50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع بررسي عملكرد سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه عملكرد سيستم هاي حمل و نقل هوشمند است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش اینترنت و امنيت سايبري در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی کاربرد روش های کنترل هوشمند در بهبود و ارتقاء ایمنی در معابر بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسي عملكرد سيستم هاي هوشمند بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تعيين نقش سيستم هاي هوشمند بر عملكرد ايمني و ترافيكي شبكه راه ها بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تاثير روش هاي كنترل و مديريت سرعت در افزايش ايمني جاده هاي بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش بررسی سیستم هوشمند بر روی ریل آهن بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بررسی هوشمند سازی خودرو بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش بررسی تاثیر توفانهاي تندري بر ایمنی حمل و نقل هوایی بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش نقش سیستم های هوشمند حمل و نقل نمونه موردی بررسی شده است

با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته روز افزون در زمینه های مختلف نیاز بشر برای جابجايي در بین شهرها و كشورها جزء مايحتاج روزمره آنها شده است. اين نیاز بسیار حیاتي بشر مشكلاتي از قبیل آلودگي هوا، ترافیك ، مصرف .. باعث شده تا.انرژی و تامین حمل و نقل ايمن و كارا يكي از مهمترين مسايل پیش روی اغلب كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه باشد. با پیشرفت تكنولوژی در دنیا اين پیشرفت در زمینه حمل و نقل و استفاده بهینه از امكانات آن در دنیا همراه شده است. سیستم حمل و نقل هوشمند) * (ITSبه عنوان راه حلي برای هر چه بهتر شدن مسئله مطرح شده در حمل نقل توسط كارشناسان اين زمینه اعلام شده و راه حل بسیار مطمئن برای كم كردن دردسرها میباشد به شرط آنكه زير ساخت های مطمئن و امني برای آن در نظر گرفته شود. پیاده سازی يك سیستم حمل و نقل هوشمند هر چند باعث تسهیل در خدمت رساني به مردم ميشود ولي در صورتي كه استانداردها و نكات امنیتي لازم پیش بیني نشود چه بسا مشكلاتي لاينحلي برای مردم بوجود آورد كه ترافیك و انرژی مصرف شده در مقايسه با آن بسیار مسائل مبتدی هستند

قسمت هایی از فصل اول اینترنت و امنيت سايبري در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

با وجود اينكه تعدادی زيادی از سیستم های حمل و نقل هوشمند به ثبت رسیده اند اما به دلیل جواني و تازگي آن هنوز تعريف كاملي از ITSارائه نشده است. تعريفي كه در سال 1998توسط انجمن حمل و نقل هوشمند آمريكا 4در ارتباط با ايده ITSبه صورت عام مورد قبول قرار گرفت به اين شرح بود كه مردم از تكنولوژی در حمل نقل و برای صرفه جويي در وقت و پول در زندگي روزمره استفاده میكنند. تعريف رسمي تر كه در آوريل سال 1999توسط اداره حمل و نقل آمريكا منتشر گرديد به اين شرح است كه سیستم های حمل و نقل هوشمند، اطلاعات مربوط به جابجايي مسافر، كالا را جمع آوری ، نگهداری، پردازش و توزيع مي نمايد. امروزه تعاريف بسیاری از ITSدر كشورهای مختلف ارائه شده است ، كه با توجه به مطالبي كه تاكنون ارائه شده متداولترين تعريفي كه میتوان از آن ارائه نمود به شرح زير مي توان باشد:
“سیستم حمل و نقل هوشمند يا ITS با استفاده و بكارگیری تكنولوژی های نوين ( از قبیل الكترونیك، ارتباطات و سیستمهای كنترل) باعث ارتقاء سطح ايمني، كارايي و ارزاني در حمل و نقل مي شود كه برای شیوه های مختلف حمل و نقل از قبیل: جاده، راه آهن، هوايي و دريايي قابل تعمیم است.”

فهرست کامل فصل اول اینترنت و امنيت سايبري در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

1-1 ) امنيت سايبري در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 مروري بر مفاهيم اساسي 2
1و1و4 مفاهيم سيستمهاي حمل و نقل هوشمند 3
1و1و5 مفاهيم امنيت سايبري 3
1و1و6 انواع حملات سايبري 4
1و1و7 حملات تزريق کد XSS 4
1و1و8 حمله انکار سرويس 4
1و1و9 حمله تزريق کد SQL 5
1و1و10 ارتقاء امنيت سايبري در ITS 5
1و1و11 استفاده از استانداردها 5
1و1و12 تست نفوذ 6
1و1و13 سيستمهاي تشخيص يا جلوگيري کننده از نفوذ 6
1و1و14 روشهاي تشخيص حمله 7
1و1و15 نتيجه گيري 7
1و1و16 پيشنهاد 7
1و1و17 منابع 8

1-2 ) ارائه یک سیستم کنترل ترافیک هوشمند حمل و نقل با استفاده از سرویس اینترنت در محاسبات ابری

1و2و1 چکیده 9
1و2و2 مقدمه 9
1و2و3 محاسبات ابری 11
1و2و4 سیستمهای موجود 11
1و2و5 شبکه های حمل و نقل 12
1و2و6 محاسبات ابر در حوزه خودرو 13
1و2و7 اهداف سیستم 14
1و2و8 داده های حمل و نقل استخراج شده از سرویس ابری 14
1و2و9 ارسال ارتباطات از سوی VANET به CLOUD 15
1و2و10 ارایه پلت فرم داده های ابری حمل و نقل در محیط IOT 16
1و2و11 نتیجه گیری 17
1و2و12 مراجع 17

1-3 ) بررسی استراتژی های تجارت الکترونیک در سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS)

1و3و1 چکیده 19
1و3و2 مقدمه 19
1و3و3 تعریف ITS 20
1و3و4 مروری بر پیش نیاز های لازم جهت شکل گیری سیستم 20
1و3و5 نیازمندی های اجرای ITS 20
1و3و6 تجهیزات هوشمندسازی چراغهای راهنمایی 20
1و3و7 دوربینهای سرعت سنج 20
1و3و8 تابلوهای متغییر خبری 21
1و3و9 عوارض ورودی به مناطق پر ازدحام شهرها بدون توقف 21
1و3و10 ارائه اطلاعات به مسافر 21
1و3و11 مدیریت آب و هوایی جاده 21
1و3و12 سیستم های مدیریت شریان های اصلی 22
1و3و13 سیستم مدیریت سوانح 22
1و3و14 سیستم های جابجایی مسافر 22
1و3و15 سیستم های کمک به راننده 22
1و3و16 برنامه ریزی راهبردی 23
1و3و17 عوامل استراتژیک خارجی 23
1و3و18 فرصت ها (O) 23
1و3و9 تهدید ها (T) 23
1و3و10 عوامل استراتژی داخلی 23
1و3و11 قوت ها (S) 23
1و3و12 ضعف ها (W) 23
1و3و13 نتایج بدست آمده 24
1و3و14 چشم انداز 24
1و3و15 بیانیه ماموریت 24
1و3و16 ضرورت گرایش بسوی تجارت وکسب وکار الکترونیکی در عرصه حمل ونقل 25
1و3و17 نتیجه گیری 26
1و3و18 مراجع 27

1-4 ) آينده كاربرد اينترنت اشيا درمديريت سيستم حمل و نقل هوشمند

1و4و1 چکیده 28
1و4و2 مقدمه 28
1و4و3 ضرورت تحقيق 29
1و4و4 پيشينه تحقيق 29
1و4و5 روش تحقيق 30
1و4و6 سيستم هاي هوشمند حمل و نقل 30
1و4و7 اينترنت اشيا چيست؟ 31
1و4و8 آينده اينترنت اشيا 33
1و4و9 ساختار ارتباطي اينترنت اشيا 33
1و4و10 چارچوب ها و الگوهاي اينترنت اشيا در سيستم حمل و نقل هوشمند 34
1و4و11 كاربرد اينترنت اشيا در حمل و نقل هوشمند 35
1و4و12 نتيجه گيري 35
1و4و13 مراجع 36

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی کاربرد روش های کنترل هوشمند در بهبود و ارتقاء ایمنی در معابر

خدمات ITSحمل ونقل را سالم تر و ایمن تر می سازد و می توان با بالا بردن توانایی آن از اثرات حوادث و بلایای طبیعی و انسانی کاست؛ برای مثال، با طر احی صحیح می توان زمان واکنش خدمات اضطراری را با تخلیه سریع مسیرهایی که به سمت منطقه حادثه دیده منتهی می شوند، کاهش داد. این خدمات می تواند با هشدار به مسافران در مورد شرایط و مناطق خطرناك و در صورت لزوم، مداخله در امر رانندگی از تعداد تصادفات و شدت جراحات ناشی از آن بكاهد. این سیستم ها می توانند مقررات ایمنی را به اجرا گذارند، رانندگی های خطرناك را متوقف سازند، بارهای مخاطره آمیز را کنترل نموده و در مورد وسایل نقلیه و کانتینرهای مشكوك نظارت به عمل آورند.
سامانه های ITSمی توانند برای عبور دوچرخه سواران و عابران و دیگر کاربران آسیب پذیر راهها با افزایش دید رانندگان نسبت به آنها یا با کاهش خودکار سرعت وسیله نقلیه ای که در حال نزدیک شدن به تقاطع است و یا با کمک به رانندگان به وسیله هشدارها و وسایل بصری، جاده ها را برای کاربران آسیب پذیر آن ایمن تر سازند. (شكل2)

فهرست کامل فصل دوم بررسی کاربرد روش های کنترل هوشمند در بهبود و ارتقاء ایمنی در معابر

2-1) بررسی کاربرد روش های کنترل هوشمند در بهبود و ارتقاء ایمنی در معابر

2و1و1 چکیده 37
2و1و2 مقدمه 37
2و1و3 توصیف انواع مستندات موجود در خصوص استانداردهای ITS 39
2و1و4 بررسی نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند در کاهش تصادفات 42
2و1و5 ضررهای جانی و اقتصادی ناشی از تصادفات 42
2و1و6 عوامل تشکیل دهنده یک تصادف 43
2و1و7 تصمیم اشتباه 44
2و1و8 اشتباهات کیفی 44
2و1و9 پتانسیل سیستم های حمل و نقل هوشمند بعنوان عاملی موثر در ایمنی جاده ای ) برون شهری ) 44
2و1و10 فواید ITS در ایمنی راههای برون شهری 45
2و1و11 ITS و تصادف 46
2و1و12 فاکتورهای رانندگان 46
2و1و13 فاکتورهای جاده ای 47
2و1و14 تجارب گذشته از تاثیر زیر ساختهای سیستمهای حمل ونقل هوشمند در افزایش ایمنی 47
2و1و15 ایمنی ) بر حسب کاهش درصد تصادفات ) 48
2و1و16 ایمنی ( بر حسب درصد کاهش زمان پاسخگویی به درخواست امداد ) 48
2و1و17 بحث و نتیجه گیری 50
2و1و18 مراجع 51

2-2) کاربرد سامانه های هوشمند حمل و نقل شهری در تأمین ایمنی و امنیت عابران پیاده

2و2و1 خلاصه 53
2و2و2 مقدمه 53
2و2و3 عابر پیاده و حمل و نقل شهری 54
2و2و4 اهداف 55
2و2و5 عابر پیاده و استفاده از سطح معابر در امتداد طول و عبور از عرض خیابان (جاده) یا سوار شدن به وسیله نقلیه 55
2و2و6 عابر پیاده و وسیله نقلیه 55
2و2و7 عابر پیاده و وضعیت گذرگاه های عرضی عابران پیاده 56
2و2و8 نقش سیستم های حمل و نقل هوشمند در افزایش امنیت عابران پیاده 56
2و2و9 تعریف سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) 56
2و2و10 ITS و بهبود ایمنی و امنیت 57
2و2و11 ابزار ITS در بهبود ایمنی و امنیت عابران پیاده 58
2و2و12 سامانه های پیشرفته مدیریت ترافیك( ATMS) 59
2و2و13 کاربردهای مربوط به ATMS 59
2و2و14 کنترل ترافیك شهری (UTC) 59
2و2و15 UTC و اعمال قانون 60
2و2و16 سامانه های پیشرفته کنترل وسیله نقلیه (AVCS) 60
2و2و17 ATMS و سامانه های ایمنی 61
2و2و18 پیشنهادات 62
2و2و19 نتیجه گیری 62
2و2و20 منابع 63

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسي عملكرد سيستم هاي هوشمند

با گسترش شهرنشيني و رشد جمعيت شهري،نياز براي جابجايي و تقاضا براي سفر،روز بـه روز افـزايش پيـدا مي كند.اين پديده در كنار ورود وسايل نقليه جديد به سيستم حمل و نقـل باعـث بوجـود آمـدن مشـكلات زيادي در اجتماعات شهري و بويژه در شهرهاي بزرگ شده است.طولاني شدن زمان سـفر،افزايش غيـر قابـل تراكم در ساعاتي از روز،آلودگي صوتي و آلودگي هوا و كاهش ايمني افراد،در سيستم حمـل و نقـل،از جملـه مشكلات عديده اي است كه بدون شك در هر شهر بزرگ به عنوان يك معضل وجود دارد.
راه حلهاي بسياري جهت مبارزه با اثرات نامطلوب حمل و نقل از طرف متخصصـان و دسـت انـدركاران ارائـه شده است كه هريك با توجه به اهميت موضوع و امكانات موجود و ملاحضات اقتصـادي و سـاير پارامترهـاي موثر،راه حلي را جهت كاهش اثرات سو و ساماندهي بيشتر به سيستم حمل و نقل ارائه شده است استفاده از تكنولوژي پيشرفته در تمامي عرصه هاي سيستم حمل و نقل مي باشد

فهرست کامل فصل سوم بررسي عملكرد سيستم هاي هوشمند

3-1 ) بررسي عملكرد سيستم هاي هوشمند

چکیده 81
مقدمه 82
3و1و1 نگاهی به ITS 84
3و1و1و1 تعریف ITS 84
3و1و1و2 ارمغان ها 85
3و1و1و3 برخی از شاخص های مفید 87
3و1و2 ساختار ITS در جهان 89
3و1و2و1 زیر ساخت های ملی حمل و نقل هوشمند 89
3و1و2و2 اهداف زیر ساخت ملی حمل و نقل هوشمند 89
3و1و2و3 موفقيت راه هوشمند در ITS 91
3و1و2و4 تعريف راه هوشمند 92
3و1و2و5 اهميت راه هوشمند 92
3و1و2و6 كاربردهاي هوشمند 93
3و1و2و7 مراحل دستيابي به اهداف پروژه راه هوشمند 94
3و1و2و8 شروع تدريجي راه هوشمند 95
3و1و2و9 ارتباط و همكاري در تمام سطوح 95
3و1و2و10 جزييات خدمات قابل ارائه 95
3و1و2و11 ITS در بلند مدت 98
3و1و2و12 برنامه هاي آينده ITS 98
3و1و2و13 راهبردهاي آينده حمل و نقل 99
3و1و2و14 مديريت پيشرفته حمل و نقل 99
3و1و2و15 شبكه يكپارچه اطلاعات حمل و نقل 99
3و1و2و16 ايمني راهها و جلوگيري از تصادف 100
3و1و2و17 شناسايي،گزارش و واكنش خودكار حوادث و تصادفات 101
3و1و2و18 چشم اندازهاي ITS و برنامه ريزي آنها 101
3و1و3 معماري و استانداردهاي ITS 103
3و1و3و1 معماريITS 104
3و1و3و2 معماري ملي ITS درآمريكا 106
3و1و3و3 پايانه ها 108
3و1و3و4 جريان معماري 108
3و1و3و5 استراتژي ها و اصول توسعه معماري ITS در آمريكا 110
3و1و3و6 معماري ITS در اروپا 119
3و1و3و7 معماري سيستم 120
3و1و3و8 معماري ITS درژاپن 122
3و1و3و9 استانداردهاي ITS 125
3و1و3و10 انواع استانداردهاي ITS 125
3و1و3و11 انگيزش براي تهيه استانداردها 126
3و1و3و12 وضعيت موجود 127
3و1و3و14 برنامه ريزي براي كاربرد استانداردهاي ITS 127
3و1و3و15 نتايج 130
3و1و4 منافع و هزينه هاي ITS 131
3و1و4و1 مقدمه 131
3و1و4و2 معيارهاي سنجش تاثيرات ITS 132
3و1و4و3 افزايش ايمني 132
3و1و4و4 تراكم و تاخير 134
3و1و4و5 كارايي شبكه زير ساخت 136
3و1و4و6 بهره گيري 137
3و1و4و7 مصرف انرژي و محيط زيست 137
3و1و4و9 رضايت مشتري 138
3و1و4و10 منافع سيستم هاي هوشمند حمل و نقل در شهرهاي بزرگ . 139
3و1و4و11 منافع سيستم هاي هوشمند حمل و نقل بين شهري 141
3و1و4و12 جمع بندي منافع درون شهري و برون شهري ITS 142
3و1و4و13 هزينه هاي ITS 145
3و1و4و14 نسبت منفعت به هزينه در سيستم هاي ITS 147
3و1و4و15 توصيه هايي درباره ارزيابي ITS 152
3و1و4و16 نوع رويكرد به ارزيابي 152
3و1و4و17 فرم ارزيابي 152
3و1و4و18 مسائل و مفروضات عملي . 153
3و1و4و19 چرخه ارزيابي 154
3و1و4و20 منافع بهره وري و كاهش هزينه . 155
3و1و4و21 منافع زيست محيطي . 157
3و1و4و22 منافع ITS 157
3و1و4و23 ذينفعان ITS 158
3و1و4و24 كاربران راه و ساير مسافران 158
3و1و4و25 متخصصان حمل و نقل 160
3و1و4و26 منافع بهره برداري شبكه راه 161
3و1و4و27 كاربرد ITS در عمليات و بهره برداري شبكه 161
3و1و4و28 كنترل و پايش شبكه 161
3و1و4و29 منافع حاصل از كنترل ترافيك 163
3و1و5 گام هاي مطالعاتي و طراحي استقرار ITS 165
3و1و5و1 مقدمه 165
3و1و5و2 تعیید محدوده پروژه 165
3و1و5و3 تحليل وضع موجود 166
3و1و5و4 شبيه سازي ترافيكي 168
3و1و5و5 شناسايي مشكلات موجود 169
3و1و5و6 ايمني 169
3و1و5و7 تراكم 169
3و1و5و8 فرهنگ رانندگي 169
3و1و5و9 ثبت اطلاعات واقعي 170
3و1و5و10 نهاد مسئول 170
3و1و5و11 اطلاعات و آمار وضع حال و موجود 170
3و1و5و12 وضع موجود 170
3و1و5و13 جمع آوري اطلاعات مورد نياز در خصوص كاربري ها و شبكه راههاي موجود 170
3و1و5و14 تعيين استراتژي و پيش بيني مزايا 172
3و1و5و15 تعيين اقدامات كاربردي و آثار مورد انتظار 173
3و1و5و16 افزايش ايمني 173
3و1و5و17 بهبود وضعيت ترافيك 174
3و1و5و18 اطلاع رساني به كاربران در شبكه حمل و نقل 174
3و1و5و19 تعيين تجهيزات ITS 177
3و1و5و20 افزايش ايمني 177
3و1و5و21 بهبود وضعيت ترافيك 179
3و1و5و22 اطلاع رساني به كاربران در شبكه حمل و نقل 179
3و1و5و23 برنامه هاي اجرايي 180
3و1و5و24 سرمايه مالي و منابع انساني 183
3و1و5و25 سازماندهي اجراي پروژه 184
3و1و5و26 پياده سازي زير سيستمهاي عملياتي 184
3و1و5و27 آغاز بهره برداري و توسعه پروژه 185
3و1و5و28 جنبه سياسي 185
3و1و5و29 زير ساخت اطلاعاتي و زير ساخت ITS منطقه اي 186
3و1و5و30 مشخصات خدمات ITS 187
3و1و5و31 برنامه ريزي كاري 188
3و1و5و32 مصرف كنندگان و كاربران ITS 188
3و1و5و33 پياده سازي راهبردها 190
3و1و5و34 چالش هاي سازماني . 190
3و1و5و35 نتيجه گيري 192
3و1و6 تجهيزات و عملكرد ITS 194
3و1و6و1 تجهيزات جمع آوري داده و اطلاعات 194
3و1و6و2 نظارت ترافيكي 195
3و1و6و3 دوربين هاي مدار بسته . 195
3و1و6و4 دوربين هاي سرعت سنج 197
3و1و6و5 سيستم تشخيص پلاك خودرو 198
3و1و6و6 شناساگرهاي جريان ترافيك 200
3و1و6و7 حلقه هاي القايي 202
3و1و6و8 شناساگرهاي مغناطيسي 205
3و1و6و9 شناساگرهاي مگنومتر 206
3و1و6و10 شناساگر فشاري 207
3و1و6و11 شناساگر راداري 208
3و1و6و12 شناساگرهاي صوتي 209
3و1و6و13 شناساگرهاي سلول فتوالكتريك 210
3و1و6و14 شناساگرهاي مادون قرمز 211
3و1و6و15 شناساگرهاي نوري با شدت زياد 212
3و1و6و16 شناساگر حرارتي 213
3و1و6و17 دوربين هاي ديجيتال 213
3و1و6و18 كارتهاي مغناطيسي هوشمند 215
3و1و6و19 توزين در حال حركت 216
3و1و6و20 صفحات تاشو 216
3و1و6و21 پيزوالكتريك 217
3و1و6و22 لودسل 217
3و1و6و23 خازن 217
3و1و6و24 فيبر نوري 217
3و1و6و25 شناساگر آب و هوايي 218
3و1و6و26 حسگرهاي مربوط به وضعيت جوي 219
3و1و6و27 حسگرهاي مربوط به وضعيت جاده 222
3و1و6و28 فناوري GPS 223
3و1و6و29 تجهيزات خدماتي 224
3و1و6و30 جمع آوري الكترونيكي عوارض 224
3و1و6و31 شناسايي خودكار خودرو 224
3و1و6و32 تابلوهاي پيام متغير 226
3و1و6و33 راديو مشاور TAR 229
3و1و6و34 تجهيزات مقابله با يخ زدگي 229
3و1و6و35 سيستم كنترل رمپ 231
3و1و6و36 سرعت مجازمتغير 232
3و1و6و37 تجهيزات هوشمند سازي چراغهاي راهنمايي 232
3و1و6و38 تجهيزات مركز مديريت ترافيك 233
3و1و6و39 تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 233
3و1و6و40 تجهيزات ITS 234
3و1و6و41 نرم افزارهاي مورد نياز 234
3و1و6و42 تجهيزات مربوط به ساختمان TMC 235
3و1و6و43 سازماندهي و گردش اطلاعات و گردش كار . 236
3و1و6و44 كنترل وسيله نقليه 236
3و1و6و45 پرداخت الكترونيكي 240
3و1و6و46 فناوري هاي پرداخت الكترونيكي 241
3و1و6و47 تلفن هاي همراه 243
3و1و6و48 عوامل مكاني . 244
3و1و6و49 تجربيات كاربر و مسائل سازماني 244
3و1و6و50 عوامل انساني 245
3و1و6و51 عوامل انساني در بخش وسيله نقليه 247
3و1و6و52 عوامل انساني در بخش زير ساخت 248
3و1و6و53 شناسايي خودكار وسيله نقليه 249
3و1و6و54 خدمات كاربر ITS 251
3و1و6و55 اطلاع رساني به مسافرين 251
3و1و6و56 خدمات مديريت ترافيك و بهره برداري 257
3و1و6و57 خدمات مربوط به خودرو 262
3و1و6و58 نتیجه گیری 263
3و1و7 نتيجه گيري و پيشنهادات 265
3و1و8 فهرست منابع فارسی 266
3و1و9 فهرست منابع لاتین 267
3و1و10 سایت های اطلاع رسانی 268
3و1و11 چکیده انگلیسی 270

قسمت هایی از فصل چهارم تعيين نقش سيستم هاي هوشمند بر عملكرد ايمني و ترافيكي شبكه راه ها

رشد روز افزون جمعیت ، خودرو و تقاضای سفر در مقابل احداث کند و محدود معابر و عدم توانایی مدیریت صحیح ترافیک با املاانات موجود توسط دستگاه های زیربط (شهرداری و پلیس راهور) مشکلات را برای شهر بندر عباس از جمله : ترافیک سنگین در بافت مرکزی – کاهش کارائی وسایل نقلیه عمومی – مردم وقت اتلاف و سفر زمان افزایش – افزایش تخلفات راهنمایی و رانندگی و تصادفات – بوجود روانی و روحی فشارهای و زیست محیط وآلودگی سوخت مصرف افزایش می آورد

فهرست کامل فصل چهارم تعيين نقش سيستم هاي هوشمند بر عملكرد ايمني و ترافيكي شبكه راه ها

4-1 ) تعيين نقش سيستم هاي هوشمند RFID بر عملكرد ايمني و ترافيكي شبكه راه هاي شهري و برون شهري

4و1و1 چکیده 272
4و1و2 مقدمه 273
4و1و3 پیشینه تحقیق 274
4و1و4 روش تحقیق 275
4و1و5 معرفي تكنولوژي RFID و زيرساخت لازم 276
4و1و6 برچسب )تگ( 276
4و1و7 قرائت كننده 277
4و1و8 آنتن 278
4و1و9 نحوه عملكرد سيستم 278
4و1و10 كاربردهاي RFID در حمل و نقل 279
4و1و11 جمع آوري و تحليل اطلاعات 280
4و1و12 ارائه راهبرد و نتيجه گيري 283
4و1و13 منابع 286

4-2 ) طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند با تأکید بر مدیریت ترافیک نمونه موردی : شهر بندرعباس

4و2و1 چکیده 287
4و2و2 مقدمه 288
4و2و3 بیان مساله 288
4و2و4 پیشینه پژوهش 289
4و2و5 تعاریف سیستم های حمل ونقل هوشمند 289
4و2و6 چشم انداز طراحی سیستم های حمل ونقل هوشمند شهر بندرعباس 289
4و2و7 تدوین اهداف طرح و راهبردها 290
4و2و8 پیشنهادها سیستم های حمل و نقل هوشمند شهر بندرعباس 290
4و2و9 بسته خدمات کاربر سیستم های حمل و نقل هوشمند 291
4و2و10 معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند شهر بندرعباس 291
4و2و11 تجهیز مرکز کنترل ترافیک 292
4و2و12 تهیه و نصب سامانه ثبت تخلف از سرعت غیرمجاز ( (Speed Camera 292
4و2و13 تهیه و نصب دوربین های نظارت تصویری (CCTV) 293
4و2و14 تهیه ونصب تابلوهای پیام متغیر(VMS) 293
4و2و15 طرح ترافیک – طرح زوج وفرد عوارض ورودی به مناطق پرازدحام بافت مرکزی 293
4و2و16 خط ویژه اتوبوس 294
4و2و17 مدیریت هوشمند پارکینگ ها و کارت پارک ها 294
4و2و18 احداث پارکینگ طبقاتی ( مكانیزه و هوشمند) در بافت مرکزی شهر بندرعباس 294
4و2و19 احداث پارکینگ های غیر هوشمند )مكانیزه( 295
4و2و20 احداث پارکینگ های هوشمند 295
4و2و21 اجرای پارکمتر هوشمند 296
4و2و22 تهیه اپلیكیشن حمل و نقل و ترافیک 297
4و2و23 کنترل هوشمند تقاطع ها 293
4و2و24 نتیجه گیری 298
4و2و25 مراجع 299

4-3 ) ارزیابی و بررسی راهکارهای مدیریت ترافیک با استفاده از سیستمهای حمل ونقل هوشمند

4و3و1 چکیده 300
4و3و2 مقدمه 300
4و3و3 ضرورت گرايش به فناوريهاي نوين درعرصه حمل ونقل 301
4و3و4 ضرورت پياده سازي ITS در ايران 301
4و3و5 مفهوم ITS 301
4و3و6 تاريخچه سیستم حمل ونقل هوشمند (ITS) 302
4و3و7 تاريخچه ITS در ايران 302
4و3و8 اهداف ITS 302
4و3و9 دامنه کاربردي سیستم حملونقل هوشمند 302
4و3و10 خدمات قابل ارائه و مهمترين عملکردهاي ITS 303
4و3و11 سیستم ها و تجهیزات مورد نیاز سیستم حمل و نقل هوشمند 303
4و3و12 دستاوردهاي شگرف ITS درکشورهاي پيشرفته 305
4و3و13 چند نمونه منافع حاصله از ITS در کشورهاي مختلف 305
4و3و14 مشكلات و معضلات سيستم غير هوشمند 305
4و3و15 نقش ITS درارتقاءکيفي زندگي 306
4و3و16 برنامه ريزي راهبردي ITS در کنترل ترافيك شهري 306
4و3و17 رويكرد به ITS از ديدگاه حملونقل و ترافيك و مديريت شهري 306
4و3و18 ازديدگاه حملونقل و ترافيك 306
4و3و19 استفاده ازتكنولوژي مرتبط به ITS درصنعت حمل ونقل ايران 307
4و3و20 پيشنيازهاي لازم جهت شكلگيري سامانه ITS 307
4و3و21 لزوم همكاريهاي بين سازماني در ITS 308
4و3و21 نتیجه گیري 308
4و3و22 پیشنهاد هاي لازم و کاربردي در جهت کنترل ترافیك شهري 308
4و3و23 مراجع 308

4-4 ) مديريت هوشمند ترافيك تا بکارگيری سيستمهای پيشرفته دستيار راننده

4و4و1 چکیده 310
4و4و2 مقدمه 311
4و4و3 تعریف مدیریت هوشمند ترافیک 311
4و4و4 ضرورت بکارگیری سیستم های دستیار راننده پیشرفته در عرصه مدیریت ترافیک 312
4و4و5 مروری بر پيش نيازهای لازم سيستم های دستيار راننده پيشرفته در مديريت هوشمند ترافيك 313
4و4و6 معرفی سیستم های دستیار راننده پیشرفته موثر در مدیریت هوشمند ترافیک 314
4و4و7 سیستم های ناوبری تعبیه شده در خودرو 315
4و4و8 سیستم های هشدار دهنده خروج از خط 315
4و4و9 سیستم کنترل سرعت تطبیقی 316
4و4و10 سیستم های دستیار هوشمند سرعت 316
4و4و11 سیستم دستیار راننده پیشرفته اجتناب از برخورد 316
4و4و12 سیستم نطبیق روشنایی 317
4و4و13 سیستم دستیار راننده دید در شب 317
4و4و14 سیستم دستیار راننده تشخیص علائم ترافیکی 318
4و4و15 سیستم دستیار راننده تشخیص نقاط کور 318
4و4و16 سیستم تشخیص خواب آلودگی راننده 319
4و4و17 نتیجه گیری 319
4و4و18 مراجع 319

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تاثير روش هاي كنترل و مديريت سرعت در افزايش ايمني جاده هاي

مطالعات و تجارب مختلف نشان داده است كه يكي از علل عمده تصادفات منجر به جرح يا مرگ، سرعت غير مجاز مي باشد. اين در حالي است كه رانندگان معمولا خطرات سرعت زياد را درك نمي كنند. با افزايش سرعت، كنترل وسيله نقليه براي راننده مشكل تر بوده و از اين رو بعضي از انواع تصادفات كه احتمال وقوع آنها در سرعت كم، اندك است، در سرعت زياد احتمال وقوع آنها افزايش مي يابد. بنابراين لزوم استفاده از روش هاي مديريت و كنترل سرعت براي حفظ ايمني كاربران جاده احساس مي گردد. كشور ما در سالهاي اخير به صورت يكي از كانونهاي بحران درآمده و مطالعات و بررسيهاي اخير بانک جهاني رسماً وضعيت ايمني ترافيک در ايران را “بحراني” دانسته است. با وجود اين وضعيت، به مطالعات مربوط به ابعاد اقتصادي ايمني ترافيكي در كشور به طور اخص هزينه تصادفات برون شهري، توجه كمي شده است. بي شک انجام تحقيقات گسترده در زمينه ايمني راه ها بستر هاي لازم جهت ايمني سازي راه هاي كشور در جهت رسيدن به اهداف كلان كاهش تصادفات جاده اي خواهد داشت

فهرست کامل فصل پنجم تاثير روش هاي كنترل و مديريت سرعت در افزايش ايمني جاده هاي

5-1 ) بررسی مدیریت ایمنی جاده ای بر اساس ارزیابی تصادفات جاده های کشور

5و1و1 چکیده 321
5و1و2 مقدمه 322
5و1و3 اهداف پژوهش 322
5و1و4 ضرورت بررسی ایمنی جاده ای در کشور 322
5و1و5 تصادفات جاده ای 323
5و1و6 علل ایجاد و وقوع تصادفات جاده ای 323
5و1و7 عوامل اصلی در ارتباط با تغییرات اقتصادی و اجتماعی 323
5و1و8 ایمنی جاده ای 323
5و1و9 ارزیابی ایمنی جاده ای 324
5و1و10 شاخص های ایمنی جاده ای و ابزار حصول آن 325
5و1و11 روش های حصول شاخص های ایمنی جاده ای 325
5و1و12 مقایسه مدیریت ایمنی در ایران و کشورهای پیشرفته 325
5و1و13 نتیجه گیری 326
5و1و14 مراجع 326

5-2 ) نقش دوربین های هوشمند کنترل سرعت در ایمنی راه های برون شهری (مخور اصفهان – مورچه خورت )

5و2و1 چکیده 329
5و2و2 مقدمه 328
5و2و3 مروری بر مطالعات پیشین 329
5و2و4 روش تحقیق 330
5و2و5 معرفی محور مورد مطالعه (اصفهان – مورچه خورت) 330
5و2و6 آمار و اطلاعات 331
5و2و7 داده های اماری 331
5و2و8 مشکلات و محدودیت ها در جمع آوری آمار و اطلاعات 333
5و2و9 تحلیل و جمع بندی کلی 333
5و2و10 منابع 334

5-3 ) تاثير روش هاي كنترل و مديريت سرعت در افزايش ايمني جاده هاي برون شهري و ارائه مدل بهينه بكارگيري

5و3و1 چکیده 335
5و3و2 مقدمه 336
5و3و3 پیشینه تحقیق 336
5و3و4 روش تحقیق 338
5و3و5 تعيين مقاطع كنترل سرعت 339
5و3و6 تعيين راهبرد و طرح بكارگيري دوربين هاي كنترل سرعت 339
5و3و7 جمع آوري اطلاعات و مطالعه موردي 339
5و3و8 تحليل اطلاعات و ارائه مدل بهينه مكانيابي دوربين ها 341
5و3و9 معيارها و شاخص هاي ايمني 342
5و3و10 معيارها و شاخص هاي فيزيكي و طرح هندسي 342
5و3و11 معيارها و شاخص هاي ترافيكي 342
5و3و12 تعيين مقاطع كنترل سرعت 343
5و3و13 نتیجه گیری 348
5و3و14 مراجع 349

قسمت هایی از فصل ششم بررسی سیستم هوشمند بر روی ریل آهن

توزین واگنها مقولهای است که اه ای برای راهالعادهمیت فوق آهن و متقابلا شرکتهای حمل و نقل ریلی دارد از آن جمله میتوان به تشخیص اضافه بارگیری ناترازی بار ، و اشاره کرد. بارمحوری سیستمهای توزین قدیمی به صورت استاتیک عمل میکنند و به دلیل اینکه سیستمهای توزن از ابتدا برای کاربردهای دینامیکی ساخته نشده بودند، محدودیتهای زیادی را داشتند. در این سیستمها باید ابتدا یک پلتفرم بتنی ساخته شده سپس سنسورهای اندازه گیری وزن این سیستم ها در زیر این پلتفرم نصب شده و با اندازه گیری فشار عمودی وارده به آنها، وزن را اندازه گیری می کنند

فهرست کامل فصل ششم بررسی سیستم هوشمند بر روی ریل آهن

6-1 ) سیستم هوشمند توزین بر مبنای سنسور فیبر نوری در راستای پایش وضعیت ناوگان و زیرساخت ریلی

6و1و1 چکیده 350
6و1و2 مقدمه 351
6و1و3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 353
6و1و4 سنسور فیبر نوري و كاربردهاي ریلی 353
6و1و5 اصول[2011 [Tang, Gong 353
6و1و6 جاسازي حسگر و تحلیلگر 353
6و1و7 كاربرد سنسور فیبر نوري در توزین و پیشنهاد اجرا در راه آهن ج.ا.ا 357
6و1و8 نتیجه گیري 360
6و1و9 منابع 360

6-2 ) تکنیکهای هوشمندسازی تهویه تونلهای راه و مقایسه روشهای کنترل پیشخور و پسخور

6و2و1 چکیده 362
6و2و2 مقدمه 362
6و2و3 روش های محاسبه حجم هوای تازه برای تهویه تونلهای راه 363
6و2و4 محاسبه ی حجم هوای تازه به روش پیارک 363
6و2و5 سیستمهای نوین کنترل تهویه 363
6و2و6 . اصول سیستمهای مدرن کنترل تهویه 363
6و2و7 بررسی فنی و اقتصادی 364
6و2و8 بررسی و شبیه سازی روشهای مختلف کنترل تهویه 364
6و2و9 ساختار سیستم شبیه سازی عددی 364
6و2و10 کنترل پسخور 365
6و2و11 کنترل پیشخور 365
6و2و12 شرایط شبیه سازی 366
6و2و13 . اطلاعات ترافیکی 366
6و2و14 بررسی وضعیت دید تحت 4 روش کنترل تهویه 367
6و2و15 حالت اول: بدون کار جت فن ها 367
6و2و16 حالت دوم: کارکرد دائم جت فن ها 368
6و2و17 حالت سوم: کنترل پسخور 369
6و2و18 حالت چهارم: کنترل پیشخور 369
6و2و19 تحلیل و بررسی روشهای کنترل تهویه 370
6و2و20 نتیجه گیری 372
6و2و21 منابع 372

6-3 ) پیشنهاد سیستم هوشمند تشخیص و هشدار ریزش موانع طبیعی بر روی ریل در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

6و3و1 چکیده 373
6و3و2 مقدمه 374
6و3و3 مخاطرات و حوادث طبیعی مرتبط با حمل و نقل ریلی 375
6و3و4 نقش سیستم های هشدار حوادث طبیعی در ارتقاء ایمنی 375
6و3و5 بررسی انواع سیستم های هشدار و کاربردهای مختلف آن)شرکت مشانیر، 1931) 376
6و3و6 انواع سیستم های هشدار ریزش کوه و بیان دقیق قابلیت های هر یك 376
6و3و7 دستگاههای لرزه نگاری 378
6و3و8 سنسورهای شبکه ای براگفیبر نوری 380
6و3و9 فیبرهای نوری به روشبریلوئن 382
6و3و10 حسگرسنجش آکوستیك پراکنده 383
6و3و11 فنس هوشمند(سیستم های حفاظت در برابر ریزش سنگ) 383
6و3و12 تعریف معیار و اولویت بندی سیستمها 383
6و3و13 نتیجه گیری 386
6و3و14 منابع 387

قسمت هایی از فصل هفتم بررسی هوشمند سازی خودرو

شبکه بیسیم خودرویی، زیرمجموعه ای از شبکه موردی سیار است که می تواند جهت برقراری ارتباط در سیستم های انتقال هوشمند مورد استفاده واقع شود. این شبکه نیز مانند شبکه موردی سیار، ساختار مشخصی ندارد و در آن، گره ها تشکیل دهنده خودروهای در حال حرکت هستند. به دلیل افزایش تعداد خودروها و ترافیک جاده ای، میزان تصادفات افزایش چشمگیری در سالیان اخیر یافته است که علت عمده این حوادث ناشی از اطلاعاتی است که راننده در زمان رانندگی یا دریافت نکرده و یا دیر یا اشتباه دریافت کرده است. اگر بتوان سطح اطلاعات راننده از محیط اطراف را توسعه داد، تحول شگرفی در ایمنی حمل و نقل به وجود می آید. این مهم از طریق مبادله اطلاعات در زمان مناسب با استفاده از تجهیزات خاصی میسر می گردد که اطلاعات را سریع تر به راننده برساند. از مهمترین مولفه های یک شبکه بیسیم خودرویی واحدهای کنار جاده ای است. زیرا کارایی و توان شبکه به طور چشمگیری به تراکم، موقعیت و میزان پوشش این واحدها بستگی دارد. در شکل 9می توان تکنولوژی ارتباط در شبکه بیسیم خودرویی را مشاهده کرد

فهرست کامل فصل هفتم بررسی هوشمند سازی خودرو

7-1 ) موقعیت یابی تجهیزات کنار جاده ای در شبکه بیسیم خودرویی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

7و1و1 چکیده 388
7و1و2 مقدمه 388
7و1و3 کارهای مرتبط 390
7و1و4 نحوه مدل سازی و حل مسئله 391
7و1و5 نتایج به دست آمده 395
7و1و6 نتیجه گیری 399
7و1و7 مراجع 399

7-2 ) بررسی استفاده از سیستم های هوشمند شناسایی خودرو در ایران با استفاده از تجربیات سایر کشورها

7و2و1 خلاصه 402
7و2و2 مقدمه 402
7و2و3 مزایای سیستم هوشمند 403
7و2و4 معرفی سیستم های نوین شناسایی خودرو به کار برده شده در کشورهای مختلف 404
7و2و5 آفریقای جنوبی 404
7و2و6 تایلند 405
7و2و7 EVR 405
7و2و8 ایالات متحده آمریکا 406
7و2و9 E-ZPass 406
7و2و10 انگلستان 407
7و2و11ALPR 407
7و2و12 امکان سنجی استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند ترکیبی در ایران 407
7و2و13 نتیجه گیری 408
7و2و14 مراجع 410

قسمت هایی از فصل هشتم بررسی تاثیر توفانهاي تندري بر ایمنی حمل و نقل هوایی

انسان قرن حاضر بشدت علاقمند استفاده بهینه از زمان میباشد که در این راستا سرعت از اهرم هاي اصلی آن است . انتخاب مسافرتهاي
هوایی بیشتر بخاطر تسریع در زمان می باشد. به همین دلیل سالانه نزدیک به دو میلیارد نفر با هواپیما مسافرت می کنند بنابراین در سفرهاي هوایی حفظ جان انسانها از ضریب ویژه اي برخوردار است و مسافران باید از خطرات بالقوه هواشناسی مربوط به پرواز با هواپیما و کنسل شدن پرواز به علت شرایط جوي آگاه باشند.
دانش آب و هواشناسی در مورد مسائل مربوط به هوانوردي از طریق شناخت وضعیت جوي و تاثیر آن بر حمل و نقل هوایی کاربرد دارد. این تاثیر به اندازهاي است که درصد بالایی از برنامههاي خطوط هوایی کشورهاي مختلف به دلیل شرایط نامناسب جوي و پیش بینی دقیق با تاخیر انجام، یا لغو میشود. در صورت آگاهی از عوامل جوي و اقلیمی میتوان کمک ارزندهاي به ایمنی حمل ونقل هوایی کرد و همچنین خسارتهاي ناشی از حوادث جوي و پروازي را کاهش داد

فهرست کامل فصل هشتم بررسی تاثیر توفانهاي تندري بر ایمنی حمل و نقل هوایی

8-1 ) تجزیه و تحلیل سوانح هوایی در صنعت حمل و نقل هوایی

8و1و1 چکیده 412
8و1و2 مقدمه 413
8و1و3 مرور ادبیات 414
8و1و4 ابزارها و روش ها 415
8و1و5 شاخصهای عملکرد ایمنی 415
8و1و6 یافتن شباهت 416
8و1و7 یافتن ارتباط 417
8و1و8 یافتن توزیع 417
8و1و9 داده محدود 418
8و1و10 آماده سازی داده (پیش پردازش داده ها) 418
8و1و11 تحلیل داده 419
8و1و12 الگوریتم 419
8و1و13 نتایج 419
8و1و14 روش پیشنهادی 420
8و1و15 ترکیب داده کاوی با سیستم هوش تجاری 420
8و1و16 نتیجه گیری 421
8و1و17 منابع 422

8-2 ) تاثیر مخاطرات آب و هوایی درحمل و نقل هوایی

8و2و1 چکیده 423
8و2و2 مقدمه 424
8و2و3 پیشینه تحقیق 425
8و2و4 پدیده هاي هواشناسی مخاطره آمیز براي امنیت پرواز هواپیما 426
8و2و5 باد Wind 426
8و2و6 تعریف باد 426
8و2و7 باد و هواپیما 427
8و2و8 تقسیم بندي باد 427
8و2و9 باد پهلو (cross wind) 427
8و2و10 برش باد (wind shear) 427
8و2و11 عوامل ایجاد wind shear 428
8و2و12 یخ زدگی Icing 428
8و2و13 ماهیت یخ زدگی هواپیما 428
8و2و14 انواع گوناگون تشکیل یخ روي هواپیما 429
8و2و15 شبنم یخی Hoar Forest 429
8و2و16 یخ کدر Rime Ice 429
8و2و17 یخ شفاف Clear Ice 430
8و2و18 یخ باران Rain Ice 430
8و2و19 برف آبدار Pack Snow 430
8و2و20 یخ زدگی موتور 430
8و2و21 تجهیزات ضد یخ 430
8و2و22 کاهش دید Reduced visibility 431
8و2و23 تعریف دید 431
8و2و24 انواع دید 431
8و2و25 عوامل کاهش دید 432
8و2و26 توفانهاي تندريThunderstorm 432
8و2و27 مخاطرات آب و هوایی هوانوردي ناشی از توفانهاي تندري و جریانات عمیق همرفتی 433
8و2و28 اغتشاشات جوي Turbulence 433
8و2و29 تعریف توربولانس 433
8و2و30 عوامل موثر در شدت اغتشاشات جوي 433
8و2و31 انواع توربولانس : (برحسب عوامل بوجود آورنده ) 433
8و2و32 اثرات اغتشاشات جوي ( Turbulence) بر هواپیما 434
8و2و33 نتیجه گیري 435
8و2و34 منابع 436
8و2و35 منابع الکترونیکی 436

8-3 ) بررسی تاثیر توفانهاي تندري بر ایمنی حمل و نقل هوایی

8و3و1 چکیده 437
8و3و2 مقدمه 438
8و3و3 پیشینه تحقیق 439
8و3و4 پدیده هاي هواشناسی مخاطره آمیز براي امنیت پرواز هواپیما 439
8و3و5 توفانهاي تندري (Thunderstorms) 440
8و3و6 شرایط تشکیل توفان تندري 440
8و3و7 مراحل شکل گیري توفان تندري 441
8و3و8 انواع توفان تندري 442
8و3و9 مخاطرات آب و هوایی هوانوردي ناشی از توفانهاي تندري و جریانات عمیق همرفتی 443
8و3و10 اغتشاشات جوي Turbulence 444
8و3و11 تغییرات ناگهانی سمت و یا سرعت باد (wind shear) 445
8و3و12 یخ زدگی Icing 447
8و3و13 کاهش دید Reduced visibility 447
8و3و14 آذرخش Lightning 448
8و3و15 تگرگ Hail 448
8و3و16 نتیجه گیری 449
8و3و17 منابع 449

قسمت هایی از فصل نهم نقش سیستم های هوشمند حمل و نقل نمونه موردی

در عصر حاضر با کمی مکث و نگاه به تغییرات گذشته متوجه می شویم که زمانه پیش رو چه شکل های مختلفی در خود بوجود آورده است و شتاب بسیار تندی را از لحاظ این تغییرات گرفته است. عامل اصلی این تغییرات عمده گسترش فن آوری های روز جهانی است که باعث تغییر در شیوه ی زندگی شهروندان شهر معاصر و نحوه ی استفاده ی آنها از منابع موجود در شهر می باشد. با توجه به رشد سریع جمعیت و همچنین شهرنشین بودن اکثر این جمعیت در سال های اخیر و با توجه به رشد سریع و انفجاری تکنولوژی و مسائل و مشکلات حمل و نقل از قبیل آلودگی های زیست محیطی، کاهش منابع انرژی، افزایش خسارت های مادی و معنوی ناشی از تصادفات، مشکلات نظارت و مدیریت حمل و نقل برون شهری، افزایش زمان های تلف شده و روند رشد سریع تقاضای حمل و نقل به ویژه در ساعات اوج به یك مشکل جدی تبدیل شده است. افزایش تسهیلات حمل و نقل به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیتهای گسترده روبرو بوده است. بنابراین به منظور غلبه بر مشکلات فوق و با توجه به اینکه حل محدودیت های مذکور با روشهای سنتی غیر ممکن می باشد، با نیم نگاهی به پیشرفت های حاصله در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیك، از دهه 1980 سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS مورد توجه قرار گرفت. ITS به معنی استفاده و بکارگیری تکنولوژی های نوین (از قبیل: الکترونیك، ارتباطات و سیستم های کنترل) به منظور ارتقاء سطح ایمنی، کارایی و ارزانی در حمل و نقل است که برای شیوه های مختلف حمل و نقل می باشد

فهرست کامل فصل نهم نقش سیستم های هوشمند حمل و نقل نمونه موردی

9-1 ) هماهنگ سازي تقاطعات هوشمند مجهز به سيستم SCATS با فازبندي متغير، با توجه به تغييرات شاخص حجم تقاطع

9و1و1 چکیده 450
9و1و2 مقدمه 451
9و1و3 اصول اساسی کنترل چراغهاي راهمایی و رانندگی 451
9و1و4 روند ارائۀ پژوهش 455
9و1و5 هماهنگ سازي در SCTAS 458
9و1و6 ورود اط عات مربوط به حجم در لينك 459
9و1و7 برداشت حجم نمونه به روش کوکران 461
9و1و8 آناليز داده ها 464
9و1و9 جمع بندي و نتيجه گيري 465
9و1و10 منابع و مأخذ 466

9-2 ) پيش بيني شدت تصادفات برون شهري با رويكرد تركيبي خوشه بندي و دسته بندي

9و2و1 چکیده 468
9و2و2 مقدمه 469
9و2و3 پیشینه تحقیق 469
9و2و4 روش تحقیق 470
9و2و5 حذف نويزها و جايگزيني داده هاي از دست رفته 472
9و2و6 تشكيل بردار ويژگي و ايجاد دو مجموعه داده آموزش و آزمون 472
9و2و7 خوشه بندي داده ها 474
9و2و8 دسته بندي داده ها 476
9و2و9 ارزيابي روش 477
9و2و10 نتيجه گيري 481
9و2و11 مراجع 482

9-3 ) اثرات پیوند سیستم حمل ونقل هوشمند (ITS) با سیستم حمل و نقل عمومی

9و3و1 چکیده 484
9و3و2 مقدمه 485
9و3و3 مفهوم سیستم حمل و نقل هوشمند 485
9و3و4 انواع سیستم ITS 487
9و3و5 دامنه كاربردي سیستم حمل و نقل هوشمند ITS 488
9و3و6 سیستم حمل و نقل عمومی 488
9و3و7 معماري ITS 489
9و3و8 طراحی سیستم حمل و نقل هوشمند در اتوبوس هاي تندرو (BRT) 491
9و3و9 نتیجه گیری 492
9و3و10 پیشنهادات 493
9و3و11 مراجع 493

9-4 ) نقش سیستمهای هوشمند در حمل و نقل جاده ای محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی

9و4و1 چکیده 495
9و4و2 مقدمه 496
9و4و3 بدنه اصلی مقاله 497
9و4و4 نمونه های عملی از کاربردهای ITSدر کشورهای مختلف 498
9و4و5 پیشینه تحقیق 498
9و4و6 نتایج و بحث 499
9و4و7 نتیجه گیری و جمع بندی 503
9و4و8 پیشنهادات 503
9و4و9 مراجع 504

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید