50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع شرايط طراحي و ايمن سازي علايم راه

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شرايط طراحي و ايمن سازي علايم راه است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اهميت و نقش رنگها و علائم ترافيكي و روش های شناسایی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش روش جدید تشخیص الگو برای سیستم هشدار دهنده علائم راهنمایی رانندگی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تاثير بكارگيري تجهيزات و سيستم هاي تامين ايمني راه ها بررسی شده است

پوششها و پوشرنگها كه اهداف زيبايي و محافظتي را برآورده ميسازند از عوامل مهم موثر بر محيط ميباشند. حدود %45از پوششهاي توليد شده در جهان براي محافظت و زيباسازي سازههايي از قبيل خانهها و آپارتمانها، ساختمانهاي عمومي، فرودگاهها و كارخانهها بكار ميروند (كه پوششهاي ساختماني يا بطور عام پوشرنگ ناميده ميشوند.) %40بقيه پوششها براي زيباسازي و محافظت محصولات صنعتي استفاده ميشوند (كه اصطلاحاً پوشش تكميلي ناميده ميشوند.) بدون پوششها محصولات عمر كوتاهتري خواهند داشت و خيلي از آنها قابل فروش نميباشند. از جمله ساير پوشرنگها (كه پوشرنگ هاي ويژه ناميده ميشوند) و براي موارد خاص كاربرد دارند ميتوان به پوشرنگهاي ترافيكي اشاره كرد. شكل 2و 3آمار توليد جهاني انواع پوشش ها در سالهاي مختلف و در نقاط مختلف جهان و بطور خاص در خاورميانه را نشان مي دهد

قسمت هایی از فصل اول اهميت و نقش رنگها و علائم ترافيكي و روش های شناسایی

مشکلات پیش رو:
برای اینکه یک سیستم تشخیص خوب داشته باشیم باید دوربینی با کیفیت مناسب بر روی ماشین نصب شود و این مستلزم آن است که هزینه زیادی برای آن صرف کنیم. از دیگر مشکلات می توان به این موارد اشاره نمود: تصویر گرفته شده دارای نویز باشد که این نویز می تواند به اشکال مختلفی از جمله بارش باران، نور خورشید، قرارگرفتن شی خارجی روی تابلو و … صورت گیرد، که در تصاویر 3 و 1 بعضی از آنها نمایش داده می شوند

فهرست کامل فصل اول اهميت و نقش رنگها و علائم ترافيكي و روش های شناسایی

1-1 ) اهميت و نقش رنگها و علائم ترافيكي

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 پوشش ها و پوشرنگ ها 2
1و1و3 تصادفات و سوانح جاده اي 4
1و1و4 منابع 6

1-2 ) بررسی و ارزیابی روش های شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی مبتنی بر پردازش تصویر

1و2و1 چکیده 7
1و2و2 مقدمه 7
1و2و3 کارهای پیشین 8
1و2و4 روش های یافتن مکان علائم 8
1و2و5 آستانه گیری رنگی 8
1و2و6 تبدیل HSV 9
1و2و7 تجمع پیکسلی پویا 9
1و2و8 رشد ناحیه ای 9
1و2و9 تبدیل مبتنی بر مدل CIECAM97 9
1و2و10 تبدیل هاف 9
1و2و11 روش های دسته بندی نوع علائم 10
1و2و12 شاخص گذاری رنگ 10
1و2و13 تطبیق الگو 10
1و2و14 شبکه عصبی 11
1و2و15 ماشین بردار پشتیبان 11
1و2و16 روش SVSW) Space Variant Sensor Window ) 12
1و2و17 ارزیابی و مقایسه روش ها 12
1و2و18 نتیجه گیری 13
1و2و19 مراجع 14

1-3 ) تشخیص اعداد در علائم کنترل سرعت راهنمایی و رانندگی

1و3و1 چکیده 16
1و3و2 مقدمه 17
1و3و3 مشکلات پیش رو 18
1و3و4 جمع آوری تصاویر و داده ها 18
1و3و5 پیش پردازش بر روی تصاویر 19
1و3و6 کشف علائم ترافیکی 20
1و3و7 طبقه بندی علائم 20
1و3و8 استخراج ویژگی ها 20
1و3و9 جدا نمودن اعداد از پس زمینه تابلو 20
1و3و10 تفکیک ارقام 21
1و3و11 تحلیل اعداد 21
1و3و12 نتایج آزمایشات 22
1و3و13 نتیجه گیری 23
1و3و14 مراجع 24

1-4 ) روشی جدید برای شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی مبتنی بر تقاطع خطوط مرور

1و4و1 چکیده 25
1و4و2 مقدمه 25
1و4و3 کارهای پیشین 25
1و4و4 روش های فاز دسته بندی نوع علائم 26
1و4و5 روش جدید دسته بندی مبتنی بر تقاطع خطوط مرور 26
1و4و6 حذف پس زمینه و آستانه گیری و تبدیل باینری 26
1و4و7 استخراج خطوط مرور از علائم و نرمال سازی آنها 26
1و4و8 مقایسه خطوط مرور بر بانک اطلاعاتی و اعلام نوع علامت یافت شده 27
1و4و9 نتایج اصلی 27
1و4و10 نتیجه گیری 28
1و4و11 مراجع 28

1-5 ) شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از طبقه بندی بیزی

1و5و1 چکیده 29
1و5و2 مقدمه 29
1و5و3 استخراج ویژگی 30
1و5و4 طبقه بندی بیزی 30
1و5و5 شناسایی علائم 31
1و5و6 نتایج به دست آمده 32
1و5و7 جمع بندی و نتیجه گیری 33
1و5و8 مراجع 33

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم روش جدید تشخیص الگو برای سیستم هشدار دهنده علائم راهنمایی رانندگی

سیستم دارای دو مرحله اصلی است: استخراج لبه ها به کمک الگوریتم جدید پیشنهادی و سپس تعیین محل تابلو با استفاده از مکانیزم امتیازدهی به پیکسل که بیان گونه همان ها شد. مرحله استخراج لبه ها خود شامل دو بخش دسته بندی و سپس نازک سازی با استفاده از آستانه گیری می باشد. شکل 5 تا 7 دو تصویر را به همراه نتایج این دو بخش نمایش میدهد.
پس از استخراج لبه ها، با توجه به الگوریتم شده بیان ، ها را پیکسل امتیازبندی کرده تا اینکه محل تابلو تعیین گردد. شکل 9 انتهایی ترین لبه سمت چپ تابلو را نشان میدهد که خطی عمودی شده دادهعبور از آن و کران سمت ترتیب این به چپ تابلو یافته شده است.
یافتن کران سمت چپ شکل تابلو در تصویر به همین منوال نقاط مماس بر سطح تابلو در سمت راست و بالا و پائین یافته شده و با عبور دادن خطوط افقی و عمودی از آنها، محل تابلو نهایتاً به صورت دقیق یافته می شود. شکل 9 و 10 نتیجه نهایی و تصویر خروجی را نشان میدهد

فهرست کامل فصل دوم روش جدید تشخیص الگو برای سیستم هشدار دهنده علائم راهنمایی رانندگی

2-1) روش جدید تشخیص الگو برای سیستم هشدار دهنده شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی

2و1و1 چکیده 34
2و1و2 مقدمه 34
2و1و3 کارهای پیشین 35
2و1و4 روش های فاز دسته بندی نوع علائم 35
2و1و5 پیاده سازی روش جدید تشخیض الگو 35
2و1و6 فاز یافتن مکان علائم : استخراج ناحیه مفید و تبدیل RGB به HSV استخراج و پالایش اشیا 36
2و1و7 تشخیص شکل هندسی علائم 37
2و1و8 استخراج خطوط مرور از علائم و نرمال سازی آنها 38
2و1و9 مقایسه خطوط مرور با بانک اطلاعاتی و اعلام نوع علامت یافت شده 39
2و1و10 هشدار علائم شناسایی شده به راننده 40
2و1و11 نتایج عملی 40
2و1و12 نتیجه گیری 41
2و1و13 مراجع 41

2-2) شناسایی تابلوهای راهنمایی و رانندگی با استفاده از الگوریتم مبتنی بر تشخیص الگو

2و2و1 خلاصه 43
2و2و2 مقدمه 43
2و2و3 مطالعات پیشین 44
2و2و4 روش پیشنهادی 45
2و2و5 نتایج 46
2و2و6 نتیجه گیری 48
2و2و7 مراجع 49

2-3) تشخیص محل تابلو راهنمایی و رانندگی در تصویر با استفاده از دسته بندی پیکسل ها و آستانه گیری دو مرحله ای

2و3و1 چکیده 50
2و3و2 مقدمه 50
2و3و3 الگوریتم پیشنهادی 51
2و3و4 دسته بندی پیکسل ها 51
2و3و5 آستانه گیر دو مرحله ای 52
2و3و6 یافتن محل تابلو در تصویر 53
2و3و7 نتایج پیاده سازی 54
2و3و8 مراجع 55

2-4) بررسی و ارزیابی روش های شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی مبتنی بر پردازش تصویر

2و4و1 چکیده 56
2و4و2 مقدمه 56
2و4و3 کارهای پیشین 57
2و4و4 روش های یافتن مکان علائم 57
2و4و5 آستانه گیری رنگی 57
2و4و6 تبدیل HSV 58
2و4و7 تجمع پیکسلی پویا 58
2و4و8 تبدیل مبتنی بر مدل CIECAM97 58
2و4و9 تبدیل هاف 58
2و4و10 روش های دسته بندی نوع علائم 59
2و4و11 شاخص گذاری رنگ 59
2و4و12 تطبیق الگو 59
2و4و13 شبکه عصبی 60
2و4و14 ماشین بردار پشتیبان 60
2و4و15 روش SVSW) Space Variant Sensor Window ) 61
2و4و16 مقایسه و ارزیابی روش ها 61
2و4و17 نتیجه گیری 61
2و4و18 مراجع 62

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

نوع ديگري از مكانيزم شكست پذيري چند جهتي شامل استفاده از كوپلينگ لوله در سطح يا كمـيبالاتر از زمين مي باشد. قسمت رزوه شده لوله(پايـه )بخـش ضـعيف شـده راتشـكيل مـي دهـد كـهشكست در آنجا اتفاق مي افتد . بنابراين براساس سرعت برخورد پايه از كوپلينگ جدا شده و از روي وسيله نقليه عبور مي كند يا به جلوي وسيله نقليه متصل مي شود. ايـن طـرح، بـه خصـوص بـرايخيابان هاي شرياني ، بسيار موثر بوده و مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. شـكل (8-9) و (8-10) جزئيات اين سيستم را نشان مي دهد.
در اين فصل درباره طراحي پايه هاي شكسـت پـذير، عملكـرد سـازه اي و دينـاميكي، شـرايط دواممسائلي بيان شد. در صفحات بعدي وضعيت موجود طراحـي و اجـراي پايـه علائـم در كشـور مـوردبررسي قرار خواهد گرفت.

فهرست کامل فصل سوم شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

3-1 ) شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

چکیده 77
مقدمه 78
3و1و1 کلیات 79
3و1و1و1 تعاریف 79
3و1و1و2 انواع علايم از نظر نصب 81
3و1و1و3 علايم بالاسري 81
3و1و1و4 علايم كنسولي 82
3و1و1و5 علائم كناري بزرگ و كوچك 83
3و1و1و6 انواع پايه علائم از نظر جنس و شكل مقطع 83
3و1و1و7 مقاطع فولادي 83
3و1و1و8 مقاطع آلومينيومي 85
3و1و1و9 بتن پيش تنيده 85
3و1و1و10 چوب 85
3و1و2 نيروهاي وارد به علائم 87
3و1و2و1 تعاریف 88
3و1و2و2 انواع بارهاي وارد بر علائم 89
3و1و2و3 بار مرده 89
3و1و2و4 بار زنده 89
3و1و2و5 بار يخ 89
3و1و2و6 بار باد 90
3و1و2و7 معادله فشار مبناي باد 92
3و1و2و8 معادله فشار باد طراحي 95
3و1و2و9 تركيب هاي بار 99
3و1و2و10 بارهاي طراحي باد روي سازه 101
3و1و2و11 اعمال نيروها 101
3و1و2و12 بارهاي طراحي براي قسمت هاي افقي 101
3و1و2و13 بارهاي طراحي براي پايه هاي عمودي 101
3و1و2و14 بار نامتقارن باد 103
3و1و2و15 پايه هاي كنسولي بالاسري 103
3و1و3 كليات تحليل و طراحي 104
3و1و3و1 تعاریف 105
3و1و3و2 روش طراحي 105
3و1و3و3 تحليل سازه اي 105
3و1و3و4 انواع تكيه گاه علائم از نظر طراحي 106
3و1و3و5 تكيه گاه كنسولي عمودي(پايه) 106
3و1و3و6 تكيه گاه افقي (عضو منفرد يا خرپا) 106
3و1و3و7 اثرات ثانويه 106
3و1و4 طراحي فولادي 108
3و1و4و1 تعاريف 109
3و1و4و2 مصالح فولادي 109
3و1و4و3 كمانش موضعي 109
3و1و4و4 طبقه بندي مقاطع فولادي 109
3و1و4و5 نسبت عرض به ضخامت براي مقاطع لوله اي گرد و چند وجهي 110
3و1و4و6 نسبت عرض به ضخامت براي مقاطع غير لوله اي فشاري 110
3و1و4و7 پايه هاي با مقطع لاغر 111
3و1و4و8 تنش هاي خمشي مجاز براي پايه هاي لوله اي گرد و يا چند وجهي 111
3و1و4و9 تنش هاي خمشي مجاز براي مقاطع t شكل و ناوداني 113
3و1و4و10 خمش حول محور قوي 114
3و1و4و11 پايه هاي با مقاطع متراكم و غير متراكم با مهار جانبي كافي 114
3و1و4و12 پايه هاي با مقطع متراكم و غير متراكم با مهار جانبي ناكافي 114
3و1و4و13 خمش حول محور ضعيف 115
3و1و4و14 پايه هاي با مقطع متراكم 116
3و1و4و15 پايه هاي با مقطع غير متراكم 116
3و1و4و16 تنش مجاز خمشي براي ميله هاي توپر با مقطع گرد و چهارگوش 116
3و1و4و17 تنش مجاز كششي 116
3و1و4و18 تعيين سطح A 117
3و1و4و19 حد لاغري 118
3و1و4و20 تنش فشاري مجاز 118
3و1و4و21 اعضاء خرپا در حالت فشاري 119
3و1و4و22 تنش برشي مجاز 119
3و1و4و23 پايه هاي لوله اي گرد 119
3و1و4و24 پايه هاي لوله اي چند وجهي 119
3و1و4و25 مقاطع ديگر 120
3و1و4و26 تنش هاي تركيبي 120
3و1و4و27 پايه هاي كنسولي عمودي 120
3و1و4و28 مقاطع ديگر 121
3و1و4و29 فشار محوري، خمش و برش 121
3و1و4و30 كشش محوري، خمش و برش 121
3و1و4و31 جزئيات طراحي 121
3و1و4و32 حداقل ضخامت 122
3و1و4و33 رواداري ابعاد 122
3و1و4و34 لوله هاي فولادي جوشكاري شده يا بدون درز 122
3و1و4و35 لوله هاي ساختماني توليد سرد يا گرم، جوشكاري شده يا بدون درز با مقطع گرد يا چهار گوش 123
3و1و4و36 لوله هاي باريك شونده 124
3و1و4و37 اتصال وصله اي لغزنده در محل 125
3و1و4و38 اتصال هاي جوشي 125
3و1و4و39 وصله هاي جوشي پيراموني 125
3و1و4و40 جوش هاي درز طولي 125
3و1و4و41 جوش اتصال پايه به صفحه زير ستون 126
3و1و4و42 ميله هاي مهاري 126
3و1و4و43 انواع ميله مهاري 127
3و1و4و44 مصالح ميله مهاري 127
3و1و4و45 مباني طراحي 127
3و1و4و46 تنش هاي مجاز ميله هاي مهاري 128
3و1و4و47 ضوابط مهاري 128
3و1و4و48 ساير ملاحظات 129
3و1و4و49 نيروهاي دوره اي ناشي از باد 129
3و1و4و50 پيش تنيدگي ميله مهاري 129
3و1و4و51 شاقولي بودن ميله مهاري 129
3و1و4و52 تنش خمشي در ميله مهاري 130
3و1و4و53 استفاده از ملات 130
3و1و4و54 توزيع نيروها در ميله مهاري 130
3و1و5 طراحي بتن پيش تنيده 132
3و1و5و1 تعاریف 133
3و1و5و2 مصالح 134
3و1و5و3 طراحی 134
3و1و5و4 روش طراحی 134
3و1و5و5 مقاومت بتن 134
3و1و5و6 تنش هاي مجاز 134
3و1و5و7 ميله هاي كششي (تاندون ها) 134
3و1و5و8 اتلاف پيش تنش 135
3و1و5و9 مقاومت ها 136
3و1و5و10 مقاومت خمشي طراحي 136
3و1و5و11 مقاومت برشي طراحي 136
3و1و5و12 مقاومت پيچشي طراحي 137
3و1و5و13 تركيب برش و پيچش 138
3و1و5و14 سيم بافته شده پيش تنيدگي 138
3و1و5و15 طول مهاري 139
3و1و5و16 طول انتقال 139
3و1و5و17 دوام 139
3و1و5و18 پوشش بتن 139
3و1و5و19 رواداري هاي توليد 140
3و1و6 شرايط بهره برداري 141
3و1و6و1 تعاریف 142
3و1و6و2 تغيير شكل 142
3و1و6و3 تكيه گاه و پايه هاي علائم بالاسري 142
3و1و6و4 تكيه گاه بالاسري كنسولي 142
3و1و6و5 تكيه گاه كنسولي 142
3و1و6و6 تكيه گاه افقي 143
3و1و6و7 ارتعاشات 143
3و1و6و8 شرايط لازم براي هر عضو خرپا 143
3و1و6و9 خيز منفي 144
3و1و7 طراحي خستگي 146
3و1و7و1 تعاريف 147
3و1و7و2 انواع سازه ها 147
3و1و7و3 ضوابط طراحي 147
3و1و7و4 ضرايب اهميت خستگي 147
3و1و7و5 بارهاي طراحي خستگي 158
3و1و7و6 تندباد شلاقي 158
3و1و7و7 تند باد طبيعي 159
3و1و7و8 تندباد ناشي از عبور كاميون 159
3و1و8 پايه هاي شكست پذير 161
3و1و8و1 تعاریف 162
3و1و8و2 طراحي پايه هاي شكست پذير 162
3و1و8و3 عملكرد سازه اي 163
3و1و8و4 عملكرد ديناميكي 163
3و1و8و5 ضوابط ارزيابي آزمايش ضربه 164
3و1و8و6 ارزيابي تحليلي آزمايش هاي ضربه 164
3و1و8و7 ساير شرايط 165
3و1و8و8 شرايط دوام 166
3و1و8و9 مكانيزم هاي شكست پذيري 166
3و1و8و10 شكست پذيري صفحه لغزنده 167
3و1و9 پيوست : بررسي وضعيت موجود طراحي و اجراي پايه علائم در كشور 177
3و1و9و1 موسسه هاي دست اندر كار طراحي و ساخت علائم عمودي 177
3و1و9و2 موسسه هاي مرتبط يا راههاي برون شهري 177
3و1و9و3 موسسه هاي مرتبط با راههاي درون شهري 177
3و1و9و4 ساير موسسات 178
3و1و9و5 وضع موجود از نظر طراحي و ساخت پايه 178
3و1و9و6 مصوبات وزارت راه و ترابري 178
3و1و9و7 ضوابط بخش علائم آئين نامه ايمني راهها 179
3و1و9و8 ضوابط ساير شركت ها 180
3و1و9و9 بررسي هاي ميداني 180
3و1و9و10 نمونه هاي مشاهده شده 180
3و1و9و11 تحليل مشاهدات 188
3و1و9و12 وضعيت ايمني پايه ها 189
3و1و9و13 وضعيت طراحي پايه ها 189
3و1و9و14 وضعيت نصب 190
3و1و9و15 نتيجه گيري وضع موجود 190
3و1و10 منابع 192

قسمت هایی از فصل چهارم تاثير بكارگيري تجهيزات و سيستم هاي تامين ايمني راه ها

ارزيابي وضعيت ايمني بصورت كمي در كنار عوامل تاثيرگذاري همچون طراحي، اجرا و سازگاري با محيط در فرآيند مديريت و توسعه پروژه همواره مسئلهاي چالش برانگيز بوده است. اين در حالي است كه موضوع ايمني بخش جداييناپذير خطمشي طراحي راه بر اساس نوع كاربري مورد نظر محسوب ميشود. گرچه اصلاح هندسي راه به تنهايي مي تواند دركاهش كمي آمار تصادفات جاده اي بسيار تاثير گذار باشد، اما كاهش شدت تصادفات اغلب با كنترل اصول ايمن سازي در عمل امكانپذير خواهد بود. متاسفانه امروز در جاده هاي كشور ناهمگوني هاي بسياري راه و وضعيت فيزيكي و هندسي حاشيه آن وجود دارد كه اين امر باعث بحراني شدن وضعيت اين نواحي از نظر شدت سوانح جادهاي شده است. يک راه ايمن شامل محدوده اي بدون اشياء و نقاط خطرناک و همچنين نيازمند وجود عوامل و تجهيزات ايمني حاشيه راه مي باشد. هنگام طراحي يک جاده و متعلقات آن، طراحان بايد بكارگيري ضوابط هندسي راه و در نظر گرفتن كليه شرايط و احتمال تاثير عوامل خارج از محدوده راه را بر سطح ايمني راه به حداقل رسانده و مورد ارزيابي قرار دهند. بنابراين ايمني شبكه جاده اي در يک تقسيم بندي كلي نيازمند توجه به سه فاكتور اصلي طراحي هندسي، تعمير و نگهداري و علائم كنترل ترافيک مي باشد

فهرست کامل فصل چهارم تاثير بكارگيري تجهيزات و سيستم هاي تامين ايمني راه ها

4-1 ) تاثير بكارگيري تجهيزات و سيستم هاي تامين ايمني راه ها و تعيين نقش آنها بر عملكرد ايمني جاده هاي برون شهري

4و1و1 چکیده 196
4و1و2 مقدمه 197
4و1و3 پیشینه تحقیق 198
4و1و4 روش تحقیق 200
4و1و5 تحليل اطلاعات و مطالعه موردي 200
4و1و6 محورمطالعه 206
4و1و7 ارائه راهكارها 206
4و1و8 نتیجه گیری 209
4و1و9 منابع 210

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید