50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی مروري بر یخواص مکان کی بتن هاي پلیمري و کاربردهاي آن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش پلیمرها در بتن کاربردو مشخصات بررسی شده است

تن یکی از پر مصرفترین مصالح ساختمانی است که به علت قیمت پایین، استفاده آسان و قابلیت پاسخگویی به شرایط مورد نیاز به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. بشر از زمان کاربرد بتن وخصوصا پس از ساخت سیمان پرتلند توسط جوزف اسپدین، به دنبال بهتر کردن خواص بتن بوده، و از چسبندهها، افزودنیها و مصالح سنگی مختلف استفاده کرد که به هدفش دست یابد. امروزه طیف گستردهای از مواد و روشها برای بهبود خواص بتن سیمانی و یا جایگزین استفاده سیمان در بتن وجود دارد که بسته به مقاومتهای مکانیکی و شیمیایی مورد نیاز و مسائل سازهای و شرایط موجود، متناسب با هزینهها انتخاب میشوند. کیفیت بتن همواره مدنظر سازندگان بوده و برای دستیابی به نوع مطلوب آن تلاشهای بسیاری شده است به طور طبیعی برای رسیدن به کیفیت مطلوبی از بتن باید روی اجزای تشکیلدهنده آن که همان سنگ دانهها، جسم چسبنده و چسباننده است، کار شود و اثر جنس، شکل، ابعاد، دانهبندی، تمیزی و بافت سطحی دانهها را به طور همهجانبه بررسی کرد. چندین دهه است که افزودن مواد پلیمری یک گزینه برای بهبود خواص بتن مورد توجه قرار گرفته است. بتن پلیمری در مقایسه با بتن سیمانی معمولی مقاومت و دوام بیشتری دارد. داشتن مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی بسیار بالا همراه با حفظ مقاومت در شرایط مختلف مانند ضربه، سایش، سیکلهای یخ – ذوب و محیطهای خورنده شیمیایی آن را تبدیل به یک بتن ایدهآل کرده است که روند توسعه و استفاده روبه رشدی دارد.

قسمت هایی از فصل اول بررسی مروري بر یخواص مکان کی بتن هاي پلیمري و کاربردهاي آن

پرورش نيروي انساني يكي از وظايف عمده مديران در سازمانهاي بسيارمتغيروپيچيده امروز است . دگرگوني هاي متعدد وناگهاني ناشي از رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات و رقابت جهاني مديران سازمانها را ملزم مي نمايدبه منظور كنترل تغييرات ومقابله با انواع فشارهاو تهديدات خصوصا تهديدات اقتصادي ، افزايش توانايي ها و مهارتهاي نيروي انساني را جزءبرنامه هاي استراتژيك خود قراردهند. تربيت و پرورش نيروي انساني متعهد ، كارا ومسئوليت پذير يكي از مهمترين دغدغه هاي مديران سازمانها است. نيروي انساني به عنوان يكي از سرمايه هاي اصلي سازمانها نياز به توجه دارد . بي تفاوتي مديران به آموزش و پرورش كاركنان آنها را درتحقق اهدافشان با مشكل مواجه مي نمايد . پيش بيني تغييرات آينده و آينده نگري يكي از كارهايي است كه مديران بايد براي جلوگيري از غافلگيري ناشي از تغييرات سريع انجام دهند .عدم ارائه خدمات مناسب و به موقع، فساداداري، بي عدالتي، ازييامدهاي ناشي ازبي تفاوتي به برنامه جانشين پروري است.جانشين پروري به فرايندي اشاره دارد كه ازطريق آن استعدادهاي انساني درون سازمان كشف و با برنامه ريزي صحيح پرورش مي يابند.

فهرست کامل فصل اول بررسی مروري بر یخواص مکان کی بتن هاي پلیمري و کاربردهاي آن

1-1 ) بررسی مروري بر خواص مکانیکی بتن هاي پلیمري و کاربردهاي آن

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 عوامل موثر بر خواص بتن هاي پلیمري 2
4.1.1 معرفی خصوصیات مکانیکی بتن هاي پلیمري 5
5.1.1 کاربرد انواع کامپوزیت هاي بتن پلیمر 7
6.1.1 نتیجه گیری 9
7.1.1 مراجع 10

1-2 ) بررسی عوامل موثر خورنده بر سازه هاي بتنی و کاربرد پوشش هاي صنعتی( بتن پلیمري ، (POLYMER CONCRETE در مسلح کردن بتن واقع در محیط خورنده

1.2.1 چکیده 13
2.2.1 مقدمه 14
3.2.1 آسیب توسط سولفات ها 14
4.2.1 خرابی کلروری 15
5.2.1 خواص و ماهیت بتن هاي پلیمري 19
6.2.1 بتن اپوکسی پلیمر 22
7.2.1 ویژگی هاي عمومی بتن هاي پلیمري 23
8.2.1 نتیجه گیری 23
9.2.1 مراجع 24

1-3 ) بررسی مقاومت فشاری بتن اصلاحشدهی پلیمری با استفاده از لاتکس استایرن بوتیل آکریلات

1.3.1 چکیده 26
2.3.1 مقدمه 27
3.3.1 مبانی تحقیق 28
4.3.1 روش تحقیق 29
5.3.1 روش آزمایشگاهی 31
6.3.1 یافته ها 32
7.3.1 نتیجه گیری 36
8.3.1 مراجع 36

1-4 ) اثر حلال های آلی بر کارایی و مقاومت بتن پلیمیری برپایه رزین اپوکسی

1.4.1 چکیده 37
2.4.1 مقدمه 37
3.4.1 برنامه آزمایش 38
4.4.1 نتایج و آزمایش بحث 39
5.4.1 نتیجه گیری 41
6.4.1 منابع 42

1-5 ) بهبود خواص مکانیکی بتن غلتکی بااستفاده از الیاف پلیمری

1.5.1 چکیده 43
2.5.1 مقدمه 44
3.5.1 مصالح مورد استفاده 46
4.5.1 طرح اختلاط 48
5.5.1 آزمایش های پژوهش 48
6.5.1 نتیجه گیری 53
7.5.1 مراجع 54

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

با افزودن یک پلیمر یا منومر بصورت گرد، پودر یا مایع به مخلوط های تازه بتن یا ملات سیمانی، و سپس عمل آوردن آن (و در صورت نیاز، پلیمره کردن درجا منومر) بدست می آید. اگرچه پلیمرها و منومرها به فرم لاتکس های پلیمری، پودرهای پلیمری، رزین مایع، پلیمر محلول در آب و منومرها در بتن بکار برده می شوند ولی آنچه مهم است تشکیل یک شبکه پیوسته پلیمری و نفوذ کرده در ساختار شبکه ای سیمان هیدراته شده است. با افزایش نسبت پلیمر به سیمان فاز پلیمری ساختارش از مجزا به پیوسته تغییر می کند و به شکل یک فیلم در می آید. مراحل تشکیل شبکه در هم تنیده سیمان- پلیمر:

فهرست کامل فصل دوم بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

2-1) بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

1.1.2 فصل اول مقدمه 66
1.1.1.2 اهداف تحقیق 69
2.1.1.2 ساختار پایان نامه 70

2.1.2 فصل دوم ادبیات موضوع و مروری بر مطالعات انجام شده 70
1.2.1.2 بتن سیمانی 71
2.2.1.2 آشنایی با پلیمر و تاریخچه کاربرد در بتن 75
3.2.1.2 بتن های حاوی پلیمر 81
4.2.1.2 طرز تهیه و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاکستر پوسته برنج 121
5.2.1.2 حلال ها 123

3.1.2 فصل سوم روش تحقیق لوازم و مواد 125
1.3.1.2 مواد مصرفی 125
2.3.1.2 طرز تهیه نمونه ها 131
3.3.1.2 روش انجام آزمایش ها 132

4.1.2 فصل چهارم بحث و نتایج 138
1.4.1.2 آشنایی اولیه با شرایط و چگونگی اختلاط و تأثیر دانه بندی مصالح 138
2.4.1.2 بررسی اثر نسبت اختلاط سخت کننده- رزین بر مقاومت بتن پلیمری 140
3.4.1.2 تأثیر نوع سخت کننده بر خصوصیات بتن پلیمری 142
4.4.1.2 بررسی اثر فیلر 144
5.4.1.2 بررسی اثر حلال 153

5.1.2 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 157
1.5.1.2 نتیجه گیری 157
2.5.1.2 پیشنهادات 159
3.5.1.2 مراجع 161

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم پلیمرها در بتن کاربردو مشخصات

تکنولوژي بتن در سالهاي اخیرداراي بیشترین و سریعترین نوع پیشرفت بوده است. افزایش رقابت درساخت مواد پوزلانی و مصالح جدید در تولید بتن هاي پرمقاومت موقعیت بتن را بعنوان یکی از مهمترین مواد ساختمانی تثبیت نموده است. در این میان استفاده از میکروسیلیس و سایر مواد پلیمري در تکنولوژي ساخت سیمان وبتن افزایش قابل توجهی یافته است .میکروسیلیس به روش جذب وفرونشاندن الکترواستاتیکی گرد همراه با گازهاي متصاعد از کوره هاي الکتریکی از نوع قوسی غوطه ور،کارخانجات تولید سیلیس و آلیاژ هاي آن تهیه میشود. میکروسیلیس بسیار نرم و بصورت ذره هاي بینهایت ریز میباشد. هدف اصلی کاربرد این ماده ابتدا به عنوان جایگزین بخشی ازسیمان و به منظور کاهش قیمت تمام شده بتن بود ولی با افزایش قیمت تمام شده، تولید این ماده مقرون بصرفه نبوده ولی همچنان نقش خود را به عنوان یک ماده افزودنی براي بدست آوردن خواص مورد نظر و کسب مقاومت بیشتر، حفظ نمود.علاوه بر میکروسیلیس، افزودن مواد پلیمري (S.B.R) نیز باعث افزایش کیفیت بتن میگردد

فهرست کامل فصل سوم پلیمرها در بتن کاربردو مشخصات

3-1 ) پلیمرها در بتن :کاربرد و مشخصات

1.1.3 چکیده 166
2.1.3 مقدمه 167
3.1.3 انواع بیت های پلیمیری 167
4.1.3 محدودیت های استفاده از پلیمرها دربتن 177
5.1.3 نتیجه گیری 179
6.1.3 مراجع 180

3-2 ) بررسی تجربی مقاومت فشاری بتن پلیمری تهیه شده از رزین وینیل استر

1.2.3 چکیده 182
2.2.3 مقدمه 183
3.2.3 مواد و روش ها 184
4.2.3 نتایج و بحث 189
5.2.3 نتیجه گیری 190
6.2.3 مراجع 191

3-3 ) بررسي تأثير نوع سخت كننده و نسبت اختلاط سخت كننده- رزين بر خواص بتن پليمري

1.3.3 چکیده 192
2.3.3 مقدمه 192
3.3.3 برنامه آزمایش 193
4.3.3 نتایج و بحث 194
5.3.3 نتیجه گیری 196
6.3.3 مراجع 196

3-4 ) بررسی تاثیرات مواد افزودنی پلیمري(R.B.S)در مقاومت سایشی و فشاري بتن

1.4.3 چکیده 198
2.4.3 مقدمه 199
3.4.3 روش آزمایش 200
4.4.3 روش تجربی 204
5.4.3 تجزیه و تحلیل نتایج 207
6.4.3 نتیجه گیری 208
7.4.3 مراجع 208

3-5 ) بررسي تاثيرافزودني پليمري بر خواص مكانيكي بتن

1.5.3 چکیده 210
2.5.3 مقدمه 211
3.5.3 طرح اختلاط و مصالح مصرف 211
4.5.3 آماده سازی نمونه ها وانجام آزمایشات 212
5.5.3 محاسبات طرح اختلاط با روش ACI 216
6.5.3 نتایج آزمایشات 217
7.5.3 مقومت فشاری بتن سخت شده 218
8.5.3 نتیجه گیری 221
9.5.3 منابع 221

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید