بسته جامع پژوهشی فرآوری عناصر خاکی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه فرآوری عناصر خاکی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش فرآوری عناصر نادر خاکی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی در مناطق مختلف بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی اثرات عناصر نادر خاکی در معدن بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کاربرد عناصر خاکی نادر در صنایع مختلف بررسی شده است

در این نوشته کلیاتی در ارتباط با تاریخچه کشف و نامگذاری عناصر کمیاب خاکی فراوانی توزیع آنها به این معنـی کـه ایـن عناصر در حقیقت خیلی کمیاب نیستندو خواص اولیه آنها از نظر مغناطیسی بررسی می شود.
کانسارهای آنها که به عنوان مثال در کربناتیتها بیشتر از دیگـر انـواع سـنگها بـوده بـه ترتیـب در کربناتهـای کلـسیمی،منیزیمی و آهن دار بیان شده است. عناصر کمیاب در پوسته زمین به صورت فلز آزاد یافت نمی شود و به طور طبیعی درکانیهائی که شامل ترکیبی از عناصر کمیاب گوناگون وغیر فلزات هستند یافت می شوند. بررسی ایـن کانیهـا وکانیهـای مهـماقتصادی آنها از جمله باستنازیت ، مونازیت ،زینوتیم و غیره به همراه ساختمان و ترکیب شیمیائی و دیگر خصوصیات آنها به علاوه مصارف عناصر نادر خاکی در صنایع مختلف از جمله شیشه و سرامیک ، رآکتورهای اتمی ، در تولید آهنرباهـای دائمـی و… مورد نظر است.

قسمت هایی از فصل اول فرآوری عناصر نادر خاکی

چهار افق فسفات دار در ایران تشخیص داده شده است که عبارتند از : پالئوسن – ائوسـن در زاگـرس ، دونین بالایی در البرز و ایران مرکزی ، کامبرین زیرین در البرز مرکزی ، پرکامبرین در ایران مرکزی (اسـفوردی ).
مهمترین کانسارهای فسفات ایران عبارتند از : منطقه شمشک ، منطقه شاهرود ، منطفه فیروز کوه ، کانـسارهایفسفات سازند سلطانیه ، کانسار آپاتیت اسفوردی REE ها عناصر کمیاب هستند اما از نظـر کلارکـشان خیلـیکمیاب نیستند (در حد مس و نیکل و کبالت) اما چون کانی ساز یا معدن ساز نیستند کمیاب به نظر مـی رسـند.
این عناصر بصورت پراکنده در سیلیکات ها جانشین کلسیم می شوند مثلا بازالت ها به علت داشتن آمفیبـول وپیروکسن و میکا کلسیم زیادی دارند و REE در آن ها یافت مـی شـود . مهمتـرین کـانی REE باسـتانازیت ومونازیت است. REE ها در کربناتیت ها، آلتراسیون های افیولیتی و به صورت پلاسری دیده می شوند. مونازیت همراه کانسارهای فسفات آپاتیتی دیده می شود که به صورت پلاسری با فاصله از کانسار یافـت مـی شـود(در منطقه اسفوردی هنوز پیدا نشده)هرجا آپاتیت وجود دارد REE نیز وجود دارد شاخص ترین محل یافتن REE آهـــــن فلـــــورین دار اســـــت در پگماتیـــــت هـــــا هـــــم REE وجـــــود دارد فلزات کمیاب نیز در طبقه عناصر کمیاب قرار می گیرند مثل زیرکونیوم، هافنیم و وانادیوم.

فهرست کامل فصل اول فرآوری عناصر نادر خاکی

1-1 ) فرآوری عناصر نادر خاکی

چکیده ۱۱
مقدمه ۱۲
۱و۱و۱ کلیات ۱۴
۱و۱و۱و۱ تاریخچه عناصر کمیاب خاکی ۱۴
۱و۱و۱و۲ فراوانی وتوزیع ۱۴
۱و۱و۱و۳ خواص اولیه عناصر کمیاب خاکی ۱۶
۱و۱و۱و ۴ انواع کانسارهای عناصر کمیاب خاکی ۱۷
۱و۱و۱و۵ ذخایر همراه کربناتها ۱۸
۱و۱و۱و۶ ذخایر همراه با سنگهای پر آلکالن ۱۹
۱و۱و۱و۷ ذخایر تیپ برشهای گرانیتی هماتیتی Olympic Dom ۱۹
۱و۱و۱و۸ ذخایر اسکارن ۲۰
۱و۱و۱و۹ ذخایر پلاسری ۲۰
۱و۱و۱و۱۰ ذخایر بازماندی ۲۰
۱و۱و۱و۱۱ رفتار عناصر کمیاب خاکی (REE) در طول تبلور ماگما ۲۱
۱و۱و۱و۱۲ ضریب توزیع عناصر کمیاب ۲۲
۱و۱و۱و۱۳ کانیهای عناصر کمیاب خاکی ۲۳
۱و۱و۱و۱۴ مصارف عناصر کمیاب خاکی ۳۲
۱و۱و۱و۱۵ بررسی عرضه و تقاضا ۳۶
۱و۱و۱و۱۶ میزان ذخیره در جهان ۳۷
۱و۱و۱و۱۷ تولید جهان ۳۹
۱و۱و۱و۱۸ قیمت عناصر نادر خاکی ۴۱
۱و۱و۱و۱۹ کانسارهای فسفات ایران ۴۳
۱و۱و۱و۲۰ واحد پر عیار سازی آپاتیت و جدا شدن مواد در مجتمع اسفوردی ۴۵
۱و۱و۲ فرآوری عناصر کمیاب خاکی (لیچینگ فسفاتها) ۴۶
۱و۱و۲و۱ کانه آرایی ، ذوب ، تصفیه ۴۷
۱و۱و۲و۲ فسفاتها ۴۸
۱و۱و۲و۳ سنگ فسفات ۴۹
۱و۱و۲و۴ روشهای لیچینگ ۴۹
۱و۱و۲و۵ بازیابی لانتانیدها ۴۹
۱و۱و۲و۶ شن مونازیتی و گزینوتیم ۵۰
۱و۱و۲و۷ روش اسید سولفوریک ۵۳
۱و۱و۲و۸ روش هیدروکسیدسدیم ۵۴
۱و۱و۳ تبادل یونی ۵۵
۱و۱و۳و۱ اصول کلی ۵۵
۱و۱و۳و۲ روش ها و تجهیزات ۵۷
۱و۱و۳و۳ جداسازی فلزات ۵۷
۱و۱و۴ استخراج با حلال ۶۲
۱و۱و۴و۱ مقدمه ۶۲
۱و۱و۴و۲ جنبه های مهندسی ۶۲
۱و۱و۴و۳ فاز آلی ۶۳
۱و۱و۴و۴ جدا سازی ۶۴
۱و۱و۴و۵ لانتانیدها ۶۵
۱و۱و۴و۶ اسکاندیم-اورانیوم ۶۵
۱و۱و۴و۷ تبلور جزء به جزء: ۶۶
۱و۱و۴و۸ جنبه های مهندسی ۶۶
۱و۱و۴و۹ جداسازی لانتانیدها ۶۶
۱و۱و۴و۱۰ مقایسه روشها ۶۸
۱و۱و۵ نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۹
۱و۱و۶ منابع ۷۰

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی در مناطق مختلف

به منظور بررسی توزیع عناصر نادر خاکی در بخشهای مختلف کانسار، از مدل بلوکی تهیه شده که مقادیر عناصر برای تمام بلوکها تخمین زده شده است، مقاطع افقی وعمودی تهیه گردیده است. در عکس های هوایی گرفته شده از این کانسار، مقادیر مجموع عناصر نادر خاکی از ۲۱ تا ۲۰۹ به صورت تغییرات رنگی از آبی تا قرمز تغییر میکند. همچنین موقعیت گسل های اصلی معدن به صورت خط چینهای سبز و محدوده کانسار به صورت خط چین سیاه نشان داده شده است. همچنین به منظور نمایش تغییرات تدریجی در راستای قائم ، مقاطع عمودی در راستای شرقی-غربی نیز ارائه گردیده است. مقطع در جهت شرقی-غربی و در امتداد شمالی به ۸۴۰۰ عنوان مقطع قائم اصلی آورده شده است. همانگونه که قبلا بحث گردید، بخش پرفسفر کانسار در قسمت شمال غرب کانسار قرار گرفته است. تمرکز عناصر نادر خاکی در این بخش نیز که به صورت رنگهای قرمز تا زرد مشخص است، این موضوع را ثابت میکند که این عناصر همبستگی بالایی با آپاتیتها و فسفر در کانسار دارند. به عبارتی دیگر این عناصر عمدتا در آپاتیتها اند .تمرکز یافته موضوع دیگری که از بررسی این مقاطع می توان نتیجه گرفت، ارتباط موجود بین تمرکز عناصر نادر خاکی و گسل- های اصلی کانسار است. همان گونه که در این مقطع قابل مشاهده است، تمرکز عناصر نادر خاکی در امتداد گسلها صورت گرفته است و یا این که گسلها مناطق دارای تمرکز بالا را از مناطق با تمرکز پایین این عناصر تفکیک نموده است. این موضوع به وضوح در ۸۹۰ مقطع افق و دیگر مقاطع افقی قابل مشاهده است

فهرست کامل فصل دوم عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی در مناطق مختلف

2-1) استفاده از توزیع عناصر نادر خاکی (REE) و عناصر جزئی در تعیین محیط نهشت اندیسهای منگنز در منطقه آباده طشک، استان فارس

۲و۱و۱ چکیده ۷۴
۲و۱و۲ مقدمه ۷۴
۲و۱و۳ بحث ۷۵
۲و۱و۴ نتیجه گیری ۷۶
۲و۱و۵ منابع ۷۷

2-2) امکان سنجی لیچینگ کانههای اورانیوم و عناصر نادر خاکی در آنومالی ۵ ساغند

۲و۲و۱ چکیده ۷۸
۲و۲و۲ مقدمه ۷۹
۲و۲و۳ روش و وسایل کار ۸۰
۲و۲و۴ بحث و نتیجه گیری ۸۱
۲و۲و۵ آزمایشات تعیین نوع حلال ۸۲
۲و۲و۶ آزمایش تعیین دما و زمان مناسب برای لیچینگ ۸۳
۲و۲و۷ آزمایش تعیین نسبت مایع به جامد (L/S) ۸۶
۲و۲و۸ آزمایش تعیین تاثیر غلظت اسید مصرفی ۸۶
۲و۲و۹ آزمایش برای کاهش دادن مصرف اسید ۸۸
۲و۲و۱۰ آزمایش استفاده از شرایط بهینه برای بدست آوردن ماکسیمم بازیابی ۸۹
۲و۲و۱۱ بررسی فرآیند لیچینگ تحت فشار روی نمونه آنومالی ۵ ۹۰
۲و۲و۱۲ نتایج ۹۱
۲و۲و۱۳ منابع ۹۲

2-3) بررسی ژئوشیمی عناصر کمیاب و عناصر نادر خاکی در کانسار سرب و روی گورت , منطقه کلاردشت (البرز مرکزی )

۲و۳و۱ چکیده ۹۴
۲و۳و۲ مقدمه ۹۴
۲و۳و۳ روش مطالعه ۹۵
۲و۳و۴ بحث ۹۵
۲و۳و۵ زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ۹۵
۲و۳و۶ بررسی های ژئوشیمی ۹۶
۲و۳و۷ بررسی ژئوشیمی عناصر کمیاب ۹۶
۲و۳و۸ بررسی ژئو شیمی عناصر نادر خاکی ۹۷
۲و۳و۹ مقایسه آرایه توزیع عناصر نادر خاکی در نمونه های مورد مطالعه ۱۰۰
۲و۳و۱۰ نتیجه گیری ۱۰۰
۲و۳و۱۱ منابع ۱۰۱

2-4) بررسی های ژئوشیمیایی پتانسیل آهن بهرام آباد مهاباد , با استفاده از عناصر نادر خاکی

۲و۴و۱ چکیده ۱۰۲
۲و۴و۲ مقدمه ۱۰۲
۲و۴و۳ زمین شناسی محدوده مورد مطالعه ۱۰۳
۲و۴و۴ بحث ۱۰۴
۲و۴و۵ بررسی مقادیر LREE و HREE نسبت های تفریق آنها در نمونه های بهرام آباد ۱۰۴
۲و۴و۶ آنومالی های CeوEu ۱۰۶
۲و۴و۷ شرایط و ویژگی های تشکیل آهن در منطقه بهرام آباد ۱۰۷
۲و۴و۸ ژنر کانسار بهرام آباد ۱۰۷
۲و۴و۹ نتیجه گیری ۱۰۸
۲و۴و۱۰ منابع ۱۰۹

2-5) بررسی میزان عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق

۲و۵و۱ چکیده ۱۱۰
۲و۵و۲ مقدمه ۱۱۱
۲و۵و۳ کلیات ۱۱۱
۲و۵و۴ بررسی توزیع عناصر نادر خاکی ۱۱۲
۲و۵و۵ توده شرقی ۱۱۲
۲و۵و۶ نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۴
۲و۵و۷ منابع ۱۱۵

2-6) تاثیر فازهای کانیایی بر عناصر خاکی نادر و کمیاب در کمپلکس کابرویی – سینیتی – مونوزونیکی غرب سردشت

۲و۶و۱ چکیده ۱۱۷
۲و۶و۲ مقدمه ۱۱۷
۲و۶و۳ زمین شناسی عمومی و منطقه ای ۱۱۸
۲و۶و۴ روش ها ۱۱۸
۲و۶و۵ نتایج و بحث ۱۱۹
۲و۶و۶ ژئوشیمی سنگ ۱۲۰
۲و۶و۷ مدل سازی ژئو شیمی ۱۲۰
۲و۶و۸ نتیجه گیری ۱۲۴
۲و۶و۹ منابع ۱۲۴

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی اثرات عناصر نادر خاکی در معدن

کانسارهای آهن آپاتیت که به نام کانسارهای تیپ کایرونا نیز شناخته میشوند. در بسیاری از نقاط جهان در ارتباط با سنگهای ولکانیک به وجود آمدهاند. این کانسارها معمولا ترکیبی از مگنتیت با مقادیر متفاوتی از آپاتیت و اکتینولیت، و اندازههای متفاوت از پیکرههای بزرگ با ذخایر چند صد میلیون تنی کانسار با عیار بالا تا دایکها و رگچههای کوچک هستند. بحث بر روی منشا این نوع از کانسارها بر روی کانسار کایروناوارا و دیگر کانسارهای آهن در منطقه کایرونا در شمال سوئد متمرکز است. هرچند نزدیک به یک قرن از مطالعه بر رویکانسارهای تیپ کایرونا در دیگر نقاط دنیا کشف شده است، اما هنوز اختلافات بسیاری در مورد منشا کانسارهای آهن آپاتیت وجود دارد.

فهرست کامل فصل سوم بررسی اثرات عناصر نادر خاکی در معدن

3-1 ) مطالعه و بررسی توزیع عناصر نادر خاکی در رگه های معدنی کانسار عمارت،اراک

۳و۱و۱ چکیده ۱۲۶
۳و۱و۲ مقدمه ۱۲۷
۳و۱و۳ بحث ۱۲۹
۳و۱و۴ نتیجه گیری ۱۳۱
۳و۱و۵ منابع ۱۳۲

3-2 ) بررسی اثرات زیست محیطی عناصر نادر خاکی در معدن سنگ آهن چغارت, بافق

۳و۲و۱ چکیده ۱۳۴
۳و۲و۲ مقدمه ۱۳۵
۳و۲و۳ عناصر نادر خاکی در معدن چغارت ۱۳۵
۳و۲و۴ افزودگی – کاهیدگی عناصر نادر خاکی ۱۳۵
۳و۲و۵ بررسی نمودارهای فراوانی و درصد تجمعی عناصر نادر خاکی ۱۳۷
۳و۲و۶ لانتانیوم ۱۳۷
۳و۲و۷ سریوم ۱۳۸
۳و۲و۸ نئودیمیوم ۱۳۸
۳و۲و۹ ساماریوم ۱۳۸
۳و۲و۱۰ ۱۳۸
۳و۲و۱۱ یورپیوم ۱۳۸
۳و۲و۱۲ تربیوم ۱۳۸
۳و۲و۱۳ دیسپروزیوم ۱۳۹
۳و۲و۱۴ تولیوم ۱۳۹
۳و۲و۱۵ ایتربیوم ۱۳۹
۳و۲و۱۶ لوتشیوم ۱۳۹
۳و۲و۱۷ نتیجه گیری ۱۴۰
۳و۲و۱۸ منابع ۱۴۰

3-3 ) بررسی اثرات زیست محیطی و بیولوژیکی عناصر نادر خاکی با نگاه ویژه بر آلودگی های صنعتی

۳و۳و۱ چکیده ۱۴۱
۳و۳و۲ مقدمه ۱۴۲
۳و۳و۳ فراوانی عناصر نادر خاکی ۱۴۲
۳و۳و۴ عناصر نادر خاکی از دیدگاه زمین شناسی اقتصادی ۱۴۳
۳و۳و۵ زمین شناسی پزشکی ۱۴۳
۳و۳و۶ عناصر نادر خاکی و محیط زیست ۱۴۴
۳و۳و۷ چگونگی پراکندگی عناصر نادر خاکی در محیط زیست ۱۴۴
۳و۳و۸ اثرات زیست محیطی و بیولوژیکی عناصر نادر خاکی ۱۴۵
۳و۳و۹ مطالعات موردی منابع پراکندگی آلودگی های عناصر نادر خاکی ۱۴۷
۳و۳و۱۰ مطالعات لیتوژئوشیمیایی در معدن سنگ آهن چغارت , بافق ۱۴۷
۳و۳و۱۱ موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه ۱۴۷
۳و۳و۱۲ نوع نمونه برداری و آنالیز ۱۴۷
۳و۳و۱۳ بررسی داده ها , تحلیل و تفسیر عناصر نادر خاکی ۱۴۸
۳و۳و ۱۴بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی و اثرات زیست محیطی آن ها در رسوبات بستر رودخانه کر ۱۴۹
۳و۳و۱۵ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه ۱۴۹
۳و۳و۱۶ نوع نمونه برداری و آنالیز ۱۴۹
۳و۳و۱۷ مطالعات ۱۵۰
۳و۳و۱۸ ضریب همبستگی عناصر نادر خاکی مورد مطالعه در رسوبات رودخانه کر ۱۵۲
۳و۳و۱۹ نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۵
۳و۳و۲۰ منابع ۱۵۶

3-4 ) بررسی ژئو شیمیایی عناصر نادر خاکی در ضلع شمال – شمال شرق معدن آهن چغارت

۳و۴و۱ چکیده ۱۵۷
۳و۴و۲ مقدمه ۱۵۷
۳و۴و۳ محدوده مورد مطالعه ۱۵۸
۳و۴و۴ ژئو شیمی عناصر نادر خاکی ۱۵۹
۳و۴و۵ ژئو شیمی سنگ میزبان ۱۶۰
۳و۴و۶ ژئو شیمی تیپ آهنی ۱۶۰
۳و۴و۷ ژئو شیمی تیپ متاسوماتیک ۱۶۱
۳و۴و۸ ژئو شیمی تیپ فسخانه (آپاتیت) ۱۶۲
۳و۴و۹ نتیجه ۱۶۳
۳و۴و۱۰ مراجع ۱۶۴

قسمت هایی از فصل چهارم کاربرد عناصر خاکی نادر در صنایع مختلف

بررسی REEدر سنگ ها و کانیها طی سالهای گذشته توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است چون رفتار آنها در فرایندهای متنوع ژئوشیمیایی با عث شده که به عنوان ردیاب در محیط های زمین شناسی استفاده شوند. شناخت این عناصر در پتروژنز سنگ های آذرین دارای اهمیت فوق العاده است و از طریق آنها می توان جایگاههای تکتونیکی و زمین شناسی را تعیین کرد. بعضی از این عناصر می توانند در تعیین شرایط فیزیکو شیمیایی سنگ ها و کانیها موثر باشند. متاسفانه این عناصر در محیط های هیدروترمال و دگرگونه کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند و داده های اندکی در مورد توزیع عناصرخاکی نادر بین سیالات کانی ساز و کانیها وجود دارد

فهرست کامل فصل چهارم کاربرد عناصر خاکی نادر در صنایع مختلف

4-1 ) کاربرد عناصر خاکی نادر در صنایع مختلف

۴و۱و۱ چکیده ۱۶۶
۴و۱و۲ مقدمه ۱۶۶
۴و۱و۳ کاربردهای صنعتی عناصر خاکی نادر خالص ۱۶۷
۴و۱و۴ لانتانیم ۱۶۹
۴و۱و۵ ساماریوم ۱۶۹
۴و۱و۶ گادولینیم و دیسپروسیم ۱۷۰
۴و۱و۷ سایر فلزات نادر خاکی ۱۷۰
۴و۱و۸ کاربرد عناصر خاکی نادر در کاتالیس تهای کراکینگ زئولیتی ۱۷۰
۴و۱و۹ کاربرد خاکهای نادر در کاتالیست های غیرکراکینگی ۱۷۲
۴و۱و۱۰ کاربرد خاکهای نادر در تلویزیون و اشعه کاتدی ۱۷۳
۴و۱و۱۱ کاربرد خاکهای نادر برای فسفرهای اشعه X جهت رادیوگرافی پزشکی ۱۷۴
۴و۱و۱۲ نقش عناصر خاکی نادر در تولید آهن ریخته گری شده ۱۷۴
۴و۱و۱۳ سنسورهای اکسیژن ۱۷۵
۴و۱و۱۴ کاربرد عناصر خاکی نادر در سرامیک های الکترواپتیک و قطعات آن ۱۷۵
۴و۱و۱۵ کاربردهای عناصر خاکهای نادر در مواد حافظه دار حبابی ۱۷۶
۴و۱و۱۶ آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر خاکی نادر برای مقاصد نظامی ۱۷۶
۴و۱و۱۷ مغناطیسهای دائم حاوی عناصر خاکی نادر ۱۷۷
۴و۱و۱۸ نتیجه گیری ۱۷۸
۴و۱و۱۹ مراجع ۱۷۸

4-2 ) مطالعه عناصر نادر خاکی در ضلع شمال – شمال شرق معدن آهن چغارت بر اساس بررسی های پتروگرافی

۴و۲و۱ چکیده ۱۸۲
۴و۲و۲ مقدمه ۱۸۲
۴و۲و۳ پترو گرافی سنگ میزبان ۱۸۳
۴و۲و۴ پتروگرافی تیپ آهنی ۱۸۴
۴و۲و۵ پتروگرافی تیپ متاسوماتیک چغارت ۱۸۵
۴و۲و۶ پتروگرافی تیپ فسفات معدن چغارت ۱۸۶
۴و۲و۷ نتیجه ۱۸۸
۴و۲و۸ مراجع ۱۸۹

4-3 ) مطالعه عناصر نادر خاکی در مکنتیتهای کانسار گل گهر با نگرشی ویژه بر مکنتیتهای کانسارهای آهن

۴و۳و۱ چکیده ۱۹۱
۴و۳و۲ مقدمه ۱۹۲
۴و۳و۳ توزیع عناصر نادر خاکی در کانسارهای آهن مگنتیت ۱۹۳
۴و۳و۴ توزیع عناصر نادر خاکی در کانسارهای رسوبی ۱۹۳
۴و۳و۵ توزیع عناصر نادر خاکی در مکنتیتهای نوع ماگمایی ۱۹۴
۴و۳و۶ توزیع عناصر نادر خاکی در مکنتیتهای نوع اسکارتی ۱۹۵
۴و۳و۷ خصوصیات زمین شناسی کانسار آهن کلهر ۱۹۵
۴و۳و۸ زمین شناسی کانسار ۱۹۵
۴و۳و۹ توزیع عناصر نادر خاکی مکنتیتهای کانسار گل گهر ۱۹۵
۴و۳و۱۰ نتیجه گیری ۱۹۶
۴و۳و۱ مراجع ۱۹۶

4-4 ) مطالعه و بررسی روش های انحلال کانی های عناصر نادر خاکی

۴و۴و۱ چکیده ۱۹۸
۴و۴و۲ مقدمه ۱۹۹
۴و۴و۳ روش تحقیق ۲۰۰
۴و۴و۴ لیچینگ ۲۰۰
۴و۴و۵ انحلال به کمک قلیایی ها ۲۰۰
۴و۴و۶ انحلال قلیایی مونازیت ۲۰۰
۴و۴و۷ انحلال قلیایی باستنازیت ۲۰۰
۴و۴و۸ انحلال به کمک اسیدها ۲۰۰
۴و۴و۹ انحلال با اسید هیدروکلریک ۲۰۰
۴و۴و۱۰ انحلال با اسید سولفوریک ۲۰۱
۴و۴و۱۱ انحلال اسیدی مونازیت ۲۰۱
۴و۴و۱۲ انحلال اسیدی باستنازیت ۲۰۱
۴و۴و۱۳ انحلال با اسید نیتریک ۲۰۱
۴و۴و۱۴ انحلال با گاز کلرین ۲۰۱
۴و۴و۱۵ لیچینگ با آمونیوم کلراید ۲۰۲
۴و۴و۱۶ نتیجه گیری ۲۰۲
۴و۴و۱۷ منابع ۲۰۳

4-5 ) بررسی ژئو شیمیایی عناصر نادر خاکی در کانسار آهن لکه سیاه

۴و۵و۱ چکیده ۲۰۴
۴و۵و۲ مقدمه ۲۰۴
۴و۵و۳ نحوه پراکندگی عناصر نادر خاکی در سنگ های ماگمایی کانسارهای آهن بافق ۲۰۵
۴و۵و۴ ژئوشیمی عناصر نادر خاکی ۲۰۵
۴و۵و۵ تحلیل آماری ۲۰۷
۴و۵و۶ نتیجه گیری ۲۰۸
۴و۵و۷ مراجع ۲۰۸

4-6 ) پر عیار سازی نمونه پلاسری مونازیت مروست و استحصال عناصر نادر خاکی از کنسانتره

۴و۶و۱ چکیده ۲۰۹
۴و۶و۲ مقدمه ۲۱۰
۴و۶و۳ مواد و روش ها ۲۱۰
۴و۶و۴ بحث و نتایج ۲۱۲
۴و۶و۵ نتیجه گیری ۲۱۵
۴و۶و۶ مراجع ۲۱۵

4-7 ) تعیین محیط تکتونیکی گدازه های پلیوکواتنر نیز با استفاده از داده ها ی عناصر کمیاب خاکی

۴و۷و۱ چکیده ۲۱۷
۴و۷و۲ مقدمه ۲۱۷
۴و۷و۳ زمین شناسی ناحیه ۲۱۸
۴و۷و۴ بررسی سنگ شناسی ۲۱۸
۴و۷و۵ بررسی ژئوشیمی ۲۱۹
۴و۷و۶ محیط تکتونیکی ولکانیک های نیر ۲۲۰
۴و۷و۷ نتیجه گیری ۲۲۱
۴و۷و۸ منابع ۲۲۱

4-8 ) عناصر نادر خاکی در گارنت از کانسار آهن سنگان

۴و۸و۱ چکیده ۲۲۴
۴و۸و۲ مقدمه ۲۲۴
۴و۸و۳ زمین شناسی ۲۲۵
۴و۸و۴ روش مطالعه ۲۲۵
۴و۸و۵ بحث ۲۲۵
۴و۸و۶ نتیجه گیری ۲۲۷
۴و۸و۷ منابع ۲۲۷

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *