50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی سیستم های اسکادا

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه سیستم های اسکادا است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی امنیت سیستم های صنعتی اسکادا بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اسکادا در سیستم ها به منظور مصرف بهینه بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بسته های نرم افزاری مرتبط با اسکادا بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش استفاده از سیستمهای اسکادا نمونه موردی بررسی شده است

در عصر حاضر هر زمان که نقاط ضعف و یا آسیب پذیری در سیستم ها کشف میشود، تولیدکنندگان سخت افزار و نرم افزارها به سرعت آنرا بررسی و اقدام به بروزرسانی و انتشار وصله های امنیتی مینمایند. استفاده از این فرایند برای مقابله با آسیب پذیریها در بسترهای ارتباطی صنایع حیاتی، کافی نمیباشد[.]1 ادوات سخت افزار و نرم افزارهای مورد استفاده در اغلب صنایع حساس مانند نفت، گاز و پتروشیمی که نقش مهمی در سیستم های کنترل صنعتی آن ها دارند، باید به صورت ایمن طراحی و استفاده شوند. از آنجا که این تجهیزات عمدتا بصورت یک پکیج کامل توسط تولیدکنندگان به مشتری عرضه می شود و مشتریان از ساختار درونی و آسیب پذیری های احتمالی آن با خبر نیستند، احتمال وجود تهدیداتی که منجر به وارد آمدن زیانهای هنگفت میشود، وجود دارد

قسمت هایی از فصل اول بررسی امنیت سیستم های صنعتی اسکادا

شبكه هاي SCADAبه هم پيوستگي تجهيزات ميداني را در واحد صنعتي فراهم مي كنند. تجهيزات ميداني نظير سنسورها و كاراندازها توسط يك كامپيوتر يا كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير PLCمونيتور و كنترل مي شوند. در اغلب موارد واحد صنعتي، مركز كنترل اختصاصي براي كنترل يكپارچه واحد . دارند مركز كنترل معمولاً در يك قسمت مجزا از تجهيزات تعبيه مي شود و به سيستم هاي مخابراتي و محاسباتي پيشرفته . مجهز هستند مراكز كنترل مدرن به واحد سرور اطلاعات و قسمت هاي واسط ماشين كاربر (Human-machine ) ،interfaceسرورهاي اختصاصي ديگر كه براي مقاصد مديريتي به كار مي روند، مجهز مي باشند. اين شبكه هاي SCADAاغلب به يك شبكه مخابراتي متصل هستند و ممكن است از طريق Gatewayويژه به اينترنت متصل باشند و يا نباشند

فهرست کامل فصل اول بررسی امنیت سیستم های صنعتی اسکادا

1-1 ) بررسی امنیت سیستم های صنعتی اسکادا

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 معماری شبکه اسکادا 2
1و1و4 تشریح مسالهو معضلات امنیتی پیش روی سیستم های اسکادا 2
1و1و5 چالش ها و روش های بهبود امنیت اسکادا 3
1و1و6 کنترل دسترسی 4
1و1و7 رمز نگاری و مدیریت کلید 5
1و1و8 مدیریت امنیت 5
1و1و9 نتیجه 5
1و1و10 مراجع 6

1-2 ) چالش های امنیتی فراروی شبکه های اسکادا در اتوماسیون فوق توزیع

1و2و1 چکیده 7
1و2و2 مقدمه 7
1و2و3 معماری شبکه های SCADA 8
1و2و4 پروتکل های SCADA 9
1و2و5 تهدیدهای امنیتی و آسیب پذیری 9
1و2و6 مطالعه چالش های امنیتی SCADA 10
1و2و7 کنترل دسترسی 10
1و2و8 سیستم های تشخیص ورود غیر مجاز و Firewall 11
1و2و9 نتیجه گیری 11
1و2و10 مراجع 12

1-3 ) طبقه بندی حملات سایبری علیه سامانه های اسکادا بر اساس مدل لایه بندی شبکه

1و3و1 خلاصه 13
1و3و2 مقدمه 13
1و3و3 کارهای مرتبط 14
1و3و4 طبقه بندی حملات 15
1و3و5 لایه کاربرد 16
1و3و6 لایه انتقال 16
1و3و7 لایه شبکه 17
1و3و7 لایه فیزیکی 18
1و3و8 نتیجه گیری 18
1و3و9 مراجع 19

1-4 ) طبقه بندی حملات سایبری علیه سامانه های اسکادا

1و4و1 خلاصه 20
1و4و2 مقدمه 20
1و4و3 کارهای مرتبط 21
1و4و4 طبقه بندی حملات 22
1و4و5 لایه کاربرد 23
1و4و6 لایه انتقال 23
1و4و7 لایه شبکه 24
1و4و8 لایه فیزیکی 25
1و4و9 نتیجه گیری 25
1و4و10 مراجع 26

1-5 ) بررسی امنیت سیستم های صنعتی اسکادا

1و5و1 چکیده 27
1و5و2 مقدمه 27
1و5و3 معماری شبکه اسکادا 28
1و5و4 تشریح مسالهو معضلات امنیتی پیش روی سیستم های اسکادا 28
1و5و5 چالش ها و روش های بهبود امنیت اسکادا 29
1و5و6 کنترل دسترسی 30
1و5و7 فایروال و سیستم تشخیص نفوذ 30
1و5و8 رمز نگاری و مدیریت کلید 31
1و5و9 مدیریت امنیت 31
1و5و10 نتیجه 31
1و5و11 مراجع 32

1-6 ) امنیت شبکه و سیستم های کنترل صنعتی (SCADA) در صنعت نفت و گاز

1و6و1 چکیده 34
1و6و2 مقدمه 35
1و6و3 امن سازی بستر ارتباطی 36
1و6و4 امنیت در سیستم های کنترل صنعتی 36
1و6و5 مدلی برای امن سازی 37
1و6و6 فرایند امن سازی 38
1و6و7 امن سازی سیستم های کنترل صنعتی 39
1و6و8 پیاده سازی مرکز عملیات امنیت 39
1و6و9 پیاده سازی استاندارد ISO 27001 39
1و6و10 نتیجه گیری 39
1و6و11 منابع 39

1-7 ) امنیت اطلاعات در سیستم های اسکادا

1و7و1 چکیده 41
1و7و2 مقدمه 41
1و7و3 تاریخچه ایمنی 42
1و7و4 مقایسه سیستم های کنترل صنعتی و IT 43
1و7و5 پیامدهای حملات اطلاعاتی یا سایبر 44
1و7و6 انواع حملات در شبکه های کنترل 44
1و7و7 مکانیزم های دفاعی و پیشگیری 45
1و7و8 روش های اجرایی حفاظت اطلاعات در سیستم های کنترل 48
1و7و9 نتیجه گیری 48
1و7و10 مراجع 48

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اسکادا در سیستم ها به منظور مصرف بهینه

یکی از روش های مطرح شده برای آگاهی از وضعیت شبکه ونرارت برآن، استفاده از روش تخمین حالت است. ورودی برنامه تخمین حالت، اندازهگیریهای انجام شده در نقاط مختلف شبکه بوده و خروجی آن متغیرهای حالت سیستم است. حالت سیستم قدرت با اندازه و زاویه فاز ولتاژ در شینها بیان میشود. واحدهای اندازهگیری فازور PMU قادر به اندازه گیری فازورهای ولتاژ و جریان با دقت سرعت بالا می باشند. تبدیل معادلات تخمین حالت غیر خطی به معادلات خطی و بهبود سرعت سیستم های کنترلی، حفاظتی و مدیریتی از دلایل استفاده از PMU ها در شبکه است. این ویژگی PMU ها که به غیر از فازور ولتاژ شین خود، فازور جریان خطوط متصل به خود را نیز اندازهگیری میکنند، و می- توان فازور ولتاژ شین های مجاور را نیز بدست آورد، مکانیابی کمترین تعداد PMU جهت مشاهده پذیری سیستم را به یکی از مهمترین اهداف پژوه مربوط به این سیستم تبدیل کرده است.

فهرست کامل فصل دوم اسکادا در سیستم ها به منظور مصرف بهینه

2-1) مدیریت مصرف و نظارت انرژی در زمان پیک بار مصرفی توسط سیستم اسکادا

2و1و1 چکیده 49
2و1و2 مقدمه 49
2و1و3 اسکادا چیست ؟ SCADA 50
2و1و4 سیستم های مدیریت انرژی اسکادا 51
2و1و5 تحلیل قسمتی از شبکه برق کشور در زمان پیک بار مصرف 52
2و1و6 آنالیز عددی و بررسی نقاط ضعف سیستم اسکادا 54
2و1و7 بررسی راهکارها 54
2و1و8 نتیجه گیری 55
2و1و9 منابع 56

2-2) ارائه یک مدل مدیریت کلید بهینه برای سامانه اسکادا

2و2و1 چکیده 57
2و2و2 مقدمه 58
2و2و3 کارهای مرتبط 58
2و2و4 مدل پیشنهادی 58
2و2و5 پروتکل اتصال 59
2و2و6 پروتکل اتصال MTU فرعی 60
2و2و7 پروتکل جدا شدن MTU فرعی 60
2و2و8 نتایج 61
2و2و9 جمع بندی 62
2و2و10 مراجع 62

2-3) اسکادا در سیستم های آبیاری به منظور مصرف بهینه منابع آب

2و3و1 چکیده 64
2و3و2 مقدمه 64
2و3و3 تاریخچه اسکادا 64
2و3و4 ساختار اسکادا 65
2و3و5 بررسی منابع 66
2و3و6 سیستم های اتوماسیون آبیاری 68
2و3و7 سیستم بادی 68
2و3و8 سیستم تایمر 68
2و3و9 سیستم اسکادا 68
2و3و10 تجهیزات اتوماسیون آبیاری سطحی 69
2و3و11 دریچه ها و جریان سنج ها 69
2و3و12 سنسورهای پیشرفته 69
2و3و13 سیستم تله متری 70
2و3و14 اثرات اتوماسیون و کنترل در سیستم های آبیاری 70
2و3و15 موانع موجود برای اتوماسیون آبیاری سطحی 70
2و3و16 نتیجه گیری 71
2و3و17 منابع 71

2-4) مکان یابی اقتصادی سیستم ذخیره انرژی با اندازه گیری های SCADA

2و4و1 چکیده 72
2و4و2 مقدمه 72
2و4و3 مشاهده پذیری سیستم قدرت توسط واحدهای اندازه گیری فازور 74
2و4و4 فرمول بندی مکان یابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور 74
2و4و5 ملاک های انتخاب پستهای حساس 75
2و4و6 فرمول بندی مسئله مکان یابی بهینه PMU 76
2و4و7 رویت پذیری مستقیم شین حساس 76
2و4و8 رویت پذیری سیستم با در نظر گرفتن افزونگی دو برابر برای شین های حساس 76
2و4و9 رویت پذیری مستقیم شین حساس با در نظر گرفتن افزونگی دو برابرشین های حساس 77
2و4و10 مکان یابی بهینه ی PMU با در نظر گرفتن محدودیت نصب در برخی شین ها 77
2و4و11 مکان یابی بهینه ی PMU با لحاظ کردن اندازه گیری های موجود (SCADA) 78
2و4و12 نتایج شبیه سازی مکان یابی PMU 79
2و4و13 مرحله اول : مکان یابی بهینه با رویت پذیری مستقیم شین حساس 81
2و4و14 مرحله دوم : مکان یابی بهینه PMU با در نظر گرفتن افزونگی دو برابر شین های حساس 82
2و4و15 مرحله سوم : مکان یابی بهینه PMU با در نظر گرفتن رویت پذیری مستقیم و افزونگی دو برابر شین های حساس جهت رویت پذیری شبکه 82
2و4و16 مکان یابی PMU با در نظر گرفتن رویت پذیری مستقیم و افزونگی دو برابر شین های حساس در حضور اندازه گیر های (SCADA) 83
2و4و17 مکان یابی بهینه PMU ها با در نظر گرفتن محدودیت نصب و حضور اندازه گیرهای اسکادا 83
2و4و18 نتیجه گیری 84
2و4و19 مراجع 84

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال

SCADA چيست ؟ SCADA يا supervisory control and data acquisition از اصول کلی سيستمهای dcs پيرویمی کند . گرچه هر دو سيستم بر پايه يک هدف بنا شده اند . تفاوتهای عمده ای نيز با هم دارند از جمله اين تفاوتها می توان به نوع کابرد و کارايی اين سيستمها اشاره کرد . سيستم اسکادا همانطور که از نام آن پيداست يک سيستم کامل نيست بلکه جهت ارائه مديريت نظارت و بررسی بر کنترل و جمع آوری اطلاعات طراحی شده و اهداف اوليه و طراحی و توليد آن عبارت از مونيتور ينگ ، مديريت در تصميم گيری درکنترل و اعلام اخطار و آلارم در مواقع مورد نياز از طريق يک مرکز واحد می باشد .

فهرست کامل فصل سوم کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال

3-1 ) کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال

چکیده 99
مقدمه 100
3و1و1 کلیات 101
3و1و1و1 مقدمه 102
3و1و1و2 SCADA چیست ؟ 102
3و1و1و3 نمای کلی 103
3و1و2 معماری سیستم 105
3و1و2و1 عملکرد کلی مرکز کنترل 106
3و1و2و2 پیکر بندی کلی 106
3و1و2و3 پیکر بندی اصلی / پشتیبان 107
3و1و2و4 نگهداری اطلاعات شبکه گسترده 108
3و1و2و5 تعریف مرکز چند کنترلی شبکه 108
3و1و2و6 شناسایی مرکز کنترل 108
3و1و2و7 ناحیه های فنی 108
3و1و2و8 مقادیر منتشر شده بین مراکز کنترل 109
3و1و2و9 پیکر بندی سیستم در تهران 110
3و1و2و10 پیکر بندی سیستم در اصفهان 111
3و1و2و11 نیازهای دسترسی پذیری سیستم 112
3و1و2و12 مدیریت سیستم چند کامپیوتری 113
3و1و2و13 پشتیبانی و ذخیره فرایندها 113
3و1و2و14 امنیت سیستم 114
3و1و2و15 مقدمه 114
3و1و2و16 فیلتر کردن پکها 115
3و1و2و16 دروازه طبقه مدار 115
3و1و2و17 گسترش داده و برنامه و سیستم آزمایش (PDS) 116
3و1و2و18 شبیه سازی آموزشی دیسپاچر (DTS) 117
3و1و2و19 دسترسی ACCESS RIGHTS 118
3و1و2و20 مقدار دسترسی ویژه کنسول 118
3و1و2و21 داخل شدن و خارج شدن از سیستم Loging and logoff 118
3و1و3 اندازه گیری SCADA – EMS 120
3و1و3و1 لوازم توسعه 121
3و1و3و2 الزامات اندازه گیری فوری اطلاعات 122
3و1و3و3 اندازه گیری مدل SCADA – EMS 123
3و1و3و4 تجهیزات اجرا 125
3و1و3و5 مصرف سیستم 126
3و1و3و6 قطع بار 127
3و1و3و7 نمایش زمان فراخوانی (CALL UP) 127
3و1و3و8 زمانهای پاسخگوئی برنامه کاربردی 129
3و1و3و9 سنکرون کردن زمان 131
3و1و3و10 مدیریت مازاد بر کار redundancy mwnegment 131
3و1و3و11 مانیتورینگ سیستم نرم افزاری 131
3و1و3و12 بررسی زنده (line – chek) برنامه ها 132
3و1و3و13 اشکار سازی خطا و بازیافت (recovery) اتوماتیک 132
3و1و3و14 هماهنگی راه اندازی 133
3و1و3و15 استاندارد های سیستم باز 133
3و1و3و16 سیستم عملکرد 133
3و1و3و17 شبکه های ناحیه ای محلی و گسترده 134
3و1و3و18 مدیریت پایگاه داده 134
3و1و3و19 کلیات 134
3و1و3و20 ورودی داده ها و مدیریت امور 135
3و1و3و21 مدل سازی اطلاعات سیستم قدرت (PSDM) 136
3و1و4 اکتساب داده ها 139
3و1و4و1 کلیات 140
3و1و4و2 مفاهیم سیستم RTU 140
3و1و4و3 پیکر بندی RTU 141
3و1و4و4 ذخیره سازی داده ها 142
3و1و4و5 پردازش داده ها 142
3و1و4و6 ساعت بلادرنگ (بدون وقفه) و دقت آن 143
3و1و4و7 ارتباط کنونی RTUبه SCCوBSCC 144
3و1و4و8 ارتباط آینده RTU به SCCو BSCC و AOC ها 144
3و1و4و9 RTUهای موجود در کشور 146
3و1و4و10 تجهیزات متمرکز کننده داده 149
3و1و4و11 اتصال RTU ها 150
3و1و4و12 کاربر رابط 150
3و1و5 اسکادا 151
3و1و5و1 پردازش داده 152
3و1و5و2 کنترل نظارتی 153
3و1و5و3 بکارگیری پیام ترتیب واقعه SOE 154
3و1و5و4 ریزش بار 154
3و1و5و5 تحلیل شبکه برای شبکه انتقال 155
3و1و5و6 مدل سازی سیستم قدرت 155
3و1و5و7 مدل سازی سیستم 155
3و1و5و8 مدل سازی شبکه های خارجی 156
3و1و5و9 حالت های عملکرد 159
3و1و5و10 برنامه ریزی باس 160
3و1و5و11 فعالیت تابع 161
3و1و5و12 زمان بندی تولید 161
3و1و5و13 مشخصات تولید 161
3و1و5و14 مدل سازی سیتم تولید 162
3و1و5و15 داده های ورودی 163
3و1و5و16 حل 163
3و1و5و17 نتایج 165
3و1و5و18 سازگاری زمان بندی تولید با تغییرات بازار های اطراف 165
3و1و5و19 زمان بندی تبادل معاملات 165
3و1و5و20 تعریف جداول زمان بندی 166
3و1و6 کنترل بار فرکانس 169
3و1و6و2 اهداف کلی 170
3و1و6و3 روش شناسی 171
3و1و6و4 مانیتورینگ اجرای کنترل فرکانس بار 173
3و1و6و5 تطبیق LFC با بازارهای محیطی 174
3و1و7 تعمیرات و آموزش 175
3و1و7و1 دوره گارانتی 176
3و1و7و2 تعریف سطح مشکل 176
3و1و7و3 مشکلات بحرانی 176
3و1و7و4 مشکلات اصلی 176
3و1و7و5 مشکلات فرعی 176
3و1و7و6 سطوح سرویس های حل مشکل 177
3و1و7و7 واکنش اولیه به مشکل 177
3و1و7و8 فیدبک در طول حل مشکل 177
3و1و7و9 افزایش مشکل 177
3و1و7و10 آموزش 178
3و1و8 نتیجه گیری و پیشنهادات 180
3و1و8و1 نتیجه گیری 181
3و1و8و2 پیشنهادات 181
3و1و8و3 مراجع 183

قسمت هایی از فصل چهارم بسته های نرم افزاری مرتبط با اسکادا

مستندات DAIS با همكاري دو گروه OMG و Open Group تهيه شده است. گروه OMG يك سازمان بينالمللي است كـه توسط شركتهاي فروشنده، توسـعه دهنـده و كـاربر نـرمافـزار پشـتيباني مـيشـود. ايـن گـروه بـه عنـوان متـولي تئـوري و تكنولوژي روشهاي شيگـرا در توليـد نـرمافـزار بـه حسـاب ميآيد. همچنين گروه Open Group يك كنسرسيوم بينالمللي است كه بمنظور نزديكتر كردن خريداران و پيشـنهاددهندگان تكنولوژي اطلاعات و با هدف پايين آوردن هزينـه و زمـان و ريسك يكپارچهسازي محصولات تشكيل شده است. ،Alstom ،ABB Automation Systems همچنـين شـركتهاي در ويـرايش بخشـهايي از Longdale Consultants و ESCA اين استاندارد سهيم بودهاند. شكل (3) ارتباط بين اجزاء مختلف سيسـتم اسـكادا از طريـق استاندارد DAIS را نشان ميدهد

فهرست کامل فصل چهارم بسته های نرم افزاری مرتبط با اسکادا

4-1 ) بررسی CORBA به عنوان زیر ساختار ارتباطی بسته های نرم افزاری مرتبط با اسکادا

4و1و1 چکیده 185
4و1و2 مقدمه 186
4و1و3 معرفی OMG 186
4و1و4 معرفی OMA 187
4و1و5 معرفی CORBA 188
4و1و6 معرفی Object Services 189
4و1و7 سرویس نامگذاری 190
4و1و8 سرویس رویداد 191
4و1و9 سرویس کنترل همزمانی 191
4و1و10 سرویس زمان 191
4و1و11 سرویس های دیگر 191
4و1و12 مقایسه CORBA با تکنولوژیهای مشابه 192
4و1و13 معرفی DCOM 192
4و1و14 معرفی java/RMI 192
4و1و15 بحث و مقایسه 192
4و1و16 آزمایش کارایی CORBA 194
4و1و17 مشاهدات 195
4و1و18 نتیجه گیری 196
4و1و19 مراجع 197

4-2 ) پیاده سازی بخش هشدار و رویداد نرم افزلر اسکادا با استفاده از استانداردهای CIMوDAIS

4و2و1 چکیده 198
4و2و2 مقدمه 198
4و2و3 معرفی بخش هشدار و رویداد 199
4و2و4 معرفی استاندارد CIM و استفاده از آن در پیاده سازی بخش هشدار و رویداد 200
4و2و5 پیاده سازی CIM بمنظور استفاده در بخش هشدار و رویداد 202
4و2و6 معرفی استاندارد DAIS و کاردبرد آن در پیاده سازی نرم افزار اسکادا 203
4و2و7 پیاده سازی DAIS بمنظور استفاده در بخش هشدار و رویداد 204
4و2و8 نتیجه گیری 209
4و2و9 مراجع 209

4-3 ) تصویر سازی و آگاهی وضعیتی در سیستم قدرت با استفاده از اطلاعات اندازه گیری شده توسط واحدهای اندازه گیری فاور و اسکادا

4و3و1 چکیده 210
4و3و2 مقدمه 210
4و3و3 مدل سازی و فرمول بندی 211
4و3و4 نتایج و شبیه سازی 214
4و3و5 نتیجه گیری و جمع بندی 216
4و3و6 مراجع 217

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم استفاده از سیستمهای اسکادا نمونه موردی

امروزه ”سيستمهاي جمعآوري اطلاعات با مديريت عالي“ و يا اسكادا SCADA از ملزومات و ابزارهاي اساسي در امر كنترل و نظارت بر شبكه توليد، انتقال و توزيع گاز طبيعي به شمار ميرود. بهمين دليل نيز آشنايي با ويژگيها و بخشهاي مختلف يك سيستم اسكادا، اولين قدم در درك توانمنديهايي بشمار ميرود كه اين سيستم ميتواند در اختيار ما قرار دهد. در اين مقاله سعي شده است تا ضمن تعريف و آشنايي با سيستمهاي اسكادا و مرور ويژگيهاي آن، انواع استانداردها و اهميت استفاده از آنها در اين سيستم نيز مورد بحث قرار گيرد. در انتها نيز مقايسهاي با سيستم ديسپچينگ ملي گاز صورت پذيرفته و به كاربرد اطلاعات بلادرنگ سيستم اسكادا در شبيهسازي شبكه گاز و طراحي خطوط لوله اشاره گرديده است

فهرست کامل فصل پنجم استفاده از سیستمهای اسکادا نمونه موردی

5-1 ) معرفی سیستم اسکادا در سامانه حمل و نقل ریلی درون شهری

5و1و1 خلاصه 218
5و1و2 مقدمه 218
5و1و3 سیستم اسکادا در مترو 219
5و1و4 توپولوژی سیستم اسکادا 220
5و1و5 واحد پایانه راه دور (RTU) 221
5و1و6 سیستم های مرکز فرمان 221
5و1و7 صلاحیت اپراتور اتق کنترل 222
5و1و8 نرم افزار 222
5و1و9 ضرورت توجه به امنیت سیستم های اسکادا 223
5و1و10 نتیجه گیری 224
5و1و11 مراجع 224

5-2 ) آشنایی با سیستم های کنترل و مانیتورینگ داده و سیستم تله متری و کنترل از راه دور تامین آب شرب شهرهای اهواز و آبادان و خرمشهر

5و2و1 سوال تحقیق 226
5و2و2 روش تحقیق 226
5و2و3 نتیجه گیری 226
5و2و4 مقدمه 227
5و2و5 آشنایی با ساختار اسکادا SCADA 227
5و2و6 مزایایی سیستم اسکادا 227
5و2و7 اجزاء سیستم اسکادا 228
5و2و8 پایانه های راه دور RTU 228
5و2و9 دسته بندی سیگنال های موجود در فیلد 229
5و2و10 سیگنال های آنالوگ 229
5و2و10 سیگنال های دیجیتال 229
5و2و11 سیگنال های پالس 230
5و2و12 سیگنال های سریال 230
5و2و13 اسکادا و مخابرات 230
5و2و14 مدم های مخابراتی و مدولاسیون 231
5و2و15 انتخاب کانال های مخابراتی 231
5و2و16 انتقال داده 231
5و2و17 مراکز اسکادا 231
5و2و18 نرم افزار های اسکادا 231
5و2و19 نرم افزار های کاربردی 231
5و2و20 نرم افزار های مدیریتی و MIS 232
5و2و21 سیستم تله متری و کنترل از راه دور طرح تامین آب شرب شهرهای اهواز و آبادان و خرمشهر 232
5و2و22 آهداف و ضرورت های اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور برای طرح 232
5و2و23 نتیجه گیری 238
5و2و24 مراجع 238

5-3 ) جایایی PMU در حضور اندازه گیرهای SCADA با در نظر گرفتن قیود حساسیت و محدودیت نصب

5و3و1 چکیده 240
5و3و2 مقدمه 241
5و3و3 مشاهده پذیری سیستم قدرت توسط واحدهای اندازه گیری فازور 241
5و3و4 فرمول بندی مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور 242
5و3و5 ملاک های انتخاب پستهای حساس 243
5و3و6 فرمول بندی مسئله مکان یابی بهینه PMU با در نظر گرفتن قیود حساسیت با هدف رویت پذیری سیستم 243
5و3و7 رویت پذیری مستقیم شین حساس 244
5و3و8 رویت پذیری سیستم با در نظر گرفتن افزونگی دو برابر برای شین های حساس 244
5و3و9 رویت پذیری مستقیم شین حساس با در نظر گرفتن افزونگی دو برابر شین های حساس 244
5و3و10 مکان یابی بهینه PMU با در نظر گرفتن محدودیت نصب در برخی شین ها 245
5و3و11 مکان یابی بهینه PMU با لحاظ کردن اندازه گیری های موجود (SCADA) 246
5و3و12 نتایج شبیه سازی مکان یابی PMU 246
5و3و13 مرحله اول : مکان یابی بهینه با رویت پذیری مستقیم شین حساس 250
5و3و14 مرحله دوم : مکان یابی بهینه PMU با در نظر گرفتن افزونگی دو برابر شین های حساس 250
5و3و15مرحله سوم : مکان یابی بهینه PMU با در نظر گرفتن رویت پذیری مستقیم و افزونگی دو برابر شین های حساس جهت رویت پذیری شبکه 251
5و3و16 مرحله چهارم : مکان یابی بهینه PMU با در نظر گرفتن رویت پذیری مستقیم و افزونگی دو برابر شین های حساس در حضور اندازه گیرهای (SCADA) 252
5و3و 17 مرحله پنجم : مکان یابی بهینه PMU با در نظر گرفتن محدویت نصب و حضور اندازه گیرهای اسکادا 252
5و3و18 نتیجه گیری 253
5و3و19 مراجع 254

5-4 ) مروری بر سیستم های اسکادا و نکاهی به سیستم دیسپچینگ ملی گاز

5و4و1 چکیده 255
5و4و2 مقدمه 256
5و4و3 سیستم های اسکادا 256
5و4و4 اجزای سیستم های اسکادا 257
5و4و5 استانداردها در سیستم اسکادا 260
5و4و6 سیستم دیسپچینگ ملی گاز 261
5و4و7 نرم افزار شبیه سازی شبکه سراسری گاز 263
5و4و8 مراجع 263

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید