50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی کنترل مکان یابی کننده های یکپارچه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کنترل مکان یابی کننده های یکپارچه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مکان یابی بهینه مربوط به کنترل کننده های جریان قدرت یک پارچه بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان جهت افزایش بارپذیری خطوط و بهبود پروفیل ولتاژ توسط الگوریتم هوشمند جدید بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزيابي و بهبود كيفيت توان در شبكه هاي توزيع بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش ردیابی ماکزیمم توان خروجی سلول هاي خورشیدي با استفاده از کنترل کننده فازي بررسی شده است

ايجـاد خطـا، يكـي از اخـتلالات عمـده در سيـستم قـدرت ميباشد و در صورت بروز نوعي از آن بر روي خطوط انتقال، بايـد مكان خطا مشخص شود و بازگرداندن سريع وضعيت عادي باعـث كاهش شكايت مشتركان، هزينه تعمير و از دست رفتن سود مي شود و همچنين قابليت اطمينان سيستم، بهبودي قابـل توجـه پيدا خواهد كرد لذا مكان . يابي خطا زمينه علاقه محققـان زيـادي را به خود اختصاص داده است.
UPFC يكي از ادوات قدرتمند  FACTS می باشـد و توسط آن (خـصوصاً در خطـوط انتقـال طـولاني) بجـاي در نظـر گرفتن حاشيه پايداري بزرگ، انتقال توان در وضـعيت عـادي بـه مقدار قابل ملاحظه ای (حتي تا محدوده حرارتي) افزايش يافتـه و از طرفي امكان قرارگيري ولتاژ در حد مجاز خواهد بود اما حـين خطا حضور UPFC در حلقه خطا، باعـث تغييـر امپـدانس، زاويـه فاز، اندازه ولتاژ، جريان بار و گذراهاي بوجود آمده توسط خطاهـا ميشود كه بايد در محاسبه مكان خطا در نظر گرفته شود

قسمت هایی از فصل اول مکان یابی بهینه مربوط به کنترل کننده های جریان قدرت یک پارچه

در سال هاي اخير عملكرد ماندگار سيستم هاي قدرت و برنامه ريزي و بهره برداري مطلوب آن به يكي از دغدغه هاي اساسي تبديل گشته است . هر آنقدر كه سيستم هاي قدرت گسترده و پيچيده تر مي شوند و بارگذاري آن ها سنگين تر مي گردد ، عملكرد آن ها نيز به مراتب مي تواند در معرض ناپايداري بيشتر قرار گيرد مانند اضافه بار هاي حرارتي بيش از حد ، فروپاشي ولتاژ و نوسانات فركانسي و . . . . براي عملكرد مطمئن در سيستم هاي قدرت ، نگه داشتن سطح اطمينان در حدي مجاز ضروري مي باشد. به همين منظور كنترل پذيري سيستم هاي قدرت جهت استفاده كامل از ظرفيت موجود در سيستم ضروري خواهد بود . توسعه تكنولوژي ساخت نيمه هادي هاي قدرت جديد و به دنبال آن توسعه ادوات FACTs ، شرايط مناسبي براي كنترل توان و افزايش بارگذاري در شبكه هاي انتقال موجود را فراهم آورده است . كنترل كننده هاي يكپارچه توان ( UPFC) يكي از اعضاي خانواده ادوات FACTs مي باشند كه توانايي كنترل همزمان و يا مجزاي توان اكتيو و راكتيو را دارند. همچنين قابليت كنترل پخش بار را نيز خواهند داشت .

فهرست کامل فصل اول مکان یابی بهینه مربوط به کنترل کننده های جریان قدرت یک پارچه

1-1 ) مکان یابی بهینه مربوط به کنترل کننده جریان قدرت یکپارچه توسط الگوریتم دیفراسیلی با در نظر گرفتن کاهش اتلاف انرژی

1و1و1 خلاصه 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 فرمول بندی مساله 2
1و1و4 مدل UPFC 2
1و1و5 پیکر بندی و مدار معادل UPFC 2
1و1و6 محدودیت های جریان نیروی UPFC 3
1و1و7 تابع هدف 4
1و1و8 محدودیت های سیستم 4
1و1و9 محدودیت های تساوی 4
1و1و10 محدودیت های نامساوی 5
1و1و11 روش های بهینه سازی 5
1و1و12 مرور کلی DE 5
1و1و13 محل بهینه مبنی بر DE و موقعیت پارامتر UPFC 5
1و1و14 نتایج شبیه سازی 7
1و1و15 ارزش های پارامتر PSO 9
1و1و16 سیستم آزمایش گذرگاه IEEE14 9
1و1و17 سیستم آزمایش گذرگاه IEEE30 10
1و1و18 نتیجه گیری 12
1و1و19 مراجع 12

1-2 ) مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولاتی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه

1و2و1 چکیده 14
1و2و2 مقدمه 14
1و2و3 معرفی تابع بهینه سازی برای مکان یابی خطا 15
1و2و4 بکارگیری تابع بهینه سازی برای مکان یابی خطاهای نامتقارن در خطوط انتقال سه فاز 16
1و2و5 الگوریتم های مکان یابی خطا پیشنهادی در خطوط جبران شده با UPFC 16
1و2و6 حالت اول 16
1و2و7 تشخیص سمت صحیح خطا نسبت به UPFC 16
1و2و8 مکان یابی خطا 17
1و2و9 حالت دوم 17
1و2و10 مکان یابی خطا 17
1و2و11 تشخیص قسمت خطا دیده از خط انتقال 17
1و2و12 ارزیابی الگوریتم های پیشنهادی 17
1و2و13 مشخصات UPFC و سیستم انتقال 17
1و2و14 نتایج حاصل از اجرای الگوریتم های پیشنهادی 18
1و2و15 نتیجه گیری 19
1و2و16 مراجع 19

1-3 ) مکان یابی کنترل کننده یکپارچه سیلان توان با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

1و3و1 چکیده 20
1و3و2 مقدمه 20
1و3و3 معرفی کنترل کننده یکپارچه سیلان توان و عملکرد آن 21
1و3و4 الگوریتم جستجوی هارمونی 21
1و3و5 تعریف مساله و مقدار دهی پارامترهای الگوریتم 22
1و3و6 مقدار دهی حافظه هارمونی 22
1و3و7 ساخت هارمونی جدید 22
1و3و8 بروز رسانی حافظه هارمونی 22
1و3و9 بررسی شرط توقف 22
1و3و10 الگوریتم ژنتیک 22
1و3و11 شبیه سازی 23
1و3و12 نتایج 23
1و3و13 نتیجه گیری 24
1و3و14 مراجع 24

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان جهت افزایش بارپذیری خطوط و بهبود پروفیل ولتاژ توسط الگوریتم هوشمند جدید

اين وسيله شامل يك STATCOM و يك DVR است كه با يك خازن مشترك Dc به يكديگر به صورت پشـتبه پشت متصل شده اند. UPFC كنترل لحظه اي پخش قدرت اكتيو ، پخش قدرت راكتيو و دامنه ولتـاژ ترمينـالهاي UPFC فراهم مي كند. كنترل كننده ممكن است يك يا چند پارامتر را در هم تركيب كند و يـا هـيچ يـك ازآنها را كنترل نكند. قدرت اكتيو مورد نياز مبدل سري بوسيله مبدل شنت از شبكه كشيده مي شود و بوسيله ارتباط Dc تغذيه مي شود. ولتاژ معكوس شده مبدل سري به ولتاژ نقطه اضافه شده است كه براي بالابردن ولتاژ نقطـهm بكار
مي رود. دامنه ولتاژ معكوس شده VCR تنظيم ولتاژ را فراهم مي كند و زاويه فاز CR در كنترل پخش قدرت را تعيين مي كند.

فهرست کامل فصل دوم مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان جهت افزایش بارپذیری خطوط و بهبود پروفیل ولتاژ توسط الگوریتم هوشمند جدید

2-1) مكان يابي بهينه كنترل كننده هاي يكپارچه توان جهت افزايش بارپذيري خطوط و بهبود پروفيل ولتاژ توسط الگوريتم هوشمند جديد

چکیده 37
مقدمه 38
2و1و1 کلیات 39
2و1و1و1 مقدمه 40
2و1و1و2 سيستم هاي انتقال انعطاف پذير جريان متناوب (FACTS) 41
2و1و1و3 محدوديت هاي طبيعي سيستم هاي انتقال 42
2و1و1و4 كنترل كننده هاي FACTS 43
2و1و1و5 تحليل سيستم قدرت در حالت ماندگار 47
2و1و2 معرفي ادوات (FACTS) 48
2و1و2و1 FLexible Ac Transmission system 48
2و1و2و2 جبران سازهاي موازي 50
2و1و2و3 Static Var Compensator) SVC) 50
2و1و2و4 STATIC COMPENSATOR) STATCOM ) 51
2و1و2و5 جبران كننده هاي سري 52
2و1و2و6 Thyristor Control Series Capacitor) TCSC ) 52
2و1و2و7 انتقال دهنده فاز استاتيكي (sps) Static Phase Shifter 53
2و1و2و8 Synchronous Static Series Compensator) SSSC ) 55
2و1و2و9 DVR 56
2و1و2و10 جبران كننده سري- موازي 57
2و1و2و11 UNIFIED POWER FLOW CONTROLLER )UPFC ) 57
2و1و3 پخش توان در حضور كنترل كننده هاي يكپارچه توان 59
2و1و3و1 مقدمه 59
2و1و3و2 مفاهيم كلي پخش توان 60
2و1و3و3 رابطه اساسي 60
2و1و3و4 طبقه بندي متغير ها و باسها 63
2و1و3و5 روشهاي حل پخش توان 64
2و1و3و6 الگوريتم هاي اوليه پخش توان 64
2و1و3و7 پخش بار جدا شده 68
2و1و3و8 پخش توان با حضور كنترل كننده هاي FACTS 69
2و1و3و9 روش هاي حل پخش توان با حضور كنترل كننده هاي FACTS 70
2و1و3و10 مدل پخش توان 72
2و1و4 مروري بر الگوريتم هاي هوشمند 75
2و1و4و1 الگوريتم ژنتيك 75
2و1و4و2 مقدمه 75
2و1و4و3 زمينه هاي بيولوژيكي 76
2و1و4و4 فضاي جستجو 77
2و1و4و5 مسائل 78
2و1و4و6 مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيك 79
2و1و4و7 اصول پايه 79
2و1و4و8 شماي كلي الگوريتم ژنتيك 79
2و1و4و9 كدكردن Encoding 80
2و1و4و10 انواع كدينگ 81
2و1و4و11 روشهاي كدينگ 81
2و1و4و12 كدينگ باينري 81
2و1و4و13 كدينگ جهشي 82
2و1و4و14 كدينگ ارزشي 82
2و1و4و15 كدينگ درختي 83
2و1و4و16 مسائل مربوط به كدينگ 83
2و1و4و17 كروموزوم 86
2و1و4و18 جمعيت Population 86
2و1و4و19 مقدار برازندگي Fitness Value 87
2و1و4و20 عملگر تقاطعي 87
2و1و4و21 عملگر جهشي 89
2و1و4و22 مراحل اجراي الگوريتم ژنتيك 91
2و1و4و23 حل يك مساله نمونه توسط الگوريتم ژنتيك 95
2و1و4و24 همگرايي الگوريتم ژنتيك 97
2و1و4و25 برتري ها و ضعف هاي الگوريتم ژنتيك 98
2و1و4و26 الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات PSO 99
2و1و4و27 مقدمه 99
2و1و4و28 الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات (PSO) 101
2و1و4و29 پارامتر هاي PSO 105
2و1و4و30 برخي نسخه هاي تغيير يافته ي PSO 110
2و1و4و31 الگوريتم PSO باينري 111
2و1و4و32 الگوريتم PSO فازي يا FPSO 112
2و1و5 الگوريتم قورباغه و استراتژي مكان يابي UPFC با اين الگوريتم 114
2و1و5و1 مدل رياضي كنترل كننده هاي يكپارچه توان 114
2و1و5و2 مدل به كار رفته براي جايابي بهينه UPFC 118
2و1و5و3 الگوريتم بهينه سازي و پياده سازي آن 120
2و1و5و4 الگوريتم قورباغه ( SFLA ) 120
2و1و5و5 بهبود اصلاح قانون جهش در الگوريتم قورباغه 123
2و1و5و6 مطالعه اول مكان يابي UPFC 124
2و1و5و7 تابع هدف 124
2و1و5و8 دستورالعمل الگوريتم قورباغه بهبود يافته ( MSFLA ) 125
2و1و5و9 سيستم تحت مطالعه 127
2و1و5و10 مطالعه دوم مكان يابي UPFC 130
2و1و5و11 مدار معادل كنترل كننده يكپارچه توان 130
2و1و5و12 معادلات كنترل كننده يكپارچه توان 131
2و1و5و13 استراتژي بهينه سازي الگوريتم قورباغه بهبود يافته 132
2و1و5و14 نتايج شبيه سازي 133
2و1و5و15 سيستم 14 شينه IEEE 134
2و1و5و16 سيستم 118 شينه IEEE 137
2و1و6 نتيجه گيري 140
2و1و7 پيوستها 141
2و1و7و1 پيوست I 141
2و1و7و2 برنامه كامپيوتري نيوتن رافسون در Matlab Code 141
2و1و7و3 پيوست II 148
2و1و7و4 برنامه كامپيوتري Fast Decoupled در Matlab Code 148
2و1و7و5 پيوست III 150
2و1و7و6 مدل پخش بار UPFC در Matlab Code 150
2و1و7و7 پيوست IV 161
2و1و7و8 الگوريتم ژنتيك در نرم افزار Matlab Code 161
2و1و7و9 پيوست V 163
2و1و7و10 الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات در نرم افزار Matlab Code 163
2و1و7و11 پيوست VI 166
2و1و7و12 اطلاعات شبكه ها 166
2و1و7و13 شبكه 14 باسه IEEE 166
2و1و7و14 شبكه 118 باسه IEEE 167
2و1و7و15 پيو ست VII 174
2و1و7و16 مقالات استخراجي ا ز تحقيق 174

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزيابي و بهبود كيفيت توان در شبكه هاي توزيع

در حال حاضر پديده های كيفيت توان الكتريكي، توجه روزافزون شركتهاي برق و مشتركين را به خود معطوف کرده است. عبارت كيفيت توان از اواخر دهه 1980 میلادی بصورت یکی از معروف ترين واژه های صنعت برق درآمده است. این واژه به عنوان يك مفهوم فراگير براي انواع مختلف اغتشاشات سيستم قدرت بكار می رود بنابراين هرگونه تغييرات ولتاژ جريان و يا و فركانس كه باعث خرابي و عملكرد بد تجهيزات مصزف کننده ها می شود به عنوان يك مشكل كيفيت توان معرفی می گردد.

فهرست کامل فصل سوم ارزيابي و بهبود كيفيت توان در شبكه هاي توزيع

3-1 ) ارزیابی و بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع متصل به تولید پراکنده با در نظر گرفتن خطا به کمک کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC)

3و1و1 چکیده 190
3و1و2 مقدمه 190
3و1و3 مدل کنترل کننده یکپارچه توان 192
3و1و4 مدل تولید پراکنده (نیروگاه بادی) 194
3و1و5 مدل ژنراتور القایی 195
3و1و6 شبیه سازی سیستم مورد مطالعه 195
3و1و7 اتصال DG به شبکه توزیع 195
3و1و8 اتصال DG به شبکه و وقوع خطا 196
3و1و9 بهبود کیفیت توان در شبکه توزیع متصل به تولید پراکنده با خطا به کمک UPFC 198
3و1و10 نتیجه گیری 199
3و1و11 مراجع 199

3-2 ) طراحی کنترل کننده فرکانس و توان تبادلی در سیستم های دو ناحیه ای با استفاده از روش QFT

3و2و1 چکیده 201
3و2و2 مقدمه 201
3و2و3 کنترل فرکانس و توان تبادلی 201
3و2و4 طراحی کنترل کننده با روش QFT 202
3و2و5 الگوریتم طراحی QFT 202
3و2و6 تبدیل سیستم MIMO به MISO 203
3و2و7 بررسی نتایج شبیه سازی 204
3و2و8 خروجی ها در نقطه کار یک به ازای اعمال اغتشاش به ناحیه یک 204
3و2و9 خروجی ها در نقطه کار سه به ازای اعمال اغتشاش به ناحیه یک 205
3و2و10 خروجی ها در نقطه کاردو به ازای اعمال اغتشاش به ناحیه دو 205
3و2و11 نتیجه گیری 206
3و2و12 مراجع 206

قسمت هایی از فصل چهارم ردیابی ماکزیمم توان خروجی سلول هاي خورشیدي با استفاده از کنترل کننده فازي

استفاده از سلول هاي خورشیدي مزیت هاي عمده اي در پی دارد که از آن جمله می تـوان بـه فراوانی و همـه جـا در دسترس بودنش و نیز نداشتن آلودگی زیست محیطی اشاره نمود. آرایه فتوولتائیک متشکل از تعدادي سلول خورشیدي اسـت که براي افزایش ولتاژ ، جریان ودر نهایت توان خروجی به صورت سري و موازي به یکدیگر متصل شـده انـد. مشخصه توان ولتاژ خروجی غیر خطی است و با تغییر پرتوافکنی و دماي محیط تغییر می کند

فهرست کامل فصل چهارم ردیابی ماکزیمم توان خروجی سلول هاي خورشیدي با استفاده از کنترل کننده فازي

4-1 ) ردیابی ماکزیمم توان خروجی سلول هاي خورشیدي با استفاده از کنترل کننده فازي نوع اول با ورودي ناشی از خطاي تخمین پارامترهاي سیستم

4و1و1 چکیده 207
4و1و2 مقدمه 207
4و1و3 مشخصه فتوولتائیک 208
4و1و4 کنترل کننده منطق فازي 209
4و1و5 تخمین پارامتر هاي سیستم 210
4و1و6 شبیه سازي 212
4و1و7 نتیجه گیری 213
4و1و8 مراجع 214

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید