50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی سیستم های DCS

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم های DCS است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی یک کنترلر نظارتی سیستم DCS بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اتوماسیون پستهای فشارقوی سیستم اتوماسیونDCS بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش استفاده از انترنت ، پروفیباس و یو پی ای در سیستم هایDCS بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بکارگیری سیستمDCS نمونه موردی بررسی شده است

: شير اصلي ورودي آب براي هر واحد از نوع شير پروانه اي است آه فقط وضعيت باز و بسته دارد و با چرخش 90 درجه آب ورودي را قطع يا وصل مي کند رابطه دبي آب عبوري و درصد گشودگي شير خطي نيست مثلاً با 25 درصد گشودگي تقريباً کل آب عبور مي آند. در
صورتيكه در هنگام کار واحد اين شير املاً باز نشود ، ديسك آن با مقاومت در برابر آب باعث ايجاد شدن يك سري حباب خلا ميشود آه اين حبابها باعث آنده شدن ذرات ديسك و خوردگي آن مي شوند.آه به آن پديده (آويتاسيون) مي گويند. براي جلوگيري از اين آار دريچه را تو خالي و با محفظه هايي مي سازند آه آب راحتتر عبور آند.

قسمت هایی از فصل اول طراحی یک کنترلر نظارتی سیستم DCS

به طور کلي براي طراحي و انتخاب توربين از نمودار بالا استفاده مي شود.

نكاتي در مورد توربين :
توربين فرانسيس به گونه اي طراحي شده آه در هنگام چرخش آب را به سمت پايين مكش مي آند. در بالاي توربين يك محفظه به نام محفظه Head Cover وجود دارد آه آبي را آه هنگام چرخش از توربين به سمت شفت نشت مي آند با پمپ خارج مي آنند. اگر توربين خاموش باشد براي جلوگيري از نشت
آب توربين به بيرون از يک بالشتک لاستيکي به نام (Inflatable Shaft seal) استفاده مي آنند. بعد از خاموش آردن واحد اين المان را فعال کرده تا آب به سمت شفت نفوذ نکند.
اگر در حالتي آه واحد با توان زياد آار مي آند ، در اثر بروز خطا دريچه هاي Wicket Gate سريع بسته شوند در زير توربين خلا ايجاد شده و باعث مي شود آبي آه در Draft Tube در حال خروج است ، با سرعت برگردد و به مجموعه توربين ضربه بزند، براي جلوگيري از اين اتفاق از يك چاه آب به نام Surge Tank استفاده مي آنند آه در حالت خلاء آمبود آب را جبران آرده و باعث جلوگيري از ضربه زدن آب به توربين و اجزاء آن شود يا به اصطلاح ضربه آنرا مي گيرد.

فهرست کامل فصل اول طراحی یک کنترلر نظارتی سیستم DCS

1-1 ) طراحی یک کنترلر نظارتی سیستم DCS

چکیده 11
مقدمه 12
1.1.1 فصل اول مقدمه ای بر سیستم های اطلی نیروگاه 13
1.1.1.1 انواع سد 14
2.1.1.1 شیر پروانه ای 14
3.1.1.1 توربین 16
4.1.1.1 SPIRAL CASE 19
5.1.1.1 یاتاقنها 19
6.1.1.1 ژنراتور 20
7.1.1.1 سیستم تحریک 22
8.1.1.1 ترانسفورماتور افزاینده 22
9.1.1.1 سیستم های کمکی 23
10.1.1.1 سیستم های توضیعDCوSAFE AC 24
11.1.1.1 سیستم توضیع AC 25
12.1.1.1 ترمز 26
13.1.1.1 سیستم GOVERNOR 27
14.1.1.1 (GCB)GENERATOR CIRCUIT BREAKER 28
15.1.1.1 سیستم DCS 32
16.1.1.1 تقسیم بار 34

2.1.1 فصل دوم مفاهیم اساسی نرم افزار JOIN CONTROL 36
1.2.1.1 مود تکی یا خارج ازJOIN CONTROL 37
2.2.1.1 مود JOIN CONTROL 37

3.1.1 فصل سوم توضیحی برالگوریتم کنترل بار_توان راکتیو و فرکانس 46
1.3.1.1 برنامه مربوط به کنترل توان اکتیو (کنترل بار) 47
2.3.1.1 برنامه مربوط به کنترل توان راکتيو 60
3.3.1.1 برنامه مربوط به کنترل فرکانس 63

4.1.1 فصل چهارم ارزیابی عملکرد نرم افزار 65
1.4.1.1 تست کنترل بار 66
2.4.1.1 تست کنترل توان راکتیو 69
3.4.1.1 تست کنترل فرکانس 72

5.1.1 فصل پنجم بررسی نتايج حاصله از نرم افزار و مقايسه مزايای
استفاده از نرم افزار توسط اپراتور 73
6.1.1 فصل ششم نتیجه گیری 78
1.6.1.1 نتیجه گیری 79
2.6.1.1 نظارت برعملکرد بهره برداری 79
3.6.1.1 تضمین کارکرد واحدها درحداکثر بازدهی 79
4.6.1.1 کنترل مداوم فرکانس شبکه 79
5.6.1.1 پیشنهادات 81
6.6.1.1 منابع 82

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اتوماسیون پستهای فشارقوی سیستم اتوماسیونDCS

سياست کلي وزارت نيرو در بخش انرژي تبادل آن با کشورهاي همسايه مي باشد . در حال حاضر تبادل انرژي با کشورهاي ترکيه ، جمهوري آذربايجان ، ارمنستان ، ترکمنستان و عراق صورت مي گيرد و در آينده اي نزديک اين ارتباط با کشور روسيه نيز برقرار خواهد شد . لذا با توجــه به توسـعه شـبکه و تـبادل انرژي به صـورت فرامـرزي لازم است که از بروز نوسـانات فرکانس در شبکه جلوگيري به عمل آورد . نيروگاه دز تنها نيروگاه کشور است که کنترل فرکـانـس شـبکه را بر عهـده دارد . اين فـرآيند توسـط يک واحـد flat با تـوان 65MW انـجام مي شود که مطمـئنا ً به تنهـايي جوابگـوي شبکه در آيـنده اي نزديک نخواهـد بود وعـدم ثـبات شبکه باعث ايجاد مشکلات عديده اي در کل سيستم و همچنين مانع از تبادل انرژي به صورت فرامرزي خواهد گرديد .
سياست کلي وزارت نيرو در اين راستاست که کليه نيروگاههاي جديدالاحداثي را که ساخته و يا در حـال ساخت مي باشند در صـورت امکان به سيستم کنترل بار- فرکانس مجهز نمايد

فهرست کامل فصل دوم جانشین پروری و توسعه سازمانی

2-1) اتوماسیون پست های فشارقوی :سیستم اتوماسیون DCS

1.1.2 چکیده 86
2.1.2 مقدمه 86
3.1.2 نقش کلیدی پست های فشارقوی 86
4.1.2 اتوماسیون پست ها 87
5.1.2 بالاتر بودن احتمال اشتباه درطراحی 90
6.1.2 نتیجه گیری 91
7.1.2 مراجع 91

2-2) ارزیابی فنی واقتصادی پیاده سازی سیستم های DCSدرپست های فوق توضیع

1.2.2 چکیده 92
2.2.2 مقدمه 92
3.2.2 تعریف مساله 93
4.2.2 ساختار اتوماسیون 94
5.2.2 مدل سازی 94
6.2.2 تابع هدف 98
7.2.2 مدل چیدمان تجهیزات پست 99
8.2.2 شبیه سازی و تحلیل نتایج 100
9.2.2 بررسی اقتصادی 101
10.2.2 نتیجه گیری 102
11.2.2 منابع 102

2-3) ارزیابی فنی و اقتصادی پیاده سازی سیستم های DCSدرپست های فوق توضیع

1.3.2 چکیده 103
2.3.2 مقدمه 103
3.3.2 تعریف مساله 104
4.3.2 ساختار اتوماسیون 105
5.3.2 مدل سازی 106
6.3.2 تابع هدف 109
7.3.2 مدل چیدمان تجهیزات پست 110
8.3.2 شبیه سازی و تحلیل نتابج 111
9.3.2 بررسی اقتصادی 112
10.3.2 نتیجه گیری 113
11.3.2 منابع 113

2-4) استفاده از پروتکل ارتباطی فیلد باس درسیستم کنترل توضیع یافته (DCS)یک کارخانه

1.4.2 چکیده 114
2.4.1 مقدمه 114
3.4.2 اشنایی باسیستم توضیع یافته (DCS)کارخانه قند نقده 114
4.4.2 PLC ها 115
5.4.2 فیلد باس 116
6.4.2فعالیت های انجام شده توسط کنسرسیوم الکترو کویر-رسم ارا 118
7.4.2 نتیجه گیری 120
8.4.2 منابع 120

2-5) بررسی و تحلیل کاربرد سیستم هاي کنترل گسترده (DCS) در عملکردجزیره اي نیروگاه ها

1.5.2 چکیده 122
2.5.2 مقدمه 122
3.5.2 ایمنی سیستم 126
4.5.2 جزیره ای کردن یک مجتمع صنعتی 126
5.5.2 تشخیص اغتشاش 127
6.5.2 مراحل جزیره کردن 128
7.5.2 نتیجه گیری 128
8.5.2 مراجع 128

2-6) مونیتورینگ سیستم های کنترل گسترده براساس اینترنت

1.6.2 چکیده 129
2.6.2 مقدمه 130
3.6.2 مروری مختصر برسیستم های کنترل گسترده 132
4.6.2 ازمایش 133
5.6.2 طراحی سخت افزاری 136
6.6.2 طراحی نرم افزاری 136
7.6.2 ازیابی سیستم 143
8.6.2 نتیجه گیری 147
9.6.2 مراجع 147

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم استفاده از انترنت ، پروفیباس و یو پی ای در سیستم هایDCS

كي از مهمترين وظايف تعريف شده در سيستم مديريت و كنترل شبكه هاي قدرت اقدامات سريع در جهت بازگردانـدن شبكه به حالت عادي پس از قرار گرفتن در شرايط بحرانـي و پيش گيـري از وقـوع خطـا در سيسـتم اسـت. بـدين منظـور اطلاعات مربوط به هشدارها و اعلام خطر نقاط مختلف شبكه در قالب آلارمهاي متعددي توسط سيسـتم اسـكادا بـه مراكـز كنترل ارسال مي شود تا يك واكـنش مناسـب جهـت اصـلاح وضعيت بحراني با سرعت و دقت كافي صورت بگيرد. از آنجايي كه تعداد آلارمهاي قابل ارسـال در يـك پسـت بسـيار زياد بوده و پردازش تك تـك آنهـا و عكـس العمـل مسـتقل دربرابر هر يك از آنها غير عملي است، اين آلارمهـا در دسـته هاي هم نوع گروه بندي مي شوند. هم نوع بـودن چنـد آلارم 11-F-DTC-1878 ارائه گروه بندي جديد آلارم هاي فوق توزيع با پوشش آلارمهاي پستهاي DCS با توجه به ماهيت شـكل گيـري و نحـوه واكـنش و عمليـات اصلاحي در برابر آنها مشخص مي شود. آلارمهاي مربـوط بـه پست هاي فوق توزيع از مدت ها پيش گـروه بنـدي شـده و عمليات بهره برداري، رولياژي و كنترلي بـر اسـاس آن انجـام مي شود

فهرست کامل فصل سوم استفاده از انترنت ، پروفیباس و یو پی ای در سیستم هایDCS

3-1 ) بكارگيري پارامترهاي تكميلي درارتباط با انتخاب،نصب و بهره برداري UPS در صنعت

1.1.3 چکیده 149
2.1.3 مقدمه 150
3.1.3 مشکلات شبکه برق 150
4.1.3 افزایش قابلیت اعتماد 151
5.1.3 توپولوژی مختلف 152
6.1.3 شرایط مناسب جهت استقرارUPSو اجزا وابسته 152
7.1.3 شاخص های الکتریکی 153
8.1.3 مشخصات فنی دستگاه درشرایط غیرعادی 154
9.1.3 نگه داری از باتری ها در زمان بهره برداری 154
10.1.3 تست هایی که UPSبایستی پاسخگو باشد 155
11.1.3 نتیجه گیری 156
12.1.3 مراجع 156

3-2 ) بررسي PACKAGE ارتباطي OPC براي HMI در سيستم هاي كنترل گسترده(DCS)

1.2.3 چکیده 157
2.2.3 مقدمه 158
3.2.3 پیش زمینه ای راجع به OPC 158
3.2.3 استاندارد OPC 159
4.2.3 استانداردOLE 159
5.2.3 مشکلات قبل از وجود OPC 159
6.2.3 مزایای وجود استاندارد OPC 160
7.2.3 معماریOPC 160
8.2.3 کاربرد و مشخصه های OPC 161
9.2.3 معماری و اجزای GENERAL OPC 163
10.2.3 نتیجه گیری 164
11.2.3 مراجع 164

3-3 ) ارائه گروه بندي جديد آلارم هاي فوق توزيع با پوشش آلارمهاي پستهاي DCS

1.3.3 چکیده 165
2.3.3 مقدمه 165
3.3.3 تکنیک تحلیل اطلاعات 166
4.3.3 فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی 167
5.3.3 گروه بندی الارم های پست های DCS 168
6.3.3 ویرایش گروه بندی پست های کانونشنال 171
7.3.3 نتیجه گیری 171
8.3.3 مراجع 171

3-4 ) هماهنگی ماژول فتوولتاییک دراتصال به شبکه توضیع محهز به سیستم DCS

1.4.3 چکیده 173
2.4.3 مقدمه 173
3.4.3 پست های مجهز به DCS 174
4.4.3 ماژول فتوولتاییک 174
5.4.3 مدل الکتریکی ماژول فتوولتاییک 175
6.4.3 شرایطKTو ردیابی ماکزیمم توان 176
7.4.3 نتیجه گیری 177
8.4.3 مراجع 177

قسمت هایی از فصل چهارم بکارگیری سیستمDCS نمونه موردی

سیستم کنترلی DCS در واقع تکمیل شده سیستم کنترل مرکزي یا همان DDC است. بدین معنی که سطوح کنترلی در آن بیشتر و به صورت توزیع یافته در بخش هاي مختلف سیستم است. در سیستم DCS از کار افتادن هر یک از قسمت هاي کنترل تاثیر آنچنانی بر پروسه کنترل نداشته و حتی با از کار فتادن سطوح بالا، سطوح پایین می توانند کار کنترل را ادامه دهند. سیستم دلتاوي با بهره گیري از آخرین تکنولوژي هاي ساخت تجهیزات الکترونیکی، داراي کارت هاي کنترلی و کارت هاي ورودي-خروجی متنوعی می باشد. از نقطه نظر شبکه ي سخت افزاري داراي ساختار یا توپولوژي ستاره اي است. شکل 1 ساده ترین و کوچکترین ساختار شبکه اي سیستم دلتاوي را نشان می دهد.

فهرست کامل فصل چهارم بکارگیری سیستمDCS نمونه موردی

4-1 ) تجربیات برق فارس در بکارگیری سیستمDCS

1.1.4 چکیده 179
2.1.4 مقدمه 179
3.1.4 معضلات بکارگیری سیستم های DCS 180
4.1.4 راه حل های پیشنهادی 181
5.1.4 نتیجه گیری 181
6.1.4 مراجع 182

4-2 ) پستDCS(نیومریک)KV230 نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

1.2.4 چکیده 183
2.2.4 مقدمه 183
3.2.4 تارخچه پست های DCS در ایران 183
4.2.4 مزایای پست های نیومریک 184
5.2.4 قابلیت ها و ویژگی های این کنترلر 185
6.2.4 نتیجه گیری 188
7.2.4 منابع 188

4-3 ) بهینه سازي سیستم DCS پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در جهت جلوگیري از بحران توقف سیستم و همچنین بهبود عملکرد آن

1.3.4 چکیده 189
2.3.4 مقدمه 189
3.3.4 تقسیم بندی پروژه 191
4.3.4 ارتقا و بهینه سازی سیستم 193
5.3.4 بهینه سازی (ارتقا)گرافیک 198
6.3.4 نتیجه گیری 202
7.3.4 مراجع 203

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید