50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

سته جامع پژوهشی شبیه سازی انواع توربین بادی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبیه سازی انواع توربین بادی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی توربین بادی محور عمودی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی پره توربین بادی و توربین های کوچک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدل سازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به STATCOM, DFIG بمنظور بررسی عملکرد سیستم در شرایط خطا 12 بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدلسازی سیستم توربین بادی با ژنراتور القائی دو سو تغذیه بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تعقیب حداکثر توان (MPPT) در توربین بادی PMSG بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بهبود کیفیت توان توربین های بادی با به کارگیری STATCOM بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش ساختاروعملکرد توربین بادی سرعت متغیر باژنراتورسنکرون و دیگر فرایند های توربین بادی بررسی شده است

نیاز روز افزون جهان به منابع جدید انرژي و از طرفی آلودگی هاي سوخت هاي فسیلی و تجدید ناپذیري آنها بشر را به استفاده از انواع تجدیدپذیر انرژي سوق داده است. باد یک منبع انرژي تجدیدپذیر است که بصورت پیوسته و طبیعی وجود دارد. کشور ما داراي
پتانسیل فراوان انرژیهاي تجدید پذیر از جمله باد می باشد.از اینرو مطالعه محل هاي نصب مناسب و طراحی توربین با اندازه مناسب از مهمترین موضوعات مورد توجه است. بی تردید پره، مهمترین بخش یک توربین بادي است که کارتبدیل انرژي جنبشی باد به انرژي مکانیکی دورانی مفید براي تولید برق به عهده دارد

قسمت هایی از فصل اول طراحی توربین بادی محور عمودی

اولین گام در انتخاب ایرفویل، تخمین محدوده عدد رینولدز کاري پرهاست. این گام براي همه توربینهاي بادي انجام میشود اما در توربینهاي کوچک، بخاطر تغییرات گستردهي درگ در رینولدز پایین، اهمیت بیشتري دارد. براي توربینهاي سرعت متغیر، بخاطر بزرگتر بودن مولفه سرعت چرخشی Ωrنسبت به سرعت جریان آزاد، رابطه رینولدز به صورت روبرو تعریف می شود:

که در آن cطول کورد و νضریب ویسکوزیته هوا میباشد

فهرست کامل فصل اول طراحی توربین بادی محور عمودی

1-1 ) طراحی توربین بادی محور عمودی توان پايین

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 توربین بادی محور عمودی 1
1و1و4 شرح مدل تجربی ساخته شده 2
1و1و5 تحلیل مقاومتی اجزاء مکانیکی 3
1و1و6 سیستم برقی توربین 4
1و1و7 نتیجه گیری 4
1و1و8 مراجع 4

1-2 ) افزایش راندمان توربین بادی محور عمودی

1و2و1 چکیده 5
1و2و2 مقدمه 5
1و2و3 هندسه مسئله 7
1و2و4 بررسی استقلال از شبکه 7
1و2و5 اعتبار سنجی 7
1و2و6 نصب نازل در معرض جریان 8
1و2و7 نتیجه گیری و جمع بندی 9
1و2و8 مراجع 9

1-3 ) شبیه سازی عددی جریان توربین بادی محور عمودی داریوس

1و3و1 چکیده 11
1و3و2 مقدمه 12
1و3و3 آیرودینامیک توربین بادی داریوس 13
1و3و4 شبیه سازی عددی جریان 14
1و3و5 نتایج و بحث 18
1و3و6 منابع 23

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی پره توربین بادی و توربین های کوچک

مطابق برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، 500مگاوات از برق مصرفی کشور باید از انرژیهاي تجدید پذیر تامین شود. بررسیهاي عمل آمده نشان میدهد ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از پتانسیل بالایی در تولید برق بادي برخوردار است. در حال حاضر نیز
همگام با پیشرفتهاي جهانی در صنعت و تکنولوژي، انرژي بادي در ایران در مسیر صنعتی شدن و کاربرد قرار گرفته است. بدیهی است بومی سازي تکنولوژي هاي تولید برق از انرژي بادي لازمه گسترش و همه گیر شدن استفاده از انرژي هاي بادي در کشور می باشد. طراحی و ساخت سیستم هاي استحصال انرژي بادي از اهمیت بالایی برخوردار بوده و گسترش کاربرد انرژي بادي در سراسر جهان باعث ایجاد مقررات و نظامهاي فنی براي استاندارد سازي و نظم بخشیدن به این صنعت شده است

فهرست کامل فصل دوم طراحی پره توربین بادی و توربین های کوچک

2-1) طراحی و تحلیل ایرفویل پره های توربین بادی کوچک افقی

2و1و1 چکیده 25
2و1و2 مقدمه 25
2و1و3 طراحی و تحلیل ایرفویل 26
2و1و4 اهداف طراحی و روند اجرای آن 26
2و1و5 نتایج و بحث 27
2و1و6 نتیجه گیری 28
2و1و7 مراجع 28

2-2) کنترل غیر خطی توربین بادی توسط خطی سازی فیدبک

2و2و1 چکیده 29
2و2و2 مقدمه 29
2و2و3 مدل سازی 30
2و2و4 طراحی کنترل کننده 32
2و2و5 مرحله اول : خطی سازی فیدبک و جایایی قطب ها 32
2و2و6 مرحله دوم : ردیابی مجانب سرعت زاویه ای دلخواه 33
2و2و7 مرحله سوم : روش گرادیان 34
2و2و8 شبیه سازی 35
2و2و9 نتیجه گیری 35

2-3) بررسی الزامات طراحی توربین هاي بادي کوچکبر اساساستاندارد IEC

2و3و1 چکیده 37
2و3و2 مقدمه 37
2و3و3 توربین هاي بادي کوچک 37
2و3و4 تایید نوع توربینهاي بادي کوچک 38
2و3و5 کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) 39
2و3و6 الزامات طراحی توربین هاي بادي کوچک 39
2و3و7 کلاستوربین هاي بادي 40
2و3و8 شرایط باد 40
2و3و9 شرایط الکتریکی 40
2و3و10 طراحی ساختار 40
2و3و11 مدل بار ساده شده 41
2و3و12 مدلسازي ایروالاستیک 41
2و3و13 تست بارهاي مکانیکی 42
2و3و14 محاسبه تنش 42
2و3و15 فاکتورهاي ایمنی 42
2و3و16 فاکتورهاي مواد و الزامات 42
2و3و17 فاکتورهاي ایمنی جزئی براي بارها 42
2و3و18 تحلیل حالت محدود 42
2و3و19 حفاظت و خاموش کردن سیستم 43
2و3و20 آزمون هاي موجود براي توربین هاي بادي کوچک 43
2و3و21 نتیجه گیري 43
2و3و22 مراجع 44

2-4) بسته نرم افزار طراحی پره های توربین های بادی

2و4و1 خلاصه 45
2و4و2 مقدمه 45
2و4و3 طراحی مفهومی آیرودینامیکی پره توربین بادی 46
2و4و4 نحوه تعیین قطر روتور و تعیین تعداد پره ها و سطح هر پره 46
2و4و5 معرفی تئوری گلائورت جهت طراحی آیرودینامیکی پره توربین بادی 47
2و4و6 محاسبه نیروی رانش محوری و گشتاور 47
2و4و7 محاسبه ضریب قدرت 48
2و4و8 تعیین مقادیر زاویه سرعت نسبی f و ضریب شکل CL N C بهینه 49
2و4و9 اثر تعداد پره ها 49
2و4و10 نحوه عملی طراحی آیرودینامیکی پره توربین باد و تعیین وتر و زاویه پره 50
2و4و11 طراحی مفهومی سازه ای پره های توربین بادی 50
2و4و12 تنش های ناشی از نیروهای گریز از مرکز در عملکرد عادی 51
2و4و13 تنش ناشی از اثرات ژیروسکوپی 51
2و4و14 تنش کل وارد بر پره 52
2و4و15 انتخاب جنس پره 52
2و4و16 محاسبه دقیق هندسی برای سطح پره توربین هایبادی محور افقی 53
2و4و17 هدف 53
2و4و18 پارامترهای اصلی برای تعیین هندسه پره 53
2و4و19 زاویه قرار گرفتن پره در هر مقطع 53
2و4و20 تعیین مختصات فضایی نقاط روی سطح پره 53
2و4و21 معرفی نرم افزار Windcad 54
2و4و22 منوی Create 57
2و4و23 منوی View 57
2و4و24 منوی structural 57
2و4و25 منوی Help 58
2و4و26 طراحی یک نمونه KW 5 توسط نرم افزار 58
2و4و27 نتیجه گیری 59
2و4و28 مراجع 61

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدل سازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به STATCOM, DFIG بمنظور بررسی عملکرد سیستم در شرایط خطا 12

امروزه انواع زیادي از سیستم هاي توربین بادي در بازار رقابت می کنند که آن ها را به دو گروه اصلی مـیتوان تقسیم کرد. گروه او ل، توربین هاي بادي سرعت ثابت هستند که ژنراتور به طور مـستقیم بـه شـبکهمتصل شده است . در واقع هیچ گونه کنترل الکتریکی براي این سیـستم وجـود نـدارد.بـه عـلاوه تغییـراتسریع در میزان سرعت باد به سرعت روي بار القار می شود( به علت تغییرات تـوان). ایـن تغییـرات بـرايتوربین بادي که به سیستم قدرت متصل است خوشایند نیـست و باعـث ایجـاد فـشارهاي مکـانیکی رويتوربین می شود و عمر توربین را کم می کند و نیز از کیفیت توان می کاهد. در توربین بادي سرعت ثابـتفقط یک سرعت باد وجود دارد که توربین در آن سرعت بهینه کار می کند، از این رو توربین بادي سرعت ثابت اغلب خارج از عملکرد بهینه خود کار می کند و به طور معمول ماکزیمم توان از باد گرفته نمی شود.

فهرست کامل فصل سوم مدل سازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به STATCOM, DFIG بمنظور بررسی عملکرد سیستم در شرایط خطا 12

3-1 ) طراحی و آنالیزروتور توربین بادي 2کیلووات

3و1و1 چکیده 62
3و1و2 مقدمه 62
3و1و3 انتخاب ایرفویل 62
3و1و4 هندسه پره 64
3و1و5 محاسبه نیروها روي پره 65
3و1و6 نتایج 66
3و1و7 نتیجه گیري و جمع بندي 66
3و1و8 مراجع 66

3-2 ) مدلسازي و شبیه سازي توربین بادي مجهز به DFIG و STATCOM به منظور بررسی عملکرد سیستم در شرایط خطا

چکیده 82
مقدمه 83
3و2و1 مقدمه 85
3و2و2 مروري بر کارهاي انجام شده 97
3و2و2و1 انواع توربین هاي بادي 98
3و2و2و2 خصوصیات استاتیکی 98
3و2و2و3 اجزاي نیروگاه بادي 100
3و2و2و4 انواع مختلف توربین هاي سرعت متغیر 101
3و2و2و5 ژنراتور هاي سنکرون 101
3و2و2و6 ژنراتور سنکرون باسیم پیچی میدان 101
3و2و2و7 ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم 102
3و2و2و8 ژنراتور هاي القایی 103
3و2و2و9 ژنراتور القایی از دوسوتغذیه (DFIG) 104
3و2و2و10 ژنراتورالقایی روتور قفسی 105
3و2و2و11 انواع دیگر 106
3و2و2و12 ژنراتور القایی از دو سو تغذیه بدون جاروبک 107
3و2و2و14 ژنراتورالقایی دو سرعته 108
3و2و2و15 انواع توپولوژي اتصال توربین هاي بادي در مزرعه بادي 108
3و2و2و16 سیستم هاي قدرت بادي مجهز به DFIG 113
3و2و3 مدل سازي و کنترل 118
3و2و3و1 ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (DFIG) 119
3و2و3و2 مدل ماشین 120
3و2و3و3 کنترل 123
3و2و3و4 مبدل طرف شبکه 128
3و2و3و5 کنترلر اتصال dc 129
3و2و3و6 مبدل طرف روتور 129
3و2و3و7 STATCOM 132
3و2و3و8 مدل سازي و کنترل STATCOM 135
3و2و3و9 CROW-BAR 140
3و2و3و10 محدود کننده جریان خطا 141
3و2و3و11 راکتورهاي محدود کننده جریان خطا 141
3و2و3و12 Is- limiter 143
3و2و3و13 محدود کننده جریان خطاي حالت جامد 144
3و2و3و14 محدود کننده جریان خطا ابر رسانا 147
3و2و3و15 نوع مقاومتی 148
3و2و3و16 نوع سلفی 149
3و2و3و17 نوع راکتور DC 150
3و2و4 شبیه سازي 154
3و2و4و1 عملکرد بی وقفه توربین بادي 155
3و2و4و2 سیستم قدرت نمونه 156
3و2و4و3 نتایج حاصل از شبیه سازي 157
3و2و4و4 اتصال کوتاه سه فاز بدون حفاظت مبدل سمت روتور 157
3و2و4و5 اتصال کوتاه سه فاز با استفاده از روش انسداد و STATCOM 158
3و2و4و6 اتصال کوتاه سه فاز با استفاده از FCL و بدون STATCOM 167
3و2و4و7 اتصال کوتاه سه فاز با استفاده از FCL و STATCOM 169
3و2و5 نتیجه گیري و پیشنهادات 176
3و2و5و1 نتیجه گیري 177
3و2و5و2 پیشنهادات 178
3و2و6 پیوست ها 179
3و2و7 منابع و ماخذ 181

قسمت هایی از فصل چهارم مدلسازی سیستم توربین بادی با ژنراتور القائی دو سو تغذیه

انرژي باد از جمله انرژيهاي تجديدپذير است كه همواره مورد توجه بوده است. در سالهاي اخير نيز كوششهاي فراواني براي استفاده هرچه بيشتر از اين انرژي پاك صورت پذيرفته است. در همين راستا براي توليد انرژي الكتريكي با كيفيت مناسب از انرژي باد، استفاده از فناوريهاي پيشرفته در ابعاد بزرگ و كوچك ضروري به نظر ميرسد. تاكنون در زمينه كنترل توربينهاي بادي، چندين ساختار مختلف از ساده تا پيشرفته معرفي و به كار گرفته شده است، كه از اين ميان ساختار ژنراتور القايي تغذيه دوگانه ) (DFIGبه علت داشتن قابليتهاي منحصر به فردي كه از نظر كنترلي و سيستمي دارد، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اغلب موارد ساختار DFIGبه صورت متصل به شبكه معرفي و مورد بررسي قرار ميگيرد. به طور كلي در ساختار DFIGمتصل به شبكه ، استاتور مستقيما به شبكه وصل ميگردد و روتور به واسطه مبدل پشت به پشت از شبكه تغذيه ميشود، نهايتا با كنترل مناسب بر روي مبدل پشت به پشت، به اهداف كنترلي مورد نظر ميتوان دست يافت

فهرست کامل فصل چهارم مدلسازی سیستم توربین بادی با ژنراتور القائی دو سو تغذیه

4-1 ) مدل سازی سیستم توربین بادی با ژنراتور القائی دو سو تغذیه

4و1و1 چکیده 188
4و1و2 مقدمه 188
4و1و3 نحوه مدل سازی سیستم 189
4و1و4 الگوریتم 1 : مدل سازی یکجای سیستم 189
4و1و5 مدل باد و مدل شبکه مصرفی 191
4و1و6 الگوریتم روش 2 : مدلسازی جزء به جزء سیستم 192
4و1و7 نتایج 193
4و1و8 مراجع 193

4-2 ) ارزیابی استراتژی کنترلی نوین برای توربین بادی مجهز به DFIG

4و2و1 چکیده 194
4و2و2 مقدمه 195
4و2و3 مدل سازی توربین بادی مجهز به DFIG 195
4و2و4 مدل قسمت آیرودینامیکی توربین بادی 195
4و2و5 مدل ژنراتور 196
4و2و6 ساختار کنترل کننده هوشمند مبتنی بر مکانیسم یادگیری عاطفی مغز 197
4و2و7 پیاده سازی استراتژی کنترلی 198
4و2و8 نتایج شبیه سازی و بررسی مقاومت کنترل کننده 199
4و2و9 نتیجه گیری 201
4و2و10 مراجع 201

4-3 ) عملكرد بدون وقفه توربين بادي داراي DFIG متصل به شبكه الكتريكي با استفاده از سيستم انرژي خازني

4و3و1 چکیده 202
4و3و2 مقدمه 202
4و3و3 مدل DFIG و كنترل كننده ها 204
4و3و4 مدل سيستم انرژي خازني 206
4و3و5 نتايج شبيه سازي 206
4و3و6 نتيجه گيري 208
4و3و7 ضمیمه 208
4و3و8 مراجع 209

4-4 ) کاربرد ژنراتور DFIG در توربین های بادی

4و4و1 چکیده 210
4و4و2 مقدمه 210
4و4و3 سیستم های ژنراتور القایی تغذیه دو سویه برای توربین های بادی 211
4و4و4 مزایای ژنراتورهای DFIG 211
4و4و5 کاربرد ژنراتورهای القائی دو سو تغذیه 216
4و4و6 مقایسه انواع سیستم های الکتریکی توربین بادی 217
4و4و7 نتایج و بحث 218
4و4و8 منابع 218

4-5 ) کنترل توربین های بادی DFIG در سیستم های جزیره ای

4و5و1 چکیده 219
4و5و2 مقدمه 220
4و5و3 تاریخچه انرژی بادی در ایران و جهان 220
4و5و4 اجزای اصلی توربین بادی 223
4و5و5 انواع ساختارهای توربین بادی 224
4و5و6 کنترل برداری ژنراتور القایی تغذیه دو گانه 225
4و5و7 نتایج شبیه سازی 226
4و5و8 نتیجه گیری 230
4و5و9 مراجع 230

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تعقیب حداکثر توان (MPPT) در توربین بادی PMSG

یک سیستم تبدیل انرژي بادي توان بالاي مرسوم در شکل ( )2نشان داده شده است. در این سیستم یک توربین بادي سه پره اي افقی به صورت مستقیم به یک PMSGمتصل می شود .یک مبدل الکترونیک قدرت پشت به پشت، ولتاژ ACفرکانس متغیر تولید شده توسط ژنراتور را به ولتاژي تبدیل می کند که امکان اتصال توربین بادي به شبکه قدرت فراهم می شود .مبدل سمت ژنراتور به عنوان یک سیستم درایو ماشین الکتریکی، گشتاور ژنراتور را (معمولا با استفاده از روش کنترل برداري) به گونه اي کنترل می کند که MPPرا دنبال کند .
مبدل سمت شبکه در شکل ( )2امکان انتقال توان توربین بادي به شبکه قدرت و همچنین کنترل مقدار توان راکتیو تزریق شده به شبکه را فراهم می کند .با استفاده از این مبدل می توان توان توربین بادي را با ضریب توان واحد به شبکه قدرت تزریق کرد و همچنین مقدارTHD را تا جاي ممکن پایین آورد و کیفیت توان سمت شبکه را بهبود بخشید. علاوه بر این، کنترل ولتاژ لینک DCمبدل پشت به پشت از طریق مبدل سمت شبکه انجام می گیرد .در شکل( )2با توجه به تعداد بالاي قطب هاي PMSGاحتیاج به جعبه دنده بین توربین بادي و ژنراتور وجود ندارد

فهرست کامل فصل پنجم تعقیب حداکثر توان (MPPT) در توربین بادی PMSG

5-1 ) كنترل حداكثر توان بدون سنسور در سيستم توربين بادي PMSG

5و1و1 چکیده 232
5و1و2 مقدمه 232
5و1و3 تخمين سرعت 234
5و1و4 فيلتر شكافدار تطبيقي 234
5و1و5 الگوريتم هاي تطبيقي 234
5و1و6 ساختار فيلتر شكاف دار 235
5و1و7 كنترل توان تزريقي به شبكه 235
5و1و8 كنترل حداكثر توان 236
5و1و9 شبيه سازي 237
5و1و10 نتایج 239
5و1و11 مراجع 239

5-2 ) مقايسه روش هاي استخراج حداكثر توان در سيستم هاي توربين بادي توان متوسط و توان بالا

5و2و1 چکیده 241
5و2و2 مقدمه 241
5و2و3 اصول سيستم هاي انرژي بادي 242
5و2و4 اصول توربین بادی 242
5و2و5 پيكربندي سيستم انرژي بادي 243
5و2و6 روش هاي كنترلي MPPT 243
5و2و7 روش كنترل نسبت سرعت نوك ( TSR) 243
5و2و8 . روش كنترلي بازخورد سيگنال قدرت ( PSF) 244
5و2و9 روش كنترل گشتاور بهينه ( OTC) 244
5و2و10 روش كنترلي تغيير و مشاهده ( P&O) 245
5و2و11 نتايج شبيه سازي 245
5و2و12 نتیجه گیری 246
5و2و13 منابع 248

5-3 ) آنالیز و مدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت متغیر PMSG در حالت متصل به شبکه سه فاز

5و3و1 چکیده 249
5و3و2 مقدمه 250
5و3و3 پیکره بندی سیستم 250
5و3و4 مدل سازی سیستم 251
5و3و5 توان توربین بادی 251
5و3و6 مدل سازی PMSG 252
5و3و7 سیستم تقویت کننده توان (PCS) 252
5و3و8 نتایج شبیه سازی 253
5و3و9 پارامترهای PMSG 253
5و3و10 پارامترهای شبکه 254
5و3و11 نتیجه گیری 257
5و3و12 مراجع 258

5-4 ) تعقیب حداکثر توان (MPPT) در توربین بادی PMSG

5و4و1 چکیده 259
5و4و2 مقدمه 259
5و4و3 اصول سیستم های انرژی بادی 260
5و4و4 اصول توربین بادی 260
5و4و5 پیکربندی سیستم انرژی بادی 261
5و4و6 روش هاي کنترلی MPPT 262
5و4و7 روش کنترل نسبت سرعت نوك 262
5و4و8 روش کنترلي بازخورد سیگنال قدرت 263
5و4و9 روش کنترل گشتاور بهینه 263
5و4و10 کنترل کننده جستجوگر نقطه ماکزیمم 264
5و4و11 روش جستجوی تپه صعود 264
5و4و12 کنترل کننده آشوب و مشاهده 264
5و4و13 بررسي دریافت بیشینه توان 265
5و4و14 مراجع 269

5-5 ) ساختار و عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم PMSG

5و5و1 چکیده 272
5و5و2 مقدمه 273
5و5و3 ژنراتور توربین های بادی 273
5و5و4 استفاده از پره های روتور بسیار طویل و با وزن اندک 273
5و5و5 استفاده از گیربکس 273
5و5و6 استفاده از ژنراتورهای multi poles) ) 273
5و5و7 توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم و محور محرک مستقیم 274
5و5و8 ساختار ژنراتور مغناطیس دائم 274
5و5و9 توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم و محور دارای جعبه دنده 274
5و5و10 کنترل حداکثر توان توربین 275
5و5و11 مزایا و معایب توربین های PMSG در مقایسه با سایر توربین های بادی 276
5و5و12 نتیجه گیری 276
5و5و13 منابع 277

5-6 ) ساختمان،ویژگيها و استراتژی های توربين بادی PMSG

5و6و1 مقدمه 278
5و6و2 ساختمان توریين بادی PMSG 278
5و6و3 سيستم ایمنی 279
5و6و4 مدل توليد انرژی 279
5و6و5 ویژگيهای توریين بادی PMSG 279
5و6و6 منطقه عملکرد با بار جزئی 279
5و6و7 منطقه عملکرد با بار کامل 279
5و6و8 راندمان انرژی 280
5و6و9 قابليت اطمينان 280
5و6و10 معيار ترکيبی برای راندمان و قابليت اطمينان 280
5و6و11 استراتژی های توریين بادی PMSG 280
5و6و12 استراتژی های کنترل خطی 281
5و6و13 اصل تفکيک فرکانس 281
5و6و14 زمان بندی بهره برای عملکرد کامل 281
5و6و15 تنظيم ORC در منطقه بار با مشتقات جزئی برای اغتشاش باد 282
5و6و16 اعمال مستقيم نقطه عملکرد بهينه (OOP) 282
5و6و17 نتیجه گیری 282
5و6و18 منابع 283

قسمت هایی از فصل ششم بهبود کیفیت توان توربین های بادی با به کارگیری STATCOM

اتصال ژنراتور دو سوتغذيه به توربينهای بادی سبب بهبود پايداری وكنترل فركانس ودامنه ولتاژ توليدی توربين ميشود.
گرچه توان تحويلي مزرعه بادی به شبكه الكتريكي ناهنجاريهای زيادی را نيز به همراه دارد. كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
فليكركه عبارت است از :پديده ای كه دراثرنوسانات روشنايي يا تغيير طيف نوری يك چراغ در ديد انسان پديد می آيد نوسانات فركانسي كه به دليل نوسانات توان توليد مي شود . انتشارهارمونيك های مخرب كه به دليل وجودكانورتر الكترونيك قدرت درتوربين بادی ايجادمي شود . نوسانات ولتاژكه به دليل ساختار آيروديناميكي توربين ايجادمي شود.

فهرست کامل فصل ششم بهبود کیفیت توان توربین های بادی با به کارگیری STATCOM

6-1 ) بهبود کیفیت توان توربین های بادی با به کارگیری STATCOM

6و1و1 خلاصه 284
6و1و2 مقدمه 284
6و1و3 کیفیت توان شبکه بادی 286
6و1و4 تغییرات ولتاژ 286
6و1و5 فلیکر 286
6و1و6 هارمونیک ها 287
6و1و7 جبران کننده استاتیکی توزیع (STATCOM) 288
6و1و8 عملکرد سیستم 290
6و1و9 نتیجه گیری 293
6و1و10 مراجع 294

6-2 ) کنترل فازي توربین بادي سرعت متغیر با استفاده از ANFIS

6و2و1 چکیده 295
6و2و2 مقدمه 295
6و2و3 بیان مساله 296
6و2و4 مدل سرعت باد 296
6و2و5 مدل Drive-train 297
6و2و6 مدل ژنراتور 297
6و2و7 سیستم زاویه گام 298
6و2و8 کنترل کننده ها 298
6و2و9 طراحی کنترل فازي ANFIS 299
6و2و10 سیستم ANFIS 299
6و2و11 طراحی کنترل کننده ها 299
6و2و12 نتیجه گیري و پیشنهادات 301
6و2و13 مراجع 302

6-3 ) اثرات استفاده از توربين هاي بادي بر كيفيت برق شبكه و بكارگيري STATCOM و SVC جهت كنترل توربين هاي باد

6و3و1 چکیده 303
6و3و2 مقدمه 303
6و3و3 فلیکر 303
6و3و4 هارمونیک 304
6و3و5 بكارگيري STATCOM و SVC جهت كنترل توربين بادي 304
6و3و6 شبكه مورد مطالعه وساختار شبيه سازي مربوطه 304
6و3و7 شبيه سازي ديناميكي الكتريكي ژنراتور با Simulink 304
6و3و8 مدلسازي وكنترل STATCOM 305
6و3و9 مدلسازي STATCOM 305
6و3و10 كنترل STATCOM 305
6و3و11 مدل سازي و كنترل SVC 306
6و3و12 نتايج شبيه سازي 306
6و3و13 پیوست 308
6و3و14 نتیجه گیری 308
6و3و15 مراجع 308

6-4 ) بررسی انرژی بادی و مکانیزم و ساختار توربین های بادی

6و4و1 چکیده 310
6و4و2 مقدمه 311
6و4و3 مزایای انرژی بادی 311
6و4و4 انرژی باد و توربین های بادی 311
6و4و5 انواع توربین های بادی و مکانیزم آنها 312
6و4و6 مکانیسم کار توربین های بادی و اجزای آن 313
6و4و7 کاربرد توربین های بادی 313
6و4و8 انرژی باد و محیط زیست 314
6و4و9 بررسی اقتصادی استفاده از انرژی باد 315
6و4و10 پیش رویی تکنولوژی انرژی بادی در چندین سال اخیر 316
6و4و11 آنچه پیش روی انرژی بادی ایران است 316
6و4و12 نتیجه گیری 317
6و4و13 مراجع 319

قسمت هایی از فصل هفتم ساختاروعملکرد توربین بادی سرعت متغیر باژنراتورسنکرون و دیگر فرایند های توربین بادی

نقش انرژي باد در استفاده از انرژي هاي مناسب تجدید شونده بسیار مهم است. در طول 14سال گذشته 2010-1996 جمع ظرفیت جهانی نصب شده از انرژي باد با نرخ متوسط سالانه 28/6 درصد افزایش یافته است. توربین هاي بادي دریایی OWTs داراي همان تکنولوژي توربین هاي بـادي روي ساحل می باشند و طول عمر مورد انتظار آن ها نیز مانند توربین هاي ساحلی تقریبا بیست سال است. تفاوت اصلی بین آن ها در اندازه ها می باشد. یک توربین ساحلی معمولی که امروزه نصب می شود، داراي ارتفاع برجی در حدود 40تا 60 متر و پره هایی به درازاي بین 30تا 40 متر مـی باشـد در حالی که بیشتر توربین هاي بادي دریایی یک برج حداقل 60 متري با پره هایی به درازاي 40 متر یا بیشتر دارند که قادرند حداقل دو مگاوات برق تولید کنند. در مقایسه با انرژي باد زمین-پایه، در دریا پایداري و سرعت بادها بیشتر می باشد. این بدان معناست که توربین هایی که در مناطق دریـایی سـاخته می شوند انرژي بادي بیشتري را به تسخیر در می آورند. همچنین فضاي دسترسی بیشتر و اختلال دید و تولید سر و صداي کمتر براي انرژي باد دریـایی وجود دارد

فهرست کامل فصل هفتم ساختاروعملکرد توربین بادی سرعت متغیر باژنراتورسنکرون و دیگر فرایند های توربین بادی

7-1 ) ساختار و عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون

7و1و1 چکیده 321
7و1و2 مقدمه 321
7و1و3 ژنراتور توربین های بادی 322
7و1و4 استفاده از پره های روتور بسیار طویل و با وزن اندک 322
7و1و5 استفاده از گیربکس 322
7و1و6 استفاده از ژنراتورهای (multi poles) 322
7و1و7 توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم و محور محرک مستقیم 322
7و1و8 ساختار ژنراتور مغناطیس دائم 322
7و1و9 7radial flux 322
7و1و10 ماشین های axial flux 322
7و1و11 ماشین های transversal flux 322
7و1و12 توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم دارای جعبه دنده 323
7و1و13 کنترل حداکثر توان توربین 323
7و1و14 مزایا و معایب توربین های PMSG در مقایسه با سایر توربین های بادی 325
7و1و15 منابع 325

7-2 ) طراحی بهینه ژنراتور شار محوري سنکرون مغناطیس دائم سرعت پایین توربین بادي با استفاده از الگوریتم ژنتیک

7و2و1 چکیده 326
7و2و2 مقدمه 326
7و2و3 روابط حاکم بر هندسه ماشینهاي AFPM 327
7و2و4 تجزیه و محدودیتهای مکانیکی طراحی ماشینهاي AFPM 328
7و2و5 الگوریتم ژنتیک و استراتژيهای تکاملی 329
7و2و6 پیاده سازی طراحی بهینه باالگوریتم ژنتیک 329
7و2و7 نتیجه گیری 333
7و2و8 مراجع 333

7-3 ) طراحی توربین بادي محور افقی براي استان خراسان جنوبی مطالعه موردي: ایستگاه فدشک

7و3و1 چکیده 335
7و3و2 مقدمه 335
7و3و3 ایستگاه مورد مطالعه 336
7و3و4 تحلیل آماري داده هاي بادي 336
7و3و5 توزیع ویبول (Weibull distribution) 336
7و3و6 رابطه تجربی ارائه شده توسط Justus 337
7و3و7 رابطه تجربی Lysen 337
7و3و8 چگالی توان 337
7و3و9 روش کلی طراحی روتور 338
7و3و10 تعیین پارامترهاي پایه روتور 338
7و3و11 نتایج 339
7و3و12 نتیجه گیری 343
7و3و13 پیوست 344
7و3و14 مراجع 344

7-4 ) طراحي سيستم زاويه گام در يك توربين بادي

7و4و1 چکیده 345
7و4و2 مقدمه 346
7و4و3 شرح سیستم 347
7و4و4 استراتژي كنترل زاويه گام و شبيه سازي 349
7و4و5 نتيجه گيري 355
7و4و6 منابع 356

7-5 ) طراحی کنترلر H∞ براي مدل امولاتور توربین بادي

7و5و1 چکیده 358
7و5و2 مقدمه 358
7و5و3 تصویرکلیامولاتور 359
7و5و4 مساله گوسی درجه دوم خطی زمان پیوسته (LQG) 360
7و5و5 حالت ها معلوم 360
7و5و6 حالت هانامعلوم 360
7و5و7 طراحی کنترل کننده مقاوم H∞ 361
7و5و8 کنترلدکوپله سازي 362
7و5و9 نتایج شبیه سازي 363
7و5و10 نتیجه گیري 363
7و5و11 مراجع 364

7-6 ) فرآیند تحلیل خستگی اتصالات توربین هاي بادي دریایی

7و6و1 خلاصه 365
7و6و2 معرفی 365
7و6و3 مروري بر مطالعات انجام شده 366
7و6و4 مدل احتمالاتی از باد و امواج 367
7و6و5 پاسخ دینامیکی سکوي توربین بادي دریایی 369
7و6و6 بارهاي زیست محیطی 369
7و6و7 آیرودینامیک ، هیدرودینامیک و آنالیز پاسخ سازه 370
7و6و8 تجزیه و تحلیل بلند مدت از تنش داغ-نقطه در محدوده اتصالات لوله چند وجهی 371
7و6و9 نتیجه گیري 372
7و6و10 مراجع 372

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید