50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع آناليز اگزرژی،اگزرژی اقتصادي وتوليد همزمان برق،گرما و سرما همراه با چيلر جذبي دو اثره

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه آناليز اگزرژي،اگزرژي اقتصادي وتوليد همزمان برق،گرما و سرما همراه با چيلر جذبي دو اثره است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش برسی سیستم های تولید همزمان انرژی الکتریکی و انرِژی حرارتی در محل مصرف بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی و اقتصادی آنالیز بکارگیری از سیستم و انتقال بازیافت حرارت همزمان بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آناليز اگزرژي وتوليد همزمان برق،گرما و سرما همراه با چيلر جذبي دو اثره بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش گسترش تولید همزمان برق و حرارت برای تامین انرژی ساختمان های مسکونی تجاری بررسی شده است

توليد همزمان برق و حرارت يك روش صرفه جويي انرژي است كه در آن برق و حرارت به طور همزمان توليد مي شوند. حرارت حاصل از توليد همرمان مي تواند به منطور تامين گرمايش يا سرمايش مورد استفاده قرار گيرد. فرآيند توليد همزمان مي تواند براساس استفاده از توربين هاي گاز، توربين هاي بخار، موتورهاي احتراقي و غير بنا نهاده شود و منبع توليد انرژي اوليه نيز شامل دامنه وسيعي است كه مي تواند سوخت هاي فسيلي، زيست توده زمين گرمايي يا انرژي خورشيدي باشد. در اين پايان نامه به بررسي يك سيكل همزمان توليد برق، حرارت و برودت از ديدگاه آناليز اگزرژي پرداخته شده و اثر تغيير پارامترهاي مهم طراحي از جمله نسبت فشار كمپرسور،دماي ورودي به توربين گاز، بازده آيزنتروپيك كمپرسور و توربين گاز و دماي ژنراتور چيلر جذبي پرداخته شده است. با توجه به نتايج مشاهده مي شود كه بازده اگزرژي سيكل CCHP از بازده اگزرژي سيكل هاي CHP و توربين گاز بيشتر است. همچنين مشاهده مي شود كه سيكل CCHP نسبت به سيكل CHP و توربين گاز مقدار دي اكسيد كربن كمتري به ازاي واحد توان خروجي توليد مي كند نتايج نشان مي دهد كه با افزايش نسبت فشار كمپرسور بازده اگزرژي براي كل سيكل ابتدا افزايش و سپس كاهش يابد. فلذا يك نقطه بهينه براي نسبت فشار كمپرسور مشخص مي گردد. همچنين ميزان انتشار دي اكسيد كربن نيز افزايش مي يابد. با افزايش دماي ورودي به توربين گاز بازده اگزرژي سيكل هاي توربين گاز، CHP و CCHP زياد مي شوند. با افزايش دماي ورودي به توربين گاز بازده اگزرژي سيكل هاي توربين گاز، CHP و CCHP زياد و اتلاف اگزرژي آن ها كم مي شود. از آنجا كه با افزايش دماي ورودي به توربين گاز مقدار سوخت نيز افزايش مي يابد لذا ميزان آلاينده هاي توليدي هم زياد مي شود.

قسمت هایی از فصل اول بررسی سیستم های تولید همزمان انرژی الکتریکی و انرِژی حرارتی در محل مصرف

حرکت به سوی بهینه سازی انرژی که از اوایل دهه1970 در دنیا شروع گردید،همواره حامل سه موضوع انرژی،اقتصاد و محیط زیست به عنوان ارکان اصلی بوده است وکشورهای صنعتی در ازای این حرکت سودهای قابل توجهی را همزمان با ارتقاء استانداردهای زیست محیطی،عاید اقتصاد خود نموده اند.امروزه این کشورها به بهینه سازی و مدیریت انرژی به عنوان یک منبع جدید انرژی می نگرند.در این میان یکی از مهم ترین راهکارهای بهینه سازی انرژی انجام شده در تمامی این کشورها باهدف افزایش بازده تولید انرژی و استفاده از بهینه از منابع سوخت با بازده کلی75تا95 درصد،استفاده از تولید پراکنده همزمان برق،حرارت و سرما می باشد.به طورمثال درسه دهه قبل 93 درصد سوخت کشور دانمارک از واردات تامین میشد که امروز به لطف تولید همزان برق،حرارت و سرما وانرژی های تجدیدپذیر،این کشور در تامین سوخت خودکفا میباشد.فن آوری های تولید همزمان برق،حرارت سرما،ابتدا برق یا توان مکانیکی تولید نموده و سپس حرارت اضافی را برای مصارف مختلف به صورت قابل ملاحظه ای بازیافت می نماید.

فهرست کامل فصل اول بررسی سیستم های تولید همزمان انرژی الکتریکی و انرِژی حرارتی در محل مصرف

1-1 ) بررسى سيستم های تولید همزمان تولید انرژی الکتریکی و انرژی حرارتى (CHP) درمحل مصرف ومیزان بهره وری انرژی

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 تاریخچه CHP 2
1.1.4 تولید پراکنده 3
1.1.5 تولید همزمان برق و حرارت چیست 3
1.1.6 شاخ هاص موثر براستفاده از CHP 7
1.1.7 کاربردهای CHP 9
1.1.8 مزایای سیستم CHP 10
1.1.9 نتیجه گیری 10
1.1.10 مراجع 11

1-2 ) بررسی اقتصادی نصب وراه اندازی CHP دریک ساختمان اداری با درنظرگرفتن اثرافزایش قیمت حامل های انرژی

1.2.1 چکیده 13
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 نرم افزار شبیه سازی HOMER 15
1.2.4 مشخصات اجزای سیستم CHP مورد مطالعه به کمک نرم افزار هومر 16
1.2.5 مشخصات میکروتوربین سیستم مورد مطالعه 16
1.2.6 مشخصات میکروتوربین سیستم مورد مطالعه 16
1.2.7 مشخصات بارحرارتی سیستم مورد مطالعه 17
1.2.8 قیمت تما شده انرژی الکتریکی تولید شده توسط سیستم مورد مطالعه 18
1.2.9 مشخصات سوخت سیستم مورد مطالعه 18
1.2.10 شبیه سازی 19
1.2.11 شبیه سازی بدون درنظرگرفتن رشد قیمت حامل های انرژی 19
1.2.12 شبیه سازی با درنظرگرفتن رشد قیمت حامل های انرژی ومیزان مصرف 20
1.2.13 آنالیز حساسیت 20
1.2.14 نتیجه گیری 21
1.2.15 مراجع 21

1-3 ) بررسی وبهینه سازی سیستم های CCHP با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات PSO

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 معادلات حاکم 25
1.3.4 سیستم تولید مجزا 25
1.3.5 سیستم تولید همزمان 26
1.3.6 پارامتر و معیارهای بهینهسازی 28
1.3.7 خصوصیات دستگاهها 31
1.3.8 مصرف برق، بار حرارتی و برودتی ساختمان 31
1.3.9 نتایج بهینهسازی 32
1.3.10 مقایسه سیستم های مختلف 34
1.3.11 نتیجهگیری 38
1.3.12 منابع 38

1-4 ) بررسی اثر قمیت گذاری انرژی بر استفاده از واحد تولید همزمان برق و حرارت در ساختمان براساس بارواقعی

1.4.1 چکیده 40
1.4.2 مقدمه 40
1.4.3 تقاضای بار الکتریکی و حرارتی ساختمان 41
1.4.4 میکروتوربین 42
1.4.5 ساختار و فرضیات سیستم 43
1.4.6 سناریوی اول، عدم اتصال به شبکه سراسری برق 44
1.4.7 سناریوی دوم، سیاست قیمت گذاری کنونی 46
1.4.8 سناریوی سوم، سیاست قیمت گذاری آینده 46
1.4.9 نتیجهگیری 47
1.4.10 مراجع 47

1-5 ) بررسی تاثیر تولید همزمان برق و حرارت بر راندمان نیروگاه حرارتی توس مشهد توسط نرم افزار EES

1.5.1 چکیده 48
1.5.2 مقدمه 49
1.5.3 مواد و روش ها 49
1.5.4 مدل ریاضی 51
1.5.5 فرمول ها و روابط ترمودینامیکی 52
1.5.6 نتیجهگیري 54
1.5.7 مراجع 54

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی و اقتصادی آنالیز بکارگیری از سیستم و انتقال بازیافت حرارت همزمان

در این بخش به بررسی و معرفی سیستمها تولیدی همزمان بار سرمایشی، بار گرمایشی و برق پرداخته می شود. سیستم های تولید هم زمان همانطور که در شکل 2 مشاهده می شود. شامل موتور تولید برق، بویلر، مبدلهای حرارتی، چیلر الکتریکی، چیلر جذبی و کویل حرارتی است. طورهمان که از اسم موتور تولید برق معلوم است این موتور وظیفه اش تامین برق کل سیستم است. از طرفی به دلیل دمای بالای گازهای خروجی از موتور و اتلاف حرارتی آن، از گازهای داغ خروجی آن برای گرم کردن آب گرم مورد نیاز سیستم اعم از بار گرمایشی ساختمان، آب گرم مصرفی ساختمان و آب داغ مورد نیاز چیلر جذبی استفاده شده است. مبدل های حرارتی برای انتقال گرما از گاز داغ خروجی از موتور به آبی که برای بار حرارتی سیستم مورد نیاز است استفاده می شود. بویلر نیز زمانی وارد مدار می شود که گازهای داغ خروجی از موتور نتوانند بار حرارتی مورد نیاز کل سیستم را تامین کنند. کویل حرارتی نیز برای تامین بار حرارتی ساختمان قرارگرفته مورد استفاده است. چیلر جذبی و چیلر الکتریکی هم برای تامین بار سرمایش ساختمان می باشند. از چیلر جذبی و چیلر الکتریکی به صورت هم زمان استفاده شده تا بررسی شود در چه حالتی هزینه ها بهینه می شود

فهرست کامل فصل دوم طراحی و اقتصادی آنالیز بکارگیری از سیستم و انتقال بازیافت حرارت همزمان

2-1) طراحی وبهره برداری بهینه واحدهای تولدی همزمان برق وگرما(CHP) درمدیریت مصرف انرژی براساس برنامه ریزی تصادفی والگوریتم تجریه بندرز

2.1.1 خلاصه 55
2.1.2 مقدمه 55
2.1.3 مدلسازی سیستم CHP 56
2.1.4 برنامه ریزی ریاضی 58
2.1.5 برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای 59
2.1.6 تعیین اندازه بهینه CHP با برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای 60
2.1.7 روش حل مدل پیشنهادی 61
2.1.8 مطالعه موردی 62
2.1.9 نتایج عددی وبحث 62
2.1.10 نتیجه گیری 64
2.1.11 مراجع 64

2-2) طراحی و مدلسازی یک سیستم تولید همزمان برق و حرارت بر پایهی پیل سوختی

2.2.1 چکیده 66
2.2.2 مقدمه 67
2.2.3 طرح سیستم 68
2.2.4 مدلسازی پیل سوختی پلیمری 69
2.2.5 مدل کمپرسور 72
2.2.6 مدل تأمین آب گرم 72
2.2.7 راندمان 73
2.2.8 بحث و نتیجه گیری 73
2.2.9 نتیجه گیری 78
2.2.10 فهرست علائم 78
2.2.11 مراجع 79

2-3) تحليل انرژي-اقتصادي و تعيين حالت بهينه عملكردي سيستم ميكرو CHP

2.3.1 چکیده 81
2.3.2 مقدمه 81
2.3.3 برآورد بارهاي حرارتي، سرمايشي و الكتريكي ساختمان 82
2.3.4 تحليل انرژي-اقتصادي 82
2.3.5 برآورد هزينه 83
2.3.6 تابع هدف 83
2.3.7 انتخاب نوع، قدرت اسمي، و تعداد نيروهاي محركه 84
2.3.8نتایج استفاده از سیستم CHP بجای سیستم کنونی 85
2.3.9 نتيجه گيري و جمعبندي 86
2.3.10 مراجع 87

2-4) طراحی و آنالیز اقتصادی بکارگیری از سیستم بازیافت و انتقال حرارت نیروگاه تولید هم زمان برق، حرارت وبرودت(CCHP)دانشگاه کاشان برای مصرف در نقاط مختلف شهرک دانشگاهی

2.4.1 چکیده 89
2.4.2 مقدمه 89
2.4.3 روش انجام محاسبات 89
2.4.4 طراحی هیدرولیکی 90
2.4.5 طراحی ترمودینامیکی 91
2.4.6 آنالیز اقتصادی 92
2.4.7 محاسبات حرارتی استخر دانشگاه کاشان 92
2.4.8 نتیجهگیری 94
2.4.9 منابع و مراجع 94

2-5) طراحي مبدل بازياب براي سيستم توليد همزمان برق و حرارت CHP)) در کارخانه نساجی

2.5.1 چکیده 95
2.5.2 مقدمه 95
2.5.3 مبدلهاي حرارتي لولهاي 95
2.5.4 مبدلهاي گرمايي صفحهاي 96
2.5.5 مبدلهاي گرمايي فشرده 96
2.5.6 پيشينه پژوهش 97
2.5.7 طراحی مبدل بازیاب سیستم CHP کارخانه نساجی 97
2.5.8 نتیجه گیری 100
2.5.9 مراجع 101

2-6) ارزیابی فنی واقتصادی کاربرد نیروگاه CCHP درظرفیت های کوچک تاحدود یک مگاوات

2.6.1 چکیده 102
2.6.2 مقدمه 102
2.6.3 فرایند تولید همزمان 104
2.6.4 توربین های گاز 104
2.6.5 موتورهای رفت وبرگشتی 105
2.6.6 توربین های بخار 105
2.6.7 میکروتوربین ها 105
2.6.8 پیل های سوختی 105
2.6.9 فواید زیست محیطی/پتانسیل کاهش گازهای گلخانه ای 106
2.6.10 هزینه 106
2.6.11 وضعیت فعلی تولید همزمان 106
2.6.12 موانع گسترش یا استقرار تولیدهمزمان 108
2.6.13 محدودیت سرمایه 108
2.6.14 روش های کسب وکار 108
2.6.15 نیاز به تحقیقات بیشتری،توسعه،وتظاهرات 109
2.6.16 ابزارهای اتصال 109
2.6.17 نتیجه گیری وجمع بندی 109
2.6.18 قوانین ومقرارت محیط زیست 109
2.6.19 مراجع 110

2-7) یک روش جدید برای بهره برداری بهینه از ریز شبکه ها با درنظرگرفتن عدم قطعیت تقاضا وتولید منابع تجدیدپذیر

2.7.1 چکیده 112
2.7.2 مقدمه 112
2.7.3 فرمول بندی مدل 115
2.7.4 مدل سازی عدم قطعیت ها 115
2.7.5 فرمول بندی مدل تصادفی چندین سناریو 115
2.7.6 فرمول بندی مسئله 116
2.7.7 تابع هدف 116
2.7.8 قیود 116
2.7.9 قیود واحدهای حرارتی 117
2.7.10 قیود سیستم 117
2.7.11 معادلات باتری 117
2.7.12 معرفی پارامترهای ریز شبکه 118
2.7.13 معادلات منابع تجدیدپذیر 118
2.7.14 نتایج شبیه سازی 119
2.7.15 مقایسه چهارحالت برسی شده 123
2.7.16 بررسی تغییرات رزرو چرخان روی هزینه های ریزشبکه 124
2.7.17 نتیجه گیری 125
2.7.18 مراجع 125
2.7.19 پیوست 126

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آناليز اگزرژي وتوليد همزمان برق،گرما و سرما همراه با چيلر جذبي دو اثره

در بسياري از كاربردها از هوا براي خنك كردن يك مايع يا تقطير بخار آب استفاده مي شود. ممكن است هر دو سيال گاز باشند ولي فشار يك گاز به قدري زياد باشد كه استفاده از مبدل هاي صفحه اي پره دار مناسب نبوده بلكه بايستي لوله هاي دايره اي، تخت يا بيضوي به كار گرفته شوند. پره هاي روي لوله، يا طولي است، يا شعاعي و يا به صورت صفحات سرتاسري است كه براي چندين لوله به عنوان پره عمل مي كنند. در نيروگاه هاي بخار از اين مبدل ها به عنوان گرمكن آب تغذيه اســتفاده مي شــود. كاربردهاي ديگر مبدل هاي لوله پره دار عبارتند از گرمايش و ســـرمايش هوا در تهويه مطبوع، رادياتور موتور احتراق داخلي و خنك كن هاي هوايي. نمونه اي از مبدل هاي حرارتي لوله پره دار در شكل 2 نشان داده شده است

فهرست کامل فصل سوم آناليز اگزرژي وتوليد همزمان برق،گرما و سرما همراه با چيلر جذبي دو اثره

3-1 ) آنالیز اگزرژی،اگزرژی اقتصادی واگزرژی محیطی یک سیکل تولید همزمان برق،رما وسرما همراه با چیلر جذبی دواثره

3.1.1 مقدمه ای بر سیستم های تولید همزمان برق،حرارت و برودت 145
3.1.1.1 مقدمه 146
3.1.1.2 نگاهی به مصرف انرژی درایران 149
3.1.1.3 تولید همزمان چیست 150
3.1.1.4 ویژگی ها واجزای سیستم های تولید همزمان. 151
3.1.1.5 محرک اولیه 154
3.1.1.6 موتورهای پیستونی 154
3.1.1.7 میکروتوربین ها 157
3.1.1.8 توربین گاز 159
3.1.1.9 تاریخچه ای مختصر ازتوربین های گازی 159
3.1.1.10 تقسیم بندی توربین های گازی از نظر توان تولیدی 160
3.1.1.11 مشخصات کلی نیروگاه های توربین گازی 161
3.1.1.12 پیل های سوختی 163
3.1.1.13 سیستم تولید گرمایش 166
3.1.1.14 مولدهای بخار بازیاب 166
3.1.1.15 سیستم تولید سرمایش 169
3.1.1.16 سرمایش توسط سیستم های تبرید تراکمی 169
3.1.1.17 سرمایش توسط سیستم تبرید جذبی 172
3.1.1.18 تولید سه گانه سرمایش،گرمایش وقدرت 178
3.1.2 مروری بر مباحث پایه ای ترمودینامیک 180
3.1.2.1 قانون اول ترمودینامیک 181
3.1.2.2 موازنه انرزی برای سیستم 181
3.1.2.3 موازنه انرژی برای حجم کنترل 182
3.1.2.4 محدودیت های قانون اول 182
3.1.2.5 قانون دوم ترمودینامیک 182
3.1.2.6 قابلیت کاردهی وکارایی قانون دوم 183
3.1.2.7 اگزرژی برای یک سیستم بسته 184
3.1.2.8 اگزرژی جریان سیال 186
3.1.2.9 انواع راه های انقتال اگزرژی 188
3.1.2.10 اگزرژی همراه با انتقال کار 188
3.1.2.11 اگزرژی همراه انتقال حرارت 188
3.1.2.12 اگزرژی همراه انتقال جرم 188
3.1.2.13 بالانس اگزرژی برای حجم کنترل-حالت جریان پایدار 189
3.1.3 مفاهیم مربوط به اگزرژی وروابط آن 191
3.1.3.1 خلاصه ای از روند آنالیز اگزرژی 192
3.1.3.2 مفهوم اگزرژی 193
3.1.3.3 انواع اگزرژی 196
3.1.3.4 اگزرژی پتانسیل وجنبشی 196
3.1.3.5 اگزرژی فیزیکی 197
3.1.3.6 اگزرژی شیمیایی 200
3.1.3.7 اگزرژی محیطی واقتصادی 203
3.1.3.8 میزان NOX 203
3.1.3.9 میزان CO 204
3.1.3.10 میزان CO2 205
3.1.3.11 روشهای کنترل آلاینده های NOX و CO 206
3.1.3.12 تزریق بخار یا آب 206
3.1.3.13 احتراق از پیش مخلوط شده رقیق 207
3.1.3.14 کاهش کاتالیتیک انتخابی 207
3.1.3.15 سیستم های جذبی کاتالیکی 208
3.1.4 مدل سازی وتحلیل نتایج 209
3.1.4.1 مدل سای ترمودینامیکی وآنالیز اگزرژی 210
3.1.4.2 سیکل توربین گاز 212
3.1.4.3 کمپرسور 212
3.1.4.4 محفظه احتراق 214
3.1.4.5 توربین گاز 216
3.1.4.6 بویلر بازیاب حرارت 217
3.1.4.7 چیلر جذبی دواثره 218
3.1.4.8 ژنراتور دما بالا 219
3.1.4.9 مبدلهای حرارتی محلول 220
3.1.4.10 شیر انبساط محلول 221
3.1.4.11 ژنراتور دما پایین-کندانسور دما بالا 222
3.1.4.12 کندانسور دما پایین 223
3.1.4.13 شیرانبساط مبرد 224
3.1.4.14 اواپراتور 225
3.1.4.15 جاذب 226
3.1.4.16 پمپ ها 227
3.1.4.17 ضریب عملکرد چیلر جذبی 228
3.1.4.18 محاسبه بازده انرژی برای سیکل های توربین گاز CHP و CCHP 228
3.1.4.19 محاسبه بازده اگزرژی برای سیکل های توربین گاز CHP و CCHP 228
3.1.4.20 آنالیز اگزرژی محیطی 229
3.1.4.21 اعتبار سنجی 230
3.1.4.22 نتایج 231
3.1.4.23 تاثیر نسبت فشار کمپرسور 233
3.1.4.24 تاثیر دمای ورودی به توربین گاز 236
3.1.4.25 تاثیر بازده آیزنتروپیک کمپرسور 239
3.1.4.26 تاثیر بازده آیزنتروپیک توربین گاز 241
3.1.4.27 تاثیر دمای ژنراتور چیلر جذبی 243
3.1.4.28 تاثیردمای محیط 246
3.1.5 نتیجه گیری وارائه پیشنهادات 249
3.1.5.1 نتیجه گیری وارائه پیشنهاد 250
3.1.5.2 منابع ومراجع 252
3.1.5.3 ABSTRACT 255

3-2 ) ارزیابی کفایت سیستم مرکب تولید و انتقال با حضور مولدهای همزمان برق و گرما

3.2.1 خلاصه 257
3.2.2 مقدمه 257
3.2.3 مولدهای همزمان برق و حرارت 258
3.2.4 قابلیت اطمینان سیستم قدرت 259
3.2.5 مفهوم قابلیت اطمینان در سیستم قدرت 259
3.2.6 مدل قابلیت اطمینان مولدهای همزمان برق و حرارت 260
3.2.7 مدل قابلیت اطمینان یک مولد همزمان برق و گرمای نمونه 264
3.2.8 تکنیک ارزیابی کفایت سیستم مرکب تولید و انتقال با حضور مولدهای همزمان برق و حرارت 266
3.2.9 نتایج عددی 268
3.2.10 مطالعه قابلیت اطمینان سیستم مرکب تست RBTS با حضور مولدهای همزمان برق و حرارت 268
3.2.11 مطالعه کفایت سیستم تست IEEERTS باحضور مولدهای همزمان برق و حرارت 270
3.2.12 نتی هگیری 271
3.2.13 مراجع 272

قسمت هایی از فصل چهارم گسترش تولید همزمان برق و حرارت برای تامین انرژی ساختمان های مسکونی تجاری

سامانه های تولید همزمان قدرت و حرارت (CHP) دارای مزایای عمده اقتصادی و زیست محیطی هستند. به دلیل دارا بودن این مزایای عمده، استفاده از این سامانه ها در کاربردهای صنعتی و تأمین الکتریسیته و گرمایش ساختمان های تجاری، اداری، مسکونی و کشاورزی روزافزون است. به طور معمول انتخاب این سامانه ها به کمک منحنی وابستگی به زمان بارهای الکتریکی و حرارتی مصرفی موردنیاز در طول سال صورت میگیرد. در انتخاب سامانه CHP موضوع کارکرد این سامانه در خارج از نقطه طراحی باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. از این رو تعبیه ی سامانه ای برای ذخیره سازی انرژی گرمایی و استفاده از آن در زمان کارکرد موتور در خارج از نقطه طراحی امری ضروری هست. تولید همزمان با استفاده از موتور درون سوز مزایایی مانند عدم تأثیر بر برق تولیدی، تعقیب بار و جواب مناسب به تغییر بار و … دارد. در ادامه به بررسی اصول کار، اجزای سازنده، کاربردها و کشورهای پیشرو در استفاده از این فناوری پرداخت می شود

فهرست کامل فصل چهارم گسترش تولید همزمان برق و حرارت برای تامین انرژی ساختمان های مسکونی تجاری

4-1 ) گسترش توليد همزمان برق و حرارت MICRO CHP رويکردي جديد براي تامين انرژي ساختمانهاي مسکونی وتجاری

4.1.1 چکیده 274
4.1.2 مقدمه 274
4.1.3 پارامترهای مهم واحد CHP 275
4.1.4 تولید همزمان برق وگرما 275
4.1.5 سرمايه گذاري پايه براي مولدهاي گازسوز 276
4.1.6 فن آوريهاي توليد پراکنده 276
4.1.7 کاربرد موتور رفت و برگشتي در توليد همزمان 277
4.1.8 موتورهاي احتراق درون سوز رفت و برگشتي 277
4.1.9 عملکرد برخي از کشورهاي پيشرفته در استفاده از MICRO CHP به منظور تولید مشترک برق وحرارت در مقیاس کوچک 278
4.1.10 تنوع سوختها 279
4.1.11 قابليت دسترسي در کشور 279
4.1.12 بررسي اقتصادي 280
4.1.13 نتيجه گيري 281
4.1.14 مراجع 281

4-2 ) بررسی انواع سیستم های MCHP وارزیابی کارایی یک نمونه برای یک ساختمان مسکونی

4.2.1 خلاصه 282
4.2.2 مقدمه 282
4.2.3 مزایای تولید همزمان برق وحرارت درمحل مصرف 283
4.2.4 انواع سیستم های MCHP 283
4.2.5 موتورهای رفت وبرگشتی 284
4.2.6 هزینه ها 284
4.2.7 میکروتوربین ها 285
4.2.8 هزینه ها میکروتوربین ها 286
4.2.9 موتور استرلینگ 286
4.2.10 هزینه ها 287
4.2.11 پیل سوختی 287
4.2.12 هزینه ها 289
4.2.13 انتخاب بهترین گزینه تجاری 289
4.2.14 انتخاب ساختمان مسکونی نمونه 290
4.2.15 دماهای طرح داخل وخارج 291
4.2.16 معادلات حاکم 292
4.2.17 محاسبات بارگرمایشی 292
4.2.18 محاسبات بارسرمایشی ساختمان 293
4.2.19 محاسبات اقتصادی 295
4.2.20 نتیجه گیری 296
4.2.21 مراجع 296

4-3 ) برنامه ریزی برای انتخاب اندازه و جایابی بهینه CHP با مقایسه روشهای هوش ازدحامی

4.3.1 چکیده 298
4.3.2 مقدمه 299
4.3.3 مدل سازی مسئله 300
4.3.4 CHP 300
4.3.5 موارد کاربرد تولید مشترک برق و حرارت 303
4.3.6 الگوریتم PSO 303
4.3.7 مدل اولیه الگوریتم PSO 303
4.3.8 GLOBAL BEST PSO 305
4.3.9 الگوریتم LBEST PSO 308
4.3.10 پارامترهای الگوریتم 308
4.3.11 الگوریتم حل مسئله 309
4.3.12 روش پخش بار پیش رو پس رو 311
4.3.13 شبیه سازی 312
4.3.14 شبکه 33 باسه IEEE 312
4.3.15 نتایج شبیه سازی 314
4.3.16 نتیجه یری 315
4.3.17 مراجع 315

4-4 ) ارائه يك رابطهي وابسته به حداكثر بار حرارتي، برودتي و برق مصرفي ساختمان براي محاسبهي ظرفيت CHP با استفاده از مدلهاي HOMER و EQUEST

4.4.1 چکیده 317
4.4.2 مقدمه 317
4.4.3 تاريخچه 318
4.4.4 فرضيات و شرح مسئله پژوهش 318
4.4.5 شرايط ثابت ساختمان 318
4.4.6 فرضيات و اطلاعات براي مدل HOMER 319
4.4.7 مدلسازي ساختمان با استفاده از مدل EQUEST 319
4.4.8 مدلسازی با مدل HOMER 320
4.4.9 رابطه تعيين ظرفيت بهينه سيستم توليد همزمان برق و حرارت 322
4.4.10 نتايج 322
4.4.11 پيشنهادات 322
4.4.12 منابع 322

4-5 ) مروري بر کاربردهاي سامانه توليد همزمان قدرت و حرارت CHP)) درایران وجهان

4.5.1 چکیده 324
4.5.2 مقدمه 324
4.5.3 اجزاي سامانه توليد همزمان قدرت و حرارت 325
4.5.4 موتور 325
4.5.5 ژنراتور 326
4.5.6 اتصالات 326
4.5.7 مبدل و پمپ مبدل حرارتی 326
4.5.8 اصول کار 326
4.5.9 مزاياي سامانه توليد همزمان قدرت و حرارت 327
4.5.10 سامانه توليد همزمان قدرت و حرارت در گلخانهها 327
4.5.11 معايب سامانه توليد همزمان قدرت و حرارت 327
4.5.12 مطالعات انجامگرفته در دنيا 328
4.5.13 مطالعات انجامگرفته در ايران 330
4.5.14 نتيجهگيري 332
4.5.15 منابع 332

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید