بسته جامع طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تاثیر ارگانیسم های گیاهی بر معماری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش برسی فضای مسکونی با روی کرد نقش هندسه فراکتال بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش کاربرد مهندسی خلاقیت بیونیکی در پژوهش های صنایع بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تشخیص نوع گرفتن اشیا توسط پروتز مصنوعی بررسی شده است

حصار پرتقال اوساج دارای یک سری اشکالات بود. یک حصار زنده می توانست موجب پناه دادن حشرات و دیگر جانوران موذی، ربودن خاک های مغزی و آب و ایجاد سایه ای که مانع از رشد محصول می¬شد، گردد. همچنین آنها به راحتی قابل حرکت نبودند. آنچه که موردنیاز بود حصاری جدید و بهتر بود. میکائیل کلی اولین فردی بود که در سال ۱۸۶۸ حصار خارداری از جنس سیم و به تقلید از شاخه های پرتقال اوساج، اختراع کرد. این حصار شامل رشته ای از سیم به همراه ورق فلز لوزی شکل، پیکاندار و متناسبی در فاصله ۶ اینچی بود. کلی کارخانه حصار سیم خارداری را در سال ۱۸۷۶ بر پا کرد تا بتواند اختراع خودرا بسازد.طولی نکشید که دشت های وسیع و باز غرب با حصارهایی از سیم خاردار که بصورت ضربدری همدیگر را قطع می کردند پر شد. (شکل ۳)

قسمت هایی از فصل اول تاثیر ارگانیسم های گیاهی بر معماری

ریشه سبب استقرار گیاه در خاک می شود و مواد معدنی را از خاک جذب و در بسیاری از موارد نقش ذخیره غذا را بر عهده دارد. تنه شامل ساقه و برگ است. برگها با فتوسنتز غذا می سازند و از طریق تعرق، آب از سطح آنهابخار می شود. ساقه برگها را حمایت می کند و نقش هدایت آب و مواد معدنی از ریشه به برگ و هدایت مواد آلی سنتز شده از برگها به نواحی در حال رشد یا نواحی ذخیره ای را بر عهده دارد؛با بررسی ظاهر ساقه و شاخه کوچک آرایش برگ روی شاخه مشخص می شود” . در زمان بادهای سهمگین و یا زمین لرزه”از نقطه نظر مکانیکی وزن برگ و نیروهای وارده بر آن به نحوی است که به تکیه گاه (شاخه) منتقل می گردد. این هدف به وسیله عناصر تیری شکل که دارای شاخه های گوناگون می باشند و در داخل برگ قرار دارند، تامین می شود. همچنین این شاخه ها علاوه بر تحمل وزن برگ، حمل و نقل مواد غذایی به برگ و از آن به ریشه را سبب می شوند. همچنین از لحاظ مکانیکی درختان باید در برابر نیروهای مختلف همچون باد مقاومت کنند. ریشه
درختان تا اندازه ای قوی هستند که می توانند لنگر حاصل از نیروی جانبی باد را تحمل نمایند. در حقیقت درخت یک طره عمودی بسیار بزرگ است که در اعماق توسط ریشه های آن نگاه داشته می شود. در یک طره، مقدار تنش در تکیه گاه بیشتر است و به سمت انتهای آن کاهش می یابد. رشد ریشه درختان در جهت مخالف باد سبب می شود تا مهار کششی لازم را تامین نماید. در این صورت مصالح در طره ها باید در تکیه گاه متمرکز شوند”

فهرست کامل فصل اول تاثیر ارگانیسم های گیاهی بر معماری

1-1 ) تاثیر ارگانیسم های گیاهی بر معماری

۱و۱و۱ چکیده ۱
۱و۱و۲ مقدمه ۲
۱و۱و۳ تاثیر ارگانیسم های طبیعی بر معماری ۲
۱و۱و۴ آناتومی گیاهی ۲
۱و۱و۵ اندامهای گیاهی ۳
۱و۱و۶ سیستم تحمل فشار در سازه های گیاهی ۳
۱و۱و۷ نگاهی بر روند گیاه در معماری ۴
۱و۱و۸ نگاه معماری آرت نوو بر گیاه ۴
۱و۱و۹ نگاه معماری ارگانیک بر گیاه ۵
۱و۱و۱۰ نگاه معماری بیونیک بر گیاه ۶
۱و۱و۱۱ معماران بیونیک ۷
۱و۱و۱۲ نگاه دیگر سبکهای مرتبط بر گیاه: ۸
۱و۱و۱۳ پروژه های برتر بیونیک گیاهی: ۸
۱و۱و۱۴ برج کاکتوس ۹
۱و۱و۱۵ مرکز هنر شرقی، شانگهای چین ۱۰
۱و۱و۱۶ نتیجه گیری و پایان بندی ۱۰
۱و۱و۱۷ منابع و مراجع ۱۱

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از ۱۰۰۰ مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

علم شیمی چسب صدف آبی:
اگرچه بسیاری از ویژگی های صدف ها همچنان واضح نیستند، اما ویت متوجه شده است که مکانیک کلی آنها مشابه با چسب های اپوکسی دو بخشی موجود در مغازه ها می باشد. غده ی چسب این صدف، شامل دو قسمت مجزا است،که یکی پروتئین های صمغ مانند و دیگری مواد شیمیایی تولید می کند. با ورود به آب پروتئین-های چسبنده ی صدف کهMAPs خوانده می شوند با مواد شیمیایی ترکیب شده و در عرض چند دقیقه عمل می کند.
پلیمرهای پروتئین چیدمان بلندی از مولکول ها هستند که می توان آنها را شبیه به رشته های ماکارونی تصور کرد. ویت می گوید: «بیاد آورید که زمانی که رشته های ماکارونی را می پزید چه اتفاقی رخ می دهد، اگر بی دقت بوده و رشته ها را بسادگی بصورت دسته و بدون جداکردن به درون دیگ بریزید در نهایت با ریسمان های ضخیم و خیس ماکارونی روبرو خواهید شد. این همان چیزی است که با اتصال عرضی پروتئین-های چسبنده ی صدف روی می دهد و ما نمی توانیم یکرشته را بطور همزمان بدون چند رشته ی دیگر بیرون بکشیم.»

فهرست کامل فصل دوم طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

2-1) طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

چکیده ۲۰
۲و۱و۱ شناخت علم بیونیک ۳۹
۲و۱و۱و۱ مقدمه ۳۹
۲و۱و۱و۲ ضرورت طرح ۴۰
۲و۱و۱و۳ طبیعت به عنوان منبع خلاقیت و نوآوری ۴۱
۲و۱و۱و۴ تعریف علم بیونیک ۴۲
۲و۱و۱و۵ منشأ علم بیونیک ۴۷
۲و۱و۱و۸ تاریخچه علم بیونیک ۴۸
۲و۱و۱و۹ علم بیونیک در عصر حاضر ۵۲
۲و۱و۱و۱۰ نمونه هایی از مهندسی خلاقیت بیونیکی ۵۲
۲و۱و۱و۱۱ از دیدگاه فرم ۵۳
۲و۱و۱و۱۲ تولید سیم خاردار با الگوگیری از درخت پرتقال اوساج ۵۳
۲و۱و۱و۱۳ از دیدگاه مواد ۵۴
۲و۱و۱و۱۴ تولید ریسمانهای پلیمری در تولید اونیفرم جهت سربازان ۵۵
۲و۱و۱و۱۵ تهیه مواد مستحکم با الگوگیری از تار عنکبوت و پیله کرم ابریشم ۵۵
۲و۱و۱و۱۶ تولید اپکسی با الهام از صدف ۵۶
۲و۱و۱و۱۷ علم شیمی چسب صدف آبی ۵۷
۲و۱و۱و۱۸ تولید مواد ساختمانی کم وزن با الهام از آبالون )نوعی حلزون( ۶۰
۲و۱و۱و۱۹ از دیدگاه ساختار ۶۱
۲و۱و۱و۲۰ تولید کفپوشهای چسبنده با الگوگیری از ساختار ولکرو ۶۱
۲و۱و۱و۲۱ تولید ماده اَبَر آب گریز با الگوگیری از برگهای لوتوس ۶۲
۲و۱و۱و۲۲ تولید ابزار جمع آوری شبنم با الگوگیری از ساختار سطح بدن سوسک صحرای نامیب ۶۳
۲و۱و۱و۲۳ تولید لباس شنا با الگوگیری از پوست کوسه ۶۵
۲و۱و۱و۲۴ تولید مواد و مصال چسبنده با الگوگیری از پاهای مارمولک خانگی ۶۶
۲و۱و۱و۲۵ تولید مواد ضدانعکاسی با الگوگیری از ساختارچشم بیدها ۶۸
۲و۱و۱و۲۶ تولید مواد کم فرسایش با الگوگیری از ماهی ماسه ای ۶۹
۲و۱و۱و۲۷ از دیدگاه فرآیند ۷۱
۲و۱و۱و۲۸ تولید سلولهای خورشیدی نانوکریستالی با الگوگیری از مکانیزم فتوسنتز ۷۱
۲و۱و۱و۲۹ تولید حسگر مادون قرمز با الگوگیری از توانایی حسی حشرات ۷۱
۲و۱و۱و۳۰ از دیدگاه عملکرد ۷۳
۲و۱و۱و۳۱ سوسمار خاردار ۷۳
۲و۱و۱و۳۲ احاطه شده در خار ۷۳
۲و۱و۱و۳۳ رنگها و طرحها ۷۴
۲و۱و۱و۳۴ آشامیدن از پوست خود ۷۴
۲و۱و۱و۳۵ علم بیونیک در آینده ۷۶
۲و۱و۱و۳۶ نتیجه گیری ۷۶
۲و۱و۲ جایگاه بیونیک در علوم مختلف ۷۹
۲و۱و۲و۱ مقدمه ۷۹
۲و۱و۲و۲ بیونیک علم رابط بین علوم مختلف ۸۰
۲و۱و۲و۳ شاخه های مهندسی خلاقیت بیونیکی ۸۱
۲و۱و۲و۴ شاخه ها یا رشته های بخشی )یا استنادی ( ۸۱
۲و۱و۲و۵ خلاقیت شناسی بیونیکی مبتنی بر آغازیان( MOBC ) ۸۳
۲و۱و۲و۶ خلاقیت شناسی بیونیکی مبتنی بر گیاهان ( POBC ) ۸۳
۲و۱و۲و۷ خلاقیت شناسی بیونیکی مبتنی بر جانوران ۸۳
۲و۱و۲و۸ خلاقیت شناسی بیونیکی مبتنی بر غیر جانداران ۸۴
۲و۱و۲و۹ شاخه ها یا رشته های موضوعی ۸۴
۲و۱و۲و۱۰ رابطه بیونیک با سیبرنتیک ۸۶
۲و۱و۲و۱۱ صاحبنظران حوزه بیونیک ۸۸
۲و۱و۲و۱۲ ورنر ویلینسکی ۸۸
۲و۱و۲و۱۳ خاویر جی. پیوز و ماریا رزا سرورا ۸۹
۲و۱و۲و۱۴ گرگ لین ۹۱
۲و۱و۲و۱۵ سانتیاگو کالاتراوا ۹۵
۲و۱و۲و۱۶ ساخت پلها ۹۶
۲و۱و۲و۱۷ نیکلاس گریمشاو ۹۸
۲و۱و۲و۱۸ نتیجه گیری ۹۹
۲و۱و۳ مبانی طراحی بیونیک و پایداری ۱۰۲
۲و۱و۳و۱ مقدمه ۱۰۲
۲و۱و۳و۲ بیونیک و معماری بیونیک ۱۰۳
۲و۱و۳و۳ شرایط، تعاریف و پیش زمینه ها ۱۰۳
۲و۱و۳و۴ استخراج، ترجمه ۱۰۶
۲و۱و۳و۵ طبیعت به عنوان مدل ۱۰۷
۲و۱و۳و۶ طبیعت به عنوان مقیاس اندازه گیری ۱۰۷
۲و۱و۳و۷ طبیعت به عنوان مربی و مشاور ۱۰۷
۲و۱و۳و۸ انتقال ۱۰۸
۲و۱و۳و۹ رویکرد بالا به پائین / اصول بیولوژیکی مؤثر بر طراحی ۱۰۹
۲و۱و۳و۱۰ رویکرد پائین به بالا/ اهداف طراحی بدنبال انطباق با بیولوژی ۱۱۰
۲و۱و۳و۱۱ رویکرد اتفاقی ۱۱۱
۲و۱و۳و۱۲ اصول طراحی بیونیک ۱۱۳
۲و۱و۳و۱۳ تأثیر و بکارگیری بیونیک در ایجاد طرحهای پایدار ۱۱۵
۲و۱و۳و۱۴ اندیشه ها و مفاهیم)سطوح بیونیک) ۱۱۶
۲و۱و۳و۱۵ سطح ارگانیسم ۱۱۸
۲و۱و۳و۱۶ سطح رفتار ۱۱۸
۲و۱و۳و۱۷ سطح اکوسیستم ۱۱۹
۲و۱و۳و۱۸ جنبه های ساختمان از دید پایداری ۱۲۱
۲و۱و۳و۱۹ مشخصه های مواد و مصالح ساختمان ۱۲۲
۲و۱و۳و۲۰ پوشش ساختمان ۱۲۵
۲و۱و۳و۲۱ شرایط محیطی ۱۲۷
۲و۱و۳و۲۲ نتیجه گیری ۱۳۰
۲و۱و۴ اجزای ساختمان و بیونیک ۱۳۲
۲و۱و۴و۱ مقدمه ۱۳۲
۲و۱و۴و۲ فرم و بیونیک ۱۳۳
۲و۱و۴و۳ تفاوت فرمهای زمینه گرا و تقلیدی از طبیعت ۱۳۳
۲و۱و۴و۴ مقایسه فرم ۲ نمونه معماری ۱۳۴
۲و۱و۴و۵ پروژه ایست گیت اثر پیرس و برج آلتیما اثر تسو ۱۳۴
۲و۱و۴و۶ مقیاس معتبر ۱۳۷
۲و۱و۴و۷ فرم طبیعی معتبر ۱۳۹
۲و۱و۴و۸ سازه و بیونیک ۱۴۰
۲و۱و۴و۹ طبیعت و کارایی سازه ۱۴۱
۲و۱و۴و۱۰ طبیعت و زیباگرایی سازه ۱۴۲
۲و۱و۴و۱۱ انواع سازه های بیونیک ۱۴۴
۲و۱و۴و۱۲ طبیعت و سازههای بلند )سیستمهای ساختمانی ستونی( ۱۴۵
۲و۱و۴و۱۳ بلندی بصری: ۱۴۵
۲و۱و۴و۱۴ بلندی عددی: ۱۴۵
۲و۱و۴و۱۵ اسکلت بدن آدمی، سازهای پاسخگو با ساختاری متفاوت ۱۴۷
۲و۱و۴و۱۶ اسکلت کلی بدن آدمی ۱۴۷
۲و۱و۴و۱۷ فرم ستون فقرات ۱۴۸
۲و۱و۴و۱۸ مقابله با نیروهای کششی و فشاری ۱۴۸
۲و۱و۴و۱۹ اتصالات سازهای ۱۴۹
۲و۱و۴و۲۰ سیستمهای ساختمانی از نوع ستونی ۱۵۱
۲و۱و۴و۲۱ سازه های درختی ۱۵۲
۲و۱و۴و۲۲ سازه های پوستهای در طبیعت ۱۵۵
۲و۱و۴و۲۳ سازه های ورق تاشو در طبیعت ۱۵۶
۲و۱و۴و۲۴ سازه های تنسگریتی در طبیعت ۱۵۷
۲و۱و۴و۲۵ مزیتهای استفاده از گنبدهای تنسگریتی ۱۵۹
۲و۱و۴و۲۶ برج و المان رشتک ۱۵۹
۲و۱و۴و۲۷ توجیه رفتار سلولها با بررسی ساختار کش- بستی ۱۶۰
۲و۱و۴و۲۸ سازه های بادی در طبیعت ۱۶۲
۲و۱و۴و۲۹ نمونه های معماری ۱۶۳
۲و۱و۴و۳۰ سازههای ژئودزیک )سازههای متشکل از سطوح هندسی(در طبیعت ۱۶۴
۲و۱و۴و۳۱ ساختارهای کابلی کشسان در طبیعت ۱۶۶
۲و۱و۴و۳۲ سازه های قوسی در طبیعت ۱۶۸
۲و۱و۴و۳۳ نمونه های مصداقی ۱۶۹
۲و۱و۴و۳۴ اسکلت بدن جانداران ۱۷۰
۲و۱و۴و۳۵ بیونیک و مصالح ۱۷۲
۲و۱و۴و۳۶ نقش مصالح در معماری عصر حاضر با نگاهی به طبیعت ۱۷۲
۲و۱و۴و۳۷ نمونه هایی از مصالح بیونیک ۱۷۳
۲و۱و۴و۳۸ ساخت مصالح مقاوم به سایش بیونیکی چند لایه با الگوگیری از فلس های شکم سوسمار )مارمولک صحرایی( ۱۷۳
۲و۱و۴و۳۹ تولید مصالح رنگی ساختمانی با الگوگیری از پروانه ها و سوسکهای جواهرنشان ۱۷۴
۲و۱و۴و۴۰ مصالح هوشمند ۱۷۵
۲و۱و۴و۴۱ با قابلیت تغییر ویژگی ۱۷۸
۲و۱و۴و۴۲ مواد فتوکرومیک ۱۷۸
۲و۱و۴و۴۳ مواد ترموکرومیک ۱۷۹
۲و۱و۴و۴۴ مواد مکانوکرومیک و کموکرومیک ۱۸۰
۲و۱و۴و۴۵ مواد الکتروکرومیک ۱۸۰
۲و۱و۴و۴۶ مواد تغییر فاز ۱۸۲
۲و۱و۴و۴۷ با قابلیت تبدیل انرژی ۱۸۴
۲و۱و۴و۴۸ نانو مصالح ۱۸۴
۲و۱و۴و۴۹ مصالح خود تمیزشونده ۱۸۵
۲و۱و۴و۵۰ مصالح تصفیه کننده هوا ۱۸۸
۲و۱و۴و۵۱ مصال تنظیمکننده دما )تغییر فاز) ۱۹۱
۲و۱و۴و۵۲ ساخت عایق رطوبتی با الهام از بالهای موریانه ۱۹۴
۲و۱و۴و۵۳ تهیه سطوح نچسب با استفاده از ویژگی برگ نیلوفر آبی ۱۹۵
۲و۱و۴و۵۴ تولید رنگهای خودپاکشونده با الگوگیری از گیاه لوتوس ۱۹۶
۲و۱و۴و۵۵ تولید بیوکامپوزیت های سخت با الگوگیری از طبیعت ۱۹۸
۲و۱و۴و۵۶ بیونیک و تأسیسات ۱۹۹
۲و۱و۴و۵۷ نمونه هایی از تأسیسات بیونیکی ۱۹۹
۲و۱و۴و۵۸ ساخت سلولهای فتوولتائیک بیونیک با الگوگیری از برگهای سبز ۱۹۹
۲و۱و۴و۵۹ مطالعات نوری بر روی برگها ۲۰۰
۲و۱و۴و۶۰ درخت فتوولتائیک بیونیک با استفاده از مدلهای برگ دندانه دار ۲۰۳
۲و۱و۴و۶۱ درخت فتوولتائیک مدلسازی شده براساس نخل پنکه ای شکل لیکوالارامسایی ۲۰۳
۲و۱و۴و۶۲ طراحی تأسیسات مکانیکی بنا با الگوگیری از خانه موریانه ۲۰۵
۲و۱و۴و۶۳ توسعه ی عایقکاری گرمایشی نیمه شفاف(مات) ۲۰۷
۲و۱و۴و۶۴ حوزه های کاربردی بالقوه ۲۱۰
۲و۱و۴و۶۵ بیونیک و پوشش ۲۱۰
۲و۱و۴و۶۶ پوست تنفسی بیونیکی برای ساختمان ۲۱۰
۲و۱و۴و۶۷ مواد فیزوالکتریک ۲۱۱
۲و۱و۴و۶۸ سیستمهای طبیعی ۲۱۱
۲و۱و۴و۶۹ اسفنجهای اسکونوید ۲۱۲
۲و۱و۴و۷۰ سیستمهای تنفسی ۲۱۲
۲و۱و۴و۷۱ اسکلت یک اسفنج دریدایی ۲۱۳
۲و۱و۴و۷۲ سط یک اسدفنج دریدایی ۲۱۳
۲و۱و۴و۷۳ تبدیل قواعد به راه حل های معماری برای پوسته ها ۲۱۳
۲و۱و۴و۷۴ تغییر شکل و یکپارچگی جزء اصلی ۲۱۵
۲و۱و۴و۷۵ ترتیب حفره های شش مانند در سیستم ۲۱۶
۲و۱و۴و۷۶ کاربرد مواد فیزوالکتریک ۲۱۶
۲و۱و۴و۷۷ انبساط و انقباض شش به همراه تغییر شکل جزء اصلی ۲۱۷
۲و۱و۴و۷۸ نتیجه گیری ۲۱۸
۲و۱و۵ نمونه موردی ۲۲۰
۲و۱و۵و۱ مقدمه ۲۲۰
۲و۱و۵و۲ نمونه های موردی مراکز تحقیقاتی ۲۲۱
۲و۱و۵و۳ مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورث ۲۲۱
۲و۱و۵و۴ نمونه های موردی معماری بیونیک ۲۲۲
۲و۱و۵و۵ مرکز هنر سنگاپور ، سنگاپور، مالزی ( ۲۰۰۴( ۲۲۲
۲و۱و۵و۶ استادیوم المپیک بیجینگ، پکن، چین ( ۲۰۰۸ ) (ایده اولیه: آشیانه پرنده( ۲۲۴
۲و۱و۵و۷ مرکز شنا و بازیهای آبی بیجینگ )مکعب آبی(، پکن، چین ( ۲۰۰۸ ) (ایده اولیه: آرایش حبابهای صابون در کنار هم( ۲۲۶
۲و۱و۵و۸ برج بیونیک، شانگهای، چین(۱۹۹۳-۲۰۲۰) (ایده اولیه : ساختار گیاهان) ۲۲۸
۲و۱و۵و۹ سازه بیونیکی فراکتال ۲۲۹
۲و۱و۵و۱۰ برج رودخانه مروارید ، گانزهو، چین، ( ۲۰۱۱( ۲۳۱
۲و۱و۵و۱۱ مرکز ایست گیت ، هاراری، زیمباوه، ( ۱۹۹۶( ۲۳۳
۲و۱و۵و۱۲ نتیجه گیری ۲۳۵
۲و۱و۶ مکان یابی و تحلیل سایت ۲۳۸
۲و۱و۶و۱ مقدمه ۲۳۸
۲و۱و۶و۲ درباره شهر شیراز ۲۳۸
۲و۱و۶و۳ مکانیابی و تحلیل سایت انتخابی ۲۳۹
۲و۱و۶و۴ عوامل اثرگذار در مکانیابی به صورت عام ۲۳۹
۲و۱و۶و۵ عوامل موثر در مکانیابی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک ۲۴۰
۲و۱و۶و۶ عوامل طبیعی (Natural Factors) ۲۴۰
۲و۱و۶و۷ عوامل فرهنگی و اجتماعی ۲۴۱
۲و۱و۶و۸ عوامل زیباشناسی ۲۴۳
۲و۱و۶و۹ مکان یابی ۲۴۴
۲و۱و۶و۱۰ انتخاب سایت بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (A.H.P) ۲۴۶
۲و۱و۶و۱۱ تحلیل سایت انتخابی ۲۵۳
۲و۱و۶و۱۲ مطالعات جغرافیایی ۲۶۰
۲و۱و۶و۱۳ موقعیت جغرافیایی استان فارس ۲۶۰
۲و۱و۶و۱۴ موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز ۲۶۰
۲و۱و۶و۱۵ مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز ۲۶۱
۲و۱و۶و۱۶ مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز ۲۶۱
۲و۱و۶و۱۷ مشخصه های اقلیمی شهر شیراز ۲۶۲
۲و۱و۶و۱۸ آب و هوا ۲۶۲
۲و۱و۶و۱۹ دما ۲۶۳
۲و۱و۶و۲۰ رطوبت ۲۶۴
۲و۱و۶و۲۱ بارندگی ۲۶۶
۲و۱و۶و۲۲ باد ۲۶۶
۲و۱و۶و۲۳ زمینشناسی و ژئومرفولوژی ۲۶۸
۲و۱و۶و۲۴ لرزه خیزی ۲۶۸
۲و۱و۶و۲۵ خاک و پوشش گیاهی ۲۶۹
۲و۱و۷ برنامه ریزی و طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک ۲۷۱
۲و۱و۷و۱ مقدمه ۲۷۱
۲و۱و۷و۲ مبانی نظری طرح ۲۷۲
۲و۱و۷و۳ برنامه ریزی فیزیکی ۲۷۴
۲و۱و۷و۴ عرصه ی آموزشی و پژوهشی ۲۷۴
۲و۱و۷و۵ عرصه خدماتی رفاهی ۲۷۵
۲و۱و۷و۶ عرصه اداری ۲۷۷
۲و۱و۷و۷ عرصه نمایشگاهی ۲۷۸
۲و۱و۷و۸ معرفی روند شکل گیری کلیت طرح ۲۷۹
۲و۱و۷و۹ رویکرد پایداری طرح ۲۸۳
۲و۱و۷و۱۰ رویکرد بیونیکی طرح ۲۸۵
۲و۱و۷و۱۱ سازه ۲۸۵
۲و۱و۷و۱۲ تأسیسات ۲۸۶
۲و۱و۷و۱۳ مصالح و پوشش ۲۹۰
۲و۱و۷و۱۴ نقشه ها و تصاویر نهایی ۲۹۰
۲و۱و۸ فهرست منابع ۳۰۴

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم برسی فضای مسکونی با روی کرد نقش هندسه فراکتال

در جهت درک بهتر مطالب عنوان شده راجع به فواید الگوگیری از طبیعت به جای تقلید صرف از ظاهر ارگانیسم های طبیعی ۲ نمونه را مورد بحث قرار می دهیم. الگوگیری از طبیعت باید دارای سه شرط باشد: ابتدا اینکه شکل طبیعی می بایست نشانگر محیط اطراف خود باشد، دوم اینکه بهره گیری از شکل طبیعی فراتر از یک رویارویی مبتنی بر تصویر بلکه مبتنی بر کاربرد بوده و بر نیازهای روزانه افراد تأکید می ورزد و سوم اینکه شکل طبیعی قادر به بازتاب فرآیندهای طبیعی -باشد. ابتدا طرح ذهنی برج آلتیما با دو مایل ارتفاع اثر یوجین تسو (شکل ۳۶) و سپس، پروژه ایست گیت اثر میکائیل پیرس واقع در هاراری، زیمباوه را مورد بحث قرار می دهیم (شکل ۳۷).

فهرست کامل فصل سوم برسی فضای مسکونی با روی کرد نقش هندسه فراکتال

3-1 ) بررسی فضای مسکونی بیونیک با رویکرد نقش هندسه فراکتال (نمونه موردی : روستای کندوان)

۳و۱و۱ چکیده ۳۱۷
۳و۱و۲ مقدمه ۳۱۸
۳و۱و۳ پیشینه تحقیق ۳۱۸
۳و۱و۴ روش تحقیق ۳۱۸
۳و۱و۵ چارچوب نظری تحلیل مقاله ۳۱۹
۳و۱و۶ جدول چارچوب نظری مقاله ۳۱۹
۳و۱و۷ فضای مسکونی پایدار ۳۲۰
۳و۱و۸ پارادایم , الگو واره ۳۲۱
۳و۱و۹ معماری بیونیک ۳۲۱
۳و۱و۱۰ مفهوم واژه بیونیک ۳۲۱
۳و۱و۱۱ فاکتورهای موثر بر الگو پذیری و الهام جویی از طبیعت ۳۲۲
۳و۱و۱۲ هندسه طبیعت یا فراکتال ۳۲۲
۳و۱و۱۳ فراکتال و معماری سنتی ۳۲۳
۳و۱و۱۴ فراکتال در معماری و شهر سازی نوین ۳۲۳
۳و۱و۱۵ مطالعات نمونه موردی ۳۲۴
۳و۱و۱۶ روستای کندوان ۳۲۴
۳و۱و۱۷ ویژگی های معماری صخره های کندوان ۳۲۴
۳و۱و۱۸ انواع کران ها ۳۲۴
۳و۱و۱۹ عناصر درونی کران ها و روابط بین فضا ها ۳۲۵
۳و۱و۲۰ روستای کندوان SWOT جداول وضع موجود ۳۲۷
۳و۱و۲۱ آزمون فرضیات (راه کارهای طراحی بر اساس هندسه فراکتال) ۳۲۹
۳و۱و۲۲ نتیجه گیری ۳۳۱
۳و۱و۲۳ منابع ۳۳۲

قسمت هایی از فصل چهارم کاربرد مهندسی خلاقیت بیونیکی در پژوهش های صنایع

مکانیسم های تنظیم کنندگی گرما در مرکز هنر سنگاپور، از خرس قطبی الهام گرفته شده است (Williams H. A, 2004)، جانوری که در سنگاپور جنبه نمادین دارد، بنابراین با محیط زیست حاره ای سنگاپور بیگانه است. یکی از اهداف معماری این بنا، «خلق و ایجاد بام تعدیل دهنده آب و هوا» بود. که این هدف از طریق روش های گرمادهی غیرفعال و الگوگیری از خرس قطبی بدست آمد. خرس قطبی ظاهر سفید رنگی دارد (ناکارآمدترین رنگ در محیط زیست سفید)، در حالی که پوست زیرین این پوشش سیاه رنگ می باشد زمانی که نور خورشید به پوشش سفیدرنگ آن برخورد می کند مرتب انعکاس یافته تا اینکه توسط پوست سیاه رنگ زیرین جذب شود. درک نادرست اولیه این بود که موی خرس های قطبی از کیفیت فیبرنوری برخوردار می باشد که گرما را به پوست انتقال می دهد، اما نادرستی آن با آزمایشات صورت گرفته توسط کون (۱۹۹۸) اثبات گردید. ویلیام و اسکینر به سادگی این فرآیند را به صورت گرمای نفوذ کننده به پوست سیاه خرس های قطبی توصیف می کنند

فهرست کامل فصل چهارم کاربرد مهندسی خلاقیت بیونیکی در پژوهش های صنایع

4-1 ) کاربرد مهندسی خلاقیت بیونیکی در پژوهش های صنایع

۴و۱و۱ چکیده ۳۳۳
۴و۱و۲ مقدمه ۳۳۳
۴و۱و۳ تاریخچه ۳۳۴
۴و۱و۴ مهندسی خلاقیت بیونیکی ۳۳۴
۴و۱و۵ فرایند نوآوری ۳۳۵
۴و۱و۶ فرایند نوآوری محصول و فرایند نو آوری فناوری ۳۳۶
۴و۱و۷ مهندسی خلاقیت بیونیکی و توسعه نو آوری ۳۳۶
۴و۱و۸ کاربردهای بیونیک در پیشبرد صنایع ۳۳۶
۴و۱و۹ بحث و نتیجه گیری ۳۳۹
۴و۱و۱۰ منابع ۳۳۹

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تشخیص نوع گرفتن اشیا توسط پروتز مصنوعی

در ایران افراد زیادی دچار معلولیتهای قطع دستوپا به دلایل مختلفی همچون سوانح، جنگ و یا بیماریهای از قبیل دیابت و معلولیت مادرزادی میباشند. در بیشتر موارد افراد معلول بدون استفاده از پروتز یا پروتزهای ساده و بدون هیچگونه قابلیت حرکتی با معلولیت خود کنار میآیند. از سوی دیگر در سالیان اخیر، به دلیل پیشرفتهای شگرف در حوزههای فناوری مانند مکانیک، کامپیوتر و الکترونیک و در کل علم بایونیک شاهد معرفی محصولات پیشرفته هستیم که زندگی را برای انسانها سادهتر کرده است. اکنون پروتزهای مصنوعی بایونیک باقابلیتهای حرکتی گوناگون و قابلیت فرمان پذیری بهصورت مستقیم از انسان میباشند. است. در ایران، باوجود نیاز فراوان، این محصولات بسیار کمیابتر از سایر بازارهای منطقه و بسیار پرهزینه است.

فهرست کامل فصل پنجم تشخیص نوع گرفتن اشیا توسط پروتز مصنوعی

5-1 ) تشخیص نوع گرفتن اشیا توسط پروتز مصنوعی FUM BIONIC HAND به وسیله RFID

۵و۱و۱ چکیده ۳۴۰
۵و۱و۲ مقدمه ۳۴۰
۵و۱و۳ روش تحقیق ۳۴۲
۵و۱و۴ FUM Bionic Hand ۳۴۲
۵و۱و۵ انتخاب RFID ۳۴۴
۵و۱و۶ انتخاب بازخوان برچسب ۳۴۵
۵و۱و۷ نحوه عملکرد ۳۴۶
۵و۱و۸ مراحل تشخیص و تغییر عملکرد و حالت انگشتان دست ۳۴۷
۵و۱و۹ نتیجه گیری ۳۴۷
۵و۱و۱۰ مراجع ۳۴۸

5-2 ) طراحی و ساخت پروتز دست مصنوعی FUM BIONIC HAND

۵و۲و۱ چکیده ۳۵۰
۵و۲و۲ مقدمه ۳۵۱
۵و۲و۳ روش تحقیق ۳۵۳
۵و۲و۴ بحث و نتیجه گیری ۳۶۲
۵و۲و۵ منابع ۳۶۴

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000 افزودن به سبد خرید

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *