50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 650 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي تاثير ويژگيهاي محصول بر رفتار خريد مشتريان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی وابستگی بازاریابی رابطه اي با رفتار خرید مشتریان برندهای متفاوت بررسی شده است

رفتار مصرف کننده آنلاين مطالعه فرايندهايی را در برمیگیرد که در آن افراد يا گروه ها از کالاها خدمات و ايده ها به منظور ايجاد رضايت و تامین نیازها و خواسته ها استفاده میکنند. به منظور تحلیل تمايلات خريد آنلاين چِن و چانگ روی پنج عامل مهم که تمايلات خريد آنلاين را توصیف میكند تمرکز کردند: ويژگی های فرد/ مصرف کننده تاثیرات محیطی ويژگی های محصول/خدمت ويژگی های رسانه و ويژگی های واسطه. آنها روابط میان اين پنج عامل و سه گام کلیدی لازم برای تشويق خريد آنلاين تكرار شونده را ساختند. اين روابط در شكل 5-2 نشان داده شده است .

قسمت هایی از فصل اول رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

مدل مورد استفاده در تحقیق لیان و لین علاوه بر اينكه ويژگی های محصول را مورد توجه قرار داده به بررسی تاثیر خصوصیات مصرف کنندگان بر طبقات محصول نیز پرداخته است. آنها در تحقیق خود به بررسی تاثیر ويژگی های مختلف مصرف کنندگان بر روی پذيرش خريد آنلاين پرداختند. آنها نقش عواملی مانند ادراک از امنیت و نگرانی های حريم خصوصی را بر پذيرش خريد بر خط مصرف کنندگان قابل توجه دانستند و دريافتند که تاثیر اين عوامل بسته به نوع کالاها متفاوت خواهد بود. بنابراين برای اينكه محیط وب تعداد خريدارانش را توسعه دهد و خريدهای مكرر را شكل دهد خريداران غیر اينترنتی نیاز دارند تا باور کنند و حس کنند که خرده فروشان اينترنتی مبادلاتِ بر پايه تكنولوژه ای امن و با ريسك محدود ارائه خواهند داد. اگرچه به محض اينكه کاربران اينترنتی به خريداران اينترنتی تبديل شوند نیاز آنها براه امنیت و ادراک از کاهش ريسك لزوما به پايان نمیرسد يا محو نمیشود بنابراين اين امر بايد به اولويت های همیشگی براه توسعه دهندگان وب سايت ها تبديل شود

فهرست کامل فصل اول رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

1-1 ) رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

چکیده 13
1و1و1 کلیات تحقیق 14
1و1و1و1 مقدمه 15
1و1و1و2 بیان مساله 15
1و1و1و3 اهمیت و ضرورت موضوع 16
1و1و1و4 هدف تحقیق 18
1و1و1و5 هدف اصلی 18
1و1و1و6 هدف کاربردی 18
1و1و1و7 گزاره های تحقیق 18
1و1و1و8 پرسش اصلی 18
1و1و1و9 فرضیه های اصلی 18
1و1و1و10 متغیرهای تحقیق 19
1و1و1و11 متغیرهای مستقل 19
1و1و1و12 متغیرهای وابسته 19
1و1و1و13 قلمرو تحقیق 19
1و1و1و14 قلمرو موضوعی تحقیق 19
1و1و1و15 قلمرو مکانی تحقیق 19
1و1و1و16 قلمرو زمانی تحقیق 19
1و1و1و17 چارچوب نظری تحقیق 20
1و1و1و18 روش شناسی تحقیق 20
1و1و1و19 روش تحقیق 20
1و1و1و20 جامعه آماری 20
1و1و1و21 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 21
1و1و1و22 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن 21
1و1و1و23 روش های تحلیل داده ها 21
1و1و1و24 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 22
1و1و1و25 شرح واژهها و اصطلاحات تخصصی 22
1و1و2 ادبیات تحقیق 25
1و1و2و1 مبانی نظری 26
1و1و2و2 مقدمه 26
1و1و2و3 اینترنت 27
1و1و2و4 ویژگیهای اینترنت 30
1و1و2و5 طبقه بندی محصولات و خدمات در اینترنت 31
1و1و2و6 ویژگیهای وب در اینترنت 35
1و1و2و7 ویژگیهای ادراک شدۀ وب به عنوان یک کانال توزیع 35
1و1و2و8 تاثیر معرفی و استفاده از وب سایت های اطلاعاتی و تعاملی 37
1و1و2و9 تاثیر معرفی یک وب سایت تعاملی 38
1و1و2و10 تاثیر معرفی یک وب سایت اطلاعاتی 38
1و1و2و11 روند گسترش اینترنت و تجارت الکترونیک 39
1و1و2و12 مروری بر تجارت الکترونیک 40
1و1و2و13 توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای آنلاین 40
1و1و2و14 اینترنت و بازاریابی 41
1و1و2و15 بازاریابی اینترنتی 45
1و1و2و16 آمیخته بازاریابی اینترنتی 46
1و1و2و17 شخصی سازی(P1) 50
1و1و2و18 خصوصی سازی(P2) 52
1و1و2و19 خدمات به مشتری(C1) 52
1و1و2و20 گروه ها (C2) 53
1و1و2و21 سایت (S) 53
1و1و2و22 امنیت (S2) 54
1و1و2و23 ترفیع فروش (S3) 54
1و1و2و24 مقایسه بازاریابی سنتی و بازاریابی اینترنتی 54
1و1و2و25 ویژگی های فروشگاه های اینترنتی 55
1و1و2و26 بررسی آنچه که در داخل فروشگاه الکترونیکی می گذرد 56
1و1و2و27 رفتار مصرف کننده آنلاین 57
1و1و2و28 چگونه وب رفتار مشتریان را تغییر میدهد؟ 59
1و1و2و29 دلایل مطالعه رفتار مصرف کننده 60
1و1و2و30 خریدار اینترنتی یا مرورگر اینترنتی 61
1و1و2و31 خصوصیات مصرف کننده 61
1و1و2و32 پذیرش خرید اینترنتی توسط کاربران 63
1و1و2و33 فرایند پذیرفته شدن فناوری 63
1و1و2و34 دو دیدگاه کلی در فرایند پذیرش خرید اینترنتی 64
1و1و2و35 خرید آنلاین 65
1و1و2و36 مزایای خرید آنلاین 65
1و1و2و37 معایب خرید آنلاین 67
1و1و2و38 خرید گروهی آنلاین 69
1و1و2و39 عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی 70
1و1و2و40 پیشینه تحقیق 93
1و1و2و41 بررسی پایاننامه های داخلی مرتبط 93
1و1و2و42 بررسی پایاننامه های خارجی مرتبط 96
1و1و2و43 مدل مفهومی تحقیق 101
1و1و2و44 توضیحات در خصوص عوامل تعیین کننده رفتار خرید مشتریان در بازاریابی اینترنتی 102
1و1و2و45 محیط بازار یابی اینترنتی و رفتار خرید م صرف کننده در اینترنت 102
1و1و3 روش شناسی تحقیق 105
1و1و3و1 مقدمه 106
1و1و3و2 روش تحقیق 106
1و1و3و3 تحقیق کاربردی 106
1و1و3و4 تحقیق کاربردی 106
1و1و3و5 تحقیق توصیفی 106
1و1و3و6 تحقیق پیمایشی 107
1و1و3و7 متغیرها و فرضیه های تحقیق 108
1و1و3و8 مدل تحلیلی تحقیق 109
1و1و3و9 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات 111
1و1و3و10 مقیاس مورد استفاده 112
1و1و3و11 روایی و پایایی پرسشنامه 113
1و1و3و12 پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه 113
1و1و3و13 تعیین اعتبار )روایی( پرسشنامه 114
1و1و3و14 تحلیل عاملی تاییدی 114
1و1و3و15 تحلیل عاملی 114
1و1و3و16 تصمیم گیری در تحلیل عاملی 115
1و1و3و17 معنی داری ماتریس همبستگی 115
1و1و3و18 حجم نمونه 116
1و1و3و19 انتخاب نوع ماتریس همبستگی 116
1و1و3و20 انتخاب مدل عاملی 116
1و1و3و21 روش استخراج عامل ها 116
1و1و3و22 انتخاب نهایی عامل ها 117
1و1و3و23 برازش مدل 118
1و1و3و24 مجذورکای 119
1و1و3و25 نسبت کای دو بر درجه آزادی 119
1و1و3و26 قلمرو تحقیق 119
1و1و3و27 دوره های زمانی انجام تحقیق 119
1و1و3و28 مکان تحقیق 119
1و1و3و29 جامعه آماری 119
1و1و3و30 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 120
1و1و3و31 روش یا روش های نمونه گیری 120
1و1و3و32 روش تجزیه و تحلیل داده ها 121
1و1و4 تجزیه و تحلیل داده ها 123
1و1و4و1 مقدمه 124
1و1و4و2 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 124
1و1و4و3 آمار توصیفی متغیر جنسیت 124
1و1و4و4 آمار توصیفی متغیر سن 125
1و1و4و5 آمار توصیفی متغیر تحصیلات 126
1و1و4و6 آمار توصیفی متغیر وضعیت تأهل 127
1و1و4و7 آمار توصیفی سوالات پرسشنامه 128
1و1و4و8 آمار استنباطی 130
1و1و4و9 بررسی متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 131
1و1و4و10 بررسی متغیر ویژگی های محصول 133
1و1و4و11 بررسی متغیر امنیت و اعتماد 135
1و1و4و12 بررسی متغیر پیشنهادات ارتقایی 137
1و1و4و13 بررسی متغیر قیمت 140
1و1و4و14 بررسی متغیر سهولت خرید 142
1و1و4و15 مراحل عمومی آزمون فرض آماری 145
1و1و4و16 آزمون نرمال بودن متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 146
1و1و4و17 آزمون متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 147
1و1و4و18 رتبه بندی عناصر متغیر محیط بازاریابی اینترنتی 149
1و1و4و19 آزمون فرضیه دوم تحقیق 149
1و1و4و20 آزمون نرمال بودن متغیر ویژگی های محصول 149
1و1و4و21 آزمون متغیر ویژگی های محصول 151
1و1و4و22 رتبه بندی عناصر متغیر ویژگی های محصول 152
1و1و4و23 آزمون فرضیه سوم تحقیق 153
1و1و4و24 آزمون نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد 153
1و1و4و25 آزمون متغیر امنیت و اعتماد 154
1و1و4و26 رتبه بندی عناصر متغیر امنیت و اعتماد 156
1و1و4و27 آزمون فرضیه چهارم تحقیق 157
1و1و4و28 آزمون نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی 157
1و1و4و29 آزمون متغیر پیشنهادات ارتقایی 158
1و1و4و30 رتبه بندی عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی 159
1و1و4و31 آزمون فرضیه پنجم تحقیق 160
1و1و4و32 آزمون نرمال بودن متغیر قیمت 160
1و1و4و33 آزمون متغیر قیمت 161
1و1و4و34 رتبه بندی عناصر متغیر قیمت 162
1و1و4و35 آزمون فرضیه ششم تحقیق 163
1و1و4و36 آزمون نرمال بودن متغیر سهولت خرید 163
1و1و4و37 آزمون متغیر سهولت خرید 165
1و1و4و38 رتبه بندی عناصر متغیر سهولت خرید 166
1و1و4و39 رتبه بندی متغیرهای تحقیق 167
1و1و4و40 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی 167
1و1و4و41 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جمعیت شناختی جنسیت 167
1و1و4و42 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جمعیت شناختی وضعیت تأهل 168
1و1و4و43 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جمعیت شناختی تحصیلات 168
1و1و4و44 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیر جمعیت شناختی سن 169
1و1و5 نتیجه گیری 170
1و1و5 مقدمه 171
1و1و5و1 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی 171
1و1و5و2 متغیر جنسیت 171
1و1و5و3 متغیر سن 171
1و1و5و4 سطح تحصیلات 171
1و1و5و5 نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 171
1و1و5و6 بررسی فرضیه اول )محیط بازاریابی اینترنتی( 171
1و1و5و7 بررسی فرضیه دوم )ویژگی های محصول( 172
1و1و5و8 بررسی فرضیه سوم )امنیت و اعتماد( 172
1و1و5و9 بررسی فرضیه چهارم )پیشنهادات ارتقایی( 172
1و1و5و10 بررسی فرضیه پنجم )قیمت( 173
1و1و5و11 بررسی فرضیه ششم )سهولت خرید( 173
1و1و5و12 سایر نتیجه گیری ها 173
1و1و5و13 محدودیتهای تحقیق 174
1و1و5و14 پیشنهادهای اجرایی 174
1و1و5و15 پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی 175
1و1و6 منابع و مآخذ 177
1و1و7 پیوست 183

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي تاثير ويژگيهاي محصول بر رفتار خريد مشتريان

زمانی که محصول خریداري میشود مصرف کنندگان توقع نتایج معینی از خرید خود دارند. تفاوت میان انتظارات مصرفکننده و عملکرد کالا تعیین میکند که آیا مصرفکننده از خرید کالا راضی یا ناراضی است. اگر کالا در حد انتظار باشد، رضایت مصرف کننده تامین خواهد شد و اگر درحد انتظار او نباشد، مصرفکننده از خرید خود ناراضی و پشیمان خواهد شد و در صورتی که بیش از حد انتظار باشد، رضایت و خشنودي مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت. به طور متوسط هر مشتري راضی از کالاي شرکت، رضایت خود را به سه نفر انتقال میدهد درحالیکه هر مشتري ناراضی، نارضایتی خود را به یازده نفر منتقل می کند، بنابراین شرکتها باید به طور منظم رضایت مشتري را اندازه گیري کنند.

فهرست کامل فصل دوم بررسي تاثير ويژگيهاي محصول بر رفتار خريد مشتريان

2-1) بررسی رابطه بسته بندي با رفتار خرید مصرف کننده

2و1و1 چکیده 211
2و1و2 مقدمه 211
2و1و3 تاریخچه ي بسته بندي 212
2و1و4 تاریخچه بسته بندي در ایران 212
2و1و5 تعریف بسته بندي و ابعاد آن 213
2و1و6 ماهیت بسته بندي 216
2و1و7 وظایف و کارکردهاي بسته بندي 216
2و1و8 تعریف رفتار خرید مصرف کننده 217
2و1و9 فرآیند تصمیم گیري خرید مصرف کننده 218
2و1و10 عوامل موثر بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان 221
2و1و11 انواع رفتار خرید مصرف کننده 224
2و1و12 سوابق و پیشینه ي تحقیق 225
2و1و13 تحقیقات داخلی 225
2و1و14 تحقیقات خارجی 226
2و1و15 نتیجه گیري 226
2و1و16 پیشنهادات 227
2و1و17 منابع 227

2-2) بررسی رابطه بین ابزارهای بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی

2و2و1 چکیده 230
2و2و2 مقدمه 231
2و2و3 مروری بر ادبیات موضوع 232
2و2و4 بازاریابی سبز 233
2و2و5 ابزارهای بازاریابی سبز 234
2و2و6 تبلیغات زیست محیطی 234
2و2و7 نام تجاری زیست محیطی 235
2و2و8 برچسب زیست محیطی 236
2و2و9 رفتار خرید مصرف کننده 237
2و2و10 رو شناسی 238
2و2و11 یافته ها و تحلیل 239
2و2و12 نتایج مقاله 239
2و2و13 نتیجه گیری و پیشنهادات 242
2و2و14 پیشنهاداتی نیز برای مطال ات ب دی به شرح زیر ارائه می گردد 245
2و2و15 منابع و ماخذ 245

2-3) بررسی تأثیر استراتژي رابطه مند بازاریابی اینترنتی بر اعتماد مشتري با تأکید بر نقش واسط کیفیت خدمات اینترنتی مورد مطالعه: (آژانس هاي مسافرتی شهر مشهد)

2و3و1 چکیده 247
2و3و2 مقدمه 247
2و3و3 ادبیات پژوهش 248
2و3و4 استراتژي رابطه مند بازاریابی اینترنتی 248
2و3و5 محتواي اطلاعات 248
2و3و6 ارتباطات تعاملی در اینترنت 248
2و3و7 کیفیت خدمات 249
2و3و8 شخصی سازي خدمات اینترنتی 249
2و3و9 سهولت درك شده از انجام مبادله 249
2و3و10 اعتماد 249
2و3و11 مدل مفهومی تحقیق 250
2و3و12 فرضیه هاي پژوهش 250
2و3و13 روش شناسی پژوهش 250
2و3و14 نوع پژوهش 250
2و3و15 جامعه- نمونه و روش نمونه گیري 250
2و3و16 روش تحلیل داده ها 251
2و3و17 یافته هاي عمومی 251
2و3و18 آزمون فرضیه هاي پژوهش 251
2و3و19 فرضیه اصلی اول 252
2و3و20 فرضیه فرعی اول و دوم 252
2و3و21 فرضیه اصلی دوم 252
2و3و22 بحث و نتیجه گیري 252
2و3و23 منابع و مأخذ 254

2-4) بررسی رابطه عوامل موقعیتی با رفتار خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه رفاه اراک

2و4و1 چکیده 257
2و4و2 مقدمه 258
2و4و3 بیان مساله 263
2و4و4 اهداف تحقیق 266
2و4و5 فرضیات تحقیق 266
2و4و6 قلمرو تحقیق 266
2و4و7 قلمرو موضوعی 266
2و4و8 قلمرو زمانی 267
2و4و9 قلمرو مکانی 267
2و4و10 روش تحقیق 267
2و4و11 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 270
2و4و12 روش تجزیه و تحلیل داده ها 271
2و4و13 آزمون فرضیه های تحقیق 272
2و4و14 آزمون فرضیه اول 272
2و4و15 آزمون فرضیه دوم 274
2و4و16 آزمون فرضیه سوم 276
2و4و17 آزمون فرضیه چهارم 278
2و4و18 آزمون فرضیه پنجم 280
2و4و19 پیشنهادات تحقیقات آتی 282
2و4و20 محدودیتهای تحقیق 283
2و4و21 منابع 283

2-5) بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر روی رفتار خرید با توجه به ویژگی های شخصیتی مصرف کننده در فروشگاه های زنجیره ای ماکسیم در استان تهران

2و5و1 چکیده 290
2و5و2 مقدمه 291
2و5و3 مدل فرعی 1 : تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر روی تمایل مشتری به ادامه خرید 291
2و5و4 تمایل مشتری به ادامه خرید 293
2و5و5 ارتباطات 293
2و5و6 رفتار ترجیحی 293
2و5و7 شخصی سازی 293
2و5و8 پاداش 293
2و5و9 مدل فرعی دوم : اثر ویژگی های شخصیتی روی تمایل مشتری به ارتباط 294
2و5و10 تمایل مشتری به ارتباط 294
2و5و11 نیاز به تعلق 294
2و5و12 نیاز به احترام 294
2و5و13 لذت بردن از خرید 294
2و5و14 گرایش به طبقه بندی محصول 294
2و5و15 مدل فرعی سوم : نتایج حاصل از ارتباطات با مشتری 295
2و5و16 رضایت ارتباطی 295
2و5و17 اعتماد 295
2و5و18 تعهد ارتباطی 295
2و5و19 رفتار خرید 296
2و5و20 روش تجزیه و تحلیل 296
2و5و21 نمونه 296
2و5و22 سنجش روانی و پایانی پرسش نامه 296
2و5و23 سنجش مدل 297
2و5و24 آزمون فرضیات 299
2و5و25 نتایج حاصل از مدل فرعی اول 299
2و5و26 نتایج حاصل از مدل فرعی دوم 300
2و5و27 نتایج حاصل از مدل فرعی سوم 300
2و5و28 پیشنهادات 301
2و5و29 منابع 301

2-6) بررسی تاثیر آمیخته بازار یابی الکترونیک بر رفتار خرید مصرف کننده

2و6و1 چکیده 303
2و6و2 مقدمه 304
2و6و3 بازاریابی 304
2و6و4 رفتار مصرف کننده 304
2و6و5 رفتار خرید مصرف کننده 305
2و6و6 مراحل فرآیند تصمیم خرید 305
2و6و7 تشخیص مساله 305
2و6و8 جستجوی اطلاعات 305
2و6و9 ارزیابی گزینه ها 306
2و6و10 تصمیم خرید 306
2و6و11 رفتار پس از خرید 306
2و6و12 عوامل تاثیر گذار بر رفتار خرید 306
2و6و13 عوامل فرهنگی 306
2و6و14 عوامل اجتماعی 306
2و6و15 عوامل شخصی 307
2و6و16 عوامل روان شناختی 307
2و6و17 عوامل نوین در آمیخته بازاریابی 307
2و6و18 آمیخته بازاریابی الکترونیک 308
2و6و19 سهولت برای مصرف کنندگان 308
2و6و20 مزایا و ارزش برای مشتریان 308
2و6و21 هزینه برای مشتریان 308
2و6و22 ارتباطات و روابط با مشتریان 308
2و6و23 مدیریت اقلام و محاسبه 308
2و6و24 حق انتخاب مشتری 309
2و6و25 خدمت و اولویت دادن به مشتری 309
2و6و26 رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده 309
2و6و27 گرایش خرید 310
2و6و28 ارزش 310
2و6و29 کارایی 310
2و6و30 مقدار 310
2و6و31 تنوع 310
2و6و32 مزایا 310
2و6و33 مدل مفهومی تحقیق 311
2و6و34 نتیجه گیری 311
2و6و35 منابع 312

2-7) تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از کاوش کاربري وب (مطالعه موردي: خرده فروشی آنلاین)

2و7و1 چکیده 313
2و7و2 مقدمه 314
2و7و3 ادبیات مروری 316
2و7و4 رفتار مشتری 316
2و7و5 کاوش کاربري وب 317
2و7و6 روش پژوهش 319
2و7و7 پیاده سازي (مطالعه موردي خرده فروشی آنلاین) 320
2و7و8 تجزیه و تحلیل داده ها 322
2و7و9 نتیجه گیري 325
2و7و10 منابع 326

2-8) بررسی بازار یابی الکترونیک و نرم افزارهای تجارت الکترونیک با رفتار مشتریان

2و8و1 چکیده 328
2و8و2 مقدمه 329
2و8و3 روش کار 329
2و8و4 بازاریابی الکترونیکی و رابطه آن با بازار یابی سنتی 330
2و8و5 آمیخته بازاریابی سنتی در فضای تجارت الکترونیکی عبارت است از 331
2و8و6 بیان مسأله و ضرورت تحقیق 331
2و8و7 بحث 332
2و8و8 مراحل مربوط به آزمون خرید الکترونیکی 333
2و8و9 روش شناسی تحقیق: 335
2و8و10 نتیجه گیری 339
2و8و11 منابع 342

2-9) بررسی رابطه سرمایه نمادین با بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان ( مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه ایلام)

2و9و1 چکیده 345
2و9و2 مقدمه 345
2و9و3 مبانی نظری تحقیق 346
2و9و4 سرمایه نمادین 346
2و9و5 سرمایه فرهنگی 349
2و9و6 سرمایه اجتماعی 349
2و9و7 سرمایه اقتصادی 350
2و9و8 سرمایه نمادین اقتصادی 350
2و9و9 سرمایه نمادین فرهنگی 351
2و9و10 سرمایه نمادین اجتماعی 351
2و9و11 بازاریابی سبز 351
2و9و12 مصرف سبز 352
2و9و13 پیشینه تحقیق 352
2و9و14 روش شناسی تحقیق 354
2و9و15 سوالات تحقیق 355
2و9و16 مدل مفهومی تحقیق 355
2و9و17 تجزیه و تحلیل داده های اماری و یافته های تحقیق 355
2و9و18 یافته های تحقیق و توصیف تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری 356
2و9و19 خلاصه یافته های تحقیق 357
2و9و20 بحث و نتیجه گیری 357
2و9و21 منابع 358

2-10) بررسي تاثير ويژگيهاي محصول بر رفتار خريد مشتريان در اينترنت

2و10و1 چکیده 361
2و10و2 مقدمه 362
2و10و3 بحث 362
2و10و4 روند گسترش اينترنت و تجارت الكترونيك 364
2و10و5 توسعه تجارت الكترونيكي و كسب و كارهاي آنلاين 364
2و10و6 اينترنت و بازاريابي 366
2و10و7 رفتار مصرف كننده آنلاين 366
2و10و8 چگونه وب رفتار مشتريان را تغيير ميدهد؟ 368
2و10و9 خريدار اينترنتي يا مرورگر اينترنتي 369
2و10و10 خصوصيات مصرف كننده 369
2و10و11 پذيرش خريد اينترنتي توسط كاربران 371
2و10و12 فرايند پذيرفته شدن فناوري 371
2و10و13 ديدگاه كلي در فرايند پذيرش خريد اينترنتي 372
2و10و14 معايب خريد آنلاين 374
2و10و15 مدل مفهومي تحقيق 375
2و10و16 نتايج مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي 376
2و10و17 نتايج حاصل از فرضيه هاي تحقيق 376
2و10و18 بررسي فرضيه اول (محيط بازاريابي اينترنتي) 376
2و10و19 بررسي فرضيه دوم (ويژگي هاي محصول) 376
2و10و20 بررسي فرضيه سوم (امنيت و اعتماد) 377
2و10و21 بررسي فرضيه چهارم (پيشنهادات ارتقايي) 377
2و10و22 بررسي فرضيه پنجم (قيمت) 377
2و10و23 بررسي فرضيه ششم (سهولت خريد) 377
2و10و24 ساير نتيجه گيري ها 377
2و10و25 محدوديتهاي تحقيق 378
2و10و26 پيشنهادهاي اجرايي 378
2و10و27 پيشنهاداتي براي انجام تحقيقات آتي 379
2و10و28 منابع 379

2-11) بررسی تاثیر شناخت برند و روابط برند بر رفتار خرید مشتریان اپراتورهاي ارتباطات سیار (همراه اول ، ایرانسل ،رایتل، تالیا)در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2و11و1 چکیده 382
2و11و2 مقدمه 382
2و11و3 بیان مساله 383
2و11و4 فرضیات تحقیق 383
2و11و5 مدل مفهومی و عملیاتی تحقیق 384
2و11و6 ادبیات تحقیق 385
2و11و7 هویت برند 386
2و11و8 تصویر ذهنی برند 386
2و11و9 روش تحقیق 387
2و11و10 یافته هاي پژوهش 387
2و11و11 بحث و نتیجه گیري 398
2و11و12 منابع 403

2-12) بررسی رابطه بین ویژگی هاي شخصیتی با رفتار خرید وسواسی و خرید آنی در فروشگاه هاي زنجیره اي استان مازندران

2و12و1 چکیده 405
2و12و2 مقدمه 405
2و12و3 بیان مساله 405
2و12و4 مبانی نظري و فرضیه ها 406
2و12و5 خرید وسواسی 406
2و12و6 خرید آنی 407
2و12و7 ویژگیهاي شخصیتی 407
2و12و8 فرضیه ها 408
2و12و9 مدل مفهومی تحقیق 409
2و12و10 روش شناسی تحقیق 409
2و12و11 نمونه و گردآوري داده ها 409
2و12و12 شاخص هاي برازش مدل 410
2و12و13 پایایی و روایی تحقیق 411
2و12و14 یافته هاي تحقیق 412
2و12و15 جمع بندي و نتیجه گیري 415
2و12و16 پیشنهادات کاربردي 415
2و12و17 منابع 417

2-13) بررسی تاثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی در محصولات گوشی تلفن همراه )

2و13و1 چکیده 419
2و13و2 مقدمه 419
2و13و3 شکل های نوین تبلیغات اینترنتی 421
2و13و4 روش های اجرای تبلیغات اینترنتی 421
2و13و5 تاریخچه ی تبلیغات اینترنتی 422
2و13و6 رفتارهای مختلف در خریداران اینترنتی 423
2و13و7 فرضیه ی تحقیق 425
2و13و8 روش تحقیق 425
2و13و9 تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه 426
2و13و10 آزمون تست t 426
2و13و11 آزمون فریدمن 426
2و13و12 ضریب همبستگی و رگرسیون 427
2و13و13 نتیجه گیری و پیشنهادات 430
2و13و14 منابع 430

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

در دنیای اینترنت از زمان آغاز آن بسیاری از نوآوری ها وجود داشته که موجب بروز تغییرات عمده در زندگی بشر گردیده است. یکی از نوآوریهای اخیر در برنامه های کاربردی مبتنی بر وب، خدمات آنلاین شبکه های اجتماعی است. در جهان آنلاین تصمیم یک مشتری برای خرید یک محصول و یا خدمات به طور عمده تحت تأثیر دوستان، خانواده و همکارانش است. از این رو شبکه های اجتماعی یکی از بهترین مکان ها جهت انجام امور تجاری است و موجب ظهور مفهوم جدیدی به نام تجارت اجتماعی میگردد. در این تجارت، هر مرکز کسب و کار و یا هر مشتری یک گره از شبکه تار عنکبوتی شبکه گسترده جهانی شبکه های اجتماعی محلی، ملی و جهانی را تشکیل داده و به انجام فعالیت میپردازد. تاکنون تعاریف متعددی از تجارت اجتماعی ارائه شده است در یکی از این تعاریف، تجارت اجتماعی به کارگیری شبکه های اجتماعی در زمینهی تجارت الکترونیک در جهت کمک به خرید و فروش کالا و خدمات به صورت آنلاین معرفی گردیده است.

فهرست کامل فصل سوم بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان

3-1 ) بررسی رابطه رفتار فروش اخلاقی، کیفیت ارتباطات و وفاداری مشتریان)مطالعه موردی: شعب بیمه ایران شهرستان سنندج(

3و1و1 چکیده 433
3و1و2 مقدمه 433
3و1و3 مبانی نظری پژوهش 434
3و1و4 رفتار فروش اخلاقی 434
3و1و5 کیفیت ارتباطات 434
3و1و6 وفاداری مشتریان 435
3و1و7 پیشینه ی پژوهش 435
3و1و8 مدل مفهومی پژوهش 436
3و1و9 فرضیه های پژوهش 436
3و1و10 فرضیه ی اصلی پژوهش 436
3و1و11 فرضیه های فرعی پژوهش 437
3و1و12 روش پژوهش 437
3و1و13 تجزیه و تحلیل داده ها 437
3و1و14 آمار توصیفی 437
3و1و15 آمار استنباطی 437
3و1و16 بررسی فرضیه های پژوهش 437
3و1و17 نتایج و بحث روی نتایج 439
3و1و18 نتیجه گیری و پیشنهادها 440
3و1و19 منابع 441

3-2 ) بررسی رابطه بین آگاهی و تداعی از برند با ثبات رفتاري مشتریان ( مطالعه موردي : شعب بانک صادرات شهر اردبیل)

3و2و1 چکیده 444
3و2و2 مقدمه 445
3و2و3 روش تحقیق 446
3و2و4 روش پژوهش 446
3و2و5 جامعه آماری 446
3و2و6 حجم نمونه و روش نمونه گیری 446
3و2و7 روش گرد آوری اطلاعات و ابزار سنجش 446
3و2و8 روایی و پایایی 447
3و2و9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 447
3و2و10 یافته ها 447
3و2و11 بحث و نتیجه گیري 448
3و2و12 منابع 449

3-3 ) تاثیر بازاریابی رابطه مند و آمیخته رضایت و اعتماد مشتری بر میزان وفاداری رفتاری مشتریان ( مطالعه موردی : مشتریان شرکت های گردشگری فعال)

3و3و1 چکیده 451
3و3و2 مقدمه 451
3و3و3 ادبیات تحقیق 453
3و3و4 بازاریابی رابطه ای 453
3و3و5 رضایت مشتری 454
3و3و6 اعتماد مشتری 455
3و3و7 وفاداری مشتری 455
3و3و8 پیشینه پژوهش 456
3و3و9 مدل و فرضیات تحقیق 458
3و3و10 روش تحقیق 459
3و3و11 روش و ابزار گرده آوری اطلاعات 460
3و3و12 جامعه آماری 460
3و3و13 یافته های پژوهش 460
3و3و14 نتایج آمار توصیفی 460
3و3و15 نتایج آمار استنباطی 461
3و3و16 خروجی آزمون آلفای کرونباخ 461
3و3و17 توزیع متغییرها 461
3و3و18 بررسی روایی سازه )همگرا( 462
3و3و19 ارزش بارهای عاملی نشانگرهای متغییرهای پژوهش 463
3و3و20 تحلیل همبستگی 464
3و3و21 مدل ساختاری 466
3و3و22 بحث و نتیجه گیری 468
3و3و23 منابع 468

3-4 ) مطالعه رابطه میان تصویر ذهنی فروشگاههای هایپرمارکت و رفتار خرید مشتریان

3و4و1 چکیده 473
3و4و2 مقدمه 474
3و4و3 بیان مساله 474
3و4و4 اهداف تحقیق 475
3و4و5 فرضیههای تحقیق 475
3و4و6 ادبیات موضوعی 475
3و4و7 ادبیات موضوعی 476
3و4و8 تعریف روانشناسی گرایش خریدار 476
3و4و8 تعریف اقتصادی گرایش خریدار 476
3و4و9 ابعاد گرایش خریدار 476
3و4و10 تعریف تصویر ذهنی فروشگاه 477
3و4و11 ویژگیهای سازنده تصویر ذهنی فروشگاه 477
3و4و12 پیشینه تحقیق 477
3و4و13 مطالعات فال دیالو وهمکارانش 477
3و4و14 مطالعات انتونیو ج.زایریس وپرونتزاس اوانجلیس 477
3و4و15 مطالعه گیتا موهان و همکارانش 478
3و4و16 ادیلسون برجسن و همکارانش 478
3و4و17 مطالعه راکش بلوال وشوتابلوال 478
3و4و18 مطالعه ریتومهتاوهمکارانش 478
3و4و19 مطالعات کوک وی کنگ وفن سیم انگ 479
3و4و20 مطالعه النادلگادو وهمکارنش 479
3و4و21 مطالعه سورباهی کول وهاری گویندمیشرا 479
3و4و22 مطالعات حبیب الله جوانمرد وسمانه حسینی 480
3و4و23 روش تحقیق 480
3و4و24 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 481
3و4و25 ابزار اندازه گیری و جمعآوری اطلاعات 481
3و4و26 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه 482
3و4و27 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 483
3و4و28 ضریب همبستگی اسپیرمن 483
3و4و29 آزمون برابری میانگین دو گروه مستقل)آزمون (t-test 483
3و4و30 یافته ها 483
3و4و31 بحث و نتیجه گیری 487
3و4و32 نتایج آزمون همبستگی 487
3و4و33 نتایج تحلیل واریانس 487
3و4و34 مقایسه دو فروشگاه هایپراستار و هایپرمی 487
3و4و35 پیشنهادات 488
3و4و36 منابع 490

3-5 ) تاثیر بازاریابی با رویکرد مدیریت روابط مشتریان بر خرید مجدد مشتریان از محصولات و خدمات بانک ملت شعب تهران

3و5و1 چکیده 492
3و5و2 مقدمه 493
3و5و3 بیان مساله تحقیق 494
3و5و4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 494
3و5و5 اهداف تحقیق 494
3و5و6 چارچوب نظري تحقیق 495
3و5و7 مدل تحقیق 495
3و5و8 سوالات یا فرضیه هاي تحقیق ) بیان روابط بین متغیرهاي مورد مطالعه ( 497
3و5و9 فرضیه هاي فرعی 497
3و5و10 قلمرو تحقیق 498
3و5و11 قلمرو موضوعی تحقق 498
3و5و12 قلمرو مکانی تحقیق 498
3و5و13 قلمرو زمانی 498
3و5و14 روش تحقیق 498
3و5و15 جامعه آماري و حجم آن 498
3و5و16 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیري ( در صورت نمونه گیري ) 498
3و5و17 روش گرد آوري اطلاعات 499
3و5و18 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 499
3و5و19 ویژگیهاي ابزار تحقیق 499
3و5و20 تحلیل ماهیت و ویژگی هاي متغیرهاي تحقیق 500
3و5و21 آزمون کالموگروف – اسمیرنف 500
3و5و22 آماره z 502
3و5و23 ادعاي محقق 503
3و5و24 تجزیه و تحلیل فرضیه هاي تحقیق 503
3و5و25 نتایج آزمون فرضیه هاي تحقیق و رتبه بندي آنها 505
3و5و26 فرضیه هاي فرعی 505
3و5و27 فرضیه هاي اصلی 507
3و5و28 رتبه بندي فرضیه هاي فرعی در هر یک از فرضیه هاي اصلی 507
3و5و29 پیشنهاد هاي تحقیق 511
3و5و30 پیشنهادهاي مبتنی بر نتایج تحقیق 511
3و5و31 پیشنهادها براي تحقیقات آتی 512
3و5و32 منابع 514
3و5و33 پیوست ها 516

3-6 ) بررسی رابطه درک مشتری از رعایت اخلاقیات در زمینه آمیخته بازاریابی و اعتماد مشتری

3و6و1 چکیده 522
3و6و2 مقدمه 522
3و6و3 مبانی نظری وادبیات تحقیق 523
3و6و4 اعتماد مشتری 523
3و6و5 اخلاقیات بازاریابی 523
3و6و6 آمیخته بازاریابی و اخلاقیات 524
3و6و7 پیشینه تحقیق 525
3و6و8 مدل مفهومی تحقیق 527
3و6و9 فرضیات تحقیق 527
3و6و10 فرضیه اصلی 527
3و6و11 فرضیات فرعی 527
3و6و12 روش تحقیق 528
3و6و13 یافته های تحقیق 528
3و6و14 بحث و نتیجه گیری 529
3و6و15 منابع 530

3-7 ) بررسی رابطه بازاریابی رابطهمند و رضایت مشتریان

3و7و1 چکیده 532
3و7و2 مقدمه 532
3و7و3 بازاریابی رابطه مند 533
3و7و4 اجزا و عوامل بازاریابی رابطه مند 534
3و7و5 استراتژیهای بازاریابی رابطه مند 535
3و7و6 تعیین خدمات اصلی 535
3و7و7 برقراری رابطه باب طبع هر مشتری 535
3و7و8 قیمت گذاری رابطه مند 536
3و7و9 تأکید به بازاریابی داخلی 536
3و7و10 مدل های بازاریابی رابطه مند 536
3و7و11 جنبه های مختلف رضایت و وفاداری 540
3و7و12 عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری 541
3و7و13 منابع 546

3-8 ) بررسی نقش تجارت اجتماعی بر رفتار و تصمیمگیری خرید مشتریان

3و8و1 چکیده 549
3و8و2 مقدمه 550
3و8و3 پیشینه نظری تحقیق 552
3و8و4 چارچوب تجارت اجتماعی 552
3و8و5 منافع تجارت اجتماعی 554
3و8و6 چشم انداز آینده تجارت اجتماعی 556
3و8و7 نوآوری بسترهای نرم افزاری-تجارت اجتماعی 556
3و8و8 نوآوری فنی = تجارت اجتماعی دقیق 557
3و8و9 مدیریت نوآوری = همکاری تجارت اجتماعی 557
3و8و10 تجارت اجتماعی در ایران 558
3و8و11 دوره(شبکه ی اجتماعی دانشگاهیان ایران): 558
3و8و12 مدل مفهومی تحقیق 560
3و8و13 فرضیه های تحقیق 561
3و8و14 روش تحقیق 562
3و8و15 قلمرو مکانی تحقیق 562
3و8و16 قلمرو زمانی تحقیق 562
3و8و17 قلمرو موضوعی تحقیق 562
3و8و18 جامعهآماری مورد مطالعه 562
3و8و19 ابزار اندازهگیری تحقیق 563
3و8و20 روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه 563
3و8و21 یافته های پژوهش 563
3و8و22 پایایی و روایی و مقیاس اندازه گیری پرسشنامه 564
3و8و23 آزمون فرضیه های تحقیق 564
3و8و24 نتیجه گیری 566
3و8و25 محدودیت ها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 567
3و8و26 منابع و مأخذ 568

3-9 ) بررسی رابطه ارزش ویژه برند با ثبات رفتاری مشتریان )مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهر اردبیل(

3و9و1 چکیده 571
3و9و2 مقدمه 572
3و9و3 روش تحقیق 573
3و9و4 روش پژوهش 573
3و9و4 جامعه آماری 573
3و9و5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 573
3و9و6 روش گردآوری اطلاعات و ابزار سنجش 573
3و9و7 روش تجزیه وتحلیل داده ها 573
3و9و8 یافته ها 574
3و9و9 بحث و نتیجه گیری 575
3و9و10 منابع 576

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی وابستگی بازاریابی رابطه اي با رفتار خرید مشتریان برندهای متفاوت

مصرف کننده یا مشتری برای خرید یک محصول یا خدمت، مجموعه اقداماتی را با عنوان فرایند تصمیم گیری مصرف کننده انجام میدهد. او پس از تشخیص نیاز خود،به جمع آوری اطلاعات میپردازد و بر اساس این اطلاعات،گزینه های خرید را ارزیابی کرده و درنهایت اقدام به تصمیم گیری میکند. مصرف کنندگان هر روزه تصمیمات خرید بی شماری میگیرند و تصمیم خرید نقطة اصلی و مرکزی تلاشهای بازاریابی به شمار میرود. مطالعات جزئی و موشکافانه بسیاری از شرکتهای بزرگ روی تصمیمهای خرید مصرف کنندگان در راستای پاسخ به این سؤال های اساسی است که مصرف کننده چه میخرد،از کجا میخرد،چگونه و چه مقدار، چه زمانی و چرا خرید میکند؟ برندها بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید تاثیر می گذارند. تداعی معانی برند-شخص همچنین میتواند ماهیت شخصی بیشتری داشته باشد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی وابستگی بازاریابی رابطه اي با رفتار خرید مشتریان برندهای متفاوت

4-1 ) اولویت سنجی سبک های تصمیم گیری خریدار در رفتار خرید مشتریان برند کاچیران

4و1و1 چکیده 578
4و1و2 مقدمه 578
4و1و3 اهمیت و ضرورت پژوهش 579
4و1و4 اهداف تحقیق 579
4و1و5 پیشینه پژوهش 580
4و1و6 پیشینه داخلی 580
4و1و7 مطالعات خارجی 582
4و1و8 روش شناسی پژوهش 584
4و1و9 روش گرد آوری داده ها 584
4و1و10 روش تجزیه و تحلیل داده ها 585
4و1و11 آمار جمعیت شناختی 585
4و1و12 یافته های پژوهش 586
4و1و13 تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 588
4و1و14 نتایج آمار توصیفی 588
4و1و15 نتایج آمار استنباطی 588
4و1و16 نتیجه گیری و پیشنهادها 590
4و1و17 منابع 591

4-2 ) بررسی وابستگی بازاریابی رابطه اي با رفتار خرید مشتریان برند آدیداس

4و2و1 چکیده 594
4و2و2 مقدمه 595
4و2و3 بازاریابی رابطه مند چیست؟ 595
4و2و4 تعاریف بازاریابی رابطه مند 595
4و2و5 روش شناسی 596
4و2و6 یافته ها 597
4و2و7 بحث و نتیجه گیري 597
4و2و8 بحث و نتیجه گیري 598

4-3 ) بررسی تاثیر بازاریابی رابطهاي بر تصمیمگیري خرید مشتریان با میانجی گري تبلیغات شفاهی ( مطالعه موردي : بانک ملت استان مازندران)

4و3و1 چکیده 600
4و3و2 مقدمه 600
4و3و3 ادبیات مقاله 602
4و3و4 بازاریابی رابطه ای 602
4و3و5 کاربردهاي بازاریابی رابطه مند 602
4و3و6 مکاتب فکري در شکل گیري بازاریابی رابطه مند 602
4و3و7 گروه تحقیقاتی IMP 603
4و3و8 پیشینه تحقیق 603
4و3و9 روش تحقیق 603
4و3و10 آزمون و تحلیل هاي مدل تحقیق 603
4و3و11 آزمون فرضیه هاي فرعی پژوهش 604
4و3و12 فرضیه اول فرعی تحقیق 605
4و3و13 فرضیه فرعی دوم تحقیق 605
4و3و14 فرضیه سوم تحقیق 605
4و3و15 فرضیه چهارم تحقیق 605
4و3و16 فرضیه پنجم تحقیق 605
4و3و17 فرضیه ششم تحقیق 605
4و3و18 فرضیه هفتم تحقیق 606
4و3و19 نتیجه 606
4و3و20 پیشنهادهاي مبتنی بر نتایج پژوهش 606
4و3و21 پشنهادها براي پژوهشهاي آینده 607
4و3و22 مراجع 607

4-4 ) تاثیر تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در شرکت لوازم خانگی پارس خزر

4و4و1 چکیده 608
4و4و2 مقدمه 608
4و4و3 مسئله تحقیق 609
4و4و4 مدل مفهومی تحقیق 609
4و4و5 سوال های تحقیق 610
4و4و6 فرضیه های تحقیق 610
4و4و7 روش تحقیق 610
4و4و8 نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه 611
4و4و9 آمار توصیفی 612
4و4و10 آزمون فرضیه های تحقیق 613
4و4و11 آزمون نرمال بودن )کولموگروف – اسمیرنف( 613
4و4و12 آزمون فرضیه اول : بین کیفیت بالای خدمات(محصول) درک شده توسط مشتری و رضایت مشتری رابطه وجود دارد. 613
4و4و13 آزمون فرضیه دوم : کیفیت بالای خدمات(محصول) درک شده توسط مشتری بر اعتماد مشتری تاثیر دارد. 614
4و4و14 آزمون فرضیه سوم : قیمت عادلانه درک شده توسط مشتری بر رضایت مشتری تاثیر دارد. 614
4و4و15 آزمون فرضیه چهارم : قیمت عادلانه درک شده توسط مشتری بر اعتماد مشتری تاثیر دارد 615
4و4و16 آزمون فرضیه پنجم : تصور ذهنی مثبت از برند بر رضایت مشتری تاثیر دارد. 615
4و4و17 آزمون فرضیه ششم : تصور ذهنی مثبت از برند بر اعتماد مشتری تاثیر دارد. 616
4و4و18 آزمون فرضیه هفتم : ارزش درک شده توسط مشتری بر رضایت مشتریان تاثیر دارد. 616
4و4و19 آزمون فرضیه هشتم : ارزش درک شده توسط مشتری بر اعتماد مشتری تاثیر دارد. 617
4و4و20 آزمون فرضیه نهم : اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر دارد. 617
4و4و21 آزمون فرضیه دهم : رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر دارد. 618
4و4و22 آزمون استقلال خطاها 619
4و4و23 نتیجه گیری 624
4و4و24 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون 625
4و4و25 منابع و ماخذ 625

4-5 ) بررسي رابطه بین بازاریابي رابطه مند و کیفیت درک شده از برند با وفاداری مشتریان بیمه ایران در استان گلستان

4و5و1 چکیده 629
4و5و2 مقدمه 629
4و5و3 برند 629
4و5و4 ارزش برند 630
4و5و5 تأثیر ارزش ویژه برند 630
4و5و6 کیفیت درک شده از برند 630
4و5و7 وفاداری 630
4و5و8 مزایای وفاداری 631
4و5و9 سه معیار برای تشخیص وفاداری مشتری 631
4و5و10 بازاریابي رابطه مند 631
4و5و11 فلسفه بازاریابي رابطه مند 631
4و5و12 بعد تاکتیکي 631
4و5و13 بعد استراتژیک 631
4و5و14 بعد فلسفي 632
4و5و15 فرضیه های پژوهش 632
4و5و16 روش شناسي پژوهش 632
4و5و17 نتیجه گیری و پیشنهاد 632
4و5و18 مراجع 633

4-6 ) بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کننده و پاسخ هاي مشتري با تاکید بر نقش عوامل آمیخته بازاریابی (مورد مطالعه: محصولات دیجیتال صوتی و تصویري اپل(

4و6و1 چکیده 634
4و6و2 بیان مساله 635
4و6و3 اهمیت تحقیق 635
4و6و4 مبانی نظري 636
4و6و5 رابطه عناصر آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند 636
4و6و6 رابطه بین ابعاد ارزش ویژه برند و ارزش ویژه برند فراگیر 637
4و6و7 رابطه ارزش ویژه برند با پاسخ هاي مشتري 637
4و6و8 مدل مفهومی و فرضیه هاي تحقیق 638
4و6و9 روش شناسی تحقیق 639
4و6و10 تحلیل نتایج و فرضیه ها 639
4و6و11 تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند 639
4و6و12 تحلیل نقش ابعاد ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه برند فراگیر 640
4و6و13 تحلیل رابطه ارزش ویژه برند با پاسخ هاي مشتري 641
4و6و14 شاخصهاي تناسب مدل 641
4و6و15 بحث و نتیجه گیري 644
4و6و16 تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند 644
4و6و17 تحلیل رابطه بین ابعاد ارزش ویژه برند و ارزش ویژه برند فراگیر 645
4و6و18 تحلیل رابطه ارزش ویژه برند با پاسخ هاي مشتري 646
4و6و19 منابع 646

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید