50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی بررسی پایداری سیستم های قدرت در حضور تولیدات پراکنده

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پایداری سیستم های قدرت در حضور تولیدات پراکنده است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بهره گیری از در جهت کنترل پایداری سیستم های قدرت دارای تولیدات پراکنده بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی سیستم های قدرت در حضور سیستم های پراکنده بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش به کارگیری برنامه ریزی پویا د رجایایی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بار بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ایجاد پایداری در سیستم های قدرت به وسیله کاربرد زیاد تولیدات پراکنده بررسی شده است

براساس قوانین و مقررات وضع شده در کشورهای مختلف تعداد مولدهای مستقل تولید انرژی الکتریکی که بخصوص از انرژی های تجدیدپذیر چون باد، خورشید و… بهره می گیرند به شدت درحال افزایش است. نفوذ این مولدها می تواند اثرات گلخانه ای را کاهش دهد. بنابراین علاوه بر مزایای اقتصادی، مزایای زیست محیطی را نیز به دنبال دارد. گرچه مزایای فراوانی می¬توان برشمرد که از آن جمله نزدیکی تولید و مصرف است که با تجهیز آن ها به واسط های مناسب الکترونیک قدرت می توان آن ها را محلی انجام داد. اما به هر حال تأثیر آن ها بر پایداری سیستم های قدرت مورد بحث جدی در سیستم های قدرت است.
اغلب تولیدات پراکنده که به سیستم توزیع اتصال پیدا می کنند هنگامی که در محل کنترل شوند باعث افزایش قابلیت اطمینان در تحویل برق به مصرف کننده ها می گردند. به هرحال، تحت قوانین ومقررات وضع شده استانداردها برای اتصال داخلی تولیدات پراکنده با سیستم های قدرت الکتریکی بویژه استاندارد 1547 IEEE، تولیدات پراکنده نباید با ولتاژ کاری سیستم توزیع تنظیم شوند وآن ها در زمانی که سیستم قدرت دارای خطا یا شرایط عملیاتی غیرعادی است نباید انرژی به سیستم قدرت تحویل دهند.

قسمت هایی از فصل اول بهره گیری از  در جهت کنترل پایداری سیستم های قدرت دارای تولیدات پراکنده

سیستم های توزیع در اغلب موارد دارای اغتشاشات مختلفی می باشند مانند: خطای کاری، سوئیچینگ خازن، تغییر بار بزرگ، سوئیچینگ خط انتقال، خرابی تجهیزات وغیره… این اغتشاشات بعلاوه نوسانات باعث عملیات دینامیکی DG ها می شود که اگر به درستی به کار گرفته نشود می تواند باعث مشکلات پایداری در سیستم توزیع گردد.
یک سیستم توزیع قدرت در شکل ٥ برای مطالعه پایداری وطراحی کنترل نشان داده شده است. این سیستم بر مبنای نوعی پیکره بندی سیستم قدرت صنعتی در استاندارد 399 IEEE معین شده است. آن یک نوع سیستم دو باس آمریکای شمالی که در یک شبکه انتقال به کار رفته است. این سیستم دو ژنراتور سنکرون محلی دارد. دو DG در این سیستم قدرت اضافه شده اند.

فهرست کامل فصل اول بهره گیری از در جهت کنترل پایداری سیستم های قدرت دارای تولیدات پراکنده

1-1 ) بهره گیری ازMPACدرجهت کنترل پایداری سیستم های قدرت دارای تولیدات پراکنده

1.1.1 چکیده 3
2.1.1 مقدمه 7
3.1.1 تاریخچه کنترل پیش بین 7
4.1.1 چرا کنترل تطبیقی 9
5.1.1 کنترل کننده های تطبیقی کلاسیک 11
6.1.1 روش رگولاتور خود تنظیم جایاب قطب 13
7.1.1 روش زمان بند بهره 14
8.1.1 روش های هوشمند در کنترل تطبیقی 16
9.1.1 کنترل تطبیقی پیش بین بااستفاده از شبکه عصبی 18
10.1.1 پیش بینی توسط شبکه عصبی وبهینه سازی توسط روش عددی نیوتن رافسون 20
11.1.1 کنترل کننده های تطبیقی پیش بین شبکه عصبی سراسری 22
12.1.1 شبکه عصبی شناساگر اولیه 23
13.1.1 استراتژی کنترل پیش بین برحسب مدل (MPC) 24
14.1.1 کنترل های پایدار سیستم های توضیع بااتصال FG 25
15.1.1 کنترل های حوزه_زمان :تحریک تطبیقی 29
16.1.1 کنترل های پیشگویانه مدل 32
17.1.1 مدل برای ژنراتور و شبکه قدرت متصل شده اش 36
18.1.1 پیاده سازی کنترلرMPAC 40
19.1.1 اثبات کنترلر MPAC 41
20.1.1 نتیجه گیری 45
21.1.1 مراجع 47

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم برسی سیستم های قدرت در حضور سیستم های پراکنده

پایداري سیستم قدرت به توانایی سیستم قـدرت در بـا قیمانـدن در حالت تعادل و به دست آوردن نقطه کار متعادل جدید پس از وقـوع اغتشاش در آن اطلاق میشود. اگر سیستم دستخوش تغییـر شـود تعادل از بین میرود و در نتیجه روتور ماشینهـا بـر اسـاس قـوانین حرکت اجسام دوار، شتاب مثبت یا منفی پیدا میکند. اگـر بـه طـور موقت ژنراتوري نسبت به دیگري سریعتر بچرخد، موقعیت زاویـه اي روتور آن نسبت به ماشین کندتر، جلوتر قرار میگیرد. بسته به رابطه توان- زاویه، اختلاف زاویه بین روتور دو ماشین باعـث مـی شـود تـا بخشی از بار ماشین کند، به ماشین تنـد منتقـل شـود و در نهایـت منجر به ناپایداري آن شود

فهرست کامل فصل دوم برسی سیستم های قدرت در حضور سیستم های پراکنده

2-1) بررسی پایداری سیستم های قدرت درحضور تولیدات پراکنده

چکیده 53
1.1.2 فصل اول معرفی سیستم های تولید پراکنده 61
1.1.1.2 تعریف تولید پراکنده 62
2.1.1.2 اهداف استفاده از تولیدات پراکنده 63
3.1.1.2 علل رویکرد به منابع تولید پراکنده 64
4.1.1.2 علل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران 64
5.1.1.2 مزایای استفاده از تولید پراکنده 65
6.1.1.2 معایب استفاده از تولید پراکنده 67
7.1.1.2 موانع ومشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا 67
8.1.1.2 اثرات زیست محیطی استفاده از منابع تولید پراکنده 69

2.1.2 فصل دوم مروری برانواع سیستم های تولید پراکنده DG 72
1.2.1.2 معرفی انواع تولید پراکنده 72
2.2.1.2 جایگاه انرژی های مختلف درجهان 84
3.2.1.2 پتانسیل منابع تولید در ایران 88

3.1.2 فصل سوم اتصال وپروفیل ولتاژ تولید پراکنده 89
1.3.1.2 اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه 89
2.3.1.2 تکنولوژی های اتصال 91
3.3.1.2 قوانین اتصال 92
4.3.1.2 پروفیل ولتاژ 93

4.1.2 فصل چهارم بررسی قابلیت اطمینان وکیفیت توان درحضور سیستم های تولید پراکنده 99
1.4.1.2تاثیر تولیدات پراکنده برقابلیت اطمینان سیستم های قدرت 99
2.4.1.2 جزیره ای کردن DGبه منظور بهبود قابلیت اطمینان 110
3.4.1.2 کیفیت توان 110

5.1.2 فصل پنجم بررسی اقتصادی سیستم های تولید پراکنده 118
1.5.1.2 بررسی اقتصادی تولید پراکنده 118
2.5.1.2 بررسی مسایل اقتصادی یک پروژه DG 119
3.5.1.2 تحلیل و مقایسه اقتصادی 120
4.5.1.2 فرمول بندی مساله 130
5.5.1.2 نتیجه گیری 139
6.5.1.2 منابع 145

1.2 بهبود پایداري سیستم قدرت با حضور منابع تجدیدپذیر و TCSC 150
1.1.2 چکیده 150
2.1.2 مقدمه 150
3.1.2 مدل TCSC 151
4.1.2 کنترلرTCSC 152
5.1.2 توربین بادی 152
6.1.2 سیستم مورد مطالعه 153
7.1.2 نتایج شبیه سازی 154
8.1.2 نتیجه گیری 156
9.1.2 مراجع 156

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم به کارگیری برنامه ریزی پویا د رجایایی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بار

با تحول سيستم هاي قدرت از ساختار سنتي به سمت ساختار رقابتي از يك سو و پيشرفت تكنولوژي از سوي ديگر انتظار مي رود كه توليدات كوچك موسوم به توليد پراكنده ، نقش اساسي و مهمي را در آينده اين صنعت بازي كند.
عوامل محرك فراواني باعث افزايش تمايل به بكارگيري منابع توليد پراكنده شده است. بطوركلي مي توان گفت مهمترين مزيت استفاده از اين توليدات، نزديكي به مصر ف كننده و در نتيجه كاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان بار و شبكه است . در كنار آن مي توان به حذف محدوديت هاي مكاني و جغرافيايي توليدات كوچك نسبت به نيروگاه هاي بزرگ، حذف يا كاهش هزينه هاي مربوط به احداث و بهره برداري از شبكه هاي انتقال و توزيع، ريسك پايين در سرمايه گذاري، زمان نصب و راه اندازي كمتر، محيط زيست پاك تر، امكان توليد توان هاي بالا از واحدهاي با حجم كم و استفاده از منابع انرژي هاي تجديدپذير همچون باد و خورشيد اشاره نمود

فهرست کامل فصل سوم به کارگیری برنامه ریزی پویا د رجایایی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بار

3-1 ) بكارگيري برنامه ريزي پويا در جايابي منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع بار متغير به منظور كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينان

چکیده 169
مقدمه 170
1.1.3 فصل اول مقدمه اي برتوليد پراكنده و شبكه هاي توزيع 171
1.1.1.3 مقدمه 172
2.1.1.3 تعريف توليد پراكنده از ديدگاه هاي مختلف 175
3.1.1.3 گروه بندي تكنولوژي توليد پراكنده 176
4.1.1.3 تكنولوژي هاي گوناگون توليد پراكنده و نحوه ارتباط آنها با شبكه قدرت 176
5.1.1.3 معايب استفاده از منابع توليد پراكنده 177
6.1.1.3 شبكه هاي توزيع ومنابع توليد پراكنده 177
7.1.1.3 معرفي سيستم توزيع 178
8.1.1.3 ساختار سيستم توزيع 178
9.1.1.3 آثار منابع توليد پراكنده بر روي شبكه هاي توزيع 179
10.1.1.3 نتيجه گيري 186

2.1.3 فصل دوم بررسي پيشينه موضوع و مطالعات انجام شده در زمينه جايابي منابع توليد پراكنده 187
1.2.1.3 پيشينه موضوع 188
2.2.1.3 خلاصه نقاط ضعف عمده تحقيقات انجام شده 195

3.1.3 فصل سوم ارزيابي قابليت اطمينان و تلفات شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده 196
1.3.1.3 مقدمه 197
2.3.1.3 بررسي مطالعات انجام شده 197
3.3.1.3 ارزيابي قابليت اطمينان شبكه توزيع 200
4.3.1.3 اثر واحدهاي توليد پراكنده بر قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع 204
5.3.1.3 نتیجه گیری 212
6.3.1.3 تلفات در شبكه هاي توزيع 213
7.3.1.3 تلفات و منابع توليد پراكنده 213
8.3.1.3 اهميت محل نصب و ظرفيت منابع توليد پراكنده 215
9.3.1.3 مدل سازي تلفات در شبكه توزيع 215
10.3.1.3 كاهش تلفات در شبكه در حضور منابع توليد پراكنده 218
11.3.1.3 نتیجه گیری 219

4.1.3 جايابي منابع توليد پراكنده مبتني بر برنامه ريزي پويا 220
1.4.1.3 مقدمه 221
2.4.1.3 مدل سازی ریاضی 222
3.4.1.3 محاسبه متغيرها و شاخص ها 229
4.4.1.3 مدلسازي بار شبكه 229
5.4.1.3 ارائه و تحقق الگوريتم برنامه ريزي پوياي پيشنهادي در موضوع تحقيق 230
6.4.1.3 نتیجه گیری 235

5.1.3 فصل پنجم شبيه سازي و بررسي نتايج 236
1.5.1.3 اعمال الگوريتم پيشنهادي 237
2.5.1.3 مطالعات عددي و تحليل نتايج 239
3.5.1.3 جايابي منابع توليد پراكنده از ديدگاه بهبود قابليت اطمينان در شبكه تحت مطالعه 245
4.5.1.3 بررسي نتايج حاصله از دو ديدگاه 251

6.1.3 فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات 255
1.6.1.3 نتیجه گیری 256
2.6.1.3 پیشنهادات 257
3.6.1.3 منابع 275

قسمت هایی از فصل چهارم ایجاد پایداری در سیستم های قدرت به وسیله کاربرد زیاد تولیدات پراکنده

در اکثر سیستمهای قدرت، نیروگاه های بزرگ توان را برای تأمین تقاضا تولید می نمایند. به منظور بیشینه نمودن سود، بسیاری از سیستم های قدرت در نزدیکی حد تولیدشان عمل می نمایند. بنابراین ممکن است تولید اضافی بیشتر جهت مواجه شدن با افزایش تقاضای انرژی ناشی از رشد صنایع و آلودگی ها لازم باشد. با توجه به برخی از قیود (جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی)، ساخت نیروگاههای بزرگ اضافی مقدور نمی باشد، استفاده از مولدهای مقیاس کوچک در سیستم های قدرت به دلایل مختلفی نظیر : پدافند غیر عامل (از لحاظ امنیت شبکه)، نزدیکی به مصرف کننده و در نتیجه کاهش یا حذف هزینه های مربوط به انتقال، پایانپذیر بودن منابع سوخت و شرایط جوی (گازهای گلخانهای)، رو به افزایش است

فهرست کامل فصل چهارم ایجاد پایداری در سیستم های قدرت به وسیله کاربرد زیاد تولیدات پراکنده

4-1 ) برنامه پراکنده در پست های فوقتوزیع با در نظر گرفتن توسعه پست های انتقال با استفاده از مدل دوسطحی جدید

1.1.4 چکیده 282
2.1.4 مقدمه 283
3.1.4 معرفی چارچوب پیشنهادی 284
4.1.4 مطالعات عددی 287
5.1.4 نتیجه گیری 291
6.1.4 منابع 292

4-2 ) تحلیل وارزیابی پایداری وکیفیت توان شبکه های قدرت جهت جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات وبهبود دامنه ولتاژ در شبکه های توضیع

1.2.4 چکیده 294
2.2.4 مقدمه 294
3.2.4 تعاریف تولید پراکنده 295
4.2.4 انواع شبکه های توضیع 295
5.2.4 شاخص بهبود پروفیل ولتاژ 298
6.2.4 نتیجه گیری 299
7.2.4 منابع 299

4-3 ) روشي براي تعيين محل توليدهاي پراكنده جهت افزايش حدبارگذاري وبهبود پايداري ولتاژ شبكه هاي قدرت

1.3.4 چکیده 301
2.3.4 مقدمه 302
3.3.4 تاثير محل توليدهاي پراكنده بر حد بارگذاري و پايداري ولتاژ شبكه هاي قدرت 303
3.3.4 ايجاد الگوهاي توليد 303
4.3.4 تعيين حد بارگذاري و حاشيه پايداري ولتاژ براي هر يك از الگوهاي توليد 303
5.3.4 تأثيرمحل و مقدار توليدهاي پراكنده برپايداري ولتاژ 304
6.3.4 نتیجه گیری 306
7.3.4 منابع 307

4-4 ) جایابی واحدهای تولیدپراکنده با ملاحظهی تلفات توان و پایداری شبکه

1.4.4 چکیده 308
2.4.4 مقدمه 308
3.4.4 VSMوترکیب ان با روش پیشنهاد شده 310
4.4.4 توابع هدف 312
5.4.4 قیود تساوی و نامساوی سیستم قدرت 314
6.4.4 نتیجه گیری 316
7.4.4 منابع 316

4-5 ) ایجاد پایداری در سیستم های قدرت به وسیله کاربرد زیاد تولیدات پراکنده

1.5.4 چکیده 318
2.5.4 مقدمه 318
3.5.4 دیده های دینامیکی در سیستم های قدرت 319
4.5.4 پایداری سیستم قدرت 319
5.5.4 تولید پراکندهDG 320
6.5.4 ثرات DG بر روی پایداری سیستم 321
7.5.4 اثرات منفی تولید پراکنده بر روی سیستم قدرت 323
8.5.4 مراجع 323

4-6 ) بررسی و مقایسه تاثیر STATCOM وSVC بر پایداری ولتاژ شبکه های قدرت

1.6.4 چکیده 324
2.6.4 مقدمه 325
3.6.4 بیان مساله 325
4.6.4 تشریح الگوریتم ها و الگوی کار 326
5.6.4 نتیجه گیری 331
6.6.4 مراجع 332

4-7 ) جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و مقایسه ان باسایرروش های هوشمند

1.7.4 چکیده 333
2.7.4 مقدمه 333
3.7.4 جایابی بهینه واحدهای پراکنده 334
4.7.4 روش های بهینه سازی 339
5.7.4 نتایج 343
6.7.4 مراجع 359

4-8 ) ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از شبکه-های عصبی

1.8.4 چکیده 362
2.8.4 مقدمه 362
3.8.4 روش ارزیابی و شاخص پایداری گذرا 363
4.8.4 شبکه عصبی 365
5.8.4 شبیه سازی 366
6.8.4 نتیجه گیری 369
7.8.4 منابع 370

4-9 ) نفوذ تولیدات پراکنده در شبکه های قدرت برای بهبود حد بارگذاری استاتیکی و پايداری ولتاژ بر طبق شبکه استاندارد 41 باسه IEEE

1.9.4 چکیده 372
2.9.4 مقدمه 373
3.9.4 مدل سازی رياضی 373
4.9.4 مرحله پیشگويی پاسخ جديد 374
5.9.4 مرحله تصحیح پاسخ جديد 376
6.9.4 ارزيابی درج امنیت و شاخص پايداری ولتاژ 376
7.9.4 وضعیت سیستم در شرايط اولیه 377
8.9.4 تحلیل حالت ها و الگو های مختلف تولید شبکه آزمون 14 باسه IEEE 384
9.9.4 نتیجه گیری 385
10.9.4 منابع 385

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید