50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع اسکان غیر رسمی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 550 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه اسکان غیر رسمی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش تحلیل تاثیرات اسکان غیررسمی بر توسعه ی پایدار بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش علل شکل گیری اسکان غیر رسمی، پیامدها، راه حل ها بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش اسكان غير رسمی چالشها بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش امکان سنجی توانمندسازی اسکان غیر رسمی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي اسكان غير رسمي بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش تأثیر سرمایه های اجتماعی در ساماندهی اسکان غیررسمی بررسی شده است

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه ی صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان شهرهای کشور را با مسائل عدیده ای مواجه ساخته است. امروزه، سکونتگاه های غیررسمی در اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه یکی از معضلات بزرگ و مسائل اصلی کشورها به شمار می آید. اسکان غیررسمی در ایران که از حدود سال 1320 شروع شده و تا سال 1350 به شدت رشد یافته است، معلول مسائلی چون اصلاحات ارضی و بالا رفتن قیمت نفت است که دگرگونی های سریع و وسیعی در رشد و گسترش شهرها پدید آورده و مهاجرت روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک را در پی داشته است. بطوریکه امروزه این نوع سکونتگاه ها هم تهدیدی برای شهرها و هم برای افراد ساکن دراین نوع سکونتگاه ها به شمار می آیند. همین امر ضرورت پرداختن به مسئله توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی را توجیه می کند . شهر یزد ، مرکز شهرستان یزد و مرکز استان یزد به دلیل صنعتی بودن و همچنین به دلیل مرکزیت شهر یزد نسبت به سایر شهرهای استان ، سبب جذب مهاجران بسیاری گردیده است . این شهر در دوره معاصر به مرور با افزایش جمعیت و به دلیل عدم توزیع متناسب آن ، به صورتی پراکنده و گسسته رشد یافته و همین عدم انسجام در توسعه کالبدی ، به پیدایش محله های برنامه ریزی نشده و با سیمای افسرده انجامیده است. محله حسن آباد یکی از چندین سکونتگاه غیررسمی شهر یزد است که با مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بخش مسکن از جمله فقر مسکن، کیفیت پایین مساکن، همجواری کاربریهای ناسازگار با محیط سکونت و … روبروست . از آنجا که راه حل هایی همچون حذف و تخریب یا دادن خدمات صرف از سوی سازمان های ذی ربط – بدون پذیرفتن حق شهروندی و به کارگیری نیروی مشارکتی این اجتماعات – هیچکدام راهگشا نبوده اند ، لذا باید در جستجوی راه حلی ریشه ای و درون زا در نحوه مواجهه با این نوع سکونتگاه ها بود تا بتوان به یکپارچگی این محله ها با محله های رسمی شهر دست یافت

قسمت هایی از فصل اول تحلیل تاثیرات اسکان غیررسمی بر توسعه ی پایدار

توانمند سازی بر دیدگاه فقرزدایی استوار است و در توسعه پایدار انسانی محور با تکیه بر مشارکت شهروندان و شهر ( مدیریت شهری ) پیش می رود. هدف از مشارکت یا توانمند سازیمدنی ، افزایش حس تعلق به محله و پاسخگویی مناسب اهالی به پرسش » سهم دولت ،سهم مردم « در ساماندهی محله است. آنچه در این راهبرد محوریت دارد، تأکید ویژه برافزایش درآمد و فقرزدایی خانوار است ، بدین منظور آموزش های حرفه ای و بالا بردن مهارت نیرونی کار و کمک به آنان در دسترسی به منابع و سازماندهی و بازار یابی بهتر کسب و کارشان به ویژه با میانجی گری سازمان های غیردولتی و محلی بسیار با اهمیت است. مهمترین اصول و ابعاد رهیافت توانمند سازی عبارتند از : مشارکت مردمی و برنامه ریزی با همکاری مردم ، تمرکز زدایی در تصمیم گیری حکومت ، به رسمیت شناختن گروه های سنی اجتماع و ظرفیت سازی مدیریت محلی. در مجموع بهترین وسیله برای راه اندازی فرآیند امروزین توسعه دردل اجتماعات غیررسمی ، ساماندهی و بهسازی کالبدی است که در جریان آن راهبرد توانمند سازی قابل اجرا و پیاده کردن است. چنانچه از طریق ساماندهی بتوان به هدف توانمند سازی اجتماعات کم درآمد در سکونتگاه های غیررسمی دست یافت ، بهبود و پیشرفت تدریجی محیط زندگی آنها متصور است ، در این صورت جداسازی آنها کم رنگ می شود و پیوند با تمام شهر ممکن می گردد.

فهرست کامل فصل اول تحلیل تاثیرات اسکان غیررسمی بر توسعه ی پایدار

1-1 ) تحلیل تاثیرات اسکان غیر رسمی بر توسعه ی پایدار شهر (نمونه موردی رشت)

1و1و1چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 مبانی نظری 3
1و1و4 تعریف اسکان غیر رسمی 3
1و1و5 تعریف توسعه پایدار 3
1و1و6 شاخص های توسعه پایدار 4
1و1و7 ویژگی سکونتگاه های غیر رسمی 4
1و1و8 دلایل شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی در ایران 5
1و1و9 پیشینه 6
1و1و10 یافته های تحقیق 9
1و1و11 نتیجه گیری 10
1و1و12 پیشنهادات 11
1و1و13 منابع 11

1-2 ) بررسی شاخص های اسکان غیر رسمی نمونه مورد مطالعه : باغ نجاتی بجنورد

1و2و1 چکیده 13
1و2و2 مقدمه 13
1و2و3 روش تحقیق 14
1و2و4 نتایج 14
1و2و5 ارزیابی مسکن باغ نجاتی بو وسیله مدل SWOT 17
1و2و6 نتیجه گیری 17
1و2و7 منابع 18

1-3 ) توانمند سازی و ساماندهی کالبدی – فضایی اسکان غیر رسمی شهر یزد ( محله حسن آباد )

1و3و1 چکیده 19
1و3و2 مقدمه 20
1و3و3 روش تحقیق 20
1و3و4 چارچوب نظری 22
1و3و5 دیدگاه لیبرال 22
1و3و6 دیدگاه غیر لیبرال 22
1و3و7 دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا 22
1و3و8 دیدگاه اکولوژی 22
1و3و9 دیدگاه جامعه گرایان جدید 23
1و3و10 دیدگاه ساماندهی 23
1و3و11 دیدگاه توانمند سازی 23
1و3و12 یافته های تحقیق 25
1و3و13 عوامل اجتماعی 25
1و3و14 ویژگی های اقتصادی 25
1و3و15 ویژگی های فیزیکی – کالبدی و نحوه سکونت 26
1و3و16 ویژگی های خدماتی و زیست محیطی 27
1و3و17 تمایل به همکاری 27
1و3و18 احساس تعلق به محله 27
1و3و19 جمع بندی و نتیجه گیری 28
1و3و20 پیشنهادها و راهبردهای اصلاحی 30
1و3و21 مراجع 31

1-4 ) مسئله اسکان غیررسمی و توانمندسازی آن

1و4و1 چکیده 33
1و4و2 مقدمه 33
1و4و3 پیشینه تحقیق 35
1و4و4 مبانی نظری 35
1و4و5 دیدگاه ها و نظریات 36
1و4و6 مواد و روش ها 37
1و4و7 اسکان غیررسمی در شهر ایلام 37
1و4و8 حله سبزی آباد 38
1و4و9 یافته های پژوهش 39
1و4و10 نتیجه گیری 41
1و4و11 راهبرهای اجتماعی 42
1و4و12 راهبردهای اقتصادی 43
1و4و13 راهبردهای خدماتی 43
1و4و14 راهبردهای کالبدی 43
1و4و15 راهبردهای مدیریتی 43
1و4و16 منابع 44

1-5 ) زمینه ها و عوامل موثر بر پیدایی اسکان غیر رسمی (حاشیه نشینی) در ایران

1و5و1 چکیده 46
1و5و2 مقدمه 47
1و5و3 مفاهیم و تعاریف 48
1و5و4 دیدگاهها و نظریه های مطرح شده پیرامون اسکان غیر رسمی 48
1و5.و5 دیدگاه لیبرالی 48
1و5و6 دیدگاه غیر لیبرالی 48
1و5و7 دیدگاه انسان گرایان 49
1و5و8 دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا 49
1و5و9 دیدگاه نوسازی 49
1و5و10 دیدگاه پاکسازی 49
1و5و11 دیدگاه توانمند سازی 49
1و5و12 بحث و نتایج 49
1و5و13 انواع سکونگاههای غیر رسمی در ایران 50
1و5و14 اسکان غیر رسمی در ایران 50
1و5و15 علل پیدایش سکونت گاههای غیررسمی 50
1و5و16 مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران 51
1و5و17 عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی 51
1و5و18 طرحهای شهری 51
1و5و19 قوانین زمین شهری 51
1و5و20 شهرهای جدید 52
1و5و21 ویژگی های ساختاری سکونت گاه غیررسمی 52
1و5و22 ارگان هایی که به روشهای مختلف در زمینه مسائل بافت های حاشیه ای و غیررسمی دخالت دارند 52
1و5و23 راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان 53
1و5و24 سیاست نادیده انگاری یا بی تفاوتی 53
1و5و25 تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه 53
1و5و26 سیاست تخریب و پراکنش 53
1و5و27 ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف 54
1و5و28 ارائه زمین و خدمات 54
1و5و29 سیاست توانمند سازی 55
1و5و30 ارتقای محیطی 55
1و5و31 مسکن مهر 55
1و5و32 تفاوت های مسکن مهر و مسکن اجتماعی 56
1و5و33 جمع بندی و نتیجه گیری 56
1و5و34 منابع 58

1-6 ) ارزیابی اثرات اسکان غیر رسمی (ویلاسازی) بر ساختار کالبدی – فیزیکی و اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی : شهر چمستان)

1و6و1 چکیده 59
1و6و2 مقدمه 59
1و6و3 بیان مساله 60
1و6و4 فرضبه های پژوهش 61
1و6و5 مبانی نظری 61
1و6و6 تعریف ویلا 61
1و6و7 مفهوم بخش غیر رسمی 61
1و6و8 سکونتگاه های غیر رسمی 62
1و6و9 اشتراک مسائل و مشکلات سکونتگاه های غیر رسمی 63
1و6و10 علل پیدایش سکونتگاه های غیر رسمی 63
1و6و11 پیامد های اجتماعی اسکان غیر رسمی 63
1و6و12 پیامد های اقتصادی اسکان غیر رسمی 63
1و6و13 پیشینه پژوهش 64
1و6و14 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 66
1و6و15 روش پژوهش 66
1و6و16 آزمون فرضیه مولفه های تحقیق 66
1و6و17 مولفه ساخت و ساز سکونت گاه های غیر رسمی و تاثیر آن بر ایجاد اشتغال برای جوانان 67
1و6و18 مولفه ساخت و ساز ویلاهای غیر رسمی و تاثیر آن بر افزایش قیمت ملک در منطقه چمستان 68
1و6و19 مولفه های ساخت و ساز ویلاها و تاثیر آن بر افزایش جذب گردشگر در منطقه چمستان 69
1و6و20 مولفه های ساخت و ساز سکونت گاه های غیر رسمی و تاثیر آن بر مهاجرت جوانان جهت ایجاد کسب و کار جدید جایگزین کشاورزی 70
1و6و21 یافته های پژوهش 71
1و6و22 یافته های تکمیلی 71
1و6و23 صدور پروانه غیر قانونی 72
1و6و24 مهندسین ناظر 72
1و6و25 شهرداری 72
1و6و26 راهکارها 72
1و6و27 راهکارهای بهسازی و ساماندهی فیزیکی – کالبدی 72
1و6و28 راهکارهای اقتصادی 73
1و6و29 راهکارهای اجتماعی 73
1و6و30 نتیجه گیری 73
1و6و31 مراجع 74

1-7 ) اسکان غیر رسمی + معماری پایدار ___ طراحی منظر شهری مطلوب

1و7و1 چکیده 76
1و7و2 مقدمه 76
1و7و3 تعریف اسکان غیر رسمی 77
1و7و4 بررسی مشکلات مسکن و حاشیه نشینی 77
1و7و5 مفاهیم پایداری در مجموعه های مسکونی اقشار کم درآمد 80
1و7و6 توسعه پایدار 80
1و7و7 معماری پایدار 80
1و7و8 ارائه راهکارها و انتخاب گزینه های مورد قبول 81
1و7و9 طراحی بر اساس صرفه جویی در منابع 81
1و7و10 طراحی بر اساس چرخه حیات 82
1و7و11 طراحی بر اساس چرخه حیات 82
1و7و12 طراحی انسانی 82
1و7و13 راهبردها 83
1و7و14 منابع 83

1-8 ) درآمدی بر تجارب بهسازی اسکان های غیر رسمی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی تجربه زاهدان

1و8و1 چکیده 86
1و8و2 مقدمه 86
1و8و3 اسکان های غیر رسمی 87
1و8و4 ویژگی های کالبدی 87
1و8و5 ویژگی های اجتماعی 88
1و8و6 ویژگی های قانونی 88
1و8و7 رویکرد مواجه با اسکان غیر رسمی 88
1و8و8 تغییر موقعیت ساکنان زاغه ها و مناطق فقیر نشین 88
1و8و9 پاکسازی منطقه از زاغه ها و بازسازی و توسعه مجدد آن 89
1و8و10 بهسازی اسکان های غیر رسمی با رویکرد مشارکتی و توانمند سازی 89
1و8و11 مبانی و عوامل و موانع بر رویکرد مشارکتی 90
1و8و12 منشا دینی و فطری مشارکت ها 90
1و8و13 مبانی جامعه شناختی مشارکت 90
1و8و14 مبانی روان شناسی مشارکت 91
1و8و15 مشارکت و تاریخچه آن در شهر سازی 91
1و8و16 اصول برنامه ریزی مشارکتی 91
1و8و17 ضرورت جلب مشارکت مردم در طرح های سامندهی اسکان های غیرر سمی در کلانشهر ها 92
1و8و18 فرصت ها و مزایای شهر سازی مشارکتی 92
1و8و19 سطوح مختلف مشارکت مردمی 93
1و8و20 موانع و مشارکت در ایران 95
1و8و21 نقش نهاد ها و سازمان های محلی در مشارکت مردم 95
1و8و22 روش تحقیق 96
1و8و23 نمونه موردی 96
1و8و24 توانمند سازی و سامان دهی سکونت گاه های غیر رسمی زاهدان 96
1و8و25 تحلیل نمونه ها 99
1و8و26 ارزیابی طرح 100
1و8و27 نتیجه گیری 100
1و8و28 منابع 101

1-9 ) تحلیل نقش مدیریت شهری در ساماندهی اسکان غیر رسمی مطالعه موردی شهر ارومیه

1و9و1 چکیده 102
1و9و2 مقدمه 102
1و9و3 بیان مساله و ضرورت و اهمیت موضوع 103
1و9و4 روش تحقیق 103
1و9و5 مفاهیم و دیدگاه های نظری 104
1و9و6 مدیریت شهری 104
1و9و7 اسکان غیر رسمی و دیدگاه ای نظری آن 104
1و9و8 ویژگی های محدوده تحقیق 105
1و9و9 اسکان غیر رسمی در ارومیه 105
1و9و10 عوامل موثر شکل گیری و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر ارومیه 106
1و9و11 اقدامات مدیریت شهری در جهت ساماندهی سکونت گاه های غیر مجاز شهر ارومیه 107
1و9و12 عوامل موثر در ساماندهی اسکان غیر رسمی 108
1و9و13 مدیریت واحد شهری و امکان توانایی بیشتر شهرداری ها 108
1و9و14 نظام برنامه ریزی در کشور 109
1و9و15 نابرابری ها در سطوح مختلف به ویژه محلی 109
1و9و16 ساختار سیستم های مدیریت شهری 109
1و9و17 الگوی توسعه کشور 110
1و9و18 ساختار ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی 110
1و9و19 نتیجه گیری و یافته های پژوهش 110
1و9و20 ارائه رهیافت ها و راهکارهای پیشنهادی 112
1و9و21 تامین امنیت در منطقه 112
1و9و22 افزایش میزان سود و مهارت های شغلی ساکنین 112
1و9و23 مقابله با تفکیک اراضی جدید توسط بورس بازان 113
1و9و24 پیشنهاد اجرایی جهت توانمند سازی 113
1و9و25 منابع 114

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم علل شکل گیری اسکان غیر رسمی، پیامدها، راه حل ها

امروزه یکی از پدیده هایی که بر ساختار فضایی، اجتماعی و اقتصادی شهر ها اثرات انکار ناپذیری می گذارد محله های اسکان غیرسمی و حاشیه نشین می باشد این . سکونتگاه های نابسامان به گسست کالبدی پاره ای از نواحی مسکونی از پیکره کل شهر و کاهش میزان برخورداری از خدمات شهری- اجتماعی و کیفیت سکونت و همچنین به حاشیه رانده شدن پاره ای از گروه ها می شود. بعبارتی بهتر در این فرآیند مهاجران به شهرها، به خاطر عدم توان و جذب اقتصادی در متن و زندگی در فضای داخلی شهرها، در حواشی و پیرامون آن بصورت غیررسمی اسکان می یابند.
اسکان غیررسمی شیوه شهرنشینی ناپایدار در درون یا مجاور شهرها با سیمایی ناخوشایند و خارج از فضاهای رسمی و برنامه ریزی شده می شاب د. کمیت و کیفیت پایین معیارهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی این سکونتگاه ها، بویژه با شهر اصلی آشکاراست و مسأله مشخص در آن از یک سو به تجمع فقر و آسیب های اجتماعی و از سوی دیگر به محیط نابسامان کالبدی و نبود خدمات کافی مربوط است.

فهرست کامل فصل دوم علل شکل گیری اسکان غیر رسمی، پیامدها، راه حل ها

2-1) تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری اسکان غیررسمی ) نمونه موردی: محله غفاری ساری)

2و1و1 چکیده 116
2و1و2 مقدمه 116
2و1و3 ناحیه مورد مطالعه 117
2و1و4 روش تحقیق 118
2و1و5 چارچوب نظری تحقیق 118
2و1و6 ويژگي هاي اقتصادي – اجتماعي محدوده مورد بررسي 118
2و1و7 ويژگي هاي كالبدي 119
2و1و8 مقايسه اسكان رسمي و غيررسمي 120
2و1و9 نتايج و آزمون فرضيات 121
2و1و10 فرضيه شماره 1 121
2و1و11 فرضيه شماره 2 122
2و1و12 فرضيه شماره 3 122
2و1و13 فرضيه شماره 4 123
2و1و14 فرضيه شماره 5 123
2و1و15 جمع بندي و نتيجه گيري 124
2و1و16 منابع 125

2-2) تحلیلی فضایی از وضعیت سازگاری کاربری ها در محلات اسکان غیررسمی ، مطالعه موردی: محلات اسکان غیررسمی شهر گنبد کاووس

2و2و1 چکیده 126
2و2و2 مقدمه 126
2و2و3 مبانی نظریه ای تحقیق 127
2و2و4 روش تحقیق 127
2و2و5 ناحیه مورد مطالعه 127
2و2و6 یافته های تحقیق 128
2و2و7 نتیجه گیری 134
2و2و8 منابع 134

2-3) اسکان های غیر رسمی و ناپایداری شهری

2و3و1 چکیده 136
2و3و2 مقدمه 136
2و3و3 تعاریف و مفاهیم 137
2و3و4 حاشیه نشینی 137
2و3و5 توسعه پایدار 137
2و3و6 یافته های تحقیق 137
2و3و7 عوامل ناپایداری در اسکان های غیر رسمی 137
2و3و8 روش های دستیابی به پایداری 139
2و3و9 نتیجه گیری 141
2و3و10 منابع 141

2-4) علل شکل گیری اسکان غیر رسمی، پیامدها، راه حل ها نمونه موردی : اسلام آباد گرگان

2و4و1 چکیده 142
2و4و2 مقدمه 143
2و4و3 طرح مساله 143
2و4و4 اهمیت و ضرورت 143
2و4و5 اهداف 144
2و4و6 سوابق 144
2و4و7 کانون های حاشیه نشینی در گرگان 144
2و4و8 سؤال ها و فرضیه ها 145
2و4و9 روش تحقیق 145
2و4و10 معرفی متغیرها و شاخص ها 145
2و4و11 محدوده و قلمرو پژوهش 146
2و4و12 مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری 146
2و4و13 تعریف مفاهیم 146
2و4و14 دیدگاه هاو مبانی نظری 147
2و4و15 بحث اصلی 148
2و4و16 وضعیت اقتصادی خانوارهای نمونه 148
2و4و17 وضعیت واحدهای مسکونی محله اسلام آباد با تأکید بر شاخص های مسکن 149
2و4و18 وضعیت محیط مسکونی 151
2و4و19 گرایش اهالی برای بهبود وضعیت مسکن محله 152
2و4و20 آزمون فرضیات 153
2و4و21 فرضیه اول 153
2و4و22 فرشیه دوم 153
2و4و23 نتیجه گیری 153
2و4و24 پیشنهادها 154
2و4و25 منابع 154

2-5) مفاهیم، ویژگی ها و سیاستهای ساماندهی اسکان غیر رسمی در کلانشهرها

2و5و1 چکیده 157
2و5و2 مقدمه 157
2و5و3 اهداف تحقیق 158
2و5و4 اهمیت و ضرورت تحقیق 159
2و5و5 پیشینه پژوهش 160
2و5و6 مفهوم اسکان غیر رسمی 161
2و5و7 ویژگی های سکونت گاه های غیر رسمی 163
2و5و8 تاریخچه حاشیه نشینی 164
2و5و9 اسکان غیر رسمی در جهان 165
2و5و10 علل بروز پدیده حاشیه نشینی 166
2و5و11 بحران های حاصل از حاشیه نشینی در کلانشهر 167
2و5و12 سیاست ها و راهکارها ی مفروض ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی 168
2و5و13 جمع بندی و نتیجه گیری 170
2و5و14 منابع 171

2-6) بررسی و تحلیل علل اسکان غیررسمی در کلان شهرهای ایران

2و6و1 چکیده 173
2و6و2 مقدمه 174
2و6و3 تعاریف و مفاهیم 174
2و6و4 مهاجرت 174
2و6و5 اسکان غیر رسمی درکلانشهرهای ایران 175
2و6و6 مهمترین استانهای دارای بافت های فرسوده و غیر رسمی در ایران 176
2و6و7 یافته ها 176
2و6و8 محرومیت های موجود در سکونتگاه های غیر رسمی 178
2و6و9 نتیجه گیری 178
2و6و10 منابع 179

2-7) بررسی عوامل مؤثر بر مسأله اسکان غیر رسمی و فقر شهری در شهر خاش

2و7و1 چکیده 180
2و7و2 مقدمه 181
2و7و3 طرح مساله 181
2و7و4 ضرورت و اهداف تحقیق 182
2و7و5 پیشینه تحقیق 182
2و7و6 تعاریف و مفاهیم و مدل نظری 183
2و7و7 مواد و روشها 185
2و7و8 سوالات تحقیق و فرضیه ها 185
2و7و9 معرفی متغیرها و شاخص ها 185
2و7و10 روش تحقیق 186
2و7و11 محدوده مورد مطالعه 186
2و7و12 مدل تحلیلی 187
2و7و13 یافته های تحقیق 188
2و7و14 وضعیت اقتصادی خانوارهای نمونه 189
2و7و15 وضعیت واحدهای مسکونی محلات مورد مطالعه با تأکید بر شاخص مسکن 189
2و7و16 آزمون فرضیات 196
2و7و17 نتیجه گیری 196
2و7و18 پیشنهادات 197
2و7و19 منابع 198

2-8) بررسی جایگاه اسکان غیر رسمی شهر قدس در طرح های بالا دست

2و8و1 چکیده 200
2و8و2 مقدمه 201
2و8و3 ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی 201
2و8و4 علل پیدایش اسکان غیر رسمی 203
2و8و5 بررسی شهر قدس در طرح های توسعه شهر 205
2و8و6 طرح هادی شهر قدس 205
2و8و7 مهندسان مشاور شهرتاش تجدید نظر طرح هادی شهر قدس 209
2و8و8 مهندسان مشاور باوند 209
2و8و9 نتیجه گیری 214

2-9) علل شکل گیري اسکان غیررسمی در شهرها و راهکارهاي ساماندهی آن نمونه؛ شاطرآباد کرمانشاه

2و9و1 چکیده 217
2و9و2 مقدمه 217
2و9و3 مبانی نظری 218
2و9و4 روش تحقیق 219
2و9و5 سابقه يمحلات فقیرنشین کرمانشاه 220
2و9و6 شاطرآباد 220
2و9و7 ویژگی هاي اقتصاديساکنان شاطرآباد 220
2و9و8 مساحت واحدهاي مسکونی 221
2و9و9 نوع مصالح ساختمانیمورد استفاده در احداث واحدهاي مسکونی 221
2و9و10 نوع واحدهاي مسکونی 221
2و9و11 چگونگی نظارت شهرداري بر احداث واحدهاي مسکونی 221
2و9و12 ساماندهی 222
2و9و13 خط و مشی های اجرایی 222
2و9و14 نتیجه گیری 223
2و9و15 منابع 223

2-10) اسكان غير رسمي، علل، پيامدها و راه حلها

2و10و1 چکیده 225
2و10و2 مقدمه 226
2و10و3 ديدگاههاي نظري 226
2و10و4 ديدگاههاي بنيادگرا 226
2و10و5 نگرش سيستمي 226
2و10و6 ديدگاه اقتصاد سياسي فضا 226
2و10و7 ديدگاههاي هدف گرا 227
2و10و8 توانمند سازي و بهسازي مشاركتي 227
2و10و9 موقعيت و وسعت ناحيه 227
2و10و10 شكل گيري و روند گسترش شير آباد 228
2و10و11 تركيب سني و جنسي جمعيت 228
2و10و12 تراكم جمعيت 228
2و10و13 مهاجرت 228
2و10و14 علت مهاجرت 229
2و10و15 علت اسكان و مدت زمان اقامت در شيرآباد 229
2و10و16 سطح سواد 230
2و10و17 وضع فعاليت و اشتغال در شيرآباد 230
2و10و18 نتیجه گیری 231
2و10و19 پیشنهادات 232
2و10و20 منابع 233

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم اسكان غير رسمی چالشها

تغييرات قابل مشاهده شاخص های کيفی بنا جزو مسائل آزاردهنده در محلات به شمار می رود. از جمله اين موارد افزايش سن بنا،مصالح ساختمانی غير استاندارد (استفاده از مصالح کم دوام و يا دست دوم در محلات و يا مصالح غير معمتول، مثلا نسبت های بالای 60 تا 70 درصد مصالح غير معمول، تخته،حلبي و مانند آن در کلکتته و قاهره. وضعيت نامناسب نمای ساختمان ها به عنوان منظر شهری و يکی از مواردی که امروز در برنامه ريزی شهری و نظام شهرسازی به آن توجه می شود. چرا که يکی از اهداف برنامه ريزی شهری زيبايی در شهرهاس و ديگری نحوه نادرست تصرف مسکن است. چرا که امنيت و احساس ايمنی در تصرف مسکن يك بعد مهم و تاثيرگزار اجتماعی و روانی مسکن می باشتد؛ زيرا پيشنهاد می شود خانوار ساکن در واحد مسکونی از نظر دورنمای سکونت خود احساس ايمنی کنند و اين امر آسايش روانی بيشتری برايشان فراهم می کند. از طرف ديگر برای اينکه گروه های کم درامد در طول زمان وضع سکن خود را بهبود بخشند،امنيت حق تصرف،بسيار حتائز اهميت است.

فهرست کامل فصل سوم اسكان غير رسمی چالشها

3-1 ) اسکان غیر رسمی و توسعه پایدار

3و1و1 چکیده 234
3و1و2 مقدمه 234
3و1و3 مفهوم توسعه پایدار 235
3و1و4 توسعه پایدار شهری 237
3و1و5 راهبردهای توسعه شهری پایدار 237
3و1و6 حاشیه نشینی و پیامدهای آن 238
3و1و7 روش تحقیق 239
3و1و8 محدوده مورد مطالعه 239
3و1و9 یافته ها 240
3و1و10 اسکان غیر رسمی به عنوان چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری 240
3و1و11 اسکان غیر رسمی چالش ها و مسائل آن در شهر تبریز 240
3و1و12 مسائل اجتماعی و جمعیتی 241
3و1و13 مسئله ی مسکن و تسهیلات آن 241
3و1و14 مسائل اقتصادی 241
3و1و15 نارضایتی اجتماعی 241
3و1و16 مشارکت پایین اجتماعی و عدم تعلق روحیه شهروندی 242
3و1و17 آسیب های اجتماعی 242
3و1و18 مشکلات زندگی حاشیه نشینان 243
3و1و19 نتیجه گیری 243
3و1و20 راهکارها و راهبردها 243
3و1و21 استراتژی مقابله با حاشیه نشینی 243
3و1و22 اصلاح و بهبود 244
3و1و23 توانمند سازی 244
3و1و24 منابع 224

3-2 ) اسکان غیر رسمی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری

3و2و1 چکیده 246
3و2و2 مقدمه 247
3و2و3 تعریف توسعه 247
3و2و4 اهداف توسعه پایدار 247
3و2و5 دسته بندی شاخص های توسعه پایدار 248
3و2و6 جمعیت 248
3و2و7 موقعیت اقتصادی 248
3و2و8 تغییر اقلیم 249
3و2و9 کیفیت هوا 249
3و2و10 کیفیت آب طبیعی 249
3و2و11 جامعه ی باز 249
3و2و12 برنامه ریزی یکپارچه و واحد 249
3و2و13 توانایی و پتانسیل نوآوری و ابداع 250
3و2و14 پتانسیل و ظرفیت مربوط به زیر ساخت منطقه ای 250
3و2و15 سرمایه اجتماعی 250
3و2و16 آموزش 250
3و2و17 امنیت 250
3و2و18 ریشه شناسی محرومیت و دلایل شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی در ایران 250
3و2و19 دیدگاه لیبرالی 251
3و2و20 دیدگاه های غیر لیبرالی 251
3و2و21 دیدگاههای جامعه گرایان جدید 252
3و2و22 معرفی محله ی بیسیم شهر زنجان (اسکان غیر رسمی) 252
3و2و23 آسیب شناسی و ریشه یابی دلایل محرومیت ساکنین محله بیسیم زنجان 254
3و2و24 مسائل جمعیتی 254
3و2و25 مسئله ی مسکن و تسهیلات آن 254
3و2و26 مسائل اقتصادی 254
3و2و27 نارضایتی اجتماعی 255
3و2و28 مشارکت پایین اجتماعی و عدم تعلق و روحیه شهروندی 255
3و2و29 آسیب های اجتماعی 255
3و2و30 نتیجه گیری 255
3و2و31 مراجع 256

3-3 ) اسكان غير رسمي چالشي فراروي توسعه پايدار شهری نمونه: شاطرآباد كرمانشاه

3و3و1 چکیده 257
3و3و2 مقدمه 257
3و3و3 مبانی نظری 259
3و3و4 توسعه پايدار شهري و پارادايم هاي شهر سازي آن 259
3و3و5 اسكان غيررسمي به عنوان چالشي فراروي توسعه پايدار شهري 259
3و3و6 روش تحقیق 260
3و3و7 سابقه ي محلات فقيرنشين كرمانشاه 260
3و3و8 شاطرآباد 261
3و3و9 ويژگي هاي اقتصادي ساكنان شاطرآباد 261
3و3و10 ويژگي هاي فضايي كالبدي محله شاطرآباد 262
3و3و11 چگونگي نظارت شهرداري بر احداث واحدهاي مسكوني 262
3و3و12 ساماندهي 262
3و3و13 خط مشي هاي اجرايي 263
3و3و14 راهكارهاي بهسازي و ساماندهي كالبدي 263
3و3و15 راهكارهاي توانمند سازي اقتصادي 263
3و3و16 راهكارهاي توانمند سازي اجتماعي 264
3و3و17 نتيجه گيري 264
3و3و18 منابع و مأخذ 266

3-4 ) بررسی مفهوم کیفیت محیط مسکونی در اسکان غیر رسمی نمونه موردی محله میر اشرف شهر اردبیل

3و4و1 چکیده 367
3و4و2 مقدمه 268
3و4و3 مبانی نظری 268
3و4و4 کیفیت و کیفیت محیط 268
3و4و5 کیفیت محیط سکونت 269
3و4و6 ضرورت بررسی کیفیت در محیط های مسکونی 270
3و4و7 محدوده مورد مطالعه 271
3و4و8 هدف تحقیق 272
3و4و9 مواد و روش تحقیق 272
3و4و10 مولفه های اثر گزار بر کیفیت محیط مسکونی 273
3و4و11 یافته ها 274
3و4و12 نتیجه 275
3و4و13 منابع 275

3-5 ) اسکان غیر رسمی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری

3و5و1 چکیده 278
3و5و2 مقدمه 279
3و5و3 تعریف اسکان غیررسمی 279
3و5و4 ویژگیهای اساسی سکونتگاههای غیر رسمی 279
3و5و5 ویژگیهای کالبدی 279
3و5و6 ویژگی های اجتماعی 279
3و5و7 ویژگیهای فرهنگی 280
3و5و8 ویژگیهای قانونی 280
3و5و9 علل پیدایش سکونتگاه های غیر رسمی 280
3و5و10 روشهای مقابله با سکونتگاههای غیررسمی 281
3و5و11 بررسی مشکلات مسکن و حاشیه نشینی 281
3و5و12 مغایرت شاخص های کمی مسکن با شاخص های استاندارد 281
3و5و13 کاهش شاخص های کیفیت مسکن 281
3و5و14 مسافت طولانی بین محل زندگی تا محل کار 282
3و5و15 عدم برخورداری مناسب از خدمات اساسی 282
3و5و16 آسیب پذیری اجتماعی 282
3و5و17 تحمیل هزینه به شهر 282
3و5و18 وضعیت بهداشتی نابسامان 283
3و5و19 منظر شهری، سکونتگاههای غیررسمی موجود و یا شکل گرفته در ایران بر اساس نوع مسکن 283
3و5و20 مفاهیم پایداری در مجموعه های مسکونی اقشار کم درآمد 284
3و5و21 توسعه پایدار 284
3و5و22 معماری پایدار 284
3و5و23 نتیجه گیری 285
3و5و24 راهبردها 286
3و5و25 مراجع 286

3-6 ) محلات حاشیه نشین و اسکان غیررسمی چالشی فراروي توسعه پایدار (نمونه موردي میان آباد در اسلامشهر)

3و6و1 چکیده 288
3و6و2 مقدمه 289
3و6و3 بررسی مفاهیم و مبانی نظري پژوهش 289
3و6و4 توسعه پایدار 289
3و6و5 مفهوم حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی 291
3و6و6 مشارکت مردمی 291
3و6و7 راهکارها و سیاستهاي تکاملی ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران و جهان 292
3و6و8 مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران 294
3و6و9 روش پژوهش 295
3و6و10 یافته هاي پژوهش 295
3و6و11 محدوده مورد مطالعه 295
3و6و12 مراحل گسترش و شکل گیري میان آباد 296
3و6و13 ویژگی هاي اجتماعی، اقتصادي 297
3و6و14 ویژگی کالبدي محله 299
3و6و15 نتیجه گیری 303
3و6و16 منابع و ماخذ 304

3-7 ) اسکان غیر رسمی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری

3و7و1 چکیده 305
3و7و2 مقدمه 306
3و7و3 روش تحقیق 307
3و7و4 منطقه مورد مطالعه 307
3و7و5 شناسایی محلات محروم و غیر رسمی شهر ایلام 308
3و7و6 اسکان غیر رسمی و چالش ها و مسائل آن 308
3و7و7 رشد جمعیتی 308
3و7و8 ترکیب جمعیتی 309
3و7و9 دلایل مهاجرت 309
3و7و10 جاذبه های مهاجر پذیری 309
3و7و11 علل ترک محلات حاشیه نشین 310
3و7و12 یافته های آماری 311
3و7و13 شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد 312
3و7و14 شاخص تایل (H.Theil) 313
3و7و15 نتیجه گیری 313
3و7و16 راهبرد های شهرنگر و برنامه های ارتقاء در محلات فقیر نشین شهر ایلام 314
3و7و17 منابع 314

3-8 ) عوامل موثر اسکان غیر رسمی و عدوانی , چالشها و تنگناهای موجود و توانمند سازی آنها در ایران

3و8و1 چکیده 316
3و8و2 مقدمه 317
3و8و3 تعاریف و مفاهیم حاشیه نشینی در جهان و ایران 318
3و8و4 حاشیه نشینی 319
3و8و5 اسکان غیر رسمی 319
3و8و6 انواع سکونت گاه های غیر رسمی در ایران 320
3و8و7 اسکان غیر رسمی در ایران 320
3و8و8 جدول مهمترین استان های دارای بافت های فرسوده و غیر رسمی در ایران 320
3و8و9 دلایل شکل گیری سکونت گاه های غیر رسمی در ایران 321
3و8و10 دیدگاه ها و نظریه ها 322
3و8و11 عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی 323
3و8و12 توانمند سازی راهکارهای نو در مقابل اسکان غیر رسمی 324
3و8و13 سند توانمند سازی اسکان غیر رسمی در ایران 325
3و8و14 نتیجه گیری 326
3و8و15 پیشنهادات 326
3و8و16 منابع و مراجع 327

3-9 ) آسیب شناسی فرهنگی اسکان غیر رسمی در کلانشهر تهران

3و9و1 چکیده 329
3و9و2 مقدمه 330
3و9و3 مفهوم اسکان غیر رسمی 331
3و9و4 مشخصات عمومی نواحی اسکان غیر رسمی 332
3و9و5 مساله اسکان غیر رسمی در ایران 333
3و9و6 چارچوب نظری نظری 333
3و9و7 دیدگاه بوم شناسی 335
3و9و8 دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا 335
3و9و9 نظریه های خرده فرهنگی 336
3و9و10 روش تحقیق 336
3و9و11 شرایط اسکان غیر رسمی در شهر تهران 336
3و9و12 شهرستان اسلامشهر 338
3و9و13 شهرستان رباط کریم 339
3و9و14 فرهنگ مناطق حاشیه ای تهدیدی جدی علیه فرهنگ شهری 342
3و9و15 آسیب ها و مخاطرات فرهنگی ناشی از اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی در شهر تهران 343
3و9و16 راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان 344
3و9و17 سیاست نادیده انگاری 344
3و9و18 تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه 344
3و9و19 سیاست تخریب و پراکنش 345
3و9و20 ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف 345
3و9و21 ارائه زمین و خدمات 345
3و9و22 آزاد سازی و تثبیت اقتصادی 346
3و9و23 سیاست توانمند سازی 346
3و9و24 ارتقای محیطی 346
3و9و25 نتیجه گیری 346
3و9و26 منابع 348

3-10 ) اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری، چالش ها و پیامدها ) مورد مطالعه: مناطق اسکان غیررسمی شمال شهر تبریز)

3و10و1 چکیده 350
3و10و2 مقدمه 351
3و10و3 مفهوم توسعه پایدار 352
3و10و4 توسعه پایدار شهری 354
3و10و5 راهبردهای توسعه شهری پایدار 355
3و10و6 حاشیه نشینی و پیامد های آن 356
3و10و7 روش تجقیق 357
3و10و8 محدوده ی مورد مطالعه 357
3و10و9 یافته ها 358
3و10و10 اسکان غیر رسمی به عنوان چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری 358
3و10و11 اسکان غیر رسمی , چالش ها و مسائل آن در شهر تبریز 359
3و10و12 مسائل اجتماعی و جمعیتی 359
3و10و13 مسئله ی مسکن و تسهیلات ان 360
3و10و14 مسائل اقتصادی 360
3و10و15 نارضایتی اجتماعی 361
3و10و16 مشارکت پایین اجتماعی و عدم تعلق روحیه شهروندی 361
3و10و17 آسیب های اجتماعی 362
3و10و18 مشکلات زندگی حاشیه نشینان 363
3و10و19 نتیجه گیری 363
3و10و20 راهکارها و راهبردها 363
3و10و21 استراتژی مقابله با حاشیه نشینی 363
3و10و22 اصللاح و بهبود 364
3و10و23 توانمند سازی 364
3و10و24 منابع و ماخذ 365

3-11 ) اسکان غیر رسمی چالشی برای رسیدن به توسعه پایدار (نمونه موردی : محله اسلام آباد منطقه 2 تهران )

3و11و1 چکیده 370
3و11و2 مقدمه 369
3و11و3 بررسی مفاهیم نظری 369
3و11و4 توسعه پایدار 369
3و11و5 مفهوم اسکان غیر رسمی 370
3و11و6 مشارکت مردمی 370
3و11و7 راهکارها و سیاست های تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان 371
3و11و8 سیاست های نادیده انگاری یا بی تفاوتی 371
3و11و9 تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه 371
3و11و10 سیاست های تخریب و پراکنش 372
3و11و11 ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف 372
3و11و12 ارائه زمین و خدمات 372
3و11و13 آزاد سازی و تثبیت اقتصادی 373
3و11و14 سیاست توانمند سازی 373
3و11و15 مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران 374
3و11و16 روش تحقیق 374
3و11و17 یافته های تحقیق 374
3و11و18 محدوده مورد مطالعه 374
3و11و19 ویژگی های اجتماعی 375
3و11و20 ویژگی های اقتصادی 376
3و11و21 ویژگی های کالبدی 376
3و11و22 نتیجه گیری 378
3و11و23 منابع 378

قسمت هایی از فصل چهارم امکان سنجی توانمندسازی اسکان غیر رسمی

شهر پدیده ای سرزمینی، تکوین یافته در تاریخ ۀجلو ، فرهنگ و بازتاب فضایی ایفای نقشهای اساسی انسان در محیط از این رو .است موجودیتی ، در هم تنیده ، وحدت یافته و ارگانیک است و ابعاد گوناگونی دارد.شناخت شهر مستلزم شناخت تمامی ابعاد و اجزاء بهره گیری و نیازمندآن از دانشهای گوناگون است. بنابراین ، شهر را با شیوه های علمی و نگرشهای گوناگونی می توان شناخت عده ای بر این باورند که حاشیه نشینان کسانی هستند که در سکونتگاههای غیر متعارف با ساکنین بافت اصلی زندگی می کنند، گروههای مزبور بیشتر بر اثر نیروی دافعه ی خاستگاه چون فقر و بیکاری و کمتر عوامل جاذب شهری ، از زادگاه خود روستا، ایل یا شهر رانده شده و به سوی شهرها روی آورده اند. از آنجا که اکثریت این گروهها بی سواد بوده و مهارت لازم را جهت جذب در بازار شهر ندارند، عامل پس ران شهری نیز آنها را از شهر رانده و به حاشیه کشانده است. به عبارتی منظور از حاشیه نشینان، کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند و جذب نظام اجتماعی اقتصادی شهر نشده اند. و خود شیوه جدیدی از زندگی را به وجود آورده اند که نسبت به سه شیوه رایج زندگی یعنی شهری، روستایی و ایلاتی متفاوت بوده و با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود بافت فیزیکی معینی را به وجود می آورد.

فهرست کامل فصل چهارم امکان سنجی توانمندسازی اسکان غیر رسمی

4-1 ) امکان سنجی توانمندسازی اسکان غیر رسمی درشهر مهاباد مطالعه موردی محله پشت تپ

4و1و1 چکیده 380
4و1و2 مقدمه 380
4و1و3 بیان مساله 381
4و1و4 مفهوم اسکان غیر رسمی 381
4و1و5 عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی 382
4و1و6 بررسی وضع موجود 382
4و1و7 قلمرو پژوهش 382
4و1و8 بررسی کلی تحولات محله های حاشیه ای ) علل پیدایش و منشاٌ ( 383
4و1و9 مواد و روشها 383
4و1و10 فرضیه های پژوهش 383
4و1و11 روش تحقیق 383
4و1و12 تحلیل وضع موجود 384
4و1و13 آزمون فرضیه ها 384
4و1و14 فرضیه اول 384
4و1و15 فرضیه دوم 384
4و1و16 فرضیه سوم 385
4و1و17 نتیجه گیری و ارائه راهکارها 386
4و1و18 منابع و ماٌخذ 387

4-2 ) مدیریت شهری و ساماندهی سکونت گاهها ی غیر رسمی

4و2و1 چکیده 388
4و2و2 مقدمه 389
4و2و3 اهداف تحقیق 390
4و2و4 فرضیه ی تحقیق 390
4و2و5 روش تحقیق 391
4و2و6 پیشینه و رویکرد نظری تحقیق 392
4و2و7 تعاریف و مفاهیم 392
4و2و8 دیدگاه ها و نظریه ها 393
4و2و9 محدوده ی مورد مطالعه 397
4و2و10 ویژگی های اجتماعی – فرهنگی 400
4و2و11 ویژگی های اقتصادی 402
4و2و12 ویژگی های کالبدی 402
4و2و13 نحوه تملک زمین 404
4و2و14 عملکرد مدیریت شهری در کوی نه دره 404
4و2و15 آزمون فرضیه 412
4و2و16 نتیجه گیری 413
4و2و17 ارایه راهکارها 415
4و2و18 منابع 416

4-3 ) نقش توسعه پایدار شهری در توانمند سازی اسکان غیر رسمی و سیمای کالبد شهری نمونه مورد مطالعه : کوی ملاشیه اهواز

4و3و1 چکیده 419
4و3و2 مقدمه 419
4و3و3 بیان مساله 420
4و3و4 مبانی نظری پژوهش 420
4و3و5 اسکان غیر رسمی 420
4و3و6 توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی 421
4و3و7 توسعه پایدار شهری 421
4و3و8 روش شناسی تحقیق 421
4و3و9 ویژگی جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 421
4و3و10 سابقه شکل گیری و رشد کالبدی ملاشیه 422
4و3و11 وضعیت موجود کاربری اراضی ملاشیه 423
4و3و12 بافت موجود و کیفیت آن 424
4و3و13 نتیجه گیری و پیشنهادات 425
4و3و14 منابع 426

4-4 ) بررسی ویژگیها و پیامدهاي اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی شهري (نمونه موردي حصارك پایین کرج )

4و4و1 چکیده 428
4و4و2 مقدمه 428
4و4و3 مبانی نظري و پیشینه پژوهش 429
4و4و4 مواد و روشها 430
4و4و5 معرفی محدوده مورد مطالعه(حصارك پایین کرج) 430
4و4و6 روش پژوهش 430
4و4و7 روش تحلیل عاملی 431
4و4و8 یافته ها 431
4و4و9 مفروضات استفاده از تحلیل عاملی 432
4و4و10 محاسبه ماتریس همبستگی 432
4و4و11 استخراج عامل ها 433
4و4و12 چرخش عامل ها 434
4و4و13 نام گذاري عامل ها 434
4و4و14 بحث و نتیجه گیري 435
4و4و15 مراجع 435

4-5 ) اسکان غیر رسمی و مدیریت شهری

4و5و1 چکیده 437
4و5و2 مقدمه 438
4و5و3 بیان مساله 439
4و5و4 روش تحقیق 439
4و5و5 تعاریف و مفاهیم 440
4و5و6 مفهوم حاشیه نشینی یا اسکان غیر رسمی 440
4و5و7 بررسی سابقه حاشیه نشینی در ایران 440
4و5و8 حاشیه نشینی در ایران 442
4و5و9 چالش های مدیریت شهری 442
4و5و10 نقش مدیریت شهری در اسکان غیر رسمی 443
4و5و11 اقدامات مدیریت شهری در راستای اسکان غیر رسمی 444
4و5و12 جمع بندی و نتیجه گیری 445
4و5و13 منابع و ماخذ 445

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي اسكان غير رسمي

از پديده هاي عمده ناپايدار كننده شهري- به ويژه در شهر بجنورد – گونه اي شهرنشيني با مشكلات حاد موسوم به اسكان غيررسمي است. اسكان غيررسمي به سبب باز توليد فقر و گسترش آن به مخاطره انداختن محيط زيست و تحميل هزينه زياد براي حل مشكلات، تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعه شهري بوده و نيازمند تدابير ويژه اي براي ساماندهي وضعيت كنوني و جلوگيري از گسترش آن . در آينده است بدين منظور در تحقيق حاضر با شناخت مشكلات محلات داراي اسكان غيررسمي جهت اسكان مجدد آنان، پروژه هاي پيشنهاد شده كه ارزيابي اين پروژه ها از لحاظ محيط زيست بايستي در راستاي سياست ها و راهبردهاي تعيين شده باشد تا مشكلات محيط زيستي اين پروژه ها را به حداقل برساند

فهرست کامل فصل پنجم ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي اسكان غير رسمي

5-1 ) ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي اسكان غير رسمي محلات بجنورد و ارائه طرح كاهش پيامدهاي آن

5و1و1 چکیده 448
5و1و2 مقدمه 448
5و1و3 مواد و روش ها 448
5و1و4 اهداف ارزیابی محیط زیستی 449
5و1و5 جنبه های مختلف آثار منفی محیط زیستی پروژه ها 450
5و1و6 آلودگی آب و محیط 450
5و1و7 آلودگی هوا 450
5و1و8 آلودگی صوتی 451
5و1و9 تعاریف و مفاهیم 451
5و1و10 قوانین و مقررات ملی , ضوابط , استانداردها و معیارهای محیط زیستی 453
5و1و11 فهرست قوانین و مقررات موجود مرتبط با ارزیابی اثرات محیط زیستی 454
5و1و12 روشهای ارزیابی محیط زیستی 455
5و1و13 شاخص های ارزیابی محیط زیستی 455
5و1و14 نتایج و بحث 455
5و1و15 ارزیابی محیط زیستی (EIA)پروژها ی پیشنهادی 455
5و1و16 منابع 459

5-2 ) بررسی ویژگیها و پیامدهای اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی شهری نمونه موردی: حصارک پایین کرج

5و2و1 چکیده 461
5و2و2 مقدمه 461
5و2و3 بیان مسئله پژوهش 462
5و2و4 فرضیه و سوالهای تحقیق 463
5و2و5 فرضیه 463
5و2و6 اهمیت و ضرورت تحقیق 463
5و2و7 اهداف تحقیق 465
5و2و8 اهدف کلی 465
5و2و9 پیشینه موضوع در ایران 465
5و2و10 مباحث نظری 467
5و2و11 اسکان غیر رسمی 467
5و2و12 حاشیه نشینی 467
5و2و13 معرفی محدوده مورد مطالعه 468
5و2و14 روش تحقیق 470
5و2و15 یافته ها )تجزیه و تحلیل های حاصل از مشاهده و مصاحبه( 470
5و2و16 بحث و نتیجه گیری 471
5و2و17 روش تحلیل عاملی 471
5و2و18 مفروضات استفاده از تحلیل عاملی 474
5و2و19 نتیجه گیری 474
5و2و20 محاسبه ماتریس همبستگی 476
5و2و21 استخراج عامل ها 476
5و2و22 چرخش عامل ها 477
5و2و23 نام گذاری عامل ها 478
5و2و24 نتیجه گیری 480
5و2و25 پیشنهادات 481
5و2و26 منابع 482

5-3 ) ارزیابی آسیب پذیری سکونت گاههای حاشیه ای و غیر رسمی در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

5و3و1 چکیده 485
5و3و2 مقدمه 486
5و3و3 تعاریف و مفاهیم پایه 487
5و3و4 اسکان غیر رسمی 487
5و3و5 مدیریت بحران 487
5و3و6 بیان مساله 488
5و3و7 مواد و روشها 489
5و3و8 فضاهای باز 489
5و3و9 تراکم جمعیت 490
5و3و10 تراکم ساختمانی 490
5و3و11 مساحت قطعات 491
5و3و12 قدمت ساختمان ها 491
5و3و13 مصالح ساختمان 492
5و3و14 تهیه نقشه آسیب پذیری 492
5و3و15 نتیجه گیری 493
5و3و16 منابع 493

قسمت هایی از فصل ششم تأثیر سرمایه های اجتماعی در ساماندهی اسکان غیررسمی

محلات مسأله دار شهر کرمانشاه ،بخش هایی از شهر هستند که بنا به علل گوناگون از توسعه و نوسازي و بهسازي شهري عقب مانده اند و دچار نارسایی ها ومشکلاتی شده اند. در کرمانشاه 36 بافت مسأله دار تشخیص داده شده است که هریک از آنها به گونه اي داراي مشکلاتی می باشند که دربرخی از آنها این مشکلات حادتر می باشد. در میان تمام نقاط مسأله دار یاد شده، 26 مکان از آنها تنها جنبۀ نابسامانی شهري دارند و ساکنان آنها فقیر نیستند. این نقاط بیشتر نیازمند طرح هاي ساماندهی و بهسازي بافت و طرح هاي تفصیلی است. 13 محله ي دیگر آن داراي اسکان نامتعارف و فقیرنشین تشخیص داده شده است که گونه شناسی این محلات براساس پارامترهاي مؤثر در تشخیص آنها بوده است،که این پارامترها عبارتند از:
– وضعیت حقوقی و واقع بودن مکان مورد بررسی در درون یا بیرون از محدودة قانونی شهر.
– وضعیت شهرسازي،یعنی برخورداري از پروانه احداث بنا از سوي شهرداري.
– وضعیت زیرساخت هاي کالبدي و برخورداري نسبی یا عدم برخورداري از این خدمات.
– کیفیت برخورداري از زیرساخت ها، بدیهی است برخورداري از شبکه ها به تنهایی کافی نیست،بلکه کمیت و کیفیت خدمات رسانی شبکه هاي
آب وفاضلاب ودیگر شبکه ها نیز اهمیت زیادي دارد.
– سیماي محیط و وضعیت کالبدي محل شکل 2و 3 که مرتبط با برآیند ساختار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، شیوة زندگی، خدمات و زیرساخت ها نیزمی باشد.

فهرست کامل فصل ششم تأثیر سرمایه های اجتماعی در ساماندهی اسکان غیررسمی

6-1 ) تاثیر سرمایه های اجتماعی در ساماندهی اسکان غیر رسمی مطالعه موردی خط 4 حصار کرج (محلات عباس آباد و الموت حصار)

6و1و1 چکیده 496
6و1و2 مقدمه 497
6و1و3 روش تحقیق 498
6و1و4 جامعه آماری روش نمونه گیری 498
6و1و5 مبانی نظری 499
6و1و6 مهاجرت و حاشیه نشینی 499
6و1و7 اسکان غیر رسمی 501
6و1و8 سرمایه اجتماعی 501
6و1و9 سرمایه اجتماعی در جهان 502
6و1و10 گستردگی سرمایه اجتماعی 502
6و1و11 سرمایه های اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی 503
6و1و12 سرمایه کالبدی و کاهش آسیبهای اجتماعی 504
6و1و13 عناصر سرمایه اجتماعی 504
6و1و14 فواید سرمایه اجتماعی برای افراد و سازمانها 506
6و1و15 توانمند سازی 508
6و1و16 بحث و آزمون ها 508
6و1و17 تحلیل داده های پژوهش 508
6و1و18 نتیجه گیری و پیشنهادات 511
6و1و19 منابع 514

6-2 ) تحلیل فضایی اسکان غیر رسمی(مطالعه موردي: شهر کرمانشاه)

6و2و1 چکیده 517
6و2و2 مقدمه 518
6و2و3 اهمیت و ضرورت پژوهش 518
6و2و4 اهداف پژوهش 519
6و2و5 سوالات پژوهش 519
6و2و6 فرضیات پژوهش 519
6و2و7 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 519
6و2و8 ویژگی های کالبدی و اقتصادی و اجتماعی سکونت گاههای غیر رسمی 519
6و2و9 دیدگاه اکولوژیک 521
6و2و10 دیدگاه لیبرالی 521
6و2و11 دیدگاه فرهنگ فقر 521
6و2و12 مواد و روش ها 522
6و2و13 معرفی قلمرو مورد مطالعه 522
6و2و14 روش پژوهش 522
6و2و15 محله های مساله دار شهر کرمانشاه 523
6و2و16 یافته های پژوهش 524
6و2و17 یافته های توصیفی 525
6و2و18 آزمون فرض ها 525
6و2و19 نتیجه گیری 526
6و2و20 راهکارها 526
6و2و21 مراجع 527

6-3 ) تحلیل وضعیت اقتصادی ساکنان نواحی اسکان غیر رسمی (نمونه موردی پیرانشهر)

6و3و1 چکیده 529
6و3و2 مقدمه 529
6و3و3 روش تحقیق 529
6و3و4 اسکان غیر رسمی و مفهوم آن در ایران 529
6و3و5 اسکان های غیر رسمی 530
6و3و6 سکونتگاه غیر رسمی 530
6و3و7 تعریف اقتصاد 530
6و3و8 مختصات جغرافیایی 531
6و3و9 ( وجه تسمیه ) خانه یا پیرانشهر 531
6و3و10 اسکان غیر رسمی در پیرانشهر 531
6و3و11 شناسایی پتانسیل ها و تعیین حدود منطقی توسعه و گسترش شهر 533
6و3و12 پتانسیل های توسعه درون شهر 533
6و3و13 تعیین حدود منطقی گسترش شهر 533
6و3و14 پادگان های نظامی 533
6و3و15 ارتفاعات و شیب تند 533
6و3و16 مسیر خط گسل 534
6و3و17 اراضی باغی و کشاورزی 534
6و3و18 بزرگراه نقده , پیرانشهر , تمرجین 534
6و3و19 مسیر انتقال فشار برق 534
6و3و20 کارخانه قند و شهرک صنعتی 534
6و3و21 براورد کمبود در بخش مسکن و امکانات رفع آن 534
6و3و22 براورد کمبود های شهر در زمینه مسکن 534
6و3و23 مسائل و مشکلات اقتصادی و زمین 534
6و3و24 امکانات توسعه بخش مسکن 535
6و3و25 کمبود ها و نارسائی های تجهیزات شهری 536
6و3و26 امکانات رفع کمبودها و نارسایی های تجهیزات شهری 536
6و3و27 مشکلات و تنگناها 536
6و3و28 راهکارها و پیشنهادات 536
6و3و29 نتیجه گیری 536

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید