50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی و کاربرد مواد METAMTRRIAL در آنتن ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی و کاربرد مواد METAMTRRIAL در آنتن ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی و کاربرد مواد METAMTRRIAL در آنتن ها بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و ساخت انتن مایکرو استریپ مثلثی یکسو تغذیه با پلاریزاسیون دایروی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش كاربرد مواد متامتريالي در كاهش ابعاد آنتن موجبري بررسی شده است

پس از معرفي مواد متامتريال و بررسي خصوصيات اين مواد، مي خواهيم تاثير استفاده از اين مواد را در سيستم هاي تشعشعي بررسي كنيم. اين مواد داراي خصوصيات منحصر به فردي مي باشند كه بواسطه اين خصايص مي توان راندمان سيستم هاي تشعشعي را بطور موثري بهبود بخشيد. مهمترين ويژگي اين مواد اينست كه ضرايب نفوذ پذيري الكتريكي و مغناطيسي شان در برخي از فركانس ها صفر يا كوچكتر از صفر شده و در نتيجه ضريب شكست نيز دچار تغيير مي شود. طبق قوانين الكترو مغناطيسي اگر ضريب شكست ماده اي نزديك به صفر باشد، جهت موج خروجي از سطح به جهت بردار نرمال نزديك شده (پديده فوق شكست) و در نتيجه منجر به متراكم شدن ميدان هاي الكترو مغناطيسي شده و دايركتيويتي و گين آنتن افزايش مي يابد. ويژگي ديگر اين مواد اينست كه به علت پشتيباني از امواج وارونه، منجر به چند بانده شدن آنتن مي شوند، يعني آنتن در چند باند فركانسي مختلف عملكرد تقريبا يكساني خواهد داشت.

قسمت هایی از فصل اول بررسی و کاربرد مواد METAMTRRIAL در آنتن ها

خصوصيات الكترومغناطيسي يك ماده مي تواند توسط ضرايب نفوذپذيري الكتريكي (ɛ) و نفوذ پذيري مغناطيسي (µ) توصيف شود. اين دو پارامتر مي توانند به صورت قابل ملاحظه اي تاثيرات تحريك الكتريكي و پلاريزاسيون مغناطيسي را توصيف كنند. بررسي تاثيرات هاديها و دي الكتريك ها در متامتريال ها مي تواند روي اندازه، شكل و تناوبشان صورت گيرد. خصوصيات غير عادي مثل ضرايب ɛ و µ منفي، منفي شدن ضريب شكست در حد واصل محيط هاي RH ، LH ، وارونگي قانون اسنل، وارونگي پديده داپلر و افزايش امواج ناپايدار، مي تواند مورد بررسي قراربگيرد.
با استفاده از فرآيند تحليل تركيبي براي استخراج ضريب شكست موثر براي يك ماده با ساختار فيزيكي فوق، به يك خصيصه كه به چپ گردي معروف است، خواهيم رسيد. علت اين نامگذاري اينست كه در صفحه انتشار موج ماده، ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي و سوي تابش (E و H و K) يك سيستم چپ گرد را تشكيل مي دهند. شكل 2-1 را ببينيد

فهرست کامل فصل اول بررسی و کاربرد مواد METAMTRRIAL در آنتن ها

1-1 ) بررسی و کاربرد مواد METAMTRRIAL در آنتن ها

1.1.1 کلیات 14
1.1.1.1 هدف 15
1.1.1.2 پیشینه تحقیق 15
1.1.1.3 روش کار 15
1.1.2 بررسي استفاده از مواد متامتريال براي بهبود گین آنتن های سمتی 17
1.1.2.1 مقدمه 18
1.1.2.2 شروع کار 20
1.1.2.3 روش مطالعه 21
1.1.2.4 شبیه سازی 22
1.1.2.5 آمده سازی موجبر 23
1.1.2.6 روش تحلیلی برای تشعشعات میدان های دور 24
1.1.2.7 اثرات تشعشع و نرماليزه سازي 26
1.1.2.8 مقايسه ي ساختارهاي مختلف متامتريال بعنوان زير لايه 30
1.1.2.9 ساختار حلقه مجزاي يك بعدي 30
1.1.2.10 ساختار حلقه متقارن 32
1.1.2.11 ساختار Omega 33
1.1.2.12 ساختار S 34
1.1.2.13 ساختار بهينه شده متامتريال 36
1.1.2.14 نتایج تشعشعات 39
1.1.2.15 جمع بندی 42
1.1.3 کاربرد متامتریال درآنتن های پچ جدید 43
1.1.3.1 مقدمه 44
1.1.3.2 معرفي ساختار پيشنهاد شده 44
1.1.3.3. شبيه سازي و نتايج تشعشعات 45
1.1.3.4 جمع بندی 49
1.1.4 آنتن هاي دو بانده حلقوي با پلاريزاسيون دايروي بر مبناي متامتريال های چپ گرد وراست گرد(CRLH) 5
1.1.4.1 مقدمه ومعرفی 51
1.1.4.2 شبيه سازي و نتايج اندازه گيري شده 53
1.1.4.3 جمع بندی 56
1.1.5 كاربرد مواد متامتريال براي بهبودگين آنتن هاي آرايه اي موجبري استوانه اي 57
1.1.5.1 مقدمه 58
1.1.5.2 آنتن موجبر استوانه ای 60
1.1.5.3 مدل آرایه ای دوالمانه 62
1.1.5.4 مدل آرایه ای چهار المانه 63
1.1.5.5 مدل آرایه2×2 64
1.1.5.6 جمع بندی 66
1.1.6 نتيجه گيري وپيشنهادات 67
1.1.6.1 نتیجه گیری 68
1.1.6.2 پیشنهادات 68
1.1.6.3 مراجع 69
1.1.6.4 ABSTRACT 73

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و ساخت انتن مایکرو استریپ مثلثی یکسو تغذیه با پلاریزاسیون دایروی

از زماني كه خطوط مايكرواستريپ در مايكرويو به كار رفت ، ديده مي شد كه مقداري از تواني كه به خط وارد مي شود به صورت تشعشع تلف مي شود . به همين دليل ساختار آنتن مايكرواستريپ ابداع گرديد.
نخستين تحقيقات در زمينه آنتن مايكرواستريپ ( مدار چاپي ) در آمريكا توسط Deschamps در سال 1953 . و در فرانسه Baissiont و Gutton در سال 1955 منتشر گرديد . اما عملاً زمان زيادي حدود 20 سال طول كشيد تا در سال 1970 توسط Mowell و Munson اولين آنتن ساخته شد كه به مرور زمان با تحقيقات زيادي كه در مورد آرايه هاي اين نوع آنتن انجام گرفت انواع مختلفي از آنها بدست آمده است . بعضي از انواع اين آنتن ها نظير دي پل چاپي.
شكافي چاپي ، دي پل خم شده چاپي قبل از طرح ايده آنتن هاي مدار چاپي ساخته شده بودند.
سپس با عنوان شدن اين موضوع آنتنهاي بالا نيز با كمي تغيير در اين ساختار به كار گرفته شدند . آنتنهاي مايكرواستريپ با توجه به مزاياي زيادي مانند قيمت پايين سازگاري با مدارات چاپي وزن و حجم كم ، ساخت آسان ، باعث شده كه به مرور زمان كاربردهاي فراواني در ميان آنتنهاي مايكروويو داشته باشد .

فهرست کامل فصل دوم طراحی و ساخت انتن مایکرو استریپ مثلثی یکسو تغذیه با پلاریزاسیون دایروی

2-1) طراحی وساخت آنتنم مایکرواستریپ مثلثی یکسو تغذیه با پلاریزاسیون دایروی با استفاده از استاب باند عریض درفرکانس مرکزی 2GHZ

2.1.1 کلیات 91
2.1.1.1 هدف 91
2.1.1.2 پیشینه تحقیق 91
2.1.1.3 روش کار وتحقیق 92
2.1.2 آنتن 93
2.1.2.1 تعریف آنتن 94
2.1.2.2 پارامترهای آنتن 94
2.1.3 آنتن های مایکرواستریپ 105
2.1.3.1 تاریخچه 106
2.1.3.2 تعریف آنتن مایکرواستریپ 106
2.1.3.3 مکانیزم تشعشع درآنتن های ماکیرواستریپ 107
2.1.3.4 میدان های تشعشع 111
2.1.3.5 پتانسیل های برداری وفرمولهای میدان تشعشع 113
2.1.3.6 محاسبه مشخصات آنتن های مایکرواستریپ 115
2.1.3.7 مشخصه هاي زمينه دي الكتريك براي طراحي آنتنهاي مايكرواستريپ 118
2.1.4 تحلیل آنتن های مایکرواستریپ 126
2.1.4.1 مدل حفره ای 127
2.1.4.2 روش اجزا محدود 134
2.1.5 آنتن های مایکرواستریپ با پچ مثلثی 167
2.1.5.1 توزیع میدان درآنتن های مایکرواستریپ مثلثی 168
2.1.5.2 فرکانش تشدید 172
2.1.5.3 امپدانس ورودی 173
2.1.5.4 پترن تشعشع 176
2.1.5.5 طراحی یک آنتن مایکرواستریپ با پچ مثلثی 177
2.1.6 تولید میدان با پلاریزاسیون دایروی درآنتن های مایکرواستریپ مثلثی 179
2.1.6.1 مقدمه 180
2.1.6.2 پلاريزاسيون دايروي براي آنتنهاي مايكرواستريپ پچ مثلثي 181
2.1.7 طراحی وساخت آنتن مثلی متساوی الاضلاع با پلاریزاسیون دایروی با استفاده از استاب باند عریض 190
2.1.7.1 نرم افزار 191
2.1.7.2 آزمايش نرم افزار جهت اطمينان از كاركرد درست آن 195
2.1.7.3 ايجاد پلاريزاسيون دايروي با استفاده از استاب باند عريض در پچ مثلثي 199
2.1.7.4 آزمايش آنتن ساخته شده و مقايسه آن با نتايج شبيه سازي 212
2.1.7.5 تاثير تغييرات ابعاد استاب و نقطه تغذيه بر عملكرد آنتن 219
2.1.8 نتایج و پیشنهادات 226
2.1.8.1 نتایج 227
2.1.8.2 پیشنهادات 229
2.1.8.3 مراجع 230
2.1.8.4 Abstract 233

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم كاربرد مواد متامتريالي در كاهش ابعاد آنتن موجبري

كاهش ابعاد آنتن هاي مايكرو استريپ به علت كاربرد بسيار زياد آنها در مخابرات سيار و تجهيزات مخابراتي قابل حمل مورد توجه زيادي قرار گرفته است. معمولاٌ با افزايش ضريب گذردهي الكتريكي زير لايه مي توان ابعاد آنتن را كاهش داد. استفاده از اين مواد باعث مي شود كه طول موج در زير لايه كاهش يابد و بنابراين ابعاد كلي آنتن كوچكتر شود. هنگامي كه از يك ماده با ضريب گذرهي الكتريكي بالا به عنوان زير لايه استفاده مي كنيم انرژي كه از طريق خط تغذيه به آنتن مي رسد در زير لايه حبس شده و اين به نوبه خود باعث افزايش ضريب كيفيت زير لايه خواهد شد و به تبع آن كم شدن پهناي باند آنتن را نتيجه مي دهد. براي غلبه بر اين مشكل روش هاي مختلفي وجود دارد، يكي از اين روش ها استفاده از ساختا ر هاي مصنوعي مانند متامتريال ها است. متامتريال هاكاربردهاي بسياري در زمينه ي بهبود مشخصات آنتن ها دارند. يكي از كاربردهاي مهم آنها در بحث كوچك كردن ابعاد و همچنين افزايش پهناي باند آنتن ها است. استفاده از اين ساختار ها سبب مي شود كه ضريب گذردهي ميدان الكتريكي به صورت موثر در يك فاصله ي فركانسي افزايش يابد بدون اينكه از يك زير لايه با ضريب گذردهي بالااستفاده گردد

فهرست کامل فصل سوم كاربرد مواد متامتريالي در كاهش ابعاد آنتن موجبري

3-1 ) كاربرد مواد متامتريالي در كاهش ابعاد آنتن موجبري

3.1.1 خلاصه 235
3.1.2 مقدمه 235
3.1.3 مقدمات طراحی وشبیه سازی 235
3.1.4 تحلیل پارامتری 237
3.1.5 بررسی تاثیر تعداد سولل های مورد استفاده درموجبر 237
3.1.6 بررسی جنس زیرلایه برای آنتن موجبری 237
3.1.7 نتیجه گیری 238
3.1.8 مراجع 238

3-2 ) بررسي كاهش ابعاد و افزايش پهناي باند يك آنتن مايكرواستريپ متامتريالي با پچ بیضوی

3.2.1 چکیده 239
3.2.2 مقدمه 239
3.2.3 پیکربندی وابعاد آنتن 240
3.2.4 تحلیل وبررسی 240
3.2.5 نتیجه گیری 242
3.2.6 مراجع 242

3-3 ) طراحی آنتن پچ میکرواستریپ مستطیلی گین بالای جدید با استفاده از ساختار ذره بینی شکل وایجاد حفره درزمین وهمچنین شکاف هوایی بین زمین وزیرلایه آنتن

3.3.1 خلاصه 243
3.3.2 مقدمه 243
3.3.3 مراحل طراحی آنتن مورد نظر 244
3.3.4 مقایسه نتایج نمودارهای پهنای باند وپترن بهره آنتن مورد نظر با آنتن قراردادی 246
3.3.5 بررسی اثر تغییر فاصله شکاف هوایی بین زمین وزیرلایه آنتن مورد نظر 248
3.3.6 نتیجه گیری 250
3.3.7 مراجع 250

3-4 ) طراحی آنتن دوفرکانسی با پلاریزاسیون دایروی وایمکس در موبایل، جهت استفاده و سانترال های تلفن

3.4.1 چکیده 252
3.4.2 مقدمه 253
3.4.3 توصیف ساختار فرکتالی و آنتن 253
3.4.4 نتیجه گیری 261
3.4.5 مراجع 261

3-5 ) مقايسه عملكرد چندين تكنيك حذف تداخل موازي تحت مشخصات 3 GPP WCDMA

3.5.1 چکیده 263
3.5.2 مقدمه 263
3.5.3 سيگنالهاي ارسال شده و دريافت شده 264
3.5.4 ساختار گیرنده 265
3.5.5 حذف تداخل پارالل 266
3.5.6 نتایج شبیه سازی 268
3.5.7 عملكرد ترتيب هاي تصميم گيريهاي مختلف در فيدينگ آهسته 268
3.5.8 عملكرد آرايه آنتن در فيدينگ آهسته 268
3.5.9 نتیجه گیری 269
3.5.10 مراجع 270

3-6 ) طراحی وشبیه سازی آنتنی جدید با استفاده از تئوری آنتن های فرکتالی

3.6.1 چکیده 271
3.6.2 مقدمه 271
3.6.3 هندسه فرکتالی 271
3.6.4 آنتن های فرکتالی 272
3.6.5 انواع آنتن های میاندر 272
3.6.6 آنتن طراحی شده 274
3.6.7 شبیه سازی آنتن طراحی شده 275
3.6.8 نتیجه گیری 276
3.6.9 مراجع 276

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید