50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی عوامل موثر بر اتلاف برودتی ساختمان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر اتلاف برودتی ساختمان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی تأثیر اقلیم بر ساختمانهای آموزشی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بهینه سازي و بررسی تأثیر پنجرههاي دو جداره در ساختمان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بازیابی حرارت اتلافی در کندانسور چیلر تراکمی براي پیش گرمایش آب گرم مصرفی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش عوامل موثر بر اتلاف برودتی نمونه موردی بررسی شده است

منظور از «جلوگیری از اتلاف حرارت ساختمان» ايجاد مقاومت در برابر انتقال حرارتی است که به هر صورت ( در نتیجه حضور دانش آموزان ،تابش آفتاب به داخل کلاس و حرارت تولید شده توسط وسايل حرارت زا ) در داخل کلاسها ايجاد می شود ، به محیط خارج و در نتیجه جلوگیری از اتلاف آن است. در اقلیم های سرد ، جلوگیری از اتلاف حرارت ، عمده ترين ويژگی برای ساختمان محسوب می شود. جلوگیری از اتلاف حرارت در ساختمان از راههای زير امکان پذير است:
پیش بینی بافت مجموعه متراکم و به هم پیوسته از طريق اتصال عناصر مختلف به يکديگر
پیش بینی پلانهای فشرده و متراکم
پیش بینی ساختمانهای دو طبقه
پیش بینی لايه های عايق حرارتی در جداره های خارجی ساختمان ، بخصوص دربام يا استفاده از زير شیروان به عنوان عايق حرارتی (استفاه از عايق حرارتی در اقلیم يک دارای اهمیت بیشتری است.)
پیش بینی انواع مختلف پرده يا عايق حرارتی پشت پنجره به منظور حفظ حرارت در فضای داخلی در طول شب.
بالا بردن کف تمام شده ساختمان نسبت به کف زمین به منظور کاهش نفوذ هوای سرد به داخل.
درزبندی کلیه پنجره ها و درهای خارجی
اجتناب از استقرار نمای اصلی ساختمان در مقابل بادهای سرد محلی.
استقاده از شیشه های دو يا چند جداره

قسمت هایی از فصل اول بررسی تأثیر اقلیم بر ساختمانهای آموزشی

پرورش نيروي انساني يكي از وظايف عمده مديران در سازمانهاي بسيارمتغيروپيچيده امروز است . دگرگوني هاي متعدد وناگهاني ناشي از رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات و رقابت جهاني مديران سازمانها را ملزم مي نمايدبه منظور كنترل تغييرات ومقابله با انواع فشارهاو تهديدات خصوصا تهديدات اقتصادي ، افزايش توانايي ها و مهارتهاي نيروي انساني را جزءبرنامه هاي استراتژيك خود قراردهند. تربيت و پرورش نيروي انساني متعهد ، كارا ومسئوليت پذير يكي از مهمترين دغدغه هاي مديران سازمانها است. نيروي انساني به عنوان يكي از سرمايه هاي اصلي سازمانها نياز به توجه دارد . بي تفاوتي مديران به آموزش و پرورش كاركنان آنها را درتحقق اهدافشان با مشكل مواجه مي نمايد . پيش بيني تغييرات آينده و آينده نگري يكي از كارهايي است كه مديران بايد براي جلوگيري از غافلگيري ناشي از تغييرات سريع انجام دهند .عدم ارائه خدمات مناسب و به موقع، فساداداري، بي عدالتي، ازييامدهاي ناشي ازبي تفاوتي به برنامه جانشين پروري است.جانشين پروري به فرايندي اشاره دارد كه ازطريق آن استعدادهاي انساني درون سازمان كشف و با برنامه ريزي صحيح پرورش مي يابند.

فهرست کامل فصل اول بررسی تأثیر اقلیم بر ساختمانهای آموزشی

1-1 ) واکاوی اثر گذاری جهت ساختمان های بر بارهای حرارتی و برودتی درچند اقلیم مختلف ایران

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 روش تحقیق 3
1.1.4 وابستگی شكل ساختمان به اقلیم 3
1.1.5 جهت گیری مناسب ساختمان 3
1.1.6 تقسیمات اقلیمی در ایران 4
1.1.7 مدل سازی ساختمان مورد نظر 5
1.1.8 یافته ها ونتایج 8
1.1.9 اقلیم سرد 12
1.1.10 اقلیم گرم و مرطوب 12
1.1.11 اقلیم سرد و کوهستانی 12
1.1.12 اقلیم معتدل و مرطوب 12
1.1.13 اقلیم گرم و خشک 12
1.1.14 اقلیم کوهپایه ای 13
1.1.15 نتیجه گیری 13
1.1.16 مراجع 14

1-2 ) افزایش بهره وری انرژی در ساختمانهای مسکونی مناطق سردسیر

1.2.1 چکیده 15
1.2.2 مقدمه 16
1.2.3 تعاریف 16
1.2.4 هدف و سوالات تحقیق 16
1.2.5 روش تحقیق 17
1.2.6 متن 18
1.2.7 ويژگیهاي معماري بومی مناطق سرد 18
1.2.8 انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم 19
1.2.9 فرم ساختمان درافلیم سرد 20
1.2.10 انتخاب جهت قرار گیری ساختمان 20
1.2.11 پلان ساختمان 20
1.2.12 بازشوها 20
1.2.13 سیستم های حرارتی برودتی 20
1.2.14 نفوذ هوا 22
1.2.15 عایقکاری 23
1.2.16 توصیه های طراحی ساختمان در مناطق سردسیر 24
1.2.17 نتابج 25
1.2.18 پیوست ها 25
1.2.19 فهرست منابع و ماخذ 26

1-3 ) بررسي رنگ پوشش ساختمان در اقليمهاي مختلف كشور و مقايسه با پوششهاي معدني از ديدگاه صرفهجويي درمصرف انرژي

1.3.1 چکیده 28
1.3.2 مقدمه 28
1.3.3 تقسيمات اقليمي در ايران 29
1.3.4 مدلسازي ساختمان مورد نظر 29
1.3.5 نتایج و بحث 29
1.3.6 اقليم گرم و مرطوب 30
1.3.7 افلیم سرد 30
1.3.8 اقلیم سرد و کوهستانی 30
1.3.9 اقلیم گرم و خشک 30
1.3.10 اقلیم کوهپایه ای 31
1.3.11 اقليم معتدل و مرطوب 31
1.3.12 نتیجه گیری 32
1.3.13 مراجع 32

1-4 ) بررسی تأثیر اقلیم بر ساختمانهای آموزشی

1.4.1 چکیده 33
1.4.2 مقدمه 33
1.4.3 طراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی 34
1.4.4 بهرهگیری از انرژی خورشیدی 35
1.4.5 جلوگیری از گرم شدن هوای كلاس 35
1.4.6 محافظت در برابر بارندگی 36
1.4.7 جلوگیری از گرم شدن كلاسها با استفاده از جریان هوا 36
1.4.8 جلوگیری از گرم و مرطوب شدن كلاسها 37
1.4.9 جهت استقرار ساختمان 37
1.4.10 فرم كالبدی و سازماندهی پلان 38
1.4.11 مصالح ساختمانی بهینه برای جدارهای ساختمانی 39
1.4.12 فرم و اندازه پنجره و میزان نیاز سایه بان 39
1.4.13 رنگ سطوح خارجی 40

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بهینه سازي و بررسی تأثیر پنجره هاي دو جداره در ساختمان

شیشه دو جداره از به هم چسباندن یک یا چند قاب شیشهاي موازي براي به وجود آوردن یک واحد غیـر قابـل نفـوذ تشکیل میشود و اصل آن براي به وجود آوردن محفظهاي همگن از هواي خشک یا با گاز که بـین یـک یـا چنـد جـداره پـر میشود استوار است.
محفظه خالی همگن در بین دو شیشه با استفاده از پروفیل آلومینیومی ظریـف (spacer) کـه از مـاده رطوبـت گیـر (desican) پر شده است ایجاد میگردد. بدین ترتیب میزان انتقال گرما و سرما و نفوذ سـرو صـدا بـه داخـل سـاختمان بـه میزان قابل توجهی کاهش میابد. تزریق گازها به درون این محفظه خالی، شیشه دو جداره را به یک عایق ایـده آل حرارتـی و صوتی تبدیل مینماید. این محصول که به صورت چشمگیري باعث کاهش اتلاف انرژي میشود یکـی از مهمتـرین روشهـا براي ذخیره گرمایش و سرمایش و نیز کنترل صدا در ساختمانها میباشد. از تأثیرات مهم دیگر پنجرههاي دو جداره، کـاهش مقدار هواي نفوذي به ساختمان و متقابلاً کاهش بارهاي حرارتی و برودتی ساختمان خواهد بود. از آنجا که بـا افـزایش ارتفـاع از سطح زمین سرعت جریان هوا افزایش مییابد و این افزایش سرعت منجر به افزایش هواي نفوذي به سـاختمان و افـزایش بارهاي حرارتی و برودتی آن خواهد شد، با بکار بردن پنجرههاي دوجداره در ساختمانهاي بلند مرتبه تا حد زیـادي مـیتـوان در مصرف انرژي صرفه جویی کرد. شکل 1جزئیات پنجره دو جداره را نشان میدهد

فهرست کامل فصل دوم بهینه سازي و بررسی تأثیر پنجره هاي دو جداره در ساختمان

2-1) بهینه سازي و بررسی تأثیر پنجرههاي دو جداره در ساختمان از نظر مصرف انرژي

2.1.1 چکیده 42
2.1.2 مقدمه 43
2.1.3 معرفی ساختمان نمونه 44
2.1.4 مشخصات اقلیمی تهران 44
2.1.5 محاسبات بار حرارتی و برودتی 44
2.1.6 شرایط بهینه پنجرههاي دو جداره 44
2.1.7 نتیجه گیری 48
2.1.8 مراجع 48

2-2) مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي طبيعي آرام در نماي دوجداره خارجي ساختمان

2.2.1 چکیده 49
2.2.2 مقدمه 49
2.2.3 هندسه حل و معادلات حاكم 49
2.2.4 روش حل عددي و معتبر سازي 50
2.2.5 بحث و بررسی 51
2.2.6 نتیجه گیری 53
2.2.7 مراجع 53

2-3) تکنولوژی جدید در ساخت پنجره با اتلاف انرژی پایین

2.3.1 چکیده 54
2.3.2 مقدمه 54
2.3.3 پنجره های پروپیلنیی 57
2.3.4 پنجره های پلی آمید 57
2.3.5 پنجره های یو پی وی سی 57
2.3.6 یو پی سی چیست ؟ 58
2.3.7 مزایای استفاده از UPVC 58
2.3.8 سیستم در و پنجره های گرمابند 60
2.3.9 تهیه پنجره های گرمابند داخلی 62
2.3.10 نتیجه گیری 63
2.3.11 منابع 64

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی

نور خورشید همیشه براي ایجاد روشنایی طبیعی در یک ساختمان مورد نیاز است. اما از آنجا که این نور سرانجام به حرارت تبدیل میشود، باید میزان تابش مورد نیاز براي هر ساختمان با توجه به نوع آن ساختمان و شرایط اقلیمی محل آن تعیین گردد. بدین منظور ، در این قسمت نخست به بررسی ماهیت نور خورشید و حرارت حاصل از آن پرداخته و سپس به نحوه انتقال این حرارت از جداره هاي ساختمان به فضاي داخلی آن می پردازیم .
مقدارحرارتی که خورشید در فاصله 148.000.000 کیلومتري یا 93 میلیون مایلی، فاصله خورشید و مدار زمین در سطحی عمود بر اشعه آن تولید می نماید براي 1.94 کالري درسانتیمترمربع در دقیقه میباشد که »رقم ثابت خورشید« نامیده می شود. البته زمین مقدارحرارت کمتري را دریافت می نماید چون مقداري از اشعه خورشید در اثر برخورد با سطح ابرها دوباره بطرف بالا منعکس گردیده و قسمتی نیز بوسیله دي اکسید کربن، بخار آب و اوزون موجود در آتمسفر جذب می شود. همچنین مقدار مشخصی از اشعه خورشید در اثر برخورد به ملکول هاي هوا به اطراف پخش میشود، که البته قسمتی از این اشعه پخش شده در آسمان دوباره بطرف زمین تابیده میشود.

فهرست کامل فصل سوم تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی

3-1 ) تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی بازائ کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح

3.1.1 فصل اول:کلیات 78
3.1.1.1 تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان و محیط اطراف 79
3.1.1.2 موقعیت خورشید 80
3.1.1.3 تابش آفتاب 83
3.1.2 فصل دوم: تابش آفتاب و انرژي حاصل از آن 88
3.1.2.1 تابش آفتاب و انرژي حاصل از آن در جهات مختلف 89
3.1.2.2 روش محاسباتی 89
3.1.2.3 سطوح قائم 91
3.1.2.4 روش نموداری 92
3.1.2.5 کیفیت سطح مورد تابش 93
3.1.2.6 تاثیر رنگ در مقدار انرژي خورشیدي جذب شده در یک سطح 93
3.1.2.7 تاثیر تابش آفتاب در گرماي داخلی ساختمان 95
3.1.2.8 تابش آفتاب بر انواع دیوار 96
3.1.2.9 رابطه ضخامت دیوار، ظرفیت حرارتی و وضعیت گرمایی هواي داخل 101
3.1.2.10 تعیین ظرفیت حرارتی دیوارهاي مختلف 102
3.1.2.11 مقاومت حرارتی 105
3.1.2.12 تاثیر مقاومت حرارتی دیوارها درساختمانهایی که به تاسیسات مکانیکی مجهز نیستند 105
3.1.2.13 تابش آفتاب بر انواع بام 107
3.1.2.14 بامهاي یک پارچه یا ترکیبی سنگین 108
3.1.2.15 تاثیر رنگ خارجی 108
3.1.2.16 ضخامت بام و رابطه آن با مقاومت حرارتی 110
3.1.2.17 محل عایق حرارتی بام 111
3.1.2.18 بام های سبک 112
3.1.2.19 بام های سبک دولایه 113
3.1.2.20 تاثیر رنگ خارجی 113
3.1.2.21 تهویه فضاي بین بام و سقف 113
3.1.2.22 تاثیر عایق حرارتی 114
3.1.2.23 بامهاي سبک یک لایه 114
3.1.2.24 تاثیر ارتفاع سقف در دماي داخلی ساختمان 116
3.1.2.25 تعادل حرارتی بین انسان و محیط پیرامون 120
3.1.2.26 تاثیر دماي هوا بر انسان 121
3.1.2.27 تاثیر رطوبت هوا بر انسان 123
3.1.2.28 منطقه آسایش 125
3.1.2.29 تاثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش 126
3.1.2.30 تاثیر تابش آفتاب بر منطقه آسایش 127
3.1.2.31 تاثیر باد برمنطقه آسایش 127
3.1.2.32 تقسیمات اقلیمی و تیپولوژي معماري 129
3.1.2.33 ویژگیهاي معماري مناطق 130
3.1.2.34 ویژگیهاي معماري بومی مناطق معتدل و مرطوب 130
3.1.2.35 ویژگیهاي معماري بومی مناطق گرم و خشک 131
3.1.2.36 ویژگی هاي معماري بومی مناطق سرد 132
3.1.2.37 ویژگیهاي معماري بومی مناطق گرم و مرطوب 133
3.1.2.38 انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم 133
3.1.2.39 انتخاب مصالح ساختمانی در مناطق سرد 135
3.1.2.40 تعیین ویژگی مصالح 137
3.1.2.41 انتخاب مصالح ساختمانی درمناطق گرم 140
3.1.2.42 تعیین فرم ساختمانهاي بزرگ 146
3.1.2.43 انتخاب جهت استقرار ساختمان 147
3.1.3 فصل سوم: محاسبه کامپیوتري و شبیه سازي سه بعدي 152
3.1.3.1 تشعشع 153
3.1.3.2 معرفی پارامترها 154
3.1.3.3 تعیین موقعیت خورشید در آسمان 155
3.1.3.4 روش محاسبۀ مولفه هاي تابش 156
3.1.3.5 محاسبه مولفه انعکاس از زمین 156
3.1.3.6 مدل ریاضی 160
3.1.3.7 مدل کامپیوتري 162
3.1.3.8 نتیجه گیري و جمع بندي 166
3.1.3.9 بررسی نتایج 167
3.1.3.10 پیشنهادات 171
3.1.3.11 منابع و ماخذ 173
3.1.3.12 Abstract 176

3-2 ) تعیین میزان کاهش اتلافات برودتی وارده از سقف گنبدی دوپوسته با زاویه نصف گنبد 60 درجه درواحد سطح به ازاء تغییر فاصله دوپوسته

3.2.1 چکیده 178
3.2.2 مقدمه 178
3.2.3 ثابت خورشید 178
3.2.4 شدت تابش جذب شده توسط سقف گنبدی ازخورشید 179
3.2.5 روش محاسبه مولفه های تابش 179
3.2.6 محاسبه مولفه انعکاس از زمین 179
3.2.7 مولفه های مختلف انرژی خورشید درسطح زمین 179
3.2.8 روش دانشیار 180
3.2.9 نتایج 181
3.2.10 نتیجه گیری و جمع بندی 182
3.2.11 مراجع 182

قسمت هایی از فصل چهارم بازیابی حرارت اتلافی در کندانسور چیلر تراکمی براي پیش گرمایش آب گرم مصرفی

مسئله بحران انرژي، مشکلات ناشی از پایان پذیري سوختهاي فسیلی و اثرات زیانبار زیست محیطی استفاده از این سوختها، مجامع علمی را به فکر استفاده از منابع انرژي جایگزین واداشته است. بشر مترقی امروز، براي کلیه کارهاي روزمره خود به انرژي نیازمند است، بطوریکه بدون آن زندگی او مختل میگردد. مشکل از بین رفتن منابع کنونی نفت و سایر سوختهاي فسیلیدر آینده نه چندان دور باعث شده که متخصصان رشتههاي علمی و نیز مسئولان آینده بسیاري از کشورهاي پیشرفته جهان در تدارك جانشینی انواع دیگر انرژي برآیند. در این میان خورشید و انرژي حاصل از گرما و نور آن بصورت یک منبع دیرپا و غنی میتواند بیشترین توجه محققان را به خود جلب کند.
انرژي خورشید یکی از منابع تامین انرژي رایگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روشهاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژي در سالهاي اخیر، کشورهاي جهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژي، برخوردي متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژيهاي فسیلی با انرژيهاي تجدیدپذیر و از جمله انرژي خورشیدي به منظور کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژي، کنترل عرضه و تقاضاي انرژي و کاهش انتشار گازهاي آلاینده با استقبال فراوانی روبرو شده است

فهرست کامل فصل چهارم بازیابی حرارت اتلافی در کندانسور چیلر تراکمی براي پیش گرمایش آب گرم مصرفی

4-1 ) بررسی کمی نقش عایقکاری درکاهش بارحرارتی و برودتی ساختمان و تاثیر آن درهزینه های خانوار

4.1.1 چکیده 183
4.1.2 تعریف عایق و انواع آن 184
4.1.3 خصوصیات عایق های حرارتی 184
4.1.4 چگونگی تقسیم بندی انواع عایق های حرارتی 184
4.1.5 عایق های الیاف معدنی 184
4.1.6 ئعایق های طبیعی 184
4.1.7 ضرایب انتقال حرارت 185
4.1.8 میزان انرِ صرفه جویی شده با عایق کاری 186
4.1.9 محاسبات اقتصادی مربوط به عایق کاری درشهر تهران 186
4.1.10 صرفه جویی در سرمایه ثابت 186
4.1.11 محاسبه نرخ بازگشت سرمایه 188
4.1.12 نتیجه گیری 188
4.1.13 منابع 189

4-2 ) کاربرد فناوری نانو در صرفه جویی مصرف انرژی ساختمان

4.2.1 چکیده 190
4.2.2 مقدمه 190
4.2.3 تعریف نانو تکنولوژی 191
4.2.4 کاربرد نانوتکنولوژی درکاهش مصرف انرژی ساختمان 192
4.2.5 فرایند تولید 192
4.2.6 مشخصات فنی 192
4.2.7 اندازه گیری مقاومت حرارتی رنگ NANSULATE 192
4.2.8 نتیجه گیری و جمع بندی 193
4.2.9 مراجع 193

4-3 ) بازیابی حرارت اتلافی در کندانسور چیلر تراکمی براي پیش گرمایش آب گرم مصرفی ساختمان

4.3.1 خلاصه 194
4.3.2 طرح مسئله 194
4.3.3 روابط حاکم 196
4.3.4 جمع بندی و نتیجه گیری 197
4.3.5 مراجع 201

4-4 ) بررسی عملکرد لوله حرارتی نوسانی با استفاده از انرژی حرارتی ذخيره سازی شده در مواد تغيير فاز دهنده بمنظور بازیافت انرژی

4.4.1 چکیده 202
4.4.2 مقدمه 202
4.4.3 روش های ذخيره سازی انرژی حرارتی 203
4.4.4 ذخيره سازی گرمای محسوس 203
4.4.5 ذخيره سازی گرمای نهان 203
4.4.6 ذخيره سازی از طریق مواد شيميایی 204
4.4.7 مواد تغيير فاز دهنده( PCM)به عنوان عامل ذخيره سازی گرمای نهان 204
4.4.8 طبقه بندی مواد تغيير فاز دهنده 204
4.4.9 سيکل عملکرد لوله حرارتی نوسانی 205
4.4.10 تاثير مواد تغيير فاز دهنده بر عملکرد لوله حرارتی نوسانی 206
4.4.11 تئوری بازیافت و ذخيره سازی انرژی و تعميم آن در مقياس صنعتی 208
4.4.12 نتیجه گیری 208
4.4.13 مراجع 209

4-5 ) بررسی استفاده از لولههاي خورشیدي جهت روشنایی در ساختمان

4.5.1 چکیده 210
4.5.2 مقدمه 211
4.5.3 کلیات 211
4.5.4 پیشینه تاریخی 212
4.5.5 اهمیت نور طبیعی 213
4.5.6 روشنایی در ساختمان 213
4.5.7 مجاری خورشیدی 215
4.5.8 نتیجه گیری 216
4.5.9 مراجع 216

4-6 ) تاثیر شکل،مساحت وزاویه قرارگیری ساختمان برمیزان مصرف انرژی درساختمان

4.6.1 چکیده 218
4.6.2 مقدمه 218
4.6.3 مصرف انرژی در ساختمان 219
4.6.4 عوامل اقلیمی 219
4.6.5 عوامل تاثیرگذار درتعیین فرم بنا 220
4.6.6 عوامل تاثیرگذار درشکل بنا 220
4.6.7 عوامل تاثیرگذار درزاویه قرارگیری ساختمان 222
4.6.8 نتیجه گیری و جمع بندی 222
4.6.9 مراجع 222

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم عوامل موثر بر اتلاف برودتی نمونه موردی

بحران انرژی یکی از بزرگترین مشکلات جامعه بشری است که در حال حاضر دارای اهمیت جهانی است. با توجه به اهمیت کنونی انرژی در بخشهای اقتصادی کشورها، ضرورت ایجاب می نماید که مصالح هوشمند پا به عرصه گذاشته و در راستای بهینهسازی مصرف انرژی گامی بلند بردارد. امروزه با دید آیندهنگری که به معماری و سیستمهای ساخت از سوی معماران وجود دارد، همانند بسیاری از کشورهای دیگر در سطح جهان به زودی شاهد توسعه و گسترش مصالح هوشمند درحیطه دانش معماری در کشور خواهیم بود. مصالح هوشمند انواع مختلفی دارند که یکی از آنها مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژی می باشد. این مصالح و فرآوردهها قادرند به کمک مواد تغییر فاز دهنده، انرژی را چه به صورت نمایان و چه نهانی ذخیره نمایند و سهم بسزایی در کاهش مصرف انرژی دارند. مکانیزم عملکرد ماده تغییر فاز دهنده به گونهای است که قابلیت جذب و ذخیره پنهان مقادیر زیادی از انرژی گرمایی را درون خود دارد. ذخیره انرژی گرمایی در این مواد، در طی فرآیند تغییر فاز (تغییر حالت از جامد به مایع یا بالعکس) اتفاق می افتد. این مواد به هنگام تغییر فاز از جامد به مایع یا از مایع به جامد، گرما را از محیط جذب نموده و یا به محیط پس میدهند. ماده تغییر فازدهنده قابلیت آن را دارد که این انرژی نهفته گرمایی را بدون هیچگونه تغییری حتی پس از هزاران چرخه تغییر فاز، درون خود حفظ نماید.

فهرست کامل فصل پنجم عوامل موثر بر اتلاف برودتی نمونه موردی

5-1 ) شبیه سازی اثر اقدامات اصلاحی برای کاهش مصرف انرژی دریک ساختمان نمونه اداری دردانشگاه کاشان

5.1.1 چکیده 224
5.1.2 مقدمه 224
5.1.3 معادلات حاکم 226
5.1.4 شرح ساختمان مورد نظر و روش انجام شبیه سازی ها 226
5.1.5 بحث برروی نتایج 227
5.1.6 برآورد هزینه ها و محاسبات بازگشت سرمایه 229
5.1.7 نتیجه گیری 229
5.1.8 منابع مورد استفاده 229

5-2 ) بررسی میزان اتلاف انرژی در ساختمان های شهر اصفهان وارائه راه حل بهینه جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

5.2.1 چکیده 231
5.2.2 مقدمه 232
5.2.3 عمده ترین موارد اتلاف انرژی در ساختمانها 233
5.2.4 محاسبه ی ضریب انتقال حرارت مرجع 233
5.2.5 محاسبه ی بارهای حرارتی و برودتی ساختمان 234
5.2.6 محاسبه ی برآورد هزینه ی عایق کاری ساختمان 237
5.2.7 بحث و نتیجه گیری 237
5.2.8 منابع 238

5-3 ) تحلیل اثر بخشی مصالح تغییر فاز دهنده در نماهای آجری ساختمان های شهر یزد بر کاهش مصرف انرژی

5.3.1 چکیده 239
5.3.2 مقدمه 240
5.3.3 پیشینه تحقیق 240
5.3.4 مصالح هوشمند و انواع آن 241
5.3.5 مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژی گرمایی 242
5.3.6 نمونه موردی 244
5.3.7 مشخصات اقلیم گرم و خشک 244
5.3.8 شبیه سازی 246
5.3.9 مشخصات هندسی ساختمان 246
5.3.10 مشخصات سیستم تهویه مطبوع 248
5.3.11 مشخصات مادهی تغییر فازدهنده 248
5.3.12 انرژی پلاس 249
5.3.13 اعتبار سنجی pcm 249
5.3.14 نتایج 250
5.3.15 نتیجه گیری 252
5.3.16 منابع 252

5-4 ) ارزیابی میزان صرفه جویی مصرف انرژی براثر عایق کاری مناسب دیوارها،سقف و کف یک ساختمان درشهر تهران

5.4.1 چکیده 254
5.4.2 مقدمه 254
5.4.3 انواع عایق های ساختمانی 256
5.4.4 انواع روش های عایقکاری 258
5.4.5 فاکتور ارزیابی وانتخاب یک عایق مناسب 260
5.4.6 مورد مطالعاتی،محاسبات و نتایج کسب شده 262
5.4.7 نتیجه گیری و جمع بندی 265
5.4.8 مراجع 265

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید