50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع فیلتر کالمن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه فیلتر کالمن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش ردیابی هدف با استفاده از فیلتر کالمن بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش كاربرد فيلتر كالمن عصبي در بهبود سيگنالهاي صوتي بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش تخمین پارامترها با استفاده از فیلتر کالمن بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی ، بهسازی و عیب یابی با استفاده از فیلتر کالمن بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش نمونه های کاربردی فیلتر کلمن بررسی شده است

ردیابی در بسیاري از امور از جمله نظارت و آنالیز حرکتی و شناسایی کاربرد فراوانی دارد. اما به دلایل متعدد امري بسیار دشوار است. از جمله ي این عوامل می توان به تغییرات روشنایی یا تغییر ظاهري یا متحرك بودن هدف اشاره کرد. به طور کلی یک سیستم ردیابی آنلاین سه جزء اصلی دارد: (1مدل ظاهري، (2مدل حرکتی، (3مدل بروز رسانی. از این سه مولفه بخش اول و سوم اهمیت بیشتري دارند. به طور کلی دو نوع مدل ظاهري وجود دارد، یکی مدل مولدي است و تنها بر اساس اطلاعات هدف کار می کند و دیگري مدل تمایزي که هم بر اساس اطلاعات هدف و هم بر اساس پس زمینه عمل می کند.
همچنین براي نمایش بهتر هدف، مدل همکارانه در پیشنهاد شده است. در استفاده از سه ویژگی به صورت همزمان پیشنهاد شده است. اما روش پیشنهادي این مقاله مبتنی بر استفاده از دو ویژگی اصلی و مهم در توصیف هدف است که مبناي ماشین پشتیبان چند دیدگاهی قرار گرفته است. شبکه ي عصبی پیچشی در دسته ي یادگیري عمیق قرار می گیرد.

قسمت هایی از فصل اول ردیابی هدف با استفاده از فیلتر کالمن

در روش ارائه شده ردیابی بر اساس چند دیدگاه متفاوت انجام شده، که هر کدام با دارا بودن خواصی، و همچنین بر اساس محلی بودن انها توانستند مشکلاتی نظیر انسداد و برخی تغییرات را حل کنند. همچنین استفاده از ماشین بردارد پشتبان که یکی از دسته بندهاي قدرت مند است به تفکیک نمونه هاي مثب و منفی کمک شایانی کرده است. ایده ي اصلی این مقاله استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته براي تخمین موقعیت هدف است که به دلیل کارایی بالا و همچنین بهینه بودن از نظر زمان در سیستم بلادرنگ ردیابی هدف مورد استفاده قرار گرفته است. قطعا بحث زمانی یکی از مهمترین فاکتورهاي ردیابی است. به عنوان کارهاي اینده می توان در بخش اموزش سیستم کارهاي زیادي انجام داد. همچنین می توان براي برطرف کردن مشکلات ردیاب ها، از سیستم هاي ترکیبی با چندین ردیاب قدرتمند استفاده کرد

فهرست کامل فصل اول ردیابی هدف با استفاده از فیلتر کالمن

1-1 ) ردیابی هدف در شبکه حسگر بی سیم زیر آب با استفاده از فیلتر کالمن

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 کارهای مرتبط 3
1و1و4 مدل سیستم و مشاهدات 3
1و1و5 روش پیشنهادی 5
1و1و6 ارزیابی کارایی روش پیشنهادی با EKF 6
1و1و7 میانگین قدر مطلق خطا 8
1و1و8 زمان محاسبات 8
1و1و9 نتیجه گیری و پیشنهاد 8
1و1و10 مراجع 9

1-2 ) ردیابی هدف در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از فیلتر کالمن و الگوریتم برآورد بیشینه درست نمایی

1و2و1 چکیده 10
1و2و2 مقدمه 10
1و2و3 مدل سازی سیستم و بیان مساله 12
1و2و4 مدلسازی حرکت هدف 12
1و2و5 مدل اندازه گیری 13
1و2و6 الگوریتم ردیابی بر اساس ترکیب فیلتر کالمن و بر آورد بیشینه درست نمایی 14
1و2و7 مکان یابی اولیه با استفاده از برآورد بیشینه درست نمایی 14
1و2و8 فیلتر کالمن 15
1و2و9 شبیه سازی نتایج 17
1و2و10 نتیجه گیری 20
1و2و11 مراجع 20

1-3 ) سیستم بلادرنگ ردیابی هدف با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته

1و3و1 چکیده 22
1و3و2 مقدمه 22
1و3و3 کارهای مرتبط 23
1و3و4 فیلتر کالمن توسعه یافته 24
1و3و5 روش پیشنهادی 25
1و3و6 شبیه سازی 26
1و3و7 نتیجه گیری 27
1و3و8 منابع 28

1-4 ) کاربرد فیلتر کالمن و فیلتر کالمن توسعه یافته در مسئله ردیابی سمت به تنهایی

1و4و1 چکیده 30
1و4و2 مقدمه 30
1و4و3 فیلتر کالمن 31
1و4و4 معادلات فیلتر کالمن 31
1و4و5 مرحله پیش بینی 31
1و4و6 مرحله بروز کردن 31
1و4و7 فیلتر کالمن توسعه یافته 31
1و4و8 مرحله پیش بینی 31
1و4و9 مرحله بروز کردن 31
1و4و10 مسئله رهگیری سمت به تنهایی در حالت دو بعدی 31
1و4و11 مختصات کارتزین 31
1و4و12 مختصات چرخشی 32
1و4و13 مسئله رهگیری سمت به تنهایی در حالت سه بعدی 33
1و4و14 شبیه سازی 33
1و4و15 رهگیری در صفحه مختصات دو بعدی 33
1و4و16 رهگیری در صفحه مختصات سه بعدی 35
1و4و17 نتیجه گیری 35
1و4و18 مراجع 35

1-5 ) استفاده از فیلتر کالمن خنثی (UKF) در سیستم ناوبری تلفیقی GPS/INS و مقایسه آن با فیلتر کالمن معمولی (UK)

1و5و1 چکیده 36
1و5و2 مقدمه 37
1و5و3 سیستم ناوبری اینرسی 39
1و5و4 نمودار بلوکی معادلات ناوبری 39
1و5و5 منابع خطا در سیستم ناوبری اینرسی 40
1و5و6 معادلات خطا در سیستم ناوبری اینرسی 40
1و5و7 سیستم موقعیت یاب جهانی 42
1و5و8 تلفیق سیستم ناوبری اینرسی و سیستم موقعیت یاب جهانی 42
1و5و9 تصحیح پاسخ ناوبری اینرسی 42
1و5و10 معماری تلفیق GPS/INS 43
1و5و11 فیلتر کالمن معمولی 44
1و5و12 فیلتر کامن خنثی 45
1و5و13 مدل سیستم 48
1و5و14 الگوریتم ژنتیک 49
1و5و15 شبیه سازی و نتایج 50
1و5و16 مراجع 56

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم كاربرد فيلتر كالمن عصبي در بهبود سيگنالهاي صوتي

فيلتر كالمن يك فيلتر بهينه خطي است كه بر روي فضاي حالت سيتمهاي خطـي اسـتاتيكي و ديناميكي اثر گذاشته و يك تخمين بهينه از حالتهاي سيستم با استفاده از معادلات بر گشت پذير و ديناميكي خود در شرايطي كه دسترسي به آنها ميسر نباشد ارائه مي دهد. همچنين اين فيلتـر مـيتواند تاثير كليه اطلاعات گذشته و ابتدايي سيستم را نيز در تخمين هر لحظه خود لحاظ نمايد

فهرست کامل فصل دوم كاربرد فيلتر كالمن عصبي در بهبود سيگنالهاي صوتي

2-1) کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی

چکیده 71
مقدمه 72
2و1و1 مروری بر پژوهش های پیشین 73
2و1و1و1 فیلتر وینر 73
2و1و1و2 فیلتر کالمن 74
2و1و1و3 فیلتر کالمن توسعه یافته 75
2و1و1و4 روش های کاهش طیفی 76
2و1و1و5 استفاده مستقیم از شبکه عصبی 77
2و1و1و6 فیلتر کالمن توسعه یافته دو گانه 78
2و1و1و7 فیلتر کالمن درک نشده 79
2و1و1و8 فیلتر کالمن درک نشده دو گانه 80
2و1و2 معرفی انواع فیلتر های کالمن 84
2و1و2و1 مقدمه 84
2و1و2و2 فیلتر کالمن 85
2و1و2و3 مدل سیگنال و مشاهده 85
2و1و2و4 یافتن پارامترهای فیلتر کالمن 88
2و1و2و5 خلاصه ای از روابط فیلتر کالمن 90
2و1و2و6 خطای سیستم 91
2و1و2و7 خصوصیات فیلتر کالمن 92
2و1و2و8 فیلتر کالمن توسعه یافته 93
2و1و2و9 فیلتر کالمن توسعه یافته دو گانه 98
2و1و2و10 فیلتر تخمین حالت کالمن توسعه یافته 100
2و1و2و11 فیلتر تخمین وزن کالمن توسعه یافته 101
2و1و3 شناسایی سیستم های خطی و غیر خطی 104
2و1و3و1 مقدمه 104
2و1و3و2 ساختارهای مدل کردن سیستم های خطی 106
2و1و3و3 مدل فضای حالت سیگنال های صوتی 111
2و1و3و4 اعتبار تخمین 112
2و1و3و5 تست تابع خود همبستگی 113
2و1و3و6 شناسایی و مدل کردن سیستم های غیر خطی 115
2و1و3و7 روش NARX 116
2و1و3و8 روش NAR 120
2و1و3و9 نمایش شبیه سازی های مدلسازی صوت 122
2و1و4 بررسی شبیه سازی های انجام شده و نتایج آن 126
2و1و4 بررسی شبیه سازی های انجام شده و نتایج آن 126
2و1و4و1 مقدمه 126
2و1و4و2 شرح خلاصه مطالب 127
2و1و4و3 ساختار مدل 128
2و1و4و4 حلقه شناسایی سیستم 129
2و1و4و5 روش ARX غیر خطی 129
2و1و4و6 روش AR غیر خطی 130
2و1و4و7 ساختار شبکه عصبی 131
2و1و4و8 نحوه آموزش شبکه عصبی 132
2و1و4و9 نحوه همگرا شدن شبکه عصبی 146
2و1و4و10 موضوع تخمین 148
2و1و4و11 نحوه تخمین سیگنال صوتی 151
2و1و4و12 نتیجه گیری 159
2و1و4و13 پیشنهاد برای کارهای آینده 160
2و1و5 فهرست منابع 161
2و1و6 پیوست شماره 1 : برنامه های نوشته شده با نرم افزار MATLAB 6.5 167

2-2) بهبود سیگنال های صوتی با استفاده از فیلتر کالمن عصبی

2و2و1 چکیده 173
2و2و2 مقدمه 174
2و2و3 شناسایی سیگنال صوت 174
2و2و4 نمایش فضای حالت صوت 175
2و2و5 شناسایی NAR 176
2و2و6 ساختار شبکه عصبی به کار گیری شده 177
2و2و7 تخمین EKF سیگنال صوتی تمیز 178
2و2و8 شبیه سازی های انجام شده 179
2و2و9 نتیجه گیری 181
2و2و10 مراجع 182

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تخمین پارامترها با استفاده از فیلتر کالمن

جهان امروز بخش عُمدهاي از خدمات و فَناوري خود را مَرهُونِ ماهوارههاي تجاري، مخابراتي، نظامي و پژوهشـي اسـت. بـه منظـور ارائة اين خدمـات، بايسـتي مـاهواره وضعيــتِ خـود را بـرروي مـدار تثبيـت نمـايد و عليرغـم اغتشـاشهاي خـارجي و نـامعيني در پارامترهايش، سَمتگيري دقيقي را داشته باشد در پارهاي از موارد ماهوارهها براي مأموريتهاي خاص به مانورهاي بزرگ وضعيــت نيـاز دارند. براي اين منظور ماهوارهها نيازمندِ كنترل كنندههاي مقاومي هستند كه ديناميكِ غيرخطي چند ورودي چند خروجي همراه با نامعيني را با دقتِ كافي، كنترل نمايند

فهرست کامل فصل سوم تخمین پارامترها با استفاده از فیلتر کالمن

3-1 ) تخمین پهنای باند موجود در شبکه های کامپیوتری با استفاده از فیلتر کالمن

3و1و1 چکیده 185
3و1و2 مقدمه 185
3و1و3 فیلتر کالمن 185
3و1و4 استفاده از فیلتر BART برای تخمین پهنای باند موجود 186
3و1و5 تعریف مدل سیستم برای فیلتر کالمن 186
3و1و6 مدل شبکه 187
3و1و7 شبیه سازی 187
3و1و8 نتیجه گیری 188
3و1و9 مراجع 188

3-2 ) تخمین ظرفیت باتری لیتیوم یون با استفاده از ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدار باز

3و2و1 چکیده 189
3و2و2 مقدمه 189
3و2و3 روش ولتاژ مدار باز 189
3و2و4 روش شمارش کولن 190
3و2و5 روش فیلتر کالمن 190
3و2و6 ترکیب فیلتر کالمن و ولتاژ مدار باز 190
3و2و7 مدل سازی باتری لیتیوم یون 190
3و2و8 استخراج روابط فضای حالت 191
3و2و9 تخمین soc با استفاده از فیلتر کالمن 192
3و2و10 شبیه سازی 193
3و2و11 نتیجه گیری 194
3و2و12 مراجع 195

3-3 ) ارائه الگوریتم جدیدی برای فیلتر کالمن توسعه یافته ی تخمین زن وضعیت به منظور کنترل مقاوم ماهواره در مانورهای چرخشی با زاویه بزرگ

3و3و1 چکیده 196
3و3و2 مقدمه 196
3و3و3 مدل دینامیکی ماهواره و حسگر ها 197
3و3و4 ساختار کنترل کننده و مشاهده کننده غیر خطی برای مسئله تعقیب 198
3و3و5 ساختار کنترل کننده مد لغزشی 198
3و3و6 ساختار مشاهده کننده (تخمین زن کالمن) 199
3و3و7 فیلتر کالمن گسسته توسعه یافته 199
3و3و8 فیلتر کالمن پیوسته توسعه یافته 200
3و3و9 ساختار مشاهده کننده پیشنهادی 200
3و3و10 آزمایش مشاهده کننده 201
3و3و11 کنترل کننده و مشاهده کننده غیر خطی مقاوم برای مسئله تعقیب 201
3و3و12 آزمایش کنترل کننده و مشاهده کننده غیر خطی مقاوم برای مسئله تعقیب 202
3و3و13 نتیجه گیری 203
3و3و14 مراجع 203

3-4 ) ارائه روشی برای تخمین وضعیت هلیکوپتر کوادروتور مبتی بر فیلتر کالمن – بوکی

3و4و1 چکیده 205
3و4و2 مقدمه 205
3و4و3 اصول دینامیک کوادروتور 206
3و4و4 طرح تخمین وضعیت با فیلتر کالمن – بوکی 207
3و4و5 نویز سیستم 207
3و4و6 خطی سازی سیستم وضعیت کوادروتور 208
3و4و7 پیاده سازی فیلتر کالمن – بوکی 209
3و4و8 نتایج شبیه سازی 210
3و4و9 مراجع 211

3-5 ) استفاده از روش ترکیب اطلاعات سنسوری بر اساس تکنیک های فیلتر کالمن برای تشخیص خطا در سیستم اندازه گیری وضعیت ماهواره

3و5و1 چکیده 212
3و5و2 مقدمه 212
3و5و3 ترکیب داده های چندین سنسور بر مبنای فیلتر کالمن 213
3و5و4 انواع سنسورهای استفاده شده در سیستم تعیین وضعیت ماهواره 214
3و5و5 مدل کردن و شبیه سازی خطای سخت افزاری سنسورها 214
3و5و6 نتایج شبیه سازی 215
3و5و7 نتیجه گیری 217
3و5و8 مراجع 217

3-6 ) بررسی عملکرد فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و فیلتر ذره ای (PF) در تخمین فرایندهای تصادفی با مشاهدات نویزی

3و6و1 چکیده 218
3و6و2 مقدمه 219
3و6و3 ریشه های فیلترینگ بهینه بنزین 219
3و6و4 توزیع پسین 219
3و6و5 تقریب گوسین 219
3و6و6 فیلتر کالمن توسعه یافته 220
3و6و7 الگوریتم 1 220
3و6و8 پیش بینی 220
3و6و9 آپدیت 220
3و6و10 الگوریتم 2 220
3و6و11 پیش بینی 221
3و6و12 اپدیت 221
3و6و13 فیلتر ذره ای 221
3و6و14 اصول و قاعده مونت کارلو 221
3و6و15 نمونه برداری با اهمیت 221
3و6و16 نمونه برداری با اهمیت متوالی 222
3و6و17 نمونه برداری با اهمیت مجدد متوالی 222
3و6و18 نتیجه گیری 223
3و6و19 مراجع 223

3-7 ) تخمین حالت در سیستم های غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی مقاوم ترکیبی

3و7و1 چکیده 225
3و7و2 مقدمه 225
3و7و3 فرمول بندی مساله 226
3و7و4 تخمین عدم قطعیت با استفاده از فیلتر پایین گذر 226
3و7و5 فیلتر کالمن مکعبی مقاوم 226
3و7و6 فیلتر کالمن مکعبی 226
3و7و7 فیلتر کالمن مکعبی مقاوم 227
3و7و8 فیلتر کالمن مکعبی مقاوم ترکیبی 227
3و7و9 نتایج شبیه سازی 228
3و7و10 نتیجه گیری 230
3و7و11 مراجع 230

3-8 ) تخمین پارامترهای ماشین سنکرون با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته EKF

3و8و1 چکیده 232
3و8و2 مقدمه 232
3و8و3 مدلسازی 233
3و8و4 روش اجرای تخمین توسط روش MEKF 235
3و8و5 نتایج 237
3و8و6 مراجع 238

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی ، بهسازی و عیب یابی با استفاده از فیلتر کالمن

از آنجايي كه عملكرد مناسب بسياري از سيستم هـاي پـردازش گفتـار مستلزم كاركرد آنها در شرايط نويزي است، از اين رو نياز به يك واحـد حذف نويز در آنها احساس مي شود. در ميان روش هاي مختلـف تـك كاناله حذف نـويز، روش فيلتـر كـالمن (Kalman Filtering) يكـي از معروفترين آنها مي باشد. در حالت كلي فيلتر كالمن با استفاده از يـك ( با شناسـايي بخـش هـايVoice Activity Detector) VAD واحد سكوت گفتار، نويز موجود در اين قسمتها را استخراج نموده و به عنوان نويز كلي سيستم مي شناسـند. مسـلما سيسـتم در صـورتي بـه طـور مناسب عمل خواهد نمود كه نويز مخلوط شده با گفتار، نويزي ايسـتان به طور قطع . باشد در اين حالت فرض ايستان بودن نويز، فرضي محدود كننده خواهد بود

فهرست کامل فصل چهارم طراحی ، بهسازی و عیب یابی با استفاده از فیلتر کالمن

4-1 ) طراحی فیلتر کالمن برای سیستم های سینگولار مرتبه کسری

4و1و1 چکیده 240
4و1و2 مقدمه 240
4و1و3 معرفی سیستم های سینکولار 240
4و1و4 معرفی سیستم های سینکولار مرتبه کسری 241
4و1و5 فیلتر کالمن برای سیستم سینکولار مرتبه کسری 242
4و1و6 نتیجه گیری 245
4و1و7 مراجع 245

4-2 ) عیب یابی سیستم های شیمیایی با استفاده از فیلتر کالمن خنثی

4و2و1 چکیده 246
4و2و2 مقدمه 246
4و2و3 اصول عیب یابی با استفاده از رویتگر 247
4و2و4 فیلتر کالمن خنثی 248
4و2و5 نتایج شبیه سازی 249
4و2و6 نتایج 251
4و2و7 مراجع 251

4-3 ) فیلتر کالمن مکعبی توزیع شده مبتنی بر توافق جهت تخمین در شبکه های سنسوری

4و3و1 چکیده 252
4و3و2 مقدمه 252
4و3و3 بیان مساله 253
4و3و4 فیلتر کالمن مکعبی متمرکز 253
4و3و5 فیلتر کالمن مکعبی توزیع شده مبتنی بر توافق 254
4و3و6 نتایج شبیه سازی 255
4و3و7 نتیجه گیری 257
4و3و8 مراجع 257

4-4 ) کاهش مرتبه مدل فضای حالت مبتنی بر سری زمانی با روش PCA و فیلتر کالمن

4و4و1 خلاصه 259
4و4و2 مقدمه 259
4و4و3 مدل خطی پارامتری با پارامترهای تغییر پذیر با زمان 260
4و4و4 مدل خطی پارامتری با پارامترهای تغییر پذیر با زمان کاهش مرتبه یافته 262
4و4و5 روش تحلیل جز اصلی 262
4و4و6 کاهش مرتبه مدل 263
4و4و7 نتایج شبیه سازی 266
4و4و8 نتیجه گیری 268
4و4و9 مراجع 269

4-5 ) آشکار سازی وفقی اهداف راداری در کلاتر با استفاده از فیلتر کالمن

4و5و1 چکیده 271
4و5و2 مقدمه 271
4و5و3 آشکار ساز ARGLR 272
4و5و4 آشکار ساز پیشنهادی 273
4و5و5 تخمین پارامترهای AR توسط فیلتر کالمن 273
4و5و6 تحقق آشکار ساز پیشنهادی 274
4و5و7 نتایج شبیه سازی ها 274
4و5و8 نتیجه گیری 276
4و5و9 مراجع 276

4-6 ) بهبود نتایج مدلسازی جریان در آبخوان محصور با استفاده از فیلتر کالمن (اصلاح )

4و7و1 چکیده 287
4و7و2 مقدمه 287
4و7و3 مواد و روش ها 287
4و7و4 مدلسازی جریان و استخراج معادله حالت در آبخوان محصور 287
4و7و5 مثال مورد بحث 291
4و7و6 نتیجه گیری و جمع بندی 294
4و7و7 مراجع 294

4-7 ) بهبود نتایج مدلسازی جریان در آبخوان محصور با استفاده از فیلتر کالمن (اصلاح )

4و7و1 چکیده 287
4و7و2 مقدمه 287
4و7و3 مواد و روش ها 287
4و7و4 مدلسازی جریان و استخراج معادله حالت در آبخوان محصور 287
4و7و5 مثال مورد بحث 291
4و7و6 نتیجه گیری و جمع بندی 294
4و7و7 مراجع 294

4-8 ) بهسازی گفتار با استفاده از سیستم ترکیبی جداساز کور منابع و فیلتر کالمن اصلاح شده

4و8و1 چکیده 295
4و8و2 مقدمه 295
4و8و3 جداسازی کور منابع 296
4و8و4 روش MAD 296
4و8و5 حذف نویز زمینه 297
4و8و6 مدل گفتار نویزی و فیلتر کالمن 297
4و8و7 تخمین پارامترهای گفتار 297
4و8و8 فیلتر کالمن 298
4و8و9 شبیه سازی کامپیوتری 298
4و8و10 نتیجه گیری 300
4و8و11 مراجع 300

4-9 ) پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از فیلتر کالمن

4و9و1 مقدمه 301
4و9و2 عوامل موثر بر بار مصرفی در کوتاه مدت 301
4و9و3 مدلسازی 303
4و9و4 شبیه سازی و مقایسه نتایج 307
4و9و5 نتیجه گیری 309
4و9و6 مراجع 309

4-10 ) طراحی الگوریتم فیلتر کالمن حجم مکعبی ریشه دوم تطبیقی

4و10و1 خلاصه 311
4و10و2 مقدمه 311
4و10و3 فیلتر کالمن حجم مکعبی ریشه دوم 313
4و10و4 بروز رسانی زمانی 313
4و10و5 فیلتر کالمن حجم مکعبی ریشه دوم تطبیقی 315
4و10و6 الگوریتم تشخیص عیب زیر سیستم 316
4و10و7 الگوریتم تلفیق هیبریدی 317
4و10و8 شبیه سازی 318
4و10و9 مدل سیستم تعیین موقعیت کشتی 318
4و10و10 شبیه سازی کالمن حجم مکعبی ریشه دوم تطبیقی 320
4و10و11 شبیه سازی بر پایه الگوریتم تلفیق هیبریدی 320
4و10و12 نتیجه گیری 321
4و10و13 مراجع 321

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم نمونه های کاربردی فیلتر کلمن

ایران کشوري نیمه خشک و داراي منابع محدود از نظر میزان آب در دسترس است. لذا در کشور ما آب نه تنها یک کالاي حیاتی است بلکـه بـه یک کالاي استراتژیک نیز بدل شدهاست. این یک واقعیت است که تمام آب تولیدي در یک سیستم آبرسانی نمیتواند مـورد بهـرهبـرداري قـرار گیرد و همواره مقداري تلفات در سیستم رخ میدهد. نشت در خطوط لوله اثرات منفی بر منطقه میگذارد. از جمله آنها میتوان به هـدررفـت آب، افزایش مصرف انرژي، آلودگی آب آشامیدنی در اثر نفوذ آلایندهها به داخل لوله، کمبود عرضه آب که منجر به توسـعه ظرفیـتهـاي غیـر- ضروري در سیستم شده و همچنین امکان وارد آمدن آسیب به محیطزیسـت، اشـاره نمـود. بـه منظـور درك ضـرورت شـناخت روشهـاي تشخیص نشت در سیستمهاي انتقال آب، لازم است مقدار و نحوه توزیع آبهاي شیرین در جهان شرح داده شود. طبق آمار به دست آمده، تنها 78حدود /2درصد از آبهاي جهان، شیرین هستند که از این بخش کوچک نیز، 99/357درصد آن داخل یخچالهاي طبیعی به دام افتادهانـد. 97درصد مابقی آبها، شور بوده و نمیتوان مستقیما از آنها استفاده نمود .[ ]2این نکته نیز شایان ذکر است که آب شیرین از نظر جغرافیایی بصورت نامتوازن توزیع شده و بسیاري از نقاط جهان با کمبود جدي آب مواجه هستند. هند، آفریقا، خاورمیانه، چین و بسیاري از مناطق آمریکا از جمله مناطقی هستند که با این بحران مواجه شده اند

فهرست کامل فصل پنجم نمونه های کاربردی فیلتر کلمن

5-1 ) پیش بینی بار در شبکه برق آذربایجان با استفاده از فیلتر کالمن

5و1و1 چکیده 323
5و1و2 شرح مقاله 324
5و1و3 پیش بینی بار 324
5و1و4 پیش بینی بار در شبکه برق های منطقه ای 325
5و1و5 تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی بار در شبکه برق منطقه ای اذربایجان 326
5و1و6 استفاده از فیلتر کالمن جهت تخمین بهینه حداکثر بار مصرفی در شبکه برق آذربایجان 328
5و1و7 نتیجه 332
5و1و8 منابع 332

5-2 ) پیش بینی زمان وقوع حملات صرع با پردازش سیگنال EEG با استفاه از فیلتر کالمن

5و2و1 چکیده 333
5و2و2 مقدمه 333
5و2و3 علایم تشخیص و درمان 334
5و2و4 پیش بینی زمان وقوع 334
5و2و5 ماهیت سیگنال های مغزی 335
5و2و6 نویز ها و آرتیفکت های موثر بر EEG 335
5و2و7 بررسی SNR 336
5و2و8 محل قرار دادن الکترودهای ثبت EEG 336
5و2و9 پردازش سیگنال و بررسی فیلتر کالمن 337
5و2و10 روش آستانه 338
5و2و11 شبیه سازی 339
5و2و12 نتایج 341
5و2و13 مراجع 341

5-3 ) تشخیص خطای یک توربین گازی صنعتی با استفاده از ترکیب آنالیز مسیر گاز و فیلتر کالمن خنثی (UKF)

5و3و1 چکیده 344
5و3و2 مقدمه 344
5و3و3 تخمین پارامتر توسط UKF 345
5و3و4 مطالعه موردی توربین گازی SGT600 346
5و3و5 شبیه سازی 346
5و3و6 نتیجه گیری 348
5و3و7 مراجع 348

5-4 ) شناسایی نشت در سیستم انتقال آب با استفاده از فیلتر کالمن و مدل سازی هیدرولیکی

5و4و1 چکیده 349
5و4و2 مقدمه 350
5و4و3 مواد و روش ها 351
5و4و4 مطالعه موردی 351
5و4و5 روش تحقیق 351
5و4و6 فیلتر کالمن 351
5و4و7 معادلات پیش بینی 352
5و4و8 معادلات اصلاح 352
5و4و9 شناسایی نشت از طریق باقی مانده فیلتر 352
5و4و10 نتایج و بحث 353
5و4و11 نتیجه گیری 355
5و4و12 مراجع 356

5-5 ) کنترل سیستم تعلیق فعال به روش کنترل بهینه و فیلتر کالمن

5و5و1 چکیده 357
5و5و2 مقدمه 357
5و5و3 مدل دینامیکی خودرو 358
5و5و4 فیلتر کردن نویزها و اغتشاشات وارده به سیستم (فیلتر کالمن) 358
5و5و5 بکارگیری الگوریتم کنترل بهینه به همراه فیلتر کالمن برای کنترل سیستم فعال 359
5و5و6 نتایج شبیه سازی سیستم فعال به روش کنترل بهینه همراه الگوریتم فیلتر کالمن 359
5و5و7 نتیجه گیری 360
5و5و8 فهرست علائم 360
5و5و9 منابع 361

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید