جديد ادوات بهساز كيفيت توان بوده و براي اولين بار تحت عنوان universal active filter در سال 1995 پيشنهاد شده است

قسمت هایی از فصل اول نشانگرهاي طيفي لحظه اي با استفاده از تبديل هاي زمان- فركانس

اخيراً موجك ها با موفقيت در حوزه پردازش سيگنال به كار گرفته شده اند. در كاربرد مورد نظر ما آناليز MRA موجك براي استخراج سيگنال هاي مبناي جبران سازي استفاده ميشود. مزيت اين روش نسبت به دو روش قبل اين است كه اين روشها به تعبيري هر دو حوزه زمان و فركانس را شامل ميشوند. تبديل فوريه زمان كوتاه اولين نمونه از تبديل هايي است كه سيگنال را در حوزه مشترك زمان- فركانس تصوير ميكنند. در اين تبديل يك پنجره از سيگنال انتخاب شده و پيرامون اين نقطه از زمان تبديل فوريه گرفته ميشود. اين تبديل با توجه به اينكه از پنجره ثابت استفاده ميكند محدوديت هايي دارد. ايده استفاده از پنجره قابل تغيير با توجه به خصوصيات سيگنال، منجر به پيدايش تبديل موجك شد.
MRA ابزاري است كه از تبديل موجك زمان گسسته براي توليد يك سيگنال متغير با زمان برحسب اجزا فركانسي اش استفاده ميكند. در واقع با اين روش يك سيگنال يك بعدي از زمان به يك سيگنال دو بعدي از زمان و فركانس نگاشته ميشود. يك سيگنال گسسته ابتدا از سيگنالي با تفكيك پذيري بسيار كم تشكيل شده است و به تدريج جزئيات بيشتري به آن اضافه مي شود تا تركيبي كامل از سيگنال بدست آيد. در واقع اين آناليز بهترين كارايي را براي سيگنالهايي دارا ميباشد كه شامل اجزاي فركانس بالا با مدت زمان كوتاه، همراه با اجزاي فركانس پايين با مدت زمان طولاني ميباشند. هدف MRA گسترش يك سيگنال پيچيده (f (t بر حسب پايه هاي متعامد نرمالش -كه توابع مقياس بندي و موجك- هستند ميباشد.

فهرست کامل فصل اول نشانگرهاي طيفي لحظه اي با استفاده از تبديل هاي زمان- فركانس

1-1 ) نشانگرهاي طيفي لحظهاي با استفاده از تبديل هاي زمان- فركانس

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 Abstract 1
1.1.3 مقدمه 1
1.1.4 نشانگر های طیفی لحظه ای 2
1.1.5 نتیجه گیری 3
1.1.6 مراجع 4

1-2 ) اثر فركانس ارتعاش تيغه و زمان برداشت بر عملكرد دانه و تلفات ريزش كلز

1.2.1 چکیده 6
1.2.2 مقدمه 6
1.2.3 مواد و روش ها 8
1.2.4 تعيين زمان برداشت 9
1.2.5 مشخصات فني دستگاه مورد آزمايش 9
1.2.6 نحوه تغيير فركانس ارتعاش تيغه 9
1.2.7 نحوه ی اندازه گیری پارامترها 10
1.2.8 ریزش طبیعی 10
1.2.9 ریزش درمحل پلاتفرم 10
1.2.10 تجزیه وتحلی داده ها 11
1.2.11 نتایج وبحث 11
1.2.12 ضاخی های زراعی کلزا 11
1.2.13 شاخص های مکانیزاسیون 13
1.2.14 نتیجه گیری و پیشنهادها 16
1.2.15 منابع 16
1.2.16 Abstract 18

1-3 ) مقایسه رویش های کنترل سیستم UPQC ومعرفی یک روش کنترل بهینه

1.3.1 چکیده 19
1.3.2 مقدمه 19
1.3.3 تئوری توان لحظه ای 20
1.3.4 پیکربندی UPQC 21
1.3.5 روش های کنترل 21
1.3.6 تولید سیگنال مبنا 22
1.3.7 روشهاي حوزه زمان 22
1.3.8 روشهاي حوزه فركانس 23
1.3.9 روشهاي مبتني بر تبديل موجك 23
1.3.10 كنترل مبدلهاي قدرت 24
1.3.11 کنترل بهینه سیستم UPQC 24
1.3.12 شبیه سازی 25
1.3.13 نتیجه گیری 26
1.3.14 مراجع 27

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحي، شبيه سازي و ساخت دستگاه

سيستم رادار اولين بار در ايالات متحده و بريتانيا در دهه 1930 توليد شد و نقش مهمي در طول جنگ جهاني دوم براي مصارف نظامي بازي كرد. پس از آن زمان، كاربردهاي رادار در ديگر زمينه ها گسترش يافت. با رشد سريع رادار، مخابرات و سيستم هاي هدايت جنگافزار، يك نياز ضروري در گيرندههاي مايكروويو ايجاد شد؛ تشخيص تهديدات احتمالي در مراحل اوليه. بنابراين، گيرنده هاي مايكروويو و كاربردهايش يك حوزه تحقيقي مهم در جنگ الكترونيك گرديد.
امروزه، گيرندهي اندازهگير فركانس لحظه اي IFM، به عنوان يك جزء از سيستم هاي جنگ الكترونيك پيشرفته مطرح مي باشد. بلوك IFM مانند يك تابع بنيادي اجرا مي شود، فركانس سيگنال تهديد آميز را تشخيص مي دهد و اطلاعات لازم را توليد مي كند.
سيستم IFM ابتدا همانند يك تكنيك ساده براي استخراج ديجيتال فركانس حامل وروديهاي پالس RF به صورت آني مطرح شد و به تدريج توسعه يافت و امروزه تبديل به يك سيستم كارآمد براي رمز گشايي آني فركانس سيگنال هاي پالسي و موج پيوسته گرديده است.
در بسياري از كاربردها، فركانس بدست آمده يكي از مهمترين پارامترهاي رادار است و از آن مي توان براي مرتب كردن و استخراج چگالي سيگنال هاي محيط اطراف استفاده كرد.

فهرست کامل فصل دوم طراحي، شبيه سازي و ساخت دستگاه

2-1) طراحي، شبيهسازي و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای درباند S و C

2.1.1 کلیات 40
2.1.1.1 طرح مسئله 41
2.1.1.2 اهمیت وضرورت انجام پروژه 42
2.1.1.3 اهداف كلي و جزئي پروژه 43
2.1.2 تئوری IFM 44
2.1.2.1 شرح سیستم IFM 45
2.1.2.2 بیان ریاضی مسئله 47
2.1.3 بخش RF 48
2.1.3.1 طراحی اجزای بخش RF 49
2.1.3.2 مقسم توان ویلکینسون 50
2.1.3.3 پیاده سازی محاسبات درمحیط نرم افزار MATLAB 52
2.1.3.4 شبیه سازی درمحیط نرم افزار Microwave Office 53
2.1.3.5 ساخت،تست وبررسی نتایج 55
2.1.3.6 تزويج كننده خط انشعابي 57
2.1.3.7 پیاده سازی محاسبات درمحیط نرم افزار MATLAB 63
2.1.3.8 شبیه سازی درمحیط نرم افزار Microwave Office 64
2.1.3.9 مقايسه نتايج تست و شبيهسازي 67
2.1.3.10 كابلها و خطوط تاخير 69
2.1.3.11 پیاده سازی محاسبات درمحیط نرم افزار MATLAB 70
2.1.3.12 شبیه سازی در محیط نرم افزار Microwave Office 71
2.1.3.13 بررسي نتايج تست و مقايسه خط تاخير مايكرواستريپ و كابلي 72
2.1.3.14 ضرب كننده 74
2.1.3.15 سیستم کامل بخش RF 75
2.1.4 سيستم پردازش 79
2.1.4.1 سخت افزار پردازش 80
2.1.4.2 تصحيح و تقويت سيگنال 81
2.1.4.3 مبدل آنالوگ به ديجيتال 82
2.1.4.4 حافظه جدول مرجع 83
2.1.4.5 پردازشگر ديجيتال 84
2.1.4.6 منبع تغذيه 85
2.1.4.7 ديگر اجزا 86
2.1.4.8 نرمافزار پردازش 87
2.1.4.9 بررسي برنامه مورد نياز 88
2.1.4.10 سرعت برنامه ها 90
2.1.4.11 ارائه برنامه 92
2.1.5 نتيجه گيري و پيشنهادات 93
2.1.5.1 نتیجه گیری 94
2.1.5.2 اندازهگيريها و محاسبه خطا 95
2.1.5.3 محدوديتها و پيشنهادات 97
2.1.5.4 پيوستها 98
2.1.5.5 منابع و ماخذ 141
2.1.5.6 Abstract 145

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم فرکانس متر دیجیتال به همراه مقسم فرکانس

امروزه کار با میکرو کنترلر ها بیش از پیش ضرورت یافته و به موازات آن طراحی آن ها نیز وارد مرحله ي جدیدي شده است که امکان انعطاف پذیري بیشتري را فراهم می کند. یکی از این میکروکنترلر ها،میکروکنترلر AVR است که سهم عمده اي از مصرف را به خود اختصاص داده است.از موارد پرکاربرد میکروکنترلرها میتوان انجام محاسبات،اندازه گیري کمیت ها و تبدیل مقادیر آنالوگ به دیجیتال را نام برد که در بیشتر دستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی امروزه استفاده می شود. یکی از مهمترین کمیت ها در سیستم هاي الکتریکی و الکترونیکی فرکانس می باشد و فرکانس متر یکی ازابزارهاي مهم در بخش هاي سیستم هاي الکترونیکی و مخابراتی است که این ابزار با توجه به محل استفاده و محدوده ي فرکانسی میتواند به صورت آنالوگ و دیجیتال پیاده سازي شود. اگر پالس هاي اعمالی به کانتر میکروکنترلر را در یک ثانیه شمارش کنیم،پالس شمارش شده بر حسب هرتز همان فرکانس پالس مورد نظر است. که در ادامه به توضیح بیشتر درباره این ابزار کارآمد می پردازیم تا دریابیم این فرکانس متر تا چه اندازه کارآمد می باشد و چه محدوده فرکانسی را اندازه گیري می کند و کارایی مدار در دماهاي مختلف به چه صورت خواهد بود

فهرست کامل فصل سوم فرکانس متر دیجیتال به همراه مقسم فرکانس

3-1 ) فرکانس متر دیجیتال به همراه مقسم فرکانس

3.1.1 چکیده 147
3.1.2 مقدمه 147
3.1.3 روش پیاده سازي فرکانس متر دیجیتال با مقسم فرکانس 147
3.1.4 نتیجه گیری 149
3.1.5 مراجع 150

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید