50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی روش های مختلف کنترل دور موتور DC

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه روش های مختلف کنترل دور موتورDC است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش کنترل دور موتور DC به روش فازی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کنترل دور موتور DC به روش الگوریتم شبکه های عصبی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کنترل دور موتور DC به روش های تناسبی،انتگرالی و مشتق گیر بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کنترل دورموتور DC به روش چاپر و سویچینگ بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کنترل هوشمند وضعیت موتورDC بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش دیگر روش های کنترل دور موتورDC بررسی شده است

کنترل کننده هاي معمولی نمی توانند راه حل کلی براي مشکلات کنترلی فراهم کنند .وقتی که این فرآیند بیش از حد پیچیده شود، روش هاي کنترل معمولی نمی توانند به طور کارآمد کنترل کنند .براي غلبه بر این مشکلات، انواع مختلف اصلاح شده مانند کنترل کننده PIDو PIکنترل کننده هاي تطبیقی و تنظیم خودکار، توسعه یافته PIDهاي با PID اند .همچنین نوع غیر متداول از کنترل کننده ها استفاده از منطق فازي است که، براي این منظور طراحی و شبیه سازي شده است .کنترل کننده هاي فازي بهتر از کنترل کننده هاي کلاسیک می باشند زیرا آنها می توانند طیف گسترده از شرایط عملیاتی را پوشش دهند و همچنین می توانند در شرایط نویزي و اختلال کار کنند

قسمت هایی از فصل اول کنترل دور موتور DC به روش فازی

سیستم حلقه باز فیدبکی به طور اتوماتیک از خروجی به ورودي اعمال نمی کند اما در سیستم حلقه بسته همواره به طور اتوماتیک فیدبکی از خروجی گرفته می شود و به کنترلر اعمال می شود ، آنچه بعنوان PIDکنترل ذکر می شود منظور یک سیستم کنترل حلقه بسته است که پارامترهاي P , Iو Dبراي بدست آوردن بهترین پاسخ در آن تنظیم شده است و در آن پارامتر pبه معنی تناسبی و پارامتر Iبه معنی انتگرالی و پارامتر Dبه معنی مشتق می باشد . یک PIDکنترل ممکن است همه یا برخی از این پارامترها را داشته باشد که این بستگی به کاربرد مورد نیاز دارد، به طورکلی بهترین پاسخ حالتی است که :
الف- ناپایدار نباشد ( اختلاف بین مبنا و مقدار اندازه گیري شده زیاد نباشد )
ب- نوسانی نباشد ( حول نقطه مبنا تغییر نکند )
ج- کند نباشد ( یعنی در کوتاه ترین زمان ممکن به پاسخ نهایی یا پایداري برسد )
د- اورشوت یا جهش زیاد نداشته باشد

فهرست کامل فصل اول کنترل دور موتور DC به روش فازی

1-1 ) روش مبنی برمنطق فازی برای کنترل سرعت موتور DC

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 مدل کنترل موتور DC 2
1و1و4 کنترل منطق فازی 2
1و1و5 نتیجه و خروجی 5
1و1و6 نتیجه گیری 5
1و1و7 مراجع 5

1-2 ) طراحی و ساخت کنترل دور فازی برای موتور DC

1و2و1 چکیده 8
1و2و2 مقدمه 9
1و2و3 سخت افزار 10
1و2و4 نرم افزار کنترلر فازی 11
1و2و5 بررسی نتایج عملی 13
1و2و6 نتیجه گیری و پیشنهاد 13
1و2و7 مراجع 15

1-3 ) کنترل سرعت موتور DC توسط کنترل کننده FUZZY-PID

1و3و1 خلاصه 16
1و3و2 مقدمه 16
1و3و3 مبانی نظري و پیشینه تحقیق 18
1و3و4 کنترل تناسبی یا P 18
1و3و5 کنترل کننده نوع I 18
1و3و6 مشخصات کنترل کننده نوع I 18
1و3و7 کنترل کننده نوع D 18
1و3و8 کنترل کننده نوع PI 18
1و3و9 کنترل کننده نوع PD 18
1و3و10 کنترل کننده هاي نوع PID 18
1و3و11 طراحی کنترل کننده PID 18
1و3و12 کنترل کننده فازي 19
1و3و13 ساختار یک کنترل کننده فازي 19
1و3و14 تابع تبدیل 20
1و3و15 سیستم هاي کنترلی 24
1و3و16 کنترلگر PID 25
1و3و17 طراحی کنترلگرها: تکنیک هاي زیگلر و نیکولز 27
1و3و18 روش تنظیم تجربی ضرائب PID 28
1و3و19 طراحی سیستم کنترل فازي 29
1و3و20 طراحی کنترل کننده فازي 30
1و3و21 ورودي و خروجی هاي کنترل فازي 31
1و3و22 قوانین 32
1و3و23 بحث و نتیجه گیري 33
1و3و24 مراجع 34

1-4 ) کنترل سرعت موتور DC خود تحریک با استفاده از مقایسه کنترل کننده های PI فازی و فازی – عصبی

1و4و1 چکیده 35
1و4و2 مقدمه 35
1و4و3 مدل سازی موتور DC 36
1و4و4 طراحی موتور DC در سیمولینک 38
1و4و5 سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی ANFIS 39
1و4و6 نتایج شبیه سازی کنترل کننده های PI فازی و فازی – عصبی 42
1و4و7 خلاصه و پیشنهاد تحقیق 44
1و4و8 منابع 44

1-5 ) کنترل سروو موتور DC موجود در فک ربات چنگ زن با استفاده از منطق فازی

1و5و1 چکیده 46
1و5و2 مقدمه 46
1و5و3 مدل سازی سروو موتور DC 46
1و5و4 روابط حاکم بر سروو موتور DC 47
1و5و5 مشخصات و پارامترهای موتور شبیه سازی شده 47
1و5و6 طراحی کنترلر فازی 47
1و5و7 طراحی کنترلر PID 49
1و5و8 نتیجه گیری 50
1و5و9 مراجع 51

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کنترل دور موتور DC به روش الگوریتم شبکه های عصبی

كنترل امروزه يكي از پركاربردترين علوم در زمينه هاي صنعتي، پژوهشي نظامي و… مي باشد. براين اساس انواع كنترل كننده هاي مختلف با كاربردهاي مختلف و كارايي هاي متفاوت طراحي و توليد شده اند،كه هر كدام از اين كنترل كننده ها در يك زمينه خاص مورد استفاده وسيع دارند. مهمترين و عملي ترين كنترل كننده هاي مورد استفاده در فرآيندهاي صنعتي بدون شك كنترل كننده هاي PID هستند . اين كنترل كننده ها عملكرد بسيار مهمي دارند بعضي آنها كنترل فيدبك ايجاد مي كنند و سعي مي كنند با پيروي از مقادير مرجع ، يك سيگنال كنترلي كه متناسب با اختلاف بين مرجع و خروجي سيستم است توليد كنند. اين كنترل كننده داراي سه قسمت تناسبي، انتگرالگير، مشتق گير مي باشند كه هر قسمت عمليات مربوط به خود را انجام مي دهد.

فهرست کامل فصل دوم کنترل دور موتور DC به روش الگوریتم شبکه های عصبی

2-1) بررسي روشهاي مختلف كنترل دور و موقعيت موتور DC

چکیده 66
مقدمه 67
2و1و1 موتورهاي DC و كنترل آنها 68
2و1و1و1 روابط موتور DC 69
2و1و1و2 مدل مدار تحريك 70
2و1و1و3 راه اندازي موتورهاي 70
2و1و1و4 ثابت هاي موتور 71
2و1و1و5 كنترل سرعت موتورهاي DC 72
2و1و1و6 كنترل سرعت موتورهاي DC سري 72
2و1و1و7 كنترل سرعت موتورهاي DC شنت 73
2و1و1و8 كنترل سرعت موتورهاي DC كمپوند 73
2و1و1و9 كنترل موقعيت موتورهاي DC 73
2و1و1و10 الگوريتم روش كنترل 74
2و1و1و11 آناليز سيگنال كوچك 74
2و1و2 معرفي نرم افزار شبيه سازي Simulink 77
2و1و2و1 مدلسازي در Simulink 78
2و1و2و2 بلوك هاي بكار رفته در سمينار 79
2و1و2و3 بلوك تابع انتقال 79
2و1و2و4 بلوك حافظه 79
2و1و2و5 بلوك بهره 80
2و1و2و6 بلوك ضرب كننده 80
2و1و2و7 بلوك جمع كننده 80
2و1و2و8 بلوك Go to 81
2و1و2و9 بلوك From 81
2و1و2و10 بلوك نمايش دهنده 81
2و1و2و11 بلوك Clock 81
2و1و2و12 بلوك مقدار ثابت 82
2و1و2و13 بلوك تابع پله 82
2و1و2و14 بلوك نمايش دهنده دو متغير 82
2و1و2و15 بلوك PID Controller 83
2و1و3 شبكه هاي عصبي 84
2و1و3و1 مقدمه 85
2و1و3و2 انتظارات 85
2و1و3و3 قابليت يادگيري 85
2و1و3و3 پردازش اطلاعات به صورت متن 86
2و1و3و4 قابليت تعميم 86
2و1و3و5 پردازش موازي 86
2و1و3و6 مقاوم بودن 86
2و1و3و7 مدل نرون 86
2و1و3و8 ساختار شبكه هاي تك لايه 88
2و1و3و9 شبكه هاي پسخور 88
2و1و3و10 شبكه پرسپترون 89
2و1و3و11 يادگيري شبكه ها 89
2و1و3و12 يادگيري با ناظر 89
2و1و3و13 يادگيري بدون ناظر 89
2و1و3و14 شبكه عصبي تطبيقي خطي 90
2و1و3و15 شبكه عصبي خود سازمانده 90
2و1و4 كنترل سرعت موتور Dc 92
2و1و4و1 كنترل سرعت به كمك شبكه عصبي تطبيقي خطي 93
2و1و4و2 نتايج 95
2و1و4و3 كنترل سرعت به كمك شبكه عصبي خود سازمانده 98
2و1و4و4 روش پيشنهادي 98
2و1و4و5 نتايج 98
2و1و4و6 كنترل وضعيت موتور DC 100
2و1و4و7 كنترل وضعيت به كمك شبكه عصبي تطبيقي خطي 100
2و1و4و8 روش پيشنهادي 100
2و1و4و9 نتايج 102
2و1و4و10 كنترل وضعيت به كمك شبكه عصبي خود سازمانده 104
2و1و4و11 روش پيشنهادي 104
2و1و4و12 نتايج 104
2و1و4و13 نتيجه گيري 105
2و1و5 كنترل موتور DC با كنترل كننده PID 106
2و1و5و1 مقدمه 107
2و1و5و2 كنترل كننده سرعت موتور DC 107
2و1و5و3 كنترلر PID 108
2و1و5و4 پياده سازي PID در ميكروكنترلر 110
2و1و5و5 تنظيم PID 111
2و1و5و6 شكل موجهاي خروجي 111
2و1و5و7 كلياتي درباره كنترلگر PID 113
2و1و5و8 كنترلگر PID با قابليت USB 114
2و1و5و9 روش طراحي PID براي كنترل موقعيت موتور جريان مستقيم 114
2و1و5و10 كنترل تناسبي 115
2و1و5و11 كنترل PID 116
2و1و5و12 تنظيم بهره ها 117
2و1و6 طراحي كنترل كننده موتور DC به روش PWM 121
2و1و6و1 روش هاي كنترل دور موتور DC 122
2و1و6و2 سيستم كنترل ميدان 122
2و1و6و3 سيستم كنترل ولتاژ آرميچر 123
2و1و6و4 استفاده از روش كهن براي شناسايي سيستم موتور 123
2و1و6و5 عملكرد موتورها 124
2و1و6و6 مبدلهاي DC-DC(برشگرها) 125
2و1و6و7 برشگرها 125
2و1و6و8 برشگر تك موجي 126
2و1و6و9 برشگر دو موجي 126
2و1و6و10 مزاياي استفاده از برشگر دو موجي 128
2و1و6و11 بررسي اثر ريپل در جريان آرميچر بر روي عملكرد موتور 128
2و1و6و12 روش PWM براي كنترل دور موتور DC 129
2و1و6و13 نمودار بلوكي سيستم كنترل حلقه بسته 130
2و1و6و14 اعمال كننده سرعت مرجع 131
2و1و6و15 بلوك فيدبك سرعت 132
2و1و6و16 بلوك تنظيم كننده سرعت 133
2و1و6و17 بلوك محدود كننده جريان 135
2و1و6و18 جزئيات طراحي سنسور جريان 137
2و1و6و19 محافظت در برابر افزايش ناگهاني ولتاژ 139
2و1و6و20 منشاء ولتاژهاي گذرا 139
2و1و6و21 سوئيچ قدرت 140
2و1و6و22 استفاده از يك كنترل كننده 141
2و1و6و23 استفاده از PLL در كنترل سرعت موتور DC 142
2و1و7 نتيجه گيري و پيشنهادات 143
2و1و7و1 نتیجه گیری 144
2و1و8 منابع و ماخذ 145

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کنترل دور موتور DC به روش های تناسبی،انتگرالی و مشتق گیر

BLDCMچند متغیره، غیر خطی، متغیر با زمان و دارای چندین سیستم به هم پیوسته است که PIDهای معمولی نمیتوانند پارامترهای کنترل کننده را درنقطه بهینه تنظیم و با چندین هدفهای مختلف کنترل کنند، پس دستیابی به عملکرد کنترل خوب دشوار است [ . ]1،2کنترل فازی یک استراتژی کنترل هوشمند کامپیوتری غیر خطی است. در این مقاله، سیستم کنترل سرعت ، BLDCMالگوریتم PIDفازی را برای تنظیم آنلاین پارامترهای PIDبر اساس قواعد استدلال فازی برای کنترل و انطباق با هر تغییر در پارامترها و اهداف کنترل اتخاذ میکند. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که این روش دارای استحکام عالی و اثر کنترلی خوب است

فهرست کامل فصل سوم کنترل دور موتور DC به روش های تناسبی،انتگرالی و مشتق گیر

3-1 ) مدلسازی سیستم کنترل PID فازی برای موتور DC بدون جاروبک در MATLAB

3و1و1 خلاصه 150
3و1و2 مقدمه 151
3و1و3 مدل ریاضی BLDCM 151
3و1و4 مدل شبیه سازی BLDCM 152
3و1و5 ساختار سیستم کنترلی 152
3و1و6 ماژول برای ساختمان موتور و مدار 154
3و1و7 مدل کنترلی حلقه سرعت 154
3و1و8 نتایج شبیه سازی و انالیز 157
3و1و9 نتیجه گیری 159
3و1و10 مراجع 160
3و2 طراحی کنترل کننده PID برای موتور DC با تحریک جداگانه با استفاده از الگوریتم PSO 161
3و2و1 چکیده 161
3و2و2 مقدمه 161
3و2و3 مدل دینامیکی موتور DC 162
3و2و4 الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) 162
3و2و5 طراحی کنترل کننده 163
3و2و6 اجرای الگوریتم و بررسی نتایج 164
3و2و7 نتایج شبیه سازی 165
3و2و8 نتیجه گیری 165
3و2و9 مراجع 165

3-2 ) کنترل موتور DC با استفاده از مد لغزشی انتگرالی – تناسبی

3و3و1 چکیده 167
3و3و2 مقدمه 167
3و3و3 طراحی SMC 168
3و3و4 کنترل کننده های PID 169
3و3و5 طراحی PISMC 170
3و3و6 مدلسازی موتور DC 171
3و3و7 کنترل موتور DC با اغتشاش با استفاده از PISMC 174
3و3و8 نتایج 175
3و3و9 مراجع 175

قسمت هایی از فصل چهارم کنترل دورموتور DC به روش چاپر و سویچینگ

عملکرد بالای محرک های موتور، لاینفک کاربردهای صنعتی است. یک سیستم محرک موتور با عملکرد بالا، دارای ویؤگی هایی مانند اثر زمان سرعت، پویای خوب و پاسخ تنظیم بار است. موتور های DV به خاطر کنترل سرعت عالی شان مشهورند. برای شتاب و آهستگی، در یک موتور DC، نیرویی که تولید می شود به طور مستقیم به میدان موتور بستگی دارد. و کنترل صحیح ولتاژ را در کاربرد هایی که کنترل سرعت و گستاور زیاد دارد را موجب می شود.

فهرست کامل فصل چهارم کنترل دورموتور DC به روش چاپر و سویچینگ

4-1 ) کنترل موتور DC با استفاده از برشگر (CHOPPER)

4و1و1 خلاصه 176
4و1و2 مقدمه 176
4و1و3 اصول عملکرد chopper 177
4و1و4 کنترل محدود جاری 178
4و1و5 اصول موتور DC تحریک شده مجزا 178
4و1و6 طراحی موتور DC برای سیستم حرکتی 180
4و1و7 طراحی کنترل کننده (کنترلر) 181
4و1و8 شبیه سازی مطلب و تجزیه و تحلیل نتایج 181
4و1و9 نتیجه 183
4و1و10 مراجع 184

4-2 ) اثر راه انداز چاپر PWM چهار ربعی روی مشخصه گشتاور – سرعت موتور / ژنراتور DC (شبیه سازی شده با MATLB و PSCAD )

4و2و1 چکیده 185
4و2و2 مقدمه 185
4و2و3 تشریح عملکرد چاپر 185
4و2و4 مشخصه گشتاور – سرعت و روش های کنترل سرعت 186
4و2و5 مدل شبیه سازی روش کنترل سرعت 187
4و2و6 نتایج شبیه سازی 187
4و2و7 نتایج 188
4و2و8 مراجع 189

4-3 ) اینورتر سوئیچینگ نرم جدید برای درایو موتور DC بدوى جاروبک

4و3و1 چکیده 190
4و3و2 مقدمه 190
4و3و3 اینورتر پیشنهادی و اصول عملکرد 190
4و3و4 شبیه سازی 193
4و3و5 نتیجه گیری 194
4و3و6 مراجع 194

4-4 ) به کارگیری مدولاسیون DPWM برای کنترل جریان محرک های موتور DC بدون جاروبک

4و4و1 چکیده 195
4و4و2 مقدمه 195
4و4و3 مدل ریاضی یک موتور BLDC 196
4و4و4 سیستم کنترل کننده 197
4و4و5 کنترل جریان 197
4و4و6 کنترل هیسترزیس 198
4و4و7 کنترل PWM 198
4و4و8 کنترل DPWM 199
4و4و9 نتایج شبیه سازی 199
4و4و10 نتیجه گیری 200
4و4و11 مراجع 201

4-5 ) بهینه سازی سرعت موتور DC با استفاده از کنترل کننده های چاپر چهار ربعی با استفاده از مدل باک

4و5و1 چکیده 202
4و5و2 مقدمه 202
4و5و3 روابط سرعت – گشتاور در حالت دائمی , روش های کنترل سرعت , حالت های ترمزی و راه اندازی و رفتار دینامیکی (گذرای) 202
4و5و4 روابط سرعت – گشتاور در حالت دائمی 203
4و5و5 روش های کنترل سرعت در انواع مبدل ها 204
4و5و6 کنترل موتورهای DC با برشگرها و مبدل های DC به DC 204
4و5و7 بهینه سازی از طریق فیدبک کنترل یا ساختار موتور DC با فیدبک کنترلر 205
4و5و8 مفاهیم PID کنترلر و الگوریتم ژنتیک 206
4و5و9 نتیجه گیری 211
4و5و10 مراجع 211

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کنترل هوشمند وضعیت موتورDC

موتورهاي DCاز اولين موتورهاي الكتريكي در صنعت بوده اندكه بواسطه سهولت كنترل آنها، در توانهاي چندوات تاچندين هزار كيلووات و با رنج وسيع ولتاژ ودرسرعتهاي نامي مختلف ساخته شده اند.
روشـهاي ارائـه شـده بـراي كنترل وضعيت موتورهاي DCبطور كلي به سه دسته تقسيم مي شوند. روشهاي كلاسيك مثل اسـتفاده از كنـترل كنـنده هـاي ، PID ، PI روشـهاي مـدرن (تطبيقي، بهينه و )… و روشهاي هوشمند مثل كاربرد تئوري فازي و شبكه هاي عصبي روشهاي ارائه شده براي كنترل وضعيت موتورهاي DCمي باشد

فهرست کامل فصل پنجم کنترل هوشمند وضعیت موتورDC

5-1 ) كنترل هوشمند وضعيت موتور DC

5و1و1 چکیده 213
5و1و2 مقدمه 213
5و1و3 مدلسازي موتور DC 214
5و1و4 شبكه عصبي تطبيقي خطي 214
5و1و5 شبکه عصبی خود سازمانده 215
5و1و6 روشهای پيشنهادي 216
5و1و7 کنترل وضعيت به کمک شبكه عصبي تطبيقي خطي 216
5و1و8 کنترل وضعيت به کمک شبكه عصبي خود سازمانده 217
5و1و9 نتايج 217
5و1و10 کنترل وضعيت به کمک شبكه عصبي تطبيقي خطي 217
5و1و11 کنترل وضعيت به کمک شبكه عصبي خود سازمانده 219
5و1و12 نتيجه گيري 219
5و1و13 مراجع 220

5-2 ) کنترل حلقه بسته سرو موتور DC بدون جاروبک در دوربین ماهواره های کوچک

5و2و1 چکیده 221
5و2و2 مقدمه 221
5و2و3 مدل ریاضی موتور در سیستم های مختصات abc و dqo 221
5و2و4 مدل کنترلی سرو موتور DC بدون جاروبک سه فاز 222
5و2و5 نتیجه گیری 224
5و2و6 مراجع 224

5-3 ) کنترل دور یک موتور DC سري به روش خطی سازي فیدبک

5و3و1 چکیده 226
5و3و2 مقدمه 226
5و3و3 مدل سازی یک موتور DC سری 227
5و3و4 شبیه سازي کنترل فیدبک خطی ساز 228
5و3و5 نتایج حاصل از شبیه سازي 229
5و3و6 نتیجه گیري 230
5و3و7 مراجع 230

قسمت هایی از فصل ششم دیگر روش های کنترل دور موتورDC

هيچ يك از اعمال انسان ، بازدهي صد درصد ندارد از اين رو استفاده بهينه و ممانعت از هدر رفتن امكانات امري اساسي است اين نكته هنگامي اهميت بيشتري پيدا ميكند كه موضوع انرژي مطرح شود. منظور از بهينهسازي مصرف انرژي ، انتخاب الگوها و اتخاذ و بكارگيري روشها و سياستهايي در مصرف درست انرژي است كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حيات و حركت را تضمين كند. نتايج اعمال چنين اقداماتي نشان ميدهد در موارد زيادي، و به ويژه در جاهايي كه از فنها و پمپها در فرايند توليد استفاده ميشود، به كارگيري دستگاههاي كنترل دور موتور علاوه بر انعطاف پذير نمودن كنترل فرآيند، تاثير قابل توجهي در كاهش مصرف انرژي داشته است.در واقع اين دستگاه در ابتدا فقط براي تامين نيازهاي تغيير دور بارها به كار گرفته ميشد ولي بعدها با توجه به قوانين حاكم بر سيالات در پمپها و فنها كه در آن دبي سيال با دور و توان مورد نياز بار نيز با مكعب دور رابطه مستقيم دارند، قابليت صرفهجويي در مصرف انرژي آن نيز مورد توجه قرار گرفت

فهرست کامل فصل ششم دیگر روش های کنترل دور موتورDC

6-1 ) بهینه سازي طراحی و ساخت نمونه موتور خطی DC بدون جاروبکو کنترل آن

6و1و1 چکیده 232
6و1و2 مقدمه 232
6و1و3 طراحي الکترومکانيکي 232
6و1و4 مولفه هاي نيرو 233
6و1و5 روش برنام هنويسي مرحله اي درجه 2 233
6و1و6 نتايج بهينه سازي 233
6و1و7 تحليل اجزاء محدود 234
6و1و8 نتايج تجربي 235
6و1و9 بررسي نتايج اجزاء محدود 235
6و1و10 طراحي و ساخت کنترلر موتور خطي 235
6و1و11 نتیجه گیری 236
6و1و12 مراجع 236

6-2 ) بهبود کنترل سرعت موتور DC با استفاده از حلقه جریان هیسرزیس

6و2و1 چکیده 238
6و2و2 مقدمه 238
6و2و3 مدلسازی موتور DC 239
6و2و4 مدار معادل و پارامترهای مدار معادل 239
6و2و5 معادلات سیستم 239
6و2و6 تابع تبدیل سیستم 240
6و2و7 طراحی کنترل کننده 240
6و2و8 کنترل تناسبی P 240
6و2و9 کنترل PI 241
6و2و10 کنترل PID 241
6و2و11 مدلسازی کنترلر جریان هیسترزیس 242
6و2و12 نتایج شبیه سازی 242
6و2و13 نتیجه گیری 243
6و2و14 مراجع 243

6-3 ) کنترل پارامترهای موتور DC کوپل شده با مبدل FLY – BACK توسط تکنیک PWM

6و3و1 چکیده 244
6و3و2 مقدمه 244
6و3و3 راه اندازی موتور DC بدون کنترل کننده 245
6و3و4 سیستم مبدل FLY – BACK 245
6و3و5 عملکرد رگولاتور 245
6و3و6 عملکرد خازن های FLY – BACK 246
6و3و7 نتایج 247
6و3و8 مراجع 247

6-4 ) کنترل سرعت موتور DC با استفاده از روش مد لغزشی

6و4و1 خلاصه 248
6و4و2 مقدمه 248
6و4و3 معادلات دینامیک سیستم 248
6و4و4 طراحی کنترل کننده ی مد لغزشی 249
6و4و5 مد لغزشی استاندارد 249
6و4و6 مد لغزشی نهایی 250
6و4و7 مد لغزشی نهایی سریع 250
6و4و8 مد لغزشی مرتبه بالا 251
6و4و9 شبیه سازی 253
6و4و10 نتیجه گیری 254
6و4و11 منابع 254

6-5 ) کنترل موتور DC تحریک جداگانه به وسیله یکسوکننده تکفاز تمام موج و مبدل افزاینده

6و5و1 چکیده 257
6و5و2 مقدمه 257
6و5و3 بررسی روش هاي كنترلی براي ماشين DC تحریک مستقل 257
6و5و4 معادلات اساسی یک موتور DC 258
6و5و5 مبدل افزاینده (BOOST) 260
6و5و6 یكسو كننده تكفاز تمام موج كنترل شده 261
6و5و7 نتایج شبيه سازي و تجزیه و تحليل آن 262
6و5و8 نتیجه گیری 265
6و5و9 منابع 265

6-6 ) نقش دستگا ههاي كنترل دور موتور ( VSD) در مديريت مصرف انرژي

6و6و1 چکیده 266
6و6و2 مقدمه 266
6و6و3 كاربرد VSD هاي الكترونيكي 269
6و6و4 مزاياي استفاده از دستگاه هاي كنترل دور موتور 274
6و6و5 موانع فني دراستفاده از VSD ها 276
6و6و6 وضعيت تجارت VSD ها 278
6و6و7 نتیجه گیری 280
6و6و8 منابع 281

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید