50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی مبدل چند سطحی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مبدل چند سطحی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کنترل مجزای جریان در جبرانساز موازی توان راکتیو بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مبدل هاي چند سطحي و روش هاي حذف هارمونيك در آنها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش جبران سازی کمبود ولتاژ و توان در شبکه های توزیع نیروی برق بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ساختار پيشنهادي جديد براي مبدلهاي چند سطحي بررسی شده است

در توانها و ولتاژهای بالا برای کاهش هارمونیک خروجی در نتیجه کاهش فیلتر خروجی و نرخ تحمل ولتاژ کلیدهای مبدل STATCOMاز چند مبدل 6 پالسه سه سطحی (سطح مثبت ، منفی و صفر) که به صورت سری باهم میباشند استفاده شده است که در خروجی هر مبدل از یک ترانسفورماتور شیفت سطح استفاده شده است تا در خروجی نهایی مبدلهای سری شده ولتاژ چندسطحی ساخته شود. مشکل این روش نیاز به ترانسفورماتورهای کوپلاژ میباشد، که وجود این ترانسفورماتورها باعث افزایش حجم و هزینه سیستم میباشد همچنین به دلیل افزایش حجم و هزینه استفاده از ترانسفورماتورهای کوپلاژ دسترسی به تعداد سطوح بالاتر دارای محدودیت میباشد. برای حذف ترانسفورماتورهای کوپلاژ همچنین دستیابی به ولتاژ خروجی چند سطحی میتوان از اینورتر های چند سطحی استفاده نمود

قسمت هایی از فصل اول کنترل مجزای جریان در جبرانساز موازی توان راکتیو

اساساً شامل یک اینورتر PWM است که از طریق یک ترانس کوپلاژ به شبکه متصل میشود و ولتاژ لینک DC از خازن Cکه توسط شبکه شارژ میگردد، فراهم میشود.سیستم کنترل وظیفه تنظیم ولتاژهای باس ترمینال و لینک DCرا بر عهده دارد. عملکرد STATCOM تثبیت ولتاژ باس ترمینال با تولید و یا جذب توان راکتیو است. STATCOM وظیفه مشابهی نسبت به SVC برعهده دارددر این روش عملا با فرکانسی حدود همان فرکانس نامی موتور سوئیچینگ صورت میگیرد که از نظر تلفات سوئیچینگ بسیار بهتر از دو روش قبلی میباشد

فهرست کامل فصل اول کنترل مجزای جریان در جبرانساز موازی توان راکتیو

1-1 ) بررسی ساختار ها و کاربرد انواع مبدل های چند سطحی در جبران سازی موازی توان راکتیو

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 انواع ساختار ها 2
4.1.1 مبدا چند پاسه 6
5.1.1 مبدل های چند سطحی هیبریدی 6
6.1.1 نتیجه گیری و جمع بندی 7

1-2 ) بررسی روش های مختلف جبرانساز موازی توان راکتیو مبتنی بر مبدل تمام پل متوالی

1.2.1 خلاصه 10
2.2.1 مقدمه 10
3.2.1 جبرانساز استاتیكی سنكرون STATCO 10
4.2.1 روش ها مبتنی بر مبدل تمام پل متوالی 12
5.2.1 نتیجه گیری 17

1-3 ) بررسی روش کنترل مجزای جریان در جبرانساز موازی توان راکتیو مبتنی بر مبدل تمام پل متوالی

1.3.1 چکیده 19
2.3.1 مقدمه 19
3.3.1 آرایش مرسوم مبدل STATCOM و نحوه اتصال آن به شبکه 19
4.3.1 کنترل مجزای جریان 20
5.3.1 نتیجه گیری 25

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مبدل هاي چند سطحي و روش هاي حذف هارمونيك در آنها

يكي از بزرگترين مشكلات در مفاهيم كيفيت توان در سيستم هاي الكتريكي ، مولفه هاي هارمونيكي است . هارمونيك ها به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند :
1- هارمونيك هاي ولتاژ
2- هارمونيك هاي جريان. هارمونيك هاي جريان معمولا به وسيله هارمونيك هاي موجود در منابع ولتاژ توليد مي شوند و بستگي به نوع بار مثلا بار القايي ، مقاومتي يا خازني دارد.
هر دو گروه هارمونيك ها مي توانند در سمت بار يا منبع توليد شوند. هارمونيك هايي كه به وسيله بار توليد مي شود با توجه به رفتار غير خطي وسايلي مانند مبدل هاي توان و … ايجاد مي شوند.هارمونيك هاي بار مي تواند باعث گرماي بيش از حد هسته هاي مغناطيسي ترانسفرمرها و موتورها شود. از طرف ديگر ، هارمونيك هاي منبع به طور عمده به وسيله منبع توان با شكل موج ولتاژ غير سينوسي توليد مي شوند. هارمونيك هاي منبع جريان و ولتاژ ، باعث تلفات انرژي ، تداخل الكترومغناطيسي و گشتاور نوساني در محركه هاي موتور AC مي شوند.

فهرست کامل فصل دوم مبدل هاي چند سطحي و روش هاي حذف هارمونيك در آنها

2-1) مبدل هاي چند سطحي و روش هاي حذف هارمونيك در آنها

چکیده 38
مقدمه 39
1.1.2 كليات 40
1.1.1.2 هارمونيك ها در سيستم هاي الكتريكي 41
2.1.1.2 اينورترهاي متداول منبع ولتاژ دو سطحي و سه سطحي 41
3.1.1.2 اينورتر منبع ولتاژ چند سطحي 43
4.1.1.2 مقايسه بين 3 ساختار اينورتر چند سطحي در مفاهيم كاربردي 48
2.1.2 استراتژی سوييچينگ برای بهبود خاصيت ماژولاريتی اينورترهای چند سطحیcascade همراه با ترانس 50
1.2.1.2 مقدمه 51
2.2.1.2 مقايسه و آناليز طرح هاي سوييچينگ 52
3.2.1.2 نتايج عملي 59
3.1.2 طرح كنترلي جديد اينورتر PWM چندسطحي همراه با ترانسفرمر cascade در سيستم توان فتوولتاييك 62
1.3.1.2 مقدمه 63
2.3.1.2 اينورتر PWM چندسطحی مبتنی بر اينورتر 3k سطحی 64
3.3.1.2 سيستم PV با به كارگيري اينورتر PWM چندسطحي معرفي شده 69
4.3.1.2 شبيه سازي و نتايج آزمايش 71
4.1.2 اينورتر cascade براي سيستم هاي PV متصل به شبكه تكفاز بدون ترانس 80
1.4.1.2 مقدمه 81
2.4.1.2 توصيف سيستم 81
3.4.1.2 كنترل سيستم 83
4.4.1.2 توالي سوييچينگ 85
5.1.2 اينورتر متصل به شبكه PV ماژولار چندحاملي با قاعده شيفت فاز جديد 87
1.5.1.2 مقدمه 88
2.5.1.2 شيوه عملكرد مدار 89
3.5.1.2 قاعده شيفت فاز كلي 95
6.1.2 مبدل هاي چندسطحي براي سيستم هاي PV متصل به شبكه تك فاز 102
1.6.1.2 مقدمه 103
2.6.1.2 جريان هاي نشتي در سيستم هاي PV بدون ترانس 104
3.6.1.2 توپولوژي هاي اينورتر چندسطحي 107
4.6.1.2 بحث 112
7.1.2 نتيجه گيري 115

2-2) كاهش هارمونيك اينورترچند سطحي اب الگوريتم هاي PSO ،MPSO و WIPSO

1.2.2 چکیده 124
2.2.2 مقدمه 124
3.2.2 اينورتر چند سطحي cascade 125
4.2.2 معرفي الگوريتم هاي بهينه سـازي PSO ،MIPSOو WIPSO 126
5.2.2 به كارگيري الگوريتم هاي PSO ، MPSO و WIPSO در بهينه كردن THD 126
6.2.2 نتايج شبيه سازي 127
7.2.2 نتیجه گیری 128

2-3) بررسی عملکرد فیلتزر های فعال چند سطحی در حذف هامونیک شبکه های ريلی DC

1.3.2 چکیده 130
2.3.2 مقدمه 130
3.3.2 سیستم تغذیه ی شبکه راه آهن برقی DC 131
4.3.2 فیلتر فعال 131
5.3.2 روش استخراج سیگنال های مرجع 132
6.3.2 روش مدولاسیون 133
7.3.2 نتایج شبیه سازی 135
8.3.2 نتیجه گیری 137

2-4) كاهش هارمونيك نيروگاه بادي به كمك الگوريتم هاي مختلف PSO

1.4.2 چکیده 138
2.4.2 مقدمه 138
3.4.2 اينورتر چند سطحي cascad 139
4.4.2 معرفي الگوريتم هاي بهينه سازي PSO ،MPSO و WIPSO 140
5.4.2 به كارگيري الگوريتم هاي PSO ، MPSO و WIPSO در بهينه كردن THD 141
6.4.2 نتايج شبيه سازي 141
7.4.2 نتیجه گیری 142

2-5) بهبودعملکرد مبدل چندسطحی ماژولار بااستفاده از تکنیک مدولاسیون حذف هارمونیکهای انتخابی جهت کاربرد درشبکهHVDC

1.5.2 چکیده 143
2.5.2 مقدمه 143
3.5.2 مبدل هاي چند سطحي ماژولار(MMC) 144
4.5.2 مدولاسيون و توليد سطوح ولتاژ 145
5.5.2 تكنيك حذف هارمونيك هاي انتخابي 147
6.5.2 الگوریتم فاخته 148
7.5.2 محاسبات عددي و نتيجه گيري 149

2-6) کاهش هارمونیک در مبدلهای چندسطحی جهت عملکرد بهینه بااستفاده از الگوریتم PSO

1.6.2 چکیده 155
2.6.2 مقدمه 155
3.6.2 تاریخچه تنظیم الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات 155
4.6.2 الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات 156
5.6.2 توصیف عملکرد الگوریتمPSO 156
6.6.2 شبیه سازی 158
7.6.2 نتیجه گیری 162

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم جبران سازی کمبود ولتاژ و توان در شبکه های توزیع نیروی برق

با افزایش روزافزون استفاده از دستگاههاي الکترونیکی و کامپیوترها و دیگر تجهیزات حساس به کیفیت توان الکتریکی ساخت تجهیزات مناسب براي فراهم آوردن کیفیت مطلوب انرژي الکتریکی براي مصرفکنندهها اجتنابناپذیر میباشد. به منظور حفظ کیفیت توان در محدوده مشخص که توسط استانداردهاي کیفیت توان تعریف شده است، باید از روش جبرانسازي استفاده کرد. در همین راستا ادوات Custom Power براي بهبود کیفیت توان در دهه 1980 مطرح گردیدند. ادوات Custom Power یکی از شاخصترین جبرانسازهاي کیفیت توان در شبکه هاي توزیع نیروي برق به شمار میروند

فهرست کامل فصل سوم نقش جبران سازی کمبود ولتاژ و توان در شبکه های توزیع نیروی برق

3-1 ) جبران سازی کمبود ولتاژ و توان در شبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر مبدل چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری (MMCC)

1.1.3 چکیده 163
2.1.3 مقدمه 163
3.1.3 ساختار اینور تر (MMCC) 164
4.1.3 روش مدلاسیون بردار فضایی (SVPWM) 165
5.1.3 استراتژی کنترلی مورد استفاده برای کنترل DVR 168
6.1.3 نتایج شبیه سازی 169
7.1.3 نتیجه گیری 175

3-2 ) بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق به کمک DVR مبتنی بر مدل چند سطحی

1.2.3 چکیده 177
2.2.3 مقدمه 177
3.2.3 مدار قدرت DVR مبتنی بر مدل های چند سطحی 178
4.2.3 روش کلید زنی 178
5.2.3 نتایج شبیه سازی 179
6.2.3 نتیجه گیری 180

قسمت هایی از فصل چهارم ساختار پيشنهادي جديد براي مبدلهاي چند سطحي

سیستمهاي PV در حال گسترش روزافزون در بازار تجاري تولید برق و الکتریسیته میباشند. اینورترهاي متصل به شبکه براي تبدیل جریان مستقیم موجود که توسط سیستمهاي PV تأمین میشوند به جریان متناوب قابل استفاده و وارد کردن آن به شبکه براي کاربردهاي خانگی به کار میروند. در بیشتر اینورترهاي PV تجاري متصل به شبکه از ترانسفورمرهایی استفاده میشود که عایقبندي برقی (گالوانیک) و ایمنی ایجاد میکنند. اما این مسئله موجب شده است کل سیستم پیچیده، هزینه بر و حجیم شود و بازده پایین داشته باشد

فهرست کامل فصل چهارم ساختار پيشنهادي جديد براي مبدلهاي چند سطحي

4-1 ) ارائه یک روش جدید برای پیدا کردن زوایای آتش در اینورترهای چند سطحی به منظور حذف یا کاهش هارمونیکهای ولتاژ خروجی

1.1.4 خلاصه 182
2.1.4 مقدمه 182
3.1.4 تاریخچه تنظیم الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات 183
4.1.4 توصیف عملکرد الگوریتم PSO 183
5.1.4 شبیه سازی 185
6.1.4 نتیجه گیری 190

4-2 ) تکنیک مدولاسیون جدید براي حذف جریان نشتی در اینورتر PV بدون ترانسفورماتور

1.2.4 چکیده 191
2.2.4 مقدمه 192
3.2.4 مشکل حالت متعارف ومشترك درتوپولوژي بدون ترانسفورمر 194
4.2.4 نتایج شبیه سازي و بحث 200
5.2.4 نتیجه گیری 206

4-3 ) ساختار پيشنهادي جديد براي مبدلهاي چند سطحي

1.3.4 چکیده 209
2.3.4 مقدمه 209
3.3.4 ساختار پیشنهادی 210
4.3.4 روش کنترلی 211
5.3.4 نتایج شبیه سازی 212
6.3.4 نتیجه گیری 214

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید