50 در صد تخفیف ویژه برای این بسته پژوهشی به مدت محدود

005

روز

:

16

ساعت

:

27

دقیقه

:

04

ثانیه(s)

بسته جامع مدیریت پسماند شهری

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت پسماند شهری است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش شاخص های مکانیابی محل دفن پسماند بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسي فاكتورهاي اقتصادي اجتماعي بر بازیافت زباله شهري بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش ارزيابي زيست محيطي محل دفن پسماند بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مديريت پسماندهاي جامد شهري بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسي كاربرد ارزيابي چرخه حيات در مديريت پسماند شهري بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش پسماندهای بیمارستانی بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش تحلیلی بر وضعیت بهداشت و ایمنی مسکن شهری بررسی شده است

با توجه به افزایش جمعیت و رشد بی رویه شهرها در چندین دهه گذشته، یکی از ابزارهاي مدیریتی بخصوص در بحث مدیریت شهري و بهداشتی مکانیابی مناطق مناسب دفن پسماندهاي شهري می باشد که در آینده مشکلات عدیده انسانی و زیست محیطی کمتري پیش بیاید. هدف از تحقیق حاضر مکانیابی مناطق مناسب دفع پسماندهاي شهري شهرستان فیروزکوه با استفاده از منطق بولین و سیستم اطلاعات جغرافیایی میباشد. پس از تهیه لایه هاي زیست محیطی و انسانی شهرستان فیروز کوه به صورت اطلاعات ورودي به GIS و اعمال استاندارها زیست محیطی و انسانی بر روي هر لایه 14 منطقه مناسب دفن پسماند براي شهرستان فیروز کوه مشخص گردید. پس از اعمال غربالگري بر اساس مساحت سایت و چشم انداز در نهایت 4 منطقه نهایی انتخاب و جهت بررسی میدانی مشخص گردیدند. پس از بازدیدهاي میدانی منطقه B به عنوان بهترین انتخاب مشخص گردید. این منطقه در 7 کیلومتري جنوب فیروز کوه واقع شده است و فاصله آن تا موقعیت فعلی مناطق دفن پسماند شهرستان 4.7 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) میتواند سیستم توانمندي جهت مدیریت شهري و بهداشتی باشد و همچنین این سیستم با کاهش هزینه ها و وقت میتواند کمک هاي بزرگی به مدیران و برنامه ریزان ارائه دهد

قسمت هایی از فصل اول شاخص های مکانیابی محل دفن پسماند

مواد زائد جامد جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع این زائدات در کمیت و کیفیت های مختلف ، یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی عصر حاضر است. آلودگی های هوا، آب و خاک ناشی از عدم مدیریت صحیح و عدم انتخاب جایگاه مناسب جهت دفن مواد زائد جامد مشکلاتی را برای محیط زیست شهروندان ایجاد می کند. به همین علت جهت کاهش پیامدهای منفی پسماندها استفاده از ابزارها و فناوری های مناسب ضروری می باشد. یکی از بخش های مهم در مدیریت مواد زائد جامد شهری، یافتن مکان مناسب جهت دفن زباله است. دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری مانند ار پروژه مهندسی دیگر به اطلاعات پایه و برنامه ریزی دقیق نیازمند است.
هدف از مطالعه کنونی انتخاب مکان مناسب جهت دفن بهداشتی مواد زائد جامد در شهرستان عباس آباد و سلمانشهر که در غرب استان مازندران واقع شده می باشد. در این پژوهش برای انتخاب مکان مناسب از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و بهره گیری از نرم افزار Expert choce استفاده شده است. در فرایند تحلیل سلسله مراتبی از مقایسات زوجی بین عناصر جهت تعیین وزن و اولویت ار عنصر در موضوع تصمیم گیری استفاده می کنند. معیارهایی نظیر کاربری اراضی، هیدرولوژی، مناطق حفاظت شده و دیگر موارد، در انجام این مهم مورد ملاحظه قرارگرفتند و در نهایت مکان پیشنهادی 3 در اولویت قرار گرفته است

فهرست کامل فصل اول شاخص های مکانیابی محل دفن پسماند

1-1 ) شاخص های مکان یابی محل دفن پسماند

1و1و1 چکیده 1
1و1و2 مقدمه 1
1و1و3 روش کار 2
1و1و4 نتایج و بحث 2
1و1و5 مکان یابی محل دفن 4
1و1و6 ملاحظات مکان یابی در محل دفن 5
1و1و7 شاخص های مناسب جهت مکانیابی 6
1و1و8 شاخص های ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران: 7
1و1و9 شاخص های ارائه شده توسط آژانس محیط زیست ایالت متحده 7
1و1و10 نتیجه گیری 8
1و1و11 مراجع 8

1-2 ) مكانيابي محل دفن مهندسي- بهداشتي پسماندهاي شهري با استفاده از تصميم گيري چندمعياره در GIS با تاكيد بر حفاظت منابع آب در برابر آلودگي (مطالعه موردي استان البرز)

1و2و1 چکیده 10
1و2و2 مقدمه 11
1و2و3 هدف 12
1و2و4 منطقه مورد مطالعه 13
1و2و5 ضرورت انجام مطالعه 13
1و2و6 معيارهاي هيدرولوژيك / آب هاي سطحي 15
1و2و7 معيارهاي هيدرولوژيك / آب هاي زيرزميني 16
1و2و8 معيارهاي توپوگرافي 17
1و2و9 معيارهاي زمين شناسي 18
1و2و10 دردسترس بودن مواد ساخت و ساز 18
1و2و11 معيارهاي مناطق شهري و مسكوني 19
1و2و12 معيارهاي كاربري/ پوشش اراضي 20
1و2و13 معيارهاي اقليم 20
1و2و14 معيارهاي راهها 21
1و2و15 همپوشاني لايه ها و خروجي نهايي 21
1و2و16 نتایج 23
1و2و17 منابع 24

1-3 ) مکان یابی محل دفن زباله با استفاده از GIS و روش AHP مطالعه موردی شهرستان عباس آباد و سلمانشهر

1و3و1 چکیده 26
1و3و2 مقدمه 27
1و3و3 نتایج 31
1و3و4 نتایج حاصل ازسیستم اطلاعات جغرافیایی 31
1و3و5 نتایج حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 31
1و3و6 مقایسه زوجی و وزن دهی 32
1و3و7 مقایسه زوجی زیر معیار ها 34
1و3و8 مقایسه زوجی گزینه ها 36
1و3و9 وزن نهایی گزینه ها 40
1و3و10 بحث و نتیجه گیری 41
1و3و11 منابع 43

1-4 ) مکانیابی مناطق مستعد دفن پسماندهاي شهري با استفاده از منطق بولین و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مطالعاتی: شهرستان فیروز کوه)

1و4و1 چکیده 45
1و4و2 مقدمه 45
1و4و3 مواد و روش ها 47
1و4و4 بحث و نتیجه گیري 56
1و4و5 منابع 58

1-5 ) مکانیابی محل دفن پسماند شهر شهرکرد با استفاده از روش AHP و GIS

1و5و1 چکیده 60
1و5و2 مقدمه 60
1و5و3 مواد و روش 62
1و5و4 موقعیت جغرافیایی منطقه 62
1و5و5 محاسبه میزان جمعیت در افق 20 ساله 63
1و5و6 حجم تولید زباله سالانه 63
1و5و7 میزان زمین مورد نیز نیاز برای دفن زباله شهری 63
1و5و8 روش کار 64
1و5و9 یافته ها 65
1و5و10 بحث و نتیجه گیری 70
1و5و11 مراجع 72

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسي فاكتورهاي اقتصادي اجتماعي بر بازیافت زباله شهري

پسماند عادی تولید شده در شهر اصفهان در ساعات شب جمع آوری میگردد، این پسماند حاصل فعالیت فیزیولوژیك و اجتماعی بیش از 1.6 میلیون نفر ساکن در محدوده مطالعه میباشد که با انواع خودرو سبك و سنگین جمع آوری شده و به مرکز دفع و تبدیل پسماندهای شهر اصفهان (کارخانه کمپوست) واقع در شرق این شهر در گردنهای به نام زینل انتقال مییابد. روند جمع آوری و انتقال پسماند از دورترین تا نزدیكترین مبادی تولید پسماند تا مرکز دفع فاصلهای 50-50 کیلومتر را طی میکند. علاوه بر آن، پسماند ذکر شده در محدوده طرح به صورت خانه به خانه جمع آوری میشود. ضایعات فرآیند تولید کمپوست پس از جداسازی بخشی از اقلام قابل بازیافت موجود در آن پرس شده و به محل دفن پسماندهای عادی شهر اصفهان در منطقه سجزی منتقل میشود. فاصله این محل از کارخانه کمپوست در حدود 40 کیلومتر میباشد. با توجه به اینکه طرح تفکیك مواد قابل بازیافت از پسماندهای غذایی از سال 1374 در شهر اصفهان اجرا گردیده است، عملاً پسماندهای عادی شهر به دو بخش پسماند تر و پسماند خشك تقسیم شده اند.

فهرست کامل فصل دوم بررسي فاكتورهاي اقتصادي اجتماعي بر بازیافت زباله شهري

2-1) بررسي فاكتورهاي اقتصادي اجتماعي بر توليد زبالة شهري منطقه هفت كرج

2و1و1 چکیده 74
2و1و2 مقدمه 74
2و1و3 مواد و روش ها 76
2و1و4 محدوده مورد مطالعه 76
2و1و5 روش كار 77
2و1و6 نتايج 77
2و1و7 آناليز اجزاي زباله 77
2و1و8 جمع آوري داده ها 79
2و1و9 تجريه و تحليل داده ها 79
2و1و10 روش هاي آماري مورد استفاده 79
2و1و11 آمار توصيفي 79
2و1و12 تحليل استنباطي 81
2و1و13 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي تحقيق 81
2و1و14 بحث و نتيجه گيري 82
2و1و15 پیشنهادات 83
2و1و16 مراجع 84

2-2) مدیریت پسماند با تاکید بر شیوه های جمع آوری ودفع زباله های شهری

2و2و1 چکیده 86
2و2و2 مقدمه 87
2و2و3 تعریف پسماند 87
2و2و4 قانون مدیریت پسماند 87
2و2و5 پسماندهای شهری 88
2و2و6 منبع تولید پسماند شهری 88
2و2و7 روشهای جمع آوری وحمل ونقل زباله های شهری 89
2و2و8 روشهای دفع زباله 89
2و2و9 دفن بهداشتی زباله و روشهای آن 89
2و2و10 روش دفن بهداشتی به صورت مسطح 90
2و2و11 روش سراشیبی 90
2و2و12 روش ترانشه ای یا گودای 90
2و2و13 روش دره ای با شیب نسبتاً زیاد 90
2و2و14 زباله سوزی 90
2و2و15 کمپوست یا کود گیاهی 91
2و2و16 آلایندگی زیست محیطی مکان دفن 91
2و2و17 مناطق مناسب دفن زباله 91
2و2و18 نتیجه گیری 92
2و2و19 منابع 92

2-3) بررسی کمیت پسماندهای قابل بازیافت تبریز و ارزشیابی اقتصادی و زیست محیطی در بازیافت آن

2و3و1 چکیده 95
2و3و2 مقدمه 95
2و3و3 سوالات تحقیق 97
2و3و4 مبانی نظری 97
2و3و5 تعاریف و مفاهیم 97
2و3و6 داده و روشها 98
2و3و7 منطقه موردمطالعه 98
2و3و8 روش تحقیق 98
2و3و9 مطالعه ی وضعیت موجود 98
2و3و10 تجزیه و تحلیل دادهها 100
2و3و11 بحث و بررسی 102
2و3و12 نتیجه گیری 103
2و3و13 منابع 103

2-4) برآورد میزان انتشار گاز متان از محل دفن زباله آرادکوه تهران با استفاده از نرم افزار LANDGEM و نرم افزار DESIGN EXPERT به کمک روش داده های تاریخی

2و4و1 خلاصه 105
2و4و2 مقدمه 105
2و4و3 منطقه مورد مطالعه )مرکز دفن پسماندهای شهری تهران- آرادکوه( 107
2و4و4 روش تحقیق 108
2و4و5 روشهای برآورد میزان تولید گاز در اماکن دفن زباله 108
2و4و6 مدل لندجم 108
2و4و7 طراحی آزمایش(DOE) 109
2و4و8 هدف از طراحی آزمایش 109
2و4و9 دستاوردهای طراحی آزمایش 109
2و4و10 طراحی آزمایش به کمک روش دادههای تاریخی 109
2و4و11 بحث و نتایج 110
2و4و12 نتیجه گیری 113
2و4و13 مراجع 114

2-5) بازيافت زباله

2و5و1 نمادها و کدهای بازيافت مواد 118
2و5و2 دانستنیهای بیشتر در مورد زباله 121
2و5و3 ارزیابی زباله های جامد شهری 122
2و5و4 مقدمه 123
2و5و5 زباله (Trash) 123
2و5و6 ضایعه (Waste) 124
2و5و7 ضايعات الكترونیكی(E- waste) 124
2و5و8 انواع ضايعات الكترونیكی در رايانه 124
2و5و9 ضايعات الكترونیكی مشكلی بحرانی است 124
2و5و10 ضايعات الكترونیكی در هند 125
2و5و11 ضايعات الكترونیكی در ايران 125
2و5و12 ضايعات الكترونیكی از کجا می آيند؟ 126
2و5و13 ضايعات الكترونیكی به کجا می روند؟ 126
2و5و14 خطرات موجود در ضايعات الكترونیكی 127
2و5و15 فهرست اجزاء الكترونیكی سمی در رايانه 130
2و5و16 صادرات- بهترين راه فرار 130
2و5و17 بازيابان در قالب تاجران ضايعه 130
2و5و18 چگونه ضايعات الكترونیكی را کاهش دهیم؟ 131
2و5و19 پیشنهادات 132

2-6) بررسی روش های مختلف مدیریت پسماند اصفهان با رویکرد ارزیابی چرخه حیات

2و6و1 چکیده 134
2و6و2 مقدمه 135
2و6و3 مواد و روش ها 139
2و6و4 منطقه مورد مطالعه 139
2و6و5 مطالعه و بررسی وضعیت موجود مدیریت پسمانده شهر اصفهان 140
2و6و6 لندفیل پسماند شهر اصفهان 141
2و6و7 نحوه عملیات دفن پسماندهای شهر اصفهان 141
2و6و8 تعیین اهداف و برد 142
2و6و9 سیاهه نویسی (تهیه چک لیست) چرخه حیات 142
2و6و10 نتایج 144
2و6و11 منابع و مراجع 146

2-7) ارزيابي اقتصادي و مطاله بازدهي انرژي ضايعات پليمري موجود د ر زباله شهري عسلويه جهت توليد سوخت مايع

2و7و1 چکیده 148
2و7و2 مقدمه 149
2و7و3 مواد و روش کار 149
2و7و4 بحث 151
2و7و5 اثر انتقال حرارت 152
2و7و6 بررسي زيست محيطي پيروليز 153
2و7و7 مصرف انرژي در پيروليز 155
2و7و8 ارزيابي اقتصادي در پيروليز 155
2و7و9 نتيجه گيري 156
2و7و10 مراجع 157

2-8) تدوين استراتژي هاي مديريت پسماند شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه با استفاده از روش تجزيه و تحليل SWOT( مطالعه موردي: پايانه صادقيه)

2و8و1 چکیده 159
2و8و2 مقدمه 160
2و8و3 منطقه مطالعاتی 161
2و8و4 روش تحقیق 162
2و8و5 یافته ها 163
2و8و6 ارائه استراتژي در خصوص مديريت پسماند پايانه صادقيه 167
2و8و7 نتیجه گیری 169
2و8و8 منابع 169

2-9) پارامترهاي موثر بر كميت و كيفيت شيرابه توليد شده در لندفيلهاي پسماند شهري

2و9و1 چکیده 170
2و9و2 مقدمه 171
2و9و3 پارامترهاي موثر بر كميت شيرابه 172
2و9و4 تركيب فيزيكي پسماند 173
2و9و5 جنس خاك، شيب زمين و نفوذپذيري خاك سطح لندفيل 174
2و9و6 ميزان بارشهاي جوي 174
2و9و7 ميزان تبخير سطحي 175
2و9و8 سطح آب زيرزميني 175
2و9و9 دفن همزمان لجن حاصل از تصفيه فاضلاب و پسماند 176
2و9و10 ظرفيت نگهداري آب در خاك و پسماند دفن شده 176
2و9و11 روندهاي بيولوژيكي در لندفيل 177
2و9و12 پارامترهاي موثر بر كيفيت شيرابه 178
2و9و13 تركيب پسماند 179
2و9و14 سن لندفيل 179
2و9و15 عدلبندي و خردكردن پسماند 181
2و9و16 بازچرخاني شيرابه 182
2و9و17 نتيجه گيري 183
2و9و18 منابع و ماخذ 183

2-10) مدیریت پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

2و10و1 چکیده 186
2و10و2 مقدمه 187
2و10و3 پیشینه پژوهش 188
2و10و4 هدف و روش پژوهش 188
2و10و5 معرفی محدوده 188
2و10و6 تعاریف و مبانی نظری پژوهش 189
2و10و7 تعریف پسماند 189
2و10و8 طبقه بندی انواع پسماند 189
2و10و9 سیستم های حمل پسماند 190
2و10و10 بازیافت 191
2و10و11 دفن بهداشتی پسماند 191
2و10و12 مكان یابی و مهندسی عملیات دفن 191
2و10و13 آنالیز فیزیكی پسماندها 192
2و10و14 مسائل و چالشهای مدیریت پسماند 192
2و10و15 یافته های پژوهش 193
2و10و16 مدیریت و جمع آوری پسماندهای شهری شیراز 193
2و10و17 مشاركت همگانی در مدیریت پسماندها 193
2و10و18 نتیجه گیری 194
2و10و19 پیشنهادات 194
2و10و20 مراجع 195

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم ارزيابي زيست محيطي محل دفن پسماند

یكي ازمقبول ترين و اقتصادي ترين سيستم هاي دفع زايدات جامد، دفن بهداشتي آنها در زمين است. دفع ناصحيح مواد زايد، اثرات نامطلوبي برهمه اجزاي محيط زيست و سلامت انسان دارد. در بيشتر كشورها، عمليات دفن پسماندها اغلب بدون پوشش مناسب بر روي هم انباشته ميگردد، بدون اينكه توجهي به مخاطرات ايجادشده در محيط زيست شود. درصورتي كه محل دفن زباله در مكان هاي نامناسب واقع شود منجر به بروز اثرات زيست محيطي مخرب از قبيل رهاسازي كنترل نشده گازهاي محل دفن، رهاسازي كنترل نشده شيرابه و گسترش و شيوع بيماريهاي مسري گردد. مشكلات زيست محيطي محل هاي دفن پسماندها و محيط هاي پيرامون آنها از ديرباز مورد توجه مردم و مسؤلين بوده است. در دهه هاي اخير بويژه پس از توسعه دانش مديريت پسماندهاي جامد، محل هاي دفن پسماندها به شكلي كه از سال هاي گذشته مورد توجه قرار ميگرفت موجب شده كه مسايل مرتبط با محيط زيست بصورت بحراني تري مطرح شوند. براي كاهش مشكلات زيست محيطي موجود، نخستين اقدام انجام ارزشيابي زيست محيطي محل هاي دفن مي باشد. هدف از ارزشيابي زيست محيطي محل هاي دفن پسماندها اطمينان يافتن از رعايت سياست ها و خط مشي هاي تعيين شده در برنامه ها و فعاليت هاي طرح ها و يا پروژه هاي مذكور در راستاي ضوابط معيارها، قوانين و مقررات زيست محيطي دولتي و جلوگيري از انتشار هرچه بيشتر آلودگيها و احتمال آلودگي منابع آب و خاك مي باشد

فهرست کامل فصل سوم ارزيابي زيست محيطي محل دفن پسماند

3-1 ) ارزيابي زيست محيطي محل دفن پسماند شهر دامغان

3و1و1 چکیده 196
3و1و2 مقدمه 196
3و1و3 مواد و روش کار 197
3و1و4 نتایج 200
3و1و5 بحث و نتیجه گیری 201
3و1و6 منابع 202

3-2 ) ارزشيابي زيست محيطي محلهاي دفن پسماند استان گيلان با استفاده از روش الكنو

3و2و1 چکیده 203
3و2و2 مقدمه 204
3و2و3 مبانی تحقیق 204
3و2و4 روش تحقیق 205
3و2و5 موقعيت و خصوصيات منطقه مورد مطالعه 205
3و2و6 یافته ها 206
3و2و7 ارزشيابي محل دفن پسماند شهرستان لنگرود با استفاده از روش الكنو 206
3و2و8 ارزشيابي محل دفن پسماند شهرستان لاهيجان با استفاده از روش الكنو 207
3و2و9 ارزشيابي محل دفن پسماند شهرستان رودسر با استفاده از روش الكنو 207
3و2و10 ارزشيابي محل دفن پسماند شهرستان رودبار با استفاده از روش الكنو 207
3و2و11 ارزشيابي محل دفن پسماند شهرستان رضوانشهر با استفاده از روش الكنو 208
3و2و12 ارزشيابي محل دفن پسماند شهرستان تالش با استفاده از روش الكنو 208
3و2و13 ارزشيابي محل دفن پسماند شهرستان بندرانزلي با استفاده از روش الكنو 208
3و2و14 ارزشيابي محل دفن پسماند شهرستان آستارا با استفاده از روش الكنو 209
3و2و15 ارزشيابي محل دفن پسماند شهرستان رشت با استفاده از روش الكنو 209
3و2و16 بحث و نتيجه گيري 209
3و2و17 منابع 211

3-3 ) ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاه کمپوستر بیوکلین در تبدیل پسماندهای تر به کود کمپوست

3و3و1 چکیده 214
3و3و2 مقدمه 214
3و3و3 آشنایی با دستگاه کمپوستر بیوکلین 215
3و3و4 فرایند تبدیل زباله تر به کمپوست از طریق دستگاه کمپوستر بیوکلین 216
3و3و5 مواد و روش ها 217
3و3و6 نتایج و بحث 218
3و3و7 نتیجه گیری 219
3و3و8 منابع 220

3-4 ) تحلیلی بر تاثیرات زیست محیطی آلودگی هوای صنایع در پیرامون شهرها

3و4و1 چکیده 221
3و4و2 مقدمه 222
3و4و3 سوالات پژوهش 224
3و4و4 داده ها و روش کار 226
3و4و5 فرضیه تحقیق 226
3و4و6 شرح و تفسیر نتایج 226
3و4و7 تاثیر آلودگی هوای منطقه در بیماری افراد و رشد گیاهان 232
3و4و8 صنایع ایجاد کننده آلودگی در شهر هشتگرد 234
3و4و9 راهکارهای جلوگیری از ایجاد آلودگی هوای ناشی از صنایع از نظر مردم 236
3و4و10 بحث و نتیجه گیری 237
3و4و11 منابع 239

قسمت هایی از فصل چهارم مديريت پسماندهاي جامد شهري

پسماندهای جامد شهری حاوی ده ها ترکیب مختلف هستند که نیازمند مـدیریت صـحیح در تمـام رده هـا از ذخیـره سازی، جمع آوری،…. تا دفع و دفن می باشند. مدیریت پسماندهای شهری بدلایلی مورد توجه کشورها و مجامع بین المللـی مختلف بویژه کشورهای پیشرفته قرار گرفته اند که برخی از آن عوامل عبارتند از:
– رهاسازی پسماندهای شهری در محیط باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی شـدید و غیرقابـل جبـران در آب (زیرزمینی و جاری) ، هوا و خاک میگردد.
– پسماندهای جامد شهری یکی از مهمترین عوامل انتشار گازهای گلخانه ای که در گرمایش جهـانی تـاثیر منفـی قابل توجهی ببار میآورند، می باشند.
– هزینه مدیریت پسماندها بالاست پس هیچگونه نقصی در آن پذیرفتنی نمی باشد.
– بخشی از پسماندها قابل استفاده مجدد می باشند. این بدین معنی است که با استفاده مجدد از آنهـا در مـصرف انرژی و مواد اولیه با ارزش صرفه جوئی ببار می آید.
– بخشی از پسماندها قابل بازیافت می باشند. این بدین معنی است که بـا بازیافـت آنهـا در کنـار صـرفه جـوئی در مصرف انرژی و مواد اولیه با ارزش، ارزش افزوده پسماند افزایش می یابد و صرفه جوئی ببار می آید.
– انرژی تولیدی از پسماندها پاک تر از انرژی حاصل از منابع فسیلی می باشد.
– با تولید انرژی از پسماندها، تمام یا بخش اعظمی از هزینه های مدیریت پسماند برگشت می کند.
در حال حاضر تمام کشورهای جهان برنامه ریزی خود را مطابق شکل زیر بر روی اجتنـاب و کـاهش تولیـد پـسماند از مبدأ قرار داده اند. استفاده مجدد از پسماندهای جامد که با تغییرات اندکی مجددأ به چرخه مصرف بـاز می گردنـد نیـز در اولویت بعدی است. بازیافت حداکثری مواد قابل بازیافت و تولید انرژی در رده بعدی قرار دارند. حداقل سازی دفن پسماند نیز از اولویت بسیار بالائی برخوردار است. در شکلهای (3) تا (6) به ترتیب سلسله مراتب مدیریت پسماند، مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، مدیریت پسماند در اروپا و آمریکا نمایش داده شده است

فهرست کامل فصل چهارم مديريت پسماندهاي جامد شهري

4-1 ) مديريت پسماندهاي جامد شهري، گامي در راستاي توسعه پايدار مطالعه موردي: شهر زنجان

4و1و1 چکیده 241
4و1و2 مقدمه 242
4و1و3 طرح مساله 242
4و1و4 اهمیت و ضرورت 242
4و1و5 اهداف 243
4و1و6 پیشینه پژوهش 244
4و1و7 روش تحقیق 245
4و1و8 محدوده مورد مطالعه 246
4و1و8 مفاهیم و دیدگاه نظری 246
4و1و9 ديدگاه سيستمي و توسعه پايدار در مديريت مواد زايد شهري 246
4و1و10 وضعيت جهاني مديريت پسماندهاي جامد شهري 247
4و1و11 یافته های پژوهش 248
4و1و12 وضعيت پسماندهاي جامد شهري در زنجان 248
4و1و13 سرانه توليد مواد زايد جامد در شهر زنجان 248
4و1و14 دفع مواد زايد جامد در شهر زنجان 249
4و1و15 بازيافت مواد زايد جامد در شهر زنجان 250
4و1و16 بررسي نحوه مشاركت مردمي در برنامه هاي بازيافت از مواد زايد جامد در شهر زنجان 252
4و1و17 تدوين استراتژي مديريت پسماندها در شهر زنجان 253
4و1و18 گزينه هاي استراتژيك 256
4و1و19 نتیجه گیری 257
4و1و20 پیشنهاد ها 258
4و1و21 منابع 259

4-2 ) پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران

4و2و1 چکیده 266
4و2و2 مقدمه 267
4و2و3 وضعیت جهانی مدیریت پسماندهای جامد شهری 268
4و2و4 وضعیت تولید انرژی از پسماندها در جهان 270
4و2و5 تدوین استراتژی برای مدیریت پسماند در تهران 271
4و2و6 آنالیز مشکلات مدیریت پسماند تهران 276
4و2و7 گزینه های استراتژیک 277
4و2و8 تفکیک و جداسازی پسماندهای جامد در مبدأ تولید 277
4و2و9 بحث و نتیجه گیری 277
4و2و10 منابع 278

4-3 ) بررسی حوزه مدیریت پسماند شهری به لحاظ مدل های علمی و تجربی رویکرد زنجیره ای نسبت به مدیریت پسماند و تاثیر آن در تامین مالی شهرداریها

4و3و1 چکیده 279
4و3و2 مقدمه 280
4و3و3 مدیریت پسماند شهری 280
4و3و4 قانون مدیریت پسماند 283
4و3و5 مدیریت پسماند در ژاپن 284
4و3و6 آگاهی و عملکرد مردم در مدیریت پسماند 284
4و3و7 پتانسیل های کمی و کیفی بازیافت پسماندهای شهر تهران 285
4و3و8 خصوصی سازی مدیریت پسماند 286
4و3و9 رویکرد زنجیره ای به مدیریت پسماند 286
4و3و10 تاثیر مدیریت پسماند بر تامین مالی شهرداری ها 287
4و3و11 نتیجه گیری 288
4و3و12 منابع 288

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسي كاربرد ارزيابي چرخه حيات در مديريت پسماند شهري

اولين كاربرد وسيع ارزيابي چرخه حيات در زمينه پسماند و مديريت آن، شناسايي، پيشبيني و فراهم سازي اطلاعات براي طراحي سيستم پسماند شهري مي باشد. در مناطقي كه سيستم پسماند به معناي امروزي در آن موجود نمي باشد و يا حداقل هاي يك سيستم پسماند در آن رعايت نشده، نياز است تا با استفاده از شرايط منطقه اي، تركيب پسماند و ديگر عوامل دخيل در سيستم پسماند، سيستم پسماندي با كمترين بار آلايندگي طراحي شود. طراحي و ساخت تجهيزات پردازش پسماند ميتواند در صورت عدم توجه به فاكتورهاي زيست محيطي باعث انتشار آلاينده ها و تشديد آلودگي شود. به همين منظور نياز است تا با شناسايي چرخه حيات يك سيستم پسماند، به نحوي كه تمامي مراحل، روشهاي پالايش و آلاينده هاي آزاد شده از آنها شناسايي شده و سيستم بهينه طراحي گردد. به همين علت با استفاده از داده هاي موجود، داده هاي متناسب اقتباس شده از مقالات و همچنين مدل ها و پايگاه هاي داده ارزيابي چرخه حيات، ســيســتم را طراحي، ارزيابي و بهينه ســازي نمود. اولين گام در ارزيابي و طراحي سيستم، جمع آوري داده هايي از قبيل تركيب پسماند، آلاينده هاي منتشر شده از هر فرآيند پالايش پسماند و در گام بعدي تاثير اين آلاينده ها بر اثرهاي زيســـت محيطي همچون گرمايش جهاني مي باشـــد. در جدول زير برخي از پركاربردترين پايگاه داده مورد اســـتفاده در ارزيابي هاي زيست محيطي نشان داده شده است

فهرست کامل فصل پنجم بررسي كاربرد ارزيابي چرخه حيات در مديريت پسماند شهري

5-1 ) بررسي كاربرد ارزيابي چرخه حيات در مديريت پسماند شهري

5و1و1 چکیده 291
5و1و2 مقدمه 292
5و1و3 سيستم پسماند شهري و ارزيابي چرخه حيات 293
5و1و4 ارزيابي به منظور شناسايي و پيش بيني روش و يا روشهاي بهينه پسماند 294
5و1و5 ارزيابي روشهاي موجود و بهينه سازي آنها 296
5و1و6 ارزيابي زيست محيطي محصولات به منظور كاهش بار آلودگي هنگام دفع و دفن 297
5و1و7 جمع بندی 299
5و1و8 منابع 299

5-2 ) برآورد هزینه و درآمد سامانه یکپارچه مدیریت پسماندهای جامد شهری

5و2و1 چکیده 302
5و2و2 مقدمه 302
5و2و3 مواد و روش 305
5و2و4 منطقه مورد مطالعه 305
5و2و5 هزینه کل محاسباتی برای زیرسامانه های در حال ساخت 306
5و2و6 هزینه کل محاسباتی برای زیرسامانه های موجود 307
5و2و7 نتایج و بحث 308
5و2و8 تحلیل هزینه های کل در یک سامانه یکپارچه مدیریت پسماند 308
5و2و9 تحلیل توابع هزینه ای زیر سامانه های مدیریت پسماند 312
5و2و10 تابع هزینه ای زیرسامانه حمل و نقل 312
5و2و11 تابع هزینه ای زیرسامانه پردازش 313
5و2و12 تابع هزینه ای زیرسامانه هضم هوازی(کمپوست) 314
5و2و13 تابع هزینه ای زیرسامانه ریجکت سوزی 315
5و2و14 تابع هزینها ی زیرسامانه هضم بی هوازی 316
5و2و15 تابع هزینه ای زیرسامانه لندفیل 317
5و2و16 نتیجه گیری 318
5و2و17 منابع 319

5-3 ) مدیریت پسماند شهری و راه های توسعه پایدار با برنامه ریزی شهری

5و3و1 چکیده 322
5و3و2 مقدمه 323
5و3و3 تعریف پسماند در قانون مدیریت پسماندها 324
5و3و4 انواع پسماندهای خانگی 325
5و3و5 نتیجه گیری 326
5و3و6 منابع 326

5-4 ) بررسي كميت و كيفيت و مديريت پسماند در شهر شيراز

5و4و1 چکیده 329
5و4و2 مقدمه 330
5و4و3 مواد و روش ها 330
5و4و4 موقعيت مكاني مورد مطالعه 330
5و4و5 روش انجام مطالعه 331
5و4و6 نتایج و بحث 331
5و4و7 وظايف سازمان مديريت پسماند در شيراز 331
5و4و8 نظافت و پاکسازی 331
5و4و9 جمعآوري و انتقال بهداشتي پسماندها 331
5و4و10 بازيافت مواد و انرژي 332
5و4و11 دفن گاه پسماندها 333
5و4و12 مديريت جامع اطلاعات 334
5و4و13 بررسي وضعيت موجود پسماندهاي توليدي شهرشيراز 334
5و4و14 منابع 338

5-5 ) مروري بر انواع روشهاي كاربردي لجن تصفيه خانه هاي آب

5و5و1 چکیده 340
5و5و2 مقدمه 341
5و5و3 روش هاي كاربرد لجن توليدي تصفيه خانه هاي آب 342
5و5و4 استفاده باقيمانده هاي حاصل از آبگيري لجن تصفيه خانه هاي آب درآبياري فضاي سبز وكشاورزي 342
5و5و5 استفاده از لجن در توليد سنگدانه هاي سبك وزن مورد استفاده در ساخت بتن سبك 343
5و5و6 استفاده از لجن تصفيه خانه هاي آب در احياي اراضي 344
5و5و7 استفاده از لجن تصفيه خانه هاي آب در ساخت انواع آجر 344
5و5و8 استفاده ازپسماند تصفيه خانه هاي آب در صنعت سيمان 344
5و5و9 استفاده لجن تصفيه خانه هاي آب به عنوان منعقد كننده 345
5و5و10 تايج حاصل از بررسي روشهاي مختلف 346
5و5و11 بحث و نتيجه گيري 346
5و5و12 مراجع 347

قسمت هایی از فصل ششم پسماندهای بیمارستانی

به طور کلي زباله هاي عفوني شامل کليه پارچه، البسه آلوده به خون و گاز و پنبه مصرف شده براي پانسمان، نمونه هاي آزماشگاهي محيط کشت ، اقلام پلاستيکي مانند سوند ، دستکش ، کيسه ادرار ، سرنگ ، فيلتر دياليز و وسايل تيز مثل سوزن ، تيغ و غيره مي باشد که بطور کلي زباله هاي بخش هاي اتاق معاينه ، اتاق عمل ، زايمان ، بخش اورژانس ، بخش آي يو دي ، بخش تزريقات و پانسمان ، بخش سونوگرافي ، پاتولوژي ، بخش عفوني ، بخش اتوپسي ، بخش دياليز، بخش اتاق ايزوله ، بانك خون ، بخش سوانح و حوادث بخش بستري جزوبخش هاي توليد کننده زباله هاي عفوني مي باشند. دفع اين زباله ها به دليل آلودگي بسيار بالا به صورت دفن در زمين توصيه نمي گردد عوامل ميکروبي و خطرناک موجود درآن باعث آلودگي خاک ، آب وهوا مي گردد. بنابراين به منظور معدوم کردن آنها و رهايي از خطرات ياد شده مي بايست از روش هاي مطمئن مثل اتوکلا، هيدروکلاو و سوزاندن استفاده نمود.

فهرست کامل فصل ششم پسماندهای بیمارستانی

6-1 ) پسماندهای بیمارستانی و بررسی روشهای مدیریتی

6و1و1 چکیده 349
6و1و2 مقدمه 350
6و1و3 پسماندهای پزشکی )بیمارستانی( 350
6و1و4 طبقه بندی مواد زاید بیمارستانی 351
6و1و5 مواد زاید عفونی 352
6و1و6 ضدعفونی وتصفیه مواد زاید بیمارستانی 352
6و1و7 مراحل ششگانه مدیریت مواد زاید جامد بیمارستانی 352
6و1و8 کمیت مواد زاید بیمارستانی 353
6و1و9 ویژگی ها یک امحا کننده خوب 353
6و1و10 ضوابط و معیارهای روشهای عمده تصفیه و دفع پسماندهای بیمارستانی 353
6و1و11 مواردکاربرد اتوکلاو وکیوم، برای پسماند پزشکی 353
6و1و12 ضوابط و معیارهای روش ماکروویو 354
6و1و13 ضوابط و معیارهای دفن بهداشتی 354
6و1و14 ضوابط و معیارهای زباله سوز 354
6و1و15 نتیجه گیری 355
6و1و16 منابع 355

6-2 ) مدیریت پسماندهای خطرناک خانگی شهر ایلام

6و2و1 چکیده 357
6و2و2 مقدمه 357
6و2و3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 358
6و2و4 پسماند 358
6و2و5 پسماندهای خطرناک خانگی 358
6و2و6 عوامل اصلی طبقهبندی پسماندها 359
6و2و7 مدیریت پسماند 359
6و2و8 تاریخچه مدیریت پسماند 360
6و2و9 مدیریت جزء ویژه پسماند خانگی 360
6و2و10 پیشینه تحقیق 360
6و2و11 روش تحقیق 361
6و2و12 محدوده مورد مطالعه 361
6و2و13 نتیجه گیری و پیشنهادات 362
6و2و14 منابع 363

6-3 ) نقش مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی و عفونی در حفظ سلامت

6و3و1 چکیده 365
6و3و2 مقدمه 365
6و3و3 مواد و روش ها 366
6و3و4 بحث و نتایج 366
6و3و5 انواع روش های تصفیه و گندزدائی و دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی 371
6و3و6 نتیجه گیری 372
6و3و7 مراجع 372

قسمت هایی از فصل هفتم تحلیلی بر وضعیت بهداشت و ایمنی مسکن شهری

مديريت پسماند به عنوان يکي از مهمترين دغدغه هاي جوامع بشري مطرح مي باشد. افزايش روز افرون حجم پسماند ها از يک سو و تنوع و گوناگون آن ها از سوي ديگر بر پيچيدگي شرايط و نحوه جمع آوري و دفع آن ها مي افزايد. پيشرفت هاي گسترده فن آوري و علوم در زمينه هاي مختلف شيمي فيزيک پزشکي و … باعث ورود انواع پسماند هاي خطرناک حتي در داخل پسماند هاي عادي خانگي شده است. امروزه ديگر سيستم هاي جمع آوري و دفع سنتي پسماند ها جوابگو نبوده و نمي تواند از آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از انواع پسماند هاي شيمايي ميکربي راديو اكتيو و …جلوگيري كرد. تصويب قانون مديريت پسماندها عليرغم وجود اشکالات در آن مي تواند بعنوان يکي از گام هاي مهم در راه ارتقاء وضعيت مديريت پسماندها در سطح كشور باشد . بر اساس اين قانون شهر داري ها در محدوده شهر ها براي اولين بار قانوناً و رسماً بعنوان ارگان مديريت كننده پسماند هاي خانگي شناخته شدند

فهرست کامل فصل هفتم رهبری و جانشین پروری

7-1 ) تحلیلی بر وضعیت بهداشت و ایمنی مسکن شهری

7و1و1 مقدمه 374
7و1و2 پیشینه تحقیق 376
7و1و3 مبانی نظری 378
7و1و4 بهداشت مسکن 378
7و1و5 ایمنی مسکن 379
7و1و6 محدوده مورد مطالعه 380
7و1و7 روش تحقیق 381
7و1و8 یافته های تحقیق 382
7و1و9 شاخص ایمنی 382
7و1و10 شاخص بهداشتی 383
7و1و11 نتیجه گیری 385
7و1و12 منابع 386

7-2 ) مدیریت پسماند شهری

7و2و1 تعریف و تقسیم بندی پسماند 388
7و2و2 تعریف مواد زاید جامد 388
7و2و3 تعریف پسماندها 388
7و2و4 مدیریت پسماند شهری 389
7و2و5 تعریف پسماند (زباله ها) 390
7و2و6 انواع پسماند ها 390
7و2و7 کاربرد پسماندها 392
7و2و8 گازهای حاصل از پسماند 393
7و2و9 بیوگاز 393
7و2و10 تولید بیو گاز 393
7و2و11 متان با ارزش 394

7-3 ) بررسي تاثير آموزش هاي چهره به چهره بر رفتار شهروندان در مبحث مديريت پسماند (مطالعه موردي منطقه 9 اصفهان)

7و3و1 چکیده 395
7و3و2 مقدمه 396
7و3و3 هدف 397
7و3و4 فرضیات 397
7و3و5 مواد و روش 397
7و3و6 منطقه مورد مطالعه 397
7و3و7 روش تحقیق 397
7و3و8 روش جمع اوری اطلاعات 397
7و3و9 روش تجزیه و تحلیل 397
7و3و10 نتایج 398
7و3و11 بحث و نتیجه گیری 402
7و3و12 منابع 403

7-4 ) بررسی میزان رضایتمندی مردم از سیستم جمعآوری پسماند در شهر یزد

7و4و1 چکیده 405
7و4و2 مقدمه 406
7و4و3 اهداف تحقیق 406
7و4و4 روش تحقیق 406
7و4و5 مبانی نظری 407
7و4و6 یافته ها و تحلیل داده ها 408
7و4و7 نتیجه گیری و پیشنهادات 414
7و4و8 مراجع 416

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان70,000 تومان35,000افزودن به سبد خرید