50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع محله پایدار

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 460 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه محله پایدار است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحلیل پایداری محله های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش توسعه پایدار در محلات مسکونی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی محلات مسکونی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بازشناسی مفهوم محله بررسی شده است

محله رکن اصلی کالبد شهری است و آینده ی تعادل زندگی اجتماعی در شهرها بستگی بسيار زیادی به حفظ واحد محله دارد. با وجود محله هاست که زندگی در بزرگترین شهرها می تواند دلپذیر و انسانی باشد. در طول قرن بيستم، استفاده از ایده ی محله ی مسکونی، محور بسياری از نظریه های جدید شهرسازی قرار گرفته و برای رویارویی با مشکلات گوناگون شهری از قبيل مسائل مدیریتی، روابط اجتماعی و انسانی، مسائل بهداشتی و رفاهی و همچنين ابعاد معنایی و هویتی، از این ایده استقبال شده است. از سویی دیگر مقوله ی توسعه ی شهری پایدار در سال های اخير به عنوان یک موضوع مهم علمی در کليه ی جوامع مطرح بوده و بخش وسيعی از ادبيات توسعهی شهری را به خود اختصاص داده است. ارتباط دو مقوله ی پایداری و محله شهری و پيوند دادن آنها در قالب یک موضوع بحث اصلی این بخش است. سعی بر این بوده تا با مشخص نمودن مفهوم پایداری و مفهوم محله در نهایت موضوع اصلی بسته که ویژگی های یک محله ی پایدار است بررسی شود

قسمت هایی از فصل اول تحلیل پایداری محله های مسکونی

وضوح در درک از محله و سهولت در شناخت و برقراری پيوند بين عناصر و اجزای آن با سایر رویدادها و مکانها را میتوان در زمره ی هویت محله دانست. خوانایی محله از جمله معيارهای هویت و پایداری محله ها به شمار میرود. محله ی خوب و پایدار سکونتگاهی است که سلامت و بهزیستی ساکنان و بقای موجودات زنده در آن تأمين باشد. از جمله عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی در محله، وجود فضاهای عمومی مناسب است. این فضاها با ميزان جذابيت خود و اثرگذاری بر ذهن انسان میتوانند سرزندگی محله را تأمين کنند. برای مثال تخصيص فضای مناسب برای عابران پياده، انجام فعاليتهای اقتصادی، ترافيک آرام، امکانات و زمينه های مناسب برای خرید مردم و فضاهای تفریحی نظير سينما، تئاتر، مکانهای ورزشی، موزه ها، مراکز فرهنگی، رستوران و کتابخانه موجبات ارتقای سرزندگی محله را فراهم میکنند

فهرست کامل فصل اول تحلیل پایداری محله های مسکونی

1-1 ) تبیین معیارها و شاخص های پایداری در محله مسکونی

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 روش شناسی 2
1و1و4 مفهوم پایداری و توسعه پایدار 2
1و1و5 توسعه شهری پایدار 6
1و1و6 اهداف و شاخص های شهر پایدار 7
1و1و7 توسعه محله ای پایدار 9
1و1و8 محدوده مسکونی 11
1و1و9 ارتباط با حمل و نقل عمومی و گردش 11
1و1و10 شکل منطقه ای 12
1و1و11 مولفه های مقوم پایداری 12
1و1و12 معیارها و شاخص های پایداری محلی 13
1و1و13 منابع 14

1-2 ) معیارهای پایداری محله ی شهری

1و2و1 چکیده 16
1و2و2 مقدمه 17
1و2و3 ضرورت تحقیق 17
1و2و4 پایداری و توسعه ی پایدار 17
1و2و5 جنبش زیست محیطی 17
1و2و6 محله و معادل های آن در زبان انگلیسی 18
1و2و7 تعریف محله 19
1و2و8 هویت و سرزندگی 20
1و2و9 محله ی پایدار 20
1و2و10 پویایی و سازگاری 21
1و2و11 تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله 22
1و2و12 بررسی نمونه موردی : ویلیج هومز , دیویس, کالیفرنیا 22
1و2و13 نتیجه گیری 23
1و2و14 منابع 23

1-3 ) معيارهای مؤثر بر طراحي مركز محله مقايسه محله های سرشور و حسابي و دانش آموز در مشهد

1و3و1 چکیده 24
1و3و2 مقدمه 24
1و3و3 تعاریف محله 25
1و3و4 مرکز محله 25
1و3و5 قابلیت پیاده روی و مراکز محله 26
1و3و6 معیارهای موثر بر طراحی مرکز محله 26
1و3و7 توقعات موردی از مرکز محله 27
1و3و8 یافته ها و نتایج 29
1و3و9 نتیجه گیری 35
1و3و10 منابع 36

1-4 ) تحليل پايداري محله هاي كلان شهر تهران با تأكيد بر عملكرد شوراياري ها نمونه موردي: محله هاي اوين، دركه و ولنجك

1و4و1 چکیده 37
1و4و2 مقدمه 37
1و4و3 روش تحقیق 39
1و4و4 بحث و یافته ها 39
1و4و5 بنیادهای شهر پایدار 41
1و4و6 معرفی محدوده مطالعاتی 41
1و4و7 سطح بندی فضایی پایداری محله های شهری 43
1و4و8 نتیجه گیری 50
1و4و9 منابع 51

1-5 ) تحليل پايداري محله هاي مسکوني نمونه موردي: محله جاهدشهر مشهد

1و5و1 چکیده 52
1و5و2 مقدمه 52
1و5و3 روش تحقیق 53
1و5و4 سابقه تحقیق 54
1و5و5 چارچوب نظری 54
1و5و6 تعاریف و مفاهیم مربوط به محله 54
1و5و7 مفهوم توسعه پایدار 55
1و5و8 محور و هدف توسعه پایدار 56
1و5و9 توسعه پایدار شهری و محله ای 57
1و5و10 محدوده مورد مطالعه 57
1و5و11 یافته های تحقیق 58
1و5و12 مولفه های اجتماعی – فرهنگی 58
1و5و13 مولفه های رفاه و سود آوری اقتصادی 59
1و5و14 مولفه های زیست محیطی 61
1و5و15 نتیجه گیری 61
1و5و16 منابع 62

1-6 ) تحلیل و ارزیابی محلات شهری با استفاده از راهبرد CDS (مطالعه موردی : محله اکبر آباد یزد)

1و6و1 چکیده 64
1و6و2 بیان مساله 65
1و6و3 ضرورت و اهمیت تحقیق 66
1و6و4 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 67
1و6و5 هدف تحقیق 68
1و6و6 محدوده قلمرو پژوهش 68
1و6و7 تعاریف و مفاهیم راهبرد توسعه شهری (CDS) 69
1و6و8 تحلیل محله با استفاده از راهبرد (CDS) 71
1و6و9 نتیجه گیری 75
1و6و10 راهکارها 76
1و6و11 منابع 76

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم توسعه پایدار در محلات مسکونی

رزلند سعی بر این دارد تا این پندار را به وجود آورد که سرمایه محلی به عنوان پایه و اساس برای محلات پایدار به شمار میآید. این دیدگاه شامل مؤلفه های طبیعی، کالبدی، اقتصادی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی از سرمایه است.
به عقیده وی هیچ تعریف پذیرفته شدهای از محلات پایدار وجود ندارد بلکه محلات شهری میبایست در بر گیرنده مفهوم پایداری از یک نگاه و منظر محلی باشند. مشکل این است که چگونه به ترویج دموکراسی ( برای مثال فرآیندها یا روندهای مشارکت محلی ) در قالب چارچوب پایداری پرداخته شود. از دید وی، عناصر این چارچوب شامل کاهش مصرف سرمایه های محیطی ضروری و توسعه سرمایه های کالبدی است، که برای نیل به آن نیاز به افزایش کارایی فضاهای شهری است.
این چارچوب پایداری همچنین شامل تقویت سرمایه اقتصادی، بالاتر رفتن سرمایه انسانی، تجمیع سرمایه اجتماعی و تقویت سرمایه فرهنگی است. با این وجود به یک مؤلفه اضافی به منظور هماهنگ کردن، ایجاد تعادل و سرعت بخشیدن به این موارد احتیاج است که آن را عزم و اراده محلی میداند.

فهرست کامل فصل دوم توسعه پایدار در محلات مسکونی

2-1) توسعه پايدار در محلات مسکونی

2و1و1 چکیده 80
2و1و2 مقدمه 80
2و1و3 محله و جایگاه آن در شهر 81
2و1و4 توسعه شهری پایدار 82
2و1و5 توسعه ی محله ای پایدار 83
2و1و6 مطالعه موردی : محله پرواز 85
2و1و7 هویت و سرزندگی 86
2و1و8 تنوع 88
2و1و9 فضاها و خدمات محلی 88
2و1و10 امنیت محله 89
2و1و11 ظرفیت قابل تحمل محله و مشکلات آن 90
2و1و12 نتیجه گیری 90
2و1و13 مراجع 91

2-2) توسعه پایدار شهری با استفاده از کاربری های مختلط ) نمونه موردی بخشی از محله قیطریه و تجریش شهر تهران )

2و2و1 چکیده 92
2و2و2 مقدمه 93
2و2و3 تاریخچه کاربری مختلط 93
2و2و4 ارزش های فرهنگی و میزان اختلاط کاربری ها 93
2و2و5 ضرورت و فواید اختلاط کاربری ها 94
2و2و6 مقیاس اختلاط کاربری ها 94
2و2و7 دو مقیاس اختلاط کاربری 95
2و2و8 کاربری مختلط شهری 95
2و2و9 کاربری مختلط درون بافتی 95
2و2و10 شکل انواع قرارگیری کاربری های مختلط در بافت 96
2و2و11 مشکلات و محدودیت های اختلاط 97
2و2و12 راهکارهای اجرایی اختلاط کاربری ها 97
2و2و13 معرفی سایت 98
2و2و14 بررسی مکان محدوده مطالعاتی 98
2و2و15 تحلیل UNA 99
2و2و16 تحلیل سایت با تابع Reach 100
2و2و17 تحلیل سایت با تابع Gravity 100
2و2و18 تحلیل شاخص های اضافی 101
2و2و19 تحلیل سایت با تابع Betweennes 101
2و2و20 تحلیل شاخص های اضافی 102
2و2و21 تحلیل سایت با تابع Closeness 102
2و2و22 تحلیل سایت با تابع Straightness 102
2و2و23 تحلیل شاخص های اضافی 103
2و2و24 نتیجه گیری 103
2و2و25 منابع 104

2-3) ضرورت به کارگیري مفهوم توسعه پایدار در محله هاي شهري

2و3و1 چکیده 106
2و3و2 مقدمه 106
2و3و3 مفاهیم توسعه پایدار 107
2و3و4 لزوم بکارگیری پایداری 107
2و3و5 توسعه پایدار 108
2و3و6 پیشینه ی توسعه پایدار 108
2و3و7 کنفرانس ریو 108
2و3و8 تعاریف توسعه پایدار 109
2و3و9 ابعاد توسعه پایدار 109
2و3و10 اهداف توسعه پایدار 109
2و3و11 توسعه شهری پایدار 109
2و3و12 توسعه محله ای پایدار 109
2و3و13 مفاهیم محله 110
2و3و14 اصول و معیارهاي طراحی محله پایدار 110
2و3و15 اصول طراحی محله هاي پایدار در اروپا 111
2و3و16 معیارهاي محله پایدار در محله نارمک شهر تهران 111
2و3و17 تجارب جهانی در توسعه محله اي پایدار 111
2و3و18 محله نیولند 111
2و3و19 جمع بندی 112
2و3و20 سهولت دسترسی ها 112
2و3و21 آرام سازي ترافیک 112
2و3و22 ساخت مکان هاي عمومی 112
2و3و23 آموزش و ترویج اهمیت مسائل زیست محیطی 113
2و3و24 نتیجه گیری 113
2و3و25 منابع 113

2-4) مديريت شهري محله محور؛ گامي در راستاي تحقق توسعه شهري پايدار

2و4و1 چکیده 114
2و4و2 مقدمه 115
2و4و3 اهداف تحقیق 115
2و4و4 روش تحقیق 116
2و4و5 مبانی نظری 116
2و4و6 پایداری 116
2و4و7 توسعه پایدار 116
2و4و8 پایداری شهری 117
2و4و9 توسعه پایدار شهری 117
2و4و10 مدیریت 117
2و4و11 مدیریت شهری 118
2و4و12 تعریف محله 118
2و4و13 ضررورت و چگونگي محله بندي شهر 118
2و4و14 عناصر تشكيل دهنده سازمان فضايي محله 119
2و4و15 مركز محله 119
2و4و16 شبكه راههاي محله 119
2و4و17 فضاهاي خصوصي محله( هشتيها و بن بست ها) 119
2و4و18 راسته محله ها 120
2و4و19 زير محله 120
2و4و20 سابقه برنامه ريزي محله مبنا 121
2و4و21 نگاهي به برنامه هاي توسعه محله اي در جهان 122
2و4و22 انواع مديريت محله اي 123
2و4و23 مهم ترين ويژگي هاي مديريت محله 123
2و4و24 مزاياي مديرت محله اي 124
2و4و25 چالش ها و مشكلات پيش روي نظام مديريت محله محور 125
2و4و26 موانع مديريتي: اين موانع از دو جنبه قابل بررسي است 125
2و4و27 موانع مالي 125
2و4و28 موانع نيروي انساني 125
2و4و29 موانع حقوقي و قانوني 125
2و4و30 نتیجه گیری 126
2و4و31 پیشنهادات 127
2و4و32 منابع 128

2-5) نقش رویکرد دارای یمبنا در توسعة پایدار محلی

2و5و1 چکیده 129
2و5و2 مقدمه 130
2و5و3 سوالات و فرضیه های تحقیق 130
2و5و4 پیشینه تحقیق 130
2و5و5 توسعه پایدار محلی 130
2و5و6 اصول و معیارها در پایداری محلی 131
2و5و7 معرفی رویکرد دارایی مبنا 132
2و5و8 سرمایه اجتماعی 132
2و5و9 روش شناسی 133
2و5و10 معرفی محدوده مورد مطالعه و تحلیل یافته ها 133
2و5و11 نتیجه گیری 135
2و5و12 منابع 136

2-6) نقش سراي محله و مشاركت شهروندان در مديريت و پايداري اجتماعي محلات

2و6و1 چکیده 139
2و6و2 مقدمه 140
2و6و3 چارچوب مفهومی 140
2و6و4 مشاركت و تعاملات اجتماعي 141
2و6و5 مديريت شهري در جهان معاصر 142
2و6و6 اهداف مديريت شهري 142
2و6و7 وظايف مديريت شهري 142
2و6و8 شهر بزرگ، شهرداري كوچك(مديريت محله اي) 143
2و6و9 اركان توسعه پايدار و پايداري اجتماعي 143
2و6و10 طراحي پايدار و پايداري اجتماعي 144
2و6و11 تحقق جامعه پايدار با محله پايدار 145
2و6و12 سراي محله، تجليگاه هويت محلي 147
2و6و13 بهبود مديريت محله در خلال طراحي پايدار 148
2و6و14 نتیجه گیری 151
2و6و15 منابع 152

2-7) بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري با رويکرد مشاركت جويانه در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار

2و7و1 چکیده 153
2و7و2 مقدمه 153
2و7و3 طرح مسئله و ضرورت تحقيق 154
2و7و4 تاريخچه پژوهش و مروري بر تحقيقات صورت گرفته 155
2و7و5 اهداف پژوهش 156
2و7و6 روش تحقیق 157
2و7و7 تعاريف، مفاهيم و چارچوب نظري پژوهش 157
2و7و8 مفهوم فرسودگي شهري 157
2و7و9 بافت فرسوده 157
2و7و10 انواع فرسودگي 157
2و7و11 معيارهاي تعيين بافت هاي فرسوده 158
2و7و12 رويکردهاي مداخله در بافتهاي شهري 159
2و7و13 انواع روش هاي مداخله در بافت هاي فرسوده 160
2و7و14 مفهوم مشاركت و برنامه ريزي شهري مشاركتي 161
2و7و15 سطوح مشاركت 161
2و7و16 مشاركت و توسعه پايدار 162
2و7و17 استفاده از سرمايه اجتماعي راه حلي پايدار در حل مسئله بافتهاي فرسوده 162
2و7و18 ديدگاه توسعه پايدار در بهسازي و نوسازي مشاركتي بافت فرسوده 162
2و7و19 بررسي نمونه موردي 162
2و7و20 بررسي و تحليل وضعيت اجتماعي و اقتصادي محدوده 164
2و7و21 بررسي وتحليل ساختار كالبدي محدوده 165
2و7و22 عوامل سکونت در بافت و رضايت از كيفيت محيط اجتماعي 165
2و7و23 پتانسيل ها و مشکلات برنامه ريزي در محدوده مورد مطالعه 166
2و7و24 راهبردها و سياستهاي نوسازي بافت 167
2و7و25 نتیجه گیری 167
2و7و26 مراجع 168

2-8) بررسي الگوهاي شاخص پايداري و اثربخشي آن در محلات

2و8و1 چکیده 170
2و8و2 مقدمه 170
2و8و3 مفهوم پايداري و توسعه پايدار 171
2و8و4 توسعه شهري پايدار 171
2و8و5 توسعه محله اي پايدار 173
2و8و6 محله 173
2و8و7 تعاريف 173
2و8و8 چگونگي محلههاي گذشته و امروزي در ايران 174
2و8و9 محلات سرزنده 174
2و8و10 اصول و معيارها در پايداري محله 175
2و8و11 هويت و سرزندگي 175
2و8و12 پويايي و سازگاري 175
2و8و13 تنوع 176
2و8و14 دسترسي 176
2و8و15 تراكم و ظرفيت قابل تحمل محله 176
2و8و16 حمل و نقل پايدار 177
2و8و17 الگوها 177
2و8و18 بررسي الگوهاي اوليه طراحي محله در قرن بيستم ميلادي 177
2و8و19 الگوهاي اوليه طراحي محله در نيمه اول قرن بيستم ميلادي 177
2و8و20 الگوهاي اوليه طراحي محله در نيمه دوم قرن بيستم 178
2و8و21 الگوي مجموعه هاي مسكوني برنامه ريزي شده( 1960( 178
2و8و22 جنبش دهكده شهري ( 1989( 178
2و8و23 شهرگرايي نوين( 1991) 178
2و8و24 توسعه محله مبتني بر سنت( 1993) 178
2و8و25 محله هاي پياده محور ( 1993) 179
2و8و26 جنبش روستا- بوم ( 1994( 179
2و9و27 رشد هوشمند ( 1997) 179
2و9و28 نتیجه گیری 179
2و9و29 منابع 180

2-9) بررسی نقش رویکرد مشارکتی در توسعه محله ای (نمونه موردی محله ی بیرون قلعه ی مراغه)

2و9و1 چکیده 182
2و9و2 مقدمه 183
2و9و3 طرح مساله 184
2و9و4 اهداف و اهمیت (ضرورت و اهداف) 184
2و9و5 اهمیت و نقش برنامه ریزی مشارکتی در تغییر روند برنامه ریزی توسعه 184
2و9و6 اهمیت برنامه ریزی مشارکتی در تبیین نقشه محله 185
2و9و7 اجزای اصلی برنامه ریزی مشارکتی 186
2و9و8 پیشینه پژوهش 187
2و9و9 روش تحقیق 187
2و9و10 معرفی متغییرها و شاخص ها 189
2و9و11 محدوده ی پژوهش 189
2و9و12 مبانی نظری 190
2و9و13 رویکرد مشارکتی 190
2و9و14 معضلات اجتماعی – متغیرهای اجتماعی 192
2و9و15 توسعه ی محله ای 192
2و9و16 تحلیل یافته ها 193
2و9و17 میزان متغیرهای اجتماعی تحقیق 193
2و9و18 برنامه ریزی مشارکتی با استفاده از مدل (SWOT) 194
2و9و19 ارزیابی عوامل داخلی 194
2و9و20 ارزیابی عوامل خارجی 196
2و9و21 تحلیل و ترکیب نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت _ تولید راهکارهای بایسته ی SWOT : 196
2و9و22 نتیجه گیری 199
2و9و23 پیشنهادات 200
2و9و24 منابع 200

2-10) بررسی ويژگی هاي کالبدي بافت فرسوده شهري و ارائه راهبردهايی به سوي دستیابی به توسعه پايدار شهري

2و10و1 چکیده 202
2و10و2 مقدمه 203
2و10و3 اهداف تحقیق 203
2و10و4 پیشینه تحقیق 204
2و10و5 فرضیه های تحقیق 204
2و10و6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 205
2و10و7 محدوده مورد مطالعه (محله کوچه باغ) 205
2و10و8 وضعیت شغلی سرپرست خانوار 206
2و10و9 میزان درآمد ماهیانه خانوار 206
2و10و10 وضعیت نحوه تصرف مسکن 206
2و10و11 تعداد شاغلین در خانوار 207
2و10و12 نوع مشارکت در انجام فعالیت های عمرانی محله 207
2و10و13 موانع نوسازی ساختمان 208
2و10و14 نحوه گذران اوقات فراغت ساکنین محله 208
2و10و15 علت انتخاب محله برای سکونت 209
2و10و16 آسیب های اجتماعی موجود در محله 210
2و10و17 مساحت زمین پلاک مسکونی 210
2و10و18 تحلیل استنباطی داده های اقتصادی , اجتماعی و کالبدی محله کوچه باغ 211
2و10و19 تحلیل ویژگی های اقتصادی 211
2و10و20 تحلیل رابطه بین درآمد و کیفیت ابنیه 211
2و10و21 تحلیل رابطه بین درآمد و عمر واحد مسکونی 212
2و10و22 تحلیل رابطه بین درآمد و وسعت واحدها 212
2و10و23 تحلیل رابطه بین درآمد و سرپرست خانوار 213
2و10و24 تحلیل رابطه بین درآمد و سواد سرپرست خانوار 213
2و10و25 تحلیل رابطه بین نوع شغل و کیفیت ابنیه 213
2و10و26 تحلیل ویژگی های اجتماعی 213
2و10و27 تحلیل رابطه بین سواد و کیفیت بناها 213
2و10و28 تحلیل رابطه بین سواد و تمایل به ادامه سکونت در محله 214
2و10و29 تحلیل رابطه بین تمایل به ادامه سکونت در محل و نحوه تصرف مسکن 214
2و10و30 تحلیل رابطه بین تمایل به ادامه سکونت در محل و میزان رابطه با افراد محله 215
2و10و31 نتیجه گیری از تحلیل ویژگی های اقتصادی , اجتماعی و کالبدی 215
2و10و32 آزمون فرضیه ها 215
2و10و33 نتیجه گیری 217
2و10و34 راهبردهای دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه پایدار شهری در محله کوچه باغ 218
2و10و35 دستیابی به الگوی مطلوب دسترسی ها 218
2و10و36 دستیابی به الگوی مطلوب در نظام استقرار کاربری ها 219
2و10و37 دستیابی به الگو و فرم مطلوب در فضای شهری 219
2و10و38 منابع 221

2-11) تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار

2و11و1 چکیده 222
2و11و2 مقدمه 223
2و11و3 ضرورت تحقیق 223
2و11و4 سوالات تحقیق 223
2و11و5 فرضیه تحقیق 223
2و11و6 پایداری و توسعه پایدار 224
2و11و7 محله پایدار 224
2و11و8 معیارهای ساختار محلات پایدار 227
2و11و9 معیارهای کالبدی 227
2و11و10 معیارهای اجتماعی – فرهنگی 228
2و11و11 معیارهای حمل و نقل و ارتباطات 229
2و11و12 معیارهای خدماتی 229
2و11و13 معیارهای سیاسی – اداری 229
2و11و14 معیارهای اقتصادی 229
2و11و15 معیارهای زیست محیطی 229
2و11و16 معیارهای انسانی 230
2و11و17 کاربردی ساختن معیارهای عام 230
2و11و18 نتیجه گیری 230
2و11و19 منابع 232

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی محلات مسکونی

تقويت و گسترش فضاي عمومي شهري، فعال، پويا و سرزنده به عنوان يكي از اهداف راهبردي ارتقاي كيفيت محيط هاي مصنوع شهري همواره در صدر كار طراحان شهري قرار دارد ، چرا كه خاستگاه اصلي اين حرفه ، ايجاد مكان و ارتقاي كيفيت اين فضاها در سطح شهر است. سرزندگي شهري، روحي است براي كالبد شهر؛كالبد شهر تنها براي نيازهاي فيزيكي انسان ها نيست، سرزندگي باعث حضور هر چه بيشتر افراد در عرصه هاي عمومي مي شود . ايجاد فضاهاي عمومي جديد به تدارك تمامي زمينه هاي حيات بخش شهري و سرزنده كردن آن بستگي دارد . سرزنده ساختن حيات شهري مستلزم انساني كردن و بعد انساني دادن به آن است . در اين پژوهش با استفاده از روش تحليلي- استنتاجي و با تاكيد بر اصول و معيارهاي كيفيت طراحي در عرصه هاي عمومي شهري ودر جهت دستيابي به هدف نهايي پژوهش كه همانا معرفي طرحي راهبردي براي پايدار سازي و ارتقا كيفيت زيست پذيري عرصه عمومي محله با تاكيد بر سرزندگي نمونه مورد مطالعه ، شهر جديد پرديس در محدوده فاز يك محله سه ، انتخاب گرديد ؛ سپس مسائل ، امكانات و نيازها به كمك روش هاي پيمايشي و ميداني ،مصاحبه و عكس برداري ، و تحليل نقشه هاي محدوده مورد مطالعه ، در قالب جداول (SWOT) بصورت تصويري- تحليلي بدست آمده است . در انتها در راستاي اهداف پايداري، راهنماي طراحي به صورت پلان ايده هاي راهبردي و راهكارها و استراتژي هاي توسعه از طريق عملي نمودن راهكارهاي مطروحه ، نمود عيني پيدا خواهد كرد . و ميتوان فرآيندي از ناپايداري به سوي پايداري محله در شهر جديد پرديس پيش روي تصميم گيرندگان ؛ و مديران شهري قرار داد كه به كمك آن مي توانند به اولويت بندي اقدامات ، جهت ارتقاي كيفيت هاي محيطي منطبق بر فرآيند توسعه پايدار بپردازند

فهرست کامل فصل سوم ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی محلات مسکونی

3-1 ) ارزيابي كيفيت واحد هاي مسكوني بر اساس شاخص هاي پايداري، نمونه موردي: محله چيذر تهران

3و1و1 چکیده 234
3و1و2 مقدمه 235
3و1و3 کیفیت محیط 235
3و1و4 توسعه پایدار 235
3و1و5 کیفیت محیط , پایداری و مسکن 236
3و1و6 معيارهاي كيفيت محيط 236
3و1و7 روش شناسي : ماتريس رضايت- اهميت 237
3و1و8 ارزيابي كيفيت واحدهاي مسكوني در محله چيذر 238
3و1و9 جمع بندی 240
3و1و10 مراجع 240

3-2 ) ارزیابی و سنجش سطح پایداری محله در شهرهای کوچک نمونه موردی : محله پاچنار طرقبه

3و2و1 چکیده 242
3و2و2 مقدمه 242
3و2و3 مفهوم توسعه پایدار 244
3و2و4 مولفه های توسعه پایدار 244
3و2و5 توسعه پایداری شهری 245
3و2و6 توسعه محله ای پایدار 246
3و2و7 طبقه بندی شاخص های پایداری 247
3و2و8 معیارها و شاخص های پایداری محله در نظام اجتماعی 247
3و2و9 معیارها و شاخص های پایداری محله در نظام عملکردی 248
3و2و10 معیارها و شاخص های پایداری محله در نظام دسترسی 248
3و2و11 معیارها و شاخص های پایداری محله در نظام منظر (عینی و ذهنی)شهری 249
3و2و12 معیارها و شاخص های پایداری محله در نظام زیست محیطی 249
3و2و13 معیارها و شاخص های پایداری محله در نظام مدیریت شهری 249
3و2و14 بررسی نمونه موردی 251
3و2و15 روش انجام تحقیق 252
3و2و16 نتایج ارزیابی سطح پایداری محله پاچنار 253
3و2و17 نتیجه گیری 255
3و2و18 مراجع 258

3-3 ) بررسی تاثیر جایگاه اجتماعی محله در شهرهای ایرانی-اسلامی بر حس تعامل،هویت و امنیت شهروندان

3و3و1 چکیده 260
3و3و2 مقدمه 261
3و3و3 تعریف محله و مرکز محله 262
3و3و4 فرهنگ محله ای شهرهای سنتی ایران 262
3و3و5 مهمترین عوامل تشکیل دهنده هویت محله های شهری 263
3و3و6 فرآیند هویت یابی و اهمیت رشد در محیط های اجتماعی 264
3و3و7 انسان،محیط و رفتار اجتماعی 265
3و3و8 فضاهای تاثیر گذار در روابط اجتماعی ساکنان یک محله 265
3و3و9 آسیب شناسی فضاهای عمومی 266
3و3و10 بررسی نمونه موردی 266
3و3و11 نتایج تحقیق 269
3و3و12 مراجع 270

3-4 ) بررسی شاخص های کیفیت زندگی شهری جهت ارتقاء پایدار سطح رضایتمندی شهروندان به روش مقایسه تطبیقی محلات مسکونی کلانشهرها و با استفاده از مدل ANP نمونه موردی : کلانشهر تبریز

3و4و1 چکیده 271
3و4.و2 مقدمه 273
3و4و3 طرح مساله 273
3و4و4 اهمیت و ضرورت تحقیق 274
3و4و5 اهداف تحقیق 274
3و4و6 پیشینه تحقیق 275
3و4و7 سوال ها و فرضیه ها تحقیق 276
3و4و8 روش تحقیق 276
3و4و9 بررسی محلات مورد مطالعه 276
3و4و10 مبانی نظری تحقیق 279
3و4و11 متغیرهای تحقیق 279
3و4و12 کیفیت زندگی شهری و ویژگی های عمومی آن 280
3و4و13 معرفی فرایند مدل تحلیل شبکه ای (ANP) 281
3و4و14 فرایند تحلیل شبکه ای 282
3و4و15 تحلیل یافته ها 283
3و4و16 مراحل اجرایی مدل تحلیل شبکه ای ANP 283
3و4و17 نتیجه گیری 292
3و4و18 منابع 293

3-5 ) بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان با نگرش به زندگی فعال در محله ی پایدار دوستدار سالمند

3و5و1 چکیده 295
3و5و2 مقدمه 295
3و5و3 هدف از پژوهش 296
3و5و4 تعریف پیری 297
3و5و5 کیفیت زندگی 298
3و5و6 زندگی فعال 300
3و5و7 ورزش 300
3و5و8 اثرات روانی حاصل از فعالیت های بدنی در قالب زندگی فعال 301
3و5و9 عزت نفس 301
3و5و10 روابط اجتماعی 302
3و5و11 مداخله ی آموزشی 303
3و5و12 سالمند دوستی شاخصی برای پایداری محله 304
3و5و13 اصول طراحی در فضاهای سالمند دوست 305
3و5و14 مراجع 314

3-6 ) طراحی محله دوستدار کودک نمونه موردی (محله خاتونیه همدان)

3و6و1 چکیده 318
3و6و2 مقدمه 318
3و6و3 ضررورت و اهمیت تحقیق 320
3و6و4 اهداف مطالعه 320
3و6و5 اهداف اصلی 320
3و6و6 اهداف فرعی 321
3و6و7 سوالات پژوهش 321
3و6و8 فرضیات تحقیق 321
3و6و9 مبانی نظری 322
3و6و10 تعاریف طراحی شهری 322
3و6و11 مهمترین تعاریف طراحی شهری از نظر نظریه پردازان 322
3و6و12 ویژگی های طراحی شهری 323
3و6و13 تعاریفی از فضای شهری و ابعاد آن 324
3و6و14 فضای شهری و کودکان 324
3و6و15 کودک و زندگی در فضای شهری 324
3و6و16 کودک و مسائل شهر سازی 326
3و6و17 بررسی تجارب ایران و جهان در ارتباط با طراحی دوستدار کودک 327
3و6و18 آمریکا- نیویورک 327
3و6و19 مراکز محله در انگلستان 329
3و6و20 تجارب آلمان در شهرسازی کودک محور 329
3و6و21 ویژگی های محلات کودک محور در آلمان 330
3و6و22 محلات کودک محور در کانادا 330
3و6و23 تجارب ایران 331
3و6و24 شهر بم 331
3و6و25 پیشینه تحقیق 332
3و6و26 روش تحقیق 334
3و6و27 شناخت محدوده مورد مطالعه (محله خاتونیه) 335
3و6و28 موقعیت جغرافیایی 335
3و6و29 تاریخچه محله 335
3و6و30 میزان جمعیت و نرخ رشد 335
3و6و31 نقشه کاربری اراضی 335
3و6و32 تحلیل و ارزیابی 337
3و6و33 ارائه طرح پیشنهادی 337
3و6و34 تعریف چشم انداز 337
3و6و35 اهداف کلان 338
3و6و36 اهداف خرد 338
3و6و37 راهبرد و سیاست 338
3و6و38 آلترناتیو 339
3و6و39 نقشه طرح پیشنهادی 339
3و6و40 منایع 340

3-7 ) معماری مرکز محله ارگانیک و رابطه آن با نیازهای فرد در جامعه (نمونه موردی : محله ی گلپا در همدان)

3و7و1 چکیده 341
3و7و2 مقدمه 342
3و7و3 متدولوژی پژوهش 343
3و7و4 ابزار پژوهش 343
3و7و5 متن پژوهش 344
3و7و6 مرکز محله 344
3و7و7 نیازهای انسان 345
3و7و8 تعامل میان انسان و هویت مکان 346
3و7و9 نیازهای فردی و هویت محله ای 347
3و7و10 هویت جمعی 348
3و7و11 ابعاد تحلیل حیات محله 349
3و7و12 شیوه ی ارگانیک شکل گیری محلات شهر همدان 349
3و7و13 مرکز محله گلپا (محله مورد مطالعه) 350
3و7و14 مطالعات تاریخی محله گلپا 350
3و7و15 هویت محله گلپا 352
3و7و16 تحولات جمعیتی محله ی گلپا 354
3و7و17 کاربری های موجود در مرکز محله گلپا 355
3و7و18 سازگاری کاربری های محله با یکدیگر 356
3و7و19 تحولات اجتماعی محله گلپا 357
3و7و20 کاربردهای مرکز محله گلپا 358
3و7و21 نتیجه گیری 359
3و7و22 منابع 360

3-8 ) ارتقاي كيفيت محيطي و سرزندگي عرصه هاي عمومي شهر جديد پرديس از طريق طراحي شهري پايدار

3و8و1چکیده 362
3و8و2 مقدمه 363
3و8و3 مبانی نظری 364
3و8و4 رویکردهای نظری به عرصه های عمومی شهری 364
3و8و5 الگوهاي متداول جهاني در شكل دهي به عرصه هاي عمومي در مقياس محلي 366
3و8و6 تدوين اصول طراحي عرصه عمومي در مقياس محله با تاكيد بر سرزندگي 366
3و8و7 شناخت و بررسي فاز اول شهر جديد پرديس طرح آماده سازي فاز يك 367
3و8و8 ساختار محله سه فاز يك پرديس 368
3و8و9 ويژگي هاي عمومي محله سه فاز يك پرديس 369
3و8و10 منظر محله سه فاز يك پرديس 370
3و8و11 تجزيه و تحليل 370
3و8و12 تحليل عوامل ارتقا دهنده كيفيت در محله به وسيله جداول swot 371
3و8و13 هدف طراحي 374
3و8و14 نقش طراحي فضاهاي باز عمومي در مقياس محلي در ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان محله 375
3و8و15 گزينه هاي پيشنهاد طراحي 376
3و8و16 گزينه پيشنهادي اول 376
3و8و17 گزينه پيشنهادي دوم 376
3و8و18 گزينه پيشنهادي سوم 377
3و8و19 نتیجه گیری 377
3و8و20 طرح پيشنهادي 378
3و8و21 بطور كلي عوامل موثر در پلان طرح شبكه سبز پياده در محله 378
3و8و22 مراجع 380

3-9 ) ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی از کیفیت محیطی محلات مسکونی جدید

3و9و1 چکیده 382
3و9و2 مقدمه 383
3و9و3 مبانی نظری تحقیق 383
3و9و4 معرفی محدوده مورد مطالعه 385
3و9و5 مواد و روشهای تحقیق 386
3و9و6 روش گرد آوری و تحلیل اطلاعات 386
3و9و7 انتخاب شاخص های تحقیق 386
3و9و8 شیوه نمونه گیری و تعداد آن 388
3و9و9 امتیاز بندی گزینه ها 388
3و9و10 یافته های تحقیق 388
3و9و11 یافته های آمار توصیفی از روش تحلیل عاملی 388
3و9و12 یافته های استنباطی تحلیل عاملی 389
3و9و13 مقایسه میزان تاثیرات عوامل در رضایتمندی با استفاده از رگرسیون 390
3و9و14 نتیجه گیری و پیشنهادات 391
3و9و15 منابع و مآخذ 392

3-10 ) ارزيابي كيفيت هاي كالبدي فضاهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار نمونه موردي: محله باغ ملي شهرضا

3و10و1 چکیده 394
3و10و2 مقدمه 395
3و10و3 روش تحقیق 395
3و10و4 پیشینه پژوهش 395
3و10و5 ديدگاه هاي مختلف در مورد فضاي شهري 395
3و10و6 انواع فضاهاي شهري 396
3و10و7 مفهوم توسعه پايدار 396
3و10و8 معيارها و شاخص هاي كالبدي فضاهاي شهري پايدار 396
3و10و9 بررسي پايداري كالبدي فضاهاي شهري در محله باغ ملي شهرضا 397
3و10و10 تحلیل 401
3و10و11 ارائه پيشنهادات و طراحي 402
3و10و12 نتیجه گیری 403
3و10و13 فهرست منابع و مأخذ 403

قسمت هایی از فصل چهارم بازشناسی مفهوم محله

نظام تقسیمات فضایی شهر همواره به عنوان مبنایی جهت برنامه ریزی و طراحی شهر در ادبیات شهرسازی دنیا مطرح بوده است. با توجه به جریان یکسویه تبادل دانش شهرسازی از غرب به ایران و کشورهای در حال توسعه در دنیای معاصر، رجوع به الگوهایی برنامه ریزی همچون واحد همسایگی و اجتماعات محلی و ارائه مفهوم محله پایداردر ایران زیاد شده است. این مقاله در پی آن است تا با بررسی منابع و متون گوناگون موجود و قیاس آنها به تعریف روشنی از واژگان اجتماعات محلی، محله و واحد همسایگی برسد. روش پژوهش روش -تحلیلی توصیفی مبتنی بر تحلیل محتوا است. به گونه ای که مهمترین منابع پایه در حوزه تعریف و تبیین این سه مفهوم به صورت مرور عمیق مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل مفاهیم در 50 منبع پایه این حوزه اعتبار مفهوم شناسی را بالا برده و می تواند مرجع مناسبی جهت تبیین تمایزهای مفهومی باشد. نتایج این بررسی نشان می دهد که واحد همسایگی محدوده ای مسکونی ست که در عین تفاوت ها، دارای اشتراکات زیادی با مفهوم محله ایرانی است به گونه ای که از لحاظ کمی می توانند در یک نظام تقسیمات فضایی جای گیرند. در ادبیات غرب، اجتماع محلی در دل واحد های همسایگی شکل می گیرد و در واقع شکل دهنده و تضمین کننده این عبارت است. نگاه به مفهوم اجتماعات در محلات ایرانی نشان می دهد که این اجتماعات شکل دهنده به ساختار و ایجاد کننده اولیه محلات و همچنین بارزه شخصیتی و هویتی محلات می باشند

فهرست کامل فصل چهارم بازشناسی مفهوم محله

4-1 ) بازنشانی مفهوم محله در ایران , با تاکید بر ابعاد و معیارهای برنامه ریزی

4و1و1 چکیده 405
4و1و2 مقدمه 407
4و1و3 روش تحقیق 407
4و1و4 پیشینه پژوهش 407
4و1و5 مروری بر تعاریف محله 408
4و1و6 مفاهیم و مضامین 408
4و1و7 مفهوم محله در ایران 412
4و1و8 تحلیل دیدگاه ها و نظریات معطوف به مفهوم محله 413
4و1و9 تدوین ابعاد و معیارهای برنامه ریزی محلات شهری , با تاکید بر شرایط محله های ایران 414
4و1و10 ابعاد برنامه ریزی محلات شهری در ایران 414
4و1و11 محله به عنوان یک واقعیت فیزیکی – فضایی 414
4و1و12 شاخص های کالبدی تعیین محله 415
4و1و13 محله به عنوان یک واقعیت ذهنی – ادراکی 415
4و1و14 مرزهای کالبدی بر درک ذهنی 416
4و1و15 شاخص های ادراک ذهنی تعیین محله 416
4و1و16 محله به عنوان یک واقعیت اجتماعی – اقتصادی 416
4و1و17 بعد اجتماعی محله 416
4و1و18 شاخص های جمعیتی – اجتماعی تعیین محله 417
4و1و19 بعد اقتصادی محله 417
4و1و20 محله به عنوان یک واقعیت عملکردی 418
4و1و21 شاخص های کارکردی تعیین محله 418
4و1و22 تعیین معیار دارا بودن مرکز محله 418
4و1و23 نتیجه 421
4و1و24 منابع 422

4-2 ) مفهوم هویت در محله در شهرسازی و ارائه شاخص ها و معیارهای پیشنهادی در طراحی محلات ایران

4و2و1 چکیده 426
4و2و2 مقدمه 427
4و2و3 روش تحقیق 427
4و2و4 مفهوم محله 427
4و2و5 هویت و فضای معماری 427
4و2و6 وِزگی محله ایرانی 427
4و2و7 شاخص ها و معیارهای پیشنهادی در طراحی محلات ایران 429
4و2و8 برنامه ریزی برای محله (نتایج کاربردی و پیشنهادات) 429
4و2و9 نتیجه گیری 430
4و2و10 مراجع 431

4-3 ) بازشناسي مفهوم اجتماع محلي ، واحد همسايگي در راستاي ايجاد محلات پايدار

4و3و1 چکیده 432
4و3و2 مقدمه 432
4و3و3 اجتماعات محلی 434
4و3و4 واحد همسایگی 436
4و3و5 محله 441
4و3و6 جمع بندی و نتیجه گیری 444
4و3و7 مراجع 445

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید