50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی کاربردها و روشهاي تولید مواد

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربردها و روشهاي تولید مواد است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مروری بر پیزو الکتریک و کاربرد های آن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کاربردها و روشهاي تولید مواد بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش سرامیک پیزو الکتریک و کاربرد های آن بررسی شده است

شبيه سازي بخش بسيار مهمي را در ميان كليه زمينه هاي مهندسي به خود اختصاص داده است. چرا كه اجازه درك رفتار يك سيستم را- بدون اينكه آن سيستم مورد آزمايش مستقيم قرار دهيم به ما مي دهد. همچنين اين امكان را مي دهد كه ويژگي هاي خاص يك سيستم را شناسايي كنيم .گذشته از اين، ابزاري مهم در جهت طراحي راهبردهاي ايزوليشن (isolation) و تشخيص نقص (fault detection) است و در سطح صنعتي بسيار پر اهميت است. اين باعث مي شود كه موتورهاي پيزوالكتريك التراسونيك- كه بازدهي شان نسبت به اندازه بي تفاوت عمل مي كنند- متناوبا در حوزه موتوربا اندازه m-m مورد استفاده قرار گيرند. در كل، موتورهاي پيزوالكتريك بر مبناي نوع جريان و ولتاژي كه وسيله را به كار مي اندازدو ماهيت نيروي كششي (stain) كه به واسطه ولتاژ القا مي شود، به دو دسته تقسيم مي شوند. در وسايلي كه فاقد جريان كششي هستند (rigid displacement) و كشش بطور غير مستقيم و از طريق جريان DC منتقل مي شود، و دستگاهايي كه از تغيير رزونانسي (resonating displacement) استفاده مي كنند كه در آنها كشش متناوب توسط ميدان AC در فركانس مكانيكي رزونانسي القا مي شود.دسته اول به دو بخش ديگر تقسيم مي شود. (servo displacement transducer) ترانسديوسرهاي خودتنظيم وموتورهايپالس درايو

قسمت هایی از فصل اول مروری بر پیزو الکتریک و کاربرد های آن

اثر پيزو الكتريك به زبان ساده ، قابليت برخي از مواد و كريستال هاست براي تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي و تبديل انرژي الكتريكي به مكانيكي است . توليد اختلاف پتانسيل الكتريكي در برخي بلورهاي نارسانا مثل ( كوارتز ) تحت كشش يا فشار همان اثر پيزوالكتريك است .پلاريته پتانسيل دو وجه بلور در دو حالت تنش و كرنش هم ارزند و هرچه ميزان فشار و كشش بيشتر باشد، اختلاف پتانسيل توليد شده به صورت خطي بيشتر خواهد شد . اثر معكوس پيزوالكتريك نيز در اين معني ، تغيير شكل بلور ميزان الكتريكي بين دو وجه روبروي آن ها مي باشد

فهرست کامل فصل اول مروری بر پیزو الکتریک و کاربرد های آن

1-1 ) كاربرد مصالح هوشمند در ساختمان

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 معماری هوشمند 2
1.1.4 مواد هوشمند 2
1.1.5 قابليت تغيير خاصيت 3
1.1.6 قابلیت مبادله انرژی 3
1.1.7 موقعيت و اندازه گسسته 3
1.1.8 قابلیت برگشت پذیری 3
1.1.9 سازوكار سراميك هاي پيزوالكتريك 3
1.1.10 اثر پيزوالكتريك 4
1.1.11 اثر پيزوالكتريك مستقيم و معكوس 4
1.1.12 وابستگي مواد پيزو الكتريك به دما 5
1.1.13 انواع موادي كه اثرپيزوالكتريك دارند 5
1.1.14 استفاده از ارتعاشات ايجاد شده در بناها و توليد انرژي الكتريكي از آن ها 6
1.1.15 نتیجه گیری 7
1.1.16 مراجع 8

1-2 ) روشی جدید برای تولید سرامیک های متخلخل با حفره های باز وتوزیع اندازه حفره باریک

1.2.1 چکیده 9
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 تجربی 11
1.2.4 مواد 11
1.2.5 تجهیزات 12
1.2.6 روشهای آزمایش 12
1.2.7 نتایج و بحث 15
1.2.8 نتیجه گیری 22
1.2.9 مراجع 22

1-3 ) مطالعه عددی تاثیر ابعاد هندسی تیر یک سرگیردار بررفتار مکانیکی میکرو-محرکه های پیزوالکتریک

1.3.1 خلاصه 23
1.3.2 مقدمه 24
1.3.3 تئوری تحقیق 26
1.3.4 حالت اول:تغییرطول محرکه پیزوالکتریک دراختلاف ولتاژ10V 27
1.3.5 حالت دوم:تغییر ضخامت محرکه پیزوالکتریک دراختلاف ولتاژ10V 29
1.3.6 حالت سوم:تغییر عرض محرکه پیزوالکتریک دراختلاف ولتاژ10V 31
1.3.7 نتیجه گیری 33
1.3.8 مراجع 34

1-4 ) تدوین معماری پاسخگو درساختمان های پرتردد

1.4.1 چکیده 35
1.4.2 مقدمه 36
1.4.3 معماری هوشمند 36
1.4.4 مواد هوشمند 37
1.4.5 قابلیت تغییر خاصیت 37
1.4.6 قابلیت مبادله انرژی 38
1.4.7 موقعیت و اندازه گسسته 38
1.4.8 قابلیت برگشت پذیری 38
1.4.9 سازوکار سرامیک های پیزوالکتریک 38
1.4.10 اثر پیزوالکتریک 39
1.4.11 اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس 39
1.4.12 وابستگی مواد پیزوالکتریک به دما 40
1.4.13 انواع موادی که اثرپیزوالکتریک دارند 40
1.4.14 استفاده از ارتعاشات ایجاد شده دربناها وتولید انرژی الکتریکی ازآنها 41
1.4.15 نتیجه گیری 42
1.4.16 مراجع 43

1-5 ) شبيه سازي باند گراف براي تشخيص نقص و ايزوليشن موتور خطي التراسونيك

1.5.1 چکیده 44
1.5.2 مقدمه 44
1.5.3 رویکرد باند گراف 44
1.5.4 شرح پيزو موتور موج نوساني حلقوي 45
1.5.5 سازكار موتورهاي آلتراسونيك 45
1.5.6 هندسه و طرز كار 45
1.5.7 مدار معادل 46
1.5.8 مدل تلفيقي و اعتبار سنجي 46
1.5.9 تشخيص نقص و ايزوليشن 48
1.5.10 نتیجه گیری 49
1.5.11 مراجع 49
1.5.12 ABSTRACT 50

1-6 ) مروری بر پلیمرهای پیزوالکتریک،روشهای قطب دهی و اندازه گیری خواص پیزوالکتریک درپلیمرهای نیمه بلوری

1.6.1 چکیده 51
1.6.2 مقدمه 52
1.6.3 پلیمرهای پیزوالکتریک 53
1.6.4 مشخصات پلیمرهای پیزوالکتریک 53
1.6.5 ملزومات ساختاری برای پلیمرهای پیزوالکتریک 54
1.6.6 فروالکتریسیته درپلیمرهای نیمه بلوری 54
1.6.7 پلیمرهای پیزوالکتریک نیمه بلوری 54
1.6.8 سازوکار پیزوالکتریسیته درپلیمرهای نیمه بلوری 54
1.6.9 پلیمرهای پیزوالکتریک بی شکل 55
1.6.10 کاربرد پلیمرهای پیزوالکتریک 55
1.6.11 بررسی انواع روشهای قطب دهی 56
1.6.12 روش های اندازه گیری خواص پیزوالکتریک 58
1.6.13 نتیجه گیری 59
1.6.147 مراجع 60

1-7 ) ارزیاتی خواص مکانیکی و الکتریکی نانو کامپوزیتهای پیسوالکتریکPZT/Al2O3 تولید شده به روش متالورژی پودر

1.7.1 چکیده 62
1.7.2 مقدمه 63
1.7.3 روش تحقیق 63
1.7.4 نتایج و بحث 65
1.7.5 نتیجه گیری 72
1.7.6 مراجع 73

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کاربردها و روشهاي تولید مواد

پیزو سرامیک ها با وجود قابلیت هاي بسیار زیاد و کاربردهاي گسترده اي که دارند، مانند همۀ مواد هوشمند معایبی هم دارند مثلا کرنش (مربوط به حرکت عملگر) که بوسیلۀ یک پیزو الکتریک معمول ایجاد می شود، عموما خیلی کوچک است. (در حد چند میکرون) و باید با بکار بردن در یک ساختار تقویت شود تا بتوان مقدار کار مناسبی را تولید نمود co- extrusion افزایش مقدار جابجایی به قیمت افزایش مقدار نیرو تمام می شود که در پیزو سرامیک به مقدار زیاد دیده می شود ولی متاسفانه آنچه موجب تقویت مقدار جابجایی می شود همچنین موجب کاهش قابلیت اطمینان در عملگر نیز خواهد شد. عموما براي ایجاد یک ساختار ، لایه هاي متصل به هم در عملگر ایجاد می کنیم که مستعد ایجاد جدایی بین لایه اي (delamination) و نیز تمرکز تنش بالا در ماده است. این شرایط می تواند موجب تخریب ناگهانی در وسیلۀ پیزو سرامیک شود که باعث می شود قطعه از نظر تجاري مناسب نباشد. اگر چه همچنان کاربردهاي تجاري زیادي هستند که از قابلیت هاي پیزو سرامیک ها استفاده می کنند، محدودیت هاي این مواد قابل حذف می باشد.

فهرست کامل فصل دوم کاربردها و روشهاي تولید مواد

2-1) کاربردها و روشهاي تولید مواد Functionally graded piezoelectric

2.1.1 فصل اول:کلیات 90
2.1.1.1 هدف 91
2.1.1.2 پیشینه تحقیق 92
2.1.1.3 روش کارو تحقیق 95
2.1.2 فصل دوم:پیزوسرامیک ها 96
2.1.2.1 خاصیت پیزوالکتریک 97
2.1.3 فصل سوم:خواص ماده وساخت پیزوسرامیک های تابعی 98
2.1.3.1 خواص ماده وساخت پیزو الکتریک های تابعی DEPP FGP ازنوع پیزوسرامیک های تابعی 99
2.1.3.2 روش تولید گرادیان DEPP 103
2.1.3.3 ابعاد گرادیان به روش DEPP درنمونه 107
2.1.3.4 چگالی 108
2.1.3.5 ضریب یانگ و سختی 108
2.1.3.6 ضریب نفوذ پذیري الکتریکی و ضریب دي الکتریک 109
2.1.3.7 ضرایب کرنش پیزو الکتریک 111
2.1.3.8 نمونه تولید شده DEPP FGP روش فشرده سازی پودر که گرادیان Bimodal درآن ایجاد شده است 112
2.1.3.9 ساخت نمونه 113
2.1.3.10 مشخصات مادي نمونۀ تولید شده 115
2.1.3.11 عملکرد نمونه 116
2.1.3.12 نتایج و تحلیلها 116
2.1.3.13 تولید پیزوسرامیک تابعی با استفاده از فرایندMFCX 118
2.1.3.14 فرایند تولید MFCX 118
2.1.3.15 آماده کردن مواد 119
2.1.3.16 ایجاد میلۀ تغذیه 120
2.1.3.17 فرایند Co- extrusion 121
2.1.3.18 عملیات sintering, burn out 121
2.1.3.19 عملیات پس از تولید 122
2.1.3.20 نمونه یک پیزو سرامیک تابعی با یک گرادیان خطی ماده که به روش تولید میشود 123
2.1.3.21 فرآیند ساخت نمونه 123
2.1.3.22 مشخصات مادي نمونه 125
2.1.3.23 ساخت نمونه 126
2.1.3.24 نتایج و تحلیل ها 126
2.1.3.25 تولید DEPP FGP با گرادیان مواد در چند بعد 128
2.1.3.26 ساخت FGP با گرادیان مواد در چند بعد 128
2.1.3.27 نمونه DEPP FGP با گرادیان ماده در دو بعد 130
2.1.4 فصل چهارم:نتیجه گیري و پیشنهادات 133
2.1.4.1 نتیجه گیری 134
2.1.4.2 پیشنهادات 137
2.1.4.3 پیو.ست ها 138
2.1.4.4 منابع وماخذ 139
2.1.4.5 سایتهاي اطلاع رسانی 143
2.1.4.6 Abstract 144

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم سرامیک پیزو الکتریک و کاربرد های آن

شكل 3 تصوير الكترون ثانويه ميكروسكوپ الكتروني روبشي نمونه هاي مختلف تهيه شده را نشان مي دهد. همانگونه كه قابل مشاهده است با افزايش درصد دوپنت آهن تغيير قابل توجه و محسوسي در اندازه ذرات صورت نگرفته است وليكن چگالي حفره ها به ميزان قابل توجهي با افزايش درصد آهن كاهش يافته و در نمونه 0.083 آهن حضور فاز شيشه اي در مرز ذرات به وضوح قابل مشاهده مي باشد كه مي تواند دليل اصلي حذف تخلخل باشد. از آنجاييكه با افزايش درصد دوپنت آهن اين فاز در مرز ذرات مشاهده شده است، چنين پيش بيني مي شود كه اين فاز غني از آهن باشد

فهرست کامل فصل سوم سرامیک پیزو الکتریک و کاربرد های آن

3-1 ) کاربرد سرامیک های پیزوالکتریک درطراحی معماری سالن های ورزشی با رویکرد معماری پایدار

3.1.1 چکیده 145
3.1.2 مقدمه 146
3.1.3 مواد و روش ها 147
3.1.4 تئوری فیزیکی پیزوالکتریک 147
3.1.5 ولتاژ تولید شده توسط پیزوالکتریک 148
3.1.6 نتیجه 150
3.1.7 نتیجه گیری 152
3.1.8 مراجع 153

3-2 ) بررسي اثر افزودنيهاي مختلف بر حذف ترك فيلم با ضخامت بالاي تیتانات زیرکنات سرب PZT تهیه شده به روش سل-ژل

3.2.1 چکیده 154
3.2.2 مقدمه 154
3.2.3 روش تحقیق 155
3.2.4 نتایج و بحث 156
3.2.5 نتیجه گیری 159
3.2.6 مراجع 160

3-3 ) بررسي اثر افزودني آهن بر ساختار، ريزساختار و ثابت دي الكتريك پیزوسرامیک های نانوبلورPbZrTiFe

3.3.1 چکیده 162
3.3.2 مقدمه 163
3.3.3 فعالیت های تجربی 164
3.3.4 نتایج و بحث 165
3.3.5 نتیجه یگری 168
3.3.6 مراجع 169

3-4 ) ساخت سرامیک PZT مورد استفاده در سنسورهای پیزوواپتیک

3.4.1 چکیده 170
3.4.2 مقدمه 170
3.4.3 انتخاب تركيب پيزوسراميك مورد نظر 171
3.4.4 مراحل ساخت نمونههاي پيزوسراميكPZT منتخب 172
3.4.5 انجـام آزمـ هـاي مـوادي لازم بـر روي نمونـههـاي پیزوسرامیک PZT ساخته شده 172
3.4.6 آماده سازی نمونه های پیزوسرامیک PZT واندازه گیری خواص پیزوالکتریکی 174
3.4.7 تحليل نتايج اندازهگيري خواص پيزوالكتريكي نمونههايPZT ساخته شده 174
3.4.8 نتیجه گیری 175
3.4.9 مراجع 176

3-5 ) بکارگیری سرامیک پیزو الکتریک در ساختمان و تاثیر آن در بهینه سازی مصرف انرژی

3.5.1 چکیده 177
3.5.2 مقدمه 177
3.5.3 مصالح هوشمند 177
3.5.4 قابلیت تغییر خاصیت 177
3.5.5 قابلیت مبادله انرژی 178
3.5.6 مواد پیزوالکتریک 178
3.5.7 موقعیت واندازه گسسته 178
3.5.8 سازوکار سرامیک های پیزوالکتریک 178
3.5.9 قابلیت برگشت پذیری 178
3.5.10 اثر پیزوالکتریک 178
3.5.11 فرآیند ساخت سرامیک های پیزوالکتریک 179
3.5.12 اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس 179
3.5.13 وابستگی مواد پیزو الکتریک به دما 179
3.5.14 انواع موادی که اثر پیزوالکتریک دارند 180
3.5.15 استفاده از ارتعاشات ایجاد شده در بناها و تولید انرژی الکتریکی ازآنها 180
3.5.16 کاربرد پیزو الکتریک در راه پله 181
3.5.17 اعمال نیرو بر پیزوالکتریک پله 182
3.5.18 نقش پیزوالکتریک در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان 182
3.5.19 نتیجه گیری 182
3.5.20 مراجع 183

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید