50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بهينه سازي سدهاي بتني بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهاي بتنی وزنی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بهینه سازی حجم وزن بتن در سد بررسی شده است

در طراحي سيستم هاي مهندسي، طرحي مقبول تر است كه علاوه بر تامين تمامي نيازها و شرايط خواسته شده هزينه كمتري نيز داشته باشد. بنابراين جستجوي روشهايي كارا براي كمينه كردن هزينه و بهينه سازي طرحهاي مهندسي از ديرباز در علوم مهندسي مورد توجه قرار گرفته است. اهميت طراحي سازه هاي بهينه اولين بار توسط صنايع هوا فضا مورد توجه قرار گرفت كه طراحي بهينه سازه هاي هواپيما بر اساس كمينه كردن وزن انجام مي گرفت . در ديگر صنايع مربوط به سيستمهاي مهندسي ساختمان، مكانيك و خودرو، ممكن است هزينه در درجه اول اهميت باشد، هر چند كه وزن سيستم، هزينه و عملكرد آنرا تحت تاثير قرار ميدهد . توجه فزاينده به كمبود مواد خام و نقصان شديد منابع انرژي شناخته شده ، موجب تمايل به داشتن سازه هاي سبك ، كارا و ارزان قيمت شده است. از سال 1940 تاكنون روشهاي بهينه سازي متعددي مطرح شده اند كه بعنوان روشهاي كلاسيك شناخته ميشوند

قسمت هایی از فصل اول بهينه سازي سدهاي بتني

سد وزنی انتخاب شده به عنوان نمونه مورد مطالعه، بلندترین مونولیت غیرسرریز سد پاینفلت و ساخته شده بر روی رودخانه کینگز می باشد. مشخصات هندسی مقطع سد (مونولیت) در شکل (1-الف) شرح داده شده است. این سد با ارتفاع 122 m برای کنترل سیلاب های فصلی و تامین آب مورد نیاز کشاورزی و مناطق تفریحی ساخته شده است. مخزن بزرگ سد با ظرفیت 1/2میلیون مترمکعب در بالادست سد ایجاد شده است. سد بهمراه مخزن بصورت تنش صفحه ای دو بعدی مدل شده است. عمق مخزن در حالت پر، در تحلیل های لرزهای 116 متر میباشد. طول مخزن 5برابر ارتفاع آن در مدلسازیها لحاظ شده است. به انتهای دور مخزن شرایط مرزی غیر بازتابنده نسبت داده می شود. این شرط انتشار موج های فشاری به بی نهایت را مدل می کند.
به سطح آزاد مخزن فشار هیدرودینامیکی صفر نسبت داده می شود و در کف مخزن شرایط مرزی غیر جذبی وجود دارد. فونداسیون در همه تحلیل ها صلب فرض می شود . کف سد به فونداسیون صلب با قیود گرهی متصل می شود. از این رو در سطح مشترک بین سد و فونداسیون لغزشی وجود ندارد. در سد وزنی ممکن است بین سد- فونداسیون لغزش رخ دهد. معمولا این سطح مشترک یا در محل بدنه سد و یا در فونداسیون، ضعیف ترین ناحیه محسوب میشود. در هر حال این تحقیق روی رفتار ترک خوردگی جسم سد طی تحریکات لرزه ای تمرکز دارد و اثرات لغزشی در این محاسبه وارد نمیشود

فهرست کامل فصل اول بهينه سازي سدهاي بتني

1-1 ) ابعاد سازی بهینه سد بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

1.1.1 خلاصه 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 مروری بر مطالعات گذشته 2
4.1.1 بیان مسئله 3
5.1.1 یافته ها 12
6.1.1 بحث و نتیجه گیری 13

1-2 ) استفاده از روش بهينه سازی کلونی زنبورهای عسل مصنوعی جهت یافتن بهينه ترین مقطع عرضی سدهای بتنی- وزنی کوتاه

1.2.1 چکیده 15
2.2.1 مقدمه 16
3.2.1 الگوریتم کلونی زنبورهای عسل مصنوعی 17
4.2.1 روش کار 23
5.2.1 نتایج و بحث 24
6.2.1 نتیجه گیری 32

1-3 ) بهينه سازي سدهاي بتني بااستفاده ازالگوريتمهاي گروه ذرات و ژنتيك

1.3.1 خلاصه 36
2.3.1 مقدمه 36
3.3.1 الگوريتم ژنتيك (GA)) 37
4.3.1 الگوريتم گروه ذرات (PSO)) 38
5.3.1 سدهاي بتني وزني 39
6.3.1 روند حل مساله 40
7.3.1 نتیجه گیری 43

1-4 ) استفاده از آنالیز دینامیکی افزاینده در بررسی عدم قطعیتهای سد بتنی وزنی

1.4.1 خلاصه 44
2.4.1 مقدمه 44
3.4.1 مدلسازی عددی 45
4.4.1 ارزیابی عملکرد لرزه ای 47
5.4.1 آنالیز احتمالاتی – شبیه سازی مونت کارلو 48
6.4.1 نتیجه گیری 50

1-5 ) استفاده از الگوریتم فراکاوشی فاخته جهت بهینهیابی سدهای بتنی وزنی

1.5.2 چکیده 52
2.5.2 مقدمه 52
3.5.2 مواد و روش ها 53
4.5.2 نتایج و بحث 58
5.5.2 نتیجه گیری 60

1-6 ) قايسه روشهاي بهينه سازي كلاسيك و هوشمند در تعيين مقطع بهينه سدهاي بتني وزني

1.6.1 خلاصه 62
2.6.1 مقدمه 62
3.6.1 سدهاي بتني وزني 63
4.6.1 روش هاي بهينه سازي 64
5.6.1 روش حل مسئله 65
6.6.1 نتايج 66

1-7 ) طراحي بهينه سد هاي بتني وزني با استفاده از الگوريتم بهينهسازي انبوه اجزا

1.7.1 خلاصه 70
2.7.1 مقدمه 70
3.7.1 روش بهينه سازي انبوه اجزا (PSO)) 72
4.7.1 تعريف مسأله 73
5.7.1 روش حل پيشنهاديPSO)) 74
6.7.1 نتايج و بحث 75
7.7.1 نتیجه گیری 76

1-8 ) بهينه سازي شكل سدهاي بتني وزني: كاربرد مدل بهينهسازي GAMS و مدل شبيه سازي MP5

1.8.1 خلاصه 78
2.8.1 مقدمه 78
3.8.1 مدل بهينه سازي GAMS 80
4.8.1 مدل شبيه سازي MP5 80
5.8.1 تعريف مسأله 81
6.8.1 مطالعه موردي(مشخصات سد وزلزله) 83
7.8.1 فرآیند بهینه سازی سد بتنی,ساخت مدل ها و بررسی نتایج 84

1-9 ) تدوین مدل بهینه سازی چندهدفه مقطع سد های بتنی وزنی : کاربرد مدل بهینه سازی II-NSGA و مدل چانه زنی نش

1.9.1 خلاصه 88
2.9.1 مقدمه 88
3.9.1 مواد و زوشها 89
4.9.1 روند بهینه سازی سد بتنی وزنی 90
5.9.1 سد بتنی وزنی پاین فلت 92
6.9.1 روش M5P و نحوه بكبرگیری آن در این پژوهش 92
7.9.1 فرآیند بهینه سازی سد بتنی، سبخت مدلهاوبررسی نتایج 94
8.9.1 نتیجه گیری 95

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهاي بتنی وزنی

سدهاي بتنی وزنی جزو سازههاي مهمی هستند که بررسی پایداري و ایمنی آنها از لحـاظ فنـی – اقتصـادي و همچنین پیامدهاي جانبی ناشی از تخریب آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در اکثـر مطالعـات دقـت خاصی به سدهاي موجود زیادي که در اوایل یا اواسط قـرن اخیـر سـاخته شـده و مسـن محسـوب مـیشـود، معطوف میگردد. بررسی پایداري این سدها به طور متناوب در طول زمان در واقع یک ضرورت قطعی است.
قسمت مهمی از سدهاي موجود در جهان را سدهاي وزنی تشکیل میدهند.
پدیدههاي محیطی که بر جسم سد اثر میگذارند، از قبیل:
1- حضور ترك در سد
2- وجود درزهاي ساختمانی
3- نفوذ آب و فشار نفوذي ترکها
4- لغزش در پی
5- اختلاف نشست در پی
6- کاویتاسیون
7- امواج ناشی از زلزله
و وجود رسوبات در کف مخزن میباشند. ساخت مدل آزمایشگاهی براي بررسی پایداري سدها با وجود پدیـده هاي مختلفی که بیان شد بسیار پیچیده میباشد. بارگذاري جسم بتن در اثر حرارت هیدراسیون سـیمان، فشـار هیدروستاتیک، تحریک زلزله و اندرکنش دینامیکی مخزن و پی و شکست جسم بتن از جمله عـواملی هسـتند که بر رفتار سدهاي بتنی تأثیر میگذارند

فهرست کامل فصل دوم بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهاي بتنی وزنی

2-1) بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهاي بتنی وزنی

چکیده 105
1.1.2 مقدمه 106
1.1.1.2 مقدمه 107
2.1.1.2 تعریف کلی موضوع تحقیق 110
2.1.2 پدیدههاي مؤثر در رفتار دینامیکی سد – تئوریها و مفروضات به کار رفته 112
1.2.1.2 مقدمه 112
2.2.1.2 اندرکنش دینامیکی سیستم سد – مخزن 113
3.2.1.2 اندرکنش دینامیکی سیستم سد – فونداسیون 117
4.2.1.2 روشهاي طراحی و آنالیز سنتی 118
5.2.1.2 طیف و رکورد زمین لرزه ورودي در آنالیزهاي طیفی و دینامیکی سد 120
3.1.2 آنالیزهاي انجام شده روي سدKoyna جهت کنترل نتایج و تایید روش کار 123
1.3.1.2 مقدمه 123
2.3.1.2 مدل المان محدودسدKoyna 124
3.3.1.2 نتایج آنالیزهاي مودال روي سد کوینا (Results Analysis Modal)) 125
4.3.1.2 نتایج آنالیزهاي طیفی روي سد کوینا (results analysis Spectrum) 126
5.3.1.2 نتایج آنالیزهاي دینامیکی روي سد کوینا (Results Analysis Dynamic)) 126
6.3.1.2 آنالیزهاي مودال، طیفی و دینامیکی 129
7.3.1.2 نتیجه گیری و پیشنهادات 231

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک

آرزوي انسان براي رسيدن به كمال مبين تئوري بهينه سازي است. انسان مي خواهد بهترين را تجسم و توصيف كرده و به آن دست يابد. اما از آنجايي كه مي داند نمي تواند تمام شرايط حاكم بر بهترين را به خوبي شناسايي و تعريف نمايد در بيشتر موارد به جاي جواب بهترين يا بهينه مطلق، به يك جواب رضايت بخش (وارنر 1996) بسنده ميكند. هم چنين انسان در قضاوت عملكرد ديگران، معيار بهترين را در نظر نميگيرد بلكه آنان را به صورت نسبي مورد ارزيابي قرار مي دهد (گلدبرگ 1989). بنابراين انسان به دليل ناتواني خود در بهينه سازي، به بهبود، ارزش ويژه اي مي دهد.
بيت لر و ديگران (1979) بهينه سازي را چنين شرح مي دهند: فعل »بهينه ساختن« كه كلمه قويتري نسبت به »بهبود« مي باشد عبارتست از دستيابي به »بهينه«، و »بهينه سازي« اشاره به عمل بهينه ساختن دارد. بنابراين تئوري بهينهسازي شامل مطالعات كمي بهينه ها و روش يافتن آنهاست. هم چنين »بهينه« به عنوان يك واژه فني دلالت بر اندازه گيري كمي و تحليل رياضي دارد در حالي كه بهترين داراي دقت كمتر بوده و بيشتر براي امور روزمره استفاده مي شود.
در بيشتر موارد آنچه كه با هدف بهينهسازي انجام مي دهيم بهبود است. بهينه سازي به دنبال بهبود عملكرد در رسيدن به نقطه يا نقاط بهينه است. اين تعريف دو قسمت دارد: (1) جستجوي بهبود براي رسيدن به (2) نقطه بهينه. تفاوت روشني بين فرايند بهبود و مقصد يا نقطه بهينه وجود دارد. هنوز هم معمولاً در رويه هاي بهينه سازي تمركز بر همگرايي است (آيا به نقطه بهينه مي رسد؟) و عملكرد ضمني رويه به طور كلي فراموش مي شود. اين اهميت نسبت به همگرايي مربوط به ريشه هاي بهينه سازي در رياضيات است اما همان طور كه اشاره شد در عمل چنين اهميتي طبيعي و معقول نمي باشد. اين مقايسه قصد بيارزش نشان دادن همگرايي و دقتهاي معمول رياضي را ندارد چرا كه اين حوزه خود مبناي ارزشمندي براي مقايسه روشهاي بهينه سازي ارائه مي كند.

فهرست کامل فصل سوم نقش بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک

3-1 ) بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک

چکیده 252
مقدمه 253
1.1.3 كليات 255
1.1.1.3 هدف 256
2.1.1.3 پيشينه تحقيق 256
3.1.1.3 روش كار و تحقيق 258
2.1.3 بهينه سازي 260
1.2.1.3 مقدمه اي بر بهينه سازي 261
2.2.1.3 صورت هاي مختلف تعريف بهينه سازي 261
3.2.1.3 مقايسه روش هاي طراحي 262
4.2.1.3 روشهاي مختلف حل مسائل بهينه سازي 262
5.2.1.3 اجزاي مسائل بهينه سازي 263
3.1.3 بهينه سازي و كاربردهاي آن در مهندسي عمران 265
1.3.1.3 مقدمه 266
2.3.1.3 وجود و يكتايي جواب بهينه 266
3.3.1.3 بهينه سازي در غياب قيود 266
4.3.1.3 بهینه سازی در مسائلی که قیود وجود ندارد 267
5.3.1.3 شرايط كون-تاكر 268
6.3.1.3 محاسبه قیود بطریقی تحلیلی 269
7.3.1.3 محاسبه مشتقات قيود به شيوه اي تحليلي 270
4.1.3 الگوريتم هاي فراابتكاري و كاربرد آنها 272
1.4.1.3 مقدمه 273
2.4.1.3 جستجوي همسايگي كلاسيك (جستجوي محلي) 273
3.4.1.3 الگوريتم جامعه پرندگان 274
4.4.1.3 بهينه سازي تكاملي سازه ها(43ESO)) 275
5.4.1.3الگوريتم ژنتيك 277
6.4.1.3 الگوريتم لانه مورچگان 293
7.4.1.3 شبكه هاي عصبي مصنوعي 298
5.1.3 سد بتني وزني 312
1.5.1.3 مقدمه 313
2.5.1.3 هماهنگي بر اساس نظم 313
3.5.1.3 مشخصه طراحي بتن 313
4.5.1.3 بار های وارد بر سد 314
5.5.1.3 بار های دینامیکی 319
6.5.1.3 روش تحليل 320
7.5.1.3 ترکیب بار 322
8.5.1.3 صورت هاي مختلف ضوابط پايداري سد بتني وزني 322
6.1.3 حل كننده مايكروسافت آفيس 325
1.6.1.3 مقدمه 326
2.6.1.3 مزاياي حل كننده آفيس 326
3.6.1.3 توپولوژي 326
4.6.1.3 جزئیات حل کننده 327
7.3.1 بررسي مقايسه اي مابين الگوريتم ژنتيك و روش حل كننده مايكروسافت آفيس در بهينه سازي سدهاي بتني وزني 328
1.7.1.3 مقدمه 329
2.7.1.3 مواد و روش تحليل 329
3.7.1.3 حل مسئله با ابزار الگوريتم ژنتيك در نرم افزار مطلب 330
4.7.1.3 File-M مسئله 330
5.7.1.3 استفاده از الگوريتم ژنتيك 330
6.7.1.3 ضريب كوچ يا مهاجر در مسئله 331
7.7.1.3 جمعيت اوليه الگوريتم ژنتيك در مسئله 332
8.7.1.3 استفاده از حل كننده آفيس 332
8.1.3 ارائه يك روش ناپيوسته غيرخطي منطقي و توانمند در بهينه سازي سدهاي بتني وزني 336
1.8.1.3 صورت كلي مسئله بهينه يابي 337
2.8.1.3 حل مسئله 337
3.8.1.3 مدل رياضي بهينه سازي سد بتني وزني 337
4.8.1.3 مطالعه موردي 337
5.8.1.3 بهينه سازي با مد نظر قرار دادن شتاب زلزله متغير 339
9.1.3 نتيجه گيري و پيشنهادات 344
1.9.1.3 نتيجه گيري 345
2.9.1.3 پیشنهادات 346

قسمت هایی از فصل چهارم بهینه سازی حجم وزن بتن در سد

طراحي بهينه سدهاي بتني وزني، براساس كمينه كردن است كه هزينه و عملكرد سازه را تحت تأثير قرار مي دهد. هدف از اين تحقيق بررسي لزوم مطالعه و تفحص در علم بهينه سازي و همچنين تجسس در انواع روش هاي بهينه سازي و بررسي بهينه سازي سدهاي بتني وزني با مد نظر قرار دادن نسبت شتاب زلزله متغير و انعطاف پذيري ديواره هاي سد نسبت به شكست هاي متعدد بر اساس پايداري و محدوديت هاي طراحي مي باشد. به عبارت ديگر هدف از اين تحقيق ارائه يك روش ناپيوسته غيرخطي جهت بهينه سازي سدهاي بتني وزني و مقايسه آن با روش الگوريتم ژنتيك بر اساس پايداري و محدوديت هاي طراحي مي باشد.
يكي از مشكلات موجود در مسأله بهينه سازي، همگرايي موضعي مي باشد. بنابراين استفاده از ابزاري كه بتواند بر مشكل مذكور غلبه نمايد، ضروري به نظر مي رسد.
در سال هاي اخير بهينه سازي سازه با ملاحظه مسرانه مورد مطالعه جامع قرار گرفته است. سدهاي بتني وزني يكي از معمول ترين سدهاي در حال ساخت امروزي است. حجم بتن ريزي در سدهاي بتني وزني نسبت به ديگر سدهاي بتني زيادتر است، اين در حالي است كه دوام سدهاي وزني از ساير انواع سدهاي بتني بيشتر و هزينه حفاظت و نگهداري آن كم است. همچنين سدهاي بتني داراي ساخت و طراحي ساده تري نسبت به انواع ديگر سدهاي بتني مي باشد. بنابراين ضرورت استفاده از اين نوع سدها حائز اهميت مي باشد. اين سدها براي مكان هايي كه فونداسيون سنگي معقولانه وجود داشته باشد مناسب است، ضمن اينكه ساخت آنها بر روي توده هاي آبرفتي اگر پرده آب بند مناسب فراهم شود، ميسر مي شود و همچنين براي عبور جريان از روي تاج سرريز مناسب مي باشند. ممكن است سدهاي وزني در طرح به صورت خميده يا مستقيم باشند. راهكاري جهت كاهش حجم بتن مصرفي در سدهاي بتني وزني به اقتصاد طرح و همچنين به محدوديت اجرائي طرح كمك شاياني مي كند. لذا نقش مهندسي ارزش در اينگونه سازه ها به دليل حجم بتن ريزي زياد بسيار برجسته بوده و لزوم بهينه سازي آن ها با توجه به شرايط پايداري و ديگر محدوديت هاي طرح، ضروري مي باشد و اين در حالي است كه علم بهينه سازي در جامعه مهندسي دنيا بسيار مشروعيت بخشيده شده است. طراحي بهينه سدهاي بتني وزني، براساس كمينه كردن وزن است كه هم هزينه و هم عملكرد سازه را تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين لزوم بهينه سازي اين گونه سازه ها با توجه به شرايط پايداري و ديگر محدوديت هاي طرح، ضروري مي باشد.

فهرست کامل فصل چهارم بهینه سازی حجم وزن بتن در سد

4-1 ) بهینه سازی حجم وزن بتن در سد

1.1.4 چکیده 369
2.1.4 مقدمه 369
3.1.4 تبیین مسأله 370
4.1.4 نتیجه گیری 373

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید