50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی اندیشه سیاسی در اسلام

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اندیشه سیاسی در اسلام است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش فرجام شناسی در اندیشه سیاسی اسلام با تکیه بر تفاسیر شیعه از قرآن مجید بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش دین، سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره) و رهبری بررسی شده است

مفاهیم از عمده ابزارهای معنابخشی به جهان و از مهمترین ابزارهای ساخت اندیشه هستند. مفاهیم وقتی در بستر گفتمان ها قرار می گیرند کاربرد آن ها عوض می شود. در این پژوهش از دیدگاه تبارشناسی به تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه می پردازیم. متعاقب انقلاب مشروطه، با گذار از ساخت قدرت سنتی به ساخت قدرت جدید و تحول روابط قدرت ـ دانش، مفهوم اجماع نیز متحول می شود. به گونه ای که می توان گفت انقلاب مشروطه نقطه عطف تحول مفهوم اجماع است.
مفهوم اجماع در بستر گفتمان قبل از مشروطه در هیأتی نخبه گرایانه و متصلب، صرفاً در استنباط احکام فردی بروز کرد، لیکن در نتیجه ی تحول روابط قدرت ـ‌ دانش در بستر گفتمان جدید، برداشتی متوازنی از منطق نخبه گرایی و دمکراتیک در استنباط احکام زندگی جمعی از مفهوم اجماع حاکم شد. این پایان نامه با چنین فرضیه ای تلاش می کند تحول مفهوم اجماع را با استناد به شواهد و جریان های فکری نشان دهد.

قسمت هایی از فصل اول تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

بررسی تحول مفهوم اجماع به عنوان یکی از طرق استنباط احکام زندگی از منابع دینی شاید در بادی امر مسئله ای غیر مهم و غیر سیاسی به نظر آید، اما نگاهی به کاربردهای جدید از مفهوم اجماع در دوران معاصر حکایت از آن دارد که این مفهوم نیز در کنار اجتهاد و شورا یکی از مجاری دمکراسی اسلامی قلمداد می شود. اجماع با گذر از مفهوم سنتی آن در فقه شیعه یعنی «اتفاق نظر علمای دین، کاشف از رأی و قول امام معصوم (ع)» که در مسائل شرعی و اعتقادی بکار می رفت و موجب رونق فقه خصوصی می شد،‌ به مفهوم جدید خود یعنی «اجماع مجتهدین یک عصر نشانگر رضایت امام» در مسائل مربوط به زمانه،‌ در همکاری با دستگاه اجتهاد، سازگاری اسلام و مفهوم ثابت نص را با وقایع جدید و دمکراسی مدرن ممکن می سازد، در واقع نظریه پردازان جدید مانند نائینی و امام خمینی(ره) از این دیدگاه به مفهوم اجماع نگریسته اند که به وسیله آن اجتهاد پویا را به صورت شورایی سامان داده اند.

فهرست کامل فصل اول تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

1-1 ) تحول مفهوم اجماع در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام

چکیده 5
1و1و1 کلیات پژوهش 10
1و1و1و1 بیان مساله 11
1و1و1و2 اهمیت و ضرورت تحقیق 12
1و1و1و3 پیشینه و ادبیات تحقیق 13
1و1و1و4 ادبیات تاریخی 13
1و1و1و5 ادبیات نظری 17
1و1و1و6 ادبیات روشی 20
1و1و1و7 سؤال 22
1و1و1و8 فرضیه 22
1و1و1و9 فرضیه های فرعی 22
1و1و1و10 روش 23
1و1و1و11 مشکلات و موانع 23
1و1و1و12 سازماندهی 24
1و1و2 چارچوب نظری و روشی 27
1و1و2و1 چارچوب نظری: نظریه حساب و احتمالات آیه الله محمد باقر صدر 28
1و1و2و2 چارچوب روشی ) تبارشناسی فوکو ) 31
1و1و2و3 قدرت و دانش 37
1و1و2و4 گفتمان و قدرت 45
1و1و2و5 رویکرد این پژوهش 50
1و1و3 اجماع نخبه گرایانه ؛ روش استنباط احکام زندگی فردی 56
1و1و3و1 سیمای عمومی تشیع 59
1و1و3و2 بستر و زمینه تاریخی 63
1و1و3و3 گفتمان نخبه گرایانه مبتنی بر احکام فردی 71
1و1و3و4 برداشت اولیه از مفهوم اجماع 75
1و1و3و5 تعریف اجماع و اقسام آن 75
1و1و3و6 موضوع اجماع ( امری فردی ) 82
1و1و3و7 روش اثبات اجماع )تضمنی( 87
1و1و3و8 اجماع تضمنی لطفی 91
1و1و3و9 اجماع تضمنی مجهول النسب 92
1و1و3و10 گستره حجیت تمسک به اجماع )مسائل عقلی اعتقادی( 94
1و1و3و11 کاربرد اجماع )رواج اجماع منقول( 100
1و1و3و12 تساهل در نقل اجماع 101
1و1و3و13 اختلاف در پذیرش اجماعهای سایرین 102
1و1و3و14 رکود فقه 103
1و1و4 منطق نخبه- گرایی دمکراتیک , اجماع؛ روش استنباط احکام زندگی جمعی 106
1و1و4و1 بستر و زمینه تاریخی 108
1و1و4و2 گفتمان نخبه گرایی دمکراتیک مبتنی بر احکام جمعی 116
1و1و4و3 برداشت جدید از مفهوم اجماع 122
1و1و4و4 موضوع اجماع )امری اجتماعی( 123
1و1و4و5 نخستین تجلی اجتماعی اجماع: فتوای تحریم تنباکو 127
1و1و4و6 تحول مفهوم شورا 129
1و1و4و7 روش اثبات اجماع )اجماع حدسی( 131
1و1و4و8 گستره تمسک به اجماع پیشینیان 133
1و1و4و9 کاربرد اجماع )رواج اجماع عملی( 140
1و1و4و10 نقد اجماع منقول 143
1و1و4و11 کم شدن اعتبار اجماع مدرکی 144
1و1و4و12 اجماع در عمل 147
1و1و4و13 هیئت نظار در مجلس شورای مشروطه 148
1و1و4و14 شورای نگهبان 152
1و1و4و15 مجلس خبرگان 154
1و1و4و16 نتیجه گیری 158
1و1و4و17 منابع 172

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام

از آن¬زمان که سیاست در پی کسب، حفظ، و افزایش قدرت، خواسته و یا ناخواسته، نیروی اجتماعی را در کنار نیروی سیاسی به خدمت گرفت و قدرت معجزه¬آسای نیروهای اجتماعی را مشاهده کرد، لزوم پیوند قدرت اجتماعی با قدرت سیاسی را در دستور کار قرار داد. پیوندی که نیازمند مدیریت تخصصی است زیرا ابزار اجبار و تهدید در سیاست، توانایی از قوه به فعل درآوردن پتانسیل قدرت نیروهای اجتماعی را در راستای اهداف قدرت سیاسی ندارند. اگر قدرت نظامی، هماهنگی بر محور کمیت و کیفیت تسلیحات نظامی و نیروی جسمانی سربازان در راستای اهداف قدرت است، قدرت اجتماعی، هماهنگی بر محور جذابیت و گرایش اذهان در راستای اهداف قدرت می¬باشد؛ پس لزوم حضور ابزار اقناع و جذب در سیاست ضرورت می¬یابد. این¬گونه بود که اهدف قدرت از تسخیر سرزمین¬ها به تسخیر اذهان، تغییر کاربرد داد، تغییراتی که مسیر ورود نمای جدیدی از صورت قدرت، تحت عنوان «قدرت نرم» را به حوزه¬ی مطالعات علوم سیاسی و روابط بین¬الملل گشود.
از اوایل دهه¬ی 1990، مقوله¬ی قدرت نرم توسط جوزف نای در گفتمان لیبرالیستی مطرح شد. به عقیده¬ی وی قدرت نرم، توان ایجاد جذابیت برای رسیدن به نتایج دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس است. بر این اساس جذابیت¬های حاصله از قدرت نرم، با شکل¬دهی محیط اقناعی، تمایل مخاطب را جهت هم¬سویی با هدف قدرت برمی¬انگیزد.
با توجه به این¬که حکومت اسلامی در دوره¬ی زمامداری امیرالمؤمنین علی(علیه¬السلام) به سه قاره¬ی جهان، با مدیریتی عدالت¬گستر نفوذ کرده بود و این انسجام شکل نمی¬گیرد مگر در مدیریت قدرت نرم، لذا بررسی قدرت نرم اسلامی در حکومت امام علی(علیه¬السلام) جهت آشنایی با اهداف و مؤلفه-های مدیریت قدرت نرم اسلامی، چشم¬انداز جدیدی به حوزه¬ی قدرت در روابط بین¬الملل است.

فهرست کامل فصل دوم جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام

2-1) جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام

چکیده 185
مقدمه 191
2و1و1 کلیات و طرح تحقیق 192
2و1و1و1 بیان مسئله 193
2و1و1و2 سئوال اصلی 193
2و1و1و3 فرضیه ی اصلی 194
2و1و1و4 متغیرها 194
2و1و1و5 شاخصهای متغیر مستقل 194
2و1و1و6 شاخصهای متغیر وابسته 196
2و1و1و7 سوابق مربوط به پژوهش 196
2و1و1و8 اهداف تحقیق 199
2و1و1و9 نوع طرح تحقیق 199
2و1و1و10 روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها 199
2و1و1و11 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 200
2و1و1و12 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق 201
2و1و1و13 سازماندهی پژوهش 201
2و1و2 چارچوب نظری 204
2و1و2و1 مقدمه 204
2و1و2و2 گذر قدرت از وجه سخت افزاری به نرم افزاری 205
2و1و2و3 مفهوم قدرت نرم 208
2و1و2و4 منابع قدرت نرم 211
2و1و2و5 کاربرد قدرت نرم در گفتمان لیبرالیستی 212
2و1و2و6 کاربرد قدرت نرم در گفتمان اسلامی 220
2و1و2و7 جمع بندی 221
2و1و3 مدیریت قدرت نرم در انزوای سیاسی امام علی)علیهالسلام( 223
2و1و3و1 مقدمه 224
2و1و3و2 قدرت نرم در اهداف حکومت اسلامی 224
2و1و3و3 هزینه فایده در ارزشهای سیاسی 228
2و1و3و4 ارزشهای سیاسی در تعلیق راهبرد عدالت اجتماعی 231
2و1و3و5 ارتقاء قدرت نرم در سیاست تعامل امام علی)علیهالسلام( 234
2و1و3و6 نهادینهسازی فرهنگ سیاسی در سازش تاکتیکی امام علی)علیهالسلام( 239
2و1و3و7 جمع بندی 245
2و1و4 مدیریت قدرت نرم در حکومت امام علی)علیهالسلام( 247
2و1و4و1 مقدمه 248
2و1و4و2 اعتبارمندی قدرت سیاسی 249
2و1و4و3 انسجام روحیهی ملی در الگوسازی رهبران 252
2و1و4و4 ارزشهای سیاسی در حکومت اسلامی 256
2و1و4و5 راهبرد ارتباطی در فرایند دیپلماسی عمومی 259
2و1و4و6 عدالت اقتصادی، زیربنای عدالت اجتماعی 261
2و1و4و7 بازتاب عدالت اجتماعی در رفتار سیاسی امام علی)علیهالسلام( 266
2و1و4و8 راهبرد وحدتگرایی در مدیریت افکار عمومی 274
2و1و4و9 تنظیم الویت ها در مدیریت قدرت هوشمند 279
2و1و4و10 عنصر جذابیت در ارزشهای عام جهان شمول 295
2و1و4و11 ماندگاری نتایج قدرت نرم در حکومت امیرالمؤمنین علی)علیهالسلام( 315
2و1و4و12 جمع بندی 327
2و1و5 قدرت نرم در تئوری حکومت امیرالمؤمنین علی)علیهالسلام( 330
2و1و5و1 مقدمه 330
2و1و5و2 جایگاه توازن حقوق و عدالت اجتماعی در قدرت نرم 331
2و1و5و3 ساختار توازن حقوق 336
2و1و5و4 ثبات سیاسی؛ تداوم ساختار توازن حقوق 343
2و1و5و5 مدیریت عناصر قدرتساز در ساختار توازن حقوق 345
2و1و5و6 کاریزمای رهبر در ساختار توازن حقوق 349
2و1و5و7 مدیریت افکار عمومی در ساختار توازن حقوق 352
2و1و5و8 توازن حقوق در ساختار نظامی 362
2و1و5و9 توازن حقوق در ساختار قضایی 368
2و1و5و10 توازن حقوق در ساختار اجرایی 371
2و1و5و11 توازن حقوق در ساختار اقتصادی 374
2و1و5و12 کیفیت دیپلماسی در ساختار توازن حقوق 378
2و1و5و13 کیفیت تجارت در ساختار توازن حقوق 383
2و1و5و14 کمکهای بشر دوستانه در ساختار توازن حقوق 385
2و1و5و15 عملکردهای سیاسی در ساختار توازن حقوق 390
2و1و5و16 جمع بندی 403
2و1و6 نتیجه گیری 405
2و1و7 فهرست منابع 411

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم فرجام شناسی در اندیشه سیاسی اسلام با تکیه بر تفاسیر شیعه از قرآن مجید

مقصد تکاملی یا غایت آفرینش آدم کجاست؟ بدون تفکر و تأمل در طرح کلی عالم چگونه می‌توان به این حقیقت رسید؟ مورچه‌ای که تلاش می‌کند تا آذوقه زمستانش را جمع آورد نه در عالم تأمل می‌کند و نه خود را می‌شناسد و همین‌که بشر در طرح کلی عالم می‌اندیشد و در جست‌وجوی حقیقت است معلوم می‌دارد که او به لحاظ روحی امکان محیط شدن بر عالم هستی را دارد، اگرچه به لحاظ جسمی به خاک وابسته است و امکان پرواز نیز ندارد. حقیقت هیچ‌چیز را بیرون از طرح کلی عالم نمی‌توان دریافت، چه برسد به حقیقت وجود انسان را که مظهر همه عوالم است.
عالم ذات واحدی است و غایت آفرینش بشر از غایت کل وجود جدا نیست و اگر در مأثورات دینی ما هست که پس از برقراری حکومت عدل جهانی که غایت تکاملی مقام جمعی بشر است قیامت صغرا نیز واقع می‌شود و همه عالم هستی در هم می‌ریزد و نظام دیگری به خود می‌گیرد؛ یعنی هنگامی جهان به مقصد می‌رسد که آدم در مقام کلی خود به مقصد تکاملی خویش رسیده باشد.
یکی از موضوعات مشترک و همگانی در میان جوامع انسانی، پژوهش و کاوش پیرامون فرجام تاریخ و چگونگی آینده است؛ زیرا جوامع بشری جدا از تعلقات دینی، جغرافیایی و وابستگی‌های نژادی همواره از امیدواری به آینده خرسند و از ناامیدی نسبت به آن نگران‌اند. از این نظر می‌توان فرجام‌خواهی را دغدغه تاریخی و کهن همه امت‌ها و ملل جهان دانست که به‌صورت گرایش مشترک در نهاد ترقی‌خواه انسان‌ها ریشه دارد. این دغدغه سبب شده است که مسئله فرجام شناسی و بحث از آینده، همواره به‌عنوان یک گفتمان زنده و پویا، توجه اندیشمندان، اعم از ادیان الهی و مکاتب بشری را به خود معطوف سازد تا در تلاشی مستمر، به پیش‌بینی روند تحولات درگذر زمان و چگونگی حوادث فردای تاریخ بپردازند.

فهرست کامل فصل سوم فرجام شناسی در اندیشه سیاسی اسلام با تکیه بر تفاسیر شیعه از قرآن مجید

3-1 ) فرجام شناسی در اندیشه سیاسی اسلام با تکیه بر تفاسیر شیعه از قرآن مجید

چکیده 424
3و1و1 کلیات 429
3و1و1و1 طرح مسئله 430
3و1و1و2 اهمیت پژوهش 432
3و1و1و3 اهداف پژوهش 433
3و1و1و4 سابقه پژوهشی موضوع 433
3و1و1و5 القرآن والحجه: مشترکات قرآن و حجت زمان )ع( 433
3و1و1و6 بشارت قرآن در شأن حضرت مهدی )ع( 433
3و1و1و7 جلوه حق 434
3و1و1و8 کاوشی در مهدویت 434
3و1و1و9 المحجة فیما نزل فی القائم الحجة )علیهالسلام( 434
3و1و1و10 سیمای امام زمان )علیهالسلام( در آینه قرآن 434
3و1و1و11 مهدویت در آیینه قرآن 434
3و1و1و12 سؤال پژوهش 435
3و1و1و13 فرضیه پژوهش 435
3و1و1و14 روش پژوهش 435
3و1و1و15 روش جمع آوری مطالب 435
3و1و1و16 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 435
3و1و1و17 فرجام شناسی 436
3و1و1و18 اندیشه سیاسیِ اسلام 436
3و1و1و19 تفاسیر شیعه 437
3و1و1و20 خدامحوری 439
3و1و1و21 آرمانگرایی 439
3و1و1و22 حکومت صالحان 440
3و1و1و23 موانع پژوهش 441
3و1و1و24 سازماندهی پژوهش 441
3و1و2 مبانی نظری 442
3و1و2و1 مبانی فرجام شناسی در قرآن مجید 443
3و1و2و2 تشابهات و تفاوتهای آینده پژوهی با فرجام شناسی 443
3و1و2و3 رویکردها در شناخت آینده 445
3و1و2و4 ضرورت نگرش دینی به آینده 445
3و1و2و5 نقش ادیان الهی در شکوفایی نگاه مثبت به آینده 445
3و1و2و6 ویژگیهای فرجام شناسی اسلامی و قرآنی 446
3و1و2و7 فرجام شناسی شیعی 447
3و1و2و8 قرآن؛ منبع آگاهی از آینده 448
3و1و2و9 اراده حاکم بر جهان و انسان 448
3و1و2و10 قانونمندی تحولات اجتماعی 449
3و1و2و11 تکامل هدفمند جهان و انسان 450
3و1و2و12 سنتهای حاکم بر جهان و انسان 451
3و1و2و13 فرجام شناسی در مکاتب گوناگون 452
3و1و2و14 فرجام شناسی مبتنی بر آموزههای ادیان الهی 452
3و1و2و15 فرجام شناسی در دین زرتشت 452
3و1و2و16 فرجام شناسی در آیین یهود 453
3و1و2و17 فرجام شناسی در مسیحیت 454
3و1و2و18 فرجام شناسی در اسلام 454
3و1و2و19 فرجام شناسی در مکاتب فکری بشری 455
3و1و2و20 اندیشههای آرمانی در طول تاریخ 455
3و1و2و21 نظریه های فرجام شناختی معاصر 458
3و1و2و22 نظریه دهکده جهانی 459
3و1و2و23 نظریه موج سوم 460
3و1و2و24 نظریه برخورد تمدنها 460
3و1و2و25 نظریه پایان تاریخ 461
3و1و2و26 الگوی تحلیل 462
3و1و3 مؤلفه های فرجام شناسی بر اساس تفاسیر شیعه از قرآن مجید 465
3و1و3و1 تفاسیر شیعه در رابطه با فرجام شناسی در مهمترین آیات قرآن 466
3و1و3و2 آیه 5 سوره قصص 467
3و1و3و3 تفسیر المیزان 467
3و1و3و4 تفسیر نمونه 467
3و1و3و5 تفسیر مجمع البیان 668
3و1و3و6 تفسیر روض الجنان 469
3و1و3و7 شواهد التنزیل 469
3و1و3و8 تفسیر منهج الصادقین 470
3و1و3و9 تفسیر احسن الحدیث 471
3و1و3و10 تفسیر اثنی عشری 471
3و1و3و11 تفسیر جامع 472
3و1و3و12 انوار درخشان در تفاسیر قرآن 473
3و1و3و13 تفسیر نور 473
3و1و3و14 تفسیر کوثر 474
3و1و3و15 تفسیر عاملی 474
3و1و3و16 تفسیر راهنما 474
3و1و3و17 تفاسیر شیعه از آیه 55 سوره نور 475
3و1و3و18 تفسیر المیزان 475
3و1و3و19 تفسیر نمونه 478
3و1و3و20 تفسیر مجمع البیان 479
3و1و3و21 تفسیر منهج الصادقین 480
3و1و3و22 تفسیر اطیب البیان 481
3و1و3و23 تفسیر احسن الحدیث 481
3و1و3و24 تفسیر اثنی عشری 481
3و1و3و25 تفسیر نور 482
3و1و3و26 تفسیر عاملی 483
3و1و3و27 تفسیر خسروی 484
3و1و3و 28 تفسیر جامع 485
3و1و3و29 انوار درخشان 486
3و1و3و30 تفسیر خلاصه المنهج 487
3و1و3و31 تفسیر راهنما 488
3و1و3و32 آیه 105 سوره انبیاء 491
3و1و3و33 تفسیر المیزان 941
3و1و3و34 تفسیر نمونه 491
3و1و3و35 مجمع البیان 492
3و1و3و36 منهج الصادقین 492
3و1و3و37 اطیب البیان 492
3و1و3و38 تفسیر اثنی عشری 493
3و1و3و39 تفسیر نور 493
3و1و3و40 تفسیر عاملی 494
3و1و3و41 تفسیر خسروی 494
3و1و3و42 تفسیر جامع 495
3و1و3و43 تفسیر خلاصه المنهج 495
3و1و3و44 انوار درخشان 496
3و1و3و45 تفسیر راهنما 496
3و1و3و46 آیات 32 و 33 سوره توبه 498
3و1و3و47 تفسیر المیزان 498
3و1و3و48 تفسیر نمونه 499
3و1و3و49 مجمع البیان 501
3و1و3و50 روض الجنان 501
3و1و3و51 تفسیر منهج الصادقین 502
3و1و3و52 اطیب البیان 502
3و1و3و53 تفسیر احسن الحدیث 502
3و1و3و54 تفسیر اثنی عشری 503
3و1و3و55 تفسیر نور 504
3و1و3و56 تفسیر خسروی 505
3و1و3و57 تفسیر جامع 505
3و1و3و58 انوار درخشان 506
3و1و3و59 سیماى حضرت مهدى در قرآن 507
3و1و3و60 تفسیر راهنما 509
3و1و3و61 آیه 128 سوره اعراف 510
3و1و3و62 المیزان 510
3و1و3و63 تفسیر نمونه 510
3و1و3و64 مجمع البیان 511
3و1و3و65 تفسیر نور 511
3و1و3و66 تفسیر خسروى 512
3و1و3و67 تفسیر جامع 512
3و1و3و68 انوار درخشان 513
3و1و3و69 تفسیر حکیم 513
3و1و3و69 تفسیر کوثر 514
3و1و3و70 سیماى حضرت مهدى در قرآن 514
3و1و3و71 تفسیر اثناعشری 515
3و1و3و72 تفسیر احسن الحدیث 515
3و1و3و73 اطیب البیان فی تفسیر القرآن 516
3و1و3و74 تفسیر راهنما 516
3و1و3و75 آیه 54 سوره مائده 518
3و1و3و76 تفسیر المیزان 518
3و1و3و77 تفسیر نمونه 520
3و1و3و78 مجمع البیان 521
3و1و3و79 تفسیر کاشف 521
3و1و3و80 اطیب البیان 522
3و1و3و81 احسن الحدیث 523
3و1و3و82 تفسیر اثنی عشری 523
3و1و3و83 تفسیر نور 524
3و1و3و84 تفسیر عاملى 525
3و1و3و85 تفسیر علیین 526
3و1و3و86 تفسیر خسروى 526
3و1و3و87 تفسیر جامع 527
3و1و3و88 تفسیر کوثر 527
3و1و3و89 تفسیر راهنما 528
3و1و3و90 آیه 53 سوره فصّلت 532
3و1و3و91 المیزان 532
3و1و3و92 تفسیر نمونه 533
3و1و3و93 مجمع البیان 533
3و1و3و94 اطیب البیان فی تفسیر القرآن 534
3و1و3و95 تفسیر احسن الحدیث 535
3و1و3و96 تفسیر اثناعشری 535
3و1و3و97 تفسیر خسروى 537
3و1و3و98 تفسیر جامع 537
3و1و3و99 خلاصة المنهج 537
3و1و3و100 انوار درخشان 538
3و1و3و101 سیماى حضرت مهدى در قرآن 539
3و1و3و102 تفسیر عاملى 539
3و1و3و103 تفسیر نور 540
3و1و3و104 تفسیر راهنما 540
3و1و3و105 مؤلفه های فرجام شناسی بر اساس تفاسیر شیعه 542
3و1و3و106 خدامحوری 544
3و1و3و107 آرمانگرایی 544
3و1و3و108 حکومت صالحان 547
3و1و4 نتیجه گیری 550
3و1و5 منابع 554

قسمت هایی از فصل چهارم دین، سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره) و رهبری

دیدگاه هاي سياسی و اجتماعی امام نيز همچون دیگر آرائشان تحت تأثير نگرش فلسفی و دینی ایشان است. اجتماع انسانی و مناسبات و نظامهایی که بر آن حاکم است، در اندیشه و عمل اعضاي خود تأثيرگذار است. مهمترین تأثيري که اجتماع بر اعضاي خود میگذارد تعيين نگرش او دربارة غایت وجودي انسان است. اجتماع دهد و عم بر اساس ارزشهایی که دارد آرزوهایی را در جان انسانها شکل می ل آنها را در جهت تحقق بخشيدن آن آرزوها مصروف می کند دارد و به این وسيله در سرنوشت، سعادت و شقاوت آنان تأثير می . دین از آنجا که سعادت همه جانبة بشر را منظور دارد نظامات اجتماعی را نيز تحت هدایت خود قرار میدهد و همزمان به مصالح فرد و کند و ت اجتماع توجه می أمين همة نيازهاي او در تمام ابعاد را بر عهده میگيرد، در حالی که مکاتب مادي تنها به بعد مادي حيات انسان می امام خمينی، گفتنی است مکاتب غربی مفهوم توسعه سياسی و فرایند آن را به عنوان راهکاري براي عبور از عقب ماندگی و رسيدن به توسعه در کشورهاي توسعه نيافته به ویژه جهان سوم براي جلوگيري از نفوذ ایدئولوژي هاي کمونيستی به کشورهاي تازه استقلال یافته و بالا بردن و گسترش شرایط مادي و معنوي زندگی اجتماعی و بهبود کيفيت زندگی جامعه ارائه کرده اند

فهرست کامل فصل چهارم دین، سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره) و رهبری

4-1 ) دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی

4و1و1 چکیده 561
4و1و2 مقدمه 562
4و1و3 مفهوم شناسی سیاست در دیدگاه امام خمینی 562
4و1و4 امتزاج دین و سیاست 562
4و1و5 پیوند دین و سیاست در نظریه امام خمینی 563
4و1و6 انواع سیاست از نظر امام خمینی 564
4و1و7 مراتب کارگزاران از دیدگاه امام خمینی 565
4و1و8 بحث و نتیجه گیری 567
4و1و9 منابع 567

4-2 ) مولفه های اساسی بیداری اسلام در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

4و2و1 چکیده 569
4و2و2 مقدمه 570
4و2و3 کلیات 570
4و2و4 بیان مساله 570
4و2و5 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 570
4و2و6 پرسش های تحقیق 571
4و2و7 پرسش اصلی 571
4و2و8 پرسش فرعی 571
4و2و9 روش وساماندهی تحقیق 571
4و2و10 بیداری اسلامی و ریشه های آن 571
4و2و11 بیداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری 572
4و2و12 علل و زمینه ها بیداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری 574
4و2و13 مقام معظم رهبری و تحولات 2011 در منطقه 574
4و2و14 ویژگی های بیدار اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری 576
4و2و15 آسیب شناسی بیداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری 577
4و2و16 آسیب های درونی 578
4و2و17 راحتی خیال ناشی از احساس پیروزی نخستین 578
4و2و18 اعتماد به دشمن 578
4و2و19 فراموشی آرمان ها و اهداف 578
4و2و20 عدم وجود رهبری 579
4و2و21 فرسایشی شدن انقلاب 579
4و2و22 نفوذ جریان ها ی معاند انقلاب در میان انقلابیون 579
4و2و23 آسیب های بیرونی 579
4و2و24 روی کار آمدن عناصر وابسته به غرب و آمریکا 579
4و2و25 تلاش غرب برای خسته و نومید کردن مردم 580
4و2و26 انقلاب های اسلامی و نظریه سیاسی غرب 580
4و2و27 انقلاب های اسلامی و سیاست های غرب در جهان اسلام 580
4و2و28 تلاش غرب برای هدایت و رهبری انقلاب 581
4و2و29 ارائه بدیل های انحرافی در حوزه نظام سیاسی و قانون اساسی و …. 581
4و2و30 ایجاد هرج و مرج و تروریسم و ترور نخبگان صالح و جنگ داخلی میان پیروان ادیان و قومیت ها و قبایل و یا حتی دولت های همسایه 581
4و2و31 نتیجه گیری و پیشنهادات 581
4و2و32 منابع 583

4-3 ) مفهوم آزادی و محدوده و مرزهای آن در اندیشه سیاسی امام خمینی

4و3و1 چکیده 585
4و3و2 مقدمه 586
4و3و3 آزادی از نگاه امام خمینی 586
4و3و4 محدوده و مرزهای آزادی 590
4و3و5 اهمیت و ارزش ازادی در نگاه امام خمینی 593
4و3و6 آزادی به مثابه نظم و امنیت 593
4و3و7 انواع آزادید و محدودیت های آن در اسلام 594
4و3و8 آزادی تفکر 594
4و3و9 آزادی عقیده 595
4و3و10 آزادی بیان 596
4و3و11 آزادی سیاسی 596
4و3و12 آزادی مدنی 597
4و3و13 نتیجه گیری 598
4و3و14 منابع 599

4-4 ) بررسی مفاهیم عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی ( با تکیه بر اندیشه بزرگان انقلاب اسلامی ایران )

4و4و1 چکیده 601
4و4و2 مقدمه 601
4و4و3 معنای لغوی و اصطلاحی عدالت 603
4و4و4 مفهوم عدالت و سیر تاریخی آن 603
4و4و5 موضوع عدالت 604
4و4و6 عدالت اجتماعی و شاخص های آن 606
4و4و7 برابری و مساوات 608
4و4و8 قانونمندی 608
4و4و9 اعطای حقوق 608
4و4و10 توازن 608
4و4و11 عدالت اقتصادی و شاخصه های آن 609
4و4و12 شاخص های عدالت اقتصادی 610
4و4و13 عدالت سیاسی و شاخصه های آن 612
4و4و14 مشارکت سیاسی برابر 614
4و4و15 گزینش سیاسی برابر 615
4و4و16 امنیت سیاسی 616
4و4و17 عدالت در اندیشه بزرگان انقلاب 617
4و4و18 امام خمینی 617
4و4و19 مقام معظم رهبری 619
4و4و20 شهید مطهری 620
4و4و21 شهید بهشتی 621
4و4و22 نتیجه گیری 621
4و4و23 منابع و ماخذ 622
4و4و24 منابع مطبوعاتی 623

4-5 ) مساله حق یا تکلیف بودن رای مردم در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی

4و5و1 چکیده 625
4و5و2 مقدمه 626
4و5و3 بررسی وضعیت حقوقی رای در نظام دموکراسی 626
4و5و4 نظریه حاکمیت مردمی (رای حق محور) 626
4و5و6 نظریه حاکمیت ملی 627
4و5و7 نقد نظریات رای در نظام دموکراسی 627
4و5و8 نقد نظریه رای حق محور 627
4و5و9 نقد نظریه رای تکلیف مدار 627
4و5و10 نقد نظریه رای حق محور تکلیف مدار 628
4و5و11 نظر نگارنده 629
4و5و12 بررسی وضعیت حقوقی رای در نظام سیاسی اسلام 629
4و5و13 ظرفیت نظریه پردازی اسلامی 630
4و5و14 نظریات داخل قانون اساسی 631
4و5و15 نظریات خارج قانون اساسی 632
4و5و16 نظر نگارنده 633
4و5و17 تحلیل رای در نظریان عصر حضور 633
4و5و18 نتیجه گیری و پیشنهادات 634
4و5و18 منابع 634

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید