50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی الیاف ضد میکروب

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه صد میکروب است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مروري بر الياف باكتري بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش پوشش فیلترهای پنبه ای یا نانو لایه جهت عاری زدایی هوا از میکروب های مضر بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش پیشرفتهای حاصله درزمینه تکمیل ضد میکروب الیاف و منسوجات بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش آنتي باكتريال كردن الياف پنبه بوسيله نانو ذرات نقره بررسی شده است

همه ي ما انسانها در ارتباط مداوم و مـستقيم بـا ميكـروب هستيم، ميكروبها به دسته هاي مختلفي تقسيم ميشـوند كه از آنها ميتوان باكتريها، كپكها و قارچها را نام برد. براي مقابله با ميكرو ارگانيزمها بايـستي از مـواد ضـد ميكـروب مناسب استفاده نمود. منسوجات پـس از زمـان بـسيار كوتاهي از مصرف در معرض هجوم انواع ميكرو ارگانيزمهـا قرار ميگيرند كه در اين ميان شرايط محيطي منـسوجات، تاثير بسزايي در ميزان رشد باكتري دارد. پـشم بـا دارا بودن ساختار پروتئيني و آبدوسـتي بـالا محـيط مناسـبي براي رشد و تكثير ميكرو ارگانيزم ها است. از طرفي كاربرد فـراوان پـشم در فـرش، لباسـهاي زمـستاني كـه فواصـل شستـشويي طـولاني دارد باعـث مـيگـردد كـه عمليـات ضدميكروب بـراي ايـن ليـف گرانبهـا، از اهميـت خاصـي برخوردار شود.

قسمت هایی از فصل اول مروري بر الياف باكتري

مقاوم کردن منسوجات در برابر حملات میکروبی با استفاده از مواد طبیعی به روزگاران قدیم بر میگردد، مصریان باستان با استفاده از ادویه جات و گیاهان خاصی پوشش مومیائیهایشان را در برابر حملات میکروبی و رشد قارچها و کپکها براي سالیان متمادي محافظت مینمودند. در عصر حاضر گرایش به استفاده از تکمیلهاي ضد میکروبی براي تهیه پارچه هاي ضد باکتري ,و استفاده از آنها در بین مردم افزایش چشمگیري داشته است. بسیاري از مواد شیمیائی مثل نمکهاي چهار ظرفیتی آمونیوم،ترکیبات اورگانو متالیک ، فنلها و اورگانو سیلیکونها به عنوان پرکاربرد ترین مواد براي تکمیلهاي ضد میکروبی منسوجات به کار گرفته میشوند. براي موفق بودن محصولات از نظر مصرف کنندگان این تکمیلها باید علاوه بر پایداري کافی قدرت از بین بردن ارگانیسمهاي نامطلوب را به صورت انتخابی داشته باشند

فهرست کامل فصل اول مروري بر الياف باكتري

1-1 ) مروري بر الياف باكتري

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مواد ضدباکتری مصرفی درمنسوجات سلولوزی 3
1.1.4 ترکیبات آلی ضد باکتری 3
1.1.5 کیتوسان 3
1.1.6 اسیدهای آلی 4
1.1.7 پلي هگزا متيلن بايگونايد 4
1.1.8 تركيبات چهار ظرفيتي آمونيوم 5
1.1.9 نيترو هالامين 6
1.1.10 مواد ضدباکتری طبیعی 6
1.1.11 ترکیبات غیرآلی ضدباکتری 7
1.1.12 نتیجه گیری 8
1.1.13 مراجع 8

1-2 ) تاثير كاربرد بنزآلكونيوم كلرايد بر روي خواص ضدميكروبي پشم

1.2.1 چکیده 10
1.2.2 Abstract 10
1.2.3 مقدمه 11
1.2.4 تجربیات 11
1.2.5 مواد و تجهیزات مورد استفاده 11
1.2.6 تهيه نمونههاي مورد آزمايش 12
1.2.7 نتايج بحث و نتيجه گيري كلي 12
1.2.8 كشت باكتريها، شمارش و شناسايي نوع آنها 12
1.2.9 مراجع 14

1-3 ) تکمیل ضد میکروبی الیاف پشم بارنگهاي طبیعی گزنه وسماق

1.3.1 چکیده 15
1.3.2 ABSTRACT 15
1.3.3 مقدمه 16
1.3.4 روش تحقیق 17
1.3.5 نتایج و بحث 18
1.3.6 نتیجه گیری 19
1.3.7 مراجع 19

1-4 ) بررسي اثر آنتي باكتريالي نانو الياف پليمري سيليكا به همراه افزودني جهت پوشش دهي آنتي باكتريالي ايمپلنت هاي ارتوپدي

1.4.1 خلاصه 21
1.4.2 مقدمه 21
1.4.3 بخش تجربی 23
1.4.4 موا دلازم 23
1.4.5 تهیه محلول 23
1.4.6 تهیه محلول کیتوسان-پلی اتیلن اکساید با نسبت 90 به10 23
1.4.7 تهیه محلول سیلیکا 23
1.4.8 تهيه محلول پليمري كيتوسان- پلي اتيلن اكسايد با نسبت 90به – 10سيليكا 23
1.4.9 تهیه محلول پليمري كيتوسان- سيليكا- آنتي بيوتيك 23
1.4.10 الکتروریسی 23
1.4.11 تهیه عکس 23
1.4.12 بررسي پايداري نانو الياف 23
1.4.13 تست های باكتريولوژيكي 23
1.4.14 بحث 24
1.4.15 نتیجه گیری 25
1.4.16 مراجع 25

1-5 ) بررسی خاصیت ض دمیکروبی گرمیتول برروی میکروارگانیزم های متداول موجود برروی منسوجات

1.5.1 چکیده 26
1.5.2 مقدمه 27
1.5.3 مواد و روش ها 28
1.5.4 گرمیتول 28
1.5.5 میکروارگانیزم ها 29
1.5.6 روش آزمایش 29
1.5.7 مشاهدات و نتایج 30
1.5.8 نتایج اثر مهارکنندگی GR برروی میکروارگانیزم ها 30
1.5.9 پیشنهادات 31
1.5.10 منابع و مراجع 31

1-6 ) خواص ضدمیکروبی برخی از رنگ های طبیعی مرسوم درفرش دستباف

1.6.1 چکیده 32
1.6.2 مقدمه 32
1.6.3 اهمیت ضد میکروب و باکتریایی رنگ های طبیعی 33
1.6.4 نقش غلظت رنگزا برخاصیت ضد میکروب و باکتری لیف 34
1.6.5 ثبات خصلت ضد میکروبی رنگهای طبیعی 35
1.6.6 آزمایشات و روش مورد استفاده 35
1.6.7 تست باکتری 35
1.6.8 بحث و نتیجه گیری 36
1.6.9 مراجع 37

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت

الكتروريسي يكي از روش هاي توليد الياف از چندميكرون تا چند نانومتر مي باشد كه درآن از يك ميدان الكترواستاتيك با ولتاژ بالا استفاده مي شود. در اين تكنيك الياف مي توانند به صورت تصادفي، جهت دار و يا داربست هاي سه بعدي با سطوح بسيار وسيع و متخلخل باشد. عوامل زيادي در شكل و ساختار نانوالياف موثرند، ازجمله:كشش سطحي، ويسكوزيته، رسانايي محلول، ثابت دي الكتريك حلال، غلظت و وزن مولكولي محلول پليمر و پارامترهايي شامل: ولتاژ، فاصله نوك نازل تا صفحه جمع كننده، قطر داخلي سوزن، ميزان تغذيه و دما در فرايند الكتروريسي مي باشد. نانوالياف در اين روش به خاطر داشتن خلل و فرج فراوان و طراحي شدن به فرم هاي مختلف در موارد مختلفي از جمله فيلتراسيون، تقويت كامپوزيت ها، غشاهاي چند منظوره، مهندسي بافت، پانسمان زخم، دارو رساني، ارگان هاي مصنوعي، پيوندهاي عروقي و غيره كاربرد دارند. نانو كامپوزيت هاي سيليكا- پليمر براي توسعه كاربردهاي زيست پزشكي مانند شناسايي و تهييه وسايل درمان، بازسازي بافت هاي نرم و سخت و انتشار دارو مهم هستند. سيليكا به طور وسيعي براي بهبود ويژگي هاي مكانيكي پليمرهاي مصنوعي و طبيعي استفاده مي شود. ويژگي هايي مانند شكل ساختار و استحكام آن به تنهايي با پليمرها به دست مي آيند و با اضاافه شدن نانو ذرات سيليكا اين ويژگي ها تقويت مي شوند. سل ژل ها و الياف سيليكا به عنوان يك ماده زيستي جذاب براي استفاده در رهايش دارو و جايگزيني استخوان مي باشند. از جمله پيشرفت هاي برجسته سيليكا متني بر تحويل دارو عبارتند از:

1مزوپورهاي خالص سيليكا در سيستم هاي آزاد سازي دارو پايدار هستند.

2عملكرد مغناطيسي يا تابناكي مزوپورهاي سيليكا كه با هدف قرار دادن و رديابي مولكول هاي داروست

فهرست کامل فصل دوم بررسی تکمیل ضد میکروبی منسوجات بی بافت

2-1) بررسی تکمیل ضد میکروب منسوجات بی بافت

2.1.1 فصل اول:کلیات 49
2.1.1.1 روش های تولید منسوجات بی بافت 50
2.1.1.2 تشکیل وب 50
2.1.1.3 لایه سازی خشک 51
2.1.1.4 کاردینگ 51
2.1.1.5 لایه سازی توسط هوا 51
2.1.1.6 لایه سازی تر 51
2.1.1.7 لایع ریسی 52
2.1.1.8 مرحله استحکام بخشی و اتصال 52
2.1.1.9 روش شیمیایی یا چسبی 52
2.1.1.10 اتصال حرارتی 53
2.1.1.11 اتصال مکانیکی 54
2.1.1.12 مرحله تکمیل 54
2.1.1.13 مرحله تبدیل 54
2.1.1.14 روش های تکمیل شیمیایی منسوجات بی بافت 55
2.1.1.15 پد کردن 55
2.1.1.16 غلتک حکاکی شده 56
2.1.1.17 تکنولوژی تکمیل کف 56
2.1.1.18 غلتک تماسی 56
2.1.1.19 تکمیل دفع آب 57
2.1.1.20 مروری بر مواد تکمیل دفع آب 57
2.1.1.21 موا دفع آب بر پایه فلوئور 58
2.1.1.22 آشنائی با تکمیل ضد میکروب 61
2.1.1.23 میکروب ها چه هستند 61
2.1.1.24 ضرورت تکمیل ضد میکروب 61
2.1.1.25 اهداف تکمیل ضد میکروب 62
2.1.1.26 مصارف تکمیل ضد میکروب 63
2.1.1.27 خصوصیات مواد ضد میکروب 63
2.1.1.28 اساس روش تکمیل ضد میکروب 65
2.1.1.29 تقسیم بندی مواد ضد میکروب 65
2.1.1.30 مکانیزم فعالیت ضد میکروب 66
2.1.1.31 انواع میکروارگانیسم ها 68
2.1.1.32 مواد ضد میکروب 69
2.1.1.33 روشهای ارزیابی فعالیت ضد میکروبی 73
2.1.2 فصل دوم:مروری بر مقالات 75
2.1.2.1 کیتوسان 76
2.1.2.2 ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی 80
2.1.3 فصل سوم:مواد و روش ها 85
2.1.3.1 مواد مصرفی 86
2.1.3.2 وسایل مورد نیاز 87
2.1.3.3 روش انجام کار 87
2.1.3.4 آزمایش تعیین جنس نمونه ها 87
2.1.3.5 آماده سازی نمونه ها 88
2.1.3.6 آزمایش ضد میکروب 88
2.1.3.7 آزمایش قطره 89
2.1.4 فصل چهارم:شناسایی لایه بی بافت 90
2.1.4.1 انجام عملیات تکمیلی 90
2.1.4.2 آزمایش قطره 95
2.1.4.3 آزمایش بررسی اثر ضد میکروبی نمونه ها 99
2.1.5 فصل پنجم:نتیجه گیری کلی 111
2.1.5.1 نتیجه گیری کلی 111
2.1.5.2 پیشنهادات 114
2.1.5.3 منابع و مراجع 115
2.1.5.4 Abstract 117

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم پوشش فیلترهای پنبه ای یا نانو لایه جهت عاری زدایی هوا از میکروب های مضر

ضرورت انجام تكميل هاي ضد باكتري رشد ميكروارگانيزم ها روي منسوجات مـي توانـد روي عملكـرد ، بهداشـت و ظـاهر آنهـا تـأثير بگـذارد. بيشترين مشكل ناشي از اين ميكروارگانيسم ها، قارچ ها و بـاكتري هـا هـستند. قـارچ هـا باعـث ايجـادمشكلاتي چون رنگ پريدگي ، لكه هاي رنگي و خسارت به كالاي نساجي مي شوند. باكتري ها مثل قارچ ها به الياف صدمه نمي زنند اما مي توانند بعضي خسارت ها به الياف ، بوهاي ناخوشايند و احساس ليـزيلجن مانندي را در سطح منسوج ايجاد كنند.
اغلب اوقات قارچ و باكتري يك رابطه همزيستي روي پارچه تشكيل مي دهند. مواد اضافه شده بـه اليـافمثل روغن هاي روان كننده ، آنتي استاتيك ها ، مواد تعاوني پايه طبيعي (مواد آهاري، غلظت دهنده ها و بهبود دهنده هاي زيردست) يك منبع غذايي را براي ميكروارگانيزم ها آماده مي كنند.
تكميل هاي ضد ميكروبي براي پارچه هاي صنعتي كه در معرض هوا قرار دارند ، بسيار حائز اهميت است.
پارچه هاي مورد استفاده براي سايبان ها، پرده ها، خيمه ها، روكش هاي برزنتي ، طناب و مشابه اين هـابه محافظت در برابر فاسد شدن و كپك زدن نياز د ارند. لوازم و اثاثيه خـانگي مثـل فـرش، پـردة حمـام، پارچه هاي تشكي بارها تكميل هاي ضد ميكروبي را دريافت مي كنند. پارچه ها و لباس هاي حفاظتي كه در مكان هايي كه احتمال خطر عفونت و آلودگي از عوامل بيماري زا در آنجا وجود دارد (بيمارسـتان هـا،پرورشگاه ها ، مدارس و هتل ها ) مي توانند از تكميل هاي ضدميكروبي بهره مند شوند.

فهرست کامل فصل سوم پوشش فیلترهای پنبه ای یا نانو لایه جهت عاری زدایی هوا از میکروب های مضر

3-1 ) پوشش فيلترهاي پنبه اي با نانو لايه Tio2جهت عاري زدايي هوا از ميكروبهاي مضّر

3.1.1 فصل اول:کلیات 134
3.1.1.1 هدف 135
3.1.1.2 پیشینه تحقیق 135
3.1.1.3 تاريخچه دي اكسيد تيتانيم 135
3.1.1.4 خواص فيزيكي و شيميايي دي اكسيد تيتانيوم 137
3.1.1.5 مقايسه كريستال هاي آناتاز و روتيل 139
3.1.1.6 ساختار شبكه اي آناتاز و روتيل 139
3.1.1.7 ساختار هندسي و الكتروني سطوح تك بلور 140
3.1.1.8 خصوصيات ترموشيميايي 141
3.1.1.9 طرزتهيه دي اكسيد تيتانيوم 142
3.1.1.10 جنبه هاي اقتصادي توليد دي اكسيد تيتانيوم 143
3.1.1.11 مشكلات زيست محيطي توليد دي اكسيد تيتانيوم 145
3.1.1.12 نانو تكنولوژي در صنعت نساجي 145
3.1.1.13 نانوذرات 146
3.1.1.14 تعریف 146
3.1.1.15 خواص نانوذرات 146
3.1.1.16 تغيير در خواص الكترونيكي و شيميايي 146
3.1.1.17 خواص مغناطيسي 147
3.1.1.18 روشهاي توليد نانو ذرات 147
3.1.1.19 نانو ذرات اكسيد فلزي 148
3.1.1.20 خواص نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم 149
3.1.1.21 خاصيت فتوكاتاليستي 149
3.1.1.22 خاصيت فوق آبدوستي 151
3.1.1.23 كاربردهاي نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم 154
3.1.1.24 حسگرها 154
3.1.1.25 بتن ها 154
3.1.1.26 شیشه 154
3.1.1.27 دندان پزشکی 155
3.1.1.28 سلول هاي خورشيدي 156
3.1.1.29 تكميل ضد چروك 156
3.1.1.30 تکمیل آنتی استاتیک 156
3.1.1.31 تكميل ضد اشعه ماوراء بنفش 156
3.1.1.32 جذب کننده های UVR 158
3.1.1.33 ديسپرسيون نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم 158
3.1.1.34 تكميل ضد باكتري و ميكروبي 161
3.1.1.35 باكتري اشرشيا كولاي 162
3.1.1.36 طبقه بندی 162
3.1.1.37 خصوصيات شكل و رنگآميزي 162
3.1.1.38 بیماری زایی E.Coli 165
3.1.2 فصل دوم: فيلتر و فيلتراسيون 167
3.1.2.1 تعريف فيلتراسيون 168
3.1.2.2 عوامل مرتبط با سيال حامل 168
3.1.2.3 عوامل در ارتباط با ذرات 168
3.1.2.4 علل استفاده از فيلترها 171
3.1.2.5 انواع فیلتراسیون 171
3.1.2.6 انواع ساختار فيلترها 171
3.1.2.7 فیلترهای غشائی 171
3.1.2.8 دسته بندي غشاء ها براساس اندازه ذرات عبوري 172
3.1.2.9 جنس غشاء 173
3.1.2.10 فيلترهاي منسوجي 173
3.1.2.11 روشهاي مختلف توليد فيلترهاي بي بافت 174
3.1.2.12 روشهاي تكميل فيلترها 176
3.1.2.13 طبقه بندي روشهاي مختلف فيلتراسيون 177
3.1.2.14 خواص فيلتري و نحوه اندازه گيري آن 178
3.1.2.15 استاندارد در فيلترها 178
3.1.2.16 تقسيم بندي كلي آلوده كننده هاي گازي 179
3.1.2.17 فيلترهاي آنتي ميكروب 180
3.1.3 فصل سوم: طراحي دستگاه 181
3.1.3.1 ساخت دستگاه تست فيلتر هوا 182
3.1.4 فصل چهارم: كارهاي عملي 184
3.1.4.1 روش تهيه فيلتر 185
3.1.4.2 آماده سازی پارچه 185
3.1.4.3 تهيه ي فيلتر 185
3.1.4.4 آزمايشات برسي تشكيل نانو لايه TiO2 187
3.1.4.5 تست ميكروبي فيلترها 190
3.1.5 فصل پنجم: نتيجه گيري 193
3.1.5.1 نتیجه گیری 194
3.1.5.2 منابع و مراجع 196
3.1.5.3 Refrence 197
3.1.5.4 ABSTRACT 201

قسمت هایی از فصل چهارم پیشرفت های حاصله در زمینه تکمیل ضد میکروب الیاف و منسوجات

براي بررسي پوسته و مورفولوژي سطحي ميكرو كپسول هاي تهيه شده از روشهاي مختلف كمك م يگيرند اين روشها شامل آناليز تصاوير فتو گرافي و ميكروسكوپ هاي الكتروني و نوري ميباشند. در شكل (6-3) تصاوير SEM ميكرو كپسولهاي ساخته شده بارزين ملامين با دو بزرگنمايي متفاوت نشان داده شده است. با استفاده از تصاوير كه از روش هاي بالا حاصل مي شود نواقص سطحي و ميكرو كپسول هاي تهيه شده بررسي ميشود. نواقص ايجاد شده ممكن است به دليل مناسب نبودن درصد مواد به كار رفته، مناسب نبودن شرايط تهيه ميكرو كپسول ها، نوع مواد و … باشد. بنابراين به وسيله اين بررسي ها ميتوان به شرايط مناسب تهيه را فراهم نمود. شكل (6-3) تاثير غلظت پلي وينيل الكل(به عنوان كلوئيد محافظ) را بر روي مورفولوژي ميكرو كپسولهاي پلي آلكانيد نشان ميدهد. از روش هاي فتوگرافي همچنين برا ي اندازه گيري اندازه و حجم ميكرو كپسول ها استفاده مي كنند. و بدين وسيله توزيع اندازه ميكرو كپسولها به دست ميآيد كه در آن هر چه نمودار توزيع اندازه تيزتر باشد امولسيون مناسب تر مي باشد

فهرست کامل فصل چهارم پیشرفت های حاصله در زمینه تکمیل ضد میکروب الیاف و منسوجات

4-1 ) پیشرفت های حاصله در زمینه تکمیل ضد میکروب الیاف و منسوجات

4.1.1 فصل اول: انواع باكتري ها 221
4.1.1.1 استرپتوكوك ها 221
4.1.1.2 پنوموكوكها 223
4.1.1.3 نيسرياها 223
4.1.1.4 گنوكوك 227
4.1.1.5 مننگوكوك 227
4.1.1.6 لیستريامنوسيتو 228
4.1.1.7 اسپيروكت ها 229
4.1.1.8 اثر عوامل فيزيكي و شيميايي بر باكتري ها 230
4.1.1.9 اثر عوامل فیزیکی 230
4.1.1.10 اثر درجه حرارت بر رشد باكتري ها 230
4.1.1.11 اثر پرتو ماوراء بنفش 231
4.1.1.12 اثر عوامل شيميايي 232
4.1.1.13 شکل باکتری ها 235
4.1.1.14 سترون كردن و ضد عفوني كردن 235
4.1.1.15 عوامل موثر در ضد عفوني كردن 236
4.1.1.16 حرارت 237
4.1.1.17 تراکم 239
4.1.1.18 تراكم يون هيدروژن 240
4.1.1.19 نوع میکروب 240
4.1.1.20 تماس 241
4.1.1.21 ضریب فنل 241
4.1.1.22 منحني مرگ ميكروب ها 242
4.1.1.23 آزمايش سنجش سميت 243
4.1.1.24 مواد شيميائي متوقف كننده يا كشنده ميكروب ها 243
4.1.1.25 مواد شيميايي متوقف كننده فعاليت آنزيمي و يا تقليب دهنده پروتئين ها 244
4.1.2 فصل دوم: گروه هاي مهم باكتري ها از نظر پزشكي 248
4.1.2.1 گروه هاي مهم باكتري ها از نظر پزشكي 248
4.1.2.2 اضافه نمودن مواد ضدميكروبي به محلول ريسندگي 250
4.1.2.3 تكميل ضدميكروب 256
4.1.2.4 مكانيزم تكميل آنتيميكروب ها 258
4.1.2.5 ميزان كنترل آنتي ميكروبيال 258
4.1.2.6 پيوندهاي آنتي ميكروبيال 260
4.1.2.7 متدهاي تكميل آنتيميكروبيال 262
4.1.3 فصل سوم: پيشرفت هاي اخير در زمينه عمليات تكميلي آنتي باكتريال 264
4.1.3.1 يشرفت هاي اخير در زمينه عمليات تكميلي آنتي باكتريال 265
4.1.3.2 سطوح پوشيده شده سلولز بادي اكسيدتيتانيوم (ذرات در حد نانو) و خصوصيات 265
4.1.3.3 عمليات آزمايشگاهي 268
4.1.3.4 آماده سازي تعليق كلوئيدي و پوشش دادن سطوح 268
4.1.3.5 عملیات شستشو 269
4.1.3.6 خصوصيات سطحي 269
4.1.3.7 ارزيابي پويايي فعاليت ضدميكروبي نمونه ها 269
4.1.3.8 ارزيابي مقاومت و فعاليت نمونههاي ضد ميكروب 270
4.1.3.9 نتایج و بحث 271
4.1.3.10 شكل گيري پوشش تيتانيوم 271
4.1.3.11 مشاهدات ساختارهاي درحد ميكرو 272
4.1.3.12 ارزيابي ميزان فعاليت ضدميكروب 272
4.1.3.13 ثبات پوشش هاي حاصل از تيتانيوم 275
4.1.3.14 فعاليت ضد ميكروبي پارچه پنبه عمل شده با عوامل كمپلكس دهنده مختلف وكيتوسان 275
4.1.3.15 مواد لازم و روش هاي به كار به رفته 278
4.1.3.16 خصوصیات کیتوسان 278
4.1.3.17 طريقه عملكرد نمونههاي پارچهاي 278
4.1.3.18 عمليات فلزدار نمودن 279
4.1.3.19 فعاليت ضد ميكروبي پارچههاي عمل شده 280
4.1.3.20 سنجش ميزان فعاليت ضد ميكروبي 281
4.1.3.21 نتایج و بحث 282
4.1.3.22 تاثير غلظت مواد تكميلي 283
4.1.3.23 تاثير وزن مولكولي كيتوسان 286
4.1.3.24 تاثير غلظت كيتوسان 289
4.1.3.25 تاثير دماي پخت و زمان واكنش 292
4.1.3.26 توليد و بكارگيري ميكروكپسول ها 295
4.1.3.27 روش سخت كردن امولسيون 296
4.1.3.28 مورفولوژي 299
4.1.3.29 خواص حرارتی 301
4.1.3.30 تست آزادسازي 302
4.1.3.31 ميكرو كپسولدار كردن الياف 302
4.1.3.32 روش هاي اندازهگيري ميزان نفوذ ويروس در البسه محافظ 304
4.1.3.33 اتصال ذرات خاص به منسوج 305
4.1.3.34 كربونيتراسيون آراميد 305
4.1.3.35 حفاظت در برابر پاتوژن هاي خوني 306
4.1.3.36 تكميل هاي ضدچروك و ضد باكتري پارچههاي پنبه اي ،با استفاده از اسيد سيتريك و كيتوزان 312
4.1.4 فصل چهارم: كاربرد منسوجات آنتي ميكروبيال 316
4.1.4.1 كاربرد منسوجات در محصولات بهداشتي و طبي 316
4.1.5 فصل پنجم: نتيجه گيري 321
4.1.5.1 نتیجه گری 321
4.1.5.2 پشنهادات 323
4.1.5.3 منابع و مراجع 325
4.1.5.4 ABSTRACT 327

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم آنتي باكتريال كردن الياف پنبه بوسيله نانو ذرات نقره

پنبه يكي از پر مصرف ترين الياف در نساجي مي باشد. از خصوصيات مهم اين الياف، استحكام زياد در پارچه و قابليت انعطـاف در مقابل هر گونه عمليات ريسندگي و بافندگي و تمايل به جذب رطوبت و رنگهاي متفاوت مي باشد. صرفنظر از سلولز كه تقريبا %94-88از وزن الياف پنبه را تشكيل مي دهد مواد ديگري نظير پكتين، واكـس، پـروتئين و مـواد كاني در اين ليف و جود دارد. پنبه سفيدگري شده محكمتر و سفيدتر بوده و جذب رطوبت آن افزايش مي يابد. چربي طبيعـي الياف پنبه سبب مي شود كه مراحل ريسندگي با اشكال كمتري طي شود و تقريبا در همه موارد ابتدا نـخ و يـا پارچـه سـاخته شده و بعدا مواد اضافي آن شستشو و زدوده مي شود. مقاومت پنبه در برابر عوامل شيميايي در مصارف معمولي بسيار بالاسـت. مواد سفيد كننده ملايم كه در شرايط معمولي در شستشو البسه پنبه اي به كار مي رود، چنانچه احتياطها و دسـتور العملهـاي لازم بدرستي اجرا شوند، صدمه اي به الياف وارد نمي كند. محلول قليائي نظير صابون و اغلب دترجنتها و پودرهاي شستـشوي لباس وهمچنين حلالهاي آلي بجز در چند مورد نظير كمپلكسهاي مـس و هيدروكـسيد آمونيـوم و كـوپراتيلن دي آمـين اثـر مخرب روي پنبه ندارد. پنبه توسط قارچها و باكتريها مورد حمله قرار مي گيرد، به عنـوان مثـال كپكهـا روي پارچـه پنبـه اي تكثير مي شوند و صرفنظر از ايجاد بوي كپك، سبب پوسيدگي و ضعيف شدن پارچه مي شوند، بويژه در اثر ايجاد رنگ طبيعي,پارچه را لكه دار مي كنند. علت اصلي ايجاد و رشد كپك روي پارچه، آهار نشاسته اي است كـه بـه پارچـه زده مـي شـود والا سلولز خالص غذاي مناسبي براي كپك نيست.

فهرست کامل فصل پنجم آنتي باكتريال كردن الياف پنبه بوسيله نانو ذرات نقره

5-1 ) آنتي باكتريال كردن الياف پنبه بوسيله نانو ذرات نقره

5.1.1 چکیده 330
5.1.2 مقدمه 330
5.1.3 نقره 331
5.1.4 نانو نقره 331
5.1.5 باکتری ها 332
5.1.6 تجربیات 333
5.1.7 نتایج 334
5.1.8 نتیجه گیری 334
5.1.9 مراجع 335

5-2 ) بررسی خواص ضد باکتری الیاف دوجزئی پوسته مغزی پلی پروپیلن-پلی اتیلن حاوی نانو ذرات نقره

5.2.1 چکیده 336
5.2.2 مقدمه 336
5.2.3 مواد و روش ها 337
5.2.4 مواد 337
5.2.5 آزمایشات 337
5.2.6 نتایج 338
5.2.7 سطح مقطع 338
5.2.8 ریز ساختار الیاف 338
5.2.9 نتایج آزمایش ضدباکتری 340
5.2.10 بحث و نتیجه گیری 340
5.2.11 مراجع 341
5.2.12 ABSTRACT 342

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید