50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی تحلیل ماشينهای الکتریکی مغناطيس دائم شار محوری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل ماشينهای الکتریکی مغناطيس دائم شار محوری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مروری بر پارامترها و روشهای تحليل ماشينهای الکتریکی مغناطيس دائم شار محوری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی ،مدل سازی و تحلیل قفس راه اندازی برای موتور سنکرون بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ارائه روش جدید طراحی بهبود یافته ماشین های مغناطیس دائم بررسی شده است

پیشرفت های ماشین مغناطیس دائم شار محوری (AFPM) در مقایسه با ماشین های مغناطیس دائم شار شعاعی (RFPM) که در صنعت بسیار معمول تر است، به مراتب کندتر بوده است. یکی از دلایل این امر فقدان تکنولوژی ساخت اینگونه ماشین ها بوده است. این محدودیت ناشی از جاذبه مغناطیسی محوری قوی بین استاتور و روتور است که منجر به انحراف دیسک های روتور و دشواری فرآیند ساخت مانند مشکلات ساخت استاتور ورق های چاکدار و بالا رفتن هزینه ها و سختی مونتاژ می شود. هرچند بالا بودن نسبت گشتاور به وزن و درعین حال کاربرد مواد کمتر در هسته، اندازه کوچک تر، فاصله هوایی مسطح و باقابلیت تنظیم آسان، نویز پایین و لرزش کمتر سبب ارجحیت ماشین های AFPM در مقایسه با ماشین های RFPM شده است

قسمت هایی از فصل اول مروری بر پارامترها و روشهای تحليل ماشينهای الکتریکی مغناطيس دائم شار محوری

طراحی بهینه یک ماشین AFPM شامل تحولات الکتریکی و مکانیکی همچنین ویژگیهای پویا و سیال حرارتی است. اگرچه تحلیل الکترومغناطیسی ماشینهای AFPM به طور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است ولی توجهات بیشتر به جنبههای حرارتی و آئرودینامیکی آن معطوف شده است] .[21در طراحی ماشینهای الکتریکی به دلایل زیر باید دمای داخلی پیشبینی شود.
1- محدودیت حداکثر حرارت قابلت حمل به صورت مداوم برای مواد مانند پلیمرها (بکار رفته در ساختار استاتور) و خطر مغناطیس زدایی آهنرباهای دائم(PM)
2- وابستگی بازدهی به دمای استاتور (که مرتبط با تلفات مسی در استاتور است)
3- محدودیت حداکثر چگالی جریان و چگالی گشتاور در دمای بیشینه
4- حاشیه ایمنی بیشازحد و درنتیجه پیشبینی نادرست هزینه
روشهای تحلیل حرارتی شامل روش تجربی، روش تحلیل عددی، مدل حرارتی پارامتر فشرده(LP) است.

فهرست کامل فصل اول مروری بر پارامترها و روشهای تحليل ماشينهای الکتریکی مغناطيس دائم شار محوری

1-1 ) آنالیز ومدل سازی کنترل مستقیم گشتاور وشار الکتریکی دریک ماشین شار محور،با آهنربای دوطرفه به روش عملکرد تضعیف شار

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 انواع ماشین های مغناطیس دائم 2
1.1.4 ماشین های AFPM 2
1.1.5 مواد و روش ها 3
1.1.6 مدل ماشین شار محوری دوطرفه 3
1.1.7 انواع توپولوژی های ماشین های AFPM 5
1.1.8 ماشین های یک وجهی AFPM 5
1.1.9 ماشین های دووجهی AFPM 5
1.1.10 انواع توپولوژی های آرایش ماشین های دووجهی 6
1.1.11 انتخاب ساختار 6
1.1.12 مشخصات موتور 7
1.1.13 نتایج وبحث 9
1.1.14 منابع 10
1.1.15 ABSTRACT 11

1-2 ) بررسی ومقایسه ماشین های مغناطیس دائم شار متقاطع با ماشین های شارشعاعی وشار محوری

1.2.1 خلاصه 12
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 انواع ماشین های مغناطیسی 13
1.2.4 ماشین های شار شعاعی 14
1.2.5 ماشین های شار محوری 15
1.2.6 انواع ماشین های شار محوری 16
1.2.7 مزایای ماشین های شار محوری 17
1.2.8 ماشین های شار متقاطع 17
1.2.9 اصول عملکرد موتورهای شار متقاطع 19
1.2.10 مزایای ماشین های شار متقاطع 20
1.2.11 انواع ماشین های شار متقاطع 20
1.2.12 جرم فعال ماشین های TFPM 20
1.2.13 مقایسه بین ماشین های شارشعاعی،شارمحوری وشار متقاطع 23
1.2.14 شبیه سازی 24
1.2.15 نتیجه گیری 28
1.2.16 مراجع 29

1-3 ) مطالعه ساختارها الکتریکی های ماشین بر حاکم و معادلات مغناطیس دائم شار محوری

1.3.1 چکیده 31
1.3.2 مقدمه 31
1.3.3 ساختارهای گوناگون ماشینهای الکتریکی شارمحوری 31
1.3.4 ماشین SSSR 32
1.3.5 ماشین DSSR 32
1.3.6 ماشین SSDR 34
1.3.7 معادلات تعیین اندازه ماشین های AFPM 35
1.3.8 ماشین MSMR 35
1.3.9 نتیجه گیری 36
1.3.10 مراجع 37

1-4 ) مروری بر پارامترها و روشهای تحليل ماشينهای الکتریکی مغناطيس دائم شار محوری

1.4.1 چکیده 38
1.4.2 مقدمه 38
1.4.3 انواع ماشينهای الکتریکی شارمحوری 38
1.4.4 تحليل الکترومغناطيسی 39
1.4.5 تحليل گشتاور دندانه 39
1.4.6 تحلیل حرارتی 40
1.4.7 ساخت و تحليل مکانيکی 41
1.4.8 نتیجه گیری 43
1.4.9 مراجع 43

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی ،مدل سازی و تحلیل قفس راه اندازی برای موتور سنکرون

علاقمندان استفاده از موتورهای آهن ربا دائم (PM) به دلیل دارا بودن مشخصه عملکرد خوب و نویز کم این نوع موتورها در حال افزایش است. کاهش قیمت مواد مغناطیس دائم و ادوات الکترونیک قدرت که بطور مستقیم بر قیمت تمام شده موتورهای PM تاثیر گذار میباشد، باعث استفاده بیش از پیش این نوع موتورها در کاربردهای مختلف شده است.

فهرست کامل فصل دوم طراحی ،مدل سازی و تحلیل قفس راه اندازی برای موتور سنکرون

2-1) کنترل مستق موتور سنکرون مغناطیس دائم شار محوری پنج فاز

2.1.1 خلاصه 45
2.1.2 مقدمه 45
2.1.3 مدل دینامیک موتور مغنا یس دائم ط شارمحوری سنکرون پنج فاز 46
2.1.4 کنترل مستقیم گشتاور درایو موتور مغناطیس شارمحوری دائم پنج فاز 47
2.1.5 نتایج شبیه سازی 49
2.1.6 نتیجه گیری 51
2.1.7 مراجع 51

2-2) طراحی ،مدل سازی وتحلیل قفس راه انداز برای موتور سنکرون مغناطیس دائم شار محوری با آهنربای سطحی

2.2.1 خلاصه 53
2.2.2 مقدمه 53
2.2.3 ارائه الگوریتم طراحی موتور سنکرون مغناطیس دائم با راه انداز مستقیم 54
2.2.4 طراحی ساختاری قفس موتور سنکرون مغناطیس دائم شار محوری 56
2.2.5 مدل ریاضی ومدار معادل مغناطیسی LSAFPMSM 58
2.2.6 طراحی ابعاد قفس جهت راه اندازی مستقیم ماشین سنکرون آهنربادائم 59
2.2.7 نتایج شبیه سازی و بررسی عملکرد موتور سنکرون مغناطیس دائم با راه اندازی مستقیم 62
2.2.8 نتیجه گیری 64
2.2.9 منابع 65

2-3) کنترل مستقیم گشتاور وشار موتور سنکرون رلوکتانسی سه فاز تغذیه شده با اینورتر SVM دوسطحی سه فاز چهار کلیدی با بکارگیری کنترل کننده لغزشی

2.3.1 چکیده 66
2.3.2 مقدمه 66
2.3.3 مدل ریاضی موتور سنکرون رلوکتانسی 67
2.3.4 تحلیل بردار فضایی ولتاژهای خروجی و ساختار اینورتر سه فاز چهارکلیدی FSTPI 68
2.3.5 کنترل مستقیم گشتاور وشار SynRM 68
2.3.6 تخمین گر مقاومت استاتور با کنترل کنندهPI 69
2.3.7 کنترل سرعت SynRM 70
2.3.8 شبیه سازی کامپیوتری 70
2.3.9 نتایج 72
2.3.10 مراجع 73

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری

ساختار موتورهای AFPM به دلیل حرکت محوری شار فاصله هوایی، به صورت دیسکی میباشد که این نوع ساختار باعث به وجود آمدن ویژگی های برجستهای همچون چگالی گشتاور بالا، راندمان عالی و تخت بودن ساختار موتور میشود. از طرف دیگر ماشینهای AFPM از لحاظ تعداد رتور و استاتور و نحوه ساخت استاتور نیز دارای تنوع میباشند. از جمله ساختارهای استاتور میتوان به شیار دار بودن استاتور، عدم وجود شیار در استاتور (Slot less) و یا استفاده نکردن از استاتور (Core less) اشاره کرد

فهرست کامل فصل سوم بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری

3-1 ) بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری

3.1.1 فصل اول:کلیات 95
3.1.1.1 روشهای کنترل کلاسیک 96
3.1.1.2 کنترل برداری 96
3.1.1.3 کنترل مستقیم گشتاور 100
3.1.1.4 تزریق سیگنال حامل فرکانس پائین 102
3.1.1.5 تزریق سیگنال حامل فرکانس بالا 103
3.1.1.6 تزریق سیگنال حامل فرکانس بالای چرخان 103
3.1.1.7 تزریق سیگنال حامل فرکانس بالای ضربانی 104
3.1.1.8 تخمین برپایه هارمونیک سوم 105
3.1.1.9 تحریک گذرا 106
3.1.1.10 جمع بندی مباحث 108
3.1.2 فصل دوم:مدل سازی ماشین 110
3.1.2.1 مدل ماشین شار شعاعی 111
3.1.2.2 معادلات ماشین IPMSM شارشعاعی 112
3.1.2.3 مدل معیار 115
3.1.2.4 مدل ماشین شار محوری 117
3.1.2.5 مدل ماشین 118
3.1.2.6 نتیجه 122
3.1.3 فصل سوم:برجستگی 123
3.1.3.1 برجستگی 124
3.1.3.2 ماشین های شارشعاعی 127
3.1.3.3 مسیر شار اصلی 131
3.1.3.4 مسیر شار نشتی 133
3.1.3.5 بدست آوردن اندوکتانس بی باری 134
3.1.3.6 وابستگی به بار 135
3.1.3.7 مدولاسیون اندوکتانس به سبب سیگنال حامل 138
3.1.3.8 اندازه گیری اندوکتانس فرکانس بالا دریک IPMSM 139
3.1.3.9 ماشین های شار محوری 143
3.1.3.10 بارگیری مغناطیسی ازمغناطیس دائم ها 144
3.1.3.11 مسیر شار اصلی 146
3.1.3.12 مسیر شار نشتی 148
3.1.3.13 بدست آوردن اندوکتانس بی بار 149
3.1.3.14 وابستگی به بار 150
3.1.3.15 مدولاسیون اندوکتانس به سبب سیگنال حامل 151
3.1.3.16 اعتبارسنجی مدل 152
3.1.4 فصل چهارم:تزریق حامل فرکانس بالای چرخان 153
3.1.4.1 تزریق سیگنال حامل 154
3.1.4.2 عمل فیلتر کردن چهارچوب سنکرون 156
3.1.4.3 مشاهده گر/ترکیب کنندگی 160
3.1.4.4 کارآزمایشی روی HFCI-R 165
3.1.4.5 تنظیم کننده های جریان 166
3.1.4.6 انتخاب اندازه ولتاژ حامل 168
3.1.4.7 اثرات عبور از صفر وگذراها روی تخمین ها 169
3.1.4.8 جداسازی جریان اصلی 171
3.1.4.9 نتیجه 173
3.1.5 فصل پنجم:تزریق حامل فرکانس بالای ضربانی 175
3.1.5.1 تزریق حامل ومشاهده گر 176
3.1.5.2 انجام عمل فیلتر کردن سنکرون 178
3.1.5.3 نتایج آزمایش روی HFCI-P 180
3.1.5.4 تنظیم کننده های جریان 180
3.1.5.5 اندازه ولتاژ حامل 181
3.1.5.6 اثر عبور از صفر وحالت گذرا 182
3.1.5.7 آزمایش تغییر جهت سرعت وحالت گذرا 183
3.1.5.8 نتایج بحث 187
3.1.6 فصل ششم:روش INFORM 189
3.1.6.1 رفع اثر EMF ومقاومت استاتور در PSM چرخان 192
3.1.6.2 نمایان کردن موقعیت روتور،سرعت زاویه ای روتور وهمچنین سرعت وگشتاور بار 194
3.1.6.3 مشاهده گر حالت مکانیکی مداوم و پیوسته 195
3.1.6.4 مدل مکانیکی گسسته شده 197
3.16.5 تخمین حالت با استفاده از INFORM واندازه گیری های EMF 198
3.16.6 مشخصات تصادفی INFORM واطلاعات موقعیت اندازه گیری شده 199
3.1.6.7 احتمال وجود یک خطای INFORM به مقدار 180 درجه سانتی گراد 202
3.1.6.8 خطای اندازه گیری INFORM 204
3.1.6.9 خطای پیش بینی مشاهده گر 204
3.1.6.10 ادغام خطای اندازه گیری INFORM وخطای پیش بینی مشاهده گر 205
3.1.6.11 خطاهای INFORM 180 درجه سانتی گراد مورد انتظار درطول چرخه کار 206
3.1.7 فصل هفتم:تحریک گذرا 209
3.1.7.1 مسیر مشتق جریان استاتور 210
3.1.7.2 تحریک 212
3.1.7.3 مشاهده گر وجمله های نرمالیزه کننده 213
3.1.7.4 تحریک گذرا در فاصله ها 214
3.1.7.5 کارآزمایشی روی تحریک گذرا 214
3.1.7.6 تنظیم کننده های جریان 215
3.1.7.7 انتخاب فاصله های زمانی در توالی های اندازه گیری 215
3.1.7.8 آزمایشات گذرا و ردگیری 216
3.1.7.9 تحریگ گذرا درهمه دوره های کلید زنی 217
3.1.7.10 تحریک گذرا درهردهمین دوره کلیدزنی 218
3.1.7.11 نتایج 221
3.1.8 فصل هشتم:روش PIPCRM 223
3.1.8.1 روش PIPCRM 224
3.1.8.2 مفاهیم روش PIPCRM 224
3.1.8.3 استراتژی کنترل سرعت پایین با استفاده از روش PIPCRM 229
3.1.8.4 نتیجه گیری 240
3.1.9 فصل نهم:ارزیابی روشهای بیان شده 241
3.1.9.1 کارائی 242
3.1.9.2 مسائل درایو 246
3.1.9.3 ولتاژ DC اختصاصی 246
3.1.9.4 نیاز به سنسور جریان 247
3.1.9.5 تلفات اضافی درعناصر الکترونیک قدرت 248
3.1.9.6 محدودیت های تنظیم کننده جریان 250
3.1.9.7 نویز صوتی 251
3.1.9.8 اعمال درسیستم های درایو استاندارد 252
3.1.9.9 تحریک اصلی وخاصیت غیرخطی اینورتر 253
3.1.9.10 تزریق سیگنال فرکانس بالا وخاصیت غیرخطی اینورتر 254
3.1.9.11 تحریک گذرا وخاصیت غیرخطی اینورتر 259
3.1.9.12 حساسیت پارامتر 263
3.1.9.13 پایداری 264
3.1.9.14 محدوده کاربردها 265
3.1.9.15 نتایج بحث 266
3.1.9.16 REFERENCES 270
3.1.9.17 ABSTRACT 273

قسمت هایی از فصل چهارم ارائه روش جدید طراحی بهبود یافته ماشین های مغناطیس دائم

از ديد طراحي، ماشين هاي مغناطیس دائم شار محوری به اشکال و ساختار های مختلف قابل ساخت هستند. ساختمان کلی این ماشین ها یه چهار گروه کلی تقسیم بندی نمود:
1- یک طرفه.
2- چند طبقه.
3- ساختار با دو استاتور بیرونی و یک روتور میانی.
4- ساختار با دو روتور بیرونی و یک استاتور میانی.

فهرست کامل فصل چهارم ارائه روش جدید طراحی بهبود یافته ماشین های مغناطیس دائم

4-1 ) طراحي و مقايسه ماشينهاي شار محوري آهنرباي دائم بدون جاروبك جريان مستقيم با شيار كسري و سيمپيچي متمركز

4.1.1 چکیده 274
4.1.2 مقدمه 274
4.1.3 نکات مهم برای طراحی 275
4.1.4 ميدان مغناطيسي در حالت بي باري 276
4.1.5 شار پيوندي و ولتاژ بازگشتي فاز 277
4.1.6 اندوكتانس سيمپيچي و گشتاور دندانه ای 279
4.1.7 شبیه سازی 279
4.1.8 مراجع 282

4-2 ) طراحی و تجزیه تحلیل ماشین شار محوری مغناطیس دائم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات واجزا محدود

4.2.1 چکیده 283
4.2.2 مقدمه 283
4.2.3 معادلات اندازه ماشین AFPM 284
4.2.4 الگوریتم بهینه سازی PSO 286
4.2.5 نتایج تجزیه وتحلیل نرم افزار اجزا محدود 287
4.2.6 نتیجه گیری 290
4.2.7 مراجع 290

4-3 ) افزایش راندمان وکاهش تلفات موتورهای AFPM با استفاده از سیستم های هوشمند

4.3.1 چکیده 291
4.3.2 مقدمه 291
4.3.3 ماشین های شار محوری با هسته استاتور دیسکی بدون شیار 291
4.3.4 انواع ماشین های شار محوری 291
4.3.5 ماشین های شار محوری بدون هسته استاتور 291
4.3.6 ماشین های شار محوری با هسته استاتور شیاردار 292
4.3.7 بهینه سازی 292
4.3.8 الگوریتم بهینه سازی 292
4.3.9 الگوریتم طراحی 293
4.3.10 پارامترهای ورودی طراحی 293
4.3.11 محاسبه تلفات درموتور 294
4.3.12 طراحی بهینه موتور AFPM 295
4.3.13 ارائه طرح بهینه 295
4.3.14 نتایج بهینه سازی 295
4.3.15 تنظیمات Solver 296
4.3.16 مش بندی 296
4.3.17 نتیجه گیری 297
4.3.18 مراجع 297

4-4 ) ارائه ی روش جدید طراحی بهبود یافته ماشین های مغناطیس دائم شارمحوری سرعت پایین مورد استفاده درخودروهای هیبریدی

4.4.1 چکیده 298
4.4.2 Abstract 298
4.4.3 مقدمه 299
4.4.4 ساختار ماشين مغناطيس دائم شار محوري 299
4.4.5 مشخصههاي خودروي هيبريدي 301
4.4.6 طراحي ماشرينهراي شرار محروري برراي کراربرد خودروهای هیبریدی 303
4.4.7 روش طراحي بر مبناي سرعت نامي 303
4.4.8 روش طراحي بر مبناي توزيع احتمال پروفيل سرعت 303
4.4.9 پروفيل سرعت داخل شهري 303
4.4.10 طراحی نهایی 304
4.4.11 پروفيل سرعت خارج شهري 304
4.4.12 روش پیشنهادی 305
4.4.13 پروفیل سرعت داخل شهری 307
4.4.14 پروفیل سرعت خارج شهری 307
4.4.15 مقایسه ی روش های طراحی ماشین های الکتریکی 307
4.4.16 طراحی نهایی 307
4.4.17 ساخت ماشين طراحيشرده در روش بهبوديافتره و نتایج آزمایشگاهی 309
4.4.18 نتیجه 309
4.4.19 ضمیمه 310
4.4.20 مراجع 311

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

منابع معرفی شده به صورت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید