50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی توربو کد و کاربردهای آن در مخابراتی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی توربو کد و کاربردهای آن در مخابراتی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارائه الگوریتم حرکت در طراحی و ساخت سامانه های لینک مخابرات لیزری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی توربو کد و کاربردهای آن در مخابراتی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کارایی کدهای توربو و سیستم در تحصیح خطای کانال بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش امنيت داده ارسالي در خطوط قدرت و بررسي تكنيكهاي مالتی پلکسینگ امن در این خطوط بررسی شده است

با توجه به توسعه روزافزون تجارت الكترونيكـي و گسـترش ارتباطات، تكنولوژيهاي امن براي افزايش ميزان اعتماد مردم از نيازهاي روز است. اين سيستمها ممكـن اسـت مـورد هـدف حملات اشخاصي قرار گيرند تا اطلاعات را براي سوء استفاده بدست آورند.
مخابرات داده شبكه هاي توزيـع قـدرت ولتـاژ پـايين حـوزه وسيعي از كاربردها مانند سرويسهاي ارزان كاربرد خانگي كه نرخ بيت انتقال داده كمي دارنـد تـا سرويسـهاي سـرعت بـالا ماننـد اينترنت را در بر ميگيرد. در شكل 1 ساختار لينك شـبكه ولتـاژ پايين اروپا نمايش داده شده است. مسئله عمده در اين خطـوط مسئله امنيت و صحت ديتاي ارسالي ميباشد. اين كانـال بـدليل در دسترس بودن توسط تمامي افراد و كاربران بايد بخصوص در
كاربردهاي اتوماسيون داراي سطح امنيتي بالايي باشد

قسمت هایی از فصل اول ارائه الگوریتم حرکت در طراحی و ساخت سامانه های لینک مخابرات لیزری

سیستم های مخابرات نوری فضای آزاد FSO که با نام سیستم های مخبراتی بیسیم نیز شناخته می شوند به دلایلی همچون پهنای باند بالا، عدم نیاز به کسب مجوز فرکانسی، عدم تداخل، امنیت خوب (بدلیل انتشار در خط مستقیم) و نویزپذیری کم، محبوبیت رو به گسترشی دارند. از دیپر مزایای مخابرات نوری در فضای آزاد نسبت به سیستن های RF می توان به تجهیزات کوچکتر و توان مصرفی کمتر اشاره کرد.

فهرست کامل فصل اول ارائه الگوریتم حرکت در طراحی و ساخت سامانه های لینک مخابرات لیزری

1-1 ) ارائه الگوریتم حرکت در طراحی و ساخت سامانه های لینک مخابرات لیزری FSO موبایل

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 ارائه راه حل هایی جهت هم محور کردن سامانه ها در حین حرکت 3
1و1و4 دور و نزدیک شدن 4
1و1و5 حرکت عرضی و چرخشی 6
1و1و6 طراحی و ساخت Mobile FSO 7
1و1و7 نتیجه گیری 9
1و1و8 منابع 9

1-1 ) کاهش پیچیدگی محاسباتی الگوریتم کدبردار توربو کد در سیستم COFDM

1و2و1 چکیده 10
1و2و2 مقدمه 10
1و2و3 مدل سیستم 11
1و2و4 کرانه بالایی احتمال خطا 11
1و2و5 الگوریتم کاهش پیچیدگی کدبردار توربو در سیستم OFDM 12
1و2و6 شبیه سازی های کامپیوتری و مقایسه نتایج 13
1و2و7 نتیجه گیری 15
1و2و8 منابع 15

1-2 ) ارائه الگوریتم حرکت در طراحی و ساخت سامانه های لینک مخابرات لیزری FSO موبایل

1و3و1 چکیده 16
1و3و2 مقدمه 16
1و3و3 ارائه راه حل هایی جهت هم محور کردن سامانه ها در حین حرکت 18
1و3و4 دور و نزدیک شدن 20
1و3و5 حرکت عرضی و چرخشی 21
1و3و6 طراحی و ساخت Mobile FSO 22
1و3و7 نتیجه گیری 25
1و3و8 مراجع 26

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی توربو کد و کاربردهای آن در مخابراتی

در سال های اخیر، ایده مواد مرکبی که دارای نفوذپذیری الکتریکی و مغناطیسی منفی در فرکانس های معمول هستند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پر واضح است که پاسخ یک سیستم در حضور میدان الکترومغناطیسی، تا حدود زیادی به وسیله خواص مواد تشکیل دهنده آن محیط مشخص می گردد. در این مجال، تلاش شده است که این ویژگیها بوسیله پارامترهای ماکروسکوپیک، یعنی نفوذپذیری الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی توصیف شوند.

فهرست کامل فصل دوم بررسی توربو کد و کاربردهای آن در مخابراتی

2-1) بررسی توربو کد و کاربردهای آن در سیستم های مخابراتی

چکیده 36
مقدمه 37
2و1و1 معرفی و تاریخچه ای از تئوری های اصلی در فرا مواد 38
2و1و1و1 مقدمه 39
2و1و1و2 پارامترهای موج در محیط DNG 43
2و1و1و3 شبیه سازی FDTD برای محیط DNG 44
2و1و1و4 علیت در محیط DNG 45
2و1و1و5 شکست منفی 47
2و1و1و6 جبران پراکندگی در خطوط انتقال مورد استفاده در محیط DNG 49
2و1و1و7 فراموادهایی با ضریب شکست صفر 51
2و1و2 تاریخچه و قواعد کلی در مدل ساختارهای EBG 53
2و1و2و1 مواد شکاف باند (فوتونیک ) الکترومغناطیسی یا بلورهای فوتونیک 54
2و1و2و2 مواد دست چپی یا مواد ضریب شکست منفی 56
2و1و2و3 روش های تئوری و عددی 57
2و1و2و4 روش موج تخت 58
2و1و2و5 روش ماتریس انتقال 61
2و1و2و6 روش تفاضل محدود دامنه – زمان 62
2و1و2و7 مقایسه تکنیک های عددی مختلف 64
2و1و3 ساخت , آزمایش و کاربردهای ساختار EBG 65
2و1و3و1 مقدمه 66
2و1و3و2 ساخت 67
2و1و3و3 ساخت 3D EBG بوسیله ماشین کردن از جامد 67
2و1و3و4 ساخت 3D EGB از طریق ایجاد پشته 68
2و1و3و5 ساخت 3D EBG بوسیله کشت 69
2و1و3و6 اثر تلرانس بر روی سخت EBG 69
2و1و3و7 ویژگی های تجربی بلور EBG 70
2و1و3و8 ویژگی موج سطحی 70
2و1و3و9 مقادیر بازتاب دهنده مختلط 71
2و1و3و10 مقادیر انعکاس و انتقال تراهرتز 71
2و1و3و11 کاربردهای کنونی و آینده سیستم های EBG 71
2و1و4 اثرات superprism و کاربرد آنتن های EBG 75
2و1و4و1 مقدمه 76
2و1و4و2 اثر Superprism 76
2و1و4و3 اثر سرعت گروه 76
2و1و4و4 اثر سرعت فاز 77
2و1و4و5 کاربرد های آنتنی 78
2و1و5 اصول کاربرد آنتن های شامل فرامواد 81
2و1و5و1 مقدمه 82
2و1و5و2 آنتن های دو قطبی کوچک 82
2و1و5و3 آنتن دو قطبی کوچک – آنالیز با ساختار ENG 87
2و1و5و4 شبیه سازی HFSS برای سیستم های دو قطبی 89
2و1و5و5 تحقق فرامواد از هادی مغناطیسی مصنوعی برای کاربرد های آنتنی 91
2و1و5و6 فرامواد با ضریب صفر برای کاربردهای آنتنی 93
2و1و5و7 آنتن های مخروطی تشدید 93
2و1و5و8 اثرات ضریب شکست منفی در آنتن های با مقطع طولی کم 94
2و1و5و9 انواع کاربردهای فرامواد 96
2و1و5و10 آنتن مرتبه صفر 97
2و1و6 فرامواد در خطوط انتقال 98
2و1و6و1 مقدمه 99
2و1و6و2 خطوط انتقال صفحه ای با ضریب شکست منفی 99
2و1و6و3 خطوط انتقال فاز درجه صفر و کاربردها 100
2و1و6و4 آرایه های آنتنی تغذیه سری با اشعه چپ شدگی کاهش یافته 101
2و1و6و5 بالون ویلکنسون باند وسیع با استفاده از خطوط فرامواد ماکرواستریپ 103
2و1و6و6 آنتن های شکاف دار بکوراد با تشعشع در هارمونیک فضایی اصلی خود 103
2و1و7 مراجع 105

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کارایی کدهای توربو و سیستم در تحصیح خطای کانال

گنجايش انتقال ديتا در يك فيبر نوري چند حالته توسط معيار (فاصله مورد نظر – پهناي باند پايه) كه معمولا به مقداري كمتر از 500 Km-MHz محدود شده است بيان مي شود و اين خود دليلي بر پراكندگي شار مغناطيسي در مسير انتقال مي باشد .سازمان استاندارد سازي IEEE گروه مطالعاتي به نام 803.3eq 10GbE را براي تحقيق در ارتباط با تكنيك هاي-10BASE SERIAL به منظور دستيابي به محدوده متري ( 300 – 220)در يك فيبر نوري چند حالته در نظر گرفته است

فهرست کامل فصل سوم کارایی کدهای توربو و سیستم در تحصیح خطای کانال

3-1 ) کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال در سیستم WLAN

چکیده 127
مقدمه 128
3و1و1 کلیات 129
3و1و1و1 هدف 130
3و1و1و2 پیشینه تحقیق 131
3و1و1و3 فرامواد 131
3و1و1و4 بلورهای فوتونیک 133
3و1و1و5 مطالعات صورت گرفته در زمینه ی ساختار های EBG 134
3و1و1و6 روش کار 139
3و1و2 شناخت موارد EBG و ویژگی ها و کاربردها 140
3و1و2و1 مفهوم مواد شکاف باند الکترومغناطیسی 141
3و1و2و2 ویژگی های تجربی بلورهای EBG 142
3و1و2و3 ویژگی موج سطحی 142
3و1و2و4 سنجش بازتاب پذیری مختلط 142
3و1و2و5 سنجش انعکاس و انتقال تراهرتز 142
3و1و2و6 روش های تئوری و عددی 143
3و1و2و7 روش موج صفحه ای 144
3و1و2و8 روش ماتریس انتقال 146
3و1و2و9 روش تفاضل محدود دامنه – زمان 147
3و1و2و10 مقایسه تکنیک های عددی مختلف 148
3و1و2و11 کاربردهای رایج و آینده سیستم های EBG 148
3و1و3 آنتن پچ شکافی با زیر لایه EBG 151
3و1و3و1 مقدمه 152
3و1و3و2 زیر لایه EBG با ساختار شبه قارچی 153
3و1و3و3 آنتن های صفحه ای 154
3و1و3و4 شبیه سازی آنتن پچ شکافی با زیر لایه دی الکتریک 156
3و1و3و5 طراحی آنتن 156
3و1و3و6 نتایج شبیه سازی 157
3و1و3و7 تلف بازگشتی 157
3و1و3و8 نقشه تشعشعی صفحات EوH 158
3و1و3و9 بهره 159
3و1و3و10 شبیه سازی آنتن پچ شکافی با زیر لایه EBG و قطبی شدگی خطی 160
3و1و3و11 طراحی زیر لایه EBG 160
3و1و3و12 نتایج شبیه سازی آنتن با زیر لایه EBG 161
3و1و3و13 تلف بازگشتی 161
3و1و3و14 نقشه تشعشعی صفحات E و H 162
3و1و3و15 بهره 163
3و1و3و16 شبیه سازی آنتن پچ شکافی با زیر لایه EBG و قطبی شدگی دایروی 163
3و1و3و17 نقشه تشعشعی صفحات E و H برای آنتن با قطبی شدگی دایروی 164
3و1و3و18 بهره برای آنتن با قطبی شدگی دایروی 165
3و1و3و19 مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی آنتن پچ شکافی با و بدون زیر لایه EBG و قطبی شدگی خطی و دایروی 166
3و1و4 آنتن پچ ماکرواستریپ با فوق لایه EBG یک بعدی 168
3و1و4و1 مقدمه 169
3و1و4و2 مفهوم مواد EBG یک بعدی 169
3و1و4و3 شبیه سازی آنتن پچ ماکرواستریپ 172
3و1و4و4 طراحی آنتن 172
3و1و4و5 نتایج شبیه سازی 174
3و1و4و6 تلف بازگشتی 174
3و1و4و7 نقشه ستمگرایی صفحات E و H 174
3و1و4و8 بهره آنتن 176
3و1و4و9 شبیه سازی آنتن پچ ماکرواستریپ با فوق لایه EBG یک بعدی و قطبی شدگی خطی 176
3و1و4و10 طراحی مواد EBG یک بعدی 176
3و1و4و11 طراحی آنتن 177
3و1و4و12 نتایج شبیه سازی آنتن پچ ماکرواستریپ با EBG و قطبی شدگی خطی 178
3و1و4و13 ستمگرایی و بهره آنتن 179
3و1و4و14 نقشه تشعشعی صفحات E و H 180
3و1و4و15 شبیه سازی آنتن با فوق لایه EBG یک بعدی (قطبی شدگی دایروی) 181
3و1و4و16 نتایج شبیه سازی 182
3و1و4و17 بهره 182
3و1و4و18 نقشه تشعشعی آنتن با قطبی شدگی دایروی (به ازای زوایای 0 و 90 درجه) 182
3و1و4و19 مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی آن تن پچ ماکرواستریپ با و بدون فوق لایه EBG یک بعدی و قطبی شدگی خطی و دایروی 184
3و1و5 آنتن پچ ماکرواستریپ با فوق لایه EBG سه بعدی 185
3و1و5و1 مقدمه 186
3و1و5و2 مواد EBG سه بعدی 186
3و1و5و3 مواد woodpile EBG 188
3و1و5و4 طراحی و شبیه سازی ماده woodpile EBG 191
3و1و5و5 شبیه سازی آنتن پچ ماکرواستریپ با فوق لایه EBG سه بعدی (قطبی شدگی خطی) 192
3و1و5و6 طراحی آنتن 192
3و1و5و7 نتایج شبیه سازی 193
3و1و5و8 ستمگرایی و بهره ی آنتن 194
3و1و5و9 نقشه تشعشعی صفحات E وH 195
3و1و5و10 شبیه سازی آنتن پچ ماکرواستریپ با فوق لایه EBG سه بعدی (قطبی شدگی دایروی) 196
3و1و5و11 نتایج شبیه سازی 196
3و1و5و12 بهره 196
3و1و5و13 نقشه تشعشعی آنتن با قطبی شدگی دایروی (به ازای زوایای 0و45و90و135 درجه) 196
3و1و5و14 آنتن شیپوری قطاعی با استفاده از مواد woodpile EBG 198
3و1و5و15 مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی آن تن و پچ ماکرواستریپ با و بدون فوق لایه EBG سه بعدی و قطبی شدگی خطی و دایروی 199
3و1و6 بازتابنده های EBG 201
3و1و6و1 مقدمه 202
3و1و6و2 مفهوم صفحه ی انعکاس 202
3و1و6و3 شبیه سازی آنتن تک قطبی با بازتابنده ی فلزی 204
3و1و6و4 نتایج شبیه سازی 205
3و1و6و5 نقشه ی تشعشعی 205
3و1و6و6 بهره 205
3و1و6و7 آنتن تک قطبی با بازتابنده ی EBG 206
3و1و6و8 شبیه سازی آنتن تک قطبی با بازتابنده EBG یک بعدی 207
3و1و6و9 نتایج (بازتابنده ی EBG یک بعدی) 207
3و1و6و10 ضریب انتقال 207
3و1و6و11 نقشه ی تشعشعی 208
3و1و6و12 بهره 209
3و1و6و13 شبیه سازی آنتن تک قطبی با بازتابنده ی EBG سه بعدی 209
3و1و6و14 نتایج (بازتابندهی EBG سه بعدی) 210
3و1و6و15 ضریب انتقال 210
3و1و6و16 نقشه تشعشعی 210
3و1و6و17 بهره 211
3و1و6و18 مقایسه عملکرد آنتن تک قطبی با بازتابنده های فلزی , EBG یک و سه بعدی 212
3و1و7 نتیجه گیری و پیشنهادات 213
3و1و7و1 نتیجه گیری 214
3و1و7و2 پیشنهادات 215
3و1و8 پیوست 216
3و1و9 مراجع 221

قسمت هایی از فصل چهارم امنيت داده ارسالي در خطوط قدرت و بررسي تكنيكهاي مالتی پلکسینگ امن در این خطوط

تصوير شماره(4) نمايي از فرآيند شبيه سازي انكدر گسترش يافته توربو را نمايش . مي دهد انكدر توربو از دو انكدر كانولوشنال طراحي شده است كه به صورت موازي با گنجاينده (Interleaver) كه در بين دو انكدر قرار دارد مرتبط شده است ودليل استفاده از گنجاينده مذكور،در نظر گرفتن استقلال آماري ديتاي انتقال يافته مي باشد . بعد از اولين انكدر، از بلاك 2پانكچر استفاده مي كنيم. وظيفه پانكچر شماره توليد خروجي 1منظم و سيستماتيك از انكدر شماره 1 مي باشد و پانكچر شماره 2، نيز خروجي بازگشتي از همان انكدر را فراهم مي نمايد . 3پانكچر شماره كه بعد از انكدر شماره 2 به كار گرفته شده است ، وظيفه تامين خروجي بازگشتي از انكدر شماره 2 رت برعهده دارد پس از عبور از سه بافر نمايش داده شده در تصوير شماره (4) ، سه سيگنال توليدي توسط MUX بلاك و (Frame To) جمع مي شوند وخروجي حاصله از بلاك ذكر (شده Frame-To) ،در حقيقت همان خروجي انكدر توربو مي باشد ونرخ كد حاصله نيز دقيق مي باشد

فهرست کامل فصل چهارم امنيت داده ارسالي در خطوط قدرت و بررسي تكنيكهاي مالتی پلکسینگ امن در این خطوط

4-1 ) امنیت داده ارسالی در خطوط قدرت و بررسی تکنیک های مالتی پلکسینگ امن در این خطوط

4و1و1 چکیده 228
4و1و2 مقدمه 228
4و1و3 مدل کانال خطوط قدرت 229
4و1و4 رمز نگاری و کدینگ کانال در خطوط قدرت 229
4و1و5 مقابله با اثرات مخرب خط قدرت 230
4و1و6 تکنیک های رمز نگاری 230
4و1و7 انتخاب مد 231
4و1و8 تصدیق صحت و تعویض کلید 232
4و1و9 تکنیک کدینگ و رمز نگاری توام 232
4و1و10 تکنیک مالتی پلکسی امن 233
4و1و11 تکنیک OFDM امن 233
4و1و12 تکنیک CDMA امن 234
4و1و13 امنیت تکنیک های رمز نگاری 236
4و1و14 جمع بندی 236
4و1و15 مراجع 236

4-2 ) شبیه سازی کدهای توربو (چرخان) در سیستم مخابراتی فیبر نوری چند حالته مبتنی بر مخابره ترکیبی تقسیم فرکانسی متعامد

4و2و1 چکیده 237
4و2و2 مقدمه 237
4و2و3 مدل سیستم 238
4و2و4 نتایج و آنالیز ها 241
4و2و5 نتیجه گیری 242
4و2و6 منابع 243

4-3 ) برآورد تاثیر لنز گیرنده بر رخ خطا (BER) در مخابرات نوری فضای آزاد و تخمین یک سایز بهینه

4و2و1 چکیده 244
4و2و2 مقدمه 244
4و2و3 مدل آماری مورد استفاده برای توربولانس کانال 245
4و2و4 تکنیک معادلسازی سطح لنز یا Aperure Averaging 245
4و2و5 تاثیر F بر SNR و BER 246
4و2و6 نتیجه گیری 247
4و2و7 مراجع 247

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید