50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی بخش هوایی 42 ژنوتیپ فلفل بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل با استفاده از صفات مورفولوژيکی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزیابی تنوع سوماکلونال گیاهان باز زاده شده از کشت بافت فلفل بررسی شده است

متابولیتهای ثانویه جزء موضوعات داغ دنیای امروزی در زمینهی تحقیقات علمی محسوب میشوند. این ترکیبات گیاهی یک گروه اقتصادی معنیدار و مهم را تشکیل میدهند که در مصارف گوناگون مانند چاشنیهای غذایی، رنگدانهها در رنگآمیزی، مصارف دارویی و آفتکشهای طبیعی کاربرد دارند. مهمترین ترکیب در این گروه متابولیت های ثانویه، از ترکیبات فعال بیولوژیکی گونههای فلفل مشتق میشود که گروه آلکالوئیدی کپسایسینوئید است که از بنزیل آمین مشتق میشود. این ماده یک آلکالوئید منحصر به فرد است که اصولاً در میوهی جنس Capsicum یافت میشود و طعم تند آن را فراهم میکند. اولین بار این ماده توسط Thresh جدا و بهعنوان کپسایسین نامگذاری شد. ولی ایشان ساختار این ماده را روشن نکرد و حضور نیتروژن را در فرمول ماده نادیده گرفت و فرمول C9H14O2 را ارائه داد. Micko روش استخراج کپسایسین را بهبود بخشید و یک مادهی متبلور شده بسیار تند به دست آورد که در دمای °63.5 ذوب میشود، دارای ترکیبات فنولی است و فرمول به دست آمده توسط ایشان C18H27NO3 است

قسمت هایی از فصل اول ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی بخش هوایی 42 ژنوتیپ فلفل

جنس فلفل (.L annum capsicum). یک گیاه گدار دولپه اي. از زیرخانواده سولانوییده و در خانواده سولاناسه قرار گرفته است. عقیده بر این است که اجداد فلفل از مناطق مرکزي حارهاي آمریکاي جنوبی منشا گرفته شده است که همان بولیوي امروزه می باشد. فلفل ها همراه با سایر فسیلهاي مواد غذایی شش هزار سال گذشته یافت شده است و به عنوان اولین ماده ادویه مورد استفادده توسط انسان ها مطرح شده است. فلفل یکی از مهم ترین محصولات سبزي گیاهی در جهان می باشد. این گونه که شامل تمام فلفل کشت شده می باشد که در زمانهاي گوناگون به نام فلفل قرمز و یا تند مشهور شده است. بسیاري از واریته هاي تجاري کشت شده امروزي هیبرید F1 از گونه (annum، .C). می باشد

فهرست کامل فصل اول ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی بخش هوایی 42 ژنوتیپ فلفل

1-1 ) ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی بخش هوایی 42 ژنو تیپ فلفل

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 مواد و روش ها 2
1و1و4 نتایج و بحث 4
1و1و5 نتیجه گیری 7
1و1و6 منابع 7

1-2 ) بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از لاین ها و ارقام فلفل (CAPSICUM ANNUM) و تأثیر تنش خشکی بر میزان ماده مؤثره آن

1و2و1 چکیده 9
1و2و2 مقدمه 10
1و2و3 مواد و روش ها 11
1و2و4 نتایج و بحث 12
1و2و5 منابع 17

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل با استفاده از صفات مورفولوژيکی

فلفل یک گياه با ارزش از خانواده Solanaceae است که تنوع وسيعي از نظر شكل ميوه و تندي دارد و بر اساس شرايط آب و هوايي ممكن است یک ساله يا چند ساله باشد يعني در صورت وجود سرما به صورت گياه یک ساله رشد مي کند. فلفل در بيشتر كشورهاي دنيا كشت می‌شود و ميزان مصرف آن براي استفاده‎هاي ادويه‎اي و به عنوان سبزي از سال 199۴ تا به امروز بيش از 21% افزايش داشته است.
اهمیت این گیاه بر اساس خاصیت اشتهاآور، هضم غذا، مقدار کاروتن و به ویژه ویتامین ث آن است. مقدار ویتامین ث در میوه‌های نارس 60 تا 70 و در رسیده بین 120 تا 140 میلی گرم در 100 گرم میوه تازه است، کاروتن و ویتامین ث این گیاه در تنظیم فشارخون موثرند. نیاز بدن انسان به ویتامین ث یک نیاز ضروری می‌باشد و نیاز ویتامین ث انسان بالغ، روزانه 45 تا 80 میلی‌گرم می‌باشد و حدود 60 درصد این ویتامین از طریق مصرف سبزی و میوه تأمین می‌گردد

فهرست کامل فصل دوم بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل با استفاده از صفات مورفولوژيکی

2-1) بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي فلفل - CAPSICUM ANNUUM.L- با استفاده از صفات مورفولوژيكي در شهرستان اروميه

چکیده 30
2و1و1 مقدمه و کلیات 31
2و1و1و1 اهداف پژوهش 34
2و1و1و2 فرضیه 34
2و1و1و3 تاریخچه و منشا فلفل 34
2و1و1و4 مشخصات گیاه شناسی 35
2و1و1و5 ارزش غذایی و دارویی 37
2و1و1و6 اهداف و برنامه های اصلاحی 38
2و1و1و7 اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت 38
2و1و1و8 تولید فلفل در جهان 38
2و1و1و9 تولید فلفل در ایران 39
2و1و1و10 بررسی اهمیت تنوع ژنتیکی 42
2و1و1و11 نشانگرهای مورفولوژیکی )ظاهری( 44
2و1و1و12 نشانگرهای سیتوژنتیکی 45
2و1و1و13 نشانگرهای مولکولی 45
2و1و1و14 تجزیه به مؤلفه های اصلی 45
2و1و1و15 تجزیه خوشه ای 46
2و1و1و16 انواع روشهای تجزیه خوشه ای 47
2و1و1و17 روش مراتبی 47
2و1و1و18 روش تجزیه ای 47
2و1و1و19 ضریب همبستگی 48
2و1و1و20 تجزیه علّیت 48
2و1و2 بررسی و مرور منابع 50
2و1و2و1 بررسی تنوع ژنتیکی فلفل در ایران 57
2و1و3 مواد و روشها 58
2و1و3و1 موقعیت و مشخصات محل اجرای آزمایش 59
2و1و3و2 مواد گياهي فلفل 59
2و1و3و3 آماده سازی زمین و مواد آزمایشی 61
2و1و3و4 صفات مورفولوژیکی 62
2و1و3و5 روش اندازه گیری 63
2و1و3و6 صفات فیزیولوژیکی 65
2و1و3و7 محتوای ازت بافت گیاهی 65
2و1و3و8 میزان فتوسنتز 65
2و1و3و9 تجزیه و تحلیلهای آماری 67
2و1و3و10 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین 67
2و1و3و11 اجزای واریانس و ضرایب تغییرات 67
2و1و3و12 تجزیه به مؤلفه های اصلی 67
2و1و3و13 تجزیه خوشه ای 68
2و1و3و14 تجزیه علّیت ژنتیکی 68
2و1و4 نتایج و بحث 69
2و1و4و1 خصوصیات مربوط به عادت رشد و عادت شاخه دهی 71
2و1و4و2 خصوصیات مربوط به برگ، ساقه و موقعیت جام گل 71
2و1و4و3 نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین 73
2و1و4و4 آماره های توصیفی صفات مورد بررسی در جمعیت ژنوتیپهای فلفل 79
2و1و4و5 وراثت پذیری 81
2و1و4و6 همبستگی 83
2و1و4و7 تجزیه به مؤلفه های اصلی بین صفات 87
2و1و4و8 تجزیه خوشه ای 88
2و1و4و9 رگرسیون گام به گام 91
2و1و4و10 تجزیه علّیت ژنتیکی 91
2و1و4و11 نتیجه گیری کلی 94
2و1و4و12 پیشنهادات 96
2و1و4و13 منابع 97

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزیابی تنوع سوماکلونال گیاهان باز زاده شده از کشت بافت فلفل

استان‌های مهم تولیدکننده فلفل كشور در زمین اصلی به ترتيب عبارت‌اند از: هرمزگان، فارس، سيستان و بلوچستان، سمنان و خراسان رضوي می‌باشد و در کشت گلخانه ای استان‌های مهم تولیدکننده به ترتیب اصفهان، جنوب استان کرمان، قزوین، هرمزگان، قم و همدان می باشد. سطح کل زیر کشت فلفل گلخانه ای در کشور حدود 415 هکتار و کل تولید این مساحت حدود 96/956 هزار تن و عملکرد برای هر هکتار 233 تن در هکتار می¬باشد. سطح زیر کشت فلفل گلخانه های استان های کشور در نمودار 1- 4 نمایش داده شده است

فهرست کامل فصل سوم ارزیابی تنوع سوماکلونال گیاهان باز زاده شده از کشت بافت فلفل

3-1 ) ارزیابی تنوع سوماکلونال گیاهان باززاشده از کشت بافت فلفل (CAPSICUM ANNUUM) با استفاده از نشانگر ملکولی

3و1و1 چکیده 110
3و1و2 مقدمه 110
3و1و3 مواد و روش ها 111
3و1و4 نتیجه و بحث 112
3و1و5 منابع 114

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید