50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع پژوهشی دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل TBM

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1100 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل TBM است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش عوامل موثر بر ضريب بهره وري دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش کاربرد شبکه های عصبی در تونل زنی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی سرعت پیشروی حفر تونلهای زیر زمینی توسط دستگاه تمام مقطع و نگرشی بر حفر تونل آبرسانی قمرود توسط این دستگاه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مطالعه سازندها از نقطه نظر ژئومکانیکی جهت حفاری توسط ماشین های حفر تمام مقطع و مطالعه موردی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش حفر تونل توسط دستگاه تمام مقطع با نگرشی خاص بر حفر تونل قمرود بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش مطالعه مدیریت ریسک در حفاری مکانیزه تونل ها با استفاده از بررسی شده است

اين ماشين ها تمام مقطع هاي دايره اي را يك جا حفر مي كنند و معمولا آنها را به نام ماشين هاي تونل حفر كن مي نامند و با علامت اختصاري T.B.M كه حروف اول نام انگليسي دستگاه است از آنها نام مي برند . تكامل و گسترش اين دستگاه ها سبب شده است كه آهنگ پيشروي تونل ها در حد قابل توجهي افزايش يابد . امروزه در سنگ هاي نسبتا سخت نيز براي حفر تونل از اين ماشين ها استفاده مي كنند . بعد از سال ها تلاش و ساخت انواعي از اين نوع ماشين ها كوشش هاي بعدي به منظور ساخت ماشين هاي تمام مقطعي بود كه شرايط سخت زمبن شناختي قادر به حفر تونل باشد كه آهنگ پيشرفت و تكامل در اين زمينه در مقايسه با پيشرفت هاي اوليه اين ماشين ها محدود تر است . در واقع شروع اين تحقيقات كوشش هاي رابينز در سال 1957 ميلادي براي ساخت ماشين هايي بود كه بتواند در سنگ هاي خيلي سخت نيز با راندمان معقول تونل حفر كند . در آن زمان به تدريج اين دستگاه ها سنگينتر و محكم تر شد ند و توان آنها نيز افزايش يافت اما پيشرفت آنها در زمينه حفر سنگ هاي محكم كند است

قسمت هایی از فصل اول عوامل موثر بر ضريب بهره وري دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل

در شرايطي كه سنگ پايدار است و ميزان آب ورودي به تونل نيز كم است از اين نوع TBM استفاده مي شود كه خود شامل دو نوع متمايز يك كفشكه و دو كفشكه مي باشد .هر دو روش بر پايه وجود كفشك هايي هستند كه در هنگام جلورفتن دستگاه با چسبيدن و فشار آوردن به ديواره سنگي تونل ، پايه هايي براي كمك به پيشروي دستگاه ايجاد مي كنند .بنابراين توده سنگ درونگيرتونل بايد از مقاومت كافي جهت تحمل فشار كفشك ها برخوردار باشد و حالت ريزشي نداشته باشد

فهرست کامل فصل اول عوامل موثر بر ضريب بهره وري دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل

1-1 ) عوامل موثر بر ضريب بهره وري دستگاه هاي حفاري تمام مقطع تونل

1.1.1 فصل اول:بررسی روشهای حفاری 14
1.1.1.1 ساير روشهاي حفاري 14
1.1.1.2 روش تونل سازي در زمين هاي فوق العاده ريزشي يا تونل سازي سپري 14
1.1.1.3 مزاياي تونل سازي سپري 16
1.1.1.4 انواع سپرها 17
1.1.1.5 جنبه هاي مختلف تونل سازي سپري 18
1.1.1.6 پوشش اصلي تونل هاي سپري 19
1.1.1.7 روش حفاري با سپرهايEPB 19
1.1.1.8 سپرهاي گلي 20
1.1.1.9 ماشين هاي حفاري بازويي 20
1.1.1.10 ماشین NEB 21
1.1.1.11 روش حفاری به کمک دستگاه TBM 22
1.1.1.12 تقسیم بندی ماشین های TBM 23
1.1.1.13 انواع ماشين حفر تمام مقطع تونل در سنگ سخت 23
1.1.1.14 انواع ماشين حفر تمام مقطع تونل در زمين نرم 31
1.1.1.15 اصول كار سپرها 32
1.1.1.16 انواع روش هاي تونل سازي سپري 33
1.1.2 فصل دوم:پارامترهای موثردرعملکرد TBM 43
1.1.2.1 نرخ نفوذ 44
1.1.2.2 نرخ پیشروی 45
1.1.2.3 عوامل موثر در نرخ پیشروی TBM 45
1.1.2.4 خصوصيات ماده سنگ 45
1.1.2.5 خصوصیات توده سنگ 46
1.1.2.6 نسبت بين سرعت نفوذپذيری و نيروی وارده به ازای هر تيغه 48
1.1.2.7 تأثير نسبت تنش و مقاومت 50
1.1.2.8 سرعت نفوذ، فاصلهداری و خصوصيات درزه 52
1.1.2.9 کارکرد TBMو طبقهبندی توده سنگ 53
1.1.2.10 کارکرد TBMو مقتضيات اوليه برایQTBM 55
1.1.2.11 رابطه بین AR وPR و QTBM 56
1.1.2.12 اثر فرسايش تيغه بر روی PRو ARو اثر تخلخل و مقدار کوارتز بر روی PRو رابطه اصلی QTBM 58
1.1.2.13 تخمين نرخ پيشروي TBMبا استفاده از مدل NTH 63
1.1.2.14 بهره وري ماشين 65
1.1.2.15 روشهاي پيش بيني ضريب بهرهوري 67
1.1.3 فصل سوم:نتیجه گیری 69
1.1.3.1 منابع و ماخذ 72
1.1.3.2 Abstract 74

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم کاربرد شبکه های عصبی در تونلزنی

تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع TBM و توسعه مدلهاي دقيق در اين زمانه هنوز هم هدف اصلي بيشتر محققين می باشد. زيرا ارزيابي عملکرد اين ماشينها بدلیل مسائل اقتصادي و هزينه هاي سنگين از اهميت ويژه برخوردار است. مدلهایی که براي تخمین نرخ نفوذ و پيشرو ارائه شده خود گویای آن مطلب است که پارامترها و روش هاي تخمین نرخ نفوذ بسيار متنوع می باشد. فاکتور کلیدی در کاربرد TBM در هر پروژه تونل سازی تخمين دقیق نرخ نفوذ و هزينه تيغه ها می باشد

فهرست کامل فصل دوم کاربرد شبکه های عصبی در تونلزنی

2-1) پیش بینی نرخ نفوذTBM بااستفاده از مدل شبکه های عصبی

2.1.1 فصل اول:کلیات 90
2.1.1.1 هدف 91
2.1.1.2 پیشینه تحقیق 91
2.1.1.3 روش کار وتحقیق 91
2.1.2 فصل دوم:تونل سازی مکانیزه 92
2.1.2.1 مقدمه 93
2.1.2.2 تاریخچه ماشین های حفاری تمام مقطع 93
2.1.2.3 قسمت های مختلف ماشین TBM 93
2.1.2.4 انواع ماشین های حفر تونل درسنگ 94
2.1.2.5 ماشین های حفر تونل ازنوع باز 95
2.1.2.6 ماشین های حفر تک سپره 96
2.1.2.7 ماشین های حفر تونل با سپر تلسکوپی 97
2.1.2.8 طراحی TBM 99
2.1.2.9 نرخ نفوذ 100
2.1.3 فصل سوم:کاربرد TBM درتونل های معدنی 101
2.1.3.1 مقدمه 102
2.1.3.2 کاربرد TBM درمعدن کاری زیرزمینی 102
2.1.3.3 معدن San manual 103
2.1.3.4 معدن Montana Stillwater 106
2.1.3.5 نتایج حاصل از بررسی کاربرد TBM دردومعدن 108
2.1.4 فصل چهارم:شبکه های عصبی 109
2.1.4.1 مقدمه 110
2.1.4.2 تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی 111
2.1.4.3 اساس بیولوژیکی شبکه های عصبی 111
2.1.4.4 قابلیت یادگیری شبکه های عصبی بیولوژیکی 113
2.1.4.5 اجزاء و ساختمان واحدهای مصنوعی 114
2.1.4.6 الگوریتم های یادگیری 117
2.1.4.7 روشهای وزن ثابت 117
2.1.4.8 روشهای آموزش بدون نظارت 117
2.1.4.9 روشهای آموزش با نظارت 118
2.1.4.10 روشهای آموزش تقویتی 118
2.1.4.11 روش انتشار معکوس خطا 118
2.1.4.12 انواع شبکه های عصبی مصنوعی 119
2.1.4.13 شبکه های تک لایه 119
2.1.4.14 شبکه های چند لایه 120
2.1.4.15 پرسپترون 121
2.1.4.16 پرسپترون چندلایه 124
2.1.4.17 شبکه های خودسازمانده 124
2.1.4.18 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی 124
2.1.4.19 جعبه ابزار شبکه های عصبی نرم افزار MATLAB 125
2.1.4.20 وارد کردن داده ها 125
2.1.4.21 پنجره اصلی شبکه های عصبی 126
2.1.4.22 ایجاد شبکه 127
2.1.4.23 آموزش دادن شبکه های عصبی 127
2.1.4.24 بررسی نتایج تولید شده توسط شبکه عصبی 127
2.1.5 فصل پنجم:پیش بینی نرخ نفوذ TBM در تونل انتقال آب کوئینز 129
2.1.5.1 مقدمه 130
2.1.5.2 معرفی تونل کوئینز 130
2.1.5.3 زمین شناسی عمومی منطقه 131
2.1.5.4 روش کار 132
2.1.5.5 داده های لازم برای آموزش شبکه 132
2.1.5.6 انتخاب مشخصات مناسب برای معماری شبکه 133
2.1.5.7 شبکه های پس انتشار 133
2.1.5.8 آموزش و اعتبار سنجی شبکه عصبی 138
2.1.5.9 آنالیز حساسیت پارامتر خروجی نسبت به پارامترهای ورودی 140
2.1.5.10 روش آماری 141
2.1.5.11 روش های تجربی 142
2.1.6 فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادها 144
2.1.6.1 مقدمه 145
2.1.6.2 نتیجه گیری 145
2.1.6.3 پیشنهادها 146
2.1.6.4 پیوست ها 147
2.1.6.5 فهرست منابع 150
2.1.6.6 Abstract 153

2-2) پيش بيني نرخ نفوذ TBMبا استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

2.2.1 چکیده 155
2.2.2 Abstract 155
2.2.3 مقدمه 156
2.2.4 مدل پس انتشار ANN 156
2.2.5 شبکه ها پس انتشار 157
2.2.6 انتخاب داده های ورودی 157
2.2.7 موقعیت زمین شناسی 158
2.2.8 آموزش و آزما ش شبکه 159
2.2.9 نتایج شبیه سازی 160
2.2.10 مراجع 162

2-3) کاربرد شبکه های عصبی در تونل زنی با TBM

2.3.1 فصل اول:ماشین حفاری تمام مقطع TBM 177
2.3.1.1 قسمت های مختلف ماشین 178
2.3.1.3 بدنه 178
2.3.1.4 صفحه حفار 178
2.3.1.5 ابزار برش 180
2.3.1.6 الگوهای یدمان ابزار برش برروی صفحه حفار 181
2.3.1.7 ابزار برش مرکزی 181
2.3.1.8 ابزار برش میانی 181
2.3.1.9 ابزار برش محیطی 182
2.3.1.10 چنگ زنها یا کفشکها 182
2.3.1.11 جک های رانش صفحه حفار 183
2.3.1.12 سیستم بارگیری و تخلیه مواد حفر شده 183
2.3.1.13 بازوی نصاب 184
2.3.1.14 سپر صفحه حفار 184
2.3.1.15 سپرهوای فشرده 184
2.3.1.16 سپرگل 184
2.3.1.17 سپر متعادل کننده فشار زمین 185
2.3.1.18 انواع ماشین های حفار تمام مقطع 187
2.3.1.19 ماشین های حفر تونل ازنوع باز 187
2.3.1.20 ماشین های حفر تونل تک سپره 189
2.3.1.21 ماشی نهای حفر تونل با سپر تلسکوپی 191
2.3.1.22 انتخاب نوع ماشین 192
2.3.1.23 مزایا و معایب ماشین های تمام مقطع 192
2.3.1.24 مزایا و معایب TBM باز 192
2.3.1.25 مزایا و معایب TBM تک سپر 193
2.3.1.26 مزایا و معایب TBM سپر تلسکوپی 195
2.3.1.27 مقایسه فنی-اجرایی 195
2.3.1.28 مقایسه هزینه سرمایه گذاری 195
2.3.2 فصل دوم:عمر مفید ابزار برش 197
2.3.2.1 ابزار برش 198
2.3.2.2 محاسبه عمر ابزار برش به روش CMS 203
2.3.2.3 محاسبه عمر ابزار برش به روش RMI 204
2.3.3 فصل سوم:پیشروی و بهره وری 209
2.3.3.1 نرخ نفوذ 210
2.3.3.2 عوامل اساسی موثر برسرعت نفوذ 211
2.3.3.3 سرعت حفاری 211
2.3.3.4 قطر و وزن دستگاه 212
2.3.3.5 نیروی رانش 212
2.3.3.6 توان ،سرعت دوران و گشتاور اعمالی 213
2.3.3.7 آزمون تردی 216
2.3.3.8 آزمون چال خوری 216
2.3.3.9 آزمون سایش 217
2.3.3.10 پیشروی 218
2.3.3.11 مدل QTBM 218
2.3.3.12 اثر افزایش نیروی تیغه برروی نرخ نفوذ و پیشروی 220
2.3.3.13 زمان مورد نیاز برای حفر تونل 222
2.3.3.14 مدل CSM 222
2.3.3.15 فشار در منطقه خرد شده 227
2.3.3.16 مدل RMI 227
2.3.3.17 بهره وری 228
2.3.3.18 مقایسه روش ها 232
2.3.4 فصل چهارم:شبکه های عصبی 237
2.3.4.1 مغز انسان 238
2.3.4.2 سلول عصبی 239
2.3.4.3 سلول عصبی مصنوعی 240
2.3.4.4 شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network 241
2.3.4.5 قابلیت های شبکه عصبی 242
2.3.4.6 مسائل مناسب برای یادگیری شبکه های عصبی 242
2.3.4.7 یادگیری توسط شبکه های عصبی مصنوع 242
2.3.4.8 آشنایی با مدل نورون و معماری شبکه های عصبی 245
2.3.4.9 نورون با یک ورودی Scalar 245
2.3.4.10 توابع انتقال 246
2.3.4.11 نورون با یک بردار بعنوان ورودی 248
2.3.4.12 معماری شبکه های عصبی 249
2.3.4.13 شبکه های چندلایه 250
2.3.4.14 ساختمان داده های مورد استفاده 251
2.3.4.15 روشهای آموزش 252
2.3.4.16 شبکه های پرسپترون 253
2.3.4.17 مدل نورون پرسپترون 253
2.3.4.18 ایجاد یک شبکه پرسپترون 255
2.3.4.19 شبیه سازی شبکه 256
2.3.4.20 مقداردهی آغازین پارامترها 256
2.3.4.21 قوانین یادگیری 257
2.3.4.22 قاعده یادگیری پرسپترون 258
2.3.4.23 آموزش پرسپترون 259
2.3.4.24 محدودیت های شکبه پرسپترون 261
2.3.4.25 شبکه های پس انتشار 262
2.3.4.26 معماری شبکه های پس انتشار 262
2.3.4.27 شبکه های Feed Forward 264
2.3.4.28 ایجاد شبکه های Feed Forward 264
2.3.4.29 مقدار دهی آغازین به وزنها 265
2.3.4.30 شبیه سازی 265
2.3.4.31 آموزش شبکه 265
2.3.4.32 الگوریتم Back Propagation 266
2.3.4.33 آموزش دسته ای 266
2.3.4.34 آموزش دسته ای کاهش شیب 266
2.3.4.35 آموزش دسته ای کاهش شیب با Momentum 268
2.3.4.36 روشهای آموزشی سریعتر و کاراتر 269
2.3.4.37 سرعت آموزشی متغیر 270
2.3.4.38 پس انتشار ارتجاعی 271
2.3.4.39 الگوریتم شیب توام 272
2.3.4.40 الگوریتم شیب توام Fletcher-Reeves 273
2.3.4.41 الگوریتم شیب توام Polak-Ribiere 274
2.3.4.42 الگوریتم شیب توام Powell-Beale Restarts 274
2.3.4.43 الگوریتم شیب توام مقیاس شده 275
2.3.4.44 رویه های جستجوی خطی 276
2.3.4.45 الگوریتم های شبه نیوتن 276
2.3.4.46 الگوریتم BFGS 277
2.3.4.47 الگوریتم One Step Secant 278
2.3.4.48 الگوریتم Levenberg-Marquardt 278
2.3.4.49 کاهش مصرف درالگوریتم Levenberg-Marquardt 280
2.3.4.50 مقایسه سرعت و حافظه مورد نیاز درالگوریتم های مختلف 280
2.3.4.51 نتیجه گیری 281
2.3.4.52 بهبود عمومیت شبکه 282
2.3.4.53 تنظیم 283
2.3.4.54 تابع کارایی اصلاح شده 284
2.3.4.55 تنظیم خودکار 284
2.3.4.56 توقف زودرس 286
2.3.4.57 نتیجه گیری 286
2.3.4.58 پیش پردازش و پس پردازش 287
2.3.4.59 تحلیل Post-Training 288
2.3.4.60 محدودیت های پس انتشار 290
2.3.4.61 نمونه هایی از کاربرد شبکه های عصبی درتونل زنی با دستگاه TBM 292
2.3.4.62 پیش بینی نرخ نفوذ TBM درتونل گاوشان با استفاده از شبکه های عصبی 292
2.3.4.63 مدلسازی کارایی دستگاه TBM در تونل متروی آتن با شبکه های عصبی 293
2.3.4.64 منابع 295

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی سرعت پیشروی حفر تونلهای زیر زمینی توسط دستگاه تمام مقطع و نگرشی بر حفر تونل آبرسانی قمرود توسط این دستگاه

در سالهای اخیرصنعت حفاری نیز همانند سایر صنایع دستخوش تحولات تکنیکی و کاربردی فراوانی گردید که خوشبختانه نتایج حاصل از آن در ابعاد مختلف این صنعت گسترده بسیار مثبت و مفید بوده و عملیات اجرایی بسیاری از پروژه های بزرگ را که تا چندی پیش انجام آن غیر ممکن میرسید،آسان نموده است. گرچه موضوع حفاری ریشه در تاریخ کهنسال جهان دارد ، ولی فلسفه استفاده از این گونه ماشین آلات عمدتا در یک قرن اخیر و خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم شدیدا مورد توجه کارشناسان و مسئولین پروژه های بزرگ عمرانی یزرگ قرار گرفته.

فهرست کامل فصل سوم بررسی سرعت پیشروی حفر تونلهای زیر زمینی توسط دستگاه تمام مقطع و نگرشی بر حفر تونل آبرسانی قمرود توسط این دستگاه

3-1 ) بررسی سرعت پیشروی حفر تونلهای زیر زمینی توسط دستگاه تمام مقطع و نگرشی بر حفر تونل آبرسانی قمرود توسط این دستگاه

3.1.1 فصل اول:ماشین های حفاری تمام مقطع 321
3.1.1.1 قسمت های مختلف ماشین 322
3.1.1.2 بدنه 323
3.1.1.3 صفحه حفار 323
3.1.1.4 ابزار برش 324
3.1.1.5 الگوهای چیدمان ابزار برش بر روی صفحه حفار 326
3.1.1.6 چنگ زن ها یا کفشک ها 327
3.1.1.7 جک های رانش صفحه حفار 328
3.1.1.8 سیستم بارگیری و تخلیه مواد حفر شده 328
3.1.1.9 بازون نصاب 328
3.1.1.10 سپر صفحه حفار 328
3.1.1.11 انواع ماشین های حفار تمام مقطع 332
3.1.1.12 ماشین های حفر تولن تک سپره 334
3.1.1.13 ماشین های حفر تونل با سپر تلسکوپی 336
3.1.1.14 انتخاب نوع ماشین 337
3.1.1.15 مزایا و معایب ماشین های تمام مقطع 337
3.1.1.16 مقایسه فنی – اجرایی 340
3.1.1.17 مقایسه فنی – اجرایی 341
3.1.2 فصل دوم: انواع سازه های زیرزمینی 342
3.1.2.1 تونل های معدنی 345
3.1.2.2 طراحی تونل 347
3.1.2.3 روش های حفر تونل 350
3.1.3 فصل سوم: مکانیک سنگ 353
3.1.3.1 خواص فیزیکی سنگ ها 354
3.1.3.2 خواص مکانیکی سنگ ها 356
3.1.3.3 تنش های طبیعی و القایی 356
3.1.3.4 طبقه بندی مهندسی سنگ ها 358
3.1.3.5 رده بندی ژئومکانیکی سنگ ها 367
3.1.3.6 شاخص کیفیت تونل سازی 371
3.1.4 فصل چهارم:پیشروی و بهره برداری TBM 380
3.1.4.1 نرخ نفوذ 381
3.1.4.2 عوامل اساسی موثر بر سرعت نفوذ 382
3.1.4.3 پیشروی 391
3.1.4.4 مدل QTBM 391
3.1.4.5 اثر افزايش نیروی تیغه بر روی نرخ نفوذ و پیشروی 393
3.1.4.6 بهره وری 416
3.1.4.7 مقایسه روش ها 432
3.1.5 فصل پنجم:عمر مفید ابزار برش دستگاه TBM 437
3.1.5.1 ابزار برش 438
3.1.5.2 محاسبه عمر ابزار برش به روش CMS 442
3.1.5.3 محاسبه عمر ابزار برش به روش RMI 444
3.1.6 فصل ششم:کلیات طرح قمرود 448
3.1.6.1 معرفی طرح 449
3.1.6.2 موقعیت جغرافیایی و حدود منطقه مورد مطالعه 450
3.1.6.3 هدف از انجام طرح انتقال آب قمرود 451
3.1.6.4 سابقه مطالعات 451
3.1.7 فصل هفتم:مطالعات زمین شناسی منطقه 452
3.1.7.1 مقدمه 453
3.1.7.2 جایگاه و ویژگی های زمین ساختی گستره طرح 453
3.1.7.3 چینه شناسی تفصیلی مسیر تونل 454
3.1.7.4 ریخت شناسی منطقه 455
3.1.7.5 مطالعات زمین شناسی ساختمانی 457
3.1.7.6 ساختارهای زمین شناسی منطقه 458
3.1.7.7 چین خوردگی ها 458
3.1.8 فصل هشتم:انتخاب روش و دستگاه مناسب حفاری 462
3.1.8.1 شرایط زمین شناسی مسیرتونل 463
3.1.8.2 انتخاب روش حفاری مناسب 464
3.1.8.3 نحوه انتخاب ماشین حفار 464
3.1.8.4 ماشین های حفر تونل ازنوع باز 465
3.1.8.5 ماشین های حفر تونل تک سپره 466
3.1.8.6 ماشین های حفر تونل با سپر تلسکوپی 467
3.1.8.7 انتخاب نوع ماشین 468
3.1.8.8 لزوم استفاده از سپر و توانایی به کارگیری کفشک 468
3.1.8.9 مقایسه مزایا ومعایب ماشینهای حفر تونل در سنگ 470
3.1.8.10 سرعت اجرای ماشین های حفر تونل در سنگ 470
3.1.8.11 انتخاب ماشین مناسب حفر تونل 471
3.1.8.12 تهیه مشخصات فنی و انتخاب سازنده دستگاه 472
3.1.8.13 جمع بندی و نتیجه گیری 473
3.1.9 فصل نهم: شرایط محدود کننده تونل زنی با TBMدر قمرود 475
3.1.9.1 شرایط زمین شناسی محدود کننده تونل زنی با TBMو بررسی امکان وجود ومیزان تاثیر آنها در عملکرد
ماشین TBMتونل قمرود 476
3.1.9.2 محدودیت حفرپ یری 476
3.1.9.3 ناپایداری دیواره های تونل 477
3.1.9.4 ناپایداری سینه کار تونل 477
3.1.9.5 شرایط زمین های مچاله شونده 478
3.1.9.6 زون های گسله 479
3.1.9.7 هجوم آب زیرزمینی 480
3.1.9.8 شرایط ج ه کار مختلط 481
3.1.9.9 تمهیدات در نظر گرفته شده به منظور پیش بینی و مواجهه با شرایط دشوار در تونل 481
3.1.9.10 مطالعات حین اجرای پیش بینی شده 481
3.1.9.11 گمانه زنی پیشرو 481
3.1.9.12 گمانه زنی از سطح زمین 482
3.1.9.13 ابزار بندی و رفتار نگاری 482
3.1.9.14 آزمون های ژئوتکنیکی 482
3.1.9.15 آماربرداری از منابع آبهای زیرزمینی 482
3.1.9.16 پردازش داده ها و تهیه گزارش مطالعات انجام شده 482
3.1.9.17 تدابیر در نظر گرفته شده در طراحی ماشین وسیستم نگهداری و عملیات
اجرایی تونل 482
3.1.9.18 محدودیت حفر پذیری 482
3.1.9.19 ناپایداری دیواره های تونل 483
3.1.9.20 زون های گسله 483
3.1.9.21 هجوم آب زیرزمینی 484
3.1.10 فصل دهم: پیش بینی سرعت نفوز TBMدر تونل قمرود 486
3.1.10.1 روش کار 487
3.1.10.2 مدل NTH 487
3.1.10.3 شرایط زمین شناسی مسیر تونل 492
3.1.10.4 بررسی عملکرد ماشین حفر تمام مقطع در تونل قمرود توسط مدل NTH 493
3.1.10.5 بحث و تفسیر نتایج 495
3.1.11 فصل یازدهم: محاسبه نرخ مصرف دیسک های برشی دستگاه TBMدر پروژه قمرود 497
3.1.11.1 انواع دیسک های برشی 498
3.1.11.2 محاسبه نرخ مصرف دیسک برشی تونل انتقال آب قمرود 498
3.1.11.3 نتیجه گیری 501
3.1.12 فصل دوازدهم: نگهداری تونل قمرود 502
3.1.12.1 مقدمه 503
3.1.12.2 تونل انتقال اب قمرود 503
3.1.12.3 روش کار 503
3.1.12.4 سیستم طبقه بندی اندیس توده سنگ 504
3.1.12.5 مدلسازی با نرم افزار UDEC 505
3.1.12.6 خلاصه و نتیجه گیری 509
3.1.13 فصل سیزدهم: شاتکریت و بتن الیافی وامکان کاربرد آن برای نگهداری تونل قمرود 510
3.1.13.1 مقدمه 511
3.1.13.2 تولید سگمنت مسلح شده با آرماتور در کار انه تولید سگمنت کارگاه قمرود 511
3.1.13.3 تولید آزمایشی سگمنت با الیا فولادی 514
3.1.13.4 بررسی نتایج آزمایش 516
3.1.13.5 جمع بندی و نتیجه گیری 518
3.1.13.6 نتیجه گیری و پیشنهادات 520
3.1.13.7 منابع 522

قسمت هایی از فصل چهارم مطالعه سازندها از نقطه نظر ژئومکانیکی جهت حفاری توسط ماشین های حفر تمام مقطع و مطالعه موردی

براي حركت رو به جلوي دستگاه بواسطه جكهاي جلو برنده، بايسـتي دسـتگاه بـه جـاييتكيه كند. اگر پوشش اصلي تونل در پشت دستگاه استحكام كافي داشته باشد، مـي تـوانجكهاي طولي را به اين پوششها تكيه داد و به كمك آنها دستگاه را جلو برد. اين جكهـا درپيرامون دستگاه و به موازات محور آن تعبيه مي شوند. تعداد و توزيع آنهـا بـه گونـه اياست كه فشار يكنواختي را به سيستم آن بخش از تونل كه پشت دستگاه قرار دارد منتقـلمي كند. درحالت كلي، سيستم نگهداري موقت تونل در پشت دستگاه امكان چنين فراينـديرا ندارد و بنابراين در پيرامون ماشين و به حالت عمود بر محور آن تعدادي جـك تعبيـرمي كنند كه دو به دو در امتداد هم قرار دارنـد و بـه نـام كفشـك يـا ديـوار گيـر معـروفاند

فهرست کامل فصل چهارم مطالعه سازندها از نقطه نظر ژئومکانیکی جهت حفاری توسط ماشین های حفر تمام مقطع و مطالعه موردی

4-1 ) مطالعه سازند ها از نقطه نظر ژئومكانيكي جهت حفاري توسط ماشين هاي حفر تمام مقطع TBM ومطالعه موردي TBMخط 1قطار شهري

4.1.1 فصل اول:کلیات 543
4.1.1.1 هدف 543
4.1.1.2 پیشینه تحقیق 544
4.1.1.3 روش کار و تحقیق 545
4.1.2 فصل دوم: اجزاي TBMها 547
4.1.2.1 اجزاي اصلي انواع TBM 547
4.1.2.2 بدنه 548
4.1.2.3 صفحه حفاری 548
4.1.2.4 ابزار برش 549
4.1.2.5 ديوارگيرها يا كفشكها 552
4.1.2.6 جكهاي رانش صفحه حفاري 554
4.1.2.7 سيستم بارگيري و تخليه مواد حفر شده 554
4.1.2.8 سيستم نگهداري و جلوگيري از ريزش 557
4.1.3 فصل سوم: انواع TBMها 558
4.1.3.1 تقسيم بندي انواع TBMها 559
4.1.3.2 تقسيم بندي براساس نوع سپر 560
4.1.3.3 ماشین های حفر تونل ازنوع باز 560
4.1.3.4 ماشين هاي حفر تونل تك سپره 562
4.1.3.5 ماشين هاي حفر تونل دو سپره يا سپرهاي تلسكوپي 564
4.1.3.6 تقسيم بندي براساس نحوه نگهداري سينه كار 566
4.1.3.7 سپرهاي هواي فشرده 566
4.1.3.8 سپرهاي دوغابي 569
4.1.3.9 سپرهاي فشار تعادلي زمين 574
4.1.3.10 سپرهاي سينه كار باز 581
4.1.3.11 سپرهاي تركيبي 582
4.1.4 فصل چهارم: رابطه بين مطالعات اكتشافي و بهره وريTBM 584
4.1.4.1 نقش مطالعات اكتشـافي وداده هـاي حاصـل از آن در ارتبـاط بـا نـرخ
پيشروي و بهره وري TBM 585
4.1.4.2 پیشروی 585
4.1.4.3 نرخ نفوذ 586
4.1.4.4 مدل QTBM 591
4.1.4.5 اثر افزايش نيروي تيغه بر روي نرخ نفوذ و پيشروي 593
4.1.4.6 بهره وري و راندمان TBM 597
4.1.5 فصل پنجم: مراحل انتخاب TBMمناسب 600
4.1.5.1 انواع حفريات زيرزميني 601
4.1.5.2 طراحی تونل 603
4.1.5.3 فعاليت هاي اكتشافي لازم براي انتخاب و استفاده از TBM 606
4.1.5.4 شناسايي منطقه 609
4.1.5.5 نمونه برداری و گمانه زنی 609
4.1.5.6 رسم نقشه هاي زمين شناسي و تهيه گزارش 610
4.1.5.7 انجام آزمون و تهيه داده هاي مربوطه 610
4.1.5.8 توصيف شرايط ژئوتكنيكي ساختگاه با توجه به تونل سازي مكانيزه 612
4.1.5.9 توصيف ويژگي هاي ماشين حفار مكانيزه 613
4.1.5.10 انتخاب دستگاه TBM 614
4.1.6 فصل ششم: معرفي TBMمناسب جهت حفر تونل در يك سازند مشخص 615
4.1.6.1 تقسيم بندي سازنده ها از نظـر مقاومـت فشـاري و روش هـاي خـاص
تونل زني در هر يك از سازندها و معرفي TBMمناسب 615
4.1.6.2 حفر تونل در لايه هاي نرم 616
4.1.6.3 حفر تونل در لايه هاي نيمه سخت 622
4.1.6.4 معرفي رودهدرها 623
4.1.6.5 حفر تونل در لايه سخت 624
4.1.6.6 نكات ضروري در انتخاب TBMبراي حفر تونل در لايه هاي سخت 625
4.1.6.7 مقايسه كاربرد و بازدهي حفاري به كمك TBMو حفاري به روش آتشكاري 626
4.1.6.8 تجهيزات و نيروي انساني 629
4.1.6.9 زمان ساخت تجهيزات و انتقال به سايت 630
4.1.7 فصل هفتم: مطالعه موردي 631
4.1.7.1 مطالعه موردي TBMخط يك متروي تبريز 632
4.1.7.2 آزمايش هاي ژئوتكينيكي 633
4.1.7.3 نتايج بدست آمده از بررسي تمامي گمانه ها 634
4.1.7.4 مشخصات ماشين TBMانتخابي براي خط 1متروي تبريز 638
4.1.7.5 روند پيشروي TBMخط يك متروي تبريز و مشكلات پيش رو 639
4.1.7.6 تأثير بولدرها بر روي ساخت تونل 640
4.1.7.7 تجربيات تونلسازي در مواجهه با زمين هاي بولدردار 641
4.1.7.8 انتخاب ماشين حفاري براي زمين هاي بولدردار 643
4.1.7.9 خصوصيات يك دستگاه EPBمناسب بـراي كـار در زمـين هـاي بولدردار 645
4.1.7.10 راهكارهاي كاهش مشكلات دستگاه EPBدر مواجهه با بولدرها 654
4.1.8 فصل هشتم: نتيجه گيري وپيشنهادات 657
4.1.8.1 نتیجه گیری 657
4.1.8.2 پیشنهادات 658
4.1.8.3 پیوست 661
4.1.8.4 منابع و ماخذ 681
4.1.8.5 Abstract 686

4-2 ) مقاوم سازی ساختمانهای شهری در مقابل نشست ناشی از حفاری تونل با TBMبا رویکرد توسعه پایدار

4.2.1 چکیده 689
4.2.2 مقدمه 689
4.2.3 تعیین میزان نشست ساختمان 690
4.2.4 روشهای مقابله با نشست 693
4.2.5 روشهای حفاظتی-پایدارسازی 693
4.2.6 روش اختلاط درعمق 693
4.2.7 روش اختلاط درعمق 693
4.2.8 روش ستونهای ملات از پیش حفاری شده 694
4.2.9 روش تزریق نفوذی 694
4.2.10 روش تزریق جت 695
4.2.11 انجماد 695
4.2.12 روشهای اصلاح خاک از طریق TBM 695
4.2.13 اصلاح خاک از طریق پیشانی کار 696
4.2.14 اصلاح خاک از طریق پوشش داخلی تونل 696
4.2.15 روش های جبرانی 697
4.2.15 روش تزریق تراکمی 697
4.2.16 روش تزریق شکافتی 698
4.2.17 روش تزریق نفوذی 699
4.2.18 نتیجه گیری 699
4.2.19 مراجع 699

4-3 ) اثر حفاري تونل خط 2متروي مشهد با استفاده از TBMبر سازه هاي مجاور در شرايط مختلف

4.3.1 خلاصه 702
4.3.2 مقدمه 702
4.3.3 تاریخچه مترو 703
4.3.4 مشخصات طرح 704
4.3.5 مشخصات ژئوتكنيكي مسير 705
4.3.6 معرفی مدل 705
4.3.7 تغييرات نشست در عمق 706
4.3.8 نمودارهای تغییرات مدول الاستیسیته 706
4.3.9 نمودارهای تغييرات ضريب اصطكاك داخلي 707
4.3.10 نمودار تغییرات چسبندگي لايهها 708
4.3.11 نتیجه گیری 709
4.3.12 مراجع 709

4-4 ) اجراي تونل بروش مكانيزه با استفاده از TBMدر توده سنگهاي ضعيف

4.4.1 چکیده 710
4.4.2 مقدمه 710
4.4.3 وضعيت زمين شناسي و شرايط توده سنگ مسير تونل 711
4.4.4 عوامل مؤثر در گير كردن و توقف دستگاه 712
4.4.5 اقدامات اصلاحي و بحث 716
4.4.6 تغيير اصلاحي صفحه حفار 717
4.4.7 كوپلينگ محركه كله حفار 719
4.4.8 تغيير در سيستم پشتيباني به منظور حفاري در حالت تك سپري 719
4.4.9 سيستم ثبت اطلاعات 719
4.4.10 نتیجه گیری 719
4.4.11 منابع 720

4-5 ) انتخاب TBMمناسب براي حفاري تونل متروي شيراز با استفاده از روش AHP

4.5.1 چکیده 722
4.5.2 Abstract 722
4.5.3 مقدمه 723
4.5.4 زمين شناسي عمومي شيراز 723
4.5.5 مشخصات فني تونل 724
4.5.6 شرح روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي 724
4.5.7 انتخاب مناسبترين TBMبراي حفاري تونل متروي شيراز 724
4.5.8 نتیجه گیری 729
4.5.9 مراجع 729

4-6 ) پيش بيني سرعت نفوذ TBMدر حفاري تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از مدل NTH

4.6.1 چکیده 730
4.6.2 Abstract 730
4.6.3 مقدمه 731
4.6.4 معرفي پروژه تونل انتقال آب سبزكوه 731
4.6.5 زمین شناسی مسیر تونل 731
4.6.6 مدل NTH 732
4.6.7 بررسي عملكرد ماشين حفاري در تونل سبزكوه با استفاده از مدل NTH 738
4.6.8 نتیجه گیری 739
4.6.9 مراجع 739

4-7 ) تعيين تأخير ناشي از تعويض ديسككاترها و هزينه هاي ناشي از آن در دستگاه ٢ TBMو١قطعات تونل انتقال آب قمرود

4.7.1 چکیده 741
4.7.2 Abstract 741
4.7.3 مقدمه 742
4.7.4 ابزار برشی 742
4.7.5 فرسايش نرمال در سطح برشي ناشي از حركت مداوم ديسك كاتر بر روي سنگ جبهه كار 742
4.7.6 بروز اشكالات مكانيكي در ساختار ديسك كاتر ناشي از تنشهاي كاري 742
4.7.7 روش يها ينيبشيپ عمر کاتر 743
4.7.8 محاسبه زمان تأخير و يعمر کاتر برا يواحدها يمختلف مس ر تونل 745
4.7.9 نتیجه گیری 746
4.7.10 مراجع 746

4-8 ) شناسايي وبررسي ريسكهاي مرتبط با زمين و TBMدر تونلزني با روش تعادل ( فشار زمين ،(EPBمطالعهي موردي خط يك متروي اهواز

4.8.1 چکیده 747
4.8.2 مقدمه 747
4.8.3 شناسایی ریسک 748
4.8.4 پروژه های تونل زنی مترو 748
4.8.5 پروژهي خط يك متروي اهواز 748
4.8.6 زمينشناسي و ژئوتكنيك 749
4.8.7 منابع ماليپروژه يو نحوه تامين آن 749
4.8.8 منابع ريسك و ساختار شكست ريسك تونلزني به روش EPBدر مترو اهواز 749
4.8.9 فهرست ريسكهاي زمين و TBMدر روش تعادل فشار زمین( (EPBدر متروي اهواز 750
4.8.10 نتیجه گیری 754
4.8.11 مراجع 754

4-9 ) محاسبه بهره وري و نرخ پيشروي دستگاه TBMدر پروژه تونل انتقال آب كرج –تهران با استفاده از مدل هاي تجربي

4.9.1 چکیده 755
4.9.2 مقدمه 755
4.9.3 نرخ پیشروی 755
4.9.4 روش تحلیل 756
4.9.5 محاسبه نرخ پيشروي 760
4.9.6 نتیجه گیری 761
4.9.7 منابع 762

4-10 ) محاسبه نرخ مصرف دیسک برشی TBMدر تونل بلند زاگرس

4.10.1 چکیده 763
4.10.2 Abstract 763
4.10.3 مقدمه 764
4.10.4 بحث 764
4.10.5 نتیجه گیری 767
4.10.6 منابع 767

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم حفر تونل توسط دستگاه تمام مقطع با نگرشی خاص بر حفر تونل قمرود

سرعت حفاری ماشین Double Shield به طور تئوریک دو برابر ماشین Single Shield و در عمل براساس آمار پروژه های مشابه، 30 درصد بیشتر است. ماشین Open نیز همین برتری را بر ماشین Single Shield دارد، با این تفاوت که Double Shield به دلیل نصب همزمان سگمنت، در پایان ، حفاری اجرای تونل را تکمیل می کند ولی پس از حفاری با ماشین Open ،تونلسازی تمام نشده و ، فعالیت بتن ریزی آغاز می شود و به این ترتیب زمان بتن ریزی بر زمان اجرای تونل افزوده خواهد شد.
با توجه به نرم بتن ریزی متوسط 150 متر در ماه، با روشهای معمول در داخل کشور و با توجه به داشتن تنها یک جبهه کار لاینینگ برای این تونل کور، در صورت انتخاب ماشین Openبرای اجرای این پروژه، بیشتر از 110 ماه بر مدت زمان اجرای این تونل 17700 متری افزوده خواهد شد.
در نتیجه با توجه به مجموع مطالب ذکر شده در بالا و مدت زمان اجرای محدود 60 ماهه پروژه، ماشین سپر تلسکوپی بر دو ماشین دیگر ارجحیت دارد

فهرست کامل فصل پنجم حفر تونل توسط دستگاه تمام مقطع با نگرشی خاص بر حفر تونل قمرود

5-1 ) حفر تونل توسط دستگاه تمام مقطع TBMبا نگرشی خاص بر حفر تونل قمرود

5.1.1 فصل اول:ماشین های حفاری تمام مقطع 781
5.1.1.1 بدنه 783
5.1.1.2 صفحه حفار 783
5.1.1.3 ابزار برش 785
5.1.1.4 الگوهای چیدمان ابزار برش بر روی صفحه حفار 786
5.1.1.5 چنگ زن ها یا کفشک ها 788
5.1.1.6 جک های رانش صفحه حفار 788
5.1.1.7 سیستم بارگیری و تخلیه مواد حفر شده 789
5.1.1.8 بازون نصاب 789
5.1.1.9 سپر صفحه حفار 789
5.1.1.10 انواع ماشین های حفار تمام مقطع 793
5.1.1.11 ماشین های حفر تولن تک سپره 796
5.1.1.12 ماشین های حفر تونل با سپر تلسکوپی 798
5.1.1.13 انتخاب نوع ماشین 799
5.1.1.14 مزایا و معایب ماشین های تمام مقطع 800
5.1.1.15 مقایسه فنی – اجرایی 803
5.1.1.16 مقایسه هزینه سرمایه گذاری 804
5.1.2 فصل دوم: انواع سازه های زیرزمینی 806
5.1.2.1 انواع حفریات زیرزمینی 807
5.1.2.2 طراحی تونل 813
5.1.2.3 روش های حفر تونل 816
5.1.3 فصل سوم: مکانیک سنگ 820
5.1.3.1 خواص فیزیکی سنگ ها 821
5.1.3.2 خواص مکانیکی سنگ ها 823
5.1.3.3 تنش های طبیعی و القایی 823
5.1.3.4 طبقه بندی مهندسی سنگ ها 825
5.1.3.5 طبقه بندی زمان خود پایداری 828
5.1.3.6 رده بندی ئومکانیکی سنگ ها 835
5.1.3.7 شاخص کیفیت تونل سازی 839
5.1.4 فصل چهارم: پیشروی و بهره برداری TBM 848
5.1.4.1 پیشروی و بهره وری 849
5.1.4.2 نرخ نفوذ 849
5.1.4.3 عوامل اساسی موثر بر سرعت نفوذ 850
5.1.4.4 پیشروی 860
5.1.4.5 مدل NTNU 886
5.1.4.6 بهره وری 888
5.1.4.7 بهره وری در مدل QTBM 895
5.1.4.8 مقایسه روش ها 907
5.1.5 فصل پنجم:عمر مفید ابزار برش دستگاه TBM 914
5.1.5.1 ابزار برش 915
5.1.5.2 محاسبه عمر ابزار برش به روش CMS 920
5.1.5.3 محاسبه عمر ابزار برش به روش RMI 923
5.1.6 فصل ششم : کلیات طرح قمرود 927
5.1.6.1 معرفی طرح 928
5.1.6.2 موقعیت جغرافیایی و حدود منطقه مورد مطالعه 929
5.1.6.3 هدف از انجام طرح انتقال آب قمرود 930
5.1.6.4 سابقه مطالعات 930
5.1.7 فصل هفتم :مطالعات زمین شناسی منطقه 931
5.1.7.1 مقدمه 932
5.1.7.2 جایگاه و ویژگی های زمین ساختی گستره طرح 932
5.1.7.3 چینه شناسی تفصیلی مسیر تونل 933
5.1.7.4 ریخت شناسی منطقه 935
5.1.7.5 مطالعات زمین شناسی ساختمانی 937
5.1.7.6 ساختار های زمین شناسی منطقه 938
5.1.8 فصل هشتم :انتخاب روش و دستداه مناسب حفاری 942
5.1.8.1 شرایط زمین شناسی مسیر تونل 943
5.1.8.2 انتخاب روش حفاری مناسب 944
5.1.8.3 نحوه انتخاب ماشین حفار 944
5.1.8.4 ماشینهای حفر تونل از نوع باز 945
5.1.8.5 ماشینهای حفر تونل تک سپره 946
5.1.8.6 ماشینهای حفر تونل با سپر تلسکوپی 947
5.1.8.7 انتخاب نوع ماشین 948
5.1.8.8 لزوم استفاده از سپر و توانایی به کارگیری کفشک 949
5.1.8.9 مقایسه مزایا ومعایب ماشینهای حفر تونل در سنگ 951
5.1.8.10 سرعت اجرای ماشین های حفر تونل در سنگ 951
5.1.8.11 انتخاب ماشین مناسب حفر تونل 952
5.1.8.12 تهیه مشخصات فنی و انتخاب سازنده دستگاه 953
5.1.8.13 جمع بندی و نتیجه گیری 954
5.1.9 فصل نهم :شرایط محدود کننده تونل زنی با TBMدر قمرود 957
5.1.9.1 شرایط زمین شناسی محدود کننده تونل زنی با TBMو بررسی امکان وجود
ومیزان تاثیر سنها در عملکرد ماشین TBMتونل قمرود 958
5.1.9.2 محدودیت حفرپذیری 958
5.1.9.3 ناپایداری دیواره های تونل 959
5.1.9.4 ناپایداری سینه کارتونل 960
5.1.9.5 شرایط زمین های مچاله شونده 961
5.1.9.6 زون های گسله 963
5.1.9.7 هجوم آب زیرزمینی 964
5.1.9.8 شرایط جبه کار مختلط 965
5.1.9.9 تمهیدات درنظرگرفته شده به منظور پیش بینی و مواجهه با
شرایط دشوار در تونل 965
5.1.9.10 مطالعات حین اجرای پیش بینی شده 965
5.1.9.11 گمانه زنی پیشرو 966
5.1.9.12 گماه زنی ازسطح زمین 966
5.1.9.13 ابزار بندی و رفتار نگاری 966
5.1.9.14 آزمون های ژئوتکنیکی 966
5.1.9.15 آماربرداری ازمنابع آبهای زیرزمینی 966
5.1.9.16 پردازش داده ها وتهیه گزارش مطالعات انجام شده 966
5.1.9.17 تدابیر در نظر گرفته شده در طراحی ماشین وسیستم نگهداری و
عملیات اجرایی تونل 967
5.1.9.18 محدودیت حفرپذیری 967
5.1.9.19 ناپایداری دیواره های تونل 967
5.1.9.20 زون های گسله 967
5.1.9.21 هجوم آب زیرزمینی 969
5.1.10 فصل دهم :پیش بینی سرعت نفوز TBMدر تونل قمرود 970
5.1.10.1 روش کار 971
5.1.10.2 مدل NTH 972
5.1.10.3 شرایط زمین شناسی مسیر تونل 977
5.1.10.4 بررسی عملکرد ماشین حفر تمام مقطع در تونل قمرود توسط مدل NTH 978
5.1.10.5 بحث و تفسیر نتایج 981
5.1.11 فصل یازدهم: محاسبه نرخ مصرف دیسک های برشی دستگاه TBMدر پروژه قمرود 983
5.1.11.1 انواع دیسکهای برشی 984
5.1.11.2 محاسبه نرخ مصر دیسک برشی تونل انتقال آب قمرود 984
5.1.11.3 نتیجه گیری 987
5.1.12 فصل دوازدهم:نگهداري تونل قمرود 989
5.1.12.1 مقدمه 990
5.1.12.2 تونل انتقال آب قمرود 990
5.1.12.3 روش کار 991
5.1.12.4 سیسنم طبقه بندی اندیس توده سنگ 991
5.1.12.5 مدلسازی با نرم افزار UDEC 993
5.1.12.6 خلاصه و نتیجه گیری 997
5.1.13 فصل سیزدهم : شاتکریت و بتن الیافی وامکان کاربرد آن برای نگهداری تونل قمرود 998
5.1.13.1 مقدمه 999
5.1.13.2 تولید سگمنت مسلح شده با آرماتور درکارخانه تولید سگمنت کارگاه قمرود 999
5.1.13.3 تولید آزمایشی سگمنت با الیاف فولادی 1002
5.1.13.4 بررسی نتایج آزمایش 1004
5.1.13.5 جمع بندی و نتیجه گیری 1007
5.1.13.6 نتیجه گیری و پیشنهادات 1009
5.1.13.7 منابع 1012

5-2 ) مقایسه عملکرد TBMبین روشهای CSMو NTHدر سنگهای سخت تونل قمرود، قطعه دوم

5.2.1 چکیده 1015
5.2.2 مقدمه 1016
5.2.3 موقعیت جغرافیای تونل 1016
5.2.4 شرایط زمینشناسی عمومی مسیر تونل 1016
5.2.5 روشهای تجربی پیش بینی 1016
5.2.6 مدل انستیتو تکنولوژی دانشگاه نروژ 1017
5.2.7 مدل انستیتو مهندسی- حفاری معدنی کلرادو 1018
5.2.8 مقایسه نتایج 1018
5.2.9 نتیجه گیری 1020
5.2.10 منابع و مراجع 1021

قسمت هایی از فصل ششم مطالعه مدیریت ریسک در حفاری مکانیزه تونل ها با استفاده از TBM

تاریخچه طراحی و ساخت اولیه دستگاههاي حفاري تمام مقطع تونلها، به اوایل قرن نوزدهم بر می گـردد ولـی بهـره برداري فعال و اقتصادي از این دستگاهها عمدتاً بعد از جنگ جهـانی دوم صـورت گرفتـه اسـت. توانـائی دسـتگاههاي حفاري تمام مقطع TBMدر برطرف نمودن نیازهاي جوامع بزرگ دنیا و حل معضلات اجرائی کارهاي زیر زمینی در مقیاس وسیع آن، موجب رشد سریع استفاده از آن بخصوص در مهندسی تونلسازي شده است که در ایـن مقالـه سـعی شده است به موضوع مدیریت استفاده از این تکنولوژي نسبتاً جدید در کشورمان پرداخته شود

فهرست کامل فصل ششم مطالعه مدیریت ریسک در حفاری مکانیزه تونل ها با استفاده از TBM

6-1 ) مطالعه مدیریت ریسک در حفاری مکانیزه تونل ها با استفاده از TBM

6.1.1 چکیده 1022
6.1.2 مقدمه 1023
6.1.3 اجزای اصلی ماشین حفار تمام مقطع 1023
6.1.4 ادبیات فنی 1024
6.1.5 تعریف ریسک 1024
6.1.6 مبانی مدیریت ریسک 1025
6.1.7 برنامه ریزی ریسک 1025
6.1.8 شناسایی ریسک 1025
6.1.9 ارزیابی کیفی ریسک 1025
6.1.10 ارزیابی کمی ریسک 1025
6.1.11 پاسخ گویی به ریسک 1026
6.1.12 کنترل و پایش و بازنگری ریسک 1026
6.1.13 مبانی نظری 1026
6.1.14 یافته ها 1030
6.1.15 بحث و نتیجه گیری 1033
6.1.16 پیشنهادات 1035
6.1.17 Bibliography 1035

6-2 ) استفاده از TBMباز در مصالح ریزشی و چگونگی مهار آن در تونل گاوشان

6.2.1 چکیده 1037
6.2.2 مقدمه 1037
6.2.3 کلیات طرح 1038
6.2.4 بررسی دلایل ریزش 1038
6.2.5 مسائل و مشکلات ناشی از ریزش 1039
6.2.6 محل های ریزش 1039
6.2.7 ریزش در حد فاصل پشت کلگی تا آخرین محل تحکیم شده 1039
6.2.8 ریزش در اطراف محیط کلگی 1041
6.2.9 ریزش در قسمت جلویی کلگی 1042
6.2.10 حفاری و تزریق سینه کار متناسب با نوع سنگ 1043
6.2.11 اجرای پری بلت 1043
6.2.12 روش انجماد سینه کار 1043
6.2.13 نتیجه گیری 1044

6-3 ) مخاطرات زمینشناسی در تونلزنی با - TBMبا مطالعه موردي در تونل بلند زاگرس

6.3.1 چکیده 1045
6.3.2 Abstract 1045
6.3.3 مقدمه 1046
6.3.4 Abstract 1046
6.3.5 مخاطرات زمينشناسي 1047
6.3.6 مواجه با زمينهاي چسبنده 1047
6.3.7 نشت گاز به داخل تونل 1049
6.3.8 نتیجه گیری 1050
6.3.9 مراجع 1051

6-4 ) مدل فاصله دزشه سنگ بس زوي کازايي دستگاه حفازي تونل

6.4.1 خلاصه 1052
6.4.2 مقدمه 1052
6.4.3 ساخت مدل با روش عناصر گسسته 1053
6.4.4 مدلسازی الگوی نفوذ تیغه حفار درماده سنگ 1054
6.4.5 تاثیرفاصله درزه ها برروی خردشوندگی توده سنگ 1055
6.4.6 تاثیرفاصله داری درزه روی میدان تنش 1057
6.4.7 تاثیر فاصله درزه ها روی نفوذپذیریTBM 1057
6.4.8 نتایج 1059
6.4.9 مراجع 1059

6-5 ) مدیریت زمان، هزینه و کیفیت اجراي تونل هاي بلند طرح برق آبی ارس، با استفاده از دستگاههاي حفاري تمام مقطع(TBM)

6.5.1 چکیده 1060
6.5.2 مقدمه 1061
6.5.3 متن مقاله 1061
6.5.4 انواع دستگاههاي حفاري تمام مقطع و سازندگان اصلی آنها در جهان 1061
6.5.5 انواع دستگاه های حفاری تمام مقطع 1061
6.5.6 سازندگان دستگاههاي حفاري تمام مقطع 1061
6.5.7 تجارب جهانی اجراي تونلهاي بلند با استفاده از دستگاههاي حفاي تمام مقطع 1062
6.5.8 تحلیل آماري تجارب جهانی اجراي پروژه هاي تونلهاي بلند 1064
6.5.9 تجارب اجراي تونلهاي بلند با استفاده از دستگاههاي حفاي تمام مقطع در داخل کشور 1065
6.5.10 تحلیل آماري تجارب اجراي پروژه هاي تونلهاي بلند در داخل کشور 1065
6.5.11 مشکلات استفاده از دستگاه حفاري تمام مقطع در ایران و راه حل آنها 1066
6.5.12 مشکلات 1066
6.5.13 راه حل ها 1066
6.5.14 مدیریت زمان، هزینه و کیفیت اجراي تونلهاي بلند با استفاده از دستگاه حفاري تمام مقطع 1066
6.5.15 بکار گیري دستگاه حفاري تمام مقطع TBMدر موارد زیر توصیه میگردد 1066
6.5.16 مطالعات زمین شناسی سطحی و زیر سطحی 1067
6.5.17 پیمانکاران حفاري تونل هاي بلند 1067
6.5.18 الزام هاي پیمانکاران حفاري تونل 1067
6.5.19 انجام مذاکره با سازندگان معتبر دستگاههاي TBMدر سطح دنیا 1067
6.5.20 مکانیزم پیش پرداخت ها به سازنده دستگاه 1067
6.5.21 الزام شرکتهاي سازنده دستگاه حفاري تمام مقطع TBM 1067
6.5.22 ضرورت ساخت دستگاه TBMدر ایران با استفاده از پتانسیل موجود و نیاز دستگاههاي اجرائی کشور به آن 1067
6.5.23 ارائه یک مدل نمونه براي اجراي تونلهاي بلند طرح برق آبی ارس با بکار گیري دستگاه TBM 1068
6.5.24 معرفی طرح برق آبی ارس 1068
6.5.25 ارائه یک مدل نمونه 1068
6.5.26 جمع بندی و نتیجه گیری 1069
6.5.27 مراجع 1069

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید