50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش پردازش آرایه دایروی در یک رادار پسیو مبتنی برDAB با استفاده از روش مد فاز بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحي گيرنده ي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی گیرنده دیجیتال رادار پالسی با قابلیت پیکربندی مجدد برای کشف هدف و پیاده سازی آن بررسی شده است

سیستم رادار پسیو رادارهایی دو پایه هستند که بخاطر استفاده از فرستنده مغتنم فقط یک گیرنده هستند، به این خاطر این سیستم های راداری را به سیستم هایی ارزان تر هم از نظر ساخت و نگهداری، ساده تر، کم حجم تر و غیر قابل شناسایی تبدیل کرده است. به علت چند پایه بودن این سیستم ها (قرار گرفتن فرستنده و گیرنده در مکان های متفاوت) و استفاده در فرکانس های پایین عملکرد بهتری برای آشکارسازی اهداف پنهان کار (رادار گریز) نسبت به رادارهای فعال دارند و همچنین قابلیت آشکارسازی اهداف در ارتفاع پایین را دارد.
پسیو رادار سیستم از دو گیرنده مرجع و مراقبت تشکیل شده است. گیرنده مرجع وظیفه دریافت سیگنال ارسال شده از آنتن فرستنده را به عهده دارد، همچنین گیرنده مراقبت سیگنال هدف را دریافت می کند. در شکل 1 طرح ساده ای از سیگنالهای دریافتی در کانال مرجع و کانال مراقبت ترسیم شده است

قسمت هایی از فصل اول پردازش آرایه دایروی در یک رادار پسیو مبتنی برDAB با استفاده از روش مد فاز

سیستم رادار پسیو از دو گیرنده مرجع و مراقبت تشکیل شده است. گیرنده مرجع وظیفه دریافت سیگنال مرجع (سیگنال ارسال شده از آنتن فرستنده) و گیرنده مراقبت وظیفه دریافت سیگنال هدف را دارد. در گیرنده مراقبت معمولا از آنتن های آرایه ای استفاده می شود، در این فصل از آرایه دایروی استفاده شده است مزیت . آرایه دایروی نسبت به آرایه خطی پوشش دهی کل زاویه سمت بدون نیاز به چرخش آنتن به صورت مکانیکی می باشد و مزیت آرایه خطی یکنواخت نسبت به آرایه دایروی این است که بردار جهت دهی آرایه خطی یکنواخت دارای ساختار وندرموند است به همین دلیل می توان از پنجره های مومول برای تنظیم الگوی پرتو به شکل دلخواه استفاده کرد اما الگوی پرتو آرایه دایروی خاصیت ذکر شده را ندارد و با استفاده از روش مد فاز قادر خواهیم بود با ایجاد یک آرایه مجازی به طوری که بردار جهت دهی آرایه در آن ساختار وندرموند باشد از پنجره های مومول برای تنظیم الگوی پرتو به شکل دلخواه استفاده کرد. همچنین با استفاده از این روش قادر خواهیم بود الگوی پرتو مستقل از فرکانس تولید کنیم. (منظور از مستقل از فرکانس بودن این است که پهنای اصلی پرتو و سطح گلبرگ های فرعی مستقل از فرکانس باشند)

فهرست کامل فصل اول پردازش آرایه دایروی در یک رادار پسیو مبتنی برDAB با استفاده از روش مد فاز

1-1 ) پردازش آرایه دایروی در یک رادار پسیو مبتنی برDAB با استفاده از روش مد فاز

1.1.1 خلاصه 1
2.1.1 مقدمه 1
3.1.1 پرتو سازی 1
4.1.1 به دست آوردن الگوی پرتو در حالت ساده (بدون هیچ وزن دهی) 2
5.1.1 روش مدهای فاز 3
6.1.1 طراحی آرایه دایروی برای رادار پسیو مبتنی بر DAB 6
7.1.1 محاسبه تعداد مدهای فاز برای آرایه رادار پسیو 7
8.1.1 پرتوسازی معمولی مبتنی بر روش 5LCMV 15
9.1.1 الگوریتم جهت یابی MUSIC 16
10.1.1 شبیه سازی روند جهت یابی و نول گذاری در جهت منبع اختلال 17
11.1.1 بحث و نتیجه گیری 19

1-2 ) طراحی آرایه دایروی برای گیرنده یک سیستم رادار پسیو مبتنی برDAB

1.2.1 چکیده 21
2.2.1 مقدمه 22
3.2.1 پرتو سازی 23
4.2.1 به دست آوردن الگوی پرتو در حالت ساده(بدون هیچ وزن دهی) 24
5.2.1 روش مدهای ساز 25
6.2.1 طراحی آرایر دایروی برای رادار پتیو متتنی بر DAB 28
7.2.1 محاسبه تعداد مد های فاز برای آرایه رادار پسیو 29
8.2.1 بحث و نتیجه گیری 40

1-3 ) آشکارسازی هدف در یک رادار پسیو مبتنی بر DAB

1.3.1 چکیده 42
2.3.1 مقدمه 42
3.3.1 مراحل پردازش سیگنال در رادار پسیو 44
4.3.1 شکل دهی پرتو 44
5.3.1 پرتوسازی معمولی مبتنی بر روش 3LCMV 45
6.3.1 الگوریتم جهت یابی MUSIC 45
7.3.1 شبیه سازی روند جهت یابی و نول گذاری در جهت منبع اختلال 46
8.3.1 بحث و نتیجه گیری 48

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

رادار در همي مكانها (زمين، هوا، دريا و فضا) مورد استفاده قرار ميگيرد. رادارهاي زميني به طور عمده براي كشف، تعيين موقعيت و ردگيري هواپيماها يا اهداف فضايي استفاده ميشوند. رادارهاي دريايي به عنوان وسايل كمك ناوبري و نيز به عنوان وسايل ايمني براي پيدا كردن خط ساحلي، عوارض دريايي و ديگر كشتي ها و همچنين براي كشف هواپيماها بكار برده مي شوند. رادارهاي هوايي براي كشف ساير هواپيماها، كشتي ها و وسايل نقليه ي زميني و يا براي نقشه برداري زميني، پيش بيني توفان و ناوبري استفاده ميشوند. از رادارها براي هدايت فضاپيماها و نيز براي تشخيص خشكي و دريا از فواصل بسيار دور نيز استفاده ميشود.
كاربرد عمده ي رادار كه باعث پيشرفت و گسترش كاربرد آن شده است را بايد كاربردهاي نظامي دانست. اما در كنار كاربردهاي نظامي استفاده هاي فراوان غيرنظامي كه مهمترين آن كنترل ترافيك دريايي و هوايي ميباشد را نبايد از ياد برد. كاربردهاي عمده ي رادار، صرف نظر از اهميت و گستره ي كاربرد را ميتوان به صورت زير فهرست كرد:
– كنترل ترافيك هوايي
– ناوبري هوايي
– كنترل ترافيك دريايي و ايمني كشتيها
– كاربردهاي فضايي (رادارهاي زميني براي كشف و كنترل ماهواره و رادارهاي نصب شده روي ماهواره و فضا پيما براي هدايت آنها)

فهرست کامل فصل دوم طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

2-1) طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

چکیده 61
مقدمه 61
1.1.2 سيستمهاي رادار 63
1.1.1.2 معرفی 64
2.1.1.2 كاربردهاي رادار 64
3.1.1.2 طرز كار با رادار 65
4.1.1.2 معادله ي رادار 68
5.1.1.2 فركانسهاي رادار 69
2.1.2 رادار ردگير و انواع روشهاي ردگيري 70
1.2.1.2 معرفی 71
2.2.1.2 لوبينگ متوالي 73
3.2.1.2 اسكن كانوني 74
4.2.1.2 روش ردگيري تكپالس (لوبينگ همزمان ) 77
3.1.2 روش ردگيري تكپالس 78
1.3.1.2 معرفی 79
2.3.1.2 اجزاي يك رادار تكپالس 79
3.3.1.2 مزايا و معايب تكپالس 87
4.3.1.2 پردازنده هاي تكپالس 88
5.3.1.2 مقايسه ي پردازندههاي تكپالس 96
6.3.1.2 ردگيري برد 97
4.1.2 طراحي گيرندهي ديجيتال 101
1.4.1.2 معرفی 102
2.4.1.2 محل نمونه برداري 106
3.4.1.2 طرح كلي گيرندهي ديجيتال 108
4.4.1.2 مشخصات مبدل آنالوگ به ديجيتال 109
5.4.1.2 نمونه برداري 117
6.4.1.2 آماده سازي سيگنال براي نمونه برداري و بلوكهاي قبل ازA/D 120
7.4.1.2 آشكارساز 129
8.4.1.2 فيلترهاي پايين گذر ديجيتال 135
9.4.1.2 خلاصه ي پردازشهاي بخش زاويه و برد 140

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی گیرنده دیجیتال رادار پالسی با قابلیت پیکربندی مجدد برای کشف هدف و پیاده سازی آن

اهميت رادار ردگير در سيستمهاي دفاعي و نيز در كاربردهاي فراوان غيرنظامي امروزه بر كسي پوشيده نيست. رادارهاي ردگير با استخراج پيوسته دقيق مكان هدف، امكان تعيين خط سير هدف، سرعت آن و پيشبيني مكان بعدي آن را نيز فراهم ميكنند.
از ميان روشهاي ردگيري راداري، روش تكپالس به دليل قابليت ويژه كه در متن اين رساله تفصيل بحث شدهاند و از همه مهمتر دقت بالاي ردگيري، جايگزين روشهاي ديگر گرديده است و تقريباً همهي سيستمهاي ردگيري راداري جديد مجهز به اين تكنيك ميباشند. اين رادارها در زمان گذشته بهطور كامل با قطعات آنالوگ ساخته ميشدهاند. با پيشرفت فنآوري مدارهاي ديجيتال خصوصاً ورود مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال سريع و دقيق و نيز پردازشگرهاي سيگنال ديجيتال بلادرنگ 1و پيشرفت تئوري پردازش ديجيتال، رويكرد به سيستمهاي ديجيتال به ويژه پردازشگرهاي ديجيتال روزافزون شده است. دليل عمدهي اين امر، دقت، پايداري، انعطافپذيري و ساختار فشردهي مدارهاي ديجيتال در مقايسه با مدارهاي آنالوگ ميباشد

فهرست کامل فصل سوم طراحی گیرنده دیجیتال رادار پالسی با قابلیت پیکربندی مجدد برای کشف هدف و پیاده سازی آن

3-1 ) طراحی گیرنده دیجیتال رادار پالسی با قابلیت پیکربندی مجدد برای کشف هدف و پیاده سازی آن بر روی تراشه FPGA

1.1.3 خلاصه 146
2.1.3 مقدمه 146
3.1.3 تئوری 147
4.1.3 پیاده سازی 149
5.1.3 نتایج 152
6.1.3 نتیجه گیری 154

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید