50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی کنترل کننده پیش بین خطی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل کننده پیش بین خطی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی کنترل کننده پیش بیین خطی و چند نمونه صنعتی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کنترل کننده پیش بیین خطی بر پایه مدل MPC بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی کنترل کننده پیش‌بین غیر خطی بررسی شده است

اصلی ترین بخشهای کاربرد شبکه عصبی برای کنترل فرآیندها شناسایی، بهینه سازی، حذف غیر خطیها و کنترل تطبیقی فرآیندهای پیچیده با پارامترهای متغیر و ناپایدار است. مزیت شبکه های عصبی مصنوعی در تشخیص ساده الگوریتم ها و توابع منطقی پیچیده برای کنترل کردن است. برای استفاده آسان شبکه های عصبی یک زبان استاندارد برای پیکربندی و آموزش شبکه های عصبی و یک میکرو چیپ تخصصی برای تعبیه کردن در پیکربندی کنترل کننده منطقی برنامه پذیر بسط داده شده است.

قسمت هایی از فصل اول بررسی کنترل کننده پیش بیین خطی و چند نمونه صنعتی

امروزه ، موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدلیل بسیاری از شایستگی های سودمند بطور گسترده در کاربردهای صنعتی استفاده می شوند. با توجه به گشتاور بالا به نسبت وزن، توان بالا ، پاس سریع ، ساختار ساده و هزینه نگهداری کم ،pmsm بطور موثر در بسیاری از زمینه های صنعتی که نیاز به عملکرد بالا دارند،اعمال می گردند. با این وجود هنوز چالش های بسیاری در کنترل یک pmsm برای رسیدن به عملکرد برتر بخاطر داشتن ویژگی های غیر خطی بالا و رفتار آشوبناک وجود دارد

فهرست کامل فصل اول بررسی کنترل کننده پیش بیین خطی و چند نمونه صنعتی

1-1 ) بررسی کنترل کننده های پیش بین GPC ازنظر پایداری برای فرآیندهای خطی ناپایدار غیرحداقل فاز

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 کنترل کننده GPC 2
1.1.4 روشهاي پايدارسازي با افق پيشبيني محدود 2
1.1.5 CRHPC 2
1.1.6 GPCW 3
1.1.7 فرآيند ناپايدار با ريشه غير تكراري در سمت راست وغیر حداقل فاز 4
1.1.8 مثال 4
1.1.9 فرآيند ناپايدار با ريشه غير تكراري در سمت راست وحداقل فاز 4
1.1.10 فرآيند ناپايدار با ريشه تكراري در سمت راست و حداقل فاز 4
1.1.11 فرآيند ناپايدار با ريشه تكراري در سمت راست وغیرحداقل فاز 5
1.1.12 نتایج 5
1.1.13 مراجع 5

1-2 ) طراحی کنترل کننده پیش بین سطح مخازن بادرنظرگرفتن اثراغتشاش ورودی

1.2.1 چکیده 6
1.2.2 مقدمه 6
1.2.3 مدل سازی مخازن مرتبط 7
1.2.4 طراحی کنترل کننده پیش بین در MATLAB 7
1.2.5 طراحی کنترل کننده پیش بین در DeltaV 9
1.2.6 نتیجه گیری 9
1.2.7 مراجع 10

1-3 ) کنترل اینورتر منابع ریزشبکه بر پایه کنترل کننده پسخور

1.3.1 چکیده 12
1.3.2 مقدمه 12
1.3.3 ساختار یک اینورتر تکفاز و مدلسازی ریاضی 13
1.3.4 طراحی کنترل کننده 14
1.3.5 شبیه سازی ونتایج 16
1.3.6 نتیجه گیری 22
1.3.7 مراجع 23

1-4 ) بررسی کارایی روش رویداد-تحریک مبتنی بر کنترل مدل پیش بین در سیستمهای کنترل خطی

1.4.1 خلاصه 25
1.4.2 مقدمه 25
1.4.3 اصول اولیه 27
1.4.4 روش رویداد-تحریک 30
1.4.5 MPC با افق پیش بینی محدود بدون قید 32
1.4.6 پیاده سازی روش رویداد تحریک مدل پیش بین با استفاده از تابع لیاپانوف ورودی به حالت 34
1.4.7 نتایج شبیه سازی 34
1.4.8 نتیجه گیری 42
1.4.9 مراجع 42

1-5 ) کاربردهای شبکههای عصبی مصنوعی در سیستمهای کنترل

1.5.1 خلاصه 43
1.5.2 مقدمه 43
1.5.3 طراحی یک سیستم کنترل پیشگویی کننده برای غلظت مخزن راکتور 44
1.5.4 کنترل کننده شبکه عصبی مصنوعی 46
1.5.5 نتایج آموزش 47
1.5.6 تحقیقات شبیه سازی در سیستم حلقه بسته عادی 50
1.5.7 نتایج و تحقیقات آینده 51
1.5.8 مراجع 51

1-6 ) کنترل توان های اکتیو و راکتیو دریک ژنراتور القایی دو سو تغیذه مبتنی بر سیستم برق بادی با کمک استراتژی کنترل پیش بین غیرخطی

1.6.1 چکیده 52
1.6.2 مقدمه 53
1.6.3 تعریف استراتژی کنترل پیش بین مبتنی بر مدل 54
1.6.4 مدلسازی DFIG 55
1.6.5 روش کنترل با جهت گیری شار استاتور 56
1.6.6 معادلات سمت روتور 57
1.6.7 استراتژی کنترل پیش بین غیرخطی برای DFIG 58
1.6.8 نتایج شبیه سازی 63
1.6.9 نتیجه گیری 66
1.6.10 فهرست منابع و ماخذ 67

1-7 ) بکارگیری کنترل کننده پیش بین برای کنترل رفتار آشوبناک موتور سنکرون مغناطیس دائم

1.7.1 چکیده 69
1.7.2 مقدمه 69
1.7.3 مدل موتور سنکرون مغناطیس دائم 70
1.7.4 طراحی کنترلر GPC برای موتور سنکرون مغناطیس دائم 70
1.7.5 نتایج شبیه سازی 72
1.7.6 نتیجه گیری 73
1.7.7 مراجع ومنابع 73

1-8 ) بررسی روشهای کنترل پیش بین با کاربردهایی درسیستم های دینامیکی خطی ومقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک PID

1.8.1 چکیده 75
1.8.2 مقدمه 75
1.8.3 روش طراحی MPC 76
1.8.4 مدل 76
1.8.5 تابع هدف 77
1.8.6 انواع روشهای کنترل پیش بین مدل 77
1.8.7 انواع مدل های مورد استفاده درکنترل پیش بین 77
1.8.8 سیگنال فرمان،عمل کنترل،تابع هزینه 78
1.8.9 افق های پیش بینی 78
1.8.10 ماتریس های وزنی وتابع هزینه 79
1.8.11 افق کنترل 80
1.8.12 مسیر مرجع 80
1.8.13 ساختار کنترلر 81
1.8.14 نتایج شبیه سازی 82
1.8.15 نتیجه گیری 84
1.8.16 مراجع 84

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کنترل کننده پیش بیین خطی بر پایه مدل MPC

امروزه تئوری سیستم های کنترلی خطی بخوبی توسعه یافته وروشهای زیادی برای طراحی کنترلرهای خطی مقاوم وبا عملکرد بالا وجود دارد،اما ازآنجا که نیاز به اجرای سیستم های کنترل مدرن روبه افزایش است،غیرخطی گریهای نظیرقیود حالت وقیود کنترل ازاهیمت ویژه ای برخوردار میشوند و دیگر طراحی خطی دربرخورد با این سیستم ها پاسخگو نمی باشد.
دو روش توسعه یافته برای محاسبه قانون فیدبک حالت غیر خطی برای سیستم های خطی که دارای قیود حالت وکنترل می باشد عبارتنداز:
– روش کنترل پیش بین
– روش برنامه ریزی پویا

فهرست کامل فصل دوم کنترل کننده پیش بیین خطی بر پایه مدل MPC

2-1) کنترل کننده پیش بیین خطی بر پایه مدل MPC

2.1.1 فصل اول:کلیات 97
2.1.1.1 هدف 98
2.1.2 فصل دوم:اجزا مشترک الگوریتم های پیش بین 99
2.1.2.1 مدل پیش بینی 100
2.1.2.2 مدلهای ورودی خروجی IO 101
2.1.2.3 مدلهای ورودی خروجی افزوده IIO 102
2.1.2.4 مدلهای پاسخ پله و پاسخ ضربه 103
2.1.2.5 محاسبه مدل فضای حالت ازمدل پاسخ ضربه 104
2.1.2.6 محاسبه مدل فضای حالت از مدل پاسخ پله سیستم 105
2.1.2.7 مدلهای چند جمله ای 105
2.1.2.8 محاسبه مدل فضای حالت از روی مدل چند جمله ای IO 106
2.1.2.9 انتخاب توصیف مدل 108
2.1.2.10 پیش بینی 109
2.1.2.11 پیش بینی درشرایط بدون نویز 110
2.1.2.12 پیش بینی با وجود نویز 112
2.1.2.13 شاخص عملکرد 115
2.1.2.14 شاخص عملکرد MPC 115
2.1.2.15 شاخص عملکرد GPC 115
2.1.2.16 شاخص عملکرد استاندارد کنترل پیش بین 116
2.1.2.17 کارباقیود 119
2.1.2.18 قیود تساوی 120
2.1.2.19 قیود پایانه ای حالت 120
2.1.2.20 قید پایانه ای خروجی 121
2.1.2.21 قیود نامساوی 122
2.1.2.22 قید روی سیگنال ورودی افزوده 122
2.1.2.23 قید روی سیگنال ورودی 122
2.1.2.24 قید روی سیگنال خروجی 123
2.1.2.25 محاسبه قانون کنترل 125
2.1.2.26 افق های پیش بینی وکنترل 127
2.1.2.27 ضرایب یا وزن های بهینه سازی 128
2.1.3 فصل سوم:حل مساله کنترل پیش بین استاندارد 129
2.1.3.1 رفتار حالت ماندگار 131
2.1.3.2 مساله کنترل پیش بین نامقید 132
2.1.3.3 مساله کنترل پیش بین استاندارد با حضور قیود تساوی 134
2.1.3.4 مساله استاندارد کنترل پیش بین کامل 138
2.1.3.5 پیاده سازی کنترل کننده پیش بین 140
2.1.3.6 فهرست منابع لاتین 142
2.1.3.7 ABSTRACT 143

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی کنترل کننده پیش‌بین غیر خطی

امروزه رباتهاي متحرك و خودروهاي خـودگردان بـهطـور فزاینـدهاي در بسیاري از صنایع همانند هوا فضا، دریایی و نظامی استفاده میشوند. ایـده اصلی استفاده از رباتهاي کاربردي، جـایگزین شـدن بـا انـسان در انجـام وظایف و کارهاي تکراري، خطرنـاك و یـا خـستهکننـده اسـت و از ایـنرو امروزه از رباتها در بسیاري از زمینهها جهت خدمت به انسانهـا اسـتفاده میشود. در بسیاري موارد، از رباتهاي متحرك در مکانهاي پرخطـر و یـا پرمانع جهت انجام ماموریتهاي خاص استفاده میشود. لذا ربـاتهـا بایـد داراي این قابلیت باشند که متناسب با تغییرات پیشبینی نشده محیط و یا اشیاي پیشبینی نشدهاي که در مسیر این رباتها قـرار مـیگیرنـد رفتـار مناسب را نشاندهند. این امر که به مساله هدایت معروف است، از مـسائل مهم در توسعه و طراحی رباتهاي متحرك میباشد. زمانی که مدل کاملی از محیط ربات در اختیار باشد، تمامی مسیر از ابتدا تا انتها بهصورت قطع- خط بهکمک روشهاي سراسري محاسبه میگردد. اما زمانی که مدل محیط دقیق نباشد این امر باعث ایجاد مشکل گردد

فهرست کامل فصل سوم طراحی کنترل کننده پیش‌بین غیر خطی

3-1 ) طراحی کنترل کننده پیشبین غیر خطی مبتنی بر مدل براي هدایت رباتهاي متحرك در حضور موانع

3.1.1 چکیده 147
3.1.2 مقدمه 147
3.1.3 مدل دینامیکی ربات متحرك 148
3.1.4 مدلسازي سیستم با استفاده از شبکه عصبی 148
3.1.5 فرمول بندی مساله 149
3.1.6 نتایج شبیه سازی 149
3.1.7 نتیجه گیری 151
3.1.8 مراجع 151

3-2 ) مقایسه عملکرد کنترلر پیش بین غیرخطی با کنترل کننده پیش بین تطبیقی خطی

3.2.1 چکیده 153
3.2.2 مقدمه 153
3.2.3 مدل های غیرخطی وینر وهمرشتاین 154
3.2.4 شناسایی مدل وینر وهمرشتاین 154
3.2.5 مدل همر شتاین 154
3.2.6 مدل وینر 156
3.2.7 کنترل پیش بین برپایه مدل وینر و همرشتاین 156
3.2.8 کنترل کننده پیش بین GPC 157
3.2.9 نتایج شبیه سازی 158
3.2.10 توصیف فرآیند 158
3.2.11 شناسایی فرآیند 160
3.2.12 کنترل پیش بین غیرخطی 162
3.2.13 نتیجه گیری 164
3.2.14 مراجع 164

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید