50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت ها

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت ها است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی رابطه بین متغیرهای سیستم پاداش با انگیزه وعملکرد شغلی کارکنان بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش نظام جبران خدمات و پاداش بررسی شده است

پاداش، وسیله ای مسلم و اثبات شده است که به کارکنان انگیزه می دهد و عملکرد آنان را تعالی می بخشد .مطالعات گوناگون نشان داده است که اگر نظام پاداش دهی درست طراحی و اجرا نگردد، سر انجام آن، کاهش روحیه ی کارکنان و به دنبال آن، ناکارآمدی سازمان خواهد بود .از طرف دیگر، درس های تعالی سازمانی نشان می دهد که پاداش یکی از راهبردهای اساسی است که انگیزه ی پیوسته و متعالی کارکنان را تضمین می نماید .هیچ سازمانی بدون نظام پاداش دهی اثر بخش، نمی تواند اثربخش باشد. پاداش در عملکرد اثربخش کارکنان، بسیار بااهمیت تلقی می گردد .اگر مدیریت پاداش، ناکارآمد باشد یا از پاداش برابر و مناسب استفاده نشود، دیگر چگونگی اجرای آن مهم نیست؛ چراکه پاداش، اثر خود را از دست می دهد

قسمت هایی از فصل اول بررسی رابطه بین متغیرهای سیستم پاداش با انگیزه وعملکرد شغلی کارکنان

همواره عملکردشغلی کارکنان جزء دغدغه های مهم مدیران سازمان ها بوده و به عنوان یکی از رفتارهای مهم کاری در سازمانها مورد توجه بوده است، به طوری که سازمانها هر چند وقت یکبار به بررسی عملکرد کارکنان خود می پردازند. درحال حاضر بررسی و شناخت عوامل موثربرعملکرد شغلی کارکنان یکی ازبرنامه های مهم مدیریت در بخش کلان محسوب می شود. از سوی دیگر در شرایط تغیر و تحول کنونی، سازمانها برای دستیابی به کارآیی و اثربخشی بیشتر و در نهایت حصول به اهداف از پیش تعیین شده، ناگزیرند که توجه کافی به منابع انسانی خویش مبذول داشته و عملکرد ایشان را در سازمان بررسی و ارزیابی نمایند. شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین متغیرها در سازمان ها عملکرد شغلی است ودرسازمان ها تمرکز اصلی و هدف بر عملکرد شغلی می باشد.

فهرست کامل فصل اول بررسی رابطه بین متغیرهای سیستم پاداش با انگیزه وعملکرد شغلی کارکنان

1-1 ) بررسی تاثیر پاداش های مالی و انگیزش بربهره وری نیروهای متخصص شرکت سیمان رامهرمز

1.1.1 چکیده 1
2.1.1 مقدمه 2
3.1.1 مفهوم انگیزش 3
4.1.1 سیستم های پاداش 3
5.1.1 روش های تحقیق 4
6.1.1 نتیجه گیری 6
7.1.1 منابع 10

1-2 ) بررسی رابطه بین متغیرهای سیستم پاداش با انگیزه وعملکرد شغلی کارکنان در شعبات بانک رفاه استان گیلان

1.2.1 چکیده 12
2.2.1 مقدمه 14
3.2.1 بیان مساله 14
4.2.1 مطالعات انجام شده در زمینه ی انگیزش شغلي و سیستم پاداش 17
5.2.1 روش تحقیق 18
6.2.1 یافته های پژوهش 19
7.2.1 آزمون فرضیه های تحقیق 22
8.2.1 نتیجه گیری 23
9.2.1 منابع 24

1-3 ) بررسی تاثیر نظام پاداش ها برنگرش های شغلی دربانک قوامین

1.3.1 چکیده 26
2.3.1 مقدمه 26
3.3.1 پیشینه تحقیق 27
4.3.1 روش شناسی پژوهش 28
5.3.1 آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه های تحقیق 29
6.3.1 آزمون رگرسیون برای فرضیه دوم 31
7.3.1 آزمون رگرسیون برای فرضیه سوم 33
8.3.1 آزمون رگرسیون برای فرضیه فرعی چهارم 35
9.3.1 آزمون رگرسیون برای فرضیه پنجم 38
10.3.1 آزمون رگرسیون برای فرضیه ششم 40
11.3.1 نتیجه گیری 42
12.3.1 منابع 44

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو

درباره هدایت و رهبری در سازمان سخن بسیار گفته شده است … به عبارت ساده رهبری فرآیندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند. از این رو رهبری در مفهوم سازمان آن به عنوان جزئی مجزا و مستقل از مدیریت مطرح نبوده، بلکه یکی از وظایف عمده و اصلی آن به شمار می آید، هر مدیری علاوه بر وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل، باید انجام این وظیفه یعنی هدایت افراد سازمان را نیز عهده دار گردد.

فهرست کامل فصل دوم ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو

2-1) ارزیابی روشهای پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو

چکیده 50
1.1.2 فصل اول طرح وکلیات تحقیق 60
1.1.1.2 مقدمه 61
2.1.1.2 بیان مساله 62
3.1.1.2 اهمیت موضوع 62
4.1.1.2 دلایل انتخاب موضوع 63
5.1.1.2 سوابق تحقیق 65
6.1.1.2 چارچوب نظری تحقیق 66
7.1.1.2 انواع پاداش 67
8.1.1.2 سوال های تحقیق 71
9.1.1.2 روش شناسی 71
10.1.1.2 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق 73
11.1.1.2 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق 74
12.1.1.2 خلاصه فصل 74

2.1.2 فصل دوم مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین 75
1.2.1.2 مقدمه 76
2.2.1.2 اهداف مدیریت منابع انسانی 76
3.2.1.2 جایگاه نظام پاداش در مدیریت منابع انسانی 77
4.2.1.2 رابطه پاداش و انگیزش 78
5.2.1.2 تعریف انگیزش 80
6.2.1.2 نشانه های انگیزش 81
7.2.1.2 نظریات انگیزشی 81
8.2.1.2 انواع پاداش 92
9.2.1.2 ارزیابی عملکرد و پاداش 96
10.2.1.2 مبانی اعطای پاداش 102
11.2.1.2 سیستم های پاداش 105
12.2.1.2 مدیریت پاداش كاركنان 107
13.2.1.2 ویژگی های سیستم پاداش مؤثر 110
14.2.1.2 برخی دلایل ناكام بودن پرداخت پاداش 113
15.2.1.2 سیستم های مشوق 115
16.2.1.2 برخی روش های متداول پرداخت پاداش به مدیران 116
17.2.1.2 چارچوبی برای مدیریت پاداش برپایه ملاک 121
18.2.1.2 نگاهی به وضع كنونی پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو 126
19.2.1.2 خلاصه فصل 127
6.5.1.2 منابع 191

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم نظام جبران خدمات و پاداش

گروه با شرکت نخست رتبه کسب و سابقه سال پنجاه از بیش های ایران پرفروش و برتر در سالهای اخیر، بزرگترین تولید کننده خودرو در منطقه میباشد. شرکت ساپکو به عنوان یکی از مطرح ترین شرکتهای گروه صنعتی ایرانخودرو، مدیریت زنجیره تامین قطعات این گروه بزرگ را بر عهده دارد. یکی از وظایف اصلی شرکت ساپکو در کنار تامین قطعات خودرو ، هدایت پروژههای تکوین محصولات جدید و پروژه های خودکفایی می باشد.
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران، “ساپکو” خودرو یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی ایرانخودرو می باشد و مدیریت زنجیره تامین قطعات این گروه را بر عهده دارد. ماموریت اصلی این شرکت تامین مواد ، قطعات و مجموعه های خودرو برای خطوط تولید ایرانخودرو می باشد

فهرست کامل فصل سوم نظام جبران خدمات و پاداش

3-1 ) نظام جبران خدمات و پاداش تیم پروژه در شرکت ساپکو

1.1.3 چکیده 203
2.1.3 مقدمه 204
3.1.3 آشنایی با شرکت ساپکو 204
4.1.3 انواع پروژه های ساپکو 205
5.1.3 سطح بندی پروژه ها 206
6.1.3 عارضه يابی پروژه ها و تلاش برای يافتن ساز و کاری موثر 207
7.1.3 تدوين نظام جبران خدمات 210
8.1.3 روش جدید محاسبه جبران خدمات مدیران پروژه 211
9.1.3 ويژگی های روش جديد محاسبات جبران خدمات مدیران پروژه 215
10.1.3 نمودار مقايسه تناسب بین پرداخت و پیشرفت پروژه 216
11.1.3 روش جديد محاسبه جبران تیم پروژه 217
12.1.3 نتیجه گیری 218
13.1.3 منابع 218

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید