50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مدلسازي مداري ليزر با ساختار چاه كوانتمي

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدلسازي مداري ليزر با ساختار چاه كوانتمي است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی لیزر بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تاثیر افزایش توان خروجی لیزر آبشار کوانتومی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدلسازي مداري ليزر با ساختار چاه كوانتمي بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش نقش و کاربرد تکنولوژی لیزردر صنعت بررسی شده است

در بسياري از موارد اتصال خروجي ليزر ديودي به فيبر نوري، جهت انتقال نور به موضع مورد نياز، مزيت به حساب مي آيد. ليزر ديود متصل به فيبر يا مجتمع با فيبر، مزاياي ديگري نيوز دارد كه به قرار زير است: نور خروجي از فيبر داراي نمايه شدت دايروي و همگن است و كيفيت پرتو آن از لحاظ هندسي متقارن است. اين ويژگي مزيت قابل توجهي به شمار مي آيد. به عنوان مثال براي توليد دمش نقطه اي با مقطع دايروي در يك ليزر حالت جامد پمپ از انتها، اپتيك ساده تري مورد نياز است.آرايش جمع و جور ليزرهاي ديودي و تجهيزات خنك-سازي، آسان بودن و بدون نياز به تنظيم مجدد و هم محور كردن ديود ليزري كه به فيبر تزويج شده تعویض در صورت خرابي از ديگر مزاياي ديود ليزر تزويش شده به فيبر است. جهت بدست آوردن ليزر و فيبور نووري مناسوب همراه با يك توزيع شدت يکنواخت در خرروجي از نرم افزار استفاده شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحی لیزر

لیزرهای V CSELمعمول از 3 قسمت اصلی DBR بالایی، کاواک یا رزوناتور و DBR پایینی تشکیل شده است. DBR به ساختار زوج لایه مکرر که دارای ضریب شکست های بالا و پایین است، گفته می شود. برای رسیدن به بازتابش بالا در VCSEL های معمول لازم است که حداقل 40-25 جفت از این لایه ها به عنوان DBR بالایی و پایینی قرار بگیرد که از نظر پیچیدگی تکنولوژی ساخت و قیمت یک چالش است. در سال های اخیر با توجه به مبانی علمی و معادلات گریتینگ که در سال 1821 تبیین و معرفی شده بود و با توجه به مشاهده رفتارهای جالب و متفاوت زیر طول موج گریتینگ، مدل و طرحی ارائه شد که در آن به جای استفاده از 03-20 جفت لایه برای DBR بالایی کافی است که از 40-25 لایه به همراه یک تک لایه میله میله، که باعث ایجاد اختلاف شدید ضریب شکست در میله ها و فاصله بین دو میله، که معمولا توسط هوا پر شده است می گردد،استفاده گردد. که این طرح هم دارای تکنولوژی ساده تر و هم کم هزینه تر است و نیز امکان کنترل قطبش را فراهم می کند که یک ویژگی منحصر به فرد است که در VCSEL های معمول این ویژگی دستیافتنی نیست

فهرست کامل فصل اول طراحی لیزر

1-1 ) بررسی، تحلیل و طراحی لیزرهای تابش از سطح با کاواک عمودی مبتنی بر گریتی کانتراست ضریب شکست بالا

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 لیزر 1
1.1.4 لیزر تابش ازسطح با کاواک عمودی 2
1.1.5 ساختار VCSEL 2
1.1.6 ساختار VCSEL های مبتنی برInP 2
1.1.7 تحلیل رزوناتور HCG 3
1.1.8 زیر طول موج گریتینگ 3
1.1.9 معرفی HCG 3
1.1.10 روش تحلیلی HCG ومعرفی روش شبیه سازی RCWA درمتلب 3
1.1.11 انواع HCG 3
1.1.12 HCG به عنوان آیینه های باند پهن نرمال سطح 3
1.1.13 HCG به عنوان بازتابنده زاویه کم عمق 4
1.1.14 VCSEL مبتنی بر HCG 4
1.1.15 طراحی پارامترهای HCG VCSEL مربوطه 5
1.1.16 بررسی طیف بازتابش VCSEL طراحی شده 5
1.1.17 تحلیل معادلات نرخ لیزر VCSEL 6
1.1.18 مدل معادله نرخ لیزر VCSEL معرفی وبیان مقادیر پارامترهای طراحی شده 6
1.1.19 حل معادلات نرخ وتحلیل آن 7
1.1.20 تحلیل اثر تغییرات برخی از پارامترها بر چگالی فوتون و حامل 8
1.1.21 بررسی تغییرات طول عمر فوتون برچگالی حامل و فوتون 8
1.1.22 بررسی تغییرات فاکتور انتشار خود به خودی برچگالی حامل و فوتون 8
1.1.23 بررسی تغییرات چگالی حامل ترنسپرنسی برچگالی حامل و فوتون 9
1.1.24 بررسی نمودار چگالی فوتون دائمی بر حسب جریان تزریقی 10
1.1.25 آنالیز فرکانسی لیزر VCSEL 10
1.1.26 معادلات و رسم نمودار پاسخ فرکانسی 10
1.1.27 اثر جریان تزریقی بر نمودار پاسخ فرکانسی، ماکزیمم فرکانس، پهنای باند و مینیمم 12
1.1.28 نتیجه گیری 13
1.1.29 منابع 13
1.2 مدل سازی لیزر نیمه هادی ازگانریک با تحریک پمپ نوری 14
1.2.1 خلاصه 14
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 مدل ریاضی 15
1.2.4 تحریک ساختار با پمپ نوری پالسی 17
1.2.5 تحریک ساختار با پمپ نوری پیوستار 20
1.2.6 نتیجه گیری 21
1.2.7 مراجع 22

1-2 ) طراحی و ساخت سیستم لیزری دوار

1.3.1 خلاصه 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 تراز لیزری دوار 24
1.3.4 طراحی وساخت دستگاه 25
1.3.5 اجزای تشکیل دهنده دستگاه 26
1.3.6 نتایج وبحث 27
1.3.7 مراجع 28

1-3 ) طراحی لیزر دیودی گسیل سطحی با کاواک عمودی وشبیه سازی دیود لیزر جفت شده به فیبر

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 29
1.4.3 دیود لیزرهای متصل به فیبر نوری 29
1.4.4 لنز متمرکز کردن پرتوها 30
1.4.5 شبیه سازی 30
1.4.6 شبیه سازی لیزر دیود 30
1.4.7 شبیه سازی لنز غیر کروی 31
1.4.8 شبیه سازی دیود لیزر جفت شده به فیبر دارای وجه جلویی قائم 32
1.4.9 شبیه سازی دیود لیزر جفت شده به فیبر دارای وجه جلویی زاویه دار 33
1.4.10 نتیجه گیری و جمع بندی 34
1.4.11 مرجع 34

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم افزایش توان خروجی لیزر آبشار کوانتومی

امروزه لیزرها با گسترش تکنولوژی ها پیشرفت چشم گیری داشته اند. بطور کلی لیرزها به دو دسته لیزرهای گازی و نیمه هادی تقسیم می شوند. برخی از لیزرهای نیمه هادی که بر اساس باند های ممنوعه عمل می کنند دارای یک سری محدودیت ها به دلیل گذارهای بین ترازی می باشد. در گذارهای بین ترازی یک الکترون از باند هدایت با یک حفره در باند ظرفیت اندرکنش می نمایند وگسیل صورت می گیرد. این روش عملکرد ما را برای رسیدن به طول موج های بالاتر و توان های بهتر محدود می سازد. زیرا خواص مواد به ما امکان ساخت لیزرهای انعطاف پذیرتری با این روش نخواهد داد. به همین دلیل تیم های مختلف پژوهشی سعی در ابداع روش های دیگری برای ساخت لیزرها بودند تا اینکه براساس گذار بین درون باندی ارائه شد و لیزرهای آبشار کوانتومی معرفی شدند. این لیزرها شامل طول موج های مادون قرمز نزدیک، مادون قرمز دور و تراهرتز با ویژگی حذف باندهای ممنوعه می باشد که گذار فقط در باند رسانایی، بین سطوح مختلف انرژی صورت می گیرد. این لیزرها از طریق رشد چندین چاه و سد در کناره هم ساخته می شوند

فهرست کامل فصل دوم افزایش توان خروجی لیزر آبشار کوانتومی

2-1) دینامیک حرارتی الکترونها فلز نانو ذرات ی محصور در دیالکتریک تحت تابش لیزر پالسی فوق کوتاه:اثرابعاد وفاصله ذرات

2.1.1 خلاصه 35
2.1.2 مقدمه 35
2.1.3 مدل سه دمایی 36
2.1.4 شبیه سازی 37
2.1.5 نتایج وبحث 37
2.1.6 اثرابعاد ذره 37
2.1.7 اثر فاصله 38
2.1.8 نتیجه گیری 39
2.1.9 مراجع 40

2-2) بررسی آثار غیرخطیت بر رفتار الکترون ها در سطوح مختلف انرژی و فوتون های تولیدی در لیزر آبشار کوانتومی سه سطحی

2.2.1 خلاصه 41
2.2.2 مقدمه 41
2.2.3 تحقیقات پیشین 43
2.2.4 معادلات نرخ حاکم بر لیزر های آبشاری کوانتومی سه سطحی 44
2.2.5 شبیه سازی 45
2.2.6 نتیجه گیری 49
2.2.7 مراجع 50

2-3) افزایش توان خروجی لیزر آبشار کوانتومی به وسیله ی بهبود ناحیه ی فعال

2.3.1 خلاصه 52
2.3.2 مقدمه 52
2.3.3 تاریخچه مختصری ازاختراع لیزرهای آبشار کوانتومی 53
2.3.4 انتقال درون باندی و انتقال درون زیر باندی 55
2.3.5 خصوصیات لیزر آبشار کوانتومی 56
2.3.6 معادله نرخ 56
2.3.7 شبیه سازی لیزر آبشار کوانتومی 60
2.3.8 اضافه کردن یک لایه به ناحیه ی فعال لیزر آبشار کوانتومی شبیه سازی شده 63
2.3.9 تغییر ضخامت لایهی اضافه شده به ناحیهی فعال لیزر آبشار کوانتومی 65
2.3.10 نتیجه گیری 66
2.3.11 مراجع 66

2-4) بررسی توان لیزر پالسی با طول موج 235نانومتر در بهینه سازی رفتار حرارتی نانوذرات طلا درلایه نشانی پلیمر Alq3 برای ساخت ادوات الکترواپتیکی OLED و OFET

2.4.1 خلاصه 68
2.4.2 مقدمه 68
2.4.3 روش تئوری 69
2.4.4 نتیجه گیری 71
2.4.5 مراجع 71

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدلسازي مداري ليزر با ساختار چاه كوانتمي

عملكرد ليزر مبتني بر برهمكنش الكترون و امواج الكترومغناطيسي است. لازمه عملكرد ليزر تمركز ميدان نوري حاصل پيرامون منطقه بهره است. بررسي حالات نوري در ساختارهايي كه موجبر شكستي در آن تعبيه نشده و مبتني بر هدايت بهرهاي كار مي كنند، مانند ليزرهاي همجنس بسيار پيچيده است. علت اين پيچيدگي وابستگي شديد محيط موجبر به جريان اعمالي و شرايط محيطي است.
اين مشكل در ليزرهاي نيمه رسانا با ساختار غيرهمجنس رفع شده است بدين علت كه در ساختارهاي غيرهمجنس دوگانه لايه فعال با گاف نواري كوچكتري نسبت به لايه هاي غلاف كه خود ضريب شكست بزرگتري نيز دارند، قرار داده شده است. بدليل اين اختلاف، لايه فعال نقش موجبر دي الكتريك را ايفاء مي كند و نور در درون لايه فعال محبوس مي شود. اين ويژگي در شكل (2-5) نشان داده شده است. در واقع مبناي فيزيكي حبس نوري بازتاب داخلي كلي است.

فهرست کامل فصل سوم مدلسازی مداری لیزر با ساختار چاه کوانتمی

3-1 ) مدلسازي مداري ليزر با ساختار چاه كوانتمي

3.1.1 فصل اول:مقدمه 82
3.1.2 فصل دوم: تئوري عملكرد ليزرهاي نيمهرسانا با ساختار چاه كوانتمي 86
3.1.2.1 تاریخچه 86
3.1.2.2 ساختارهاي غير همجنس 87
3.1.2.3 اصول عملكرد ليزرهاي نيمهرسانا 90
3.1.2.4 فرایندهای بازترکیب 94
3.1.2.5 بازتركيبهاي غيرتابشي 95
3.1.2.6 فرايندهاي بازتركيب تابشي 96
3.1.2.7 گسيل خود به خودي 96
3.1.2.8 گسیل القایی 97
3.1.2.9 جذب 97
3.1.2.10 محدوديت ميدان نوري و موجبر دي الكتريك 97
3.1.2.11 شرط گسیل القایی 99
3.1.2.12 انواع ساختارهاي غير همجنس دوگانه از لحاظ ضخامت لايه فعال 100
3.1.2.13 چگالي حالات در ساختار چاه كوانتومي 101
3.1.2.14 ساختار نوار انرژي چاه كوانتومي 104
3.1.2.15 پيوندهاي نيمهرسانا در ليزر با ساختار حجمي و چاه كوانتمي 105
3.1.2.16 معادلات نرخ 108
3.1.3 فصل سوم:مدلسازی مداری لیزر چاه کوانتومی با ساختار SCH 113
3.1.3.1 لیزر چاه کوانتومی با ساختار SCH 113
3.1.3.2 معادلات نرخ درلیزر چاه کوانتومی با ساختار SCH 114
3.1.3.3 استخراج مدل مداری لیزر چاه کوانتومی با ساختار SCH 117
3.1.3.4 مدل نمودن چیرپ در لیزر چاه کوانتومی با ساختار SCH 123
3.1.3.5 مشخصه چيرپ در ليزر 124
3.1.3.6 مدلسازي مداري چيرپ در مشخصه خروجي ليزر چاه كوانتمي با ساختار SCH 125
3.1.4 فصل چهارم:نتایج شبیه سازی لیزر QW با ساختار SCH 128
3.1.4.1 پاسخ گذرای لیزر QW 132
3.1.4.2 مشخصه L-I لیزر QW 134
3.1.4.3 پاسخ سیگنال کوچک لیزر QW 136
3.1.4.4 پاسخ سیگنال بزرگ لیزر QW 138
3.1.4.5 تاخیر زمانی درروشن وخاموش شدن لیزر QW 143
3.1.4.6 مشخصه چیرپ خروجی لیزر QW 146
3.1.5 فصل پنجم:نتایج و پیشنهادها 151
3.1.5.1 نتایج 151
3.1.5.2 پیشنهادها 153
3.1.5.3 مراجع 154
3.1.5.4 Abstract 158

قسمت هایی از فصل چهارم نقش و کاربرد تکنولوژی لیزردر صنعت

مکانیسم کار با لیزر:
در این روش فیبر نوری اشعه را در سطح به اعماق زمین ارسال می کند و سپس به مجموعه ای از لنز ها منتقل می گردد تا اینکه در نهایت به اجزای سنگ اعمال شود. در این روش با تابش اشعه، تنش حرارتی در سنگ بوجود می آید که باعث کاهش قدرت مکانیکی سنگ و تبخیر سنگ می شود. با برخورد اشعه لیزر به سطح سنگ اشعه ها منعکس و سپس پخش یا جذب می شوند. اشعه هایی که جذب می گردند اثر بالقوه ای بر روی حذف سنگ دارند. نکته مهم در حین انجام عملیات، خروج کنده ها در کوتاه ترین زمان ممکن است. برای این منظور می توان از گاز نیتروژن برای خارج سازی گاز های سوخته شده وغبارهای ساطع شده اشاره نمود. این گاز سبب می شود تا در هر مرحله استفاده از لیزر، خرده های بوجود آمده پاک شوند

فهرست کامل فصل چهارم نقش و کاربرد تکنولوژی لیزردر صنعت

4-1 ) نقش و کاربرد تکنولوژی لیزردر صنعت حفاری در جهت افزایش سرعت و کاهش هزینه های حفاری

4.1.1 خلاصه 160
4.1.2 مقدمه 160
4.1.3 تعریف حفاری 161
4.1.4 حفاری دورانی 161
4.1.5 آشنایی با دستگاه های حفاری دورانی 162
4.1.6 مزیت حفاری دورانی 163
4.1.7 محدودیت حفاری دورانی 163
4.1.8 حفاری لیزری 163
4.1.9 سیستم رایج حفاری با لیزر 164
4.1.10 تکنولوژی حفاری نفت و گاز با لیزر 164
4.1.11 دلایل استفاده از لیرز 165
4.1.12 مراحل حفاری با لیزر 165
4.1.13 نوع و مزایای دستگاه لیزری مورد استفاده 166
4.1.14 روند تأثیرات حفاری دورانی و لیزری بر زمان و هزینه های حفاری چاه 167
4.1.15 نتیجه گیری 168
4.1.16 مراجع 168
4.1.17 Abstract 170

4-2 ) تعین زمان پاشش سوخت با استفاده از لیزر نوري جهت کاهش نویز در سیگنال خروجی نسبت به سنسور تاکومتر درخودرو

4.2.1 خلاصه 171
4.2.2 مقدمه 171
4.2.3 تعین سرعت زاویهایی در موتور 172
4.2.4 تاکومتر با روتور دندانهاي 172
4.2.5 نحوه عملکرد سنسور القایی دور موتور 173
4.2.6 اسکن سطوح توسط لیزر 178
4.2.7 طراحی و ساخت سنسور لیزري 178
4.2.8 مشخصات لیزر 180
4.2.9 طراحی، ساخت تست مدار 180
4.2.10 نتایج و تحلیل 182
4.2.11 نحوه اتصال به ECU 183
4.2.12 بحث و نتیجه گیري 184
4.2.13 مراجع 186

4-3 ) بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر انرژی مخصوص و نرخ نفوذ در تکنولوژی حفاری با لیزر درتوسعه میادین نفت وگاز

4.3.1 خلاصه 188
4.3.2 مقدمه 188
4.3.3 مکانیسم کار با لیزر 189
4.3.4 عوامل تاثیر گذار بر حفاری لیزری 189
4.3.5 مقایسه لیزر در درون و بیرون آب 190
4.3.6 ترکیب عملی لیزر با دستگاه لیزر با دستگاه لوله مغزی سیار 192
4.3.7 نتیجه گیری 193
4.3.8 مراجع 194

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید