50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع تحلیل و بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 620 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تحلیل و بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مروري بر سيستم هاي هدايت و كنترل موشك و هواپيما بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی کار برد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی سیستم کنترل پرواز موشک کروز با استفاده از شبکه های عصبی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کنترل عصبی- فازی هلیکوپتر چهار موتور بدون سرنشین بررسی شده است

يك ديدگاه كلي از شكل هدايت ؛مبين اين مطلب است كه هدايت يك مدل محض از شبكه جبران ساز مي باشد در شكل 2 .هدايت موشك وي 2 كه فقط زاويه انحراف موشك ( آلفا) در نظر گرفته شده است را نشان مي دهد. (در حقيقت يك الگوريتم محاسباتي است كه با يك سيستم پرواز سري شده است تا برخورد موشك با هدف را كامل ). كند هدف كنترل و هدايت در موشكهاي نظامي رهگير، تعيين كردن روشهاي مناسب ديناميك پرواز براي موشك است كه بتواند به بهترين فاصله و زمان برخورد برسد

قسمت هایی از فصل اول مروري بر سيستم هاي هدايت و كنترل موشك و هواپيما

روش هايي كه تا كنون اشاره كرديم نمي تواند براي تعقيب هدف هاي سريع وچابك امروزي در فاز پاياني قابل ملاحظه باشد در اين .طرح، همانگونه كه در شكل (9) نمايش داده شده است، اجراي مورد نظر سيستم حلقه بسته ، توسط جفت ورودي – خروجي در ميان يك مدل مرجع پايدار مشخص شده است. سيستم كنترل تلاش مي كند كه فرآيندخروجي را بسازد و با مدل خروجي مرجع مقايسه كند خطا . بين خروجي فرآيند ومدل مرجع براي اصلاح وزن هاي كنترلر عصبي . بكار مي رود تطبيق ودقت بهتري دارد به نظر مي رسد براي يادگيري از هر سه روش استفاده مي شود

فهرست کامل فصل اول مروري بر سيستم هاي هدايت و كنترل موشك و هواپيما

1-1 ) طراحی کنترل بهینه سیستم های غیر خطی بااستفاده از شبکه عصبی MLP

1و1و1 چکیده 2
1و1و2 مقدمه 3
1و1و3 معادلات حرکت پرواز و حل بهینه 3
1و1و4 قانون هدایت پرواز 5
1و1و5 شبیه سازی و آموزش شبکه عصبی 5
1و1و6 نتیجه گیری 7
1و1و7 مراجع 7

1-2 ) کنترل غیر خطی ارتفاع با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

1و2و1 چکیده 8
1و2و2 مقدمه 8
1و2و3 معادلات حرکت هواپیما 9
1و2و4 طراحی کنترلر 9
1و2و5 ساختار شبکه عصبی 11
1و2و6 شبیه سازی عددی 12
1و2و7 نتیجه گیری 12
1و2و8 منابع 13

1-3 ) کنترل زاویه فراز ماهواره بر انعطاف پذیر به کمک کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی

1و3و1 چکیده 14
1و3و2 مقدمه 14
1و3و3 مروری بر کارهای انجام شده 17
1و3و4 مدلسازی و شبیه سازی پرواز ماهواره بر انعطاف پذیر 19
1و3و5 معادلات لاگرانژ 20
1و3و6 استخراج توابع انرژی های جنبشی و پتانسیل و تابع اتلاف ریلی 22
1و3و7 استخراج نیروی تعمیم یافته 23
1و3و8 استخراج معادلات حرکت 24
1و3و9 محاسبه گشتاور 24
1و3و10 معادلات نیروها 25
1و3و11 خیز آیروالاستیک 25
1و3و12 جمع بندی معادلات حرکت 25
1و3و13 اثر انعطاف پذیری بر سیستم کنترل 27
1و3و14 طراحی کنترل کننده زاویه ماهواره بر 27
1و3و15 مدلسازی سیستم کنترل 27
1و3و16 عملگر 29
1و3و17 جایروی نرخی 29
1و3و18 جبران کننده حلقه داخلی 29
1و3و19 تابع تبدیل ماهواره بر 30
1و3و20 طراحی کنترل کننده PID 34
1و3و21 طراحی کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی 38
1و3و22 نتایج و بحث 42
1و3و23 جمع بندی و نتیجه گیری 51
1و3و24 مراجع 53

1-4 ) مروری بر سیستم های هدایت و کنترل موشک و هواپیما

1و4و1 چکیده 57
1و4و2 مقدمه 57
1و4و3 هدایت و کنترل مرسوم 57
1و4و4 هدایت 58
1و4و5 طراحی کنترل و هدایت بر اساس شبکه های عصبی 59
1و4و6 کنترل نظارتی 59
1و4و7 مدل کنترل مرجع 60
1و4و8 مثال از یک کنترل هیبریدی تطبیقی 60
1و4و9 بیان نقاط ضعف و قوت در روش های عصبی 60
1و4و10 طرح کنترل و هدایت بر اساس منطق فازی 60
1و4و11 کنترل کننده تطبیقی فازی 61
1و4و12 مدل کنترل کننده لغزشی فازی 61
1و4و13 مقایسه و بیان نقاط ضعف و قوت در روش های فازی 61
1و4و14 نتیجه گیری 62
1و4و15 منابع 62

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی کار برد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

همان طور که در شکل فوق مشاهده می شود، پس از هر دور آموزش، خروجی سیستم با مسیر مطلوب مقایسه شده و پس از اعمال آن به سیستم تاخیر ساز 8سیگنال مورد نیاز شبکه ساخته شده و به عنوان ورودی شبکه به آن اعمال می گردد.
نکته: ماتریس وزن های اولیه باید به گونه ای انتخاب شود که نزدیک به وزن های مطلوب باشد، در غیر اینصورت یافتن وزن های مطلوب توسط شبکه فرآیند زمان بری خواهد بود که معمولا موجب ناپایداری پاسخ سیستم می گردد. پس از اعمال چهار شبکه عصبی به چهار حلقه کنترلی، مقدار مرجع هر حلقه توسط سیگنال کنترل حلقه ی قبل تامین میشود.

فهرست کامل فصل دوم بررسی کار برد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

2-1) بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

چکیده 72
مقدمه 73
2و1و1 کلیات 74
2و1و1و1 هدف 75
2و1و2 مقدمه ای بر شبکه های عصبی 76
2و1و2و1 مقدمه 77
2و1و2و2 معنای شبکه های عصبی 78
2و1و2و3 انگیزه های بیولوژیکی 79
2و1و2و4 نرونهای حسی 81
2و1و2و5 نرونهای محرک 81
2و1و2و6 نرونهای ارتباطی 81
2و1و2و7 تشابهات و انتظارات 82
2و1و2و8 تشابهات 83
2و1و2و9 انتظارات 83
2و1و2و10 قابلیت یادگیری 83
2و1و2و11 پراکندگی اطلاعات « پردازش اطلاعات به صورت متن » 84
2و1و2و12 قابلیت تعمیم 84
2و1و2و13 پردازش موازی 84
2و1و2و14 مقاوم بودن 85
2و1و2و15 تاریخچه شبکه های عصبی 85
2و1و2و16 کاربرد شبکه های عصبی 87
2و1و2و17 طبقه بندی و شناسایی و تشخیص الگو 87
2و1و2و18 پردازش سیگنال 88
2و1و2و19 پیش بینی سری های زمانی 88
2و1و2و20 مدلسازی و کنترل 88
2و1و2و21 بهینه سازی 89
2و1و2و22 سیستم های خبره و فازی 89
2و1و2و23 مسائل مالی و بیمه و امنیتی و بازار بورس و وسایل سرگرم کننده 89
2و1و2و24 ساختار وسایل صنعتی و پزشکی و امور حمل و نقل 89
2و1و2و25 شناسایی سیستم ها 90
2و1و3 کنترل غیر خطی سیگنال فرمان با استفاده از شبکه عصبی برای هواپیمای F_16 91
2و1و3و1 مقدمه 92
2و1و3و2 مقدمات ریاضی 93
2و1و3و3 مدل مرجع 95
2و1و3و4 سیستم کنترل عصبی تطبیقی غیر مستقیم مدل مرجع 96
2و1و3و5 شبکه عصبی شناساگر 97
2و1و3و6 شبکه عصبی کنترل کننده 99
2و1و3و7 مدل هواپیما 100
2و1و3و8 کیفیت پرواز مورد نظر 103
2و1و3و9 نتایج شبیه سازی 103
2و1و4 کنترل زاویه مسیر پرواز بوسیله روش تطبیقی – عصبی گام به عقب 106
2و1و4و1 مقدمه 107
2و1و4و2 تعریف سیستم 108
2و1و4و3 فرم فیدبک صریح 110
2و1و4و4 گام به عقب 113
2و1و4و5 شبکه عصبی 116
2و1و4و6 نتایج 120
2و1و5 کنترل پرواز تطبیقی بصورت بر خط 122
2و1و5و1 مقدمه 123
2و1و5و2 مبنای مسئله 124
2و1و5و3 بیان مسئله 125
2و1و5و4 فاز اموزش با درنگ 126
2و1و5و5 آموزش بر خط توسط برنامه ریزی پویا 128
2و1و5و6 کاربرد فاز بر خط 129
2و1و5و7 الگوریتم آموزش بر خط 132
2و1و5و8 طراحی کنترل تناسبی – انتگرالی شبکه عصبی بحرانی تطبیقی 132
2و1و5و9 شبیه سازی کنترل پرواز و نتایج 134
2و1و5و10 کنترل تطبیقی در حالت مانور کوپل شده 136
2و1و5و11 کنترل تطبیقی در حالت مانور زاویه بزرگ 138
2و1و6 نتیجه گیری و پیشنهادات 140
2و1و6و1 نتیجه گیری 141
2و1و6و2 پیشنهادات 142
2و1و7 منابع 143

2-2) طراحي کنترل کننده پرسپترون چند لايه عصبي براي پرواز تعقيب عوارض زمين

2و2و1 چکیده 148
2و2و2 مقدمه 148
2و2و3 هدايت و کنترل به کمک تعقيب عوارض زمين 149
2و2و4 مسئله تعقيب – عوارض درصفحه قايم 149
2و2و5 کنترل کننده مدل عصبي معکوس 150
2و2و6 نتايج شبيه سازي 151
2و2و7 نتیجه گیری 151
2و2و8 منابع 151

2-3) طراحی کنترل پرواز تطبیقی عصبی در نشست

2و3و1 چکیده 155
2و3و2 مقدمه 155
2و3و3 مدل ریاضی حرکت هواپیما 156
2و3و4 قوانین کنترل وارون دینامیک 157
2و3و5 ساختار سیستم کنترل پرواز 157
2و3و6 تخمین خطی سازی سیستم 158
2و3و7 طراحی جبران ساز خطی 158
2و3و8 شبکه عصبی برای جبران خطاب معکوس 158
2و3و9 بحث و نتایج شبیه سازی عددی 159
2و3و10 نتیجه گیری 160
2و3و11 منابع 160

2-4) تعیین تابع غیرخطی فرمان هدایت برای یک پرتابه با استفاده از شبکه عصبی

2و4و1 چکیده 163
2و4و2 مقدمه 163
2و4و3 روش هدایت عصبی بالستیکی 164
2و4و4 اعمال فرمان هدایت در حضور اغتشاش و نامعینی 165
2و4و5 شبیه سازی و نتایج 165
2و4و6 نتیجه گیری 166
2و4و7 منایع 166

2-5) کنترل ارتفاع هواپیما از روش آبشاری و شبکه های عصبی

2و5و1 چکیده 168
2و5و2 مقدمه 168
2و5و3 معادلات دینامیکی هواپیما 168
2و5و4 پیاده سازی الگوریتم آبشاری با استفاده از کنترلر های PID 170
2و5و5 ساختار و آموزش شبکه ی عصبی 171
2و5و6 نتیجه گیری 173
2و5و7 منابع 173

2-6) شناسايي سيستم غيرخطي هواپيماي توربوپراپ با استفاده از شبکه هاي عصبي

2و6و1 چکیده 174
2و6و2 مقدمه 174
2و6و3 مدلسازي رياضي پرنده 175
2و6و4 ساختار شبکه و روش آموزش 175
2و6و5 مدل سازي مود طولي با شبکه عصبي 176
2و6و6 شبيه سازي 177
2و6و7 نتيجه گيري 178
2و6و8 مراجع 178

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی سیستم کنترل پرواز موشک کروز با استفاده از شبکه های عصبی

امروزه با رشد علم و تكنولوژي و گسـترش اسـتفاده از سيسـتمهـاي كامپيوتري در محاسبات سنگين و سرعت بالا، سامانههـاي هوشـمند كامپيوتري از اهميت روزافزوني برخوردار شده . اند هوش مصـنوعي در بخشهاي مختلف مهندسي از جايگـاه بسـيار ممتـازي بهـرهمنـد است، به گونهاي كه در ايـن رشـتههـا، پژوهشـگران و مهندسـان در مورد مسايلي كه حل آنها با روشهاي معمول بسيار دشوار و يا غيـر نمايـد ممكـن مـي ، رو بـه ايـن شـاخهي علمـي آوردهانـد. يكـي از مهمترين سـامانههـاي هوشـمند كـه در بخشـهاي مختلـف مهندسـي كاربرد بسيار زيـادي پيـدا كـرده اسـت، شـبكهي عصـبي مصـنوعي ميباشد

فهرست کامل فصل سوم طراحی سیستم کنترل پرواز موشک کروز با استفاده از شبکه های عصبی

3-1 ) طراحی سیستم کنترل پرواز تطبیقی غیر خطی برای موشک کروز با استفاده از وارون دینامیک و شبکه عصبی

3و1و1 چکیده 179
3و1و2 مقدمه 179
3و1و3 کنترل آیرودینامیکی 180
3و1و7 معادلات حرکت موشک 181
3و1و8 خطی سازی پسخورد 182
3و1و9 وارون دینامیک 182
3و1و10 کنترل کننده پرواز عصبی – تطبیقی 184
3و1و11 شبیه سازی 186
3و1و12 نتایج 187
3و1و13 مراجع 190

3-2 ) شناسايي مدل ديناميكي هواپيما با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

3و2و1 چکیده 192
3و2و2 مقدمه 192
3و2و3 معادلات حرکت 193
3و2و4 مدلسازي ديناميكي با شبكه ي عصبي 194
3و2و5 ايجاد شبكهها و آموزش آنها 194
3و2و6 انجام تست هاي مختلف براي بررسي عملكرد مدل 197
3و2و7 نتيجه گيري 199
3و2و8 مراجع 200

3-3 ) طراحی سیستم کنترل تطبیقی مدل- مرجع پیشبین به روش تقریب غیر مستقیم براي موشک STT

3و3و1 چکیده 201
3و3و2 مقدمه 201
3و3و3 طراحی کنترل کننده پیش بین مدل- مرجع 202
3و3و4 نتایج شبیه سازي 204
3و3و5 نتیجه گیري 204
3و3و6 منابع 207

3-4 ) طراحی سیستم هدایت و کنترل یکپارچه موشک کروز مبتنی بر عبور از نقاط مسیر

3و4و1 چکیده 208
3و4و2 مقدمه 208
3و4و3 هدایت میانی موشک 210
3و4و4 معادلات حرکت موشک 211
3و4و5 کنترل پرواز مبتنی بر خطی سازی پسخورد 212
3و4و6 کنترل سرعت موشک 213
3و4و7 کنترل کننده پرواز عصبی – تطبیقی 214
3و4و8 سیستم یکپارچه هدایت و کنترل 215
3و4و9 شبیه سازی سیستم های هدایت و کنترل 216
3و4و10 نتایج 216
3و4و11 مراجع 220

قسمت هایی از فصل چهارم کنترل عصبی- فازی هلیکوپتر چهار موتور بدون سرنشین

كوادروتور یک هواپيمای بدون سرنشين با چهار موتور و بال چرخان است كه هر كدام از موتورها در رأس یک چارچوب متقاطع قرار گرفته های منحصر اند. بدليل قابليت بفرد این وسيله از جمله پرواز و فرود عمودی در محيطهای مختلف، حركات درجا و درجات آزادی بيشتر و كاربردهای فراوانی در عمليات امداد و نجات، گشت مرزبانی، كشف معادن، كشاورزی، تحقيقات علمی و كابردهای نظامی توجه ویژه بسياری از محققين را بخود معطوف كرده است. دور از دسترس بودن بعضی نواحی، خطرناک بودن عمليات در بسياری مناطق، مانورپذیری بالا خصوصاً در محيطهایی با موانع بسيار، فرود در نواحی با مساحت كم و توانایی حركت نزدیک به سطح زمين لزوم به كارگيری كوادروتور را نشان میدهد

فهرست کامل فصل چهارم کنترل عصبی- فازی هلیکوپتر چهار موتور بدون سرنشین

4-1 ) کنترل عصبی- فازی هلی کوپتر چهار موتور بدون سرنشین (کوادروتور) در حالت معلق در هوا

4و1و1 چکیده 222
4و1و2 مقدمه 222
4و1و3 مدلسازی ریاضی کوادروتور 223
4و1و4 طراحی الگوریتم کنترل وضعیت 224
4و1و5 کنترل کننده PID کلاسیک 224
4و1و6 سیستم فازی- عصبی برای تنظیم بهره های PID 225
4و1و7 نتایج شبیه سازی 226
4و1و8 نتیجه گیری 229
4و1و9 مراجع 229

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید