50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تولید نانو ساخت های ترکیبی اکسید روی و آهن و کاربرد آنها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تولید نانو ساخت های ترکیبی اکسید روی و اهن وکارد انها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ویژگی های شاخص و روش های تولید نانو ذرات بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و بهینه سازی و ساخت نانو حسگر اکسید روی و دیگر موارد استفده از اکسید روی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تولید نانو ساختار های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش سنتز نانو اکسید آهن سوپر پارا مغناطیس و کاربرد های آن بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی اثر نانو اکسید روي بر کاهش نیاز آبی گیاهان با توجه به مفهوم آب مجازي بررسی شده است

اكسيد روي ماده اي سفيد رنگ است كه در شرايط محيطي و تعادل ترموديناميكي داراي ساختار ورتسايت مي باشد. اين ساختار داراي سلول واحد هگزوگونال با پارامترهاي شبكه a و c با نسبت c/a = √8/3 مي باشد. اكسيد روي يك نيمرساناي شفاف است كه داراي گاف انرژي مستقيم در حدود 3.37 الكترون ولت در دماي اتاق مي باشد، چنين گاف انرژي بزرگي باعث مي شود كه نانو ساختارهاي اكسيد روي بهترين كانديدا براي ساخت ليزرهاي ماورا بنفش باشند. اگر چه گاف انرژي اكسيد روي نزديك گاف انرژي GaN كه در حدود 3.44 الكترون ولت مي باشد است، اما آنچه كه اكسيد روي را منحصر به فرد مي سازد انرژي بستگي اكسيتوني بزرگ آن است كه 60 mev مي باشد و بسيار بزرگتر از GaN است كه 21 mev مي باشد. نانو ذرات اكسيد روي به دليل برخورداري از ذرات بسيار ريز و در نتيجه سطح ويژه زياد، كيفيت و كارايي بسيار بالايي نسبت به اكسيد روي معمولي دارد. نانو ساختارهاي اكسيد روي در طول سال هاي اخير به خاطر خصوصيات قابل توجه آنها براي كاربردهاي الكتريكي و فتوالكتريكي توجه خيلي زيادي را به خود جلب كرده است. همچنين به علت قطبي بودن ساختار بلوري اكسيد روي اين نوع ساختارها خاصيت پيزوالكتريك دارند در نتيجه اين مواد مي توانند در ساخت وسايل پيزوالكتريك نيز مورد استفاده قرار بگيرند. روشهاي توليد نانو ساختارهاي اكسيد روي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند :

روش هاي بالا به پايين كه به گردآوري اجزا با مقياس كوچك، به طور مستقيم، از قطعات بزرگتر اشاره دارند، مانند سونش، ليتوگرافي.

روش هاي پايين به بالا كه مطابق با مرتب كردن اجزا نانو مقياس، با استفاده از خواص فيزيكي و شيميايي آن ها براي تشكيل ساختارهاي بزرگتر مي باشد.

اين فرآيندها بيشتر شبيه به روش هاي طبيعي تشكيل سيستم هاي پيچيده بيولوژيكي هستند و جايگزين مناسبي براي روش هاي بالا به پايين مانند روش سل – ژل، روش انباشت الكتروشيميايي، روش هيدرترمال و .. ميباشند.

قسمت هایی از فصل اول ویژگی های شاخص و روش های تولید نانو ذرات

در گام اول از روش الكترو انباشت استفاده كرده و نانو ساختارهاي اكسيد روي را توليد مي كنيم. در اين روش از جريان الكتريكي براي كاهش كاتيون هاي موجود در الكتروليت بمنظور انباشت مواد استفاده مي گردد. نمونه اي كه بايد انباشت بر روي آن انجام گيرد ( زير لايه شيشه اي ITO به عنوان كاتد)، به همراه فلز روي بعنوان آند درون الكتروليتي كه شامل زينك نيترات، Zn(NOR3R)R2Rهگزامين، (CR6RHR12RNR4R پلي وينيل پيروليدون ، (PVPآب ديونيزه ) DI water و اتانول با خلوص 99.9% مي باشد در راكتور واكنشي يا همان سلول شيميايي آزمايش كه نمونه اي از آن را در شكل (1) ملاحظه مي كنيد قرار مي گيرند. كاتد و آند هر دو به منبع تغذيه ي خارجي متصل مي باشند. هنگامي كه منبع تغذيه روشن است ، كاتد به خروجي منفي و آند به خروجي مثبت وصل هستند، اتم هاي فلزي محلول در الكتروليت در تماس با سطح آند، به كاتيون تبديل شده و بار مثبت مي گيرند. سپس به سمت كاتد با بار منفي حركت كرده و در مرز بين محلول و كاتد كاهيده شده و در حالت بدون بار بر روي كاتد انباشته مي گردند

فهرست کامل فصل اول ویژگی های شاخص و روش های تولید نانو ذرات

1-1 ) ویژگی های شاخص و سوش های تولیذ نانو رسات

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 ویژگی های قابل توجه نانوذرات 2
1.1.4 روش های تولید ذرات نانو 4
1.1.5 برحسب گذاری بیولوژیکی با مواد نانو 5
1.1.6 نتیجه گیری 7

1-2 ) توليد دو مرحله اي نانو ساختارهاي اكسيد روي در دو دماي مختلف

1.2.1 چکیده 9
1.2.2 مقدمه 9
1.2.3 روش انجام آزمايش 10
1.2.4 بحث و نتايج 11
1.2.5 نتيجه گيري 14

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و بهینه سازی و ساخت نانو حسگر اکسید روی و دیگر موارد استفده از اکسید روی

در دهه اخیر سنتز نانو ساختارهای اکسید فلزی به دلیل کاربرد وسیع آنها در وسایل نوری، الکترونیکی، الکتروشیمیایی و الکترومکانیکی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این میان نانوساختار اکسید روی به دلیل دارا بودن خواص فرد منحصربه ، بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. اکسید روی مهمیکی از تر ینمواد نی از نوع رسانا مه n است که دارای پهنای باند 3/33 eV است. اکسید روی در دمای اتاق در مقایسه با سایر نیمهرساناها نظیر ZnSe, GaN دارای انرژی برانگیختگی بالاتری است که این ویژگی در کاربردهایی نظیر سلولهای خورشیدی، وسایل الکترونیکی و دیودهای نوری (LEDs) بسیار مفید است

فهرست کامل فصل دوم طراحی و بهینه سازی و ساخت نانو حسگر اکسید روی و دیگر موارد استفده از اکسید روی

2-1) طراحی و بهینهسازی و ساخت نانو حسگر اکسید روی جهت تشخیص پرتوهای UV

2.1.1 چکیده 15
2.1.2 مقدمه 16
2.1.3 متن 16
2.1.4 نتیجه و جمع بندی 19

2-2) بررسی جذب رنگ بازیک بر روي فیلامنت پلی پروپیلن تکمیل شده با نانو اکسید روي

2.2.1 چکیده 21
2.2.2 مقدمه 22
2.2.3 تجربیات 22
2.2.4 بحث و نتیجه گیري 23
2.2.5 نتیجه گیري کلی 27

2-3) بررسی اثر فشار در ساختار و مورفولوژی نانوذرات اکسید روی

2.3.1 چکیده 29
2.3.2 مقدمه 30
2.3.3 مواد و روش ها 30
2.3.4 نتایج و بحث 31
2.3.5 نتیجه گیری 32

2-4) ساخت حسگر زیستی اوره با نانو ساختار های اکسید روی

2.4.1 چکیده 34
2.4.2 مقدمه 34
2.4.3 متن 35
2.4.4 نتیجه گیری 36
2.4.5 جمع بندی 39

2-5) بررسی آزمایشگاهی اثر نانو ذرات اکسید روی بر بهبود خواص سیال حفاری پایه آبی

2.5.1 خلاصه 41
2.5.2 مقدمه 41
2.5.3 نانوتکنولوژی چیست؟ 42
2.5.4 روش انجام آزمایشات 42
2.5.5 آزمایشات انجام شده 43
2.5.6 نتایج و بحث 44
2.5.7 نتیجه گیری 47

2-6) تاثیر افزایش نانو اکسید روی بر روی خواص حرارتی و الکتریکی سیال حفاری پایه آبی

2.6.1 خلاصه 49
2.6.2 مقدمه 49
2.6.3 فناوری نانو چیست؟ 50
2.6.4 انتقال گرما به وسیله نانوسیالات 50
2.6.5 هدایت الکتریکی در سیال حفاری 50
2.6.6 دستگاه آزمایشگاهی برای اندازه گیری هدایت حرارتی سیستم 50
2.6.7 نتایج بحث 52
2.6.8 نتیجه گیری 53

2-7) آشکار ساز نوری فرا بنفش بر پایه نانو میله های اکسید روی

2.7.1 چکیده 55
2.7.2 مقدمه 56
2.7.3 متن 56
2.7.4 نتیجه گیری و جمع بندی 59

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تولید نانو ساختار های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

نانو فناوری محدوده¬اي از فناوری است كه در اين محدوده انسان مي¬تواند انواع مواد، وسايل و ابزارها و بطور كلي، سيستم¬ها و سازه¬هاي گوناگون را در مقياس يك ميلياردم متر طراحي كرده و به مرحله ساخت برساند. بطور دقیق مشخص نیست که بشر اولین بار در چه زمانی استفاده از مواد در ابعاد نانو را آغاز کرده است. اولین جرقه فناوری نانو (البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود) در سال 1959 زده شد. در این سال ریچارد فاینمن طی یك سخنرانی با عنوان « فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد » ایده فناوری نانو را مطرح ساخت. وی این نظریه را ارائه داد كه در آینده-ای نزدیك می‌توانیم مولكول‌ها و اتم‌ها را به صورت مسقیم دستكاری كنیم. سخنرانی او شامل این مطلب بود كه می‌توان تمام دایره‌المعارف بریتانیا را بر روی یك سنجاق نگارش كرد

فهرست کامل فصل سوم تولید نانو ساختار های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

3-1 ) تولید نانو ساختار های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

3.1.1 فصل اول : مقدمه 77
3.1.1.1 مقدمه اي بر نانو فناوري 78
3.1.1.2 فناوري نانو و همگرایی علمی 79
3.1.1.3 نانو فناوري مرطوب 79
3.1.1.4 نانو فناوري خشک 79
3.1.1.5 نانو فناوري تخمینی (محاسبهاي) 80
3.1.1.6 لزوم توجه به مقیاس نانوساختار 81
3.1.1.7 نانوساختارهاي اکسیدروي 82
3.1.1.8 معرفی فصلهاي آینده 83

3.1.2 فصل دوم: طبقه بندی و روشهای سنتر نانو مواد 84
3.1.2.1 مقدمه 85
3.1.2.2 طبقهبندي نانو مواد از نظر ابعاد 85
3.1.2.3 نانو مواد صفر بعدي 86
3.1.2.4 نانو مواد یک بعدي 86
3.1.2.5 نانو مواد دو بعدي 87
3.1.2.6 نانو مواد سه بعدي 87
3.1.2.7 روشهاي سنتر عناصر پایه 88
3.1.2.8 روش بالا به پایین 89
3.1.2.9 تغییر شکل دهی پلاستیکی شدید SPD 90
3.1.2.10 آسیابهاي پرانرژي 90
3.1.2.11 لیتوگرافی 91
3.1.2.12 سونش 92
3.1.2.13 روش پایین به بالا 92
3.1.2.14 روشهاي فیزیکی تبخیري 96
3.1.2.15 روش تبخیر گرمایی 96
3.1.2.16 روش تبخیر توسط باریکهي الکترونی 97
3.1.2.17 روش برآرایی توسط باریکه مولکولی MBE 99
3.1.2.18 روش لیزري پالسی PLD 100
3.1.2.19 روش تبخیر به کمک شعاع یونی IBAD 102
3.1.2.20 روش کندوپاش 103
3.1.2.21 روش کندوپاش با جریان مستقیم DC 103
3.1.2.22 روش کندوپاش با امواج رادیویی RF 104
3.1.2.23 روش کندوپاش با شتابدهنده مغناطیسی 106
3.1.2.24 روش چرخشی ( اسپینی) 106
3.1.2.25 سل – ژل 106
3.1.2.26 هیدروترمال 108
3.1.2.27 آندایزکردن 108
3.1.2.28 روش صفحه گذاري 109
3.1.2.29 روش صفحه گذاري با الکتریسیته ( الکترولیز) 109
3.1.2.30 صفحه گذاري بدون الکتریسیته 110
3.1.2.31 روشهاي شیمیایی تبخیري 111

3.1.3 فصل سوم: خواص و ویژگیهای نیمه رساناها 113
3.1.3.1 مقدمه 114
3.1.3.2 خواص اساسی نیمهرساناها 115
3.1.3.3 ساختار نواري 116
3.1.3.4 گاف نواري مستقیم و غیرمستقیم در نیمهرساناها 117
3.1.3.5 انتقال حامل در نیمهرسانا 117
3.1.3.6 اکسید روي 120
3.1.3.7 ساختار بلوري اکسید روي 123
3.1.3.8 خواص مهم اکسید روي 126
3.1.3.9 روشهاي ساخت نانوساختارهاي اکسید روي 127
3.1.3.10 ساخت نانوسیمهاي اکسید روي 128
3.1.3.11 رشد فاز بخار 128
3.1.3.12 رشد فاز مایع 129
3.1.3.13 روش هیدروترمال 129
3.1.3.14 تأثیر روش بذر گذاري بر روش هیدروترمال 131
3.1.3.15 تأثیر مدت زمان رشد بر روش هیدروترمال 133
3.1.3.16 تأثیر PHمحلول اولیه بر روش هیدروترمال 134
3.1.3.17 تأثیر جنس زیرلایه بر روش هیدروترمال 135
3.1.3.18 تأثیر دماي رشد بر روش هیدروترمال 135
3.1.3.19 تأثیر مواد افزودنی بر روش هیدروترمال 136
3.1.3.20 تأثیر HTMAدر شکلگیري نانوسیمها در روش هیدروترمال 136
3.1.3.21 تأثیر عوامل دیگر بر روش هیدروترمال 137
3.1.3.22 سایر روشهاي سنتز فاز محلول 137
3.1.3.23 ساخت نانوحفرههاي اکسیدروي 138
3.1.3.24 ساخت به روش سلول الکتروشیمیایی 138

3.1.4 فصل چهارم: کاربردهای اکسیدروی 144
3.1.4.1 مقدمه 145
3.1.4.2 حسگرها 145
3.1.4.3 حسگرگازي 146
3.1.4.4 زیست حسگرها 146
3.1.4.5 خاصیت فوتوکاتالیستی 147
3.1.4.6 سلولهاي خورشیدي رنگدانهاي 148
3.1.4.7 اجزاي تشکیل دهندهي سلول خورشیدي حساس شده به رنگدانه 148
3.1.4.8 زیرلایه 148
3.1.4.9 فوتو آند 149
3.1.4.10 الکترولیت 149
3.1.4.11 الکترود شمارشگر (کاتد) 149
3.1.4.12 جاذب نور 150
3.1.4.13 اصول عملکرد سلول خورشیدي رنگدانهاي 150

3.1.5 فصل پنجم: تولید نانو ساختارهای ترکیبی اکسید روی 152
3.1.5.1 مقدمه 153
3.1.5.2 تمیزکاري 153
3.1.5.3 تولید نانو ساختارهاي ترکیبی اکسید روي 154
3.1.5.4 رشد نانوسیم اکسیدروي بر روي نانوحفره اکسیدروي 154
3.1.5.5 تولید نانوحفره 155
3.1.5.6 تولید نانوسیم 156
3.1.5.7 تولید پوشش دانهاي 156
3.1.5.8 رشد آرایههاي نانوسیمی به روش هیدروترمال 157
3.1.5.9 بررسی اثر ولتاژ بر روي شکلگیري نانوساختارها 160
3.1.5.10 رشد نانوحفرهها بر روي لایه نازک از نانوسیم اکسیدروي 162
3.1.5.11 ساختار بلوري 164
3.1.5.12 بررسی خواص نوري 165
3.1.5.13 ساخت سلول خورشیدي حساس شده به رنگدانه 168
3.1.5.14 آماده سازي الکترود کار در سلول خورشیدي رنگدانهاي 168
3.1.5.15 آماده سازي الکترود مقابل در سلول خورشیدي رنگدانهاي 168
3.1.5.16 آماده سازي الکترولیت در سلول خورشیدي رنگدانهاي 168
3.1.5.17 بستن سلول خورشیدي رنگدانهاي 169
3.1.5.18 مشخصهیابی سلول خورشیدي رنگدانهاي 169
3.1.6 فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات 170

3-2 ) اثر غلظت سل بر ساختار و خواص نوری لایههای نازک اکسید روی تهیه شده به روش سل- ژل

3.2.1 خلاصه 186
3.2.2 مقدمه 186
3.2.3 روش آزمایش 187
3.2.4 نتایج و بحث 187
3.2.5 نتیجه گیری 190

3-3 ) تاثير افزودن نانو ذرات اكسيد روي بر روي گرانروي نفت خام به كمك داده هاي تجربي

3.3.1 خلاصه 192
3.3.2 مقدمه 192
3.3.3 پيشينه تحقيق 193
3.3.4 سنتز نانو ذره 193
3.3.5 سنتز نانو سيال 194
3.3.6 بحث و بررسي 195
3.3.7 نتيجه گيري 197

3-4 ) پوشش نانوساختار و دوستدار محيط زيست كيتوسان/ نانوذرات اكسيد روي جهت كاهش خوردگي آلياژهاي فلزي

3.4.1 چکیده 198
3.4.2 مقدمه 199
3.4.3 مواد و روشها 200
3.4.4 پوششدهي با كيتوسان و اكسيدروي 200
3.4.5 نتايج و بحث 201

3-5 ) حذف آلاینده ی BTEXاز محلول های آبی با استفاده از نانو لوله های تک دیواره کربنی پوشیده شده با نانو ذرات روی اکسید

3.5.1 چکیده 203
3.5.2 مقدمه 203
3.5.3 مواد و روشها 204
3.5.4 نتایج 205
3.5.5 بحث 207
3.5.6 نتیجه گیری 208

3-6 ) طراحی سلول خورشیدی پلیمیری سازگار با محیط زیست با استفاده از نانو تیوب کربن و نانو ذرات اکسید روی

3.6.1 چکیده 210
3.6.2 مقدمه 210
3.6.3 معرفی سلول خورشیدی طراحی 210
3.6.4 مراحل بهینه سازی 211
3.6.5 نانو تیوب های کربنی 212
3.6.6 مشخصات فیزیکی نانو تیوب کربن 213
3.6.7 نگاهی به روند روبهرشد پارامتر های خروجی 213
3.6.8 نتیجه گیری 215

قسمت هایی از فصل چهارم سنتز نانو اکسید آهن سوپر پارا مغناطیس و کاربرد های آن

در فناوري زيستي ،ابعاد نانوذره هادر مقياس نانو، خواص مغنـاطيسي آن ها و توانايي آن ها درحمل بيومولكول هاي فعال براي كارهاي ويژه ،جزء ويژگي هاي ضروري نانوذره ها مي باشد. به منظور مكان يابي يا هدف گذاري آسان درون بدن انسان ، ابعاد ذرات در مقياس نانو به آن ها اجازه مي دهد كه نه تنها از باريك ترين رگ هاي خوني عبور كنند بلكه درهنگام ضرورت به درون غشاي سلول، نفوذ كنند. اگر اين ذرات فرومغناطيس يا سوپر پارامغناطيس باشند آن ها مي توانند به وسيله ميدان مغناطيسي خارجي دستكاري شوند كه آن ها را به ارگان هدف براي انتقال ژن يا دارورساني هدايت كند. راههـاي بسياري براي سنتز نانوذره مغناطيسي گزارش شده بعضي از آن ها تك مرحله اي و بعضي فرآيندهاي چند مرحله اي هستند. همه اين راه ها، سود و زيان هايي دارند و هيچ كدام از آن ها يك راه حل جامع براي همه انواع نانوذره هاي مغناطيسي ارائه نمي دهند. محقق بايد در نظر بگيرد كه آيا راه انتخاب شده براي آماده سازي نانوذره هاي مغناطيسي ويژه در يك محيط معين با ابزارها و امكانات در دسترس مناسب است يا نه. بيشتر اين فرايندها شامل شيمي معدني پايه اي ساده به ويژه شيمي آهن است. تشكيل مايسل، يك پديده كلاسيك از شيمي مواد فعال سطحي است

فهرست کامل فصل چهارم سنتز نانو اکسید آهن سوپر پارا مغناطیس و کاربرد های آن

4-1 ) سنتز نانو اکسید آهن سوپر پارا مغناطیس به روش مایسل معکوس برای کاربردهای زیست پزشکی

4.1.1 چکیده 217
4.1.2 مقدمه 218
4.1.3 بخش تجربی 218
4.1.4 بحث و نتایج 220
4.1.5 نتیجه گیری 221

4-2 ) بررسی سیستم لخته سازي ماسه دار شده بر حذف نیکل در محیط آبی با استفاده از انتقال دهنده هاي ماسه، چیتوسان و کربن فعال با پوشش نانو اکسید آهن مغناطیسی

4.2.1 چکیده 222
4.2.2 سرآغاز 223
4.2.3 مواد و روشها 223
4.2.4 غلظت نیکل مورد بررسی 224
4.2.5 بحث و نتایج 225
4.2.6 مقایسه و بررسی 228
4.2.7 نتیجه گیري 229

4-3 ) تصفیه شیرابه با استفاده از روش میدان الکترومغناطیس همراه با نانو ذرات اکسید آهن FE3O4

4.3.1 چکیده 238
4.3.2 مقدمه 238
4.3.3 مواد و روش ها 239
4.3.4 نتیجه گیري 240
4.3.5 نتیجه گیري کل 245

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی اثر نانو اکسید روي بر کاهش نیاز آبی گیاهان با توجه به مفهوم آب مجازي

آلودگی سیستمهای آب طبیعی توسط مواد شیمیایی آلی از جمله رنگها یک تهدید جدی زیست محیطی را در برخواهد داشت. این مشکلات زیست محیطی سلامتی انسانها و حیوانات را تهدید خواهد کرد. بنابراین، فرآیند تصفیه و حذف مواد رنگی خطرناک از فاضلابها و سیستمهای آب طبیعی در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. فعالیت فوتوکاتالیستی اکسیدهای فلزی نیمه هادی همچون اکسید روی. دی اکسید قلع. دی اکسید تیتانیوم و … به دلیل پتانسیل بالای آنها برای حذف آلایندههای آلی در محیط آب در سالهای اخیر به عنوان مهمترین نانو ذرات جهت حذف آلاینده به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است

فهرست کامل فصل پنجم بررسی اثر نانو اکسید روي بر کاهش نیاز آبی گیاهان با توجه به مفهوم آب مجازي

5-1 ) بررسی اثر نانو اکسید روي بر کاهش نیاز آبی گیاهان با توجه به مفهوم آب مجازي

5.1.1 چکیده 249
5.1.2 مقدمه 250
5.1.3 مواد و روشها 250
5.1.4 نتایج و یافتهها 251
5.1.5 نتیجه گیري و جمع بندي 254

5-2 ) بررسی ویژگیهای جوانه زنی ماشک VICIA SATIVAتحت تاثیر نانو ذرات روی ZNO

5.2.1 چکیده 257
5.2.2 مقدمه 257
5.2.3 مواد و روشها 258
5.2.4 نتایج و بحث 258
5.2.5 طول ریشه چه و ساقه چه 259
5.2.6 وزن ریشه چه و ساقه چه 260
5.2.7 سرعت جوانه زنی 261
5.2.8 درصد جوانه زنی 262
5.2.9 شاخص جوانه زنی 262
5.2.10 گیری نهایی نتیجه 263

5-3 ) تاثیر میزان اسیدیته بر روی تغییرات تجزیه فتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسید روی

5.3.1 چکیده 265
5.3.2 مقدمه 265
5.3.3 مواد و روش تحقیق 266
5.3.4 روش تحقیق 266
5.3.5 نتایج و بحث 267
5.3.6 تجزیه و تحلیل آماری فعالیت فتوکاتالیستی 269
5.3.7 نتیجه گیری 270

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید