50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تشخیص اثر انگشت با استفاده از شبکه عصبی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تشخیص اثر انگشت با استفاده از شبکه عصبی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحلیل روشهای نوین و پرکاربرد اثر انگشت و مقایسه اثرات انگشت بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تشخیس اثر انگشت توسط شبکه عصبی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آشکار سازي اثرانگشت باتوجه به طیف جذب مواد مبتنی بر فناوري نانو بررسی شده است

کلمه بیومتریک از کلمه یونانی bios به معنای زندگی و کلمه metrikos به معنای اندازه گیری تشکیل شده است. بیومتریک علمی است که با استفاده از خاصیت های رفتاری یا فیزیولوژیکی به شناسایی آنها می پردازد. همه ما می دانیم که ما برای شناسایی همدیگر از یک سری ویژگی هایی استفاده می کنیم که برای هر شخص به طور انحصاری است و از شخصی به شخص دیگر فرق می کند که از آن جمله می توان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن می توان اشاره کرد. امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم که هویت اشخاص را شناسایی کند و بر اساس ویژگیهای بدن اشخاص آن هارا بازشناسی کند و این زمینه هر روز بیشتر و بیشتر رشد پیدا می کند و علاقه مندان فراوانی را پیدا کرده است. علاوه بر این ها امروزه ID و password کارتهایی که بکار برده می شوند دسترسی را محدود می کنند اما این روشها به راحتی می توانند شکسته شوند و لذا غیر قابل اطمینان هستند. بیو متری را امانت داد یا نمی توان گرفت نمی توان خرید یا فراموش کرد و جعل آن هم عملا غیر ممکن است

قسمت هایی از فصل اول تحلیل روشهای نوین و پرکاربرد اثر انگشت و مقایسه اثرات انگشت

در برنامه های عمومی مشکلاتی در ثبات وجود دارد. بعضی کارگران و معتادان شدید به سیگار, اغلب انگشتانی دارند که تحلیل اثرانگشت آنان مشکل است. با این وجود، طرحهای بلند مدت و موف زیادی در استفاده از اثر انگشت وجود داشته است. در حال حاضر اثر انگشت خوانهای زیادی در دامنه وسیعی وجود دارند که به همراه بعضی کارتخوانها استفاده میشوند. اگرچه در حال حاضر قیمت آنها چندان پایین نیست اما میزان عرضه آنان در فروشگاههای کامپیوتر عادی باعث افت سری قیمت آنان خواهد شد. به طور مثال شرکت هواپیمایی آلمان لوفتانزا ، آزمایش بلیت های بیومتریک را آغاز کرده است. این بلیت ها با اطلاعات مربوط به اثر انگشت شصت مسافران رمزگذاری شده اند و انتظار میرود سرعت کنترل را بدون پیچیدگی های امنیتی افزایش دهند

فهرست کامل فصل اول تحلیل روشهای نوین و پرکاربرد اثر انگشت و مقایسه اثرات انگشت

1-1 ) تحلیل روش های نوین و پرکاربرد اثر انگشت و مقایسه الگوریتم های تشخیص اثرات انگشت

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 اصول کلی در سیستم های تشخیص اثر انگشت 3
1.1.4 استخراج سایر ویژگی ها 4
1.1.5 نحوه بدست آوردن اثر انگشت 5
1.1.6 نحوه استخراج ویژگی ها 7
1.1.7 روش های چگونگی تشخیص اثر انگشت 8
1.1.8 استخراج خصوصیات 10
1.1.9 مقایسه الگوریتم های تشخیص اثر انگشت 13
1.1.10 نتیجه گیری 20

1-2 ) تشخیص اثر انگشت با پردازش نکوگنیترون

1.2.1 چکیده 24
1.2.2 مقدمه 24
1.2.3 تاریخچه تشخیص اثر انگشت تکامل در تلفن های همراه 25
1.2.4 چگونگی تشخیص اثر انگشت 26
1.2.5 الگوریتم اثر انگشت تطبیق 28
1.2.6 نتیجه گیری 29

1-3 ) روش جدید جهت بهبود تصاویر کم کیفیت اثر انگشت برای بازشناسی

1.3.1 چکیده 31
1.3.2 مقدمه 32
1.3.3 تحقیقات پیشین 32
1.3.4 مباحث پایه 33
1.3.5 روش پیشنهادی 34
1.3.6 تشخیص نهائی و نتیجه گیری 38

1-4 ) افزایش دقت تطبیق اثر انگشت با کلاس بندی چند سطحی پایگاه داده

1.4.1 خلاصه 41
1.4.2 مقدمه 41
1.4.3 روش کار 42
1.4.4 چگونگی ورود اثر انگشت به سیستم 43
1.4.5 پیش پردازش 44
1.4.6 استخراج ویژگی ها 45
1.4.7 کلاس بندی 45
1.4.8 تطابق تصاویر ورودی با کلاس های مرتبط 53
1.4.9 مقایسه نتایج 54
1.4.10 نتیجه گیری 55

1-5 ) استفاده از تشخیص اتوماتیک نوع اثر انگشت با شبکه های عصبی کانولوشن برای افزایش سرعت جیتجو در پایگاه داده LIVE SCAN

1.5.1 چکیده 58
1.5.2 مقدمه 59
1.5.3 روش های پیشنهادی برای کلاس بندی اثر انگشت 61
1.5.4 نتایج بدست آمده 65
1.5.5 جمع بندی 66

1-6 ) ارائه روشی برای آموزش و تطبیق تصاویر اثر انگشت بر اساس استخراج ویژگی و ارزیابی کرنل های ماشین بردار پشتیبان برای احراز هویت

1.6.1 چکیده 68
1.6.2 مقدمه 68
1.6.3 کارهای مربوطه 69
1.6.4 ادبیات پژوهش 70
1.6.5 ارائه فلوچارت انتخابی و تحلیل روش پیشنهادی 75
1.6.6 نتیجه گیری 77

1-7 ) بیومتریک واحرازهویت:مروری برشناسایی هویت افرادبراساس انتخاب ویژگی فیزیولوژیک کف دست ورگ کف دست

1.7.1 چکیده 79
1.7.2 مقدمه 79
1.7.3 بیومتریک 80
1.7.4 تحلیل بیومتریک کف دست و رگ کف دست برای احراز هویت 82
1.7.5 بررسی حالت های یک سیستم احراز هویت بیومتریک 84
1.7.6 اقدامات وابسته بر اساس حالت های احراز هویت با بیومتریک رگ کف دست و کف دست 86
1.7.7 نتیجه گیری 89

1-8 ) ارائه یک رویکرد طبقه بندی تصاویر اثرانگشت با استفاده از روش عصبی – فازی

1.8.1 چکیده 91
1.8.2 مقدمه 91
1.8.3 رویکرد پيشنهادی 92
1.8.4 نتایج تجربی 94
1.8.5 نتیجه گیری 95

1-9 ) مروری بر نحوه تشخیص هویت با استفاده از اثر انگشت

1.9.1 چکیده 96
1.9.1 مقدمه 96
1.9.2 باز شناسی هویت از طریق اثر انگشت 97
1.9.4 اصول کلی در سیستم های تشخیص اثر انگشت 97
1.9.5 استخراج سایر ویژگی ها 98
1.9.6 الگوریتم های ارائه شده 99
1.9.7 نحوه به دست آمدن تصویر اثر انگشت 99
1.9.8 با استفاده از سنسور LE 100
1.9.9 نحوه استخراج ویژگی ها 100
1.9.10 طبقه بندی 101
1.9.11 نتیجه گیری 101

1-10 ) مطالعه ي نقش و کارکرد فناوري اثر انگشت صوتی و نهان نگاري صوتی در شناسایی و ردیابی دادههاي صوتی

1.10.1 چکیده 103
1.10.2 مقدمه 103
1.10.3 تعریف 104
1.10.4 اثر انگشت صوتی 105
1.10.5 رسانه تعاملی مبتنی بر اثر انگشت صوتی 107
1.10.6 نهاننگاري صوتی 108
1.10.7 رسانه تعاملی مبتنی بر نهاننگاري صوتی 109
1.10.8 نتیجه گیری 110

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تشخیس اثر انگشت توسط شبکه عصبی

اثرانگشت يكي از معتبرترين روشهاي زيست سنجي انسان ميباشد. راحت بودن جمع آوري، عموميت بالا` سنسورهاي دقيق و كوچك كه قابليت دسترسي بالائي دارند باعث شده است تا اين تصاوير نقش زيادي در تشخيص هويت انسانها در شركتها بيمارستانها و مراكز امنيتي ايفا كنند. بنابراين تشخيص درست آثارانگشت يك پروسه بسيار مهمي است. بر اساس سيستم هنري آثارانگشت به كلاسهاي راست حلقه ، چپ حلقه،كماني، پيچشي، كمان فتيله دار دسته بندي مي شوند . در بعضي موارداين طبقه بندي بر اساس تعداد دلتا ها1 و نقطه مركزي2 انجام ميشوند. ولي اگر يك يا دو دلتا به هر دليلي حذف شوند طبقه بندي اشتباه صورت گرفته و در نهايت تشخيص نيز به درستي انجام نمي شود. دركار انجام شده براي تشخيص اثرانگشت دو مرحله كلي سپري مي شود. مرحله اول طبقه بندي و مرحله دوم تشخيص كه هر دو مرحله توسط شبكه عصبي ARTMAP انجام مي شود. در مرحله اول روشي براي طبقه بندي آثار انگشت مستقل از تعداد دلتاها ونقطه مركزي بيان خواهد شد. اين دسته بندي بر اساس زواياي خطوط اثر انگشت انجام ميشود كه آثار انگشت را به چهار كلاس راست حلقه، چپ حلقه ، كماني و پيچشي دسته بندي ميكند. در مرحله بهبود با استفاده از تبديل فوريه سريع3 و بردن تصاوير به حوزه فركانس، فيلتر جهتي4را براي ايجاد بردارهاي جهت دار ناشي از لبه ها٥ استفاده كرده و از همين بردارها نقطه مركزي بدست مي آيد

فهرست کامل فصل دوم تشخیس اثر انگشت توسط شبکه عصبی

2-1) تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی

چکیده 122
مقدمه 123

2.1.1 فصل اول : اثر انگشت 124
2.1.1.1 هدف 125
2.1.1.2 تاریخچه 125
2.1.1.3 چرا اثرانگشت 127
2.1.1.4 تعريفات كلي اثرانگشت 128
2.1.1.5 پيمايشگرهاي اثرانگشت 129
2.1.1.6 تصاويراثرانگشت 130
2.1.1.7 تكنيك هاي پيمايش 130
2.1.1.8 حسگرهاي نوري. 131
2.1.1.9 حسگر FTIR 131
2.1.1.10 FTIR ها با صفحه منشوری 132
2.1.1.11 فیبر های نوری 132
2.1.1.12 حسگرهاي الكترونيكي-نوري 133
2.1.1.13 حسگرهاي نيمه هادي 133
2.1.1.14 حسگرهاي فراصوت 135
2.1.1.15 حسگرهاي سايشي در مقابل تماسي 136

2.1.2 فصل دوم :شبكه عصبي ARTMAP 137
2.1.2.1هدف 138
2.1.2.2 شبکه عصبی ART-1 138
2.1.2.3 کنترل سيگنالهاي شبكه 139
2.1.2.4 عملکرد شبکه عصبی ART-1 140
2.1.2.5 الگوریتم ART-1 141
2.1.2.6 شبکه عصبی ART-2 144
2.1.2.7 آنالیز ART-2 144
2.1.2.8 عملکرد میدان F0 145
2.1.2.9 عملکرد میدان F1 145
2.1.2.10 عملکرد لایه F2 146
2.1.2.11 آموزش از F1 به F2 146
2.1.2.12 تطبیق و ریست 147
2.1.2.13 شبکه عصبی ARTMAP 149
2.1.2.14 سازگار کلی ARTMAP 149
2.1.2.15 مراحل آموزش ARTMAP 151
2.1.2.16 مرحله آزمون شبکه عصبی ARTMAP 154

2.1.3 فصل سوم: سازو کار کلی شامل بهبود و طبقه بندی و تشخیص اثر انگشت 155
2.1.3.1 هدف 156
2.1.3.2 سازوکار کلی 156
2.1.3.3 مرحله طبقه بندی 157
2.1.3.4 بهبود تصاویر 157
2.1.3.5 بدست آوردن تصویر جهت دار 158
2.1.3.6 محاسبه نقطه مرکزی 160
2.1.3.7 استخراج ویژگی بر اساس زوایا 161
2.1.3.8 زنجیره مارکف افقی 161
2.1.3.9 زنجیره مارکف عمودی 164
2.1.3.10 نتایج . تجربیات 165
3.1.3.11 نتیجه گیری و پیشنهاد 166

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آشکار سازي اثرانگشت باتوجه به طیف جذب مواد مبتنی بر فناوري نانو

امروزه پیشرفتهاي علمی از تالقی زمینههاي مختلف علمی حاصل میشود؛ پیشرفتهاي غیرمنتظره زمانی به وجود می آیند که از ترکیب روشهاي مختلف، بتوان راههاي جدیدي را یافت. شاید بیش از یک قرن است که پلیس براي شناسایی مجرمان از اثر انگشت در صحنه جرم استفاده میکند. روش متداول براي این کار استفاده از گردهاي سفید بوده است که در صورت چرب بودن دستهاي مجرم، این گردها به آثار چربی باقیمانده چسبیده و اثر انگشت را نمایان میساخت؛ ولی اگر مجرم دستهایش را شسته یا از دستکش استفاده میکرد احتمال آشکارسازي بسیار ضعیف میشد.
در اواخر دهه 1980استاندارد جدیدي براي این کار ایجاد شد؛ چسب مخصوصی را حرارت میدادند تا بخار حاصل از آن بر روي آثار انگشت مورد نظر بنشیند و براي چشم غیر مسلح قابل رؤیت باشد. بدین ترتیب فناوري جدید ، به روش گردهاي سفید برتري داشت و قادر بود کمترین آثار باقیمانده بر روي مواد، شامل آمینو اسیدها و گلوکز را نشان دهد. تنها محدودیت این فناوري زمان بود؛ بطوريکه هر چه زمان بیشتري از اثرات باقیمانده میگذشت، ترکیبات شیمیایی کمتري بر جا میماند

فهرست کامل فصل سوم آشکار سازي اثرانگشت باتوجه به طیف جذب مواد مبتنی بر فناوري نانو

3-1 ) آشکار سازي اثرانگشت باتوجه به طیف جذب مواد مبتنی بر فناوري نانو

3.1.1 چکیده 171
3.1.2 مقدمه 171
3.1.3 معرفی فناوري نانو و اهمیت مقیاس نانو 172
3.1.4 نظریه فلوئورسانس القایی لیزري 173
3.1.5 معرفی پدیده لومینسانس 173
3.1.6 طیف سنجی فلوئورسانس القایی لیزري LIF 174
3.1.7 شبیه سازي در محیط Opti system 175
3.1.8 نتایج حاصل ازشبیه سازي 175
3.1.9 نتیجه گیري 177

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید