50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع اکوتوریسم

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اکوتوریسم است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش راهکارهای توسعه اکوتوریسم بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اکوتوریسم و توسعه پایدار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش آثار زیست محیطی بر گردشگری و توسعه اکوتوریسم بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی نقش صنعت توریسم و اثرات اقتصادی آن بررسی شده است

امروزه صنعت گردشگری , نقش ویژه ای در اقتصاد جهانی دارد و یکی از زمینه های مهم توسعه ی پایدار منطقه ای و عاملی جایگزین برای توسعه ی نواحی حاشیه ای و دور افتاده به شمار میرود . همچنین گردشگری به مثابه ی نیروی پویایی در همگن ساختن جوامع و کالایی کردن فرهنگ های سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. برای توسعه گردشگری وجود عوامل مهمی نظیر جاذبه های گردشگری تاربخی , فرهنگی , تفریحی و طبیعی و تاسیسات و امکانات روبنایی و زیربنایی از قبیل شبکه حمل و نقل , اقامتگاهها و مراکز پذیرایی ضروری است و بدون آنها حتی با داشتن بهترین جاذبه های طبیعی و تاریخی جهان نمیتوان انتظار رشد این صنعت را داشت. بخش بسیار مهمی از فعالیتهای جهانگردی در دنیای مبتنی بر بهره مند شدن از طبیعت است که امروزه اکوتوریسم نام گرفته است. در فعالیتهای اکوتوریستی، افراد و یا گروههای جهانگردی با هدف بهره گیری از زیبایی های طبیعی و جلوه های حیرت انگیز خلقت به رشته کوههای مرتفع، کوهستان ها، کوهپایه ها، جنگل ها، جلگه ها، صحراها و دره های عمیق سفر می کنند. اکوتوریسم راهی برای حفظ چشم اندازها وحفاظت از غنای زیستی و ذخایر طبیعی چنین مناطقی است .با گسترش و توسعه اکوتوریسم، امکان ایجاد کاربری های اقتصادی میسر و اعتبار برای حفظ پایداری زیستگاه ها تأمین خواهد شد.

قسمت هایی از فصل اول راهکارهای توسعه اکوتوریسم

وجود منابع طبيعي منحصر به فرد در ايران و اقليمهاي گوناگون، اختلاف درجه حرارت و بارندگي و … مراكز گردشگري طبيعي با ويژگي هاي خاص ، شرايطي بسيار مناسب براي توسعه صنعت اكوتوريسم در كشور مهيا نموده است .امري مهم كه تحقق و گسترش آن بر اساس موازين علمي و استانداردهاي جهاني نه تنها مي تواند بهبود كيفيت منابع طبيعي موجود و جلوگيري ازنابودي آن را به همراه داشته باشد، بلكه بر توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع محلي و بومي كه بخش جدايي ناپذير از عرصه هاي منابع طبيعي را تشكيل مي دهند نيز بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
امروزه صنعت گردشگري در جهان توسعة فراواني يافته است و بسياري از كشورها از اين رهيافت توانسته اند وضعيت خويش را تا حد درخور توجهي بهبود بخشيده و بسياري از مشكلات خود از قبيل بيكاري، پايين بودن سطح درآمد، سرانه و كمبود درآمدارزي را كاهش دهند .از آنجا كه اكوتوريسم بيان علاقه مندي انسان به مظاهر طبيعي و جاذبه هاي ذاتي آن است، در سالهاي اخير با صنعتي شدن جوامع، پيشرفت صنعت، حمل ونقل و نيازمندي به گذران اوقات و فراغت براي كاهش فشارهاي رواني، با استقبال چشمگيري روبه رو شده است، بهره برداري از اين احساس نياز در مناطق مستعد وداراي جاذبه هاي طبيعي سبب شكل گيري صنعت گردشگري بر پاية طبيعت يا اكوتوريسم شده كه در بهبود وضعيت اين مناطق سهم قابل توجهي داشته است .ايران سرزميني با شرايط اقليمي متنوع و آثاروچشم اندازهاي طبيعي بكر، زيبا و منحصر به فرد ميباشد .بنابراين ايران ازنظر منابع طبيعي جزو 10 كشور برتر دنيا مي باشد كه مي تواند از اثرات حاصل از گردشگري در كاهش مشكلات بيكاري و درآمد اقتصادي بهره مند شود. اكوتوريسم رامي توان نقطة آغازي براي بازبيني ساير انواع گردشگري با درنظر گرفتن اثرات آن برجامعه ي ميزبان ومحيط زيست طبيعي و سهم آن در توسعه ي مناسب محيط زيست و جامعة انساني دانست .يكي از منابعي كه مي تواند بسياري از تهديدها را به فرصت تبديل كند منابع موجود گردشگري در محيط مي باشد .در مجموع بايد از فراغت به عنوان يك روش براي رسيدن به توسعه استفاده كرد

فهرست کامل فصل اول راهکارهای توسعه اکوتوریسم

1-1 ) راهکارهای توسعه اکوتوریسم (منطقه مورد مطالعه: شهرستاى نیشابور)

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 2
1و1و3 مبانی نظری 2
1و1و4 موقعیت جغرافیایی شهرستان 4
1و1و5 نتایج 5
1و1و6 قابلیت ها و استعدادهای شهرستان برای عملکرد اکوتوریستی 5
11و7 غارها 8
1و1و8 اقامت گاه های گردشگری در ناحیه 8
1و1و9 بررسی دوره پیک گردشگری در منطقه 8
1و1و10 دلایل و انگیزه حضور گردشگران 9
1و1و11 مدت زمان اقامت در شهرستان 9
1و1و12 تاثیر زیر ساخت ها در توسعه اکوتوریستی منطقه 10
1و1و13 تاثیر امکانات و خدمات 10
1و1و14 تاثیر شبکه های ارتباطی 11
1و1و15 محدودیت ها در ارتباط با توسعه اکوتوریسم 11
1و1و16 نحوه همکاری و مشارکت مردم محلی در منطقه 12
1و1و17 بالا بردن فرهنگ افراد بومی در برخورد با گردشکران 12
1و1و18 فرصت های سرمایه گذاری در مناطق اکوتوریستی شهرستان 13
1و1و19 نتیجه کیری 13
1و1و20 ارائه پیشنهادات 14
1و1و21 منابع 15

1-2 ) قابلیت های روستای ورکانه همدان در جهت توسعه گردشگری (اکوتوریسم)

1و2و1 چکیده 17
1و2و2 مقدمه 17
1و2و3 بیان مساله 18
1و2و4 تعاریف و مفاهیم 18
1و2و5 اکوتوریسم 18
1و2و6 اصول اکوتوریسم 19
1و2و7 تاثیر اکوتوریسم در توسعه روستاها 19
1و2و8 معرفی منطقه مورد مطالعه 20
1و2و9 قابلیت های گردشگری در روستای ورکانه 20
1و2و10 تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت در روستای ورکانه 21
1و2و11 راهکارهای پیشنهادی 22
1و2و12 نتیجه گیری 22
1و2و13 منابع 23

1-3 ) تحلیل عوامل تأثیرگذار بر اکوتوریسم شهرستان رفسنجان براساس مدل( (SWOT مطالعه موردی : منطقه دره راگه شهرستان رفسنجان

1و3و1 چکیده 24
1و3و2 مقدمه 25
1و3و3 معرفی منطقه 26
1و3و4 مبانی نظری و پژوهشی 26
1و3و5 روش شناسی 30
1و3و6 بحث و یافته ها 30
1و3و7 ارزیابی عوامل درونی و بیرونی 30
1و3و8 استخراج استراتژی های SO 34
1و3و9 ارائه راهبرها و راهکارهای توسعه ی اکوتوریسم دره راگه 34
1و3و10 نتیجه گیری 35
1و3و11 منابع 36

1-4 ) ارایه ی راهبردهای توسعه اکوتوریسم در ‍‍هنه های آبی مناطق خشک کشور نمونه موردی (دریاچه بزنگان سرخس )

1و4و1 چکیده 38
1و4و2 مقدمه 38
1و4و3 معرفی عرصه پژوهش 39
1و4و4 کلیات منطقه 41
1و4و5 زمین شناسی منطقه 41
1و4و6 چشمه های منطقه 42
1و4و7 نابع تامین آب دریاچه بزنگان 42
1و4و8 وضعیت هیدرو شیمیایی دریاچه بزنگان 43
1و4و9 پوشش گیاهی منطقه دریاچه بزنگان 43
1و4و10 خاک شناسی منطقه 45
1و4و11 گونه های جانوری منطقه بزنگان 45
1و4و12 تحلیل جمعیتی 45
1و4و13 حوضه نفوذ گردشگری در منطقه بزنگان 46
1و4و14 شاخص های اقلیمی آسایش گردشگران در منطقه بزنگان 47
1و4و15 پارامترهای جاذب گردشگری در محدوده دریاچه بزنگان 48
1و4و16 پارامترهای دافع گردشگری در محدوده دریاچه بزنگان 48
1و4و17 زیرساخت های گردشگری 49
1و4و18 نتیجه گیری و پیشنهادات 49
1و4و19 منابع 50

1-5 ) ارزیابی توان اکولوشیکی برای کاربری توریسم متمرکز و گسترده با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بافت)

1و5و1 چکیده 51
1و5و2 مقدمه 52
1و5و3 داده ها و روش کار 53
1و5و4 منطقه مورد مطالعه 53
1و5و5 داده ها 55
1و5و6 روش 55
1و5و7 نتایج 56
1و5و8 بحث و نتیجه گیری 57
1و5و9 منابع 58

1-6 ) ارزيابي توان اكولوژيكي شهرستان دهلران به منظور استقرار كاربري كاربري توسعه اكوتوريسم با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي

1و6و1 چکیده 60
1و6و2 مقدمه 60
1و6و3 پیشینه مطالعات 61
1و6و4 مواد و روش ها 61
1و6و5 مواد 61
1و6و6 روشهاي مورد استفاده 62
1و6و7 انتخاب معيارهاي ارزيابي( فاكتورها و محدوديتها) 62
1و6و8 نقشههاي عامل يا فاكتور 62
1و6و9 نقشهه اي محدوديت 63
1و6و10 استانداردسازي معيارها 63
1و6و11 رويهم گذاري معيارها 66
1و6و12 يافته ها و نتايج 66
1و6و13 پهنه بندي منطقه مورد مطالعه بر اساس درجه توان و استخراج نقشه نهايي 66
1و6و14 نتيجه گيري 68
1و6و15 مراجع 69

1-7 ) آمایش سرزمین به منظور توسعه روستایی و اکوتوریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردي: حوضه تیلآباد استان گلستان)

1و7و1 چکیده 71
1و7و2 مقدمه 72
1و7و3 مواد و روشها 73
1و7و4 نتایج و بحث 75
1و7و5 منابع 80

1-8 ) بررسی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی "شهر ساری"

1و8و1 چکیده 82
1و8و2 مقدمه 82
1و8و3 اهمیت تحقیق 83
1و8و4 نوع و روش تحقیق 85
1و8و5 توسعه پایدار 86
1و8و6 گردشگری در طبیعت )طبیعت گردی( 86
1و8و7 اکوتوریسم 87
1و8و8 گردشگری پایدار 87
1و8و9 اکوتوریسم و توسعه پایدار 87
1و8و10 نقش اکوتوریسم در اقتصاد ایران 88
1و8و11 موقعیت شهرساری 88
1و8و12 جاذب ه های گردشگری ساری 89
1و8و13 پناهگاه حیات وحش دشت ناز 89
1و8و14 پارک جنگلی شهید زارع 89
1و8و15 پناهگاه حیات وحش سمسکنده 89
1و8و16 منطقه حفاظت شده دو دانگه و چهاردانگه 89
1و8و17 سواحل دریای خزر 90
1و8و18 مجموعه تالابی سراندو ن و بالندو ن 90
1و8و19 دریاچه الندان 90
1و8و20 بحث ونتیجه گیری 91
1و8و21 ارائه پیشنهاد 91
1و8و22 فهرست منابع 92

1-9 ) توسعه ی اکوتوریسم فرهنگی در ایل قشقایی

1و9و1 چکیده 93
1و9و2 مقدمه 95
1و9و3 گردشگری فرهنگی 95
1و9و4 اکوتوریسم 96
1و9و5 اکوتوریسم فرهنگی 97
1و9و6 عشایر و گردشگری 97
1و9و7 ایل قشقایی و اکوتوریسم فرهنگی 100
1و9و8 ویژگی های فرهنگی- هنری ایل قشقایی 101
1و9و9 آداب و رسوم و سنت ها 102
1و9و10 صنایع دستی 103
1و9و11 1و9و11 صنایع و زیور آلات ایل قشقایی 104
1و9و12 موسیقی قشقایی 104
1و9و13 رقص در ایل قشقایی 106
1و9و14 انواع بازی در ایل قشقائی 107
1و9و15 پوشاک 108
1و9و16 خوراک 109
1و9و17 ویژگی های مرتبط با طبیعت و جغرافیا 109
1و9و18 گیاهان 109
1و9و19 نتیجه گیری 111
1و9و20 پیشنهادات 111
1و9و21 منابع 114

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اکوتوریسم و توسعه پایدار

گردشگري، سفر، تفريح، تفرج و يا گشت و گذار از زمانهاي قديم مورد توجه بشر بوده كه با توجه به افزايش فعاليتهاي انسان و مشغلههاي موجود از راههاي فرار از خستگي روزمره زندگي است. از زمان بوجود آمدن وسايل ارتباطي اين مقوله به جهانگردي توسعه يافته است. در دنياي امروز مسافرت و سياحت به يكي از منابع بزرگ تجارت بينالمللي تبديل گرديده و از نظر اقتصادي نيز سهم مهم و ارزندهاي دارد. جهانگردي بعنوان يك صنعت داراي مزايايي است كه با توسعه درست آن همراه با برنامهريزي و طراحي صحيح در يك كشور مستعد، به نفع افزايش ظرفيت كار و درآمد ملي و هم بصورت ارز خارجي و همچنين بصورت گردش پول، قابل توجه ميباشد.
با ورود مسأله گردشگري به قرن 21جوانب كار بايد بيش از پيش در نظر گرفته شود كه از اين ميان توجه به محيط زيست پيرامون منطقه بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به آنكه گردشگري بعنوان بزرگترين صنعت در دنيا شناخته شده است جهت پايداري اين صنعت بايد به كليه عوامل و تأثيرات آن توجه كرد. گردشگري ميتواند دلايل مختلفي داشته باشد

فهرست کامل فصل دوم اکوتوریسم و توسعه پایدار

2-1) اکو توریسم و توسعه پایدار ( مطالعه موردی روستای نمونه گردشگری مال آقا )

2و1و1 چکیده 116
2و1و2 مقدمه 117
2و1و3 طرح مساله 118
2و1و4 محدوده قلمرو پژوهش 118
2و1و5 مبانی نظری تحقیق 118
2و1و6 مفهوم اکوتوریسم 120
2و1و7 اکوتوریسم و مفهوم توسعه پایدار روستایی 120
2و1و8 جمع بندی و نتیحه گیری 121
2و1و9 پیشنهادات 122
2و1و10 منابع 123

2-2) اكوتوريسم و توسعة پايدار

2و2و1 چکیده 125
2و2و2 مقدمه 126
2و2و3 توسعة پايدار چيست؟ 126
2و2و4 مفروضات و ايده آل ها در توسعة پايدار 126
2و2و5 گردشگري پايدار 127
2و2و6 اصول گردشگري پايدار 128
2و2و7 اكوتوريسم 128
2و2و8 اكوتوريسم و توسعة پايدار 129
2و2و9 نتيجه گيري 130
2و2و10 منابع 131

2-3) اکوتوريسم و توسعه محور شرق در خراسان جنوبی

2و3و1 چکیده 133
2و3و2 مقدمه 133
2و3و3 روش تحقیق 136
2و3و4 يافته ها 136
2و3و5 نتیجه گیری 140
2و3و6 منابع 140

2-4) گردشگری شهری و پیوند آن با اکوتوریسم (مطالعه موردی : استان اذربایجان شرقی)

2و4و1 چکیده 142
2و4و2 مقدمه 143
2و4و3 مبانی نظری و مطالعات انجام شده 144
2و4و4 گردشگری شهری 147
2و4و5 گردشگری پایدار شهری 147
2و4و6 توسعه شهری و نقش برنامه ریزان شهری در گردشگری 147
2و4و7 اکوتوریسم 148
2و4و8 گردشگری در استان اذربایجان شرقی 150
2و4و9 نتیجه گیری 152
2و4و10 منابع 153

2-5) تدوين استراتژي مديريت اكوتوريسم در منطقه ي گردشگري رامسر به روش AHP

2و5و1 چکیده 156
2و5و2 مقدمه 156
2و5و3 مواد و روش ها 157
2و5و4 نتايج وبحث 158
2و5و5 نتیجه 162
2و5و6 منابع 163

2-6) معماری پایدار طراحی مرکز اقامتی- توریستی شهرستان خوی با رویکرد توسعه اکو توریسم در منطقه

2و6و1 چکیده 168
2و6و2 مقدمه 168
2و6و3 سوالات و فرضیه تحقیق 169
2و6و4 فرضیه 169
2و6و5 روش تحقیق 169
2و6و6 اهمیت انتخاب موضوع 169
2و6و7 اهداف کلی تحقیق 170
2و6و8 پیشینه تحقیق 170
2و6و9 محیط و معماری 172
2و6و10 محیط و منظر به عنوان طبیعت 172
2و6و11 توریسم و جهانگردی 173
2و6و12 گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم 174
2و6و13 عرضه و تقاضا 174
2و6و14 معماری هتل،مراکز اقامتی وانواع فضاهای تشکیل دهنده آن 175
2و6و15 خدمات ضروری مراکز اقامتی 176
2و6و16 نقش صنعت گردشگری در توسعه و رفاه جامعه بشری 176
2و6و17 نکات مهم در طراحی مراکز اقامتی توریستی 176
2و6و18 نتیجه گیری 178
2و6و19 منابع 179

2-7) اکوتوریسم و اثرات آن در توسعه پایدار روستاها

2و7و1 چکیده 180
2و7و2 مقدمه 181
2و7و3 مفاهیم دیدگاه ها و مبانی نظری 182
2و7و4 اکوتوریسم , اصول و ویژگی های ان 182
2و7و5 جمع بندی و نتیجه گیری 186
2و7و6 منابع 187

2-8) اکو توریسم و توسعه پایدار در ایران

2و8و1 چکیده 190
2و8و2 مقدمه 191
2و8و3 مبانی نظری 192
2و8و4 مواد و روش ها 192
2و8و5 پیشینه تحقیق 192
2و8و6 معرفی منطقه مورد مطالعه 193
2و8و7 دامنه نوردی و کوه نوردی و غار گردی 194
2و8و8 شکار و صید 194
2و8و9 طبیعت درمانی 194
2و8و10 ورزش های زمستانی 194
2و8و11 ورزش های ساحلی و آبی 194
2و8و12 روشتا گردی و کوچ نشینی 195
2و8و13 بیبان گردی 195
2و8و14 مهمترین چالش ها در توسعه اکوتوریسم در ایران 195
2و8و15 فرصت ها 197
2و8و16 نتایج 199
2و8و17 منابع 201

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم آثار زیست محیطی بر گردشگری و توسعه اکوتوریسم

براي اینکه اکوتوریسم به موفقیت برسد باید در آن مدیریت سازمان یافته و متمرکزي ایجاد شود. تمامی کارکنان در اجـراي طرح مدیریت اکوتوریسم که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت کار میکنند بایستی داراي سابقه کاري مناسبی باشـند و در غیر اینصورت میتوان افراد را براي اجراي کار، آموزش داد. این افراد شـامل نگهبانـانی کـه در قـسمت ورودي، ورودیـه دریافت میکنند، مشاوره رفتاري بازدیدکنندگان، متخصصان تفسیري و آموزشی برنامه هاي محیطی می باشد، تـا بـه عنـوان مثال اگر اکوتوریسم موجب درآمد زایی می شود، مدیریت منطقه بر درآمد اخذ شده نیز مدیریت داشته باشد. برخی معتقدند که رشد و ترویج اکوتوریسم به صورت گسترده از لحاظ حفاظتی خیلی بهتر است تا تمرکز روي خود مناطق حفاظت شـده و پارك هاي ملی

فهرست کامل فصل سوم آثار زیست محیطی بر گردشگری و توسعه اکوتوریسم

3-1 ) آثار زیست محیطی آلودگیهای نفتی بر اکوسیستم خلیج فارس

3و1و1 چکیده 205
3و1و2 مقدمه 207
3و1و3 محیط زیست خلیج فارس 207
3و1و4 منابع آلاینده خلیج فارس 208
3و1و5 آلودگی نفتی 209
3و1و6 سرنوشت ترکیبات نفتی در محیطهای آبی 209
3و1و7 آثار آلودگی نفتی در دریا 210
3و1و8 ضرورت و اهمیت عملیات پاکسازی 212
3و1و9 نتیجه گیری 214
3و1و10 مراجع 216

3-2 ) اثار زیست محیطی گردشگری ساحلی و نقش معماری پایدار در توسعه اکو توریسم

3و2و1 چکیده 219
3و2و2 مقدمه 220
3و2و3 روش تحقیق 220
3و2و4 مفاهیم 221
3و2و5 توسعه پایدار 221
3و2و6 معماری پایدار 221
3و2و7 گردشگر و گردشگری 222
3و2و8 اکوتوریسم 222
3و2و9 اکوتوریسم پایدار 223
3و2و10 رابطه اکوتوریسم و معماری 224
3و2و11 رابطه اکوتوریسم و معماری پایدار 225
3و2و12 انواع جاذبه های گردشگری 225
3و2و13 گردشگری ساحلی 226
3و2و14 اثرات گردشگری 228
3و2و15 اثرات زیست محیطی گردشگری 228
3و2و16 انواع اثرات زیست محیطی گردشگری 229
3و2و17 توسعه پایدار گردشگری 233
3و2و18 پایداری در معماری 234
3و2و19 نتیجه گیری 236
3و2و20 منابع 238

3-3 ) اثرات تغییر اقلیم بر مقاصد اکوتوریستی

3و3و1 چکیده 240
3و3و2 مقدمه 241
3و3و3 اکوتوریسم 242
3و3و4 آب و هوا و تغییر اقلیم 242
3و3و5 اقلیم , عاملی موثر در گردشگری یک منطقه 243
3و3و6 اقلیم و تاثیر آن در برنامه ریزی گردشگری 243
3و3و7 چارچوب مفهومی تأثیرات اقلیم بز گردشگر و صنعت گردشگری 244
3و3و8 اثرات در مقاصد گردشگری 245
3و3و9 اثرات مستقیم تغییرات اقلیم 245
3و3و10 اثرات غیر مستقیم تغییرات اقلیمی 246
3و3و11 هزینه های تغییرات آب و هوایی بر گردشگری 246
3و3و12 نتایج 247
3و3و13 بحث و نتیجه گیری 247
3و3و14 منابع 248

3-4 ) ارزیابی اکوتوریسم تالاب شکار ممنوع حوض سلطان به روش SWOT

3و4و1 چکیده 250
3و4و2 مقدمه 250
3و4و3 مواد و روش ها 251
3و4و4 منطقه مورد مطالعه 251
3و4و5 روش تحقیق 253
3و4و6 نتایج و بحث 253
3و4و7 قوت ها (S) 253
3و4و8 فرصتها (O) 254
3و4و9 ضعف ها (W) 254
3و4و10 تهدیدات (T) 254
3و4و11 راهبردهای رقابتی (SO) 254
3و4و12 راهبردهای تنوع (ST) 254
3و4و13 راهبردهای بازنگری (WO) 255
3و4و14 راهبردهای تدافعی (WT) 255
3و4و15 منابع 256

3-5 ) ارزیابی نقش ژئوتوریسم در توسعه پایدار استان فارس

3و5و1 چکیده 257
3و5و2 مقدمه 258
3و5و3 شرح و بحث 258
3و5و4 اثرات مثبت ژئوتوریسم درتوسعه پایدار 263
3و5و5 نتیجه گیري 263
3و5و6 منابع 264

3-6 ) ارزیابی ویژگی های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی تالاب گاوخونی

3و6و1 چکیده 266
3و6و2 مقدمه 266
3و6و3 بحث 267
3و6و4 سرمایه های ژئوتوریستی تالاب گاوخونی 267
3و6و5 ویژگی های ژئومورفولوژیک تالاب گاوخونی 268
3و6و6 اقلیم منطقه 269
3و6و7 جاذبه های توریستی منطقه 270
3و6و8 آثار فولکوریک و مردم شناسی 271
3و6و9 گردشگری و توسعه پایدار سرمایه های ژتئو تورسم 273
3و6و10 عوامل و اثرات منفی گردشگری بر محیط 275
3و6و11 نتیجه گیری 275
3و6و12 ارائه راهکارها 276
3و6و13 مراجع 276

3-7 ) اکوتوریسم و نقش آن در توسعه پایدار تالاب ها مطالعه موردی : تالاب بین المللی درگه سنگی

3و7و1 چکیده 278
3و7و2 مقدمه 279
3و7و3 مبانی نظری تحقیق 281
3و7و4 مواد و روشها 282
3و7و5 معرفی محدوده مورد مطالعه 282
3و7و6 تحلیل یافته ها 284
3و7و7 رابطه و شدت همبستگی فرضیه 285
3و7و8 بحث و نتیجه گیری 285
3و7و9 منابع 286

3-8 ) اولویتبندی معیارهای توسعه گردشگری جهت مدیریت اکوتوریسم در شهرهای تاریخی- فرهنگی با استفاده از تکنیک تاپسیس

3و8و1 چکیده 289
3و8و2 مقدمه 289
3و8و3 بیان مساله 289
3و8و4 فرضیه ها 290
3و8و5 قلمرو تحقیق 290
3و8و6 شرح کامل روش تحقیق 290
3و8و7 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 291
3و8و8 روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات 291
3و8و9 جامعه آماری تحقیق 291
3و8و10 ابزارهای تجزیه و تحلیل 291
3و8و11 تکنیک تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی 291
3و8و12 تعیین رتبه جاذبه ها با استفاده از تکنیک تاپسیس 291
3و8و13 آزمون فرضیه ها 295
3و8و14 فرضیه 1:با تدوین استراتژی مدیریتی مناسب،اکوتوریسم در شهرستان نیشابور،توسعه می یابد 295
3و8و15 فرضیه 2: جهت اکوتوریسم در شهرستان نیشابور ، برنامه ریزی های مدیریتی مناسب صورت گرفته است. 295
3و8و16 نتیجه گیری 296
3و8و17 پیشنهادات 297
3و8و18 مراجع 297

3-9 ) بررسي گردشگري و اكوتوريسم در تالاب ها به عنوان شاهكارهاي خلقت (مطالعه موردي تالاب هاي مهم استان همدان)

3و9و1 چکیده 298
3و9و2 مقدمه 300
3و9و3 اکوتوریسم 301
3و9و4 ضرورت ارزش گذاري اقتصادي تالاب ها 301
3و9و5 روش هاي متداول ارزش گذاري اقتصادي 301
3و9و6 ارزش گذاري اثرات 301
3و9و7 ارزش گذاري اجمالي 302
3و9و8 ارزش گذاري كلي 302
3و9و9 اهداف برنامه هاي مديريتي تالاب 302
3و9و10 بررسي موقعيت تالاب هاي مهم استان همدان 303
3و9و11 عوامل جاذبه و دافعه توريسم در تالاب آقگل وشيرين سو 306
3و9و12 نتيجه گيري و پيشنهادات 307
3و9و13 منابع 310

3-10 ) تاثیر تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه بر روی جذب اکوتوریسم و طراحی مجتمع تفریحی توریستی

3و10و1 چکیده 312
3و10و2 مقدمه 313
3و10و3 مواد و روش ها 314
3و10و4 منطقه مورد مطالعه 314
3و10و5 محدودیت های تاثیرگذار برطراحی درمجتمع تفریحی توریستی باری-ارومیه 315
3و10و6 محدودیت های توپوگرافی در طراحی مجتمع توریستی 315
3و10و7 نحوه دفع آب های سطحی ومحل تخلیه آن 316
3و10و8 سطح بندی وتفکیک معابر 316
3و10و9 شیوه توزیع خدمات زیربنایی)تاسیسات وتجهیزات عمومی ( ورفاهی )اجتماعی واقتصادی( 316
3و10و10 خدمات 316
3و10و11 ارزیابی واولویت بندی خطر بروزسوانح طبیعی درمحل انتخاب شده وامکاان سانجی کااهش پیامادهای ساوانح طبیعی 316
3و10و12 بررسی ویژگیهای اقلیمی مجتمع تفریحی توریستی باری 316
3و10و13 نتایج و بحث 319
3و10و14 جایگاه منطقه در صنعت توریسم پس از کاهش سطح تراز آب دریاچه 320
3و10و15 نتیجه گیری 321
3و10و16 منابع وماخذ 322

3-11 ) تدوین اول و معیارهای برنامه ریزی اکوتوریسم در جهت مدیریت پایدار گردشگری

3و11و1 چکیده 323
3و11و2 مقدمه 324
3و11و3 مفاهیم و دیدگاه ها و مبانی نظری 324
3و11و4 تعریف و مفاهیم 324
3و11و5 توریسم 324
3و11و6 اکوتوریسم 325
3و11و7 انواع توریسم 325
3و11و8 منابع گردشگری 326
3و11و9 انواع فعالیت های تفرجگاهی 328
3و11و10 مبانی نظری 329
3و11و11 اهمیت و جایگاه اکوتوریسم 329
3و11و12 رشد و توسعه توریسم 329
3و11و13 استانداردهای اکوتوریسم 330
3و11و14 بحث و بررسی 330
3و11و15 بررسی اثرات و پیامدهای اکوتوریسم 330
3و11و16 تاثیرات اقتصادی 331
3و11و17 تاثیرات منفی بر اقتصاد 332
3و11و18 تاثیرات فرهنگی – اجتماعی 332
3و11و19 تاثیرات زیست محیطی 333
3و11و20 بررسی عوامل موثر در تقاضای تفرجگاهی 337
3و11و21 بررسی وضعیت صنعت توریسم در ایران 338
3و11و22 بررسی امکانات توریستی ایران 340
3و11و23 بررسی جایگاه ایران در درآمد توریسم 340
3و11و24 تجزیه و تحلیل یافته ها 341
3و11و25 تدوین اصول و معیارهای برنامه ریزی و طراحی اکوتوریسمی 341
3و11و26 ضرورتهای برنامه ریزی اکوتوریسم 341
3و11و27 اصول و معیارهای توسعه پایدار گردشگری 343
3و11و28 اصول و ضوابط شکل گیری طرحهای اکوتوریسم 343
3و11و29 اجزای برنامه ریزی گردشگری 344
3و11و30 برنامه های مدیریت محیط زیست 345
3و11و31 ارزیابی گزینه ها 345
3و11و32 ارائه راهکارها و نتیجه گیری 346
3و11و33 منابع 347

3-12 ) معیارهای طراحی اکولوژیک منظر در بهسازی فضاهای سبز شهری

3و12و1 چکیده 350
3و12و2 مقدمه 351
3و12و3 شبکه اکولوژیک شهری 351
3و12و4 اکوتوریسم 351
3و12و5 سوابق پژوهش 351
3و12و6 معیارهای طراحی اکولوژیک 352
3و12و7 مطالعات موردی 353
3و12و8 دهکده اکولوژیک کلیولند 353
3و12و9 شهر استکهلم در سوئد 355
3و12و10 شهر مالمو در سوئد 356
3و12و11 منطقه بوکهید در شهر آتلانتادر ایالت جورجیای آمریکا 357
3و12و12 جمع بندی 358
3و12و13 منابع 360

3-13 ) نقش اکوتوریسم در حفاظت از تنوع زیستی

3و13و1 چکیده 365
3و13و2 مقدمه 366
3و13و3 روش و اهداف تحقیق 367
3و13و4 نتایج و بحث 370
3و13و5 نتایج و بحث 372

3-14 ) نقش کوهستان در توسعه طبیعت گردی شهر مشهد

3و14و1 چکیده 374
3و14و2 مقدمه 374
3و14و3 مواد و روش 375
3و14و4 تعریف و مفهوم طبیعت گردی 375
3و14و5 اکوتوریسم 376
3و14و6 ژئوتوریسم 377
3و14و7 نقش توپوگرافی در پیشبرد اهداف طبیعت گردی 378
3و14و8 موقعیت طبیعی شهر مشهد 378
3و14و9 ارتفاعات و قلل اطراف شهر مشهد 379
3و14و10 رشته کوه بینالود 380
3و14و11 رشته کوه هزار مسجد – کپه داغ 381
3و14و12 غار مغان 382
3و14و13 غار هندل آباد 382
3و14و14 غار مزدوران 382
3و14و15 غار بزنگان 382
3و14و16 فعالیت باشگاه ها و گروه های کوهنوردی شهر مشهد 382
3و14و17 بحث و نتیجه گیری 384
3و14و17 منابع 386

3-15 ) طراحی مسیر به منطور توسعه اکوتوریسم پایدار و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی

3و15و1 چکیده 387
3و15و2 مقدمه 388
3و15و3 مساله اصلی 389
3و15و4 مشخصات منطقه 390
3و15و5 تعریف مسیر ها 392
3و15و6 تعریف مجموعه ورودی 392
3و15و7 مسیر مجموعه گشت 393
3و15و8 مسیر واحد اردوگاهی 393
3و15و9 راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از پیامدهای منفی 394
3و15و10 نتیجه گیری 394
3و15و11 منابع 395

3-16 ) پتانسیلهای گردشگری طبیعی)اکوتوریسم( در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

3و16و1 چکیده 396
3و16و2 مقدمه 397
3و16و3 اکوتوریسم پایدار 397
3و16و4 اهداف پایداري اكوتوریسم 398
3و16و5 اهداف اقتصادي 398
3و16و6 اهداف اجتماعي – فرهنگي 398
3و16و7 اهداف محيط زیستي 398
3و16و8 توریسم درماني 398
3و16و9 چشمههاي آب معدني 398
3و16و10 نمک غار درماني یا نمک درماني 399
3و16و11 لجن درمانی 400
3و16و12 گل فشان 400
3و16و13 شن درماني 401
3و16و14 گردشگري ورزشي 401
3و16و15 گردشگري طبيعت گرا 401
3و16و16 گردشگري علمي 402
3و16و17 نتایج 403
3و16و18 منابع 403

3-17 ) تحليلي بر جايگاه اكوتوريسم در حفاظت محيط زيست

3و17و1 چکیده 405
3و17و2 مقدمه 405
3و17و3 مواد و روش ها 407
3و17و4 مباني مفهومي اكوتوريسم 407
3و17و5 انواع توريسم 408
3و17و6 اصول گردشگري پايدار 409
3و17و7 اهداف و ويژگيهاي و نكات اكوتوريسم 409
3و17و8 اثرات زيست محيطي گردشگري 410
3و17و9 پايداري توسعه در نتيجه هماهنگي اكوتوريسم با محيط زيست 411
3و17و10 نتیجه گیری 411
3و17و11 پیشنهادات 412
3و17و12 فهرست منابع و مأخذ 414

3-18 ) تحلیل پتانسیل های اکوتوریسم مناطق بیابانی مطالعه موردی : شهرستان یزد

3و18و1 چکیده 415
3و18و2 مقدمه 415
3و18و3 مبانی نظری 416
3و18و4 روش تحقیق 416
3و18و5 منطقه مورد مطالعه 416
3و18و6 تورهای مناطق کویری و بیابانی 417
3و18و7 بحث و گفتگو 417
3و18و8 تحلیل پتانسیل های گردشگری با استفاده از مدل SWOT 419
3و18و9 راهبردها و راهکارهای لازم برای توسعه گردشگری 421
3و18و10 نتیجه گیری 422
3و8و11 مراجع 422

3-19 ) بررسی اکوسیستم آبی دریاچه زریبار و جغرافیای اطراف آن

3و19و1 چکیده 423
3و19و2 مقدمه 423
3و19و3 بیان مساله 423
3و19و4 مواد و روش ها 424
3و19و5 منطقه مورد مطالعه 424
3و19و6 اکوسیستم تالاب 425
3و19و7 پوشش گیاهی 425
3و19و8 پرندگان 425
3و19و9 پستانداران 425
3و19و10 روش پژوهش 427
3و19و11 تعیین محدوده حوزه آبخیز 427
3و19و12 ارزیابی اکوسیستم تالاب زریبار 427
3و19و13 مدل ویژه اکوسیستم تالاب زریبار 429
3و19و14 یافته ها 429
3و19و15 نقشه نهایی مناطق دارای توان اکوسیستم آبی دریاچه زریبار 432
3و19و16 بحث و نتیجه گیری 434
3و19و17 فهرست منابع 436

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی نقش صنعت توریسم و اثرات اقتصادی آن

اکوتوریسم پدیده اي نسبتاً تازه در صنعت توریسم است که فقط بخشی از کل این صنعت را تشکیل می دهد و نوعی از توریسم است که بر جاذبه هاي طبیعی تأکید دارد. اهمیت اکوتوریسم و تفریح و تفرج و سایر فعالیت هاي مربوط به اوقات فراغت تا حد زیادي شناخته شده است. لکن ارزیابی منظم منافع تفرجی و منافع غیربازاري دیگر جهت ترکیب جنبه هاي مثبت منابع زیست محیطی در سیاست و تصمیمات برنامه ریزي شده، امري ضروري است. از طرفی کالاهاي محیط زیستی همچون پارك جنگلی فاقد قیمت پولی مشخصی می باشند و ارزشگذاري خدمات غیر بازاري بر حسب واحدهایی غیرقابل قیاس با سایر کالاها و خدمات موجب می گردد که انسان، آن خدمات را مجانی فرض نماید و این امر، در سطح تصمیم گیري منجر به اتخاذ سیاست هاي ناپایدار می شود. ارزشگذاري اقتصادي منابع طبیعی با بازگو کردن ارزش کمی کارکردها، کالاها و خدمات منابع طبیعی، برنامه ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادي را در برنامه ریزي حفاظت و بهره برداري پایدار منابع طبیعی یاري می دهد. ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش براي پارك جنگلی طاقبستان به دلیل ویژگی خاص آن براي توسعه اکوتوریسم می باشد که می تواند نقش مهمی در زمینه هاي توسعه فرهنگی و اجتماعی- اقتصادي استان بازي کند و هدف اصلی این پژوهش ارزشگذاري تفرجگاهی پارك طاق بستان شهر کرمانشاه با استفاده از روش هزینه سفر منطقه اي است که، نتایج حاصل شده میتواند، به عنوان ابزاري مؤثر در برنامه ریزي و مدیریت طرح هاي توسعه اي مورد استفاده قرار گیرد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی نقش صنعت توریسم و اثرات اقتصادی آن

4-1 ) بررسی نقش صنعت توریسم و اثرات اقتصادی آن در ایران

4و1و1 چکیده 438
4و1و2 مقدمه 438
4و1و3 روش تحقیق 439
4و1و4 پیشینه 439
4و1و5 اقتصاد 440
4و1و6 اقتصاد گردشگری 440
4و1و7 گردشگری و انواع آن 440
4و1و8 مدیریت و برنامه ریزی گردشگری شهری 441
4و1و9 بررسی گردشگری درایران وجهان 441
4و1و10 منابع وجاذبه های گردشگری شهری درایران 442
4و1و11 امکانات و محدودیتهای توسعه گردشگری شهری در ایران 442
4و1و12 امکانات و توانهای توسعه گردشگری شهری 442
4و1و13 محدودیتها و موانع توسعه گردشگری شهری در ایران 442
4و1و14 اهمیت گردشگری 443
4و1و15 اثرات اقتصادی صنعت گردشگری 443
4و1و16 تاثیرگردشگری دروضعیت اقتصادی 445
4و1و17 اثرات مستقیم وغیرمستقیم گردشگری اقتصادی 446
4و1و18 نقش اکوتوریسم دراقتصادایران 446
4و1و19 رشد اقتصادی و توسعهی گردشگری 447
4و1و20 گردشگری و تجارت 447
4و1و21 اهداف توسعه گردشگری شهری 447
4و1و22 نتیجه گیری 449
4و1و23 منابع 449

4-2 ) ارزشگذاري اقتصادي - تفرجی جاذبه هاي گردشگري طبیعی پارك جنگلی طاق بستان با استفاده از روش هزینه سفر منطقهاي

4و2و1 چکیده 451
4و2و2 مقدمه 451
4و2و3 تئوري و پیشینه تحقیق 452
4و2و4 مواد و روشها 452
4و2و5 تفرجگاه مورد مطالعه 452
4و2و6 روش تحقیق 453
4و2و7 نتایج و بحث 454
4و2و8 نتایج بررسی خصوصیات اقتصادي و اجتماعی گردشگران پارك جنگلی طاقبستان 456
4و2و9 سطح تحصیلات گردشگران 456
4و2و10 گروه سنی گردشگران 456
4و2و11 درآمد ماهیانه گردشگران 456
4و2و12 رابطه میان درآمد گردشگران با تعداد روزهاي گردش در طبیعت و تمایل به پرداخت ورودیه 456
4و2و13 رابطه ي میان تعداد بازدیدکنندگان با فاکتورهاي هزینه و مسافت سفر 457
4و2و14 نتیجه گیري و پیشنهادات 457
4و2و15 منابع 458

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید