50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحليل بهينه ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي براي سيستم با ابعاد بزرگ

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 450 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحليل بهينه ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي براي سيستم با ابعاد بزرگ است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحليل بهينه ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي براي سيستم با ابعاد بزرگ بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش برنامه ریزی ورودو خرو ج واحدها بر شبکه های با در نظر گرفتن انرژی باد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش برنامه ریزي در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش برنامه ريزي اقتصادي ورود و خروج واحدها به كمك شبكه عصبي بررسی شده است

درطول يك روزما نوسانات قابل توجهي رادرميزان برق مصرفي بين ساعات اوج مصرف وساعات كم مصرف شاهد هستيم كه اين مصرف كم برق درنيمه شب واوايل صبح نسبت به ساير ساعات شبانه روزمشهوداست.اگرتوليدكافي براي برآورده كردن نيازهاي اوج مصرف مطابق با كل روزحفظ شود درآن صورت ممكن است كه بعضي واحدها درزماني كه مصرف برق كم است توليدشان نزديك به محدوده توليد مينيمم باشد درحاليكه با برنامه ريزي دقيق مي توان بعضي ازاين واحدهاراخاموش نگه داشته و به مراتب هزينه ها كم شودحال مسئله اي كه اپراتوربا آن روبروست اينست كه مشخص شود كدام واحدها بايد روشن يا خاموش شده وبه چه مدت؟ برنامه ريز ي ها ي متعدد ي براي حل اين مسئله وجود دارد چون تقاضاي برق درطول روزازساعتي به ساعت ي ديگرمتغير است لذا بهتراست كه ازايده آل ترين ومناسبترين برنامه ريزي عملي براساس معيارهاي اقتصادي استفاده شود به عبارت ديگرمعيار مهم در عمليات سيستم برق ي اينست كه نياز برق ي باكمترين هزينه سوخت وبابكارگير ي مناسبترين و بهترين نيروگاهها رفع شود علاوه بر اين برا ي اينكه برق باكيفيت عال ي وبطورايمن واقتصادي به دست مشتريان برسديكي ازبهترين انتخاب هاي موجود،حل مسئله ورودوخروج نيروگاه هاي حرارتي است درموردتاريخچه اين مسئله نيزبايد گفته شود كه تا سال 1973 ميلادي وقبل از تحريم نفتي كه منجربه افزايش سرسام آورقيمت نفت گرديد،شركتها ي توليد برق درايالات متحده آمريكا حدود 20 درصدازكل درآمدخودرا صرف هزينه سوخت مي كردند تا سال 1980 اين رقم به حدود 40 درصد رسيد.دردوره پنج ساله متعاقب 1973 ميلاد ي هزينه سوخت،نرخ رشدساليانه اي معادل 25 درصد داشته است.ارقام فوق نمايشگراهميت استفاده موثرازمواد سوختي است كه غالبا بصورت غير قابل تجديد مورد استفاده قرار مي گيرند.بنابراين بديهي است كه اگردربهره برداري از سيستمهاي قدرت بتوان حتي درصد كوچكي صرفه جويي كرد به تنهايي مقدار قابل توجه ي ازهزينه بهره برداري و نيز مصرف سوخت كاسته خواهد شد افزايش پيوسته قيمت مواد سوختي ونيز تورم سالانه باعث شده است كه همواره بهره برداري اقتصادي از سيستمها ي توليد انرژ ي الكتريكي مورد توجه ومطالعه قرار گيرد. پس هدف كل ي از حل مسئله فوق الذكر به حداقل رساندن هزينه عملياتي كل سيستم است. اين تحقيق روشها ي مختلفي را كه تا كنون براي حل اين مسئله بكار گرفته شده وسير تكاملي روشهاي مختلف را بطور مختصر توضيح داده وهمچنين اين مسئله رابا استفاده از يكي از شيوه هاي الگوريتم ژنتيك و يك سري تغييرات برروي آن حل م ي كند.

قسمت هایی از فصل اول تحليل بهينه ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي براي سيستم با ابعاد بزرگ

صنعت برق در غا لب كشورها تا دو دهه آخرين قرن نوزدهم ميلادي با ساختاري يكپارچه ( ساختار كلاسيك ) كه وظيفه توليد، توزيع ، انتقال و خدمات مشتركين را بر عهده داشت اداره مي شد نخستين بار در سال 1968 ميلادي با طرح اين پرسش كه » چرا شركتهاي برق بايد داراي ساختاري تنظيم شده باشند؟ « طبيعت انحصاري صنعت برق به چالش كشيده شد و ايده ايجاد رقابت عمومي در توليد توسط اين صنعت مورد توجه قرار گرفت . كشورهاي آمريكاي جنوبي از جمله آرژانتين و شيلي از اولين كشورهايي هستند كه به خصوصي سازي و ايجاد رقابت در صنعت برق در سال 1982 ميلادي اقدام نمودند. بدنبال تجربه موفق كشورهاي آمريكاي جنوبي، با تصويب قانون برق انگليس6 درسال 1989 ، صنعت برق اين كشور بعنوان اولين كشور اروپايي داراي تغييرات ساختاري عمده گرديد.تجديد ساختار و تغييرات قانونگذاري در صنعت برق كشور آمريكا داراي شروعي ديرتر از كشور انگليس مي باشد. در اين كشور قانون انرژي در 24 اكتبر سال 1992 بصورت رسمي توسط رئيس جمهوري وقت آمريكا به امضاء رسيد و داراي بخشهاي متعددي مي باشد .پس از آمريكا تحولات ساختاري ابتدا در كشورهاي استراليا و كانادا و متعاقب آن در كشورهاي اروپايي و آسيايي نيز پيگيري گرديد

فهرست کامل فصل اول تحليل بهينه ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي براي سيستم با ابعاد بزرگ

1-1 ) تحليل بهينه ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي براي سيستم با ابعاد بزرگ

چكيده 12

1.1.1 فصل اول كليات 13
1.1.1.1 مقدمه 14
1.1.1.2 پشينه كلي و مفاهيم 15
1.1.1.3 ورود خروج نيروگاهها صنعت برق تغيير ساختار يافته 16
1.1.1.4 معرفي ساختار كلاسيك ومعايب ان 16
1.1.1.5 تاريخچه تجديد ساختار در جهان 17
1.1.1.6 تاريخچه تجديد ساختار درايران 18
1.1.1.7 علت گرايش به تجديد ساختار 18
1.1.1.8 بازار برق 20
1.1.1.9 فرمول بندي مسئله .UC 21
1.1.1.10 محدوديت مسئله 22
1.1.1.11 ماكزيمم ومينيمم توان خروجي 22
1.1.1.12 حداقل زمان راه اندازي / توقف 23
1.1.1.13 تقاضاي بار 23
1.1.1.14 حتياجات رزرو چرخشي 23
1.1.1.15 هزينه راه اندازي گرم 23
1.1.1.16 هزينه راه اندازي سرد 24
1.1.1.17 تفاوت پخس بار اقتصادي 24
1.1.1.18 تعداد حالتهاي ممكنه EDومسئله ورود خروج نيروگاههاي UC 25

1.1.2 فصل دوم روشهاي مختلف ورود و خروج نيروگاههادر سيستم هاي قدرت 26
1.1.2.1 يكايك شماري 27
1.1.2.2 ليست حق تقدم 28
1.1.2.3 برنامه ريزي ديناميكي 28
1.1.2.4 برنامه ريزي عدد صحيح وخطي 29
1.1.2.5 شاخه وكران 29
1.1.2.6 ساده سازي لاگرانزين 30
1.1.2.7 بهينه سازي نقطه اوليه 30
1.1.2.8 جستجو تابو 31
1.1.2.9 شبيه سازي با الهام از تابكاري 31
1.1.2.10 سيستم هاي تخصصي 32
1.1.2.11 سيستم فازي 32
1.1.2.12 شبكه هاي عصبي مصنوعي 33
1.1.2.13 الگوريتم زنتيك 34
1.1.2.14 برنامه تكاملي 35
1.1.2.15 الگوريتم جستجوي كلوني مورچه 35
1.1.2.16 مدلهاي تركيبي 35

1.1.3 فصل سوم ورود و خروج نيروگاهها با استفاده از روشهاي ليست حق تقدم 37
1.1.3.1 بررسي تكميلي روش ليست حق تقدم 37
1.1.3.2 مراحل برنامه نويسي 38
1.1.3.3 تشكيل يك ليست 39
1.1.3.4 حذف كردن حالتهايي از ليست 40
1.1.3.5 پخش باراقتصادي اوليه 41
1.1.3.6 وارد كرن محدوديت ماكزيمم و مينيمم توان خروجي هر واحد 41
1.1.3.7 اعمال رزرو چرخشي 42
1.1.3.8 محاسبه هزينه هاي عملياتي 42
1.1.3.9 اعمال هزينه راه اندازي 42
1.1.3.10 اعمال محدوديتهاي حداقل زمان راه اندازي و توقف وهمچنين حالت اوليه 43
1.1.3.11 بررسي روش ليست حق تقدم اصلاح شده و برنامه نويسي آن 43

1.1.4 فصل چهارم : ورود و خروج نيروگاهها بر اساس الگوريتم ژنتيك و روش مورد ستفاده در تحقيق 45
1.1.4.1 مقايسه بين عمليات ژني در بدن انسان و الگوريتم ژنتيك 46
1.1.4.2 تاريخچه 47
1.1.4.3 تفاوت الگوريتم ژنتيك با روشهاي قديمي بهينه سازي 47
1.1.4.4 مزاياي الگوريتم ژنتيك 48
1.1.4.5 معرفي برخي از مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيك 49
1.1.4.6 مراحل حل يك مسئله توسط الگوريتم ژنتيك 50
1.1.4.7 تعيين مقدار قابليت كروموزومها 50
1.1.4.8 مكانيزم انتخاب 50
1.1.4.9 عملگر ادغام 52
1.1.4.9 عملگرجهش 53
1.1.4.10 مراحل برنامه نويسي روش الگوريتم ژنتيك بر روي سيستم مورد بررسي 56
1.1.4.11 مر حله اول : تعيين ثابتها و متغير هاي برنامه 56
1.1.4.12 مرحله دوم : تشكيل جمعيت اوليه با اعمال رزرو چرخشي 57
1.1.4.13 مرحله سوم : تغيير كروموزومها در جهت بهبود جمعيت اوليه 57
1.1.4.14 مرحله چهارم : بدست آوردن عدد برازندگي هر كروموزوم 59
1.1.4.15 مرحله پنجم : نخبه گزيني 59
1.1.4.16 مرحله ششم: ادغام 60
1.1.4.17 مرحله هفتم: جهش 60
1.1.4.18 مرحله هشتم : اعمال محدوديتهاي حداقل زمان راه اندازي و توقف وهمچنين حالت اوليه 60
1.1.4.19 مرحله نهم : حذف حالتهاي غير عملي 60
1.1.4.20 مرحله دهم : پخش بار اقتصادي و محدوديتهاي ماكزيمم و مينيمم توان خروجي هر واحد 60
1.1.4.21 مرحله يازدهم : اعمال هزينه هاي راه اندازي 61
1.1.4.22 مرحله دوازدهم : توقف الگوريتم 61
1.1.4.23 مرحله سيزدهم : يافتن بهينه ترين حالت 61

1.1.5 فصل پنجم : نتايج شبيه سازي 62
1.1.5.1 نتايج شبيه سازي مربوط به روشهاي ليست حق تقدم و ليست حق تقدم اصلاح شده 63
1.1.5.2 نتايج شبيه سازي توسط روش الگوريتم ژنتيك 63
1.1.5.3 مقايسه ابتدايي نتايج حاصل از روشهاي اخير 64
1.1.5.4 بررسي نتايج شبيه سازي در سيستمهاي ابعاد بزرگ توسط روش الگوريتم ژنتيك پشنهادي 65

1.1.6 فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات ادامه كار 67
1.1.6.1 نتيجه گيري 68
1.1.6.2 پيشنهادات ادامه كار 68

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم برنامه ریزی ورودو خرو ج واحدها بر شبکه های با در نظر گرفتن انرژی باد

مزاياي استفاده از سيستمهاي ذخيره كننده انرژي را ميتـوان در چنـدمورد خلاصه نمود:[40] 1-باعث كاهش هزينه سرمايه گذاري و بهره برداري ميشوند.
2-قابليت استفاده از انرژيهاي تجديدپذير را افزايش ميدهند.
3-از پرشدگي خطوط جلوگيري كرده و نياز به سرمايه گذاري در بخـش انتقـال و توزيـع را كـاهش ميدهند.
4-به طور مستقل ميتوان از آنها استفاده نمود. (مانند UPS)
5-قابليت توليد انرژي الكتريكي از طريق كمترين اثرات زيست محيطي را دارا هستند.
6-انعطاف پذيري و قابليت اطمينان سيستم را بهبود ميبخشند.
در شكل (2) اثرات قابل توجه استفاده از سيستمهاي ذخيره كننده انرژي به منظور متعادل كردن نوساناتتوليد ، كنترل بار و نقش مكمل توليد واحدهاي ديگر نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي شودسيستم هاي ذخيره كننده انرژي در زمان غير پيك انرژي از شبكه گرفته و شـارژ مـي شـوند و در زمـانپيك شبكه را تغذيه كرده و باعث كاهش پيك بار و در نتيجه كاهش هزينه توليد مي شوند.

فهرست کامل فصل دوم برنامه ریزی ورودو خرو ج واحدها بر شبکه های با در نظر گرفتن انرژی باد

2-1) برنامه ريزي ورود و خروج واحدها به شبكه با در نظر گرفتن انرژي باد و عناصر ذخيره كننده انرژي و تاثير آن بر عملكرد سيستم و آلودگي محيط زيست

چكيده 90
مقدم 91
2.1.1 فصل اول : اصول هماهنگي و در مدار قرارگرفتن واحدها 101
2.1.1.1 هدف 102
2.1.1.2 برنامه ريزي در سيستم هاي قدرت 102
2.1.1.3 مقدمه اي بر مسئله در مدار قرار گرفتن واحدها 103
2.1.1.4 مسئله ورود و خروج اقتصادي واحدها 105
2.1.1.5 هزينه سوخت 106
2.1.1.6 هزينه راه اندازي 106
2.1.1.7 هزينه از مدار خارج شدن 108
2.1.1.8 هزينه تلفات 108
2.1.1.9 هزينه واحد در حالت بدون بار 108
2.1.1.10 محدوديت توليد هر واحد 110
2.1.1.11 تامين بار و ذخيره گردان 110
2.1.1.12 محدوديت حداقل زمان روشن بودن و حداقل زمان خاموش بودن 111
2.1.1.13 محدوديت نرخ پاسخ 112
2.1.1.14 محدوديت سوخت 112
2.1.1.15 محدوديت آلودگي محيط زيست 113
2.1.1.16 محدوديت خدمه 114
2.1.1.17 محدوديت برنامه هاي از پيش تعيين شده واحد 114
2.1.1.18 ساير محدوديت ها 115
2.1.1.19 ملاحظات قابليت اطمينان و ايمني 115
2.1.1.20 قابليت اطمينان واحدها 115
2.1.1.21 قابليت اطمينان شبكه 117
2.1.1.22 ملاحظات امنيت انتقال 118
2.1.1.23 تاثير عدم قطعيت ها 118
2.1.1.24 عدم قطعيت ها در پيش بيني بار 119
2.1.1.25 عدم قطعيت در ذخيره گردان 119
2.1.1.26 عدم قطعيت در هزينه افزايشي 119
2.1.1.27 عدم قطعيت راه اندازي واحدها 119
2.1.1.28 برنامه ريزي ورود و خروج واحدها در شبكه هاي خصوصي 119
2.1.1.29 پخش بار اقتصادي 120
2.1.1.30 بررسي و تحليل روش هاي حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحدها 121
2.1.1.31 روش هاي كلاسيك 121
2.1.1.32 روش هاي تجربي 125
2.1.1.33 روش هاي هوشمند 127

2.1.2 فصل دوم : انرژي باد و سيستم هاي ذخيره كننده هواي فشرده 141
2.1.2.1 شرح مختصري از انرژي باد 142
2.1.2.2 وضعيت انرژي باد در آمريكا 143
2.1.2.3 وضعيت انرژي باد در اروپا 144
2.1.2.4 وضعيت انرژي باد درآسيا 145
2.1.2.5 بررسي اقتصادي استفاده از انرژي باد 146
2.1.2.6 شرح مختصري از نيروگاه هاي ذخيره كننده هواي فشرده 147
2.1.2.7 مزايا و معايب 148
2.1.2.8 شرايط جغرافيايي مورد نياز نيروگاههاي ذخيره كننده هواي فشرده 149
2.1.2.9 انرژي باد و سيستمهاي ذخيره كننده هواي فشرده 150
2.1.2.10 نيروگاههاي ذخيره سازي هواي فشرده در كنار نيروگاه باد در آمريكا 151
2.1.2.11 نيروگاههاي ذخيره سازي هواي فشرده در كنار نيروگاه باد در اروپا 152
2.1.2.12 سيستمهاي ذخيره سازي هواي فشرده در كنار نيروگاه باد در آسيا 153

2.1.3 فصل سوم : مباني حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحدها به روش اعداد مختلط 155
2.1.3.1 برنامه ريزي خطي 156
2.1.3.2 تعريف برنامه ريزي خطي 156
2.1.3.3 ورودي برنامه ريزي خطي 156
2.1.3.4 خروجي برنامه ريزي خطي 157
2.1.3.5 فرم كلي مسائل برنامه ريزي خطي 157
2.1.3.6 فرضيات مدل برنامه ريزي خطي 159
2.1.3.7 مدل تابع خطي گسسته با شيب افزايشي 160
2.1.3.8 مدل تابع خطي گسسته با شيب كاهشي 162
2.1.3.9 مدل تابع پله اي 164
2.1.3.10 مدل تابع غير خطي 166
2.1.3.11 روش برنامه ريزي اعداد صحيح و اعداد مختلط 167

2.1.4 فصل چهارم : نتايج شبيه سازي 169
2.1.4.1 حل پخش بار اقتصادي 170
2.1.4.2 حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحدها با توجه به محدوديت هاي بار و شبكه 182
2.1.4.3 تابع هدف 182
2.1.4.3 محدوديت توليد هر واحد 183
2.1.4.4 نمايانگر راه اندازي و خاموش كردن واحد 183
2.1.4.5 محدوديت حداقل زمان روشن و خاموش بودن واحد 183
2.1.4.6 تعادل بار و توليد 184
2.1.4.7 ذخيره چرخان 185
2.1.4.8 ذخيره قابل بهره برداري 185
2.1.4.9 محدوديت هاي افزايش يا كاهش توليد 186
2.1.4.10 محدوديت توان عبوري خطوط 186
2.1.4.11 حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحدها با توجه به محدوديت هاي بار و شبكه و واحدهاي بادي 199
2.1.4.12 حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحدها با توجه به محدوديت هاي بار و شبكه و واحدهاي بادي و ذخيره كننده هواي فشرده 206

2.1.5 فصل پنجم : نتيجهگيري و پيشنهادات 217
2.1.5.1 نتيجهگيري 218
2.1.5.2 پيشنهادات 219

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم برنامه ریزي در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش

نیروگاه شاخک مشترك1، یکی دیگر از انواع واحدهاي بخاري است که داراي تعدادي دیگ بخار است کـه به یک مسیر اصلی بخار (که شاخک نامیده می شود) متصل می باشند. شکل(1-7) نمودار یک نمونـه پیچیـده از نیروگاه مزبور را نشان می دهد.[1] در این نوع، علاوه بر دیگ هاي بخار، توربینی به نام تـوربین فوقـانی بـه شاخک مشترك متصل است. بخار خروجی از این توربین به جاي ورود به کندانسور به شـاخک مشـترك وارد می شود.

فهرست کامل فصل سوم برنامه ریزي در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش

3-1 ) برنامه ریزي درمدارقراردادن نیروگاههابااستفاده ازروش هوشمندبهینه سازي اجتماع ذرات PSO

چکیده 246
مقدمه 247

3.1.1 فصل اول : کلیات 248
3.1.1.1 مقدمه 249
3.1.1.2 انواع برنامه ریزي درسیستمهاي قدرت 249
3.1.1.3 اهمیت اقتصادي برنامه ریزي 251
3.1.1.4 مقدمه اي برمساله درمدارقراردادن نیروگاهها 251
3.1.1.5 مساله ورود وخروج اقتصادي نیروگاهها 252
3.1.1.6 سابقه تاریخی موضوع 253
3.1.1.7 مشخصات انواع واحدهاي نیروگاهی 254
3.1.1.8 مروري بر روشهاي قبلی بکاررفته 268
3.1.1.9 اهداف پایان نامه 275

3.1.2 فصل دوم : بررسی انواع روشهاي بهینه سازي 276
3.1.2.1 مقدمه 277
3.1.2.2 کاربردهاي بهینه سازي درمهندسی 277
3.1.2.3 تقسیم بندي مسائل بهینه سازي 278
3.1.2.4 تقسیم بندي کلی روشهاي حل مسائل بهینه سازي 279
3.1.2.5 روشهاي دقیق بهینه سازي 280
3.1.2.6 روشهاي غیر دقیق بهینه سازي 280
3.1.2.7 روشهاي ابتکاري برمبناي مکا نیزمهاي طبیعی 281
3.1.2.8 مبا نی الگوریتم ژنتیک 281
3.1.2.9 الگوریتم ژنتیک 281
3.1.2.10 مراحل طراحی الگوریتم ژنتیک جهت مسائل بهینه سازي 283
3.1.2.11 ساختار ریاضی یک مساله بهینه سازي 284
3.1.2.12 بردارطراحی 284
3.1.2.13 قیدهاي طراحی 284
3.1.2.14 تـابع هـدف 284
3.1.2.15 روشهاي بررسی قیدها براي روشهاي محاسبات تکاملی 285
3.1.2.16 روشهاي محاسبات تکاملی 285
3.1.2.17 روشهاي بررسی قیدها 285
3.1.2.18 روش بر مبناي حفظ پاسخ امکان پذیر براي الگوریتم اجتماع ذرات 286

3.1.2.19 فصل سوم : بررسی روش بهینه سازي اجتماع ذرات 289
3.1.3 مقدمه 290
3.1.3.1 تعریف توپولوژي 292
3.1.3.2 توپولوژي ستاره 293
3.1.3.3 توپولوژي حلقه 293
3.1.3.4 توپولوژي چرخی 293
3.1.3.5 الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات 294
3.1.3.6 معادله سرعت 298
3.1.3.7 معادله حرکت 299
3.1.3.8 انواع الگوریتمهاي بهینه سازي اجتماع ذرات 299
3.1.3.9 الگوریتم بهترین فردي 299
3.1.3.10 الگوریتم بهترین جهانی 299
3.1.3.11 الگوریتم بهترین محلی 300
3.1.3.12 محاسبه برازندگی 300
3.1.3.13 همگرایی 300
3.1.3.14 پارامترهاي الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات 300
3.1.3.15 مقایسه الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات با الگوریتم ژنتیک 306
3.1.3.16 تغییر ساختاراستاندارد الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات 308
3.1.3.17 بحث ونتایج عددي 308
3.1.3.18 تنظیم پارامترهاي الگوریتمهاي بهینه سازي اجتماع ذرات 309

3.1.4 فصل چهارم : معرفی تابع هدف مساله و قیود مربوطه 316
3.1.4.1 مقدمه 317
3.1.4.2 معرفی مساله در مدار قرار دادن نیروگاهها 317
3.1.4.3 معرفی قیود موجود مساله در مدار قرار دادن نیروگاهها 319
3.1.4.4 قیود واحدهاي حرارتی 319
3.1.4.5 قیود توزیع اقتصادي بار بین نیروگاهها 321
3.1.4.6 حالت کار اجباري 323
3.1.4.7 قیود مربوط به سوخت 324
3.1.4.8 قید ذخیره چرخان 324
3.1.4.9 روابط ریاضی حاکم بر مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها 324

3.1.5 فصل پنجم : شبیه سازي مساله در مدار قرار دادن نیروگاهها و نتایج عددي 326
3.1.5.1 مقدمه 327
3.1.5.2 معرفی تابع هدف 328
3.1.5.3 قیود مساله 329
3.1.5.4 الگوریتمهاي مورد استفاده در این پایان نامه 331
3.1.5.5 الگوریتم برنامه ریزي پویا 331
3.1.5.6 الگوریتم آزاد سازي لاگرانژ 335
3.1.5.7 الگوریتم ژنتیک 338
3.1.5.8 نحوه کدینگ مساله 339
3.1.5.9 تولید جمعیت اولیه 341
3.1.5.10 اعمال ژنتیک 341
3.1.5.11 نحوه ارزیابی تابع هدف 342
3.1.5.12 الگوریتم IBPSO 342
3.1.5.13 مراحل الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات 343
3.1.5.14 الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات باینري 345
3.1.5.15 برنامه MATLABشبیه سازي شده 345
3.1.5.16 برنامه IBPSO 345
3.1.5.17 برنامه تابع هدف 347
3.1.5.18 شبیه سازي و نتایح عددي 347
3.1.5.19 شبکه مورد مطا لعه 363
3.1.5.20 الگوي بار شبکه 363

3.1.6 فصل ششم : نتیجه گیري و پیشنهادات 364
3.1.6.1 نتیجه گیري 365
3.1.6.2 366

قسمت هایی از فصل چهارم برنامه ريزي اقتصادي ورود و خروج واحدها به كمك شبكه عصبي

در زندگي امروزه ثابت شده است كه اگر ديـد اقتصـادي نسبت به صنعت وجود نداشته باشد، عملاًٌ قابليـت رقابـت از دست آن صنعت خواهد رفت و ادامه حيـات در بعـد جهـاني براي آن وجود نخواهد داشـت. پـس بـا توجـه بـه امكانـات موجود و شرايط حاكم بايد عمل بهينهسازي انجام گيرد تـا از نظر اقتصادي عملكرد آن صنعت توجيهپذير باشد. يكي از اين صنايع نيروگاههاي توليد برق ميباشند. شايد در گذشتهاي نـه چندان دور توليـد واحـدهاي نيروگـاهي بـر اسـاس مباحـث اقتصادي نبود ولي از زماني كه بخـش خصوصـي وارد توليـد شد و نيروگاهها از ساختار بدنه دولت خارج شدند اين مـورد پررنگتر شد و توجه كارشناسان را بيشتر به خود جلب نمود. هــدف اصــلي از حــل مســئله ورود و خــروج واحــدهاي نيروگاهي كاهش هزينه توليد است. اين مسئله عبارت است از مشخص نمودن الگوي بهينه كار و توقف واحدها به گونـهاي 11-F-PSS-1509حل مسئله ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي توسط الگوريتم جديد پنجره که مجموع هزينههاي بهرهبرداري در طي دوره مـورد مطالعـه حداقل گردد

فهرست کامل فصل چهارم برنامه ريزي اقتصادي ورود و خروج واحدها به كمك شبكه عصبي

4-1 ) برنامه ريزي اقتصادي ورود و خروج واحدها به كمك شبكه عصبي

4.1.1 چکیده 377
4.1.2 مقدمه 377
4.1.3 برنامه ريزي ورود و خروج واحدها به شبكه 378
4.1.4 شبكه عصبي 378
4.1.5 برنامهريزي ورود خروج واحدها با كمك شبكه عصبي 379
4.1.6 ارائه چند روش براي حل مسئله UC 381
4.1.7 نتيجه گيري 384
4.1.8 منابع 384

4-2 ) ورود و خروج واحدهاي توليد انرژي در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته با استفاده از الگوريتم مورچگان

4.2.1 چکیده 387
4.2.2 مقدمه 387
4.2.3 سيستم سنتي و تجديد ساختار يافته 388
4.2.4 فرمول بندي مساله 389
4.2.5 معرفي الگوريتم كلوني مورچگان 390
4.2.6 اعمال الگوريتم مورچگان به مساله ورود و خـروج واحدها 393
4.2.7 شبيه سازي مساله UCدر شبكه نمونه 393
4.2.8 نتيجه گيري 396

4-3 ) تعيين بهينة پارامترهاي الگوريتم كلوني مورچه ها براي حل مسئلة در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها

4.3.1 چکیده 399
4.3.2 مقدمه 399
4.3.3 فرمول بندي مسئله 400
4.3.4 الگوريتم كلوني مورچه ها 401
4.3.5 اعمال الگوريتم كلوني مورچه ها به مسئله در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها 402
4.3.6 تنظيم پارامترها و نتايج شبيه سازي 403
4.3.7 نتيجه گيري 406

4-4 ) بررسي نقايص الگوريتم اجتماع مورچگان جهت حل مسئله ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي

4.4.1 چکیده 409
4.4.2 مقدمه 409
4.4.3 معرفي الگوريتم اجتماع مورچگان 410
4.4.4 حل مسئله ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي به روش ACO 412
4.4.5 حل مسئله UCتوسط روش DP 413
4.4.6 مقايسه دو روش ACOو DP 413
4.4.7 معرفي سيستم تست مورد مطالعه 415
4.4.8 حل سيستم معرفي شده توسط دو روش ACOو DP 416
4.4.9 نتيجه گيري 418

4-5 ) حل مسئله ورود و خروج واحدهاي نيروگاهي توسط الگوريتم جديد پنجره

4.5.1 چکیده 420
4.5.2 مقدمه 420
4.5.3 معرفي الگوريتم اجتماع مورچگان 421
4.5.4 پياده سازي الگوريتم مورچگان در حالت كلي 422
4.5.5 حل مسـئله ورود و خـروج واحـدهاي نيروگـاهي بـر اساس الگوريتم اجتماع مورچگان 423
4.5.6 اساس الگوريتم پنجره 424
4.5.7 استفاده از الگوريتم پنجره براي حل مسئله UC 425
4.5.8 قيود 427
4.5.9 معرفي سيستم مورد مطالعه 427
4.5.10 نتايج شبيه سازيهاي انجام شده 428
4.5.11 مقايسه ACOبا الگوريتم پنجره 429
4.5.12 نتيجهگيري 430

4-6 ) بررسی کاربرد بهینه PSS در نیروگاه های خراسان با استفاده از نرم افزار DIGSILENT

4.6.1 چکیده 431
4.6.2 مقدمه 431
4.6.3 بررسی و تحلیل مسئله 433
4.6.4 طراحی PSS 434
4.6.5 افزایش ظرفیت توان انتقالی با استفاده از PSS 435
4.6.6 مشکلات حاصل از عدم استفاده از PSS 436
4.6.7 پیشنهاد و نتیجه گیری 436

4-7 ) بکارگیری تکنیگ AHP در حل مسئله UNIT COMMITMENT واحد های نیروگاهی خراسان

4.7.1 چکیده 440
4.7.2 مقدمه 441
4.7.3 فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP 441
4.8.4 در مدار قرار گیری نیروگاه های UC 442
4.8.5 تابع هرینه واحد های تولیدی 442
4.8.6 محاسبات فرایند تحلیل سلسله مراتبی 444
4.8.7 نتایج شبیه سازی 445
4.8.8 نتیجه گیری 446

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید