50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسي تحليلي ديوارهاي برشي فولادي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 770 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسي تحليلي ديوارهاي برشي فولادي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسي تحليلي ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه آيين هاي موجود طراحي بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحي براساس كنترل تغييرمكان در قابهاي خمشی فولادی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مطالعه رفتار لرزه اي دیوارهاي برشی فولادي بازشو دار بهمراه سخت کننده بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی اثر نوع و اندازه بازشو در دیوارهای برشی فولادی بررسی شده است

اساس ايده ديوارهاي برشي فولادي كه در 15 سال اخير به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است بهره گيري از ميدان كششي قطري است كه پس از كمانش ورق فولادي در آن ايجاد مي گردد . در فاصله سال هاي محدود قبل از آن ، ديوارهاي برشي فولادي با تقويت سنگين ورق فولادي براي جلوگيري از كمانش آن در تعداد محدودي ساختمان با ايده از صنايع كشتي سازي استفاده گرديده است .
يادآوري : در صورت نازك بودن ورق و كمانش آن قبل از جاري شدن ، ورق پس از كمانش قادر به تحمل تنش هاي فشاري بيشتر نخواهد بود ولي همانطور كه در شكل 3 -1 مشاهده مي شود ، تنش هاي كششي تا حد جاري شدن ورق مي تواند افزايش پيدا كند . بنابراين پس از كمانش ورق با شكل گيري تدريجي ميدان كششي و گسترش آن در تمام سطح مكانيزم باربري جديدي ايجاد مي گردد كه آن را پس كمانش مي نامند .

قسمت هایی از فصل اول بررسي تحليلي ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه آيين هاي موجود طراحي

از مزاياي ديوارهاي برشي فولادي كامپوزيت مي توان به موارد زير اشاره كرد :
 اين ديوارها در مقايسه با ديوارهاي برشي بتني با داشتن همان ظرفيت برشي و سختي بيشتر ، ضخامت و وزن كمتري دارند . ضخامت كم در طبقات پايين به خصوص در ساختمان هاي بلند از برتري هاي معماري اين سيستم به شمار مي رود . به علاوه وزن كم اين سيستم در مقايسه با ديوار برشي بتني ، پي هاي لازم را كوچكتر و نيروي زلزله وارده به ساختمان را كمتر مي كند .
 ديوارهاي برشي فولادي كامپوزيت مي توانند پيش ساخته و يا در محل ساخته شوند . از آنجايي كه ديوارهاي برشي فولادي مي توانند سختي و پايداري خود را در حين ساخت داشته باشند ، ساخت پوشش هاي بتني مسلح ورق هاي فولادي ، در مكان هايي كه امكان ساخت آن در محل وجود ندارد ، مي تواند در مكان ديگري صورت گيرد (مخصوصاً اگر از بتن پيش ساخته براي پوشش ورق استفاده گردد) و بعد توسط پيچ در هر زمان مناسبي از ساخت ديوار ، به ورق متصل گردد .
 در ديوارهاي برشي فولادي ، برش طبقه ، توسط ميدان كششي ايجاد شده در ورق ، پس از كمانش قطري ، تحمل مي گردد . در صورتي كه در ديوارهاي برشي كامپوزيت ، ديوار بتني از كمانش ورق قبل از جاري شدن آن جلوگيري مي كند و ورق هاي فولادي در برابر برش طبقه تا تسليم برشي مقاومت مي كنند و ظرفيت تسليم برشي ورق هاي فولادي مي تواند به طور قابل توجهي بزرگتر از ظرفيت آن ها براي مقاومت برشي در تسليم ميدان كششي قطري باشد . به علاوه ديوارهاي بتني پوشش دهنده ورق همانند يك عايق صوتي و حرارتي و مقاوم در برابر حريق براي ورق فولادي مي باشند .
 بعد از يك زلزله متوسط و پريوديك ، ديوارهاي برشي فولادي كمانش مي كنند و ديوارهاي بتني نيز ترك مي خورند ؛ كه هر دو نياز به تعمير دارند . هزينه تعميرات نه تنها شامل هزينه ساخت بلكه شامل هزينه هاي مربوط به فعاليت ساختمان و اشغال فضاي آن در مدت تعمير مي باشد . به هر حال همان ور كه آزمايشات انجام شده توسط دكتر آستانه اصل و همكار وي نشان مي دهد ، خسارت در ديوارهاي برشي كامپوزيت به خصوص زماني كه از نوع ابتكاري جديد ( قرار دادن درز بين ديوار بتني و تير و ستون ها ) استفاده گردد (شكل 2-8) ، محدود به تسليم برشي ورق مي گردد بدون اينكه در ديوار بتني تركي ايجاد شود و يا به اعضاي ديگر سيستم آسيبي برسد . چنين عملكردي براي ساختمان هايي كه بخواهند بعد از وقوع زلزله به فعاليت خود ادامه دهند ، مانند بيمارستان ها ، بسيار مطلوب است .

فهرست کامل فصل اول بررسي تحليلي ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه آيين هاي موجود طراحي

1-1 ) بررسي تحليلي ديوارهاي برشي فولادي و مقايسه آيين هاي موجود طراحي

1.1.1 کلیات 26
1.1.2 معرفی سیستم 29
1.1.3 تاریخچه مطالعات انجام شده برروی دیوار برشی فولادی 37
1.1.4 استفاده از سیستم درساختمان ها 87
1.1.4.1 استفاده در ساختمان های نوساز 88
1.1.4.2 استفاده در تقويت ساختمان هاي موجود 98
1.1.5 سختی ومقاومت 101
1.1.5.1 دياگرام بار ـ تغييرمكان برشي(F-U)ديوارهاي برشي فولادي 103
1.1.5.2 دیاگرام بار-تغییر مکان برشی (F-U) ورق فولادی 104
1.1.5.3 دیاگرام بار-تغییر مکان برشی (F-U) قاب 114
1.1.5.4 اثر بازشو در سختي و مقاومت ديوارهاي برشي فولادي 116
1.1.5.5 مقايسه سختي برشي و مقاومت برشي نهايي ديوارهاي برشي فولادي با مهاربند X شکل 118
1.1.6 شكل پذيري ، ضريب رفتار و جذب انرژي 120
1.1.6.1 شکل پذیری ،ضریب رفتار (R) وجذب انرژی 121
1.1.6.2 نظريه پوپوف 123
1.1.6.3 روش يوانگ 123
1.1.6.4 روش كلاف و پنزين 124
1.1.6.5 آيين نامه ملي ساختمان كاناد 124
1.1.6.6 پروتکل ATC-24 125
1.1.6.7 کمیته زلزله شناسیSEAOC 125
1.1.6.8 ضريب رفتارهاي پيشنهادي دكتر آستانه اصل 126
1.1.6.9 محاسبه ومقایسه ضریب رفتار R برای دیوار برشی فولادی 4 طبقه مورد آزمایش درایور وهمکاران وی در دانشگاه آلبرتای کانادا 128
1.1.6.10 جذب انرژی 129
1.1.7 پایداری 130
1.1.7.1 كنترل روابط مربوط به پايداري ستون ها 133
1.1.7.2 اطمينان از كفايت صلبيت ستون 133
1.1.7.3 تحمل بارهاي قائم محوري 134
1.1.7.4 كنترل روابط مربوط به پايداري تير ها 135
1.1.8 جزئيات اجرايي 137
1.1.9 دستورالعمل هاي آيين نامه اي 144
1.1.9.1 دستورالعمل هاي آيين نامه اي مربوط به طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادی 145
1.1.9.2 محاسبه بار زلزله براي ديوار برشي فولادي با استفاده از آيين نامه هاي آمريكا 146
1.1.9.3 مقادیر P برای دیوارهای برشی فولادی 147
1.1.9.4 مقادیر QE وضریب رفتار R برای دیوارهای برشی فولادی 147
1.1.9.5 مقادیر برای دیوار برشی فولادی 156
1.1.9.6 مقادیر CD براي ديوارهاي برشي فولادي 156
1.1.9.7 دستورالعمل هاي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادي 156
1.1.9.8 دستورالعمل های لرزه ای AISC که مستقیما به سیستم دیوارهای برشی فولادی مربوط است 157
1.1.9.9 اطلاعاتي در مورد ديوارهاي برشي فولادي از آيين نامه كانادا 158
1.1.10 تحليل و طراحي لرزه اي دیوارهای برشی فولادی 160
1.1.10.1 آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري 164
1.1.10.2 آناليز الاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري 164
1.1.10.3 آناليز پلاستيك ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل نواري 166
1.1.10.4 آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مدل اندركنش قاب و صفحه پرکننده 169
1.1.10.5 فرضيات اساسي مدل اندركنش قاب و صفحه پركننده 169
1.1.10.6 محاسبه ظرفيت برشي نهايي پانل 169
1.1.10.7 طراحي ديوار برشي فولادي بدون سخت كننده و بدون بازشو 170
1.1.10.8 طراحي پانل هاي داراي بازشو 174
1.1.10.9 طراحي ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده 175
1.1.10.10 آناليز و طراحي ديوارهاي برشي فولادي بر مبناي مشابهت با روابط تيرورق ها در AISC 179
1.1.10.11 ديوار برشي فولادي فشرده 180
1.1.10.12 دیوار برشی فولادی غیر فشرده 181
1.1.10.13 دیوار برشی فولادی لاغر 181
1.1.10.14 ضوابط طراحي اوليه ديوارهاي برشي فولادي 182
1.1.10.15 توسعه روش هاي طراحي لرزه اي براي ديوارهاي برشي فولادي 182
1.1.10.16 مدهای شکست اصلی 183
1.1.10.17 معادلات طراحي براي مدهاي شكست 186
1.1.10.18 تعيين ظرفيت هاي برشي ، خمشي و برشي ـ خمشي ديوارهاي برشي فولادي 186
1.1.10.19 ظرفيت برشي ديوارهاي برشي فولادي 187
1.1.10.20 ظرفيت خمشي ديوار برشي 189
1.1.10.21 ظرفیت برشی-خمشی ویا برشی-خمشی-محوری دیوار برشی فولادی 190
1.1.10.22 مقايسه بين روش هاي طراحي و نتيجه گيري 191
1.1.10.23 طراحي اتصال صفحه ديوار برشي فولادي به تيرها و ستون هاي مرزي 192
1.1.10.24 طراحي تيرهاي فوقاني و تحتاني و ستون ها 193
1.1.11 مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي در تحليل 195
1.1.11.1 مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي فشرده 196
1.1.11.2 مدل كردن ديوارهاي برشي فولادي غير فشرده و لاغر 196
1.1.12 تحليل المان محدود به كمك نرمافزار ANSYS 198
1.1.12.1 كاربرد روش اجزاي محدود در تحليل سازهها 199
1.1.12.2 معرفی نرم افزارANSYS وهدف از انتخاب آن 200
1.1.12.3 روش های تحلیل در ANSYS 202
1.1.12.4 آنالیز استاتیکی 203
1.1.12.5 انالیز استاتیکی خطی 203
1.1.12.6 آناليز استاتيكي غيرخطي 203
1.1.12.7 آنالیز مودال 205
1.1.12.8 آناليز هارمونيك 205
1.1.12.9 آناليز ديناميكي گذرا 206
1.1.12.10 آنالیز طیفی 206
1.1.12.11 آناليز كمانش 206
1.1.12.12 آناليز كمانش خطي 207
1.1.12.13 آناليز كمانش غيرخطي 207
1.1.12.14 آناليز زير سازه اي 208
1.1.12.15 المان هاي مورد استفاده 209
1.1.12.16 43 SHELL 209
1.1.12.17 143 SHELL 210
1.1.12.18 181 SHELL 211
1.1.12.19 مصالح مورد استفاده 213
1.1.12.20 مصالح الاستيك ايزوتروپيك 213
1.1.12.21 مصالح غيرالاستيك با قابليت سختشوندگي سينماتيك 213
1.1.12.22 معيار هاي تسليم و مقايسه آن ها 215
1.1.12.23 معیار تنش برشی ماکزیمم 215
1.1.12.24 معيار انرژي اعوجاج ماكزيمم 216
1.1.12.25 مقایسه معیارهای تسلیم 217
1.1.12.26 نحوه اعمال بار بر روی نمونه ها در ANSYS 217
1.1.13 تحلیل های مقدماتی به منظور صحت سنجی نتایج ANSYS 218
1.1.13.1 صحت سنجی نتایج ANSYS در آنالیز کمانش با روابط تئوری،مطالعه همگرایی وآنالیز حساسیت 219
1.1.13.2 محاسبه تنش برشي بحراني با روابط تئوري 219
1.1.13.3 مدلسازی وآنالیز کمانش نمونه در ANSYS 220
1.1.13.4 صحت سنجی نتایج ANSYS در بارگذاری مونوتونیک 225
1.1.13.5 کنترل نتایج ANSYS با یک مدل آزمایشگاهی 225
1.1.13.6 کنترل نتایج ANSYS با روش تئوریک صبوری-رابرتز 228
1.1.13.7 تاثیر شرایط مرزی بر نتایج ANSYS دربارگذاری مونوتونیک 231
1.1.14 بررسي اثرات ضريب شكل بر رفتار خرابي ديوار برشی فولادی بارگذاری سیکلیک 239
1.1.14.1 مقدمه 240
1.1.14.2 انتخاب نمونه ها 240
1.1.14.3 مدل سازی در ANSYS وشرایط مرزی 241
1.1.14.4 نحوه اعمال بارگذاري بر روي نمونه ها 243
1.1.14.5 نتايج تحليل ها بر روي نمونه ها 245
1.1.14.6 نتایج آنالیز کمانش برروی نمونه ها 245
1.1.14.7 نتايج آناليز مونوتونيك بر روي نمونه ها 246
1.1.14.8 نتايج آناليز سيكليك بر روي نمونه ها 248
1.1.14.9 بررسي نتايج و نتيجه گيري 251
1.1.14.10 تاثیر ضريب شكل بر بار بحراني ديوار برشي فولادي 251
1.1.14.11 تأثير ضريب شكل بر سختي ديوار برشي فولادي 252
1.1.14.12 تاثير ضريب شكل بر مقاومت نهايي ديوار برشي فولادي 253
1.1.14.13 تأثير ضريب شكل بر بار و تغييرمكان تسليم ديوار برشي فولادي 254
1.1.14.14 تأثير ضريب شكل بر شكل پذيري ديوار برشي فولادي 256
1.1.14.15 تأثير ضريب شكل بر اتلاف انرژي 257
1.1.14.16 نتيجه گيري 258
1.1.15 بررسي اثرات نسبت لاغري بر رفتار خرابي ديوار برشی فولادی تحت بارگذاری سیکلیک 259
1.1.15.1 مقدمه 260
1.1.15.2 انتخاب نمونه ها 260
1.1.15.3 مدل سازی در ANSYS وشرایط مرزی 261
1.1.15.4 نحوه اعمال بارگذاري بر روي نمونه ها 261
1.1.15.5 نتايج تحليل ها بر روي نمونه ها 262
1.1.15.6 نتايج آناليز كمانش بر روي نمونه ها 262
1.1.15.7 نتايج آناليز مونوتونيك بر روي نمونه ها 263
1.1.15.8 نتايج آناليز سيكليك بر روي نمونه ها 264
1.1.15.9 بررسي نتايج و نتيجه گيري 267
1.1.15.10 تأثير نسبت لاغري بر تشكيل ميدان كششي قطري و نحوه خرابي ديوار 267
1.1.15.11 تأثير نسبت لاغري بر بار بحراني ديوار برشي فولادي 268
1.1.15.12 تأثير نسبت لاغري بر سختي ديوار برشي فولادي 269
1.1.15.13 تأثير نسبت لاغري بر مقاومت نهايي ديوار برشي فولادي 270
1.1.15.14 تأثير نسبت لاغري بر بار و تغييرمكان تسليم ديوار برشي فولادي 271
1.1.15.15 تأثير نسبت لاغري بر شكل پذيري ديوار برشي فولادي 273
1.1.15.16 تأثير نسبت لاغري بر اتلاف انرژي 274
1.1.15.17 نتیجه گیری 275
1.1.15.18 جمع بندی نتایج 277
1.1.15.19 پیشنهادات 279
1.1.15.20 منابع 280
1.1.15.21 Abstract 287

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحي براساس كنترل تغييرمكان در قابهاي خمشی فولادی

قابهاي خمشي بارهاي جانبي را توسط، چرخش گره ها، از طريـق ايجـاد لنگـر و بـرش در اعـضاي قـاب، تحمل مي كنند .همچنين به سبب وجود لنگرهاي واژگوني كه توسط نيروهاي جانبي ايجـاد مـي شـوند ،نيروهاي محوري در ستونهاي قاب به وجود مي آيد. براي ساختمانهايي كه ديافراگم هاي كف دارند عموماً از نيروهاي محوري درتيرهاي افقي صرف نظر مي شود. چون قابهاي خمشي عمدتاً به واسطه چرخش گره ها در مقابل بارهاي جانبي مقاومت مي كنند لذا ممكن است جابه جايي ها يا تغيير مكان هاي جانبي اينگونه قابها در برابر زلزله هاي شديد، چشمگير باشد. (شكل (2- 1)) . اين تغيير شكل ها در اثر دو عامل عمده زير به وجود مي آيند.
1- تغيير شكل ناشي از خمش طره
2- تغيير شكل ناشي از خمش تيرها و ستونها

فهرست کامل فصل دوم طراحي براساس كنترل تغييرمكان در قابهاي خمشی فولادی

2-1) طراحي براساس كنترل تغييرمكان در قابهاي خمشی فولادی

2.1.1 کلیات تحقیق 308
2.1.1.1 عنوان 309
2.1.1.2 بیان مسئله 309
2.1.1.3 هدف از تحقیق 309
2.1.1.4 فرضيات اصلي تحقيق 309
2.1.1.5 بیشینه تحقیق 310
2.1.2 مباني نظري در مدلسازي و تحليل سازه ها 311
2.1.2.1 مفاهيم پايه در طراحي لرزه اي بر اساس عملكرد 312
2.1.2.2 انتخاب عملکرد هدف 313
2.1.2.3 سطوح عملكرد ساختمان 314
2.1.2.4 سطوح عملكرد اجزاي سازه اي 314
2.1.2.5 سطوح عملكرد اجزاي غير سازه اي 315
2.1.2.6 سطوح عملكرد كل ساختمان 317
2.1.2.7 حرکات زمین 318
2.1.2.8 هدف اصلی ایمنی 318
2.1.2.9 طراحی براساس عملکرد 319
2.1.2.10 طراحي بر اساس عملكرد با استفاده از كنترل تغيير مكان 319
2.1.2.11 كنترل پارمتر هاي مختلف پاسخ سازه 320
2.1.2.12 روش هاي طراحي بر اساس عملكرد با استفاده از كنترل تغيير مكان 320
2.1.2.13 قاب خمشي فولادي ويژه و كنترل ضوابط طراحي قاب خمشي ويژه 321
2.1.2.14 رفتار ناشی از بارهای جانبی 322
2.1.2.15 تغییر شکل جانبی ناشی از خمش طره ای 322
2.1.2.16 تغيير شكل ناشي از خمش تيرها و ستون ها 323
2.1.2.17 اثرP 323
2.1.2.18 تغيير مكان جانبي نسبي طبقات 325
2.1.2.19 رفتار لرزه ای قاب 325
2.1.2.20 طرح سازه هاي مقاوم بر اساس شكل پذيري 327
2.1.2.21 ضریب شکل پذیری 327
2.1.2.22 مصالح مصرفی 328
2.1.2.23 حدود شكل پذيري سازه 328
2.1.2.24 معيارهاي شكل پذيري ويژه 329
2.1.2.25 روشهای تحلیل سازه 331
2.1.2.26 تحلیل خطی 331
2.1.2.27 تحلیل استاتیکی معادل 331
2.1.2.28 نیروی برش پایه 331
2.1.2.29 توزيع نيروي استاتيكي زلزله درارتفاع ساختمان 334
2.1.2.30 تحلیل غیرخطی 335
2.1.2.31 رفتار غیرخطی اجزا سازه ای 335
2.1.2.32 مدلسازي اعضا غيرخطي سازه 337
2.1.2.33 ظرفيت اعضا در روش غيرخطي 339
2.1.2.34 معيارهاي پذيرش اعضا 342
2.1.2.35 تحليل ديناميكي غيرخطي 343
2.1.2.36 تحليل استاتيكي غيرخطي 343
2.1.2.37 بارگذاری 344
2.1.2.38 تغییرمکان هدف 346
2.1.2.39 مدل رفتار دو خطي نيرو – تغيير مكان سازه 348
2.1.3 معرفي سازه هاي مورد بررسي وتبیین مدل ریاضی آنها 353
2.1.3.1 معرفي سازه مورد بررسي و تحليل 354
2.1.3.2 معرفی مدل ها 354
2.1.3.3 پلان موقعيت سازه ها 355
2.1.3.4 تیپ بندی مقاطع 362
2.1.3.5 بارگذاری ثقلی 376
2.1.3.6معرفي مفاصل پلاستيك و نحوه تحليل غير خطي 376
2.1.3.7 معرفی مفاصل پلاستیک 376
2.1.3.8 نحوه تعريف مفاصل پلاستيك 376
2.1.3.9 نحوه تحليل غير خطي 377
2.1.3.10 نحوه تحليل استاتيكي غير خطي 377
2.1.3.11 نحوه انجام تحليل ديناميكي غيرخطي تاريخچه زماني 380
2.1.3.12 نحوه اعمال رکورد زلزله 380
2.1.3.13 تعاريف پارامترهاي تحليل ديناميكي غيرخطي تاريخچه زماني 380
2.1.3.14 شتاب نگاشت ها و نحوه همپايه كردن شتاب نگاشت ها 386
2.1.3.15 مشخصه حرکت زمین 386
2.1.3.16 روشهاي تصحيح شتاب نگاشت ها 387
2.1.3.17 همپايه كردن شتاب نگاشتها 391
2.1.4 تحلیل سازه های ومقایسه نتایج 395
2.1.4.1 بررسي شكلها و مقايسه نتايج 396
2.1.4.2 معيارهاي مورد بررسي 396
2.1.4.3 تحليل استاتيكي غير خطي 396
2.1.4.4 بررسي بحراني ترين مفاصل پلاستيك در سازه 5طبقه 421
2.1.4.5 بررسي بحراني ترين مفاصل پلاستيك در سازه 10طبقه 422
2.1.4.6بررسي بحراني ترين مفاصل پلاستيك در سازه 15طبقه 423
2.1.4.7 تحليل ديناميكي غير خطي 433
2.1.4.8 مقايسه نتايج تحليل استاتيكي و ديناميكي غير خطي 461
2.1.4.9 مقايسه مفاصل پلاستيك هر سازه تحت تحليل هاي استاتيكي و دينـاميكي غيـر خطی در رکوردهای مختلف 461
2.1.5 نتيجه گيري و پيشنهادات 500
2.1.5.1 جمع بندی نتایج 501
2.1.5.2 سازه 5 طبقه 501
2.1.5.3 سازه 10 طبقه 502
2.1.5.4 سازه 15 طبقه 503
2.1.5.5 جمع بندی کلی 505
2.1.5.6 پیشنهادات 507
2.1.5.7 مراجع 508
2.1.5.8 ABSTRACT 510

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مطالعه رفتار لرزه اي دیوارهاي برشی فولادي بازشودار به همراه سخت کننده

از آنجا که یک ساختمان چند طبقه باید قادر به جذب و تحمل بارهاي ناشی از زلزله و بـاد باشـد وجـود سیستم هاي باربر جانبی مقاوم در آن ضروري می باشد. عوامل دخیل در انتخاب یک سیستم باربر جـانبیبخصوص، از ملاحظات معماري و زیبایی ساختمان تا مسائل اقتصادي مـی باشـد. از متـداولترین سیسـتمهاي مقاوم باربر جانبی در ساختمان هاي بلند مـی تـوان بـه قابهـاي خمشـی، قابهـاي مهاربنـدي شـده، دیوارهاي برشی و سیستم هاي لوله اي اشاره کرد.
قابهاي خمشی براي ساختمانهاي تا حدود 20 طبقه می توانند مفید باشند.در سـاختمانهاي بلنـدتر از 40 طبقه سیستم هاي لوله اي که متشکل از ستونهاي قرار گرفته شـده بـا فاصـله کـم در محـیط سـاختمان می باشد مـی تواننـد کـارایی داشـته باشـند.قابهـاي مهاربنـدي شـده و دیوارهـاي برشـی نیـز عمومـاً در ساختمانهاي تا 40 طبقه دیده می شوند.دربرخی موارد نیز، قابهاي خمشی و مهاربندها بصورت ترکیبی بـادیوارهاي برشی بکارمیروند که منجر به ترکیب مزایاي هر دو سیسـتم شـده و بـدین طریـق، رفتـار کلـیسیستم بهینه می شود.
دیوارهاي برشی فولادي براي گرفتن نیروهاي جانبی زلزله و باد در ساختمانها، بویژه در ساختمانهاي بلنـددر سه دهه اخیر مطرح و مورد توجه قرارگرفته است.
این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش می باشد در ساخت ساختمانهاي جدید و همچنـینتقویت ساختمانهاي موجود بخصوص در کشورهاي زلزله خیزي همچون آمریکا و ژاپـن بکـار گرفتـه شـدهاست.استفاده از آنها در مقایسه با قابهاي فولادي ممان گیر تا حـدود 50 درصـد صـرفه جـویی در مصـرففولاد را بهمراه داشته است

فهرست کامل فصل سوم مطالعه رفتار لرزه اي دیوارهاي برشی فولادي بازشودار به همراه سخت کننده

3-1 ) مطالعه رفتار لرزه اي دیوارهاي برشی فولادي بازشودار به همراه سخت کننده

3.1.1 کلیات 533
3.1.1.1 معرفی سیستم دیوار برشی فولادي 534
3.1.1.2 مروري بر تحقیقات گذشته 535
3.1.1.3 روشهاي تحلیل سیستم دیوارهاي برشی فولادي 535
3.1.1.4 طراحی دیوارهاي برشی فولادي 536
3.1.1.5 موارد کاربرد در ساختمان هاي مختلف 538
3.1.2 بررسی عملکرد و رفتار دیوار برشی فولادی 544
3.1.2.1 سختی ومقاومت 545
3.1.2.2 جذب انرژي دیوارهاي برشی ساخته شده از صفحات فولادي 546
3.1.2.3 ضریب رفتار دیوارهاي برشی ساخته شده از صفحات فولادي 548
3.1.2.4 محاسبه ضریب رفتار به روش ضریب شکل پذیري یوانگ 549
3.1.2.5 آزمایشات انجام شده به منظور تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادي در ایران 550
3.1.2.6 آزمایشات انجام شده در دانشگاه آلبرتا 553
3.1.2.7 آزمایشات انجام شده در دانشگاه بوفالو 556
3.1.2.8 آزمایشات انجام شده در دانشگاه بریتیش کلمبیا 557
3.1.2.9 مقایسه ضرایب رفتار به دست آمده با روشهاي مختلف 559
3.1.2.10 دیوارهاي برشی ساخته شده از صفحات فولاد نرم 560
3.1.2.11 میزان کاهش تغییرمکان برشی و افزایش سختی برشی دیوار برشی فولادي 561
3.1.2.12 پایداري کلی و موضعی دیوار برشی فولادي با استفاده از فولاد نرم 562
3.1.3 آنالیز پلاستیک 563
3.1.3.1 آنالیز وطراحی براساس آیین نامه CAN/CSA S16-01 564
3.1.3.2 آنالیز پلاستیک دیوارهاي برشی فولادي- در مورد قاب هاي یک طبقه 566
3.1.3.3 روش تعادل- اتصالات ساده تیر به ستون 566
3.1.3.4 روش سینماتیکی- اتصالات ساده تیر به ستون 570
3.1.3.5 روش سینماتیکی- اتصالات تیر به ستون صلب 570
3.1.3.6 آنالیز پلاستیک دیوارهاي برشی فولادي- قابهاي چند طبقه 571
3.1.3.7 مقایسه با نتایج تجربی 573
3.1.4 مدلسازي و تحلیل غیرخطی دیوار برشی فولادی بازشودار 575
3.1.4.1 ضرورت بررسی اثر بازشو در دیوار برشی فولادي 576
3.1.4.2 تحقیقات انجام شده در زمینه اثر بازشو در دیوار برشی فولادي 576
3.1.4.3 مدلسازي اجزاء محدود 577
3.1.4.4 مدل سازی هندسی 578
3.1.4.5 مدلسازی مصالح مصرفی 579
3.1.4.6 بارگذاري و معیار خرابی نمونه ها 581
3.1.4.7 شرایط مرزی نمونه ها 583
3.1.4.8 روش تحلیل 583
3.1.4.9 مقایسه نتایج آزمایشگاهی موجود و نتایج تحلیلی برنامه مورد استفاده 585
3.1.4.10 مقایسه و ارزیابی منحنیهاي هیسـترزیس نمونـههـاي آزمایشـگاهی و مـدلهـاي تحلیلی 585
3.1.4.11 مقایسه و ارزیابی میزان تنش و کمـانش در نمونـههـاي آزمایشـگاهی و مـدلهـاي تحلیلی 586
3.1.5 جمع بندي نتایج تحلیل و بررسی پارامترهاي مختلف 588
3.1.5.1 مشخصات نمونههاي تحلیلی 589
3.1.5.2 دیوار برشی فولادي با بازشو دایرهاي در مرکز آن 589
3.1.5.3 دیوار برشی با بازشو مستطیلی در مرکز آن 590
3.1.5.4 بررسی تنشها بر اساس معیار فون – میسز در نمونههاي تحلیلی 592
3.1.5.5 نمونههاي داراي بازشو دایرهاي بـه قطـر 70سـانتیمتر و ضـخامت 1میلیمتـر جهـت برسی اثر سخت کننده درتوزیع تنش سیستم 592
3.1.5.6 نمونههاي داراي بازشو مستطیلی به ابعاد 60×40سـانتیمتر و ضـخامت 1/5میلیمتـر جهت بررسی اثر سخت کننده درتوزیع تنش سیستم 594
3.1.5.7 نمونههاي بدون سختکننده و به ضخامت 1/5میلیمتر جهت بررسی شـکل و ابعـاد بازشو درتوزیع تنش سیستم 597
3.1.5.8 نمونههاي داراي سختکننده قطري و به ضخامت 0/8میلیمتر جهت بررسی شکل و ابعاد بازشو درتوزیع تنش سیستم 600
3.1.5.9 نمودار بار- تغییرمکان برشی در مورد نمونههاي داراي ضخامتهاي مختلف 603
3.1.5.10 نمودار بار- تغییرمکان برشی در نمونههاي داراي بازشو به اشکال و ابعاد متفاوت 612
3.1.5.11 مقاومت دیوار برشی فولادي بازشودار 614
3.1.5.12 مقاومت دیوار برشی با بازشو دایرهاي در مرکز آن 614
3.1.5.13 سختی دیوار برشی فولادي بازشودار 622
3.1.5.14 سختی دیوار برشسی با بازشو دایره ای درمرکز آن 622
3.1.5.15 اثر شکل و ابعاد بازشو بر سختی سیستم 628
3.1.5.16 تغییرمکان نسبی المانهاي مرزي دیوار برشی فولادي بازشودار 630
3.1.5.17 تغییرشکل خارج از صفحه دیواری برشی فولادی بازشودار 639
3.1.5.18 تغییرشکل خارج از صفحه در دیوار برشی با بازشو مستطیلی در مرکز آن 644
3.1.5.19 اثر شکل و ابعاد بازشو بر تغییرشکل خارج از صفحه 648
3.1.5.20 یکنواختی در تسلیم دیوار برشی فولادي بازشودار 651
3.1.5.21 اثر سختکننده بر یکنواختی در تسلیم ورق پرکننده دیوار برشی فولادي بازشودار 651
3.1.5.22 جذب انرژي دیوار برشی فولادي بازشودار 657
3.1.6 نتیجهگیري و پیشنهادات 659
3.1.6.1 نتیجه گیری 660
3.1.6.2 پیشنهادات 661
3.1.6.3 منابع 662
3.1.6.4 Abstract 667

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی اثر نوع و اندازه بازشو در دیوارهای برشی فولادی

امروزه استفاده از ديوارهاي برشي فولادي به علت توانايي زياد آنها در مقابل بارهاي جانبي و جذب انرژي زلزله در كشورهاي مختلف گسترش يافته است. اين سيستم سازه اي مزيت هاي قابل توجهي نسبت به سايرسيستم هاي باربر جانبي دارد كه ازجمله ميتوان به مواردي همچون كاهش وزن ساختمان وبه تبع آن كاهش نيروهاي جانبي وكاهش ابعاد وهزينه ساخت پي وسرعت ساخت ونصب بالاوسختي ومقاومت وشكل پذيري وجذب انرژي زياداشاره كرد. بطور كلي ديوارهاي برشي فولادي از سه قسمت تشكيل مي شود كه عبارتند از صفحه فولادي پر كننده و اعضاي محيطي كه شامل تيروستون مي باشند. ستونهاي قاب با ديوار برشي مانند بالهاي تيرورق، تيرهاي آن مشابه با تقويت كننده هاي مياني تيرورق و ورق فولادي به مثابه جان تيرورق ميباشند.
براي بررسي سختشدگي در طول بارگذاري، نياز به قوانيني داریم که به عنوان قوانين سختشدگي معروف ميباشند. بكارگيري قوانين سختشوندگي بستگي به ويژگيهاي ماده، بارگذاري و سازه دارد. يك قانون سختشوندگي بايد بتواند رفتار ماده را بخوبي الگوسازي كند. قانون سختشوندگي ميزان تغيير در سطح جاريشدگي را در جاري شدگي هاي پيشرونده توصيف ميكند. به كمك اين قانون، ميتوان شرايط تنش را هنگام وقوع جاري شدگي هاي پي درپي تخمين زد. در واقع، تغيير سطح تسليم به سبب رشد كرنش مومساني را قانون سخت شوندگي در تحليل ناخطي وارد مينمايد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی اثر نوع و اندازه بازشو در دیوارهای برشی فولادی

4-1 ) بررس اثر نوع و اندازه بازشو در دیوارهای برشی فولادی بادرنظر گرفتن پارامتر آسیب

4.1.1 چکیده 668
4.1.2 مقدمه 668
4.1.3 پدیده شکست نرم وپارامتر آسیب 669
4.1.4 مدل ساده قاب به همراه پانل برشی 671
4.1.5 تهیه و نمایش خروجی های گرافیكی و عددی نرم افزار 673
4.1.6 تجزیه وتحلیل داده ها 674
4.1.7 خلاصه ونتیجه گیری 676
4.1.8 مراجع 677

4-2 ) مطالعه تحلیلی تاثیر انواع بازشو و ضخامت سخت کننده در رفتار لرزهای دیوارهای برشی فولادی با استفاده از روش اجزای محدود

4.2.1 چکیده 679
4.2.2 مقدمه 680
4.2.3 معرفی ومدلسازی نمونه های تحلیلی 681
4.2.4 نتیجه گیری 686
4.2.5 مراجع 687

4-3 ) تأثیر قطر حفرة ورق فولادی میانی بر ضریب رفتار دیوار برشی فولادی مرکب

4.3.1 چکیده 689
4.3.2 مقدمه 689
4.3.3 مروری بر تحقیقات انجام گرفته 691
4.3.4 ضوابط آیین نامهها در مورد دیوار برشی فولادی مرکب 691
4.3.5 مبانی نظری مورد استفاده در محاسبة شكلپذیری و ضریب رفتار 692
4.3.6 مشخصات مكانیكی مدل ها 693
4.3.7 معرفی مدل ها 694
4.3.8 کالیبره کردن مدل تحلیلی با مدل آزمایشگاهی 695
4.3.9 کالیبراسیون مدل دانشگاه برکلی آمریكا 696
4.3.10 کالیبراسیون مدل دانشگاه بوفالو آمریكا 696
4.3.11 بررسی تحلیلی تأثیر چیدمان و قطر حفرة ورق میانی بر ضریب رفتار دیوار برشی فولادی مرکب 696
4.3.12 نتیجه گیری 699
4.3.13 مراجع 700

4-4 ) بررسی عددی رفتار دیوار برشی فولادی بازشودار با سخت کننده

4.4.1 چکیده 701
4.4.2 مقدمه 701
4.4.3 سختی ومقاومت وجذب انرژی 703
4.4.4 صحت سنجی 705
4.4.5 مدل سازی 707
4.4.6 تجزیه وتحلیل نتایج 708
4.4.7 نتیجه گیری 710
4.4.8 مراجع 711

4-5 ) تأثیر لایه بتنی بر رفتار دیوارهاي برشی و عوامل تغییر سختی در دیوارهاي برشی کامپوزیت

4.5.1 چکیده 712
4.5.2 Abstract 712
4.5.3 مقدمه 713
4.5.4 تاریخچه مطالعاتی 713
4.5.5 اعتبار سنجی 714
4.5.6 بررسی اثر وجود پانل بتنی بررفتار دیوار برشی 715
4.5.7 بررسی روند نمودار بار-تغییرمکان 718
4.5.8 جمع بندی ونتیجه گیری 720
4.5.9 مراجع 720

4-6 ) مطالعه رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی

4.6.1 چکیده 721
4.6.2 مقدمه 721
4.6.3 مشخصات نمونه های تحلیلی 722
4.6.4 مطالعه پارامتریک 723
4.6.5 مقایسه رفتار قاب بدون دیوار برشی فولادی درنسبت های مختلف عرض دهانه به ارتفاع طبقه 723
4.6.6 بررسی رفتار قاب بتنی دارای دیوار برشی فولادی 723
4.6.7 مقایسه رفتار قاب بتنی با و بدون دیوار برشی فولادی نازک 724
4.6.8 مقایسه تاثیر مقاومت فشاری بتن بر ظرفیت،درقاب با و بدون ورق فولادی 725
4.6.9 برسی تاثیر تنش تسلیم آرماتورها و ورق فولادی دیوار برشی 726
4.6.10 نتایج 727
4.6.11 مراجع 728

4-7 ) بررسی اثرنوع وموقعیت بازشو در دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با در نظرگرفتن پارامتر آسیب

4.7.1 خلاصه 730
4.7.2 مقدمه 731
4.7.3 پدیده شکست نرم وپارامتر آسیب 731
4.7.4 مدل ساده یک قاب به همراه پانل برشی 734
4.7.5 تهیه ونمایش خروجی های گرافیکی وعددی نرم افزار 736
4.7.6 تجزیه وتحلیل داده ها 736
4.7.7 نتیجه گیری 740
4.7.8 مراجع 740

4-8 ) بررسی تاثیر قوانین سخت شوندگی بریکنواخت شدن تنش دردیوارهای برشی فولادی

4.8.1 چکیده 742
4.8.2 مقدمه 743
4.8.3 مبانی تحقیق 745
4.8.4 روش تحقیق 746
4.8.5 بارگذاری نمونه ها ومش بندی واعمال قوانین سخت شوندگی درنرم افزار آباکوس 748
4.8.6 نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی الگوی یک طبقه ی یک دهانه 750
4.8.7 اثر قوانین سخت شدگی درالگوهای با شمار دهانه وتعداد طبقه های متفاوت تحت آنالیز پوش آور 751
4.8.8 نتیجه گیری 759
4.8.9 منابع 760

4-9 ) بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی تقویت شده باGFRP

4.9.1 چکیده 761
4.9.2 مقدمه 761
4.9.3 مطالعات پیشین 762
4.9.4 مدلسازی 762
4.9.5 مشخصات هندسی و مکانیکی مصالح 763
4.9.6 بارگذاری 765
4.9.7 نتایج تحلیل 765
4.9.8 نتایج حاصل شده از روش اجزا محدود 768
4.9.9 مراجع 769

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید