50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع مدیریت بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 700 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدیریت بحران سازمانی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش فرایند و مراحل مدیریت بحران شهری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مديريت بحران در حوادث طبیعی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش نقش فن آوري نوين اطلاعات در مديريت بحران بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش نقش مدیریت بحران و عوامل موثر بر آن بررسی شده است

نگرش سنتی به مدیریت بحر ان، براین باور بـود کـه مـدیریت بحـران یعنی فرونشاندن آتش؛ به این معنی که مدیران بحـران در انتظـار خـراب شدن امور می می نشینند و پس از بروز ویرانی، سعی کنند تا ضرر ناشی از خرابی محدود ها را سازند . ولی به تازگی نگرش نسبتبه ایـن واژه عـوض شده است .اخیر براساس معنای همـواره بایـد ، مجموعـه ای از طـرح هـا و برنامه های عملی بـرای مواجهـه بـا تحـولات احتمـالی آینـده در داخـل سازمان ها تنظیم شـود و مـدیران بایـد دربـاره اتفاقـات احتمـالی آینـده بیندیشند و آمادگی پیش رویارویی با وقایع بینـی نـشده را کـسب کننـد. بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت پـیشبینـی مـنظم و کـسب آمـادگی برای رویارویی با آن دسته از مـسائل داخلـی و خـارجی تأکیـد دارد کـه به طور جدی شهرت، سودآوری و یا حیات سازمان را تهدید می کنند . باید توجه داشت که مدیریت بحران با مدیریت روابط عمـومی متفـاوت اسـت . مدیر روابط عمومی برای خوب جلوه دادن سازمان ت می لاش کند در حالی که مدیر بحران سعی دارد تا در شـرایط دشـوار، سـازمان را در موقعیـت خوبی نگه دارد

قسمت هایی از فصل اول مدیریت بحران سازمانی

بحران ها موقعیت هایی هستند که کنترل آن ها مستلزم پاسخ دهی ساعت به ساعت در برابر مردم و مقامات می باشد چون بحران ها اغلب غیرمنتظره است، اطلاعات کافی درباره موضوع یافت نمی شود. چرا که در اغلب موارد، اطلاعات مناسب و حاضر و آماده در مجموعه ای مرتب و طبقه بندی شده و مطابق با ویژگی های وضعیت بحرانی در دسترس نیست. یک سامانه مدیریت بحران باید توانمندی های گوناگونی داشته باشد.به طور کلی می توان فناوری های ارتباطی مورد استفاده در بحران ها را به 1 دسته فناوری های رادیویی، ماهواره ای، اینترنتی و مخابراتی تقسیم کرد. هر یک از این فناوری ها، توانمندی های خاص خود را دارد و می توان در شرایط مختلف آن ها را در قالب ترکیبی استفاده کرد.قابل توجه است , اعلام وظایف و گروه بندی نیروهای امدادی و خدماتی قبل از اعزام به منطقه بحران زده از اهمیت زیادی برخوردار است و مانع سردر گمی نیروهای امدادی می شود با توجه به فراگیر شدن خدمات اینترنتی انجام این کار از طریق شبکه و اینترنت می تواند بر افزایش سرعت خدمات رسانی و امداد در منطقه تاثیر به سزایی داشته باشد و از سر در گمی و پراکنده کاری گروه های امدادی بکاهد. تاثیر مثبت استفاده از خدمات شبکه و ابزار دیجیتال در کاهش تلفات حوادث غیرمترقبه نظیر فاجعه ملی زلزله در شهرستان بم انکارناپذیر است .یکی از مهمترین و اساسی ترین نقش های دولت الکترونیک و مدیریت الکترونیکی , افزایش ضریب توانمندی در مدیریت بحران است.دولت در صورت استفاده صحیح و هدفمند از ابزار شبکه و اینترنت در بخش دولتی و اعمال مدیریت جامع و در عین حال دقیق و برنامه ریزی شده , می تواند با حضور موثر و کارآمدتر ، مقاطع بحرانی را که ممکن است در هر مکان و زمانی در کشور حادث شود , را پشت سر گذارد.

فهرست کامل فصل اول مدیریت بحران سازمانی

1-1 ) مدیریت بحران : رهیافتی استراتژیک

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مفهوم بحران 3
1.1.4 تعریف بحران 8
1.1.5 مدیریت بحران 9
1.1.6 نتیجه گیری 12
1.1.7 منابع وماخذ 14

1-2 ) مدریت بحران:چگونه بحران های زندگی مان را مدیرتی کنیم؟

1.2.1 خونسرد باشید 33
1.2.1.1 فورا کنترل خودر ابه دست بگیرید 34
1.2.1.2 نفس عمیق بکشید 35
1.2.1.3 دو دشمن بزرگ خود را بشناسید 35
1.2.1.4 گفتگوی درونی تان تعیین کننده احساسات شماست 36
1.2.1.5 قبل ا واکنش ،مشکل را بررسی کنید 38
1.2.1.6 به دنبال یک درس ارزشمند باشید 38
1.2.1.7 اقدامات مناسب درلحظه بحران 39
1.2.2 به توانیی هایتان اطمینان داشته باشید 41
1.2.2.1 شما میتوانید ازپس کارها برآیید 42
1.2.2.2 فرمول تشویق شکن 42
1.2.2.3 درمان نگرانی 43
1.2.2.4 اقدامات مناسب درلحظه بحران 44
1.2.3 شهامت حرکت رو به جلو را داشته باشید 45
1.2.3.1 همه می ترسند 46
1.2.3.2 آنچه که ازآ« واهمه دارید را انجام دهید 47
1.2.3.3 وارد حالت بحران شوید 48
1.2.3.4 بخش های دوگانه شهامت 48
1.2.3.5 اقدامات مناسب در لحظه بحران 49
1.2.4 حقایق را بیابید 51
1.2.4.1 حقایق دروغ نمیگویند 52
1.2.4.2 سوالاتی دقیق بپرسید 52
1.2.4.3 برای رسیدن به شفافیت بیشتر،عمیق تر جستجو کنید 54
1.2.4.4 ارتباط درمقابل علیت 55
1.2.4.5 اقدامات مناسب درلحظه بحران 55
1.2.5 کنترل شرایط رابه دست گیرید 57
1.2.5.1 متخصص بهبود اوضاع 58
1.2.5.2 100 درصد مسئولیت رابه عهده بگرید 59
1.2.5.3 با پنج مرحله اندوه مقابله کنید 59
1.2.5.4 سرعت بهبودی شما چقدر است؟ 61
1.2.5.5 همه اشتباه میکنند 62
1.2.5.6 اقدامات مناسب درلحظه بحران 63
1.2.6 جلوی ضرر و زیان ها را بگیرید 65
1.2.6.1 با علم به آنچه که درحال حاضر میدانید 66
1.2.6.2 سوالی که درمورد همه چیز باید پرسیده شود 67
1.2.6.3 کارتان را دوباره درآن سوی خیابان ازسربگیرید 68
1.2.6.4 اقدامات مناسب درلحظه بحران 69
1.2.7 بحران را مدیریت کنید 71
1.2.7.1 فورا مسئولیت رابه عهده بگیرید 72
1.2.7.2 پیشاپیش اندیشیدن را تمرین کنید 73
1.2.7.3 یک طرح احتیاطی ایجاد کنید 73
1.2.7.4 جلوی بحران های تکراری را بگیرید 74
1.2.7.5 اقدامات مناس درلحظه بحران 75
1.2.8 پیوسته درارتباط باشید 77
1.2.8.1 سریعا مشکلات مالی را حل کنید 78
1.2.8.2 خبرهای بد واقعا سریع پخش می شوند 79
1.2.8.3 یک سیاست مدیریتی رابه کار ببندید 79
1.2.8.4 در مسائل مالی سیاست،سوپرایز ممنوع را کار گیرید 80
1.2.8.5 صادق و وروراست باشید 81
1.2.8.6 جبهه کاری تانرا فرماندهی کنید 82
1.2.8.7 درصورت لزوم،برخورد جدی داشته باشید 82
1.2.8.8 اقدامات مناس درلحظه بحران 83
1.2.9 محدودیت هایتان را بشناسید 85
1.2.9.1 مانع اصلی را تعیین کنید 86
1.2.9.2 ابتدا یک تحلیل درونی به عمل آورید 87
1.2.9.3 بهانه یتان را بیازمایید 88
1.2.9.4 موانع بیرونی را شناسایی کنید 88
1.2.9.5 اقدامات مناسب در لحظه بحران 89
1.2.10 خلاقیت تان را رها سازید 91
1.2.10.1 پیامدهارا درنظرگ بگیرید 92
1.2.10.2 خلاقیت تان را باتمرین افزایش دهید 93
1.2.10.3 تفکرتان را سازمانی دهی کنید 94
1.2.10.4 راه حل صحیح را بیابید 95
1.2.10.5 مشکل را به طور ذهنی حل کنید 95
1.2.10.6 بی درنگ اقدام کنید 96
1.2.10.7 اقدامات مناسب در لحظه بحران 97
1.2.11 بربخش های نتیجه بخش تمرکز کنید 99
1.2.11.1 مهارت های اساسی شغل شما کدام است؟ 100
1.2.11.2 موفقیت شما ازتعداد معدودی از فعالیت های تان حاصل میشود 100
1.2.11.3 چگونه متفاوت وبهتر باشید؟ 101
1.2.11.4 از هسته مرکزی تان محافظت کنید 102
1.2.11.5 اقدامات مناسب درلحظه بحران 104
1.2.12 براولویت ها متمرکز شوید 105
1.2.12.1 روی کاغذ تفکر کنید 106
1.2.12.2 یک لیست تهیه کنید 107
1.2.12.3 کارتان را اولویت بندی کنید 108
1.2.12.4 اقدامات مناسب در لحظه بحران 110
1.2.13 ضد حمله 111
1.2.13.1 استراتژی1:هدفتان را مشخص کنید 112
1.2.13.2 استراتژی2:جسورانه عمل کنید 112
1.2.13.3 استراتژی3:منابع تان را متمرکزکنید 113
1.2.13.4 استراتژی4:انعطاف پذیر باشید 114
1.2.13.5 استراتژی5:تمامی اطلاعات موجود را جمع آوری کنید 114
1.2.13.6 استراتژی6:همه افراد را به کارگروهی وادارید 114
1.2.13.7 استراتژی7:شما مدیر هستید 115
1.2.13.8 اقدامات مناسب درلحظه بحران 116
1.2.14 گردش پولی ایجاد کنید 117
1.2.14.1 وقتی درآمدها به طور غیر منتظره ای کاهش می یابند 118
1.2.14.2 شرایط تان را به دقت تجزیه وتحلیل کنید 119
1.2.14.3 تقاضای مهلت کنید 120
1.2.14.4 همه جارا برای یافتن پول نقد جستجو کنید 121
1.2.14.5 اقدامات مناسب در لحظه بحران 122
1.2.15 به مشتریانتان اهمیت دهید 123
1.2.15.1 همواره حق بامشتری است 124
1.2.15.2 مشتریان حق انتخاب دارند 125
1.2.15.3 به مسائل اساسی روی آورید 126
1.2.15.4 بر بهترین مشتریانتان متمرکز شوید 126
1.2.15.5 فروش رو در رو را بیشتر کنید 127
1.2.15.6 به پرسش های مشتریان پاسخ دهید 128
1.2.15.7 پرسش اساسی وبنیادی فروش را مطرح کنید 128
1.2.15.8 اقدامات مناسب در لحظه بحران 129
1.2.16 فروش را بیشتر کنید 131
1.2.16.1 هیچ راه دیگری وجود ندارد 132
1.2.16.2 یک هنر ویک علم 133
1.2.16.3 برای انجام معاملات،به یک تمام کننده نیازمندید 134
1.2.16.4 روش 100 تماسی را به کارگیرید 134
1.2.16.5 به دنبال گرفتن سفارش باشید 136
1.2.16.6 به سراغ مشتریان خشنودتان بروید 136
1.2.16.7 به هر مشتری بیشتر بفروشید 137
1.2.16.8 همواره چیزهای بیشتری برای یادگرفتن وجود دارد 138
1.2.16.9 فروشتان رابه سرعت افزایش دهید 138
1.2.16.10 اقدامات مناسب درلحظه بحران 139
1.2.17 کارهارا ساده کنید 141
1.2.17.1 یک پرسش مهم 142
1.2.17.2 روش ده هدفی را به کارببندید 143
1.2.17.3 بی وقفه فعالیت کنید 144
1.2.17.4 20 میلیون دلارا در ذهن خود تصور کنید 144
1.2.17.5 چهارروش برای تغییر زندگی 145
1.2.17.6 کارهای غیرضروری را کنار بگذارید 146
1.2.17.7 وقت خودرا به نحوی متفاوت سپری کنید 146
1.2.17.8 نرخ ساعتی خودرا تعیین کنید 147
1.2.17.9 پیشاپیش برنامه ریزی کنید 148
1.2.17.10 ازهمه کارها دست بکشید 149
1.2.17.11 کارها را به ترتیب اولویت انجام دهید 149
1.2.17.12 اقدامات مناسب درلحظه بحران 150
1.2.18 انرژی تان را حفظ کنید 151
1.2.18.1 زیاد بخوابید 152
1.2.18.2 تجدید قواکنید 153
1.2.18.3 غذامنبع اصلی انرژی تان است 154
1.2.18.4 بسیار ورزش کنید 155
1.2.18.5 روزتان را درست آغاز کنید 156
1.2.18.6 اقدامات مناسب در لحظه بحران 157
1.2.19 ارتباط ر ابرقرار کنید 159
1.2.19.1 ازاین قدرت نامحدود استفاده کنید 160
1.2.19.2 به این قدرت اعتماد کنید 161
1.2.19.3 چشم هایتان را خوب باز کنید 162
1.2.19.4 به دنبال درس های ارزشمند باشید 163
1.2.19.5 به مراقبه بپردازید 163
1.2.19.6 قانون جذب را به کار بیندازید 164
1.2.19.7 اقدامات مناسب درلحظه بحران 165
1.2.20 قدرت روحی،تعیین کننده شکست یا پیروزی 167
1.2.20.1 همه به شما چشم دوخته اند 168
1.2.20.2 بارارزش ترین دارایی خودرا بشناسید 169
1.2.20.3 مقابل چالش ها بایستید 169
1.2.20.4 بحران را آرام کنید 170
1.2.20.5 به راه حل بیندیشید 171
1.2.20.6 امتحان را پیشت سربگذارید 172
1.2.20.7 عبور ازموانع یاگیرکردن درپشت آنها 172
1.2.20.8 اقدامات مناسب درلحظه بحران 173
1.2.21 همه راهکارها را با هم اعمال کنید 175

1-3 ) مدیریت بحران

1.3.1 چکیده 185
1.3.2 مقدمه 185
1.3.3 تعریف بحران 186
1.3.4 انواع بحران 186
1.3.5 مدیریت بحران 187
1.3.6 فرآیند مدیریت بحران 188
1.3.7 اثربخشی مدیریت بحران 189
1.3.8 نقش روابط عمومی درمدیریت بحران 190
1.3.9 روشهای رایج سیتسم های اطلاعاتی برای پیش بینی بحران 191
1.3.10 نتیجه گیری وپیشنهادات 192
1.3.11 منابع 192

1-4 ) مدیریت بحران

1.4.1 خلاصه 194
1.4.2 مقدمه 195
1.4.3 چکیده 195
1.4.4 مدیریت بحران 196
1.4.5 تعریف بحران 196
1.4.6 منشا بحران ها 197
1.4.7 سطوح بحران 197
1.4.8 مدیریت بحران ومدیریت شهری 198
1.4.9 وظایف مدیران بحران 198
1.4.10 ویژگی های یازده گانه مدیریت بحران 198
1.4.11 آموزش گام اول در مقابله با بحران 199
1.4.12 وضع مدیریت بحران درایران 199
1.4.13 اتاق بحران 200
1.4.14 ویژگی های اتاق بحران 200
1.4.15 نتیجه 200
1.4.16 منابع 200

1-5 ) مدیریت بحران در سازمان

1.5.1 چکیده 203
1.5.2 مقدمه 203
1.5.3 تعریف بحران ومدیریت بحران 204
1.5.4 بحران 204
1.5.5 مدیریت بحران 204
1.5.6 تعریف بحران سازمانی 205
1.5.7 نقش اطلاعات در مدیریت بحران 205
1.5.8 بحران وشرایط بحرانی 206
1.5.9 ویژگی هاي بحران 206
1.5.10 نتيجهگيري 206
1.5.11 منابع 207

1-6 ) مدیریت بحران سازمانی

1.6.1 چکیده 208
1.6.2 مقدمه 208
1.6.3 تعریف بحران سازمانی 208
1.6.4 انواع بحران 208
1.6.5 مدیریت بحران 209
1.6.6 ضرورت مدیریت بحران 210
1.6.7 مدلهای مدیریت بحران 210
1.6.8 نتیجه یگری 211
1.6.9 منابع 211

1-7 ) مدیریت بحران سازمانی

1.7.1 چکیده 212
1.7.2 مقدمه 212
1.7.3 تعريف بحران – فاجعه – اضطرار 212
1.7.4 نقش مديريت بحران 213
1.7.5 تعريف بحران سازماني 213
1.7.6 مدلهای مدیریت بحران 214
1.7.7 فرایند مدیریت بحران 214
1.7.8 مراحل مدیریت بحران 215
1.7.9 برنامه ریزی جهت بحران 215
1.7.10 طبقه بندی بحران ها 215
1.7.11 مدیریت بحران وسازمان ها 215
1.7.12 پیشگیری قبل از بحران 216
1.7.13 آسیب شناسی رفع بحران ها 217
1.7.14 نتیجه گیری 217
1.7.15 فهرست منابع 217

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم فرایند و مراحل مدیریت بحران شهری

بحران واقعهء پيش بيني نشده اي است كه به دليل اضطرار و فوريت آن ، بايد مورد توجه فوري قرارگيرد ؛ زيرا عدم توجه و همچنين رسيدگي نكردن بلافاصله به آن ، به وخيم تر شدنش مي افزايد.
در اين زمينه ، مديريت بحران عبارت است از؛ساختار تصميمات سياسي واداري و همچنين فعاليت هاي عملي كه به مراحل مختلف بحران در تمامي مقاطع مربوط مي شود و هدف مديريت بحران نيز ، كليه فعاليت هاي مربوط به بحران را در برمي گيرد. اين فعاليت ها به قدري كلي اند كه هيچ كس مشخصي مسئوليت كل آن را برعهده ندارد.
اهداف مديريت بحران عبارتند از :
– كاهش زيا ن هاي بالقوه خطرها .
– واكنش مطئمن و مساعدت مناسب به آسيب ديدگان درزمانهاي اضطراري .
– ترميم سريع و مناسب ويراني ها .
بنايراين همه سازمان ها و نهادها و حتي همهء مردم ، هريك به نوعي در سيستم مديريت بحران موثرند و هيچ سازمان ، نهاد ويا هيچ فردي نيست كه از او سلب مسئوليت شود

فهرست کامل فصل دوم فرایند و مراحل مدیریت بحران شهری

2-1) فرآیند ومراحل مدیریت بحران شهری

2.1.1 چکیده 219
2.1.2 مقدمه 219
2.1.3 طرح مساله 219
2.1.4 اهمیت وضرورت مدیریت بحران شهری 221
2.1.5 اهداف مدیریت بحران شهری 222
2.1.6 تاریخچه مدیریت بحران وبحران های شهری 222
2.1.7 روش تحقیق 223
2.1.8 مبانی نظری تحقیق 224
2.1.9 بحران 224
2.1.10 مدیریت بحران 224
2.1.11 شهر ومدیریت بحران های شهری 225
2.1.12 تخریب های ناشی از بحران 227
2.1.13 تخریب های مصنوعی شهر 227
2.1.14 تخریب ناشی از ساخت کالبدی شهر 227
2.1.15 بازگشت به وضعیت عادی 228
2.1.16 تخریب ناشی از بافت شهر 228
2.1.17 امکان خدمات رسانی 228
2.1.18 امکان تخلیه 228
2.1.19 تخریب ناشی از شبکه ارتباطات 228
2.1.20 امکان به مخاطره انداختن 228
2.1.21 شاخص های ترکیبی 228
2.1.22 امکانات سیستم 228
2.1.23 مراحل مدیریت بحران های شهری 229
2.1.24 مدیریت بحران قبل از وقوع 229
2.1.25 پیشگیری 229
2.1.26 مرحله پیش بینی والعام خطر 229
2.1.27 آمادگی 230
2.1.28 ارزیابی از آسیب پذیری 231
2.1.29 پاسخگویی 232
2.1.30 مدیریت بحران درحین وقوع 232
2.1.31 بخش بهبود وبازسازی 233
2.1.32 مدیرتی بحران پس از وقوع 233
2.1.33 مبانی اجرایی 233
2.1.34 نیازها 233
2.1.35 مواجه با پیامدهای بحران 234
2.1.36 نتیجه گیری وپیشنهاد 234
2.1.37 منابع 235

2-2) مدل سيستم لجستيك مديريت بحران

2.2.1 چکیده 237
2.2.2 مقدمه 237
2.2.3 مفهوم لجستيك 238
2.2.4 نقش و جايگاه لجستيك در مديريت بحران 239
2.2.5 ويژگي هاي سيستم لجستيك بحران 240
2.2.6 پويايي 240
2.2.7 انعطاف پذيري 241
2.2.8 يكپارچگي 242
2.2.9 انطباق پذيري 242
2.2.10 آمادگي 243
2.2.11 قابليت تداوم و استمرار پشتيباني 243
2.2.12 سرعت عمل 243
2.2.13 واكنش پذيري 244
2.2.14 اجزاء سيستم لجستيك بحران 244
2.2.15 مدل مفهومي سيستم لجستيك بحران 247
2.2.16 نتيجه گيري 248
2.2.17 مراجع وماخذ 248

2-3) مديريت بحران با استفاده از سيستم مديريت شناور

2.3.1 چکیده مقاله 249
2.3.2 مديريت شناور (جزيره اي ) و نقش آن در مديريت بحران 250
2.3.3 توان محدود دولت در ارائه خدمات به جامعه آسيب ديده 250
2.3.4 توان بالا اما بلقوه جامعه مدني 250
2.3.5 توان مكمل بخش خصوصي در ياري رساندن به دولت 251
2.3.6 نتيجه گيري 253
2.3.7 منابع و ماخذ 254

2-4) مديريت بحران در بيوتروريسم

2.4.1 چکیده 255
2.4.2 مقدمه 256
2.4.3 مديريت بحران 256
2.4.4 بيوتروريسم چيست ؟ 256
2.4.5 پيش بيني بحران 257
2.4.6 مواجه با بحران 257
2.4.7 سيستم هاي نظارت بر بيماريها 257
2.4.8 اقدامات بعد از وقوع بحران 258
2.4.9 نتيجه گيري 259
2.4.10 منابع 259

2-5) مدیریت بحران درحوزه ترافیک

2.5.1 خلاصه 260
2.5.2 مقدمه 261
2.5.3 مواد و روش 265
2.5.4 یافته ها وبحث 265
2.5.5 بحران های ترافیکی درهنگام زلزله 266
2.5.6 پیشنهادات وراه های مواجهه با بحران های ترافیکی 268
2.5.7 رفتار رانندگان دراستفاده از شبکه بعداز زلزله 269
2.5.8 منابع 273

2-6) مدیریت بحران شهری

2.6.1 چکیده 274
2.6.2 مقدمه 274
2.6.3 مدیریت بحران 274
2.6.4 آمادگی برای بحران زلزله 275
2.6.5 نتیجه گیری 276
2.6.6 منابع 276

2-7) مديريت بحران و نقش سازمانهاي غير دولتي

2.7.1 چکیده 278
2.7.2 بحران و مديريت بحران 279
2.7.3 بحران 281
2.7.4 مديريت بحران 282
2.7.5 تقسيم بندي مديريت بحران 283
2.7.6 جايگاه برنامه ريزي در چرخه مديريت بحران 284
2.7.7 طراحي و اجراي برنامه 285
2.7.8 الگوي برنامه ريزي براي مقابله با بحران ناشي از زلزله 285
2.7.9 شناخت موانع و كمكهاي محيطي و سازمان موجود براي مقابله 286
2.7.10 روند برنامه ريزي براي دستيابي به طرح جامع مديريت بحران 286
2.7.11 فعاليتها و ريز فعاليتهاي مديريتي شرح خدمات و خط مشي هاي اجرايي مدييريت بحران 286
2.7.12 ابعاد مديريت بحران در زلزله شهر بم 287
2.7.13 نقاط قوت 287
2.7.14 نقاط ضعف 288
2.7.15 تعريف بحران 290
2.7.16 ابعاد بحران 291
2.7.17 نقش ارتباطات در شرايط بحران 292
2.7.18 تجهيزات داخل اتاق بحران ستادي 292
2.7.19 تعریف بحران 292
2.7.20 خودرو ارتباطات 293
2.7.21 سيستم هاي ارتباطي خودرو ارتباطات 294
2.7.22 خودرو ارتباطات در شرايط بحران 297
2.7.23 تجهيزات داخل خودرو 297
2.7.24 سازمانهاي غيردولتي 300
2.7.25 تعريف بحران و مديريت بحران 302
2.7.26 افزايش منابع 302
2.7.27 كاهش نيازها 303
2.7.28 جابجايي تكيه گاه 303
2.7.29 مديريت بحران سنتي در ايران 303
2.7.30 بحرانهاي پس از زلزله در ايران 304
2.7.31 نظام ساخت و ساز كشور 305
2.7.32 نقش سازمانهاي غيردولتي 306
2.7.33 نقش سازمانهاي غير دولتي در افزايش منابع 306
2.7.34 نقش سازمانهاي غير دولتي در كاهش نيازها 307
2.7.35 نقش سازمانهاي غير دولتي در فرماندهي بحران 307
2.7.36 بحث و نتيجه گيري 308
2.7.37 منابع و مراجع 309

2-8) مکانيابي و مديريت موجودي مراکز مديريت بحران

2.8.1 چکیده 310
2.8.2 مقدمه 310
2.8.3 معرفي مدل 312
2.8.4 فرضيات، پارامترها و متغيرهاي مدل 313
2.8.5 فرضیات تحقیق 313
2.8.6 پارامترهاي مدل 314
2.8.7 متغيرهاي مدل 315
2.8.8 مدلسازي 315
2.8.9 حالت آزاد صفر 315
2.8.10 حالت آزاد توسعهاي 317
2.8.11 حالت محدود صفر 318
2.8.12 حالت محدود توسعهاي 319
2.8.13 تعيين موجودي قبل از وقوع بحران 320
2.8.14 نحوه سفارشدهي پس از وقوع بحران 321
2.8.15 جمعبندي 324
2.8.16 منابع 324

2-9) نقش طراحی معمارانه پناهگاه هاي اضطراري در مدیریت بحران

2.9.1 خلاصه 326
2.9.2 مقدمه 326
2.9.3 اهداف 327
2.9.4 مدیریت بحران چیست؟ 327
2.9.5 فرآیند مدیریت بحران 327
2.9.6 پناهگاه اضطراري یا اسکان موقت 328
2.9.7 نقش سرپناه اضطراري 328
2.9.8 فضاهاي اردوگاهی 329
2.9.9 تمایلات سکونتی بازماندگان 329
2.9.10 اسکان موقت و خصوصیات آن 329
2.9.11 اسکان موقت و مشکلات 330
2.9.12 طراحی معماري پناهگاه اضطراري 330
2.9.13 سافت شلتر 330
2.9.14 پناهگاه متابولیستی 331
2.9.15 بیمارستان قابل حمل 332
2.9.16 طراحی و برنامه ریزي شهري چیست؟ 333
2.9.17 اثرات زلزله بر شهر و شیوه ي کاهش اثرات ان : 333
2.9.18 فضاهاي باز شهري 333
2.9.19 مکان یابی فضایی مناسب اسکان در فضا هاي شهري 334
2.9.20 مدل آسیب پذیری فیزیکی 334
2.9.21 ارزیابی تلفات انسانی 334
2.9.22 ارزیابی خطر جغرافیایی 334
2.9.23 GIS درمدیریت بحران 334
2.9.24 سیستم های GIS 335
2.9.25 فضاهای چند عملکردی 335
2.9.26 سوله هاي ورزشی 335
2.9.27 حمل و نقل هوایی بیماران 335
2.9.28 انواع آمبولانسهاي هوایی 335
2.9.29 مزایاي انتقال هوایی 335
2.9.30 معایب و محدودیتهاي انتقال هوایی 336
2.9.31 انواع مأموریتهاي آمبولانسهاي هوایی 336
2.9.32 نکات ضروري در مورد باند فرود بالگردها 336
2.9.33 اصول کاربری HEMS 336
2.9.34 تجزیه و تحلیل بحران هاي گذشته 337
2.9.35 نتیجه گیري 337
2.9.36 جمع بندي نهایی 338
2.9.37 مراجع 340

2-10) نقش و جايگاه لجستيك در مديريت بحران

2.10.1 چکیده 342
2.10.2 مقدمه 343
2.10.3 تعاريف و مفاهيم 344
2.10.4 چگونه مديريت بحران را مديريت كنيم 344
2.10.5 چرخه مديريت بحران 345
2.10.6 برنامه ريزي مقابله با بحران 346
2.10.7 نكات مهم در مديريت بحران 349
2.10.8 تحول در لجستيك بحران 351
2.10.9 پارامترهاي مهم در لجستيك بحران 351
2.10.10 برنامه ريزي در لجستيك بحران 351
2.10.11 اهداف آرماني تحول در لجستيك بحران 352
2.10.12 نتايج تحول در لجستيك بحران 352
2.10.13 جنبه هاي مختلف لجستيك حوادث غير مترقبه 353
2.10.14 چرخه عمليات لجستيكي حوادث غير مترقبه 354
2.10.15 وظايف لجستيكي در حوادث غير مترقبه 354
2.10.16 بررسي تحليلي عوامل امدادي خصوصاً لجستيك نيروهاي مسلح در بحرانهاي ناشي از زلزله 354
2.10.17 نتيجه گيري و پيشنهادات 360
2.10.18 منابع وماخذ 361

2-11) الزامات مدیریت بحران درمدیریت شهری

2.11.1 چکیده 363
2.11.2 مقدمه 363
2.11.3 مدیریت دانش وآموزش 364
2.11.4 کاهش عوامل اصلی خطر در زلزله 365
2.11.5 آمادگی جهت واکنش وبازسازی پس ازوقوع زلزله 372
2.11.6 قانون گذاری وسیاستگذاری 373
2.11.7 شناسائی خطرات،ارزیابی وهشدار زودهنگام 373
2.11.8 نتیجه گیری 374
2.11.9 مراجع 374

2-12) چالش هاي اساسي مديريت بحران درايران وجهان
2-13) سازماندی ساختمان های قابل استفاده در مدیریت بحران

2.13.1 چکیده 384
2.13.2 تشیکل ستاد طراحی وسازمان دهی 385
2.13.3 شناسایی ساخمتمان های ایمن 385
2.13.4 تعیین کاربری های مناسب بامدیریت بحران رابرای ساختمان های شناسایی شده 385
2.13.5 سازماندهی وتعیین دسترسی های سواره به ساختمان های شناسایی شده 385
2.13.6 تهیه نقشه های مورد نیاز برای مدیریت بحران 386

2-14) سازوكار هماهنگي در مديريت بحران

2.14.1 خلاصه مقاله 387
2.14.2 ABSTRACT 388
2.14.3 مقدمه 389
2.14.4 مديريت بحران 390
2.14.5 پيشنهاد هاي اجرايي ، اقدامات تسكيني 396
2.14.6 پيشنهاد هايي در خصوص گسترش نقش مردم در برنامه ريزي مديريت بلايا در مراحل پيش از بحران ، هنگام بحران و پس از بحران 398
2.14.7 فهرست منابع 401

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مديريت بحران در حوادث طبیعی

زلزله يكي از هولناكترين پديدههاي طبيعي سطح سياره زمين است كه هر از چند گـاهي جـان و مـال جمعـي از انسـانهـا را بـه مخاطره مياندازد. كشور ما در كمربند لرزه خيز آلپ- هيماليا قرار دارد. موقعيت جغرافيايي ايران زمين سبب شده است مردم ما در تمام طول تاريخ از پديده مذكور آسيبهاي جدي را تجربه كنند. اما هيچ وقت از اين موضوع آنطور كه بايد و شايد درس نگرفتهاند. آنچـه زلزلـه را بـه يك رخداد كشنده و ترسناك تبديل ميكند عدم استحكام سازهها و فروريزش آوار ناشي از تخريب بناهاست نـه صـرفاً پديـده زمـين لـرزه. بنابراين اگر ساخت و سازها به خوبي مديريت شوند، سازهها در مكانهاي مناسب استقرار يافته و اصول مهندسي زلزلـه در سـاخت و سـازها رعايت گردد. خسارتهاي ناشي از اين پديده طبيعي به حداقل . ميرسد زمين لرزه احتمالي شهر تهران به دلايل متعددي ميتواند به شدت خطرناك و فاجعهبار باشد زيـرا مركـز اصـلي مـديريت كشـور و نيمي از سرمايهها و مراكز اقتصاد كشور با حدود 10تا 12ميليون جمعيت ايران در اين شهر مستقر است. بعلاوه مخروط افكنههاي البرز كه شهر بر روي آن استقرار يافته در زير توسط گسلهاي جوان و فعال احاطه شده و در سطح نيز با مواد شوينده چربـيهـا، بـالا آمـدن سـطح آبهاي زيرزميني و عوامل ديگر صابوني ، لغزنده و ناپايدار گشتهاند. اين مقاله با عنايت به روش اسنادي و تحليلي به چگونگي مـديريت ايـن پديده مهم اشاره دارد

فهرست کامل فصل سوم مديريت بحران در حوادث طبیعی

3-1 ) تحليل مديريت ريسك و بحران مخاطرات محيطي وطبيعي استان لرستان

3.1.1 چکیده 402
3.1.2 مقدمه 403
3.1.3 منطقه مورد مطالعه 406
3.1.4 مواد و روشها 407
3.1.5 تکنیک SWOT 407
3.1.6 تجزيه و تحليل عوامل موثر بر مديريت ريسك وبحران مخاطرات محيطي استان لرستان 408
3.1.7 تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري استان لرستان 414
3.1.8 اولويت بندي استراتژيها 417
3.1.9 نتيجهگيري 419
3.1.10 منابع و ماخذ 420

3-2 ) سازماندهی ارکان مدیریت بحران در زلزله تهران

3.2.1 مقدمه 422
3.2.2 مدیریت بحران 423
3.2.3 تعریف مدیریت بحران 423
3.2.4 دستورالعملهای مدیریتی ستاد بحران 424
3.2.5 آموزش عمومی 427
3.2.6 آموزش موارد مربوط به زلزله 427
3.2.7 مدیریت بحران در تهران 428
3.2.8 تهران، ابر شهر نازک اندام 429
3.2.9 نتیجه گیری 430

3-3 ) مدیریت بحران ترافیک حین وقوع زلزله

3.3.1 چکیده 432
3.3.2 مقدمه 433
3.3.3 طراحی شاهراه های حیاتی باتوجه به دسته بندی بزرگراه ها،خیابان ها وسازه های متصل کننده بعداز وقوع زلزله 434
3.3.4 تعیین پایگاه های کمک رسانی مردمی واسکان موقت درسطح شهر 434
3.3.5 ترمیم یا پاکسازی خیابانها واحداث سازه های موقت ارتباطی برای ایجاد شبکه پیوسته 435
3.3.6 کنترل و نظارت برشبکه راه ها 437
3.3.7 تقسیم بندی وسایل نقلیه 437
3.3.8 مراحل مدیریت شریان های حیاتی درزمان بحران 438
3.3.9 نتایج 439
3.3.10 منابع 440

3-4 ) مدیریت بحران در نشست های ساختمانی

3.4.1 چکیده 441
3.4.2 ABSTRACT 441
3.4.3 مقدمه 442
3.4.4 مدیریت بحران 442
3.4.5 پی شگیری 443
3.4.6 طر حهای پی شگیری از مخاطرات طبیعی 443
3.4.7 روش ژئوتکنیک 444
3.4.8 نحو هی انجام مطالعات ژئوتکنیک 444
3.4.9 رد هبندی ژئوتکنیکی ساختمان و میزان نشست و گودبرداری مجاز 445
3.4.10 نشس تهای ساختمان در شهر تهران 446
3.4.11 بررس یهای ژئوتکنیکی در شهر تهران 447
3.4.12 آسی بشناسی بررس یهای ژئوتکنیکی در تهران 449
3.4.13 بررسی نشست و تخریب ساختمان در مناطق شهر تهران 449
3.4.14 نتیج هگیری 451
3.4.15 منابع 451

3-5 ) مديريت بحران سيل شهري

3.5.1 چکیده 452
3.5.2 مقدمه 453
3.5.3 ريسك سيل شهري 455
3.5.4 يكپارچگي مديريت ريسك سيل در مناطق شهري 456
3.5.5 چارچوب مفهومي براي مديريت ريسك سيل شهري 458
3.5.6 هماهنگي نهادها 459
3.5.7 مشاركت ذينفعان 459
3.5.8 نتيجه گيري و پيشنهادات 460
3.5.9 مراجع تحقيق 461

3-6 ) مديريت جامع بحران خشكسالي

3.6.1 چکیده 463
3.6.2 مقدمه 463
3.6.3 خشكسالي هواشناسي 465
3.6.4 شرح اقدامات انجام گرفته درخصوص خشكسالي هواشناسي 465
3.6.5 خشكسالي كشاورزي 466
3.6.6 شرح اقدامات انجام گرفته درخصوص خشكسالي كشاورزي 467
3.6.7 خشكسالي هيدرولوژي 468
3.6.8 شرح اقدامات انجام گرفته درمورد خشكسالي هيدرولوژي 469
3.6.9 خشكسالي اقتصادي–اجتماعي 470
3.6.10 شرح اقدامات انجام گرفته درخصوص خشكسالي اقتصادي –اجتماعي 471
3.6.11 مديريت بحران ومديريت ريسك 471
3.6.12 نمونه اي از مديريت اعتبارات خشكسالي در ستاد حوادث استانداري 472
3.6.13 نتيجه گيري 472
3.6.14 منابع 475

3-7 ) نقش حمل و نقل در مدیریت بحران و سوانح طبیعی

3.7.1 چکیده 476
3.7.2 مقدمه 476
3.7.3 سوانح طبیعی و حمل و نقل 477
3.7.4 ضرورت مدیریت حمل و نقل در سوانح 478
3.7.5 نقش حمل و نقل در مدیریت بحران 479
3.7.6 عوامل موثر بر مدیریت بحران و سوانح 480
3.7.7 نتیجهگیري 481
3.7.8 مراجع 482

3-8 ) نقش مدیریت بحران در سیلاب های شهری

3.8.1 چکیده 483
3.8.2 مقدمه 484
3.8.3 روش تحقیق 484
3.8.4 تعریف بحران و مدیریت بحران 484
3.8.5 مدیریت بحران سنتی در ایران 485
3.8.6 سیل گیری شهرها 486
3.8.7 عوامل ایجاد سیل ها 486
3.8.8 روشهای کاهش خسارات ناشی از سیلابهای شهری 487
3.8.9 خسارات ناشی از سیلابهادر محدوده شهری 487
3.8.10 مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی در شهرها 488
3.8.11 مدیریت قبل از وقوع سیل 489
3.8.12 مدیرت حین وقوع سیل 489
3.8.13 مدیریت بعد از وقوع سیل 490
3.8.14 نتیجه گیری 490
3.8.15 منابع و مآخذ 490

3-9 ) MOBILE GIS درخدمد مدیریت بحران زلزله شهرها

3.9.1 چکیده 492
3.9.2 مقدمه 493
3.9.3 سیتسم های اطلاعاتی مدیریت 493
3.9.4 سیستم اطلاعات جغرافیایی 494
3.9.5 مدیریت بحران زلزله 494
3.9.6 سیستم تعیین موقعیت جهانی 494
3.9.7 MOBILE GIS 495
3.9.8 عملیا تجستجو ونجات پس از بحران زلزله با GPS 495
3.9.9 تاثیر شرایط حاکم برمحیط درتصمیم گیری 497
3.9.10 استفاده از GIS برای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان 498
3.9.11 نتیجه گیری 498
3.9.12 پیشنهادات 499
3.9.13 منابع 501

3-10 ) احتمال خطر زلزله در تهران، بحران مديريت يا مديريت بحران

3.10.1 چکیده 502
3.10.2 ABSTRACT 503
3.10.3 مقدمه 503
3.10.4 لرزه خيزي تهران 507
3.10.5 چه بايد كرد؟ 509
3.10.6 پيشنهادات 510
3.10.7 منابع 512
3.10.8 پیوست ها 514

3-11 ) بررسي اثرات زيست محيطي توريسم از ديدگاه مديريت بحران

3.11.1 چکیده 517
3.11.2 مقدمه 518
3.11.3. توريسم 518
3.11.4 انواع توريسم 519
3.11.5 توريسم و اثرات زيست محيطي آن 520
3.11.6 مديريت سانحه و بحران 523
3.11.7 مديريت بحران گردشگري 523
3.11.8 نتيجه گيري 526
3.11.9 منابع 527

قسمت هایی از فصل چهارم نقش فن آوري نوين اطلاعات در مديريت بحران

امكان وقوع حوادث غير مترقبه در هر زمان و مكاني وجود دارد و سالانه موجب مرگ هزاران نفر در جهان مي شود . كشور مـا ايران نيز به دليل قرار گرفتن بر روي كمربند زلزله ، شرايط نا مناسب جوي ، تخريب منابع طبيعي و … جـزو ده كـشور حادثـه خيز جهان محسوب مي گردد .
در ده سال گذشته در كشور شاهد حوادث غير مترقبه بسياري بوديم كه گاه برخي از آنان ماننـد زلزلـه بـم فاجعـه اي بـشري محسوب مي شد . با توجه به شرايط موجود ، اين نياز احساس مي گردد تا كليه سازمانهاي دولتي و غير دولتي جهت برخورد و مديريت حوادث غير مترقبه آمادگي لازم را داشته باشند .امروزه فن آوري نوين اطلاعات جايگاه مناسبي در زمينه مديريت بحران و حوادث غير مترقبه كسب نموده و مـي توانـد كمـك شاياني در كاهش هزينه ها و خسارات و اطلاع رساني مناسب در زمان وقوع بحران و حوداث غير مترقبه نمايد . كنترل بحران و كسب تصميمات صحيح بدون اطلاع دقيق از ميزان خسارات و وضعيت منطقه حادثه ديده ، امكان پذير نبـوده و گاه مشاهده مي شود كه اخذ تصميمات بدون آگاهي موجب افزايش تلفات و خسارات شده و لطمات جبران ناپذيري برجـاي مي گذارد .
نتايج حاصل از پژوهش بيانگر استفاده گسترده از فن آوري نوين اطلاعات در حوادث غير مترقبه در كشورهاي توسـعه يافتـه ( نظير فن آوري مورد استفاده آمريكا در طوفان كاترينا) و عدم استفاده فن آوري مذكور در كشور هاي در حـال توسـعه ( نظيـر زلزله كشمير) و نقش به سزاي آن در زمينه اطلاع رساني و كنترل بحران مي باشد كه موجب مي گردد هزينه هاي و لطمـات ناشي از بحران به حد قابل محسوسي كاسته شود .

فهرست کامل فصل چهارم نقش فن آوري نوين اطلاعات در مديريت بحران

4-1 ) نقش فن آوري نوين اطلاعات در مديريت بحران و حوادث غير مترقبه

4.1.1 چكيده مقاله 529
4.1.2 مقدمه 529
4.1.3 متدولوژي تحقيق 530
4.1.4 بحث و بررسي 530
4.1.5 نقش فن آوري نوين اطلاعات در زمينه درمان 532
4.1.6 نقش فن آوري نوين اطلاعات در اطلاع رساني 533
4.1.7 نقش فن آوري نوين اطلاعات در زمينه پشتيباني 533
4.1.8 نقش فن آوري نوين اطلاعات در زمينه اطلاعات مديران 534
4.1.9 نتيجه 534
4.1.10 منابع 534

4-2 ) نقش فناوري اطلاعات وارتباطات در مديريت بحران

4.2.1 مقدمه 535
4.2.2 بحث ونتيجه گيري 535

4-3 ) GIS مدیریت بحران

4.3.1 چکیده مقاله 536
4.3.2 مقدمه 536
4.3.3 بحران ومدیریت بحران 538
4.3.4 عملکرد GIS میدرتی بحران درمدیریت بحران 541
4.3.5 نمونه 542
4.3.6 نتیجه گیری 544

4-4 ) فناوری اطلاعات وارتباطات در راستای مدیریت بحران

4.4.1 خلاصه 547
4.4.2 مقدمه 547
4.4.3 بحران چيست ؟ 548
4.4.4 انواع بحران 548
4.4.5 ویژگي های بحران 548
4.4.6 مدیریت بحران 549
4.4.7 تاریخچه مدیریت بحران 549
4.4.8 نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در مدیریت بحران 549
4.4.9 مروری بر انواع سيستمهای اطلاعات مدیریت 550
4.4.10 نقش اطلاعات در مدیریت بحران 552
4.4.11 کاربرد سيستم های اطلاعاتي در مراحل مدیریت بحران 552
4.4.12 نقش فناوری ارتباطات 553
4.4.13 آشنایي با نرم افزارهای مدیریت بحران 554
4.4.14 نتيجهگيری 558
4.4.15 نتیجه گیری 559

4-5 ) نرم افزار مديريت بحران مبتني بر GIS

4.5.1 چکیده 560
4.5.2 مقدمه 561
4.5.3 ملاحظات کلی درانتخاب یک GIS تحیل خطر زلزله 561
4.5.4 خصوصیات GIS کامل برای تحلیل خطر زلزله 562
4.5.5 کاربردهای GIS برای زلزله 563
4.5.6 معرفی نرم افزار ECM 563
4.5.7 قابليت هاي نرم افزار 563
4.5.8 بحث و نتيجه گيري 569
4.5.9 منابع 570
4.5.10 SUMMARY 571

4-6 ) نقش داده کاوی GIS درمدیریت بحران

4.6.1 چکیده 572
4.6.2 مقدمه 574
4.6.3 مفهم داده کاوی 574
4.6.4داده کاوی فضایی 575
4.6.5 GIS وداده کاوی درآن 575
4.6.6 تحلیل مسیر در GIS 576
4.6.7 تعیین بهینه ترین مسیر درسیستم GIS درسوانح 577
4.6.8 داده کاوی در GIS 578
4.6.9 داده کاوی برای یافتن مسیرها 578
4.6.10 نمایش نتایج 579
4.6.11 روش داده کاوی 579
4.6.12 منابع 580

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم نقش مدیریت بحران و عوامل موثر بر آن

مديريت بحران علمي است كه به وسيله مشاهده سيستماتيك بحرانهاي پيشين و تجزيه و تحليل آنها، در جستجوي يافتن ابزاري است كه به وسيله آنها از يكسو بتوان از وقوع فجايع پيشگيري كرد و يا براي مقابله با آنها آماده شد و از سوي ديگر در صورت وقوع آنها نسبت به امدادرساني و بهبود اوضاع اقدام كرد.
در كشور ما نسبت به مسئله بحران و هدف مديريت بحران تا حدي ديدگاه سنتي حاكم بوده و مديريت بحران را زماني ميدانند كه بحران اتفاق افتاده باشد و از اين مرحله به بعد را جزء مديريت بحران ميدانند و هيچ نيازي به آمادگي براي مقابله با بحران احساس نشده است. اما در حال حاضر گامهايي در اين زمينه برداشته شده است و مديريت بحران را طي مرحله بررسي ميكنند

فهرست کامل فصل پنجم نقش مدیریت بحران و عوامل موثر بر آن

5-1 ) بررسي نقش مديريت پيشگيري در كنترل بحران و عوامل بحران زا

5.1.1 چکیده 581
5.1.2 مقدمه 582
5.1.3 تعاريف 582
5.1.4 مديريت وبرنامه ريزي استراتژيك 582
5.1.5 تاثيرات رواني سوانح،استرس 584
5.1.6 تحول دگرگوني و مقابله با بحران 586
5.1.7 مديريت پيشگيري و نقش آن در كنترل بحران وعوامل بحران زا 588
5.1.8 نتيجه گيري و پيشنهادات 592
5.1.9 منابع 593

5-2 ) برنامه ريزي راهبردي – كاربردي در مديريت بحران

5.2.1 هر حادثه يك وضعيت جنگي 596
5.2.2 اقدامات زمان بروز بحران 596
5.2.3 اقدامات جهت استقرار آوارگان 599
5.2.4 دستورالعمل هاي مديريتي ستاد بحران 600
5.2.5 آموزش عمومي 602
5.2.6 نتيجه گيري 605
5.2.7 منابع 607

5-3 ) کاربرد زندگی دوم(SECOND LIFE) درمدیریت بحران شهری

5.3.1 چکیده 609
5.3.2 مقدمه 610
5.3.3 مبانی نظري 611
5.3.4 بحث 611
5.3.5 زندگی دوم 611
5.3.6 برنامه ریزی شهری به کمک SECOND LIFE 613
5.3.7 مدیریت بحران شهری در SECOND LIFE 614
5.3.8 نتیجه گیري 615
5.3.9 منابع 616

5-4 ) مدیریت بحران با تاکید برمرحله پیش از بحران

5.4.1 چکیده 617
5.4.2 مقدمه 617
5.4.3 تعریف مساله واهداف تحقیق 618
5.4.4 منفهوم بحران ومدیریت بحران 619
5.4.5 مدیریت بحران وپیشگیری 621
5.4.6 برنامه پیشگیر ی وکاهش اثرات 623
5.4.7 شناخت مخاطرات وبلایای موجود 623
5.4.8 لزوم مکانیابی شهر درمناطق کم خطر 623
5.4.9 مقررات ساختمانی 624
5.4.10 مدیریت کاربری اراضی 625
5.4.11 برنامه آمادگی دربرابر بحران 625
5.4.12 تهیه برنامه پایه آمادگی 625
5.4.13 ایجاد وتجهیز مراکز امداد رسانی 626
5.4.14 آموزش 627
5.4.15 نتیجه گیری 627
5.4.16 مراجع 628

5-5 ) مدیریت بحران شهری باتاکید برمرحله پس از بحران

5.5.1 چکیده 630
5.5.2 مقدمه 631
5.5.3. بازسازی ومدیریت پس از بحران 633
5.5.4 چهار اصل مهم درمرحله بازسازی 634
5.5.5 اقدامات اجرایی درزمینه بازسازی 634
5.5.6 الگوهای بازسازی واحدهای مسکونی 634
5.5.7 بازسازی روانی واجتماعی 635
5.5.8 اهداف حمایت های روانی 635
5.5.9 انواع بحران های روانی-اجتماعی 635
5.5.10 آواربرداری 636
5.5.11 تکنیک ها وروش های نجات از زیرآوار 636
5.5.12 استفاده از ماشین آلات درآواربرداری کوتاه مدت 637
5.5.13 بهسازی 638
5.5.14 ساختمان های خشتی وگلی وآجری غیرمسلح 639
5.5.15 ساختمان های آجری کلاف بندی شده 640
5.5.16 ساختمان های اسکلت فولادی بااتصال خرچینی 640
5.5.17 ارزیابی وبازنگری 640
5.5.18 جمع بندی ونتیجه گیری 641
5.5.19 پیشنهادات 641
5.5.20 منابع 642

5-6 ) مديريت بحران و پدافند غيرعامل

5.6.1 مقدمه 644
5.6.2 تاريخچه 644
5.6.3 تعریف بحران 644
5.6.4 مفهوم مديريت بحران 644
5.6.5 مرحله پس از بحران 645
5.6.6 فرآيند مديريت بحران 645
5.6.7 دفاع و پدافند غيرعامل 645
5.6.8 مرحله قبل از بحران 645
5.6.9 مرحله حين بحران 645

5-7 ) نقش آموزش مدیریت بحران بیمارستانی درکارایی کارکنان

5.7.1 چکیده 646
5.7.2 مقدمه 646
5.7.3 متن 647
5.7.4 اقدامات 647
5.7.5 تعریف جامع مدیریت بحران 647
5.7.6 الگوی جامع مدیریت بحران 647
5.7.7 نقش مدیریت بحران 647
5.7.8 آمادگی 647
5.7.9 مروری بر سیستم مدیریت بحران 648
5.7.10 نتیجه گیری 648
5.7.11 مراجع 648

5-8 ) ارائه الگوي سازماندهي مردمي درمدیریت بحران

5.8.1 خلاصه 650
5.8.2 مقدمه 650
5.8.3 ايجاد ساختار مديريت بحران نيروهاي مردمي 651
5.8.4 تمرین فعالیت های امداد ونجات به شکل گروهی 653
5.8.5 نتيجهگيري 655
5.8.6 مراجع 655

5-9 ) ارائه مدل بهداشت روانی درمدیریت بحران

5.9.1 مقدمه 656
5.9.2 بحث 656
5.9.3 راهبرد آموزش عمومی 658
5.9.4 آموزش تخصصی 659
5.9.5 تهیه جزوات آموزشی خاص برای گروه های مختلف 659
5.9.6 تشکیل جلسات گروهی حمایت روانی-اجتماعی داغدیدگان 662
5.9.7 نتیجه گیری 663
5.9.8 منابع 664

5-10 ) ارزیابی سانحه،حلقه مفقود ساختار مدیریت بحران

5.10.1 مقدمه 665
5.10.2 اهداف ارزیابی 665
5.10.3 شیوه های جمع آوری داده های ارزیابی 667
5.10.4 دریافت ومدیریت داده ها 668
5.10.5 انواع ارزیابی 669
5.10.6 ارزیابی عمیق 670
5.10.7 مولفه های ارزیابی 671
5.10.8 یستم ارزیابی بحران/سانحه 671
5.10.9 نکات مهم وکلیدی در فرآیند ارزیابی 672
5.10.10 نتیجه گیری 674
5.10.11 منابع 674

5-11 ) اصول مديريت بحران و الزامات همه جانبۀ مراكز فرماندهي بحران، براي تحقق مديريت يكپارچۀ بحران

5.11.1 چکیده 675
5.11.2 مقدمه 676
5.11.3 مديريت بحران 676
5.11.4 اهميت و ويژگيهاي برنامه مديريت بحران 676
5.11.5 فرايند مديريت بحران 676
5.11.6 مركز فرماندهي مديريت بحران 677
5.11.7 اهداف کاربردی 677
5.11.8 موقعيت توپوگرافي و زمين شناسي سايت مركز فرماندهي 677
5.11.9 الزامات مكانيابي سايت 678
5.11.10 الزامات دسترسی 678
5.11.11 الزامات كاربري 678
5.11.12 بخشهاي تشكيل دهنده 678
5.11.13 بخش اداري 679
5.11.14 بخش هاي پشتيباني مركز فرماندهي 679
5.11.15 بخشهاي اصلي مركز فرماندهي 679
5.11.16 الزامات امنيتي 679
5.11.17 ويژگيهاي تأسيسات مركز 680
5.11.18 تجهيزات گرمايش، سرمايش و تهويه 680
5.11.19 آب آشاميدني 680
5.11.20 دفع فاضلاب 680
5.11.21 منابع الكتريكي 680
5.11.22 مخابرات و ارتباطات 681
5.11.23 امنيت ارتباطات و اطلاعات 681
5.11.24 سوخت 681
5.11.25 نتيجه گيري 681
5.11.26 فهرست منابع 682

5-12 ) بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمان هاي دولتی

5.12.1 چکیده 683
5.12.2 مقدمه 684
5.12.3 بیان مسئله 684
5.12.4 اهمیت و ضرورت تحقیق 685
5.12.5 اهداف تحقیق 686
5.12.6 بررسی تحقیقات انجام شده 686
5.12.7 تحقیقات انجام شده در زمینه ي ارتباطات سازمانی. 686
5.12.8 تحقیقات انجام در زمینه مدیریت بحران: 686
5.12.9 چارچوب نظري تحقیق 678
5.12.10 مدل مفهومی تحقیق 688
5.12.11 مدل تحلیلی تحقیق 689
5.12.12 فرضیات تحقیق 690
5.12.13 روش تحقیق: 690
5.12.14 جامعه آماری 690
5.12.15 روش نمونه گیري و حجم نمونه: 690
5.12.16 روش نمونه گیری 690
5.12.17 حجم نمونه 690
5.12.18 ابزار گردآوري (داده ها)اطلاعات 691
5.12.19 روایی 691
5.12.20 پایایی یا اعتبار 691
5.12.21 نتایج فرضیات تحقیق 691
5.12.22 فرضیه اصلی 691
5.12.23 آزمون همبستگی 692
5.12.24 نتایج تحلیل رگرسیون 698
5.12.25 بحث وبررسی 698
5.12.26 پیشنهادها 700
5.12.27 فهرست منابع 701

منابع معرفی شده به صورت فایل Word و PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید