50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی شبکه های نوری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبکه های نوری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحي يك سويچ تمام نوري بلور فوتوني بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش شبکه های نوری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی انواع فیبرنوری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش دروازه تمام‌ نوری‌ بلور‌ فوتونی بررسی شده است

اخيرا طراحي دروازهها و سوييچهاي منطقي تمام نوري به دليل كاربرد بسيار وسيع در سيستم هاي محاسباتي و شبكه هاي ارتباطي نوري ، توجه بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كردهاند. با توجه به اينكه در آينده با محدوديت سرعت در مدارهاي الكترونيك مواجه خواهيم شد بايد يك جايگزين مناسب براي عمليات ارتباطي و محاسباتي فراهم شود. سوييچ هاي تمام نوري بعنوان يك جايگزين مناسب مطرح هستند. روشهاي مختلفي براي طراحي مدارهاي تمام نوري پيشنهاد شده است مانند استفاده از موجب رهاي فلزي يا دي الكتريك و تشديگرهاي سيليكوني براي طراحي و پياده سازي دروازه هاي منطقي تمام نوري استفاده شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحي يك سويچ تمام نوري بلور فوتوني

گسترش استفاده از مدارات مجتمع نوري، نياز روز افزوني به ارائه ي مدل هاي رياضي و روش هاي تحليلِ چنين سازه هايي را ايجاد كرده است. هر روزه ساختار سازه هايي چون كاپلرهاي جهت دار و مدولاتورها شامل ظرافت هاي بيشتري ميشود. اين مدارها اغلب به صورت تحليلي قابل بررسي نبوده و ناگزير از به كارگيري روش هاي عددي در طراحي آن ها هستيم. براي تحقق اين منظور روش هاي عددي متعددي ارائه شده است كه از آن جمله مي توان روش هاي تفاضل محدود، اجزاء محدود و ممان را نام برد. هر چند صحت نتايج هر يك از اين روش ها به اثبات رسيده است، ولي به كارگيري آن ها در آناليز ساختارهاي پيچيده مانند ساختارهاي غيرهموژن، زمان محاسبه را بسيار طولاني مي كند. بنابراين به روش هايي نياز است كه ضمن برخورداري از دقت كافي، از سرعت بالايي برخوردار باشند. از جمله ي اين روش ها مي توان به روش ضريب شكست موثر و روش تجزيه ي فوريه اشاره كرد. EIM عموماً تنها به ساختارهايي با شكل هندسي خاص محدود شده و يك روش جامع محسوب نمي شود، حال آن كه FDM ضمن برخورداري از دقت و سرعت قابل قبول، روشي انعطاف پذير است

فهرست کامل فصل اول طراحي يك سويچ تمام نوري بلور فوتوني

1-1 ) طراحي يك سويچ تمام نوري بلور فوتوني

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 ساختار پیشنهادی 2
4.1.1 نتایج شبیه سازی 3
5.1.1 نتیجه گیری 5
6.1.1 مراجع 5

1-2 ) شبیه سازی و تحلیل عملکرد یک ترانزیستور نوری دو قطبی ناهمگون AIGAAS/GAAS HBT با دو پینگ هرسه لایه

1.2.1 چکیده 7
2.2.1 مقدمه 7
3.2.1 شبیه سازی ساختار HBT 8
4.2.1 نتیجه گیری 11
5.2.1 مراجع 12

1-3 ) طراحی و شبیه سازی سويچ دوحالتی تمام نوری بانسبت تباین بالا دربلور های فوتونی حفره ای دوبعدی

1.3.1 چکیده 13
1.3.1 مقدمه 13
2.3.1 روابط تؤری سویچ دوحالتی 15
3.3.1 ساختار پیشنهادی و شبیه سازی عددی سویچ دوحالتی 15
4.3.1 نتیجه گیری 19
5.3.1 مراجع 20

1-4 ) آناليز سوييچ موجبري تمام نوري TI:LINBOبه روش MFDM

1.4.1 چکیده 21
2.4.1 مقدمه 21
3.4.1 روش تجزیه ی فوریه ی اصلاح شده MFDM 22
4.4.1 طراحی کاپلر جهت دار TI:LINBO 24
5.4.1 نتیجه گیری 26
6.4.1 مراجع 26

1-5 ) طراحی سویچ تمام نوری بااستفاده از خاصیت غیرخطی KERRوDITبانانو کریستال چهار ترازه

1.5.1 چکیده 27
2.5.1 مقدمه 28
3.5.1 توری و روابط مورد استفاده 28
4.5.1 شبیه سازی 31
5.5.1 نتیجه گیری 32
6.5.1 مراجع 32

1-6 ) تنظیم سطح آستانه درآشکار ساز آستانه بلور فوتونی جهت استفاده در مدارات تمام نوری

1.6.1 چکیده 35
2.6.1 مقدمه 35
3.6.1 منطق آستانه 37
4.6.1 طراحی ساختار 39
5.6.1 تنظیم سطح توان آستانه 41
6.6.1 نتیجه گیری 44
7.6.1 مراجع 45

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم شبکه های نوری

در استفاده از مالتی پلکس تقسیم زمانی، نرخهای انتقالی که معمولاً استفاده می شوند ،2/5 40،10گیگابیت برثانیه اند . اما مدارات الکترونیکی که انتقال با چنین نرخهایی را محقق می کنند ضمن پیچیدگی گران نیز هستند . به علاوه برخی مسائل تکنیکی نیز کاربرد این روش رامحدود می کند به عنوان نمونه میزان تاثیر پاشندگی رنگی در نرخ بیت 10گیگابیت برثانیه شانزده بار بیشتر ازنرخ بیت 2/5گیگابیت برثانیه است. همچنین مقادیر بزرگتر توان انتقال که برای نرخ بیت های بیشتر لازم است سبب بروز آثار غیر خطی می شوند که برکیفیت شکل سیگنال تاثیرمی گذارد .پاشندگی مد پلاریزاسیون نیزمسافتی را که نور قادر است بدون خراب شدن طی کند محدود میکند. بنابراین روش دیگر برای افزایش ظرفیت آن است که چندین کانال با طول موجهای مختلف را در کنار هم قرار داده به طور همزمان برروی یک فیبر منتقل کنیم. این روش که تحت عنوان مالتی پلکس تقسیم طول موج شناخته می شود ما را قادر خواهد ساخت که تعدادی زیادی کانالهای بانرخ بیت 2/5تا 40گیگا بیت برثانیه را به یکباره به وسیله یک فیبر انتقال دهیم

فهرست کامل فصل دوم شبکه های نوری

2-1) شبکه های نوری (تحقیق و بررسی سوییچ های نوری)

چکیده 57
مقدمه 58
1.1.2 فصل اول فیبرنوری 59
1.1.1.2 فیبر نوری 60
2.1.1.2 فیبر چند مد و تک مد 60
3.1.1.2 تضعیف 61
4.1.1.2 پاشندگی 62
5.1.1.2 آثار غیر خطی 63

2.1.2 فصل دوم کوپلرهای نوری 64
1.2.1.2 کوپلرهای نوری 65
2.2.1.2 کوپلرهای عملی 65

3.1.2فصل سوم WDMمنابع نور درشبکه 69
1.3.1.2 منابع نور درشبکه WDM 70
2.3.1.2 مشخصات لیزر 70
3.3.1.2 تنظیم پیوسته ، ناپیوسته وشبه پیوسته 71
4.3.1.2 لیزرهای قابل تنظیم با کاواک خارجی 72
5.3.1.2 لیزرهای قابل تنظیم با تزریق جریان 72
6.3.1.2 لیزرهای قابل تنظیم مجتمع یکپارچه 72
7.3.1.2 لیزر DFB با گرم کننده نواری 73
8.3.1.2 لیزر DFB قابل تنظیم با هدایت دوگانه 73
9.3.1.2 لیزر DBR سه قسمتی 73
10.3.1.2 لیزرهای قابل تنظیم با کاواک عمودی(VCSEL) 73
11.3.1.2 آرایه های دیود لیزر و منابع با چند طول موج 74
12.3.1.2 لیزر قابل تنظیم DBR با توری نمونه برداری شده 74
13.3.1.2 قفل کننده های طول موج 75

4.1.2 فصل چهارم مدولاتورهای نوری 76
1.4.1.2 مدولاتورهای نوری 77
2.4.1.2 مدولاتورهای الکتریکی نوری 77

5.1.2 فصل پنجم آشکار سازهای نوری 80
1.5.1.2 آشکار سازهای نوری 81
2.5.1.2 فوتوکونداکتورها 81
3.5.1.2 فوتودیودهای P-N 81
4.5.1.2فوتودیودهای P-I-N 82
5.5.1.2 مشخصات آشکار سازهای نوری 82

6.1.2 فصل ششم فیلترهای نوری 84
1.6.1.2 فیلترهای نوری 85

7.1.2 فصل هفتم 88
1.7.1.2 تقویت کننده های نوری 89

8.1.2 فصل هشتم تبدیل کننده طول موج 91
1.8.1.2 تبدیل کننده طول موج 92

9.1.2 فصل نهم ترانسپوندرها 93
1.9.1.2 ترانسپوندرها 94

10.1.2 فصل دهم : مالتی پلکسرها و دی مالتی پلکسرهای نوری 95
1.10.1.2 مالتی پلکسرها و دی مالتی پلکسرهای نوری 96

11.1.2 فصل یازدهم : ایزولاتورها و سیر کولاتورهای نوری 97
1.11.1.2 ایزولاتورها و سیر کولاتورهای نوری 98

12.1.2 فصل دوازدهم : تضعیف کننده های نوری 99
1.12.1.2 تضعیف کننده های نوری 100

13.1.2 فصل سیزدهم : اساس سویچ های نوری 101
1.13.1.2 اساس کار سوییچ های نوری 102
2.13.1.2 انواع BISTABILITY نوری 102

14.1.2 فصل چهاردهم : ساختار کلی ادوات رزنانسی 104
1.14.1.2 ساختار کلی ادوات نوری BISTABLE رزنانسی 105

15.1.2 فصل پانزدهم : ساختارهای چاه کوانتومی و ELECTROABSORBTIO 107
1.15.1.2 ساختار های چاه کوانتومی وELECTROABSORPTVE 108

16.1.2 فصل شانزدهم: SEEDعملکرد 110
1.16.1.2 عملکرد SEED 111
2.16.1.2 ساختار فیزیکی 112
3.16.1.2 توضیف فورمولی عملکرد SEEED 113

17.1.2 فصل هفدهم : سوییچ تمام نوری و پردازش نور دیجیتال با استفاده از کریستال فوتونی 123
1.17.1.2 سوییچ تمام نوری و پردازش نور دیجیتال با استفاده از کریستال نوری 124

18.1.2 فصل هیجدهم : انواع سوئیچ های نوری 127
1.18.1.2 انواع سوئیچ های نوری 128
2.18.1.2 سوئیچ های جهت دار(نوری الکتریکی) 130
3.18.1.2 سوئیچ های دروازه ای 130
4.18.1.2 سوئیچ میکرو الکترو مکانیکی 130
5.18.1.2 سوئیچ میکرو الکترو مکانیکی 132
6.18.1.2 سوئیچ نوری حرارتی 133
7.18.1.2 سوئیچ های حبابی 133
8.18.1.2 سوئیچ نوری غیر خطی 134
9.18.1.2 سوئیچ نوری صوتی 134
10.18.1.2 سوئیچ هولوگرافیک 134
11.18.1.2 سوئیچ موجبر 134
12.18.1.2 سوئیچ نوری مکانیکی 135
13.18.1.2 سوئیچ های بسته ای 135
14.18.1.2 سوئیچ مرحله ای 136
15.18.1.2 مشخصات سوِییچینگ نوری 136

19.1.2 فصل نوزدهم : برخی از کاربردهای سوییچینگ نوری 137
1.19.1.2 برخی از کاربر دهای سوییچینگ نوری 138
2.19.1.2 اتصالات ضربدری نوری 138

20.1.2 فصل بیستم : معرفی نرم افزار 142
1.20.1.2 معرفی نرم افزار لینک سیم 143
2.20.1.2 سفری در نرم افزار 144
3.20.1.2 مثال لیزر VCSEL 148

21.1.2 فصل بیست و یکم : معرفی مدل سیگنال کوچک کاربردی لیزر چاه کوانتومی 152
1.21.1.2 معرفی مدل سیگنال کوچک لیزر چاه کوانتومی 153
2.21.1.2 شبیه سازی مدل سیگنال کو چک 160

22.1.2 فصل بیست و دوم : نتیجه گیری 165
1.22.1.2 نتیجه گیری 166
2.22.1.2 مراجع 171

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی انواع فیبرنوری

امروزه شبكه هاي عمومي به دلايل متفاوتي ناهمگن هستند. مشتريان به خدماتي همانند صوت داده و ويدئو نياز دارند و از وسايل متفاوتي نظير نوت بوك ها، تلفن هاي سلولار، دوربين هاي ويديويي و غيره استفاده ميشود. بنابراين رنج وسيعي از وسايل سيار و ثابت پديدار ميشود. ازديدگاه مشتري ناهمگن بودن شبكه غيرقابل درك است. درگذشته شبكه هاي متفاوتي براي پاسخ به اين نيازهاي متنوع توسعه فراهم هاي سرويس كننده ساخته شده است كه هر يك براي يك نياز ويژه بهينه شده بودند. براي مثال PSTN براي خدمات صوتي، شبكه Ip براي خدمات اينترنت (Web) و هم چنين شبكه هاي ويژه اي براي يك كاربرد خاص نظير كنفرانس ويديويي طراحي شده بودند

فهرست کامل فصل سوم بررسی انواع فیبرنوری

3-1 ) دروازه منطقی NOT و تقویت کننده تمام نوری بلور فوتونی

1.1.3 چکیده 175
2.1.3 مقدمه 175
3.1.3 طراحی ساختار 176
4.1.3 طراحی تقویت کننده تمام نوری 177
5.1.3 طراحی دروازه منطقی NOT تمام نوری 178
6.1.3 نتیجه گیری 180
7.1.3 مراجع 180

3-2 ) گیت منطقی AND با استفاده از ویژگی خودموازی گری در کریستال های فوتونیکی دو بعدی

1.2.3 چکیده 182
2.2.3 مقدمه 182
3.2.3 اثر COLLIMATOIN- SELF و نمودار باند ساختار 183
4.2.3 ساختار گیت منطقی AND 184
5.2.3 عملکرد گیت منطقی AND با ساختار کریستال فوتونیکی دو بعدی 185
6.2.3 نتیجه گیری 187
7.2.3 مراجع 187

3-3 ) محدود کننده تمام نوری بلور فوتونی

1.3.3 چکیده 188
2.3.3 مقدمه 188
3.3.3 طراحی ساختار محدود کننده تمام نوری 189
4.3.3 نتایج شبیه سازی 190
5.3.3 نتیجه گیری 192
6.3.3 مراجع 192

3-4 ) دروازه تمام‌نوری‌بلور‌فوتونی

1.4.3 چکیده 194
2.4.3 مقدمه 194
3.4.3 دروازه‌منطقی‌تمام نوری‌AND 195
4.4.3 دروازه‌منطقی‌تمام نوری‌ XOR 197
5.4.3 نتیجه گیری 198
6.4.3 مراجع 198

قسمت هایی از فصل چهارم دروازه تمام‌نوری‌بلور‌فوتونی

دروازههای منطقی تمام نوری هستند که های اساسی یکی از مولفه کاربرد بسیار وسیعی در پردازش های سیستم طراحی سیگنال تمام نوری، کامپیوترهای نوری و شبکههای ارتباطی نوری دارند. بعنوان مثال بسیاری از عملیات در شبکههای ارتباطی مانند سویچینگ، محاسبات و مسیریابی با طراحی مدارهای تمام نوری دارای کارایی بهتری روش هستند. های مختلفی برای طراحی مدارهای تمام نوری پیشنهاد شده است مانند استفاده از موجبرهای فلزی یا دیالکتریک و تشدیگرهای سیلیکونی برای طراحی و سازی دروازه پیاده های منطقی تمام نوری استفاده شده است.
اخیرا بلورهای فوتونی به دلیل سرعت سویچینگ بالا و همچنین قابلیت مجتمع سازی، در طراحی مدارهای تمام نوری بسیار اند. مورد توجه طراحان سیستم قرار گرفته بلورهای فوتونی ساختارهایی متناوب در ابعاد یک، دو یا سه میباشند که گاف فوتونی را فراهم میکنند-یک بازه فرکانسی که در محدوده آن موج الکترومغناطیس قابلیت انتشار ندارد و قابلیت مهندسی و هدایت نور را فراهم می کند و این ساختارها بیشترین شانس را برای استفاده در طراحی و پیادهسازی ادوات نوری سریع مانند موجبرها، کاواکها، دروازهها و سوییچهای منطقی دارند. با ایجاد نقص در ساختار شبکه بلور فوتونی میتوان موجبرها و کاواکهای بلورفوتونی را ایجاد کرد که برای کاربردهای سوییچینگ استفاده میشوند

فهرست کامل فصل چهارم دروازه تمام‌نوری‌بلور‌فوتونی

4-1 ) بررسی انواع فیبر نوری درانتقال اطلاعات باشبکه های توسعه یافته

1.1.4 چکیده 200
2.1.4 مقدمه 200
3.1.4 NGN 200
4.1.4 شبکه های مجتمع یا همگراشده 201
5.1.4 تجهیزات سوییچینگ 202
6.1.4 فیبرها و تجهیزات انتقال 203
7.1.4 انتخاب معماری شبکه 205
8.1.4 نتیجه گیری 206
9.1.4 مراجع 206

4-1 ) کاربرد فیبری درشبکه های NGN(NEXT GENERERATION NETWORK)(شبکه نسل آینده)

1.2.4 چکیده 210
2.2.4 مقدمه 210
3.2.4 شبکه های مجتمع یا همگراشده 211
4.2.4 اتصال های متقابل دیجیتالی /الکتریکی 212
5.2.4 فیبرها و تجهیزات انتقال 212
6.2.4 اجزا انتقال 213
7.2.4 برد 214
8.2.4 شبکه فیبر 215
9.2.4 نتیجه گیری 216
10.2.4 مراجع 216

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید