50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی کنترل و هدایت موشک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل و هدایت موشک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی موشک و مسیر موشک بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش سیستم کنترل پرواز موشک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کنترل و هدایت موشک های خارج از جو بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کنترل زوایای حرکتی موشک بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش اشکارسازی و خنک سازی نازل موشک بررسی شده است

موشك يكي از سلاح هاي استراتژيك و دوربردي است كه نقش مهمي را در برتري نظامي ايفا مي كند. پيشتر، اژدر به عنوان يك سلاح بازدارنده مطرح به شمار مي آمد و ارتقاي زيرسيستم هاي اين محصول استراتژيك بيشتر مد نظر بود. با پيشرفت روش هاي مختلف انهدام اژدر و كاهش نويز توليدي زيرسيستم هاي مختلف زيردريايي, نگاه ها معطوف موشك هاي كوتاه برد و دوربردي است كه قابل پرتاب از لوله هاي پرتاب اژدر يا از لانچرهاي عمودي است. از طرفي نويز ايجاد شده ناشي از پرتاب موشك يا سلاح باعث لو رفتن موقعيت زيردريايي شده و مي توان گفت يك زيردريايي آشكار شده، زيردريايي نابود شده و از بين رفته به شمار مي آيد. برد بلند موشك ها در مقايسه با ديگر سلاح ها از قبيل اژدرها، اهميت استراتژيك اين سلاح را دوچندان نموده است؛ لذا اقبال بسياري از كشورها به سمت استفاده از موشك ها به عنوان سلاح استراتژيك در زيردريايي ها بوده است به گونه اي كه ارتش آمريكا در زيردريايي كلاس ويرجينيا مي تواند 156موشك پيشرفته تاماهاوك را قرار داده و علاوه بر آن داراي موشك هاي عمود پرتاب يا سلاح هاي بازدارنده از قبيل اژدر و مين خواهد بود

قسمت هایی از فصل اول طراحی موشک و مسیر موشک

در اين ميان موشك هاي كروز، با توجه به سرعت بالا و توانايي هاي خوب از نظر اختفاء و عدم رديابي، ردگيري سخت(راداري و IR) و دقت و تنوع بالا مي توانند اهداف بسيارمهم و حياتي را در عمق خاك كشور هدف و يا دريا مورد هدف قرار ده دن . شليك موشكهاي كروز و بالستيك به عنوان حربه اول حمله دريائي در سيستمهاي امروزي مورد توجه قرار گرفته است و اين امر در جنگ دوم خليج فارس كاملا مشهود بوده است. احتمال اصابت بالا مستلزم اين است كه مجموع سامانه هاي مختلف به كار رفته درموشك كروز در مدت زمان به نسبت طولاني با دقت بالا كار كنند و حامل به طرز بهينه موشك را در دريا پرتاب نمايد. چنين موشكي از لحاظ زيرمجموعه ها و مشخصات فني داراي تفاوت هاي اساسي با موشك هاي سوخت جامد و مايع بالستيك است. از مهم ترين بخش هاي موشك كروز كه ساختمان آن پيچيدگي زيادي دارد، بخش هدايت موشك كروز است كه وظيفه رساندن موشك كروز از سكوي پرتاب به هدف را بر عهده دارد. به دليل اهميت، تنوع فناوري هاي به كار رفته در اين بخش از موشك كروز از ساير زيرمجموعه ها بيشتر است

فهرست کامل فصل اول طراحی موشک و مسیر موشک

1-1 ) طراحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد به هدف

1.1.1 خلاصه 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مدلسازی وبیان مسئله 2
1.1.4 الگوریتم A 2
1.1.5 اصلاح مسیر 3
1.1.6 الگوریتم ژنتیک 4
1.1.7 شبیه سازی 4
1.1.8 نتیجه گیری 10
1.1.9 مراجع 11

1-2 ) طراحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد به هدفطراحي مفهومي سيستم پرتاب موشك در موشك هاي قابل پرتاب از زيردريايي هاي ديزلي كلاس دلفين

1.2.1 چکیده 12
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 بررسي انواع موشك هاي قابل پرتاب 12
1.2.4 بررسي موشك ها از ديد نوع پرتاب 13
1.2.5 بررسي موشك ها از لحاظ نوع سيستم تحويل اطلاعات 14
1.2.6 بررسي موشك ها از لحاظ مكان قرار گيري لانچر پرتاب 14
1.2.7 معرفي موشك ها و بررسي مسير پروازي آن ها 15
1.2.8 برخي الگوريتم هاي كنترل متداول در موشكهاي كروز 17
1.2.9 سامانه هاي هدايت مياني 17
1.2.10 سامانه هاي هدايت نهايي 18
1.2.11 مراجع 19

1-3 ) طراحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد به هدفطراحي مفهومي سيستم پرتاب موشك در موشك هاي قابل پرتاب از زيردريايي هاي ديزلي كلاس دلفين طراحی مفهومی موشک ماهواره برسه مرحله ای با استفاده از بهینه سازی طراحی چند موضوعی

1.3.1 چکیده 20
1.3.2 مقدمه 20
1.3.3 روشهای بهینه سازی ومقایسه آنها 20
1.3.4 روش سیمیلکس 21
1.3.5 تعیین پارامترهای اصلی طراحی موشک های ماهواره بر 22
1.3.6 مشخصات اصلی موشک 22
1.3.7 روابط جرمی انرژی موشک های ماهواره بر سوخت مایع باشمای سری 23
1.3.8 برنامه طراحی مسیر پرواز 23
1.3.9 یکپارچه سازی واجرای بهینه سازی 24
1.3.10 فرمولاسیون مساله 24
1.3.11 نتیجه گیری 24
1.3.12 مراجع 25

1-4 ) طراحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد به هدفطراحي مفهومي سيستم پرتاب موشك در موشك هاي قابل پرتاب از زيردريايي هاي ديزلي كلاس دلفين طراحی مفهومی موشک ماهواره برسه مرحله ای با استفاده از بهینه سازی طراحی چند موضوعی

1.4.1 چکیده 27
1.4.2 مقدمه وقیود طراحی 27
1.4.3 آنالیز قیود طراحی 27
1.4.4 نسبت لاغری 27
1.4.5 تخمین وتوزین جرم 27
1.4.6 پیکربندی آیرودینامیکی 28
1.4.7 محاسبه ضرایب آیرودینامیکی بدنه 29
1.4.8 محسابه سطوح پایداری 29
1.4.9 محاسبه ضرایب سطوح آیرودینامیکی 29
1.4.10 محاسبه ضرایب آیرودینامیک موشک 30
1.4.11 طراحی موتور 30
1.4.12 تحلیل وطراحی سازه بدنه 32
1.4.13 تحلیل وطراحی سازه موتور 32
1.4.14 بررسی دینامیک پرواز موشک وعملکرد آن 33
1.4.15 شبیه سازی پرواز با هدایت تناسبی 34
1.4.16 مراجع 35

1-5 ) الگوریتم و نرم افزار طراحی مفهومی موشک زمین به هوای میان برد سوخت جامد

1.5.1 چکیده 36
1.5.2 مقدمه 36
1.5.3 الگوریتم طراحی یک موشک زمین به هوا 36
1.5.4 محاسبات جرمی وهندسی موشک 37
1.5.5 تخمین اولیه جرم وهندسه موشک 37
1.5.6 پیش رانش 38
1.5.7 شبیه سازی پرواز 41
1.5.8 دینامیک حرکت موشک 42
1.5.9 نرم افزار طراحی راکت 42
1.5.10 حل یک مثال 42
1.5.11 نتایج طراحی 43
1.5.12 مقایسه نتایج الگوریتم با دونمونه موجود 43
1.5.13 تحلیل نتایج طراحی مفهومی موشک 43
1.5.14 جمع بندی ونتیه گیری 44

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم سیستم کنترل پرواز موشک

يك ديدگاه كلي از شكل هدايت ؛مبين اين مطلب است كه هدايت يك مدل محض از شبكه جبران ساز مي باشد هدايت 2در شكل . -2موشك وي كه فقط زاويه انحراف موشك ( آلفا) در نظر گرفته شده است را نشان مي دهد. (در حقيقت يك الگوريتم محاسباتي است كه با يك سيستم پرواز سري شده است تا برخورد موشك با هدف را كامل) كند. هدف كنترل و هدايت در موشكهاي نظامي رهگير، تعيين كردن روشهاي مناسب ديناميك پرواز براي موشك است كه بتواند به بهترين فاصله و زمان برخورد برسد

فهرست کامل فصل دوم سیستم کنترل پرواز موشک

2-1) سیستم کنترل پرواز موشک

2.1.1 چکیده 51
2.1.2 مقدمه 51
2.1.3 سیستم کنترل پرواز درکانال اوج وچرخ اتوپایلوت موشک 52
2.1.4 اصول طراحی 52
2.1.5 بررسی الگوریتم طراحی کنترل کننده 52
2.1.6 شبیه سازی ونتایج 55
2.1.7 معیار طراحی 57
2.1.8 طراحی نقاط ثابت 57
2.1.9 الگوریتم تنظیم ضرائب کنترل کننده 57
2.1.10 مراجع 58

2-2) کنترل موشک پدافند هوایی درردیابی هدف با استفاده از الگوریتم کنترل پیش بین

2.2.1 چکیده 59
2.2.2 مقدمه 59
2.2.3 مدلسازی موشک 60
2.2.4 کنترل کننده پیش بین 61
2.2.5 شبیه سازی 61
2.2.6 نتیجه گیری 62
2.2.7 مراجع 62

2-3) مروري بر سيستم هاي هدايت و كنترل موشك و هواپيما

2.3.1 خلاصه 65
2.3.2 مقدمه 65
2.3.3 هدایت وکنترل مرسوم 65
2.3.4 هدایت 66
2.3.5 طراحي كنترل و هدايت بر اساس شبكه هاي عصبي 67
2.3.6 بيان نقاط ضعف و قوت در روشهاي هدايت كلاسيك 67
2.3.7 کنترل نظارتی 67
2.3.8 بيان نقاط ضعف و قوت در روشهاي عصبي 68
2.3.9 مدل کنترل مرجع 68
2.3.10 طرح كنترل وهدايت بر اساس منطق فازي 68
2.3.11 مثال ازیک کنترل هیبریدی تطبیقی 68
2.3.12 كنترل كننده تطبيقي فازي 69
2.3.13 مدل كنترل كننده لغزشي فازي 69
2.3.14 مقايسه و بيان نقاط ضعف و قوت در روشهاي فازي 69
2.3.15 نتیجه گیری 70
2.3.16 مراجع 70

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کنترل و هدایت موشک های خارج از جو

يكي از مسائل جالب و پيچيده در حوزه هوافضا، مسئله بازگشت به جو است. بسياري از وسائل پرنده پديده ي بازگشت به جو را تجربه نمي كنند. مطالعه ي اين پديده تنها در خصوص آن دسته از اجسام پرنده موضوعيت دارد كه از جو خارج شده و بازگشت به جو آنها به دلائلي اهميت دارد.
به جز شهاب سنگها، موشكهاي بالستيك اولين اجسامي بودند كه انسان مسئله ورود به جو آنها را تجربه نمود. هرچند تا قبل از سالهاي 1870 در رابطه با موشكها، فعاليتهاي تجربي و تئوريك مختلفي در اقضي نقاط دنيا در جريان بود، اما فعاليتهاي عمده از سال 1914ظاهر گرديد و مشكلات فني تحقق يافتن موشكهاي نيرومند از ميان برداشته شد. خصوصا از آغاز سال 1925 پيشرفتهاي قابل تمجيدي در مطالعه وتحقيق موشكهاي آزمايشي تحت رهبري فون براون در موسسه پرواز فضايي آلمان به دست آمد.

فهرست کامل فصل سوم کنترل و هدایت موشک های خارج از جو

3-1 ) کنترل و هدایت موشک های خارج از جو

3.1.1 فصل اول:کلیات 84
3.1.1.1 هدف 85
3.1.1.2 فضاپیما 85
3.1.1.3 مسیرهای بازگشت 86
3.1.1.4 بالستیک 86
3.1.1.5 سرخوردن 86
3.1.1.6 ورود با شتاب 86
3.1.1.7 بازگشت به جو 88
3.1.1.8 بازگشت به جو بالستيكي با شيب تند 89
3.1.1.9 بازگشت به جو از مدار به شكل بالستيكی 90
3.1.1.10 بازگشت به جو پرشي 91
3.1.1.11 بازگشت به جود دو– قوسه 94
3.1.1.12 بازگشت به جو از نوع شاتل فضايي 95
3.1.1.13 بازگشت به جو با ترمز هوايي 96
3.1.1.14 مسائل فني به هنگام بازگشت به جو 98
3.1.1.15 بازگشت به جو براي وسايل با نسبت برآ به پساي پايين 100
3.1.2 فصل دوم: تعريف مسئله 102
3.1.2.1 هدف و فرضیات 103
3.1.2.2 مدل سازی ریاضی حرکت RV دربازگشت به جو 104
3.1.2.3 دستگاههاي مختصات 104
3.1.2.4 دستگاه مختصات اینرسی 104
3.1.2.5 دستگاه مختصات زمين مركزي چرخان 105
3.1.2.6 دستگاه مختصات پرتاب اولیه OXLSIYLSIZLSI 105
3.1.2.7 دستگاه مختصات بدنی OXYZ 105
3.1.2.8 دستگاه مختصات متصل به نقطه ی ورود 105
3.1.2.9 تبدیل مختصات 106
3.1.2.10 شكل زمين و ميدان گرانش 106
3.1.2.11 شکل زمین 106
3.1.2.12 ميدان گرانشي زمين 107
3.1.2.13 مدلهاي اتمسفر زمين 108
3.1.2.14 نيروها و گشتاورها 109
3.1.2.15 نیروی وزن 109
3.1.2.16 نيروهاي آيروديناميكي 110
3.1.2.17 گشتاورهاي آيروديناميك 111
3.1.2.18 نيروها و گشتاورهاي كنترل 111
3.1.3 فصل سوم: طراحي سيستم كنترلي 112
3.1.3.1 مقدمه 113
3.1.3.2 مقدمات ریاضی 114
3.1.3.3 سيستم كنترل عصبي تطبيقي غيرمستقيم مدل مرجع 115
3.1.3.4 شبكه عصبي شناساگر 116
3.1.3.5 شبکه عصبی کنترل کننده 118
3.1.3.6 مدل هواپیما 118
3.1.3.7 كيفيت پرواز مورد نظر 119
3.1.3.8 نتایج شبیه سازی 119
3.1.3.9 كنترل زاويه مسير پرواز بوسيله روش تطبيقي – عصبي گام به عقب 121
3.1.3.10 مقدمه 121
3.1.3.11 تعریف سیستم 122
3.1.3.12 فرم فیدبک صریح 123
3.1.3.13 گام به عقب 125
3.1.3.14 شبکه عصبی 127
3.1.3.15 نتایج 129
3.1.3.16 كنترل پرواز تطبيقي بصورت برخط 130
3.1.3.17 مقدمه 130
3.1.3.18 مبنا 131
3.1.3.19 بیان مسئله 132
3.1.3.20 فاز آموزش بادرنگ 133
3.1.3.21 آموزش برخط توسط برنامهريزي پويا 134
3.1.3.22 كاربرد فاز برخط 135
3.1.3.23 عموميت هدف شبكه بحراني و عكس العمل 137
3.1.3.24 الگوریتم آموزش آن لاین 138
3.1.3.25 طراحي كنترل تناسبي – انتگرالي شبكه عصبي بحراني تطبيقي 138
3.1.3.26 شبيه سازي كنترل پرواز و نتايج 140
3.1.3.27 كنترل تطبيقي در حالت مانور كوپل شده 140
3.1.3.28 كنترل تطبيقي در حالت مانور زاويه بزرگ 142
3.1.3.29 کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از کنترل کننده های عصبی 144
3.1.3.30 مقدمه 144
3.1.3.31 تعریف مساله 145
3.1.3.32 طراحي كنترل كننده و آناليز پايداري 147
3.1.3.33 طراحي كنترل كننده تطبيقي شبكه هاي عصبي 152
3.1.3.34 اثر خطای مدلسازی 152
3.1.3.35 ساختار شبکه عصبی 152
3.1.3.36 طراحی کترل کننده تطبیقی 156
3.1.3.37 شبيه سازي عددي 160
3.1.3.38 طراحي سيستم كنترل مسير فضاپيماهاي بازگشت به جو 162
3.1.3.39 هدف و فرضیات 162
3.1.3.40 معادلات حرکت 165
3.1.3.41 طراحي سيستم كنترل مسير 172
3.1.4 فصل چهارم: نتيجه گيري وپيشنهادات 177
3.1.4.1 نتیجه گیری 178
3.1.4.2 پیشنهادات 179
3.1.4.3 منابع و مراجع 180
3.1.4.4 ABSTRACT 185

3-2 ) مدل سازی ومحاسبه کنترلر PID وتابع انتقال جدید تابع عدد ماخ برای موشک دوار

3.2.1 چکیده 187
3.2.2 مقدمه 187
3.2.3 خطی سازی مدل 187
3.2.4 ساده سازی شکل ماتریسی 188
3.2.5 پیشنهاد تابع انتقال تابع عدد ماخ وکنترلر PID جدید 189
3.2.6 حدود پایداری مرزی 189
3.2.7 نتیجه گیری 189
3.2.8 مراجع 192

3-3 ) موشك بالستيك اسكاد و سامانه های پرتاب آن1955-2005

3.3.1 مقدمه 197
3.3.2 نام اسکاد 202
3.3.3 اسکاد در دریا 203
3.3.4 بهینه سازی های اسکاد 211
3.3.5 کلاهک های اسکاد 217
3.3.6 نسخه های پنهان 218
3.3.7 سازمان دهی اسکاد 219
3.3.8 پرتاب اسکاد 221
3.3.9 موشكهاي اسكاد پيمان ورشو 225
3.3.10 گسترش اسکاد 240
3.3.11 موشك اسكاد در جنگ: مصر 240
3.3.12 اسكاد در جنگ: عراق 241
3.3.13 اسكاد در جنگ: ساير منازعات 246
3.3.14 اسكاد در جنگ: افغانستان 247
3.3.15 توسعه اسكاد: كره شمالي 248
3.3.16 جایگزین های اسکاد 252
3.3.17 منابعي براي مطالعات بيشتر 254

3-4 ) قانون هدایت بهینه براي موشک هاي کوتاه برد

3.4.1 چکیده 260
3.4.2 مقدمه 261
3.4.3 فرمول بندی مسئله 261
3.4.4 حل مسئله هدایت کنترل بهینه 261
3.4.5 کاربرد قانون کنترلی 262
3.4.6 شرایط شبیه سازي 263
3.4.7 نتایج شبیه سازي 263
3.4.8 نتیجه گیری 264
3.4.9 مراجع 264

قسمت هایی از فصل چهارم کنترل زوایای حرکتی موشک

يكي از مسائل جالب و پيچيده در حوزه هوافضا، مسئله بازگشت به جو است. بسياري از وسائل پرنده پديده ي بازگشت به جو را تجربه نمي كنند. مطالعه ي اين پديده تنها در خصوص آن دسته از اجسام پرنده موضوعيت دارد كه از جو خارج شده و بازگشت به جو آنها به دلائلي اهميت دارد.
به جز شهاب سنگها، موشكهاي بالستيك اولين اجسامي بودند كه انسان مسئله ورود به جو آنها را تجربه نمود. هرچند تا قبل از سالهاي 1870 در رابطه با موشكها، فعاليتهاي تجربي و تئوريك مختلفي در اقضي نقاط دنيا در جريان بود، اما فعاليتهاي عمده از سال 1914ظاهر گرديد و مشكلات فني تحقق يافتن موشكهاي نيرومند از ميان برداشته شد. خصوصا از آغاز سال 1925 پيشرفتهاي قابل تمجيدي در مطالعه وتحقيق موشكهاي آزمايشي تحت رهبري فون براون در موسسه پرواز فضايي آلمان به دست آمد.

فهرست کامل فصل چهارم کنترل زوایای حرکتی موشک

4-1 ) کنترل زوایای حرکتی موشک کروز با استفاده از روش کنترل چند متغیره

4.1.1 چکیده 265
4.1.2 مقدمه 265
4.1.3 معرفی مدل موشک 265
4.1.4 طر احی پیش جبرانساز 266
4.1.5 طراحی کنترل کنده با استفاده از مکان مشخصه 266
4.1.6 طراحی درفرکانس های بالا 267
4.1.7 طراحی درفرکانس های میانی 268
4.1.8 طراحی درفرکانس پایین 269
4.1.9 بررسی اثراغتشاش درخروجی 270
4.1.10 نتیجه گیری 270
4.1.11 مراجع 270

4-2 ) کنترل و هدایت موشک شش درجه آزادی دربرخورد به هدف متحرک با استفاده از الگوریتم کنترل پیش بین

4.2.1 چکیده 271
4.2.2 مقدمه 271
4.2.3 مدلسازی موشک و هدف 272
4.2.4 کنترل کننده پیش بین 273
4.2.5 شبیه سازی 273
4.2.6 نتیجه گیری 275
4.2.7 مراجع 275

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم اشکارسازی و خنک سازی نازل موشک

موشك هاي با ابعاد بزرگ از موتورهاي با سوخت مايع كه داراي سيستم خنك كاري بازيابي هستند استفاده مي كنند. اين نوع خنك كاري از خنك كار هاي اساسي در اين نوع موتورها مي باشد، شكل ۵ نمايي كلي از اين نوع خنك كاري را نشان مي دهد. براي طراحي اين نوع سيستم خنك كاري ضروري است كه پديده هاي انتقال حرارت در نازل محفظه پيشران به خوبي درك شود. يعني اينكه چگونه شارهاي گرمايي و دماي ديواره را در محفظه پيشران موشك هاي سوخت مايع خنك كاري بازيابي مي توان بر آورد كرد. سپس تاثير آنها را بر روي پارامترهاي اساسي نازل دنبال مي كنيم،

فهرست کامل فصل پنجم اشکارسازی و خنک سازی نازل موشک

5-1 ) ارائه روشي جديد جهت آشكارسازي و رديابي خودكار موشك به روش غير فعال

5.1.1 چکیده 276
5.1.2 مقدمه 277
5.1.3 انواع روشهاي آشكارسازي رديابي 277
5.1.4 الگوریتم تخمین زن 278
5.1.5 الگوریتم پیشنهادی 280
5.1.6 نتایج پیاده سازی 280
5.1.7 مراجع 281

5-2 ) بررسي و بهينه سازي سيستم خنك كاري بازيابي در نازل موشك سوخت مايع

5.2.1 چکیده 284
5.2.2 مقدمه 284
5.2.3 هدف از انجام تحقیق 284
5.2.4 پيشينه تحقيق 284
5.2.5 خنک کاری بازیابی 285
5.2.6 پارامترهای اساسی 285
5.2.7 طرح مسئله 285
5.2.8 مدل سازی هندسی 285
5.2.9 توليد شبكه با استفاده از نرم افزار گمبيت 285
5.2.10 معادلات حاکم 286
5.2.11 انتخاب فرمولاسیون حل کننده 286
5.2.12 تحلیل نتایج 286
5.2.13 مدل فیزیک جریان 286
5.2.14 مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده 286
5.2.15 انتخاب مدل توربولانس 286
5.2.16 نتیجه گیری 286
5.2.17 مراجع 287
5.2.18 شکل ها 287

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید