50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع شبیه سازی راکتورهای مختلف پتروشیمی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه شبیه سازی راکتورهای مختلف پتروشیمی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدلسازی و شبیه سازی راکتور بستر سیال بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش شبیه سازی راکتور تبدیل کاتالیستی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش شبیه سازی راکتور بستر ثابت بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش شبيه سازي راكتور اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش شبیه سازی دینامیک واحد آمونیاک بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بهسازی فرآیند تولید با در ورودی راکتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش شبیه سازی و بررسی اثر تغییرات مختلف بر روی عملکرد راکتور اتوترمال بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش مدل سازی چند راکتور از قبیل ، راکتور کریستال ، راکتور هیدروژناسیون استیلن، راكتور هيدروليز بررسی شده است

تكنولوژي بستر سيال اسفريلن از سال 1992 به عنوان فرايندي صنعتي براي توليد پلي اتيلن هاي سبك خطي و پلي اتيلن سنگين با استفاده از كاتاليست هاي زيگلر – ناتا توسط شركت بازل ارائه گرديد. شكل 1 شماي كلي از اين فرايند را نشان مي دهد. استفاده از راكتورهاي سري باعث مي شود كه هر كدام از راكتورها در شرايط عملياتي متفاوت با يكديگر كار كنند و فايده آن اين است كه مي توان با استفاده از يك كاتاليست در شرايط عملياتي متفاوت در دو راكتور، به خواص نهايي و توزيع وزني مورد نظر رسيد. با استفاده از اين روش مي توان پليمرهايي باچگالي بسيار پايين تا چگالي هاي بسياربالا از 0,9g/cm3 تا 0,96 توليد نمود . شاخص جريان مذاب پليمرها نيز مي تواند از 0,01 تا 100g/Cm3 متغير باشد تاكنون مدلهاي زيادي توسط پژوهشگران، براي پيش بيني رفتار راكتورهاي بستر سيال و ويژگيهاي پليمر توليد شده ارايه شده است.
چويو ري اولين تلاش ها را براي شبيه سازي راكتور فاز گازي توليد پلي اتيلن و پلي پروپيلن انجام دادند و مدل ارائه شده آنها به مدل “حباب ثابت” معروف گرديد. در اين مدل راكتور به دو فاز امولسيون (فاز چگال) و فاز حباب تقسيم شده است.

قسمت هایی از فصل اول مدلسازی و شبیه سازی راکتور بستر سیال

راكتورهای بستر سيال فاز گازی پليمر شدن در دهه 1950 ابداع شدند. از مزيت های استفاده از راكتورهای بستر سيال برای توليد پلیاتيلن سبك خطی (LLDPE) در فاز گازی میتوان به فشار و دمای عملياتی كم، انتقال گرمای بهتر، مخلوط شوندگی خوب و استفاده نكردن از حلال واسط اشاره كرد. طرح كلی يك سامانه راكتور صنعتی بستر سيال در شكل 1 نشان داده شده است. خوراك راكتور شامل اتيلن، كومونومرها (1ـ بوتن يا 1ـ هگزن،) هيدروژن و گازهای خنثی شامل اتان و پروپان هستند

فهرست کامل فصل اول مدلسازی و شبیه سازی راکتور بستر سیال

1-1 ) شبيه سازي پليمريزاسيون اتيلن در راكتورهاي فاز گازي سري بستر سيال

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 مدل سازي راكتور 3
1و1و4 مدل سينتيكي 3
1و1و5 مدل سازي هيدروديناميك راكتور بستر سيال 4
1و1و6 مدل اختلاط كامل 4
1و1و7 مدل حباب ثابت 5
1و1و8 مدل رشد حباب 5
1و1و9 مقايسه نتايج مدل هاي مختلف 6
1و1و10 نتيجه گيري و بحث 8
1و1و11 پيش بيني خواص فيزيكي پلي اتيلن با استفاده از شبيه ساز 8
1و1و12 پلي پاشيدگي و متوسط عددي و وزني وزن مولكولي 9
1و1و13 نتيجه گيري نهايي 10
1و1و14 مراجع 11

1-2 ) مدلسازی و شبیه سازی راکتور بستر سیال تولید دی کلروراتیلن پتروشیمی آبادان بر اساس مدل هیدرودینامیک سه فازی

1و2و1 چکیده 12
1و2و2 هدف از انجام پژوهش 12
1و2و3 مقدمه 13
1و2و4 مکانیسم پیشنهادی 1970 Carruba 13
1و2و5 مکانیسم پیشنهادی آقای واچی 13
1و2و6 معادله کلی سرعت واکنش 15
1و2و7 پیشنهاد مدل ریاضی راکتور 16
1و2و8 محاسبه ثابت سرعت واکنش جانبی 17
1و2و9 مقایسه نتایج مدل وداده های تجربی از عملکرد راکتور 18
1و2و10 درصد انحراف مدل از نتایج تجربی 18
1و2و11 نتایج و پیشنهادات 18
1و2و12 علل انحراف مدل 19
1و2و13 منابع و مراجع 26

1-3 ) مدلسازی و شبیه سازی راکتور بستر سیال تولید دی کلروراتیلن پتروشیمی آبادان بر اساس مدل هیدرودینامیک سه فازی

1و3و1 چکیده 28
1و3و2 هدف از انجام این پژوهش 28
1و3و3 مقدمه 28
1و3و4 سنتیک واکنش 29
1و3و5 مکانیسم پیشنهادی 1970 Carruba 29
1و3و6 مکانیسم پیشنهادی آقای واچی 29
1و3و7 هیدرودینامیک 29
1و3و8 مدل 1993 Shiau & Lin 30
1و3و9 مدل 1991- 968 Kunni & Levenspiel 30
1و3و10 مدل سازی 30
1و3و11 معادله کلی سرعت واکنش 30
1و3و12 پیشنهاد مدل ریاضی راکتور 32
1و3و13 محاسبه ثابت سرعت واکنش جانبی 32
1و3و14 مقایسه نتایج مدل وداده های تجربی از عملکرد راکتور 33
1و3و15 درصد انحراف مدل از نتایج تجربی 33
1و3و16 نتایج و پیشنهادات 33
1و3و17 علل انحراف مدل 34
1و3و18 عدم شناخت رفتار دقیق بستر 34
1و3و19 عدم تحقیقات جهت بیان مکانیسم واکنش های جانبی 35
1و3و20 ساختار درونی راکتور 35
1و3و21 عدم شناخت کافی از کاتالیست 35
1و3و22 منابع و مراجع 42

1-4 ) شبیه سازی دو راکتور متوالی بستر سیال فاز گازی تولید پلی اتیلن سبک خطی در حالت پایا

1و4و1 چکیده 44
1و4و2 مقدمه 45
1و4و3 مدل سازی سینتکی 46
1و4و4 شبیه سازی 47
1و4و5 شرح فرایند تولید پلی اتیلن 48
1و4و6 پیش بینی خواص 49
1و4و7 نتايج و بحث 49
1و4و8 اثر مونومر 50
1و4و9 اثر هیدروژن 53
1و4و10 اثر کومونومر 55
1و4و11 اثر گازهای خنثی )پروپان و اتان( 55
1و4و12 اثر دمای راکتورها 56
1و4و13 توزیع وزن مولکولی 56
1و4و14 نتیجه گیری 56
1و4و15 مراجع 57

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای

محصول پاييني از پروپان زدا براي جداسازي برش C4 وارد بوتان زدا (10-T-651) ميگردد. فشار عملياتي در بالا 3/5 بار و دما 3/47 درجه سانتیگراد ميباشد. دماي پايين در حدود 128 درجه سانتیگراد ميباشد.
فشار بوتان زدا بوسيله دماي مبدل حرارتی (10-E-652) كنترل مي شود. فشار اضافي بوسيله ی ارسال بخارات از ظرف رفلاكس (10-D-651) به سيستم سوخت گازی، كنترل مي-شود.
پمپ هاي برگشت جریان(10-P-651 A/B) براي تهيه رفلاكس ستون در نظر گرفته شده است. نرمال رفلاكس در حدود 3/25 تن در هر ساعت مي باشد.
ريبويلر بوتان زدا 10-E-651 با بخار فشار پايين عمل مي كند تا مينيموم گرفتگي در آن بوجود آيد. بنزين سبك در كولر 10-E-653 تا 45 درجه سانتیگراد خنك مي شود وبه مخازن براي صادرات تحت كنترل سطح ارسال مي شود.
پمپ هاي برش (10-P-653A/B C4) براي خوراك قسمت هيدروژناسيون برش C4 در نظر گرفته شده است.
قسمت هيدروژناسيون تحت كنترل جريان از ظرف رفلاكس خوراك داده مي شود. اين عمل براي كاهش نوسان در جريان خوراك قسمت هيدروژناسيون انجام مي پذيرد.
شمایی از نمودار فرآیند این واحد در تصویر نشان داده شده است:

فهرست کامل فصل دوم مدلسازي، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه ای

2-1) مدلسازي ، شبیه سازي و بهینه سازي رآکتور بسترچکه اي پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون 1و 3 بوتادین

چکیده 66
2و1و1 مقدمه 78
2و1و1و1 معرفی مجتمع پتروشیمی جم 78
2و1و1و2 واحد کراکینگ 82
2و1و1و3 کور ه هاي کراکینگ 83
2و1و1و4 قسمت گرم 84
2و1و1و5 کمپرسور 85
2و1و1و6 کمپرسور گاز کراکینگ 85
2و1و1و7 حذف گازهاي اسیدي 87
2و1و1و8 خشك کردن گاز کراکینگ 87
2و1و1و9 متان زدایی 88
2و1و1و10 اتان زدایی 89
2و1و1و11 جدا سازي برش سه کربنی 90
2و1و1و12 جدا سازي برش چهار کربنی 90
2و1و1و13 بوتان زدایی 90
2و1و1و14 هیدروژناسیون برشC4 92
2و1و1و15 مقدمه اي بر رآکتورهاي بستر چکه اي 95
2و1و1و16 مقایسه با سایر رآکتورهاي سه فازي 99
2و1و2 مروري بر تحقیقات گذشته 108
2و1و2و1 مروري بر تحقیقات انجام شده در زمینهي مدلسازي رآکتور بستر چکه اي 108
2و1و2و2 مروري بر تحقیقات انجام شده در زمینهي سینتیك هیدروژناسیون بوتادین 110
2و1و3 مدلسازي رآکتور بستر چکهاي هیدروژناسیون 1و 3-بوتادین 115
2و1و3و1 شرح مدل ریاضی 115
2و1و3و2 مراحل انتقال جرم و فرضیات حاکم 115
2و1و3و3 معادلات جرم و انرژي 117
2و1و3و4 خواص فیزیکی 118
2و1و3و5 معادلات سینتیکی 121
2و1و3و6 کاتالیست 123
2و1و3و7 حل عددي و روش بهینه سازي 124
2و1و4 نتایج، بحث و پیشنهادات 127
2و1و4و1 ارزیابی مدل 127
2و1و4و2 نتایج 129
2و1و4و3 پروفیل دما در طول رآکتور 133
2و1و4و4 توزیع شدت جریان مولی اجزاي موجود در فاز مایع 134
2و1و4و5 توزیع شدت جریان مولی هیدروژن فاز گازي در طول رآکتور 140
2و1و4و6 توزیع مشخصه هاي فیزیکی در طول رآکتور 141
2و1و4و7 بررسی تأثیرات تغییر دماي ورودي 143
2و1و4و8 تغییرات درصد تبدیل و بازده تحت تأثیر دما و شدت جریان ورودي 145
2و1و5 نتیجه گیري و پیشنهادات 147
2و1و6 لیست مراجع 149

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم شبیه سازی راکتور تبدیل کاتالیستی

شبیهسازی یک فرآیند، بدین معناست که با استفاده از روابط اساسی مهندسی از قبیل موازنه جرم و انرژی، تعادل شیمیایی و فازی و سنتیک واکنشها رفتار سیستم و فرآیند قابل پیشبینی شود. با شبیهسازی واحدهای عملیاتی که هنوز ساخته نشدهاند، میتوان به طراحی بهتری از فرآیند دست یافت. برای یک واحد موجود، شبیه سازی را میتوان برای بهبود عملکرد واحد، افزایش بازده و کاهش مصرف انرژی به کار برد. شبیه سازی میتواند برای تعیین شرایط عملیاتی لازم و مناسب به هنگام تغییر خوراک، مشخصات محصول تولیدی و شرایط محیطی به کار رود. در نهایت از شبیهسازی میتوان برای بررسی تغییرات لازم و ممکن به منظور افزایش ظرفیت و امکان رسیدن به سوددهی بیشتر استفاده کرد. یک نرم افزار قوی جهت طراحی، اجرا و شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی در حالت پایا میباشد. با استفاده از مدل-های شبیه سازی در آن میتوان رفتار فرآیندهای شیمیایی و پالایشگاهی را در حالت پایا پیشبینی کرد

فهرست کامل فصل سوم شبیه سازی راکتور تبدیل کاتالیستی

3-1 ) شبیه سازی راکتور تبدیل کاتالیستی اکسیدهای کربن به متان (متاناسیون) پتروشیمی شیراز

3و1و1 خلاصه 157
3و1و2 مقدمه 157
3و1و3 عمليات تبدیل كاتاليستی باقيماندههای اكسيد كربن به متان )متاناسيون( 158
3و1و4 روابط سينيتکی در راكتور متاناسيون 159
3و1و5 بررسی دقت شبيه سازی با تعيين مدل ترمودیناميکی مناسب 160
3و1و6 فرضيات در نظر گرفته شده در انجام شبيه سازی 161
3و1و7 شبيه سازی راكتور متاناسيون 162
3و1و8 مقایسه نتایج شبيه سازی با داده های واقعی 163
3و1و9 بحث و نتایج 164
3و1و10 نتيجه گيری 166
3و1و11 مراجع 167

3-2 ) شبیه سازی راکتور کاتالیستی بستر سیال

3و2و1 خلاصه 168
3و2و2 مقدمه 168
3و2و3 روش تحقیق 171
3و2و4 اثر نانوکاتالیست تقویت شده بر فرایند شکست کاتالیزوری سیال بستر 171
3و2و5 مزایا و معایب بسترهای سیال 171
3و2و6 مزایای بستر سیال 171
3و2و7 معایب بستر سیال 172
3و2و8 شرح کلی واحد راکتور کاتالیستی بستر سیال 172
3و2و9 روشهای کراکینگ کاتالیزوری با بستر سیال 173
3و2و10 روش مهندسی« اسو » 173
3و2و11 شبیه سازی راکتور با بستر سیال 174
3و2و12 نتیجه گیری 175
3و2و13 مراجع 176

3-3 ) شبیه سازی راکتور صنعتی پلیمریزاسیون دوغابی پلیاتیلن سنگین با کاتالیستهای غیرهمگن در حالت پایدار

3و3و1 چکیده 178
3و3و2 مقدمه 178
3و3و3 سینتیک پلیمریزاسیون با کاتالیست غیرهمگن زیگلر- ناتا 178
3و3و4 توسعه مدل 181
3و3و5 دورنمایی از راکتور شبیه سازی شده 185
3و3و6 بحث و نتایج 187
3و3و7 نتیجه گیری 188
3و3و8 مراجع 188

قسمت هایی از فصل چهارم شبیه سازی راکتور بستر ثابت

امروزه مدیریت منابع آب با توجه به افزایش تقاضا و هم چنین کمبود منابع آب طبیعی به عنوان یک چالش بزرگ مورد توجه بسیاري قرار گرفته است .یکی از روشهاي کار آمد براي مقابله با این مشکل ، بازیافت فاضلابهاي صنعتی و خانگی میباشد به طوریکه با توجه به استانداردهاي کیفیت آب ،قابلیت استفاده مجدد را داشته باشند. بازیافت آب معمولا در واحدهاي تصفیه آب ،تصفیه مرحله سوم 3 یا تصفیه پیشرفته 4 نامیده میشود. این تصفیه میتواند به روشهاي مختلفی مانند انعقاد و لخته سازي ،فیلتراسیون،اسمز معکوس و بیولوژیکی انجام شود. که با توجه به کیفیت خروجی میتوان از هرکدام از این روشها همراه با هم یا به تنهایی استفاده کرد.به طور کلی بازیافت آب مزایاي بسیاري دارد که می توان به نگهداري از منابع آب شیرین ،مدیریت مواد مغذي مخرب محیط زیست ،محافظت از محیطهاي حساس آبزیان و مزایاي اقتصادي از طریق کاهش نیاز به آب جبرانی اشاره کرد.

فهرست کامل فصل چهارم شبیه سازی راکتور بستر ثابت

4-1 ) شبیه سازی راکتور بستر ثابت ریفرمینگ ترکیبی متان با بخار آب و دی اکسید کربن

4و1و1 چکیده 190
4و1و2 مقدمه 190
4و1و3 سینتیک واکنش ها 191
4و1و4 مدل سازی راکتور 191
4و1و5 فاز گاز 192
4و1و6 معادلات موازنه ی جرمی 192
4و1و7 معادلات موازنه ی انرژی 193
4و1و8 معادله مربوط به تغییر فشار 193
4و1و9 تعیین دمای دیواره 193
4و1و10 قرص های کاتالیست 193
4و1و11 موازنه ی جرم 194
4و1و12 بحث و نتایج 195
4و1و13 بحث و نتیجه گیری 197
4و1و14 مراجع 198

4-2 ) بررسی بازیابی زیر آب برج خنک کن صنایع پتروشیمی در مقیاس آزمایشگاھی و با ھدف استفاده مجدد از آب توسط رآکتورھای بیولوژیکی بستر ثابت

4و2و1 چکیده 199
4و2و2 مقدمه 200
4و2و3 مواد و روش ها 201
4و2و4 مشخصات راکتور آزمایشگاھی 201
4و2و5 راه اندازی سیستم 202
4و2و6 روش کار 202
4و2و7 نتایج و بحث 202
4و2و8 نتیجھ گیری 204
4و2و9 منابع و مراجع: 204

4-3 ) بررسی پارامترهای موثر روی افت فشاردر راکتورهای بستر ثابت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

4و3و1 چکیده 205
4و3و2 نکات برجسته پژوهش 205
4و3و3 مقدمه 206
4و3و4 مدلسازی CFD و معادلات حاکم 207
4و3و5 تجزیه و تحلیل نتایج 207
4و3و6 تاثیر شکل ذرات روی افت فشار 207
4و3و7 تاثیر قطر ذرات (ضریب تخلخل بستر) روی افت فشار 208
4و3و8 تاثیرطول بستر روی افت فشار 209
4و3و9 نتیجه 210
4و3و10 مراجع 210

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم شبيه سازي راكتور اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد

اسيد سولفوريك، اسيدي است قوي هك داراي مقاومت هاي شيميايي بالايي است. اين ماده به نام هاي اسيد سولفين، اسيد باطري، جوهر گوگرد، سولفات هيدروژن و سولفات دي هيدروژن نيز شناخته مي شود. اسيد سولفوريك جزء مواد شيميايي پر استفاده مي باشد. اين ماده در واكنش هاي شيميايي و فرآيندهاي توليد ساير مواد و تركيبات، كاربرد فراواني دارد. عمده ترين استفاده ي آن در كارخانه هاي توليد كود شيميايي، استخراج فلزات، سنتزهاي شيميايي، تصفيه ي پساب ها و پالايشگاه هاي نفت مي باشد.

فهرست کامل فصل پنجم شبيه سازي راكتور اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد

5-1 ) شبيه سازي راكتور اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد و بررسي پارامترهاي مؤثر بر آن

5و1و1 چکیده 211
5و1و2 مقدمه 212
5و1و3 شرح فرآيند 212
5و1و4 طراحي راكتورهاي كاتاليستي بستر ثابت 213
5و1و5 شبيه سازي راكتور اكسيداسيون دي اكسيد گوگرد با نرم افزار Aspen plus 213
5و1و6 شبيه سازي ديناميكي راكتور 214
5و1و7 نتايج حاصل از شبيه سازي و مقايسه با داده هاي واحد 216
5و1و8 عوامل مؤثر بر واكنش تبديل 217
5و1و9 دما 217
5و1و10 فشار 219
5و1و11 نتیجه گیری 221
5و1و12 مراجع 221

5-2 ) بهینه سازی واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه آبادان

5و2و1 چکیده 222
5و2و2 مقدمه 222
5و2و3 روش کلاوس 223
5و2و4 فرآیند کلاوس اصلاح شده 223
5و2و5 بررسی اثر پارامترها روی نتایج حاصل از شبیه سازی 224
5و2و6 تغلیظ هیدروژن سولفید موجود در گاز اسیدی: 225
5و2و7 تغییرات دمای راکتور اول 227
5و2و8 درصد هیدروژن سولفید گاز اسیدی به تغیرات دمای کوره واکنش: 228
5و2و9 نسبت درصد اکسیژن موجود در هوا به تغییرات دمای کوره واکنش 228
5و2و10 نتیجه گیری 229
5و2و11 مراجع 229

قسمت هایی از فصل ششم شبیه سازی دینامیک واحد آمونیاک

راکتور سنتز آمونیاک مجتمع پتروشیمی شیراز شامل سه بستر کاتالیستی ثابت است که گاز به صورت شعاعی و
محوری در آنها جریان دارد. به دلیل گرمازا بودن واکنش، مسئله کنترل دما در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است به همین منظور از تزریق جریان بین مرحلهای استفاده میشود که موجب دور نگه داشتن واکنش از تعادل و بالا بردن درصد تبدیل آمونیاک میگردد. به این جریان بین مرحلهای جریان بازدارنده* میگویند. از این رو جریانی از گاز سنتز با دمای 150 درجه سانتیگراد بین بسترهای اول و دوم تزریق میشود تا گازها با این روش خنک شده و وارد بستر دوم شوند. گازهای خروجی از بستر دوم هم بدین گونه خنک میشوند. با حرکت جریان گاز به سمت پایین مقدار بیشتری آمونیاک تولید شده و در نتیجه میل به انجام واکنش برگشت افزایش مییابد، برای رفع این مشکل عمق بسترهای کاتالیستی از بالا به پایین افزایش مییابد تا با حضور کاتالیست از این عمل جلوگیری شده و واکنش را در جهت تولید بیشتر آمونیاک پیش ببرد.

فهرست کامل فصل ششم شبیه سازی دینامیک واحد آمونیاک

6-1 ) شبیه سازی و بررسی راکتور سنتز(RETROCNOC ) آمونیاک 2 پتروشیمی رازی

6و1و1 چکیده 232
6و1و2 مقدمه 233
6و1و3 شرح فرایند 233
6و1و4 شبیه سازی 234
6و1و5 بحث و نتایج شبیه سازی 235
6و1و6 نتایج 238

6-2 ) شبیه سازی و بررسی پارامترهای عملیاتی راکتور ریفرمینگ واحدآمونیاک پتروشیمی رازی به منظور تولید مناسب گاز سنتز

6و2و1 خلاصه 239
6و2و2 مقدمه 239
6و2و3 شبيه سازی واحد ریفرمينگ 240
6و2و4 فرضيات در نظر گرفته شده در انجام شبيه سازی 240
6و2و5 روابط سنتيکي واكنشهای توليد گاز سنتز 242
6و2و6 ریفرمينگ 242
6و2و7 راكتور ریفرمر اوليه 243
6و2و8 راكتور ریفرمر ثانویه 244
6و2و9 نوع كاتاليست فرآیند ریفرمينگ 245
6و2و10 بررسي دقت شبيه سازی با تعيين مدل ترمودیناميکي مناسب 245
6و2و11 نتایج حاصل از شبيه سازی 247
6و2و12 مقایسه مدلهای ترمودیناميکي مختلف 247
6و2و13 بحث و نتایج 249
6و2و14 اثر تغيير دما 249
6و2و15 اثر تغيير فشار 250
6و2و16 نتیجه گیری 252
6و2و17 مراجع 253

6-3 ) شبیه سازی پایا واحد آمونیاک پتروشیمی شیراز

6و3و1 چکیده 255
6و3و2 مقدمه 255
6و3و3 شرح فرآیند واحد تولید آمونیاک 256
6و3و4 شبیه سازی پایا 258
6و3و5 واکنش اصلی ریفرمینگ 259
6و3و6 واکنش اصلی ریفرمینگ 259
6و3و7 واکنش شیفت 260
6و3و8 معادلات جذب 260
6و3و9 واکنش سوختن متان با اکسیژن 260
6و3و10 واکنش شیفت 261
6و3و11 واکنش اصلی متاناسیون 262
6و3و12 واکنش اصلی متاناسیون 263
6و3و13 واکنش سنتز آمونیاک 263
6و3و14 واکنش رفت 263
6و3و15 واکنش برگشت 263
6و3و16 مقایسه داده های طراحی و نتایج حاصل از شبیه سازی پایا 265
6و3و17 نتیجه گیری 267
6و3و18 مراجع 267

6-4 ) شبیه سازی دینامیک واحد آمونیاک پتروشیمی شیراز

6و4و1 خلاصه 269
6و4و2 مقدمه 269
6و4و3 شرح فرآیند واحد تولید آمونیاک 270
6و4و4 شبیه سازی دینامیکی 272
6و4و5 کنترل شرایط ترمودینامیکی 273
6و4و6 کنترل موازنه جرم 273
6و4و7 کنترل کیفیت 273
6و4و8 مقایسه داده های طراحی و نتایج حاصل از شبیه سازی دینامیک 277
6و4و9 بررسی نتایج حاصل از افزایش دبی خوراک 278
6و4و10 نتیجه گیری 284
6و4و11 مراجع 285

قسمت هایی از فصل هفتم بهسازی فرآیند تولید با در ورودی راکتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

متانول يكي از سه محصول بسيار مهم صنايع شيميايي در دنيا بوده و مواد بسياري از آن مشتق مي بر. شوند اي توليد متانول مي توان از خوراکهاي متفاوتي استفاده كرد كه با توجه به مسائل اقتصادي گاز طبيعي خوراک مناسبي مي . باشد براي توليد متانول از گاز طبيعي سه بخش اصلي وجود دارد در بخش اول. گاز طبيعي به گاز سنتز تبديل مي . شود گاز سنتز براي توليد متانول در بخش دوم واكنش نشان مي دهد و در بخش سوم متانول تا خلوص مطلوب، خالص سازي مي . شود در پتروشيمي فنآوران با توليد ساليانه يك ميليون تن و داراي خلوص درجه AA با خوراک ساليانه هزار تن گاز 610 طبيعي از شركت ملي گاز ايران و هزار تن گاز 268 كربنيك از پتروشيمي هاي رازي و مارون در منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني طراحي و اجرا شده است نماي از (1) شكل . كل واحد متانول پتروشيمي فن .باشد

فهرست کامل فصل هفتم بهسازی فرآیند تولید با در ورودی راکتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

7-1 ) بهينه سازي فرآيند توليد صنعتي متانول با رويكرد صرفه جويي انرژي به همراه تغييرات در ورودي راكتور با استفاده از الگوريتم ژنتيك در پتروشيمي فنآوران

7و1و1 چکیده 287
7و1و2 مقدمه 288
7و1و3 معرفي واحد متانول پتروشيمي فنآوران 289
7و1و4 شبيه سازي واحد متانول پتروشيمي فن آوران بعد از توليد گاز سنتز با استفاده از نرم افزار ASPEN HYSYS 291
7و1و5 نتایج 294
7و1و6 منابع 296

7-2 ) بهینه سازی فرایند تولید صنعتی متانول با رویکرد صرفه جویی انرژی به همراه تغییرات در ورودی برج های جدا کننده با استفاده از الگوریتم ژنتیک در پتروشیمی فن آوران

7و2و1 چکیده 298
7و2و2 مقدمه 298
7و2و3 معرفی واحد متانول پتروشیمی فن آوران 300
7و2و4 شبیه سازی واحد متانول پتروشیمی فن آوران بعد ز تولید گاز سنتر با استفاده از نرم افزار ASPEN HYSYS 303
7و2و5 آنالیز و برسی پارامترهای موثر 307
7و2و6 نتایج 309
7و2و7 نتیجه گیری 316
7و2و8 مراجع 317

قسمت هایی از فصل هشتم شبیه سازی و بررسی اثر تغییرات مختلف بر روی عملکرد راکتور اتوترمال

گاز سنتز به مخلوط هاییگاز اطلاق می شود که حاوی منوکسیدکربن و هیدروژن به نسبت های مختلف باشند. هیدروژن و منوکسیدکربن دو ماده مهم در صنایع شیمیایی محسوب دارای مصارف و شده فراوانی می باشند. این مخلوط گازی، ماده اولیه بسیار با ارزشی جهت تولید مواد متنوع شیمیایی می باشد. با استفاده از این گاز و فرایندهای مختلف می توان مواد متنوع شیمیایی را تولید نمود که بسته به روش تولید آن، نسبت های مختلف هیدروژن به منوکسید کربن تولیدی به دست می آید. اکثر روشهای استفاده از گاز طبیعی جهت تولید فراوردههای باارزش، مستلزم تولید گاز سنتز به عنوان ماده میانی میباشند. از معمول ترین روشهای تهیه گاز سنتز از منابع هیدروکربوری می توان به تهیه گاز سنتز از زغال سنگ، مواد سنگین نفتی، نفتا، اکسیداسیون جزئی هیدروکربن ها و گاز طبیعی اشاره کرد

فهرست کامل فصل هشتم لزوم جانشین پروری و چالش ها

8-1 ) شبیه سازی و بررسی اثر تغییرات ترکیب درصد گاز خوراک بر روی عملکرد راکتور اتوترمال

8و1و1 چکیده 318
8و1و2 مقدمه 318
8و1و3 پیشینه تحقیق 321
8و1و4 هدف و کارهای انجام شده 322
8و1و5 نتایج حاصل از شبیه سازی 323
8و1و6 تغییرات و نتایج حاصله 326
8و1و7 تغییرات در ترکیبات در + C2 ثابت 326
8و1و8 نتیجه گیری 328
8و1و9 مراجع 328

8-2 ) مدل سازی غیر خطی و شبیه سازی دینامیکی حلقه سنتزمتانول با استفاده از راکتور اتوارمال

8و2و1 چکیده 330
8و2و2 مقدمه 330
8و2و3 شرح حلقه سنتز متانول 331
8و2و4 ارائه مدل ریاضی برای شبیه سازی حلقه تولید متانول 332
8و2و5 شبیه سازی حلقه سنتز متانول 332
8و2و6 موازنه مواد بر روی مرز اول (مخلوط کننده) 333
8و2و7 شبیه سازی مبدل حرارتی حقه سنتز متانول 333
8و2و8 شبیه سازی راکتور حلقه سنتز متانول 333

8-3 ) شبیه سازی و بررسی اثر ترکیب درصد گاز خوراک بر روی عملکرد راکتور اتوترمال

8و3و1 چکیده 335
8و3و2 مقدمه 335
8و3و3 پیشینه تحقیق 338
8و3و4 هدف و كارهای انجام شده 341
8و3و5 نتایج حاصله 342
8و3و6 تغییرات در تركیبات درC2+ ثابت 344
8و3و7 نتیجه گیری 346
8و3و8 منابع 347

قسمت هایی از فصل نهم مدل سازی چند راکتور از قبیل ، راکتور کریستال ، راکتور هیدروژناسیون استیلن، راكتور هيدروليز

متیل ترشری بوتیل اتر (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER یا همان MTBE) یک ترکیب اتر آلیفاتیک اشباع شده با فرمول مولکول C8H12O که برای اولین بار در سال 1091سنتز و تهیه شد. متیل ترشری بوتیل اتر جایگزینی است برای تترا اتیل سرب که علاوه بر آن که میزان بهسوزی بنزین را بالا میبرد بلکه با استفاده صحیح از آن و نیز تصفیهی پسابهای حاصل از آن میتوان آن را یک ناجی برای محیط زیست دانست. MTBE به دلیل دارا بودن عدد اکتان بسیار بالا، یک ماده عالی جهت اختلاط با بنزین میباشد. از خصوصیات فیزیکی متیل ترشری بوتیل اتر می توان به بی رنگ بودن این ماده که به راحتی به صورت مایع جاری میشود اشاره کرد. حلالیت نامحدود و مناسبی در تمامی حلالهای معمولی آلی و هیدروکربنی دارد.از خصوصیات شیمیایی آن هم می توان به پایداری بسیار زیاد آن در محیطهای آلکانی، طبیعی و ضعیف اسیدی نام برد. درحال حاضر MTBE از واکنش میان ایزوبوتیلن و متانول تولید میشود

فهرست کامل فصل نهم مدل سازی چند راکتور از قبیل ، راکتور کریستال ، راکتور هیدروژناسیون استیلن، راكتور هيدروليز

9-1 ) شبیه سازی و مقایسه رفتار راکتو ر هیدروژناسیون استیلن در واحد تولید اتیلن در دو حالت شبه هموژن و هتروژن

9و1و1 چکیده 349
9و1و2 مقدمه 350
9و1و3 کاتالیست های مورد استفاده 350
9و1و4 تاثیر خوراک 350
9و1و5 روش های جداسازی و حذف استیلن 351
9و1و6 مكانیزم و مدلسازی سینتیكی 351
9و1و7 مدلسازی ریاضی 352
9و1و8 مدل شبه هموژن 353
9و1و9 نتایج شبیه سازی 354
9و1و10 دمای ورودی به راکتور 356
9و1و11 نتیجه گیری 356
9و1و12 مراجع 357

9-2 ) تصفيه پساب واحد اوره صنايع پتروشيمي با استفاده از راكتور هيدروليز حرارتي غير همسو

9و2و1 چکیده 358
9و2و2 مقدمه 358
9و2و3 تأثيرات منفي زيست محيطي 359
9و2و4 تشريح فرايند 360
9و2و5 مدل سازي و شبيه سازي 361
9و2و6 سينتيك واكنش هيدروليز اوره 361
9و2و7 سرعت واكنش هيدروليز اوره 361
9و2و8 ضرايب فعاليت 362
9و2و9 مدل راكتور هيدروليز 362
9و2و10 بحث و نتايج 363
9و2و11 نتيجه گيري 365
9و2و12 مراجع 366

9-3 ) ارائه روشي با هدف كاهش مصرف انرژي در واحد تقطير متانول پتروشيمي خارگ

9و3و1 چکیده 368
9و3و2 مقدمه 369
9و3و3 عملكرى برج تقطیر Prerun Column پتروشیمی خارگ 369
9و3و4 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق 370
9و3و5 روش ارائه شده با هدف کاهش مصرف انرژی در واحد تصفیه گاز جزیره سیری 370
9و3و6 برآورد اقتصادي روش ارائه شده 372
9و3و7 نتايج حاصل از روش پيشنهادي 372
9و3و8 نتيجه گيري 372
9و3و9 مراجع 372

9-4 ) تحليل جریان هوا از کمپرسور تا راکتورهای اکسیداسیون واحد CTA پتروشیمی شهید تندگویان با استفاده از شبیه سازی CFD

9و4و1 چکیده 373
9و4و2 مقدمه 374
9و4و3 معادلات حاکم 374
9و4و4 معادلات بقاء 374
9و4و5 معادلات اغتشاش 375
9و4و6 مدل Spalart-Allmaras 375
9و4و7 مدل های k-ε 376
9و4و8 مدل k-ε 376
9و4و9 پیاده سازی ساختار هندسی و شرایط مرزی و روش حل 376
9و4و10 تجزیه و تحلیل نتایج 380
9و4و11 بررسی صحت فرض عدم تراکم پذیری جریان های هوا در مسیر انتقال هوا 380
9و4و12 بررسی نحوه توزیع هوا در اسپار جرهای راکتورهای BوA 380
9و4و13 نتایج شبیه سازی به کمک نرم افزار Pipe Flow Expert 381
9و4و14 نتیجه گیری 382
9و4و15 مراجع 383

9-5 ) شبيه سازي واحد اسيد نيتريك پتروشيمي شيراز و مقايسه نتايج با داده هاي واقعي

9و5و1 چکیده 386
9و5و2 مقدمه 387
9و5و3 شیمی واکنش 387
9و5و4 سینتیک واکنش 388
9و5و5 شرح فرایند 388
9و5و6 تبخير آمونياك 389
9و5و7 فيلتر كردن و فشردن هواي لازم 389
9و5و8 مخلوط كردن آمونياك و هوا 389
9و5و9 واكنش اكسيداسيون در راكتور و توليد گاز مونوكسيد نيتروژن 389
9و5و10 خنكسازي گاز مونوكسيد نيتروژن توليد شده براي تبديل به دي اكسيد نيتروژن 390
9و5و11 جذب گازهاي دي اكسيد نيتروژن در آب و توليد اسيد نيتريك در برج جذب 390
9و5و12 سفيد كردن اسيد توسط برج سفيد كننده 390
9و5و13 استفاده از انرژي گازهاي توليدي فرآيند 390
9و5و14 مقايسه نتايج شبيه سازي با داده هاي واقعي 391
9و5و15 نتیجه گیری 394
9و5و16 مراجع 394

9-6 ) شبيه سازي هيدرو ديناميك و انتقال جرم راكتور ستون حبابي

9و6و1 چکیده 396
9و6و2 مقدمه 397
9و6و3 اطلاعات تجربی 397
9و6و4 شبیه سازی 398
9و6و5 یافته ها 402
9و6و5 نتیجه گیری 407
9و6و6 پشینهادات 407
9و6و7 فهرست علائم 407
9و6و8 منابع 408

9-7 ) شبیه سازی تولید صنعتي MTBE پتروشیمي شیمي بافت به روش واكنش در فاز مايع بین ايزوبوتیلن و متانول با استفاده از نرم افزار HYSYS

9و7و1 چکیده 409
9و7و2 مقدمه 410
9و7و3 شرح فرایند 410
9و7و4 شبیه سازی فرآيند 410
9و7و5 واحد تزريق خوراک 411
9و7و6 واحد پیش گرم كننده خوراک ورودی به راكتورها 412
9و7و7 واحد راكتورهای طرح MTBE 412
9و7و8 كاتالیست واكنش 413
9و7و9 مرحله بازیافت و جداسازی بوتن 414
9و7و10 برج تقطیر آزنوتروپ 414
9و7و11 واحد جدا سازی متانول RAFF2 415
9و7و12 نتیجه و جمع بندی 416
9و7و13 مراجع 416

9-8 ) مدلسازی فرآیند رفرمینگ اتانول با بخار آب در یک داکتور غشایی پلادیوم – نقره در حضور کاتالیست کبالت – آلومینا در حالت غیر هم دما

9و8و1 چکیده 417
9و8و2 مقدمه 417
9و8و3 مدل ریاضی 418
9و8و4 روش حل معادلات حاکم 423
9و8و5 نتایج و بحث 424
9و8و6 مقایسه تغییرات درصد تبدیل در دو مدل هم دما و غیر هم دما 425
9و8و7 دمای بهینه دیواره راکتور غشایی 425
9و8و8 نتیجه گیری 426
9و8و9 مراجع 427

9-9 ) شبیه سازی جامع راکتور کریستال ملامین مجتمع پتروشیمی خراسان و ارزیابی عوامل مؤثر

9و9و1 چکیده 429
9و9و2 مقدمه 431
9و9و3 توصیف فرایند 432
9و9و4 شبیه سازی فرایند 434
9و9و5 نتایج و بحث 436
9و9و6 نتایج شبیه سازی راکتور گیبس 436
9و9و7 نتایج شبیه سازی راکتور استوکیومتری 437
9و9و8 نتایج شبیه سازی راکتور تعادلی 438
9و9و9 نتایج شبیه سازی راکتور پلاگ 440
9و9و10 بهینه سازی و ارزیابی پارامترهای مؤثر برافزایش راندمان تولید ملامین 441
9و9و11 نتیجه گیری 443
9و9و12 مراجع 444

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید